Fra forskning til klinikk finner vi veien?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra forskning til klinikk finner vi veien?"

Transkript

1 Fra forskning til klinikk finner vi veien? Forskning nytter kunnskap for bedre psykisk helse Norges forskningsråd og Rådet for psykisk helse Oslo Odd E. Havik Institutt for klinisk psykologi Universitetet i Bergen

2 Statsbudsjettet for Helse- og sosialdepartementet: Hvor mange ganger forekommer ordene psykisk/e og kvalitet i gjennomsnitt per side? Hva skjedde i 2010? 2,5 2 1,5 1,4 1,5 1,7 1,6 1,8 1,7 1,7 2 1,3 Psykisk 1 Kvalitet 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6 0,5 0, odd e. havik 2

3 Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse ( ). Sluttrapporten fra 2009 I hovedsak har man nådd de kvantitative mål som ble satt for Opptrappingsplanen Vi vet lite om det faglige innhold i og kvaliteten på tjenestetilbudene Fokus bør rettes mot det faglige innholdet av behandling og utdanning Utarbeiding av veiledere og faglige standarder for god evaluering og behandling både i spesialisthelsetjenesten og i det psykiske helsearbeidet i kommunene odd e. havik 3

4 Cochrane (1972). Effectiveness and efficiency: Effektivitet og effekt Krav til klinisk forskning og helsetjenesteforskning Dokumentere hva som har effekt kan fjerne ineffektive tjenester Øke effektivitet gi forskningsbasert retningslinjer for helsetjenester Viktig årsak til dårlig kvalitet på tjenester For stort innslag av ekspertmeninger For mange avgjørelser er basert på mangelfull evidens og sviktende kunnskap For lite vekt på resultater fra kontrollerte studier Kunnskap om effekt og effektivitet må nedfelle seg som organiserte retningslinjer for klinisk praksis og blir en del av grunnlaget for helsereformer odd e. havik 4

5 Hva skal være grunnlaget for de faglige standardene for god praksis? Helsedirektoratets modell fire kilder til kunnskapsbasert praksis odd e. havik 5

6 Hvem og hva veier mest i beslutningsprosessen? Forskningsbasert kunnskap Interessegrupper Økonomiske Pasienter og pårørende Politiske Profesjoner Eksperter og spesialister Vaner og etablert praksis Politiske hensyn Opinionsledere Kostnader Verdier og kultur odd e. havik 6

7 Stor ulikhet i vekt på de to sidene - fare for beslutningsmessig by-pass? Se på noen eksempler på Hvorfor den forskningsbaserte kunnskapen ikke slår gjennom? Hvorfor det tar relativt langt tid å endre praksis? Hva som skal til for å omsette forskningsbasert kunnskap til lokalt forankret kunnskapsbasert praksis? odd e. havik 7

8 Er det et gap mellom forskningsbasert kunnskap og praksis? odd e. havik 8

9 MIND THE GAP! Gapet mellom det vi gjør og det vi burde gjøre - et undervurdert problem? Bruk av kunnskap: Behandlere: Bruk av evidensbaserte retningslinjer i praksis: 30-50% brukes ikke Pasienter: 30 50% følger ikke spesifikke råd/behandlingsopplegg Vi har et alvorlig og undervurdert problem i kunnskapshåndtering og kvalitetsforbedring i helsetjenesten - er det riktig? odd e. havik 9

10 Noen mener ja. Grol (2003) Lancet Westfall (2007) JAMA USA & Nederland: 30 40% av pasientene får ikke behandling og pleie i samsvar med nåværende vitenskapelige kunnskapsbasis 20 25% får behandling og pleie som det ikke er behov for eller som er potensielt skadelig Lang tid før etablert forskningskunnskap blir tatt i bruk i vanlig praksis odd e. havik 10

11 Liten illustrasjon fra norsk praksis (Nordgreen & Havik, in press) Kliniske retningslinjer utarbeidet av helsemyndighetene anbefaler strukturerte og standardiserte selvhjelpsopplegg for mild til moderat angst/depresjon: Norge, Sverige, England. Survey av norske psykologer (n=781) Kjente til standardiserte selvhjelpsprogram: 20% Brukt standardiserte selvhjelpsprogram: 2% Standardiserte selvhjelpsprogram 73% har begrenset effekt odd e. havik 11

12 Hvorfor brukes ikke retningslinjer og kliniske veiledere fullt ut - truer behandlers autonomi? Allmennpraktiserende legers holdninger til kliniske veiledere. James (1997) Journal of Family Practice Kliniske retningslinjer er i sin allminnelighet Uenig Enig Nyttig verktøy for: Studenter 6% 92% Etterutdanning 12% 88% Pasienter 36% 64% Upraktisk 82% 28% For rigid for individuelle pasienter 62% 39% Forenklet kokebok 57% 43% Utfordring for behandlers 40% 60% autonomi odd e. havik 12

13 Er det slik vi opplever kliniske veiledere og retningslinjer? Alle skal gå i samme spor -? odd e. havik 13

14 Mens det kanskje er slik vi ønsker at det skal være - at vi kan velge våre egne mål og veier tilpasset våre behov? odd e. havik 14

15 Tiden går for oss som er 65+: Kjent og kjær bok på 50-tallet odd e. havik 15

16 Hvem var Marianne? I 1948 gav Odd Brochmann barneboken Marianne på sykehus. Den handler om lille Marianne fra Svolvær som slukte mors brystnål sammen med plukkfisken, og må sendes med fly til Rikshospitalet i Oslo. Der blir hun røntgenfotografert, bedøvet og operert. Hun blir også kjent med andre syke barn og mange ansatte på Rikshospitalet, før hun til slutt kommer vel hjem til mor og far. Boken kom ut på nytt som bokklubbok med et opplag på hele eksemplarer i Her var handlingen flyttet fra Rikshospitalet til sykehuset på Stokmarknes. I 1950 ble boken filmatisert på oppdrag fra Sosialdepartementet. Filmen hadde premiere i Oslo, med kong Haakon, statsminister Gerhardsen og flere fra Storting og Regjering til stede. Det var den eneste større norske filmen med premiere dette året. odd e. havik 16

17 Dette skal nok gå så bra, så. Ikke sant Marianne? odd e. havik 17

18 Barn på sykehus Sosialminister Aasland forklarte på premieren at hovedhensikten var «å vise barn at det ikke er «farlig» å komme på sykehus». Barna ble tatt godt hånd om og trengte ikke å være redde for å reise hjemmefra. De sterke begrensningene av foreldrenes adgang til å besøke sine barn på sykehus var under debatt i Norge rundt Ved kortere opphold var det gjerne besøksforbud. Forsvarerne av de restriktive besøksordningene viste blant annet til mangel på pleiepersonell, samt økt smittefare og urolige barn ved hyppige foreldrebesøk. Motstanderne fremhevet de psykiske påkjenningene for barna ved lengre tids atskillelse fra foreldrene. De hevdet at atskillelsen kunne føre til psykiske og psykosomatiske forstyrrelser i lang tid etter oppholdet odd e. havik 18

19 Spredning av kunnskap og iverksettelse av nye tiltak tar tid: Praksis og verdisyn skal endres avhengig av ledelse? Barn på sykehus 1930 Spence: Child Clinic of Durham University, Newcastle 1952 Robertson: A two year old goes to hospital 1959 The Welfare of Children in Hospital. Ministry of Health 1971 Auestad mfl: Når barn må på sykehus 1971 Utvalg: Sosial departementet og helsedirektoratet 1978 Anbefalinger fra Norsk barnelegeforening 2001 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) Barns rett til samvær med foreldrene i helseinstitusjon odd e. havik 19

20 Hva skal vi gjøre for å redusere gapet så hurtig som mulig? Svaret avhengig av hvem man spør Kliniske profesjoner: Utdanning, godkjenning, spesialisering Kliniske forskere: retningslinjer, manualer, beslutningsregler, standardisering Politikere og myndigheter: budsjett, lover og forskrifter, tilsyn Ledelse: tydeliggjøre mål og midler, endre systemer og kultur Pasienter: økt rettigheter og autonomi, odd e. havik 20

21 Er avstanden fra forskning til klinikk for stor? Effekt vs effektivitet God forskning skjer under andre betingelser enn vanlig klinikk Klinikkenheter som er sterkt spesialiserte og som har forskning som en av sine hovedoppgave Pasienter som er rekrutterte til forskningsprosjekt og kommer ikke gjennom vanlig henvisning Behandlere som er valgt ut pga kompetanse og interesse, ofte spesialtrent for å behandle én type problemer Strenge inklusjons- og eksklusjonskriterier odd e. havik 21

22 Er avstanden fra forskning til klinikk for stor? Hva kan vi gjøre møtes på halvveien? Flytte mer av forskningen ut i vanlig klinikk Effektivitetsforskning Rutinemessig registrering av behandlingseffekter Lokalt tilpasset evaluering og kvalitetssikring Forskning er en av de fire hovedoppgavene for helseforetakene Organisasjon/klinikkledelse som prioriterer kunnskapsutvikling Bygge opp lokal og regional forskningskompetanse Opplæring og veiledning i metoder som har et dokumentert forskningsgrunnlag odd e. havik 22

23 Kartlegging og behandling Angst hos barn og voksne. Regionalt forskningsnettverk for angstlidelser, Helse Vest Voksne: Panikklidelse og sosial fobi Lavterskeltilbud med selvhjelp vs kognitiv terapi 10 VOP-er i Helse Vest: Helse Fonna: Stavanger, Haugesund Helse Bergen: Voss, Nordhordland, Årstad, Bergenshus, Åsane Helse Førde: Førde, Florø Hospitalet Betanien: Betanien Pasienter med vanlig henvisning Opplæring og veiledning av 25 terapeuter og 10 bedømmere som hadde 20% av sin stilling knyttet til prosjektet 176 pasienter inkludert odd e. havik 23

24 Kartlegging og behandling Angst hos barn og voksne. Regionalt forskningsnettverk for angstlidelser. Helse Vest Barn og ungdom: Separasjonsangst, sosial angst, generalisert angstlidelse Behandling: Individual vs gruppe kognitiv terapi Vanlig henvisning 7 BUP-er i Helse Vest: Helse Førde Helse Fonna: Haugesund Helse Bergen: Fana, Fjell, Sentrum, Åsane, Voss 17 terapeuter og 10 bedømmere har fått opplæring og veiledning i 20% stilling 200 barn er inkludert odd e. havik 24

25 Lokal tilpasning av forskningsbasert kunnskap Innebærer å bruke forskningsbasert kunnskap i beslutninger både for enkeltpasienter og grupper av pasienter Men forskningsbasert kunnskap må tilpasses lokale forhold og behov ut fra erfaringsbasert kunnskap og brukernes preferanser Tilpassing til lokale forhold og behov betyr IKKE: Vi fortsetter som før!! odd e. havik 25

26 Lokalt forankret kvalitetssikring og evaluering Evaluering er på sitt beste en systematisk måte å lære fra erfaring og bruke det man har lært for å forbedre både nåværende og fremtidige tiltak. På sitt verste er det en aktivitet brukt for å rettferdiggjøre utvelgelsen av en sydebukk for fortidens feilgrep. Sartorius (1983) odd e. havik 26

27 Samkjøring av forskning - klinikk: Utviklingssløyfen odd e. havik 27

28 Noen er svært handlingsorientert og kutter ut den første halvparten odd e. havik 28

29 Noen er svært refleksjonssorienterte og kutter ut den andre halvparten odd e. havik 29

30 Får vi de to sirklene til å utgjøre en helhet så er vi kommet langt på vei selv om det fortsatt er et stykke å gå før vi er helt fremme! odd e. havik 30

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten

Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten AFI-rapport 8/2013 Knut Fossestøl og Ingebjørg Skarpaas Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten En evaluering Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF www.pwc.no Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF 3.desember 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Introduksjon... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Mandat... 6 2.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

T i l s y n s m e l d i n g 2 0 1 2

T i l s y n s m e l d i n g 2 0 1 2 Tilsynsmelding 2012 Innhold Statlig tilsyn - en viktig del av velferdsstaten....3 Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd................................5-6 Egenkontrollverktøy til kommunene

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer