Riv ned gjerdene - sammen om ROP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riv ned gjerdene - sammen om ROP"

Transkript

1 PROGRAM u ROP-dagen Riv ned gjerdene - sammen om ROP 27. november 2013 ved Oslo Kongresssenter Nasjonal for samtidig Nasjonal kompetansetjeneste rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse

2 RIV NED GJERDENE - SAMMEN OM ROP Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetting å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusmisbruk og psykiske lidelser. Tjenesten skal bistå ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene med kunnskap og metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis. Videre skal tjenesten formidle kunnskap og kompetanse samt annen relevant informasjon til og fra brukere og pårørende. Mer informasjon finnes på kompetansetjenestens nettside Personer med ROP-lidelse har krav på å møte en helhetlig helsetjeneste som er godt samordnet, preget av kontinuitet og med helhetlige pasientforløp som ivaretar god behandlingskvalitet, uansett hvem som har ansvar for de enkelte deler av tjenesten. I et helhetlig pasientforløp er de ulike deler av tjenestene som personen trenger, satt sammen og koordinert slik at de møter personens behov på en hensiktsmessig måte. Som et ledd i formidling av kunnskap og kompetanse arrangeres ROP-dagen 27. november 2013 i Oslo Kongressenter. Tema for dagen er samhandling. Programmet vil inneholde foredrag om overordnede og sentrale føringer knyttet til samhandling til målgruppen ROP-pasienter. Videre rettes fokus mot forskning på ACT- og FACT-team. Deretter rettes blikket mot brukerperspektivet. Etter lunsj blir det presentasjon av ulike gode modeller for samhandling. Lars Lien Leder Nasjonal kompetansetjeneste ROP

3 0830 Registrering 1000 Kulturinnslag 1010 Åpning v/leder Nasjonal ROP-tjeneste } Lars Lien 1015 Overordnede føringer fra helsedirektoratet i forhold til samhandling knyttet til målgruppen ROP-pasienter } Anette Mjelde 1030 Hva har forskning vist om hvilken nytte ROP-pasienter har av ACT-team og FACT-team? } Torleif Ruud 1115 Pause 1130 Recovery oriented care by Flexible Assertive Community Treatment The introduction of FACT in the Netherlands and first results } Michiel Bähler og Jeannette Bakker 1230 Samhandling sett fra en brukers ståsted 1300 Lunsj } Erik Torjussen 1400 Erfaringer med ACT-team i Moss Har modellen overføringsverdi til andre pasientgrupper? Erfaringer fra pårørende } Birgit Rød 1430 Positive erfaringer og utfordringer fra Tromsø Det nytter } Trine Pettersen og Tone Sedolfsen 1500 Pause 1515 Kommunal bolig med spesialisthelsetjenesten i ryggen Erfaringer fra utflyttingsprosjekt i Sykehuset Innlandet HF } Bjørn Stensrud 1545 Pause 1600 Psykososial rehabilitering av ROP-pasienter - hva er det vi driver med? Noen erfaringer fra et samhandlingsprosjekt i Vestfold (SPoR) } Vidar Bjørn 1630 Forebygging, tidlig intervensjon på individnivå og samhandlingsmodellens erfaringer KRAFT, Notodden } Aleksander Lien og Eva Fiskvik 1700 Vel hjem! PROGRAM ROP-DAGEN

4 OMTALE FORELESERE JEANETTE BAKKER Teamleder / casemanager i FACT- team og opplærer på FACT Akademiet. VIDAR BJØRN Prosjektleder SPoR. Lege med mastergrad i helseadministrasjon. Hatt ulike jobber i statlig og kommunal helseadministrasjon. Hadde i tidsrommet ansvaret for arbeidet med Opptrappingsplanen for psykisk helse hos Fylkesmannen i Vestfold. Har særlig interesse for sosialmedisinske problemstillinger og tverrfaglig/tverretatlig utviklingsarbeid samt endringsledelse. MICHIEL BÄHLER Psykolog og seniorrådgiver ved GGZ North Holland North Advisor and auditor Centre for Certification ACT and FACT. Advisor EAOF. Har vært med å utvikle og implementere FACT modellen som er en nederlandsk versjon av ACT. Modellen har også blitt implementert i Europa, Hong Kong og Canada. Har utviklet fidelityskala for FACT.

5 EVA FISKVIK Utdannet sosionom. Har jobbet i rusfeltet siden Har erfaring fra jobb ved sosialkontor og uteseksjonen i Oslo og har ledet et 3-årig prosjekt Tiltak for bostedsløse. Er i dag tilsatt i 50% i Notodden Modellen KRAFT og 50% som miljøterapeut i psykisk helse lavterskel ROP. ALEXANDER LIEN Utdannet sosionom. Har siden 2010 arbeidet som prosjektleder for KRAFT i psykisk helse i Notodden kommune. God samhandling er nøkkelen til gode løsninger for brukerne og prosjektet gir følelsen av at det nytter. ANETTE MJELDE Avdelingsdirektør. Avdeling psykisk helse og rus i helsedirektoratet.

6 TRINE PETTERSEN Sosionom med videreutdanning innenfor rus og psykisk helse. Var med og startet oppsøkende team i Tromsø i Har vært en del av ACT-teamet i Tromsø siden oppstart i Erfaring fra rusfeltet siden Vært en del av nettverket for dobbeltdiagnoser i Norge (KoRus-Øst). TORLEIF RUUD Avdelingssjef ved FoU-avdeling psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus og professor i psykiatri ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Universitetet i Oslo. Forskningen inkluderer tema om ACT-team, ambulante akutteam, barn som pårørende, brukererfaringer og måling av skjerming. Har også forsket på akuttpsykiatri, DPS-er, gruppeterapi, pasientforløp og kompetanseutvikling. BIRGIT RØD Vernepleier med videreutdanning. Arbeidserfaring fra kommunale helse og sosialtjenester i 20 år. Særskilt fokus på personer med komorbide lidelser. Ansatt som seksjonsleder ved ACT-team i Moss. Hatt ansvar for etablering og utvikling av ACT-teamet i Moss og Indre Østfold.

7 TONE SEDOLFSEN Psykolog. Jobbet i ACT-teamet i Tromsø siden oppstart i Holder på med sin spesialisering. BJØRN STENSRUD Sykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid. Har bred erfaring innenfor psykose- og rehabiliteringsfeltet som kliniker og som leder i ulike posisjoner. Er i gang med et doktorgradsprosjekt knyttet til pasient -, pårørende og helsepersonells erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon (TUD). I tillegg ansatt i en prosentstilling ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. ERIK TORJUSSEN Tørrlagt alkoholiker, brukermedvirker i A-larm. Leder av BrukerROP i Helsedirektoratet. Medlem i gruppene som arbeider med Nasjonale retningslinjer for avrusning og behandling /rehabilitering. Tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste TSB i forbindelse med kartlegging av brukermedvirkning i behandlingsinstitusjonene (TSB). Medlem av Ekspertrådet i Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

8 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Påmeldingsfrist: 28. oktober Påmelding og betalingsinformasjon: Påmelding gjøres elektronisk på Påmeldingen er bindende. Faktura blir sendt ut når påmeldingsfristen er ute. Konferanseavgift: 500 kr inkludert lunsj Konferansested: Oslo Kongressenter Folkets Hus BA Adresse: Youngsgt.11, 0181 Oslo Merk. Overnatting må bestilles og betales individuelt. Kontaktinformasjon: Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til: Gunn H. Holthe, tlf.: E-post: eller, Kari Nysveen, tlf.: E-post: Godkjenninger: Det er søkt om godkjenning som tellende kurstimer innen følgende: Den norske legeforening, Norsk psykologforening, Norsk sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund. Velkommen til ROP-dagen! Nasjonal for samtidig Nasjonal kompetansetjeneste rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Det blåser en retningslinjevind over helsenorge. Helsedirektoratet utvikler Nasjonale retningslinjer og veiledere på løpende bånd, som et virkemiddel for å bringe

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 7. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - RoP lidelser og tvang For hvem, når og hvordan? - Medisinfri behandlingsenhet For hvem, når og hvordan? Scandic

Detaljer

Vi vet nok - nå må vi handle!

Vi vet nok - nå må vi handle! Fagrådet innen Rusfeltet i Norge inviterer til Nasjonal Fagkonferanse 2009 28. - 29. oktober Vi vet nok - nå må vi handle! Tidlig intervensjon og forebygging i et folkehelseperspektiv Årsmøte 27. oktober

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

GOD PSYKOSEBEHANDLING

GOD PSYKOSEBEHANDLING GOD PSYKOSEBEHANDLING TID n TRYGGHET n MENING n KONTINUITET NORGE FAGKONFERANSE HAMAR 22.01-23.01 2015 PROGRAM TORSDAG 22. JANUAR 08.30 10.00 Registrering. Kaffe/te/rundstykker 10.00 10.10 Velkommen ved

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Dobbeltdiagnose ROP 2014

Dobbeltdiagnose ROP 2014 Tverrfaglig læringsarena siden 2005! 8.-9. april 2014 Tverrfaglig møteplass og kompetansearena for deg som jobber med personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Dobbeltdiagnose ROP 2014 l Regjeringens

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE 06 12 11 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus)

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer

Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer Invitasjon KLAR, FERDIG, GÅ! NÅR ARBEID ER BEST FOR PSYKISK HELSE OG RUS Individual Placement and Support - inspirasjon og utfordringer illustrasjonsfoto: www.colourbox.com Radisson Blu Hotel Bodø 21.

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer