YT-01 - YT-04 Isolerte tak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YT-01 - YT-04 Isolerte tak"

Transkript

1 YT-01 - YT-04 Isolerte tak

2 YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er skilt med et luftet sjikt. Dette arbeidet kan utføres innenfra, og kan utføres selv om det ikke skal gjøres utvendige arbeider. Det er viktig at dampsperren utføres korrekt og er tett i alle tilslutninger. Dersom det skal monteres downlights eller andre installasjoner i taket må dampsperren legges på oversiden av føringene for disse, slik at den ikke perforeres. Isolasjonsmengden på utsiden av dampsperren skal være minst ¾ av total isolasjonstykkelse. Aktuelle U-verdier Eksisterende 200mm isolasjon, etterisolert med mm isolasjon: 0,15 W/m²K Eksisterende 200mm isolasjon, etterisolert med 100mm isolasjon: 0,15 W/m²K Eksisterende 200mm isolasjon, etterisolert med 50mm isolasjon: 0,18 W/m²K Forutsetter isolasjon med =0,037 W/mK, gammel isolasjon =0,040 W/mK Arbeidsbeskrivelse Ta ned himling Fjern eksisterende dampsperre. Denne kan også beholdes dersom det er ønskelig, men isolasjonsmengden på utsiden av dampsperren skal være minst ¾ av total isolasjonstykkelse. Etterisolering 50+50mm: Monter 48mm nedfôring på underside av sperrene Monter isolasjon og dampsperre med klemte skjøter Fôr ned med ytterligere 48mm lekter på undersiden av sperrer og monter isolasjon i utforingen. Dette beskytter dampsperresjiktet og muliggjør innebygging av elektrisk anlegg uten å ta hull på dampsperren. Dersom det skal monteres downlights trenger disse mer plass, og dampsperren bør monteres mot det eksisterende isolasjonslaget slik at den ikke perforeres. Monter himling Etterisolering 100mm: Monter 98mm nedfôring på underside av sperrene Monter isolasjon og dampsperre med klemte, tette skjøter. Dampsperren kan også monteres mot det eksisterende isolasjonslaget for å hindre at den perforeres av el. Installasjoner. Monter eventuelt separate 23mm klemlekter. Dette er spesielt viktig dersom det skal trekkes skjult elektrisk anlegg i himling, eller det skal kles med bordpanel Monter himling Etterisolering 50mm: Monter dampsperre med klemte, tette skjøter Monter 48mm nedfôring på underside av sperrene og fyll inn med isolasjon Monter himling

3 Tverrsnitt innvendig etterisolering av sperretakmed hhv , 100 og 50mm isolasjon. Illustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus, SINTEF Byggforsk YT-01

4 YT-02 Sperretak m/ dampåpent undertak Ved bytte av taktekning og undertaksbelegg Innvendig etterisolering Generelt Dette arbeidet utføres både utvendig på tak og delvis innenfra. Ny diffusjonsåpen og vanntett membran legges på eksisterende taktro og fungerer også som kombinert undertaksbelegg og vindsperre. Luftingen etableres i utlekting på tak og muliggjør isolering helt opptil taktro på undersiden. Det er svært viktig at dampsperren utføres korrekt når man benytter kombinert undertak og vindsperre. Kan ikke utføres på undertak av spon eller diffusjonstette trefiberplater. Ved for stor avstand mellom sperrer etableres separate spikerslag for innfesting av himling. Løsningen ansees som mindre robust enn løsninger med separat undertaksbelegg og vindsperre, men er et alternativ dersom det ikke er anledning til å øke takhøyden. Aktuelle U-verdier Etterisolert med 200mm isolasjon: 0,22 W/m²K Forutsetter isolasjon med =0,037 W/mK, gammel isolasjon =0,040 W/mK Arbeidsbeskrivelse Fra utsiden: Ta av eksisterende taktekning, lekter, sløyfer og undertakspapp Monter kombinert undertaksbelegg og vindsperre direkte over isoleringslaget Monter 36mm sløyfer (ved taklengde > 7m bør disse økes til 48mm) som klemmer skjøtene i undertaksbelegget Monter lekter og taktekning Sørg for god lufting ved takfot og ved møne eller i gavlvegg Monter takrenner med mulighet for lufting mellom renne og forkantbord Fra innsiden: Fjern himling og gammel isolasjon Avslutt vindsperresjiktet min. 200mm over ferdig isolasjonsoverflate på loftshimlingen Monter vindsperre fra innsiden mot overgangen til takutstikk Monter isolasjon mellom sperrene, helt opptil undertak Monter nedfôring under sperrene slik at total isolasjonstykkelse blir 250mm Monter dampsperre og sørg for at alle skjøter klemmes Fôr gjerne ut 48mm krysslekter innvendig som gir plass til ytterligere isolasjon. Dette beskytter dampsperresjiktet og muliggjør innebygging av elektrisk anlegg uten å ta hull på dampsperren. Monter klemlekter og himling

5 YT-02 Innvendig etterisolering av sperretak med utskiftning av undertak. a) Overgang ved takfot. b) Tverrsnitt av etterisolert sperretak. Ved diffusjonsåpent undertak og vindsperre kan isoleringen monteres helt opptil undertaket. Illustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus, SINTEF Byggforsk

6 YT-03 Sperretak m/lufting og isolering Ved bytte av taktekning Utvendig etterisolering Generelt Dette arbeidet utføres kun på utsiden av tak og etterlater loftsrommet uendret. Løsningen medfører at utvendig takhøyde økes. Eksisterende sløyfer og undertak kan med fordel beholdes som byggetidstekning Bør beskyttes mot nedbør i byggetiden. Aktuelle U-verdier Eksisterende 200mm isolasjon og etterisolert med 100mm isolasjon: 0,15 W/m²K Forutsetter isolasjon med =0,037 W/mK, gammel isolasjon =0,040 W/mK Arbeidsbeskrivelse Ta av eksisterende topptekning Fjern lekter og kast disse Sløyfer og dampåpen kombinert undertak og vindsperre kan beholdes Evt. Damptrett underlagspapp må fjernes. Dersom undertaket skal skiftes ut bør tildekning av arbeidsområdet vurderes Monter sløyfer på eksisterende sløyfer, slik at total isoleringshøyde blir minst 100mm Monter isolasjon mellom sløyfene Monter nytt kombinert undertak og vindsperre Monter sløyfer, lekter og taktekning Monter takrenner med mulighet for lufting mellom renne og forkantbord og sørg for god lufting mellom tekning og nytt undertak

7 YT-03 Innvendig etterisolering av sperretak. a) Overgang ved takfot. b) Tverrsnitt av etterisolert sperretak. Illustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus, SINTEF Byggforsk

8 YT-04 Åstak Innvendig isolering Ved bytte av taktekning og undertaksbelegg Generelt Dette arbeidet utføres både utvendig på tak og delvis innenfra. Gammel diffusjonstett undertaksbelegg må fjernes. Ny diffusjonsåpen og vanntett membran legges på eksisterende taktro og fungerer også som vindsperre. Luftingen etableres i utlekting på tak og muliggjør isolering helt opptil taktro på undersiden. Det er svært viktig at dampsperren utføres korrekt når man benytter kombinert undertak og vindsperre. Kan ikke utføres på undertak av spon eller diffusjonstette trefiberplater. Ved for stor avstand mellom sperrer etableres separate spikerslag for innfesting av himling. Aktuelle U-verdier Med til sammen 350mm isolasjon: 0,13 W/m²K Med til sammen 300mm isolasjon: 0,15 W/m²K Med til sammen 250mm isolasjon: 0,18 W/m²K Forutsetter isolasjon med =0,037 W/mK, gammel isolasjon =0,040 W/mK Arbeidsbeskrivelse Utvendig: Ta av eksisterende taktekning og takrenner Ta av lekter, sløyfer og undertakspapp Monter dampåpent kombinert undertaksbelegg og vindsperre på eksisterende taktro Monter 36mm sløyfer (ved taklengde > 7m bør disse økes til 48mm), lekter og taktekning Sikre lufting av spalte mellom undertak og taktekning ved takfot og møne, for eksempel lufting bak takrenner og oppunder mønestein Innvendig: Monter vindsperresjikt mellom undertaket og ytterveggen ved takfoten Monter isolasjon mellom åsene opp mot undertaket Monter isolasjon mellom sperrene Monter dampsperre med klemte skjøter Om det er plass kan innvendig tak med fordel utfôres med ytterligere 48mm og isoleres på innside av dampsperre.

9 YT-04 Innvendig etterisolering av åstak mellom sperrer og åser. a) Overgang ved takfot. b) Tverrsnitt av etterisolert åstak. Ved diffusjonsåpent undertak og vindsperre kan isoleringen monteres helt opptil undertaket. Illustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus, SINTEF Byggforsk

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Prosjektering av trekonstruksjoner Norske Takstolprodusenters Forening

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Konsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA, Oslo, 31. mars 2011 Sintef 1 Loven

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

FiksE opp. huset. Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no

FiksE opp. huset. Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no TIPS OG RÅD NÅR DU SKAL FiksE opp huset Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no 1 PÅ TIDE Å GJØRE NOE MED HUSET ELLER HYTTA? Hus og hytter representerer store verdier som gradvis forringes hvis

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Flis- og mosaikkledde. materialvalg og konstruksjonsløsninger. teknikk

Flis- og mosaikkledde. materialvalg og konstruksjonsløsninger. teknikk Flis- og mosaikkledde Dampbadstuer materialvalg og konstruksjonsløsninger Foto: Corbis/Scanpix Det bygges nå mange SPA- og velværeanlegg i Norge. Som en del av slike anlegg inngår ulike typer badstuer.

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer