Beredskapsanalyse: Visundfeltet Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kystsone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsanalyse: Visundfeltet Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kystsone"

Transkript

1 Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kystsone Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 26

2 Tittel: Beredskapsanalyse: Visundfeltet Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Internal Utløpsdato: Distribusjon: Fritt i Statoilkonsernet Status Final Utgivelsesdato: : Eksemplar nr.: Forfatter(e)/Kilde(r): Sigve Evenssønn Rasmussen Omhandler (fagområde/emneord): Beredskap mot akutt forurensning, analyse, krav Merknader: : Oppdatering: Ansvarlig for utgivelse: Myndighet til å godkjenne fravik: Fagansvarlig (organisasjonsenhet): Fagansvarlig (navn): Dato/Signatur: TPD TEX HSEC EIT Tom Sørnes Utarbeidet (organisasjonsenhet): Utarbeidet (navn): Dato/Signatur: TPD TEX HSEC EIT ET Sigve Evenssønn Rasmussen Anbefalt (organisasjonsenhet): Anbefalt (navn): Dato/Signatur: TPD TEX HSEC EIT Marianne B. Tangvald Godkjent (organisasjonsenhet): Godkjent (navn): Dato/Signatur: TPD TEX HSEC EIT Kåre Salte Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 2 av 26

3 Innhold 1 Innledning Definisjoner Metodikk Beskrivelse av metodikk og forutsetninger for dimensjonering av barriere 1 og Beskrivelse av metodikk og forutsetninger for dimensjonering av barriere 3 og Ytelseskrav Kapasitet Responstid Analysegrunnlag Oljens egenskaper barriere 1 og Utslippsscenarier Oljetyper Temperatur i kystsonen Vind i kystsonen Bølger i kystsonen Lysforhold i kystsonen Resultater fra oljedriftsberegninger Geografisk område Fokusområde Identifiserte prioriterte områder Innledning Strategi Informasjon som plangrunnlag Kart Administrative grenser/ berørte IUA Drivtid Strandingsmengde Tilførselsrate Beredskapsbehov og responstider Barriere 1 og Systembehov barriere 1 og Mindre utslipp 100 m 3 punktutslipp Medium utslipp 2000 m 3 punktutslipp Dimensjonerende hendelse langvarig utblåsning m 3 /døgn Responstid barriere 1 og Barriere 3 og Systembehov barriere 3 og Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 3 av 26

4 7.2.2 Responstid barriere 3 og Oppsummering av Statoils krav til beredskap mot akutt forurensning Referanser Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 4 av 26

5 1 Innledning Denne beredskapsanalysen gjelder Visundfeltet, inkludert Visund Nord og Visund Sør, i utvinningstillatelse (PL) 120 i Nordsjøen. Visundfeltet, i blokk 34/8 og 34/7, ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet i Tampen-området. Produksjonen startet våren Feltet er bygget ut med en flytende bore-, prosesserings- og boligplattform. Brønnene på feltet er knyttet til plattformen med fleksible stigerør. Oljen går i rørledning til Gullfaks for lagring og eksport. Gasseksporten til kontinentet startet 7. oktober Det henvises til miljørisikoanalyse for Visundfeltet [1] fra 2009 (inkludert Visund Nord) med oppdatering for Visund Sør i 2011 [2]. 2 Definisjoner Barriere: Barrierekapasitet: Barriere-effektivitet: Gangtid: IKV: IUA: Korteste drivtid: KYV: NOFO: OSRL: Responstid: Størst strandet mengde: Systemkapasitet: Fellesbetegnelse for en samlet aksjon i et avgrenset område. En barriere kan ha flere delbarrierer som igjen kan inkludere ett eller flere beredskapssystem. Summen av systemkapasitetene i en barriere. På samme måte som for systemkapasitet vil oppnåelse av barrierekapasitet forutsette at tilgangen til oljen er tilstrekkelig til at systemets kapasitet kan utnyttes fullt. Prosentandel av overflateolje som samles opp av en barriere. Ved sidestilte system (bredt flak) vil barriere-effektiviteten maksimalt være lik systemeffektiviteten. Ved system etter hverandre (konsentrerte flak) vil barriere-effektiviteten kunne overstige systemeffektiviteten. Tiden det tar å frakte personell og utstyr med fartøy fra hentested (base) til stedet der aksjonen skal gjennomføres. Indre Kystvakt Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 95 -persentilen i utfallsrommet for korteste drivtid til kysten. Kystverket Norsk Oljevernforening for Operatørselskap Oil Spill Response Limited Sammenlagt mobiliseringstid, klargjøringstid og gangtid 95-persentilen i utfallsrommet for størst emulsjonsmengde til eksempelområdet. Forventet oppsamlingsrate i m 3 /d for ett system; medregnet lossetid, ineffektiv tid, fritt vann osv. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 5 av 26

6 Systemeffektivitet: Prosentandel av sveipet overflateolje som samles opp av ett system. Gjelder for ett NOFO-system. (Throughput efficiency) 3 Metodikk For dimensjonering av beredskap for barriere 1 og 2 har Statoil benyttet metodikk med utgangspunkt i OLFs veileder og NOFOs planverk [3,4]. For barriere 3 og 4 er beregningsmetodikk fra Statoils metode for miljørettet beredskapsanalyse [5] benyttet, med utgangspunkt i samlet ytelse av barriere 1 og 2. Figur 3-1: Illustrasjon av barriere-konseptet benyttet i en oljevernaksjon, fra åpent hav til kyst 3.1 Beskrivelse av metodikk og forutsetninger for dimensjonering av barriere 1 og 2 For barriere 1 og 2, bekjempelse nær kilden og på åpent hav, er det beregnet behov for NOFO-systemer basert på utslippsvolum og forventet oljetype. For punktutslipp dimensjoneres barriere 1 for å kunne håndtere det definerte volumet, for langvarig utslipp dimensjoneres barriere 1 og 2 for å kunne håndtere dimensjonerende utblåsningsrate (P90). Kravene til responstid er satt til best oppnåelig responstid til feltet, og er basert på avstand til oljevernressurser, gangfart for OR-fartøy, slepebåtkapasitet og gangfart for disse, mobilisering av oljevernutstyr om bord på ORfartøy, og tilgang til personell på basene. I tillegg kommer en vurdering opp mot krav om etablering av barriere 1 og 2 senest innen korteste drivtid til land (95-percent av alle drivtider til land). Et NOFO-system består av: Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 6 av 26

7 Et oljevernfartøy et forsyningsfartøy med oljevernklasse (OR) En 400-meters lense En oljeopptaker, tradisjonell Transrec eller opptaker for voksholdig olje med høy viskositet Et slepefartøy Lagringskapasitet for oljeemulsjon med minimum 1000 m3 NOFO-personell Figur 3-2: Konfigurasjon av en NOFO-lense med slepebåt 3.2 Beskrivelse av metodikk og forutsetninger for dimensjonering av barriere 3 og 4 For barriere 3 og 4, bekjempelse av olje i kyst og strandsone, er det beregnet behov for systemer med tilstrekkelig kapasitet til å kunne bekjempe 95-persentilen av maksimalt strandet mengde emulsjon. Beredskapen i barriere 4 skal ha kapasitet til å bekjempe emulsjonen som passerer barriere 3. Statoil stiller krav til at beredskapen i barriere 3 og 4 skal være etablert innen 95-persentilen av korteste drivtid til land. For denne analysen er 95-persentilen av korteste drivtid til land hentet fra et helårig datasett. Det er valgt å benytte miljødata for vintermånedene for å dimensjonere beredskapsbehovet i barriere 3 og 4. Fartøyene som kan benyttes til bekjempelse av olje/emulsjon i barriere 3 og 4 er [6]: Havgående NOFO-system Havgående Kystvaktssystem System Kyst A IKV System Kyst B KYV System Fjord A NOFO/Operatør Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 7 av 26

8 System Fjord B IUA/KYV Dispergeringssystem (NOFO og OSRL) 4 Ytelseskrav 4.1 Kapasitet Barriere 1: Skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne bekjempe beregnet emulsjonsmengde på sjø Barriere 2: Skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne bekjempe den mengden emulsjon som passerer barriere 1 på grunn av operative begrensninger 1 Barriere 3 og 4: Skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne bekjempe 95-persentilen av maksimal strandet mengde emulsjon innen fokusområdet. 4.2 Responstid Barriere 1: Første system innen best oppnåelig responstid. Full kapasitet snarest mulig og senest innen 95- persentilen av korteste drivtid til land, basert på beregnet kapasitetsbehov. Statoil skal også ha tilstrekkelig kapasitet til å bekjempe et oljeutslipp 500 m3 med ressurser som skal være klar for operasjon innen 5 timer etter at utslippet er oppdaget. Barriere 2: Fortløpende etter at barriere 1-systemer er mobilisert og med full kapasitet innen 95-persentilen av korteste beregnede drivtid til land. Barriere 3 og 4: Skal være etablert innen 95-persentilen av korteste drivtid til land. 5 Analysegrunnlag 5.1 Oljens egenskaper barriere 1 og 2 For dimensjonering av barriere 1 benyttes egenskaper (fordamping, naturlig nedblanding og vannopptak) for 2 timer gammel olje. Statoil har valgt å gjøre beregninger for to årstider, sommer og vinter. Som regel krever vintersesongen høyest beredskap. For sommerstid benyttes oljens egenskaper ved vindstyrke 5 m/s, mens det for vinterstid benyttes egenskaper ved vindstyrke 10 m/s. Utregningen viser hvor mange systemer som kreves for å kunne ta opp all emulsjonsmengde ved disse betingelsene for de to årstidene. 1 Det er i denne beredskapsanalysen valgt å benytte en effektivitet i barriere 1 og 2 på hhv. 26 % og 13 %. Effektiviteten er i barriere 1 begrenset av bølgehøyde og lysforhold i det aktuelle området, mens det i barriere 2 antas at det maksimalt kan oppnås en effektivitet på 50% av effektiviteten i barriere 1. Dette som følge av redusert tilflyt i barriere 2. Det henvises til Statoils metode for dimensjonering av beredskap mot akutt forurensning [5]. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 8 av 26

9 For dimensjonering av barriere 2 beregnes det antall systemer som kreves for å kunne ta opp all emulsjonsmengde som har passert barriere 1 pga. redusert systemeffektivitet. Systemeffektiviteten er avhengig av bølgehøyde og lysforhold, og varierer mellom de ulike områdene (Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet) på norsk sokkel. Disse dataene hentes fra NOFO sine nettsider. I beregningen av systembehov for barriere 2 benyttes egenskaper for 12 timer gammel olje. 5.2 Utslippsscenarier For Visundfeltet er følgende scenarier benyttet: Tabell 5-1: Utslippsscenarier ved Visundfeltet Type utslipp Kilde Referanse bakgrunn for rate/volum Utblåsning m 3 /døgn Langvarig utblåsning fra reservoar Utblåsningsrate for Visund, beskrevet i miljørisikoanalysen [1,2] Middels utslipp m 3 punktutslipp Eksempelvis lekkasje fra brønn eller rørledning Volum bestemt ut fra faglig vurdering og informasjon fra miljørisikoanalyse [1] Mindre utslipp m 3 punktutslipp Eksempelvis lekkasje fra rørledning Volum bestemt ut fra faglig vurdering 5.3 Oljetyper Visundfeltet produserer Visund-olje. Tabell 5-2: Oljetyper ved Visundfeltet Type utslipp Kilde Type råolje Utblåsning m 3 /døgn Langvarig utblåsning fra reservoar Visund Middels utslipp m 3 punktutslipp Eksempelvis lekkasje fra brønn eller Visund rørledning Mindre utslipp m 3 punktutslipp Eksempelvis lekkasje fra rørledning Visund Parameter: Visund-olje Vinter, Temperatur 5 ºC, 10 m/s vind Sommer, Temperatur 15 ºC, 5 m/s vind Vanninnhold (%) 2 timer timer Fordampning (%) 2 timer timer Nedblanding (%) Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 9 av 26

10 2 timer timer 27 4 Viskositet av emulsjon (cp) 2 timer timer Temperatur i kystsonen Figur 5-1: Gjennomsnittlig lufttemperatur per måned i beredskapsregion 3 [8] Figur 5-2: Gjennomsnittlig sjøtemperatur per måned i beredskapsregion 3 [8] Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 10 av 26

11 5.5 Vind i kystsonen Figur 5-3: Vindstyrkefordeling (vind i Bf) for utvalgte fyr innad i fokusområdet til Visundfeltet. 5.6 Bølger i kystsonen Fokusområdet til Visundfeltet omfatter primært beredskapsregion 3. Det er derfor benyttet bølgedata fra målestasjon 1365 i beredskapsregion 3. Figur 5-4: Fordeling av signifikant bølgehøyde for de ulike månedene ved målestasjon 1365 i beredskapsregion 3 (kilde: met.no) Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 11 av 26

12 5.7 Lysforhold i kystsonen Tabell 5-3: Tidsandel med fravær av operasjonslys beregnet for beredskapsregionenes midtpunkt i nordsør retning [8] Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Region 1 0,642 0,558 0,458 0,34 0,222 0,132 0,166 0,278 0,398 0,51 0,608 0,66 Region 2 0,64 0,556 0,458 0,342 0,226 0,138 0,17 0,282 0,402 0,508 0,606 0,66 Region 3 0,666 0,566 0,456 0,318 0,17 0 0,07 0,244 0,388 0,512 0,626 0,688 Region 4 0,712 0,588 0,448 0, ,164 0,366 0,52 0,66 0,748 Region 5 0,804 0,62 0,436 0, ,324 0,53 0,722 0,876 Tabell 5-4: Gjennomsnittlig andel operasjonslys i beredskapsregionene [8] Region Gjennomsnittlig andel operasjonslys Region 1 58,6 % Region 2 58,4 % Region 3 60,8 % Region 4 62,7 % Region 5 62,5 % Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 12 av 26

13 6 Resultater fra oljedriftsberegninger 6.1 Geografisk område Figur 6-1: Influensområdet til Visundfeltet, basert på sannsynligheten for treff av olje i 10 x 10 km sjøruter gitt en overflateutblåsning. Influensområdet er basert på alle utslippsrater og varigheter og deres individuelle sannsynligheter. 6.2 Fokusområde Fokusområdet til Visundfeltet er basert på oljedriftssimuleringer og angir det området hvor det er hensiktsmessig å mobilisere ressurser i barriere 3 og 4 gitt iverksetting av en oljevernaksjon. Fokusområdet til Visund berører beredskapsregion (se Figur 6-8). Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 13 av 26

14 Figur 6-2: Fokusområdet til Visundfeltet. 6.3 Identifiserte prioriterte områder Innledning I tillegg til fokusområdet skal det i henhold til metodebeskrivelsen foreligge planer for utvalgte områder. I foreliggende utgave er det valgt å gjengi informasjon for et utvalg av «Eksempelområder». Dette er områder som har blitt identifisert i en rekke aktivitetsspesifikke analyser og planer de siste årene. Det har skjedd endringer i fordeling av miljøprioriterte lokaliteter over denne perioden, og det er i tillegg foretatt en vesentlig utvikling i tilnærmelser og datasett. Statoil har samlet inn tilgjengelig materiale fra arbeider utført for operatører og NOFO, og vil i 2012 utarbeide forslag til kriterier for identifikasjon av nye områder Strategi Detaljert strategi for utvalgte områder er under utvikling, men hovedstrategien er tiltak tilpasset ressurstypen(e) som skal beskyttes, med tiltak som følger: - Fokus på oppstrøms bekjempelse med tyngre systemer, samt kjemisk dispergering - Oppsamling innen området med systemer tilpasset operasjonsdyp - Bekjempelse nedstrøms («lesiden») med egnede systemer Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 14 av 26

15 - Strandnær oppsamling, fokusert på identifiserte vrakviker/rekvedfjører - Fremskutt depot for strandnær oppsamling og strandrensing på forhåndsdefinerte steder Informasjon som plangrunnlag Statoil har sikret tilgang til følgende informasjon som underlag for planer for utvalgte områder: - Eksisterende planer utarbeidet for NOFO og operatører, hvor grunnelementene ansees som anvendbare. - Digitale kartdatasett for o Vanndyp o Tørrfalsområder o Adkomstpunkter o Veier o Fergeruter o Område tidligere ansett uegnet for kjemisk dispergering o Vrakviker og områder med stranding av drivved o Lokalisering av fremskutt depot o Avfallsmottak o Strandtype Kart I det følgende vises kart for utvalgte «Eksempelområder» innen fokusområdet for feltet. For det enkelte område er det angitt en responstid i henhold til de definerte ytelseskravene. Som et minimum skal hvert område ha tilgang til 1 kystsystem (type A eller B) og 1 fjordsystem (type A eller B) innen den angitte responstiden. Detaljeringer og oppdateringer som følge av prosessen med å identifisere nye utvalgte områder vil reflekteres i oppdateringer av foreliggende dokument. Fokusområdet til Visundfeltet inneholder 5 eksempelområder. Disse er Smøla, Sandøy, Runde, Sverslingsosen og Ytre Sula. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 15 av 26

16 Figur 6-3: Smøla er identifisert som et prioritert område ved beredskapsetablering som følge av en utblåsning fra Visundfeltet Figur 6-4: Sandøy er identifisert som et prioritert område ved beredskapsetablering som følge av en utblåsning fra Visundfeltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 16 av 26

17 Figur 6-5: Runde er identifisert som et prioritert område ved beredskapsetablering som følge av en utblåsning fra Visundfeltet Figur 6-6: Sverslingsosen er identifisert som et prioritert område ved beredskapsetablering som følge av en utblåsning fra Visundfeltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 17 av 26

18 Figur 6-7: Ytre Sula er identifisert som et prioritert område ved beredskapsetablering som følge av en utblåsning fra Visundfeltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 18 av 26

19 6.4 Administrative grenser/ berørte IUA Figur 6-8: Beredskapsregionene sør for Lofoten [7]. 6.5 Drivtid Minste drivtid til land brukes i denne sammenheng til å dimensjonere beredskapen i kyst- og strandsone. Drivtiden til land er tiden olje bruker på å drive fra utslippspunkt til første rute som er definert som land i modellverktøyet. Miljørisikoanalysen utført for Visund Sør [2] fra 2011 viser at 95-persentilen av korteste drivtid til land er 501 timer (20,9 døgn) 6.6 Strandingsmengde 95-persentil av størst strandet mengde ved en utblåsning fra Visundfeltet er 6460 tonn emulsjon [2]. 6.7 Tilførselsrate Tilførselsraten er et uttrykk for strandingsmengde over tid. Uttrykket er basert på største strandingsmengde og over hvor mange dager det antas at denne strandingen vil forekomme. Denne faktoren benyttes til å Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 19 av 26

20 dimensjonere omfanget av beredskapen, eller identifisere antall beredskapsfartøy, som er nødvendig for å kunne håndtere den mengden oljeemulsjon som driver inn i kyst- og strandsone hver dag. Det antas at 95-persentil av størst strandet mengde strander over 10 døgn, basert på faglig vurdering og forankret i Statoils forutsetninger for dimensjonering av beredskap mot akutt forurensning [5]. Tatt effektivitet av barriere 1 og 2 (hhv. 26 % og 13 %) i betraktning gir dette en tilførselsrate på 553 tonn/døgn. 7 Beredskapsbehov og responstider 7.1 Barriere 1 og Systembehov barriere 1 og 2 Forutsetninger lagt til grunn i beregningene under: Opptakskapasitet til NOFO-systemer er satt til 2400 Sm3/døgn i barriere 1 både sommer og vinter, samt i barriere 2 på sommer. I barriere 2 på vinter er opptakskapasiteten satt til 1900 Sm3/døgn da det her forventes en mer viskøs emulsjon Mindre utslipp 100 m 3 punktutslipp Juni-August Desember-Feburar Sommer Vinter Parameter - Visund olje 15 C, 5 m/s vind 5 C, 10 m/s vind Utslippsvolum (Sm3) Fordampning etter 2 timer på sjø (%) Nedblanding etter 2 timer på sjø (%) 1 10 Oljemengde tilgj.for emulsjonsdannelse Sm3/d Vannopptak etter 2 timer på sjø (%) Emulsjonsmengde for opptak i barriere 1 (Sm3/d) Viskositet av emulsjon inn til barriere Behov for NOFO-systemer Medium utslipp 2000 m 3 punktutslipp Juni-August Desember-Feburar Sommer Vinter Parameter - Visund olje 15 C, 5 m/s vind 5 C, 10 m/s vind Utslippsvolum (Sm3) Fordampning etter 2 timer på sjø (%) Nedblanding etter 2 timer på sjø (%) 1 10 Oljemengde tilgj.for emulsjonsdannelse Sm3/d Vannopptak etter 2 timer på sjø (%) Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 20 av 26

21 Emulsjonsmengde for opptak i barriere 1 (Sm3/d) Viskositet av emulsjon inn til barriere Behov for NOFO-systemer Dimensjonerende hendelse langvarig utblåsning m 3 /døgn Juni-August Desember-Feburar Sommer Vinter Parameter - Visund olje 15 C, 5 m/s vind 5 C, 10 m/s vind Utslippsvolum (Sm3) Fordampning etter 2 timer på sjø (%) Nedblanding etter 2 timer på sjø (%) 1 10 Oljemengde tilgj.for emulsjonsdannelse Sm3/d Vannopptak etter 2 timer på sjø (%) Emulsjonsmengde for opptak i barriere 1 (Sm3/d) Viskositet av emulsjon inn til barriere Behov for NOFO-systemer i barriere Systemeffektivitet, barriere 1 (%) Emulsjonsmengde til barriere 2 (Sm3/d) Oljemengde til barriere 2 (Sm3/d) Fordamping (%) 12 9 Nedblanding (%) 3 17 Oljemengde tilgj.for emulsjonsdannelse (Sm3/d) Vannopptak etter 12 timer på sjø (%) Emulsjonsmengde for opptak i barriere 2 (Sm3/d) Viskositet av emulsjon inn til barriere Behov for NOFO-systemer i barriere Totalt antall systemer i barriere 1 og Responstid barriere 1 og 2 Figur 7-1 viser plasseringen av NOFO-utstyr per juni Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 21 av 26

22 Figur 7-1: NOFO utstyrsoversikt per august 2012 Tabell 7-1: Avstander fra Visundfeltet til oljevernressurser benyttet i analysen Oljevernressurser Avstand til Visundfeltet (nm) Stril Power Balder 129 Stril Poseidon Haltenbanken 682 Stil Herkules Tampen 11 Havila Troll Troll 50 Havila Runde Oseberg 52 Esvagt Bergen Sleipner 180 Ocean Alden Gjøa 42 Stril Mariner Ula/Gyda 277 Base Sandnessjøen 390 Base Kristiansund 186 Base Stavanger 172 Base Mongstad 83 Redningsskøyte Haugesund 144 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 22 av 26

23 Redningsskøyte Egersund 206 Redningsskøyte Måløy 84 Tabell 7-2: Gangfart for OR-fartøy benyttet i analysen Fartøy Gangfart (knop) Fartøyer i NOFO-pool som ikke er 12 områdeberedskapsfartøy Stril Power 14 Stril Poseidon 17,5 Stril Herkules 17 Ocean Alden 14 Esvagt Bergen 15,5 Havila Troll 17 Havila Runde 12,5 Stril Mariner 14 Tabell 7-3: Andre forutsetninger benyttet i analysen for beregning av responstid i barriere 1 og 2 Mobilisering, klargjøring, lasting og lossing på base system 1 fra NOFO-base Mobilisering av system 2 fra NOFO-base Mobilisering av system 3 fra NOFO-base Avgivelsestid for beredskapsfartøyer Responstid, gangfart og lokasjon for slepefartøy Tid til å sette lensene ut på vannet 10 timer 30 timer 48 timer Tampen: 1 time Troll/Oseberg: 1 time første system, 1 time andre system Balder: 6 timer Haltenbanken: 1 time Gjøa: 4 timer Sleipner/Volve: 3 timer Ula/Gyda: 6 timer Slepefartøy fra NOFO-pool: 24 timer Redningsskøyter: 20 knop hastighet, 1 time frigivelsestid Egersund Haugesund Kleppestø Måløy Kristiansund N Rørvik 1 time Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 23 av 26

24 Visundfeltet har behov for 11 NOFO-systemer for å kunne håndtere dimensjonerende scenario. Følgende ressursdisponering gir best oppnåelig responstid: System Oljevernressurs Avstand (nm) Gangtid ORfartøy/slepefartøsystem Responstid NOFO- Realistisk responstid 1 Stril Herkules 11 I området 5 timer 5 timer 2 Havila Troll 50 3 timer OR-fartøy 6 timer slepefartøy 3 Havila Runde 52 5 timer OR-fartøy 9 timer slepefartøy 4 Ocean Alden 42 3 timer OR-fartøy 12 timer slepefartøy 5 Stril Power timer OR-fartøy 24 timer slepefartøy 6 Esvagt Bergen timer OR-fartøy 24 timer slepefartøy 7 Base Mongstad 83 7 timer OR-fartøy 24 timer slepefartøy 8 Base Stavanger timer OR-fartøy 24 timer slepefartøy 9 Base Kristiansund timer OR-fartøy 24 timer slepefartøy 10 Stril Mariner timer OR-fartøy 24 timer slepefartøy 11 Base Mongstad 83 7 timer OR-fartøy 24 timer slepefartøy 4 timer (1 time 6 timer avgivelsestid ORfartøy) 6 timer (1 time 9 timer avgivelsestid ORfartøy) 7 timer (4 timer 12 timer avgivelsestid ORfartøy) 16 timer (6 timer 24 timer avgivelsestid ORfartøy) 15 timer (3 timer 24 timer avgivelsestid ORfartøy) 17 timer (10 timer 24 timer mobilisering) 25 timer (10 timer 26 timer mobilisering) 26 timer (10 timer 27 timer mobilisering) 26 timer (6 timer 27 timer avgivelsestid ORfartøy) 37 timer (30 timer 38 timer mobilisering) 7.2 Barriere 3 og Systembehov barriere 3 og 4 Systembehovet i barriere 3 og 4 er beregnet ut fra de forutsetninger som er angitt i Statoil sitt metodedokument. Tidsandelen hvor bølgeforholdene tillater operasjon er beregnet på bakgrunn av met.no sin bølgestatistikk for offshore modellpunkt 1351 (nær Tampen) i månedene desember, januar og februar. Denne er vurdert gjeldende for åpent farvann kystnært. I grunnere farvann i moderat eksponerte områder er det tatt hensyn til reduksjon i bølgehøyder slik modellert for en moderat eksponert stasjon i met.no (2012), og tilsvarende er gjort for operasjoner i beskyttet farvann. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 24 av 26

25 Andel av tiden hvor lys- og siktforholdene tillater operasjon er beregnet fra forutsetningene i Statoils metodedokument og for en midlet posisjon på 61 grader Nord. Det er videre lagt til grunn effektiv kartlegging av forurensningen og dirigering av bekjempelsesenheter til denne, noe som gir en antagelse om tilstrekkelig tilgang på emulsjon i 30 til 50 % av tiden. Figur 7-2: Ytelse per døgn for systemene som inngår i barriere 3 og 4 95-persentil av strandingsmengde ved overflateutblåsning fra Visundfeltet ligger på 6460 tonn oljeemulsjon [1]. Det antas at 95-persentil av størst strandet mengde strander over 10 døgn. Tatt effektivitet av barriere 1 og 2 (hhv. 26 % og 13 %) i betraktning gir dette en tilførselsrate på 553 tonn/døgn. Fokusområdet til Visundfeltet omfatter 5 prioriterte områder. Dette er eksempelområdene Smøla, Sandøy, Runde, Sverslingsosen og Ytre Sula.Det settes krav til etablering av grunnberedskap for samtlige av disse 5 områdene. Grunnberedskapen består av 1 Kystsystem (type A eller B) og 1 Fjordsystem (type A eller B). Basert på ytelsestallene i Figur 7-2 antas den samlede grunnberedskapen til Visundfeltet å ha en ytelse på 215 tonn/døgn. For å kunne bekjempe en tilførselsrate på 553 tonn/døgn settes det krav til ytterligere 2 NOFOsystem i barriere 3 og 4. Det totale systembehovet i barriere 3 og 4 vil således være en kapasitet tilsvarende 2 NOFO-systemer, 5 Kystsystemer (type A eller B) og 5 Fjordsystemer (type A eller B). Den samlede ytelsen til barriere 3 og 4 er anslått å være 719 tonn/døgn. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 25 av 26

26 7.2.2 Responstid barriere 3 og 4 Responstiden i barriere 3 og 4 settes til 20,9 døgn (501 timer), basert på 95-persentil av korteste drivtid til land fra miljørisikoanalysen utført i 2011 [2]. 8 Oppsummering av Statoils krav til beredskap mot akutt forurensning Barriere 1 2 Bekjempelse nær kilden og på åpent hav dimensjonerende hendelse Systemer og responstid Første system innen 5 timer, fullt utbygd barriere innen 38 timer. Antall og type systemer i barrieren 11 NOFO-systemer Barriere 3 4 Bekjempelse i kyst- og strandsone dimensjonerende hendelse Systemer og responstid 12 systemer innen 501 timer (20,9 døgn) Antall og type systemer i barrieren 5 Kystsystemer (type A eller B), Fjordsystemer (type A eller B) og 2 NOFOsystemer Fjernmåling og miljøundersøkelser Akutt forurensning skal oppdages innen 3 timer etter hendelsen Akutt forurensning skal oppdages innen 12 timer etter hendelsen fra undervannsinnretningene tilknyttet feltet Luftovervåking igangsettes snarest mulig og senest innen 5 timer Miljøundersøkelser igangsettes snarest mulig og senest innen 48 timer Referanser [1] Miljørisikoanalyse Tampen-området, Visundfeltet, DNV rapport nr (2009) [2] Miljørisikoanalyse for Visund Sør-feltet i Nordsjøen i PL 120. DNV rapport nr 2011/133WVWS-1 (2011) [3] OLF (2007). Veileder for miljørettet beredskapsanalyse. [4] NOFOs nettsider - [5] Statoil (2012) Beredskap mot akutt oljeforurensning: Metode, Ytelseskarv, Forutsetninger. [6] Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Kystverket Prosjektrapport, vedlegg D [7] Kystverket [8] DNV 2006 Rapport til NOFO. Klimatiske begrensninger for fjernmåling. Isforhold og oljevern i beredskapsregion 5. Rapport nr Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 26 av 26

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 28 Tittel: Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato: Distribusjon: Kan distribueres fritt Status

Detaljer

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kyst- og strandsone Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2018-04-08 Side 1 av 18 Tittel: Beredskapsanalyse

Detaljer

Beredskapsanalyse for Tordisfeltet - nov 2014

Beredskapsanalyse for Tordisfeltet - nov 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 27 Tittel: Beredskapsanalyse for Tordisfeltet - nov 2014 Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon: Fritt Status Final Utgivelsesdato:

Detaljer

Beredskapsanalyse: Oseberg Feltsenter

Beredskapsanalyse: Oseberg Feltsenter Gradering: Internal Status: Final : Side 1 av 28 Tittel: Beredskapsanalyse: Oseberg Feltsenter Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Internal Utløpsdato: Distribusjon: Fritt i Statoilkonsernet Status

Detaljer

Beredskapsanalyse: Oseberg Øst Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, åpent hav til kystsone

Beredskapsanalyse: Oseberg Øst Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, åpent hav til kystsone Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, åpent hav til kystsone Gradering: Åpen Status: Final : Side 1 av 31 Tittel: Beredskapsanalyse: Oseberg Øst Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt:

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

PLANFORUTSETNINGER barriere 1

PLANFORUTSETNINGER barriere 1 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap PLANFORUTSETNINGER barriere 1 Edocs #10924 v6 Innhold Område Frigivelses tid Gangfart Senterposisjon Goliat 4 timer 14 knop N 71 0 18 E 022 0 15 Haltenbanken

Detaljer

Miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse for boring av 5 brønner på Oseberg Delta 2

Miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse for boring av 5 brønner på Oseberg Delta 2 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 2014-05-12 AU-EPN-D&W DWS-00325 Marie Sømme Ellefsen Deres dato Deres referanse Miljødirektoratet v/ Anne Grete Kolstad Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos Gradering: Open Status: Draft Side 1 av 39 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 34/8-16 S Tarvos Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Beredskapsanalyse: Heidrun Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, åpent hav til kystsone

Beredskapsanalyse: Heidrun Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, åpent hav til kystsone Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, åpent hav til kystsone Gradering: Internal Status: Final : Side 1 av 21 Tittel: Beredskapsanalyse: Heidrun Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt:

Detaljer

Miljørisiko for Oseberg Feltsenter inkludert Oseberg Vestflanken 2 samt vurdering av behov for beredskap mot akutt forurensning for Vestflanken 2

Miljørisiko for Oseberg Feltsenter inkludert Oseberg Vestflanken 2 samt vurdering av behov for beredskap mot akutt forurensning for Vestflanken 2 Oseberg samt vurdering av behov for beredskap mot akutt forurensning for Gradering: Internal Status: Final : Side 1 av 52 Tittel: Miljørisiko for Oseberg Feltsenter inkludert Oseberg samt vurdering av

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Gradering: Open Status: Final Side 1 av 43 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Madam Felle Dokumentnr.:

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture Gradering: Open Status: Final Side 1 av 40 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6608/10-17S Cape Vulture Dokumentnr.:

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL Lundin Norway AS DNV Rapportnr. 2013-1810 Rev.01, 2014-01-24 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B Slemmestad/Haraldsplass

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B Slemmestad/Haraldsplass Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B Slemmestad/Haraldsplass Gradering: Open Status: Final Side 1 av 43 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-14 A & B

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main Statfjord

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main Statfjord Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main Statfjord 1 Title: Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 30/11-11 Krafla Main

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for brønn 16/1-18 i PL338. Lundin Norway AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for brønn 16/1-18 i PL338. Lundin Norway AS Rapport Forenklet beredskapsanalyse for brønn 16/1-18 i PL338 Lundin Norway AS Rapportnr./ Rev. 00, 2013-05-29 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 16/1-28 Lille Prinsen

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 16/1-28 Lille Prinsen 16/1-28 Lille Prinsen Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2018-12-31 Side 1 av 48 Tittel: Miljørisiko - og beredskapsanalyse for letebrønn 16/1-28 Lille Prinsen Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt:

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 35/11-16 Juv

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 35/11-16 Juv Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2015-03-18 Side 1 av 48 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Internal Distribusjon: Fritt i

Detaljer

Klifs søknadsveileder

Klifs søknadsveileder Klifs søknadsveileder Resultater av det pågående arbeidet med hovedfokus på kravene om miljørisiko- og beredskapsanalyse Ingeborg Rønning Lokasjon og tidsperiode Analysene bør normalt gjennomføres slik

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/9-28S B-Vest Angkor Thom

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 30/9-28S B-Vest Angkor Thom 30/9-28S B-Vest Angkor Thom Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2016-07-31 Side 1 av 58 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for letebrønn 7125/4-3 Ensis

Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for letebrønn 7125/4-3 Ensis letebrønn 7125/4-3 Ensis Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-06-21 Side 1 av 43 Tittel: Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

PL057 og PL089 Snorre Expansion Project

PL057 og PL089 Snorre Expansion Project PL057 og PL089 Snorre Expansion Project Konsekvensutredning Oppsummering av høringsuttalelser og tilsvar Vedlegg 3 Beredskapsanalyse Snorre FM_160354_2 Desember 2017 Analyse av feltspesifikke krav til

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Beredskapsforum, Helsfyr 20. mars 2013 Ole Hansen, Eni Norge www.eninorge.com Innhold 1. Nye operative

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø Notat Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL 2015-02-17 Til Vibeke Hatlø Kopi Anne-Lise Heggø, Louise-Marie Holst Fra Vilde Krey Valle Sak Vurdering av fortsatt gyldighet av miljørisikoanalysen for Volve fra

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-3 Roald Rygg Gradering: Åpen Status: Final Side 2 av 37 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen Goliatfeltet Tittel: Dimensjonering av beredskap i kyst- og strandsonen - Goliatfeltet Prosjektansvarlig: Stein Thorbjørnsen Emneord: Oljevern, beredskapsplan,

Detaljer

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell NOTAT TIL: ENI Norge v/ Ole Hansen, Erik Bjørnbom NOTAT NR.: 12OYMZB-3/ BRUDE FRA: DNV KOPI: DATO: 2010-08-19 SAKSBEH.: Odd Willy Brude Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2 Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 46 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/7-9 Njord NF2 Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat. ENI Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat. ENI Norge AS DET NORSKE VERITAS Rapport Beredskapsanalyse for produksjonsboring på Goliat ENI Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: / 12NLC0E-1 Rev. 01, 2011-09-22 Innholdsfortegnelse 1 KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6507/3-12 Mim

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6507/3-12 Mim Classification: Open Status: Final Expiry date: 2017-12-31 Page 1 of 57 Title: Miljørisiko - og beredskapsanalyse for letebrønn 6507/3-12 Mim Document no. : Contract no.: Project: Classification: Distribution:

Detaljer

Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/8-6 Snilehorn

Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for letebrønn 6407/8-6 Snilehorn letebrønn 6407/8-6 Snilehorn Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-06-05 Side 1 av 44 Tittel: Oppsummert MRA og beredskapsanalyse for Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-2 Snefrid N

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-2 Snefrid N Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 6706/12-2 Snefrid N Gradering: Åpen Status: Final Side 2 av 38 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 7220/2-1 Isfjell

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 7220/2-1 Isfjell 7220/2-1 Isfjell Gradering: Open Status: Final Side 1 av 32 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon: Fritt Status

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Beredskapsanalyse for letebrønn 7325/4-1 Gemini Nord

Beredskapsanalyse for letebrønn 7325/4-1 Gemini Nord Classification: Open Status: Final Expiry date: Page 1 of 32 Title: Beredskapsanalyse Document no. : Contract no.: Project: Classification: Open Expiry date: Distribution: Open Status Final Distribution

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 7325/1-1 Atlantis

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 7325/1-1 Atlantis Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2015-02-28 Side 1 av 43 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2015-02-28 Side 2 av 43 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3 15/6-13 Gina Krog East 3 Gradering: Open Status: Final : Side 1 av 44 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon:

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

OLF / NOFO VEILEDER FOR MILJØRETTET BEREDSKAPSANALYSER

OLF / NOFO VEILEDER FOR MILJØRETTET BEREDSKAPSANALYSER OLF / NOFO VEILEDER FOR MILJØRETTET BEREDSKAPSANALYSER 16.06.2007 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 2 2.1 Analysegang 2 2.2 Formål med veiledningen 3 2.3 Oppbygging av veilederen 3 2.4 Organisering av

Detaljer

Beredskapsanalyse for oljevern Johan Castberg

Beredskapsanalyse for oljevern Johan Castberg Classification: Open Status: Final Expiry date: Page 1 of 42 Title: Beredskapsanalyse for oljevern Document no. : Contract no.: Project: Classification: Open Expiry date: Distribution: Open Status Final

Detaljer

Beredskapsanalyse for letebrønn 7317/9-1 Koigen Central

Beredskapsanalyse for letebrønn 7317/9-1 Koigen Central Classification: Open Status: Final Expiry date: Page 1 of 38 Title: Beredskapsanalyse Document no. : Contract no.: Project: Classification: Open Expiry date: Distribution: Open Status Final Distribution

Detaljer

Sammenliging v6.2 vs Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass,

Sammenliging v6.2 vs Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass, Sammenliging v6.2 vs. 7.0.1 Vind, Strøm, Modell, Standardisering Norsk olje og gass, 05.11.15 Agenda - Bakgrunn - Arbeid utført - Status - Resultater best tilgjengelige data og algoritmer - Anbefaling

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Beredskapsanalyse for letebrønn 7121/8-1 Blåmann

Beredskapsanalyse for letebrønn 7121/8-1 Blåmann Classification: Open Status: Final Expiry date: Page 1 of 32 Title: Beredskapsanalyse for letebrønn 7121/8-1 Blåmann Document no. : Contract no.: Project: Classification: Open Expiry date: Distribution:

Detaljer

Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord

Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord Gradering: Open Status: Final Side 1 av 28 Innhold 1 Oppsummering... 4 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Aktivitetsbeskrivelse... 5

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Metodikk for dimensjoneringen Hans Petter Dahlslett, DNV Innhold Bakgrunn for utvikling av metoden Spesielle dimensjoneringsutfordringer

Detaljer

Beredskapsanalyse for letebrønn 7435/12-1 Korpfjell

Beredskapsanalyse for letebrønn 7435/12-1 Korpfjell Classification: Open Status: Final Expiry date: Page 1 of 30 Title: Beredskapsanalyse Document no. : Contract no.: Project: Classification: Open Expiry date: Distribution: Open Status Final Distribution

Detaljer

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 7319/12-1 Pingvin

Oppsummering av miljørisikoanalyse samt beredskapsanalyse for letebrønn 7319/12-1 Pingvin Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 70 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 2 av 70 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 5 2.1 Definisjoner og forkortelser... 5 2.2

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Beredskapsanalyse for letebrønn 7219/9-2 Kayak

Beredskapsanalyse for letebrønn 7219/9-2 Kayak Classification: Open Status: Final Expiry date: Page 1 of 34 Title: Beredskapsanalyse Document no. : Contract no.: Project: Classification: Open Expiry date: Distribution: Open Status Final Distribution

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA (NOFO) offisielt navnet fra NOFO PERTRA Satsningsområder Informasjon Varslings- og inforutiner Fond for styrking av oljevernet Mekanisk oppsamling Høyviskøse oljer NOFO standard Simuleringsverktøy/modell

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-04-22 Side 1 av 13 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes

Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes Troll A plattformen og rørledninger til Kollsnes Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 6 Tittel: Miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing ved Troll A plattformen og rørledninger til

Detaljer

Analyse av beredskapsalternativer endringer i responstider & ytelse

Analyse av beredskapsalternativer endringer i responstider & ytelse endringer i responstider & ytelse Ula- og Valhallfeltet Aker BP Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr.: NO 937 375 158 MVA Framsenteret, 9296 Tromsø Norge Akvaplan-niva

Detaljer

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Når ulykker truer miljøet 17. februar 2011 Sjefingeniør Kirsti Natvig Beredskap i kyst og strandsone 15. april 2010 Oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 26.5.2015 Definerte baser i barriere 2 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W.

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W. Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012 Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern Sjur W. Knudsen Adm.dir. www.nofo.no Den første tiden.. Fra 1961 hadde Esso

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport OPERAto-basert Miljørisikoanalyse og forenklet Beredskapsanalyse for letebrønn 25/10-12 i PL625.

DET NORSKE VERITAS. Rapport OPERAto-basert Miljørisikoanalyse og forenklet Beredskapsanalyse for letebrønn 25/10-12 i PL625. Rapport OPERAto-basert Miljørisikoanalyse og forenklet Beredskapsanalyse for Lundin Norway AS Rapportnr./DNV Referansenr.: 2013-1184 / 1689ZWB-13 Rev. 0, 2013-09-17 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr BG Norge AS Postboks 780 4004 STAVANGER Oslo, 6.07.2016 Deres ref.: BGN-2016-017-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse for

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for 2/4-22 S Romeo

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for 2/4-22 S Romeo Security Classification: open - Status: Final Page 1 of 39 Security Classification: open - Status: Final Page 2 of 39 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 2.1 Definisjoner og forkortelser... 6 2.2

Detaljer

Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012

Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012 Miljøperspektiver i beredskapsplanlegging Seminar ESRA-Norge, 22. mars 2012 Ann Mari Vik Green, Klif Innhold Regelverk og veiledninger fra Klif Grunnprinsipper bak krav til dimensjonering Spesielle problemstillinger

Detaljer

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ????

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ???? 02 151006 Oppdatering 01 140510 Utkast Stein Risstad Larssen Anita Grimsrud Torgeir Anda Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg

Detaljer

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 3 og

Beredskapskapasiteter barriere 3 og Beredskapskapasiteter barriere 3 og 4 01.04.2014 Definerte baser i barriere 3 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest Disse er valgt med bakgrunn i strategisk

Detaljer

Miljødirektoratets forventninger til bransjen. Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen

Miljødirektoratets forventninger til bransjen. Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen Miljødirektoratets forventninger til bransjen Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen Om Miljødirektoratet Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-2 i PL533 i Barentshavet

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-2 i PL533 i Barentshavet Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-2 i PL533 i Barentshavet Lundin Norway AS Report No.: 2017-0455, Rev. 00 Document No.: 11495L0K-2 Date: 2017-05-31 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER Att: Morten A. Torgersen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/4-11 i PL 359

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/4-11 i PL 359 Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/4-11 i PL 359 Lundin Norway AS Rapportnr.: 2017-0920, Rev. 00 Dokumentnr.: 116EU76C-3 Dato: 2017-10-12 Innholdsfortegnelse DEFINISJONER

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/1-28 S i PL338C

Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/1-28 S i PL338C Miljørisikoanalyse (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 16/1-28 S i PL338C Lundin Norway AS Rapportnr.: 2017-0937, Rev. 00 Dokumentnr.: 116EU76C-4 Dato: 2017-10-19 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-3 i PL533 i Barentshavet

Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-3 i PL533 i Barentshavet Miljørisiko- (MRA) og Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 7219/12-3 i PL533 i Barentshavet Lundin Norway AS Report No.: 2017-0783, Rev. 01 Document No.: 1160OE6I-3 Date: 2017-09-05 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 1.2 DET NORSKE OLJESELSKAP... 2 2 OM JETTEFELTET... 2 2.1 EN BESKRIVELSE... 3 2.2

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - sammendragsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - sammendragsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS Rapport Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for letebrønn Byrkje i Barentshavet - GDF SUEZ E&P Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: / 16PQGE-1 Rev. 0, 2013-06-11 Innholdsfortegnelse FORORD... 1

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

2 Miljørisiko ved Heidruns eksisterende transportløsning

2 Miljørisiko ved Heidruns eksisterende transportløsning Notat Statoil ASA 2014-11-18 TPD TEX SST ETOP Til Knut Erik Fygle Kopi Håkon Graven og Hilde Igeltjørn Fra Vilde Krey Valle og Endre Aas Sak Vurdering av miljørisiko i forbindelse med akutt forurensing

Detaljer

Oljevernberedskap. Lav risiko høy beredskap. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljevernberedskap. Lav risiko høy beredskap. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Oljevernberedskap Risikoen for et stort akutt utslipp av olje som følge av leteboring eller produksjon på norsk sokkel er svært lav. Likevel kan man aldri

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Lundin Norway AS. Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18M66JJ-2 Rev. 00,

DET NORSKE VERITAS. Lundin Norway AS. Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18M66JJ-2 Rev. 00, Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for avgrensningsbrønn 7120/1-4 Gohta i PL492 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapportnr./ Rev. 00, 2014-01-07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av avgrensningsbrønn 7125/4-2, Nucula

Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av avgrensningsbrønn 7125/4-2, Nucula Statens forurensningstilsyn Pb 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref: 2008/1212-2 448.1 27. august 2008 Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av avgrensningsbrønn

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser

Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser Etablert: 16.06.2007 Revisjon nr: 04 Rev. dato: 16.08.2013 Side: 1 Forord Denne veiledningen er utarbeidet av Norsk olje og gass fagnettverk for miljørisiko

Detaljer

Fagseminar med fokus på dispergering som beredskapstiltak

Fagseminar med fokus på dispergering som beredskapstiltak NOFO Fagseminar med fokus på dispergering som beredskapstiltak Ståle Jensen (Miljørådgiver) NOFO 15. desember 2011 Dispergering - Historikk og status (Torrey Canyon) (Braer) 1967 ~1975 1993 2005 Hydrokarbonbasert

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn Alta i PL609 i Barentshavet

DET NORSKE VERITAS. Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn Alta i PL609 i Barentshavet Rapport Referansebasert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet Beredskapsanalyse (BA) for letebrønn Alta i PL609 i Barentshavet Lundin Norway AS Rapportnr./ Rev. 00, 2014-03-21 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

ESRA seminar Rate- og varighetsberegninger som grunnlag for dimensjonering av beredskap Hva skal man dimensjonere for?

ESRA seminar Rate- og varighetsberegninger som grunnlag for dimensjonering av beredskap Hva skal man dimensjonere for? ESRA seminar 22.03.12 Rate- og varighetsberegninger som grunnlag for dimensjonering av beredskap Hva skal man dimensjonere for? Managing the future today Forandret Macondo verden? 779000 m3 fordelt på

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Beredskapsdagen Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO Strategi Effektivt og robust oljevern Samarbeid Utvikling Oppdrag

Detaljer

OPERAto - basert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 16/1-24 i PL338 i Nordsjøen

OPERAto - basert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 16/1-24 i PL338 i Nordsjøen OPERAto - basert Miljørisikoanalyse (MRA) og forenklet beredskapsanalyse (BA) for letebrønn 16/1-24 i PL338 i Nordsjøen Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2014-1352, Rev 00 Dokument Nr.: 18SRTN2-2 Dato : 2014-10

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

PL057 og PL089 Snorre Expansion Project

PL057 og PL089 Snorre Expansion Project PL057 og PL089 Snorre Expansion Project Konsekvensutredning Oppsummering av høringsuttalelser og tilsvar Vedlegg 4 Statoil utholdenhet i oljevernaksjon FM_160354_2 Desember 2017 Utholdenhet og opptrapping

Detaljer

Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn 7222/10-1 Svanefjell appraisal i PL659 i Barentshavet

Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn 7222/10-1 Svanefjell appraisal i PL659 i Barentshavet Memo til: Memo Nr.: 116WXS0B-7/ HELOS Aker BP v/nina Aas Fra: Helene Østbøll Dato: 2018-01-19 Skrevet av: Helene Østbøll og Odd Willy Brude (QA) Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for avgrensningsbrønn

Detaljer