Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013"

Transkript

1 Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus Professor, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Universitet i Oslo

2 Bakgrunn for satsing på ACT-team Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud (Rapport 2008, basert på tre rapporter) Opptrappingsplan for psykisk helse avsluttet ( ) Ca personer i Norge med alvorlig psykisk lidelse og stort tjenestebehov, men som faller utenfor eksisterende hjelpeapparat ACT var den best evaluerte samhandlingsmodellen internasjonalt Helsedirektoratet ønsket å prøve ut ACT- modellen ( ) Helsepolitisk prioritering av en målgruppe St.prp.nr.1 ( ): 50 mill. kroner årlig til ACT-team og organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet

3 Forutsetninger for tilskudd: Kommune og DPS bidra ACT- team skal opprettes gjennom forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak ved DPS Krav til egenfinansiering både fra kommune og helseforetak Helsedirektoratet bidra med opptil 20 % Kommunene bidrar med ca 40 % Psykisk helsevern (DPS) bidrar med ca 40 % Teamene har litt ulik organisatorisk forankring De fleste er organisert ved DPS (distriktspsykiatrisk senter) Noen har teammedlemmer ansatt fordelt på kommune og DPS Et team er organisert ved kommune (alle ansatt i kommunen) Forankring i Helsedirektoratet i Avdeling for psykisk helse og rus, som arbeider med dette i kommunale helsetjenester 3

4 Implementering av ACT-team i Norge Utarbeiding av en håndbok Samlinger fra 2009 for teamledere og team ved med opplæring om ACT. Organisert av NAPHA. Fra 2012 overgang til ACT-nettverk med to-tre årlige teamledermøter og en årlig samling for teamene. Nasjonal forskningsbasert evaluering av ACT

5 Tromsø Status 2013: 14 ACT-team (12 med i evalueringen) 2013: 4 søknader til om team: 2 om ACT og 2 om FACT Kristiansund Tiller, Trondheim Molde Ålesund/Sunnmøre Kronstad, Bergen Grünerløkka Follo Moss Jæren Kristiansand Skien Arendal, Aust-Agder Kongsberg

6 De 12 ACT-teamene i evalueringen Team i alle helseregioner, dekker anslagvis 1/6 av befolkningen Team i byer og i landlige strøk Startet opp fra desember 2009 til mars 2011 (Moss i 2007) Område:Gjennomsnitt innbyggere ( ) Teamstørrelse: Gjennomsnitt 8 årsverk (5-11) Antall brukere etter 12 måneder: Gjennomsnitt 28 (18-54)

7 Opplegg for forskningsbasert evaluering Gjennomføres av KoRusØst og FOU-avdeling PHV Ahus Observasjonsstudie med plan om flernivåanalyse Alle team følges over 36 måneder Inklusjon i 12 mnd av brukere som følges Alle brukere følges i 24 mnd Teamene utreder brukerne ved inntak med skåringsskaler, og gjentar evaluering med de samme instrumentene etter 24 mnd Teamene fyller ut en linje på «ukeskjema» etter hver kontakt Fidelity (troskap) mot ACT-modellen vurderes av et forskerteam 12 og 30 mnd etter at teamet startet Avsluttende intervju med team og ledere etter siste vurdering Undersøkelse av brukeres og pårørendes erfaringer (>18 mnd)

8 Rapport høsten 2012 om ACT-teamenes første år og inkluderte pasienter. 186 brukere (53%) samtykket. Rapport tilgjengelig på: Sluttrapport juni 2014

9 Oppsøkende virksomhet Av ca kontakter ansikt til ansikt første 12 mnd, var nær 90% hjemme hos brukeren eller ute i samfunnet Ved 14% av kontaktene var det mer enn en som deltok Gjennomsnittlig 2 kontakter med hver bruker i løpet av en uke Gjennomsnittlig varighet av kontakt pr uke var omtrent en time Hyppigst samhandling med døgnavdelinger ved DPS/sykehus, psykiatri/rustjenester i kommune/bydel, NAV og fastleger

10 TMACT: Tool for Measurement of Assertive Community Treatment Siste og beste mål for fidelity (troskap) mot revidert ACT-modell Utviklet av Maria Monroe-DeVita og Gregory Teague (DACTS) , utprøvd i flere stater 47 fem trinns skalaer fordelt på 6 områder (5-12 pr område) Omfattende manual med detaljert veiledning og beslutningsregler for skåringer av skalaene ut fra delaspekter og datainnsamling. Forskerteam i Norge (2 personer x 3) fått opplæring 4 dager i august 2010, samt på en del samlinger før og etter det. Skåringer og skriftlig tilbakemelding baseres på 2-3 dagers besøk hos teamet med intervjuer, observasjoner og lesing av journaler

11 Samlet vurdering av fidelity mot ACT-modellen Etter ett års drift har de norske ACT-teamene 3,3 i gjennomsnitt på TMACT når vi ser på alle elementene sammenlagt. Skåren tilsvarer moderat modelltrofasthet til ACT-modellen. Total-skåren varierer mellom 2,6 og 3,8 for de ulike teamene. Seks team har totalskårer som tilsvarer lav modelltrofasthet, fem team har totalskårer som samsvarer med moderat modelltrofasthet, og ett team har høy modelltrofasthet. Vurdering av teamenes fidelity etter 30 mnd pågår, og vil være fullført i november 2013.

12 Implementering av ACT (12 mnd): Kjerneområder Gjennomsnittlig moderat til høy fidelity (skåring 3-4) for elementer som er sentrale i den opprinnelige ACT-modellen Drift og struktur Bra bemanning i forhold til antall brukere, men noen team er små Rekruttering av brukere samsvarer med modellen: Gradvis inntak, klarer å holde kontakt med brukerne, lav drop-out Lav modelltrofasthet for aktiv rekruttering og avslutning Teamtilnærming: Jobber som team, ikke som individuelle behandlere God koordinering for brukerne ved sykehusinnleggelser Kjernebemanning Teamleder jobber klinisk, god bemanning med erfarne sykepleiere, varierende og delvis for lav andel psykiater Kjerneaktiviteter Jobber oppsøkende, engasjerer brukerne, en god del kontakt med pårørende/nettverk, ikke operative utenom vanlig arbeidstid

13 Implementering av ACT (12 mnd): Revidert tillegg Gjennomsnittlig moderat til lav fidelity (skåring 2-3) for elementer som er spesifisert mer i den reviderte ACT-modellen (2003) Spesialistbemanning Rusfaglig spesialist med varierende kompetanse, er delvis generalist Arbeidsspesialist med varierende kompetanse, er delvis generalist Bare to team har brukerspesialist (og da liten deltid) Kunnskapsbaserte aktiviteter Bruker i liten grad kunnskapsbasert psykosepsykoterapi Bruker elementer av integrert dobbeldiagnosebehandling Bruker i liten grad supported employment (IPS) Bruker ikke systematisk IMR eller lignende program Individuelt tilpassede behandlingsplaner og recovery Opptatt av brukernes styrker og ressurser, men for lite systematisk Arbeider med flere livsområder, men lite systematisk dokumentert Involverer brukerne i liten grad i utvikling av behandlingsplaner

14 Hvilke utfordringer vi står overfor Usikkerhet om hva som vil skje når den statlige støtten til ACTteam avsluttes (fra 2014?) Ett ACT-team er nedlagt 1.juni fordi kommunen trakk seg Kommuner ønsker bredere målgruppe, da det er en del pasienter de ikke får den hjelp med som de trenger ACT-team en kostbar modell i områder med spredt befolkning FACT vurderes derfor både av helsemyndighetene og flere steder lokalt som en alternativ modell Helsedirektoratet forbereder en kort FACT-manual på norsk Øke opptaksområder for ACT-team for større befolkningsgrunnlag? Nye forskrifter åpner for felles pasientjournal for kommune/dps Andre lokale tilpasninger? Forventninger til at resultatene fra den forskningsbaserte evalueringen av ACT-teamene kan bidra til beslutningsgrunnlag

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

ACT-håndbok. Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Amund Aakerholt:

ACT-håndbok. Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Amund Aakerholt: Amund Aakerholt: ACT-håndbok Inkludert en beskrivelse av FACT-modellen 2. utgave Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Forord På bakgrunn av

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Fidelityskala og håndbok

Fidelityskala og håndbok Fidelityskala og håndbok Amund Aakerholt Kompetansesenter rus region øst amund.aakerholt@helse-stavanger.no 1 Framdrift TMACT er gitt norsk språkdrakt. Skal sjekkes ut med forfatterne i august. Mulige

Detaljer

ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM)

ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) VEDLEGG til sak om ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) Saknr. 09/1491 Behandlingsrekkefølge: HHS 20.01.2010 Formannskap 03.02.2010 Kommunestyret 03.03.2010 Vedlegg som følger saken trykt:

Detaljer

Pårørende og ACT-team

Pårørende og ACT-team Bente Weimand, Pravin Israel, Torleif Ruud Foto: Gualberto107, FreeDigitalPhotos.net En undersøkelse om pårørendes erfaringer med ACTteam, og ACT-teamlederes erfaringer med samarbeid med pårørende Desember

Detaljer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer akuttnettverket.no Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer Foreløpige resultater Nettverkssamling 30.04.13 Torleif Ruud Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor II, Klinikk

Detaljer

OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen

OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen OPPSØKENDE VIRKSOMHET ER BRA FOR UTSATTE GRUPPER Evaluering av forsøk med ACT (Assertive Community Treatment) i Mosseregionen Utarbeidet for Moss, Våler, Råde og Rygge kommuner og Sykehuset Østfold HF

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes i henhold til lov. Møtedokumentene

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005

Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005 STF78 A055028 RAPPORT Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005 Torleif Ruud, Rolf W Gråwe, Solfrid Lilleeng, Johan Håkon Bjørngaard SINTEF

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Romeriksprosjektet (2010 2015) Årsrapport 2012. Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike. www.ahus.no/romeriksprosjektet

Romeriksprosjektet (2010 2015) Årsrapport 2012. Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike. www.ahus.no/romeriksprosjektet Romeriksprosjektet (2010 2015) Årsrapport 2012 Skedsmo Skedsmo Rælingen Rælingen Fet Fet Gjerdrum Gjerdrum Ullensaker Ullensaker Eidsvoll Eidsvoll Nannestad Nannestad 40 40 Forpliktende samhandling om

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 Vedlegg 3 Temaplan for psykisk helse 2007-2008 Forslag til TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE 2008-2009 Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 INNHOLD INNLEDNING...3 OPPTRAPPINGSPLAN OG OPPTRAPPINGSMIDLER (1999-2008)...3

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud Forprosjekt- rapport Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre - Eiker og Sykehuset Buskerud psykiatrisk klinikk om utredning av behovet for Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 Psykisk helse 2009-12 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 1. Bakgrunn... 2 2. Kommunale dokumenter... 2 3. Fordeling av statstilskudd psykiatri 2008... 2 4. Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

HELSEDIREKTORATET RAPPORTERING PÅ KOMMUNALT RUSARBEID 2010

HELSEDIREKTORATET RAPPORTERING PÅ KOMMUNALT RUSARBEID 2010 Helsedirektoratet Sluttrapport HELSEDIREKTORATET RAPPORTERING PÅ KOMMUNALT RUSARBEID 2010 HELSEDIREKTORATET RAPPORTERING PÅ KOMMUNALT RUSARBEID 2010 Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer