Landbruksrådgiveren. - nyttig for meg 7 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksrådgiveren. - nyttig for meg 7 -"

Transkript

1 Meldingsblad Nummer for Norsk 7 - oktober 2008 Landbruksrådgiving Landbruksrådgiveren - nyttig for meg ore Henriksen og Helle Grønvall driver ordnes gård på Steira i Sortland kommune. ården har melk- og kjøttproduksjon på orfe og eget sagbruk. Gårdbrukerparet er medlemmer i Vesterålen landbrukstjenester. Ny layout på Norsk Landbruksrådgiving Rådgiverne er alltid tilstede når vi tar konta og rådene er til stor nytte for landbruksnæringa i regionen. Det ble gjort et bra grep når forsøksringen og avløserlaget slo seg sammen. De har nå spisskompetanse på mange områder og det er rasjonelt for gård sine Nationen-annonser!

2 Innhold Leder «Felles profil og merkevarebygging»... 2 Felles profil gir større slagkraft Kursuka Klimaarbeid i Norsk Landbruksrådgiving... 6 Fagtur til Danmark med tema grønnsaker... 6 Styretur til Sverige... 7 Besøk hos frukt- og bærrådgivere I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø Frist for innsending av stoff til neste nummer: 20.oktober For spørsmål og innspill, kontakt Anne Kristine Rossebø, tlf Ringnytt 7/08 1

3 Leder Felles profil og merkevarebygging i Norsk Landbruksrådgiving Av Anders Heen,direktør, Arne Magnus Aasen, styreleder, Norsk Landbruksrådgiving Årsmøtet 2008 vedtok med stort flertall at sentralleddet Landbrukets Forsøksringer endret navn til Norsk Landbruksrådgiving. De fleste mente også at de lokale rådgivingsenhetene må skifte navn. Det er uheldig med ulike navn sentralt og lokalt. Dagens situasjon er at navnene lokalt spriker i ulike retninger. Årsmøtet mente at alle må bidra til at organisasjonen får mer helhetlig profil for å styrke organisasjonen utad. Det var enighet om å beholde logo, med åpning for en viss justering. Styret har drøftet signalene fra årsmøtet og mener at hele organisasjonen vil tjene på et felles navn og ulike alternativer er vurdert. Når sentralleddet heter Norsk Landbruksrådgiving, må de lokale enhetene ha ordet «Landbruksrådgiving» med i sitt navn. Styret diskuterte om de lokale enhetene burde hete NN Landbruksrådgiving, Landbruksrådgiving NN eller Norsk Landbruksrådgiving NN. Skal vi bli sterke utad og bygge en felles identitet, bør de lokal enhetene velge det siste alternativet, for eksempel Norsk Landbruksrådgiving Hedmark. Likevel ser vi for oss at kortformen brukt i dagligtale blir Landbruksrådgiving NN. Styret mener det er viktig å bygge et felles varemerke. Det er engasjert et firma, Faktotum, med kompetanse på dette tema. De skal komme med sitt syn på betydningen av merkevarebygging i en organisasjon som vår. Faktotum ved Ole G. Herzenberg har en egen artikkel i dette nummeret av Ringnytt. De har laget en profilhåndbok som vil bli vist under Kursuka i november. Når de lokale rådgivingsorganisasjonene skifter navn fra forsøksring til Landbruksrådgiving, må vi endre en del andre betegnelser. Vi har omtalt de lokale enhetene som ringene, eller hele ringsystemet, og de som har arbeidet der har vært ringledere. Administrasjonen har hatt en prosess og kommet fram til betegnelser som skal brukes (se oversikt side 4). Dette er nok det siste nummeret av «Ringnytt» hva det nye navnet blir, er ennå ikke bestemt. Styret i Norsk Landbruksrådgiving ønsker at de lokale organisasjonene skifter navn, og at de forstår betydningen av at en enhetlig språkbruk vil styrke organisasjonen. Det vil alle tjene på. Navneendringene må skje i form av vedtak i de lokale enhetenes ordinære årsmøter Foto: Bart van Gool, Forsøksringen Hordaland 2 Ringnytt nr. 7/08

4 Felles profil gir større slagkraft Navnet Norsk Landbruksrådgiving ble vedtatt i april i år. I juni vedtok styret den nye profilen. Men virkelig fart i sakene blir det ikke før regionleddene tar profilen i bruk. For det er dere i regionene som i realiteten ER Norsk Landbruksrådgiving. Av Ole G. Hertzenberg, Faktotum Informasjon AS Forsøksringene anbefales å endre navn til Norsk Landbruksrådgiving og med et regionnavn. Et eksempel er Norsk Landbruksrådgiving Hedmark I forrige utgave redegjorde Tone Budde-Erichsen for prosessen rundt navnskiftet sentralt. Der var hun også innom behovet for å gjøre endringer regionalt og hvordan en tenker seg å kombinere det sentrale navnet Norsk Landbruksrådgiving og regionnavnet. Hvorfor er dette så viktig? Bygge felles identitet La meg være litt personlig: I tillegg til å være kommunikasjonsrådgiver er jeg bonde og har vokst opp med Forsøksringen. I mitt tilfelle Romerike Forsøksring. Her på Romerike er Forsøksringen en institusjon blant bønder. Sånn er kanskje også der du bor? Og navnet fungerer veldig bra - internt. Så hvorfor i all skal dette samles i noe nytt? Hvorfor ikke la de tusen blomster blomstre? En enhetlig profil er viktig fordi Norsk Landbruksrådgiving - og da snakker jeg om hele organisasjonen; regionalt og nasjonalt - trenger å stå bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Dere trenger å bygge et sterkere fellesskap som grunnlag for å utvikle større tyngde og ekstern synlighet. En felles profil nasjonalt og regionalt vil etter mitt syn bidra med mye positivt: Understreke og synliggjøre at Norsk Landbruksrådgiving er en landsdekkende, samlet og sterk (føderativ) virksomhet Gi økt tyngde internt i landbruksnæringen (f.eks. rundt styrebordet i Norsk Landbrukssamvirke, i Bondelaget/ Småbrukarlaget, i LMD osv.) Øke ekstern synlighet og innflytelse i forhold til miljøspørs mål, økologisk mat, næringsutvikling mm. Penger spart? Navn- og profilendringer koster alltid penger - i første omgang. Men de grep som nå gjøres vil på lengre sikt, og på permanent basis, redusere organisasjonens driftskostnader gjennom: Stordriftsfordeler ved produksjon av informasjonsmateriell, publisering på nett/papir og annet Felles maler for produksjon av regionalt utformet informa sjonsmateriell Lavere kostnader ved fusjoner mellom regioner (design manualen ligger klar) Redusert tidsforbruk Designmanual Vi er nå i gang med å lage en egen designmanual for å beskrive de ulike elementene i den nye profilen. Den vil i sin helhet bli presentert i kursuken (rådgiversamlingen i uke 47) og senere lagt ut på Designmanualen vil inneholde: Logo (s/h, fire farger, positiv, negativ) Nasjonal og regional mal Oversikt grafiske elementer Fargepalett Fontbruk Brevark Visittkort Konkvolutter E 6/5 Konvolutter C4 Powerpointmal Annonser Roll-up Nye betegnelser Når forsøksringene skifter navn får dette naturligvis konsekvenser for begrepsbruken. Det blir rett og slett ulogisk at et regionledd i Norsk Landbruksrådgiving ledes av en ringleder. Og det blir også feil at meldingsbladet heter Ringnytt, men det nye navnet er foreløpig ikke bestemt. Anders Heen redegjør for de nye betegnelsene i egen rammesak nedenfor. Mangfold eller enhetlig profil? Men hvor blir det av mangfoldet, spør du kanskje. Hvorfor ikke la de tusen blomster blomstre? Ja, det jo er dette som er kjernespørsmålet i navnvalget; blomstrende mangfold eller enhetlig profil. Norsk Landbruks- Ringnytt 7/08 3

5 rådgiving har som kjent et samarbeid med dagsavisen Nationen om produsjon av helsides oppslag; et slags landbrukets Norge Rundt - med statusrapporter landet rundt. Her kan vi lese om hvordan våren har vært eller hvordan avlingen ser ut til å bli i de forskjellige delene av landet. Avsenderne kan f.eks. være: Landbruk Nord Vefsna Forsøksring Trøndelag landbruksrådgivning Landbruksrådgiving NordVest Forsøksringer Sogn og Fjordane Haugaland landbruksrådgjeving Forsøksringen Sørøst Landbrukets Rådgivningssenter - Fosen Forsøksring Blomstende mangfold, javisst. Men du skal være rimelig godt orintert for å oppfatte at de overnevnte enhetene er regionledd i organisasjonsfellesskapet Norsk Landbruksrådgiving. I løpet av de siste tiår har norske bønder i tur og orden samlet sine interesseorganisasjoner og samvirkeforetak i nasjonale enheter med felles profil; Bondelaget, TINE, Prior, Nortura osv. Motivet er det samme; oppnå større slagkraft internt og eksternt samt redusere kostnader. Om bøndene gjør samme beslutning når det gjelder Norsk Landbruksrådgiving, vil det i så fall være helt i tråd med den strategi man har valgt i de flest andre bondeeide organisasjoner her til lands. Ole G. Hertzenberg driver sammen med to kollegaer Faktotum Informasjon AS. Blant oppdragsgiverne er, i tillegg til Norsk Landbruksrådgiving følgende: Landkreditt Bank, Landbruks- og matdepartementet, KSL Matmerk, Nortura, TINE, Yara og Felleskjøpet Agri. Hertzenberg har bl.a. bakgrunn som informasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke. Nytt navn krever nye betegnelser Av Anders Heen, Norsk Landbruksrådgiving Sentralorganisasjonen har skiftet navn, de lokale organisasjonene vil i løpet av det kommende året ventelig også gjøre det. Betegnelsene «Forsøksring og ringleder» vil måtte gå ut. Det er da viktig at vi i stedet for de gamle betegnelsene tar i bruk nye og at vi blir enige om disse. Vi i administrasjonen har spurt en del personer internt hva vi bør bruke av nye betegnelser. Resultatet er vist i tabellen nedenfor. Er det sterke synspunkter vil vi gjerne få de til oss og få de vurdert. Gamle betegnelser Nye betegnelser Kortform/Dagligtale Landbrukets Forsøksringer Norsk Landbruksrådgiving LFR Forkorting brukes helst ikke, NLR men:dersom vi internt skriver et dokument hvor navnet gjentas mange ganger skriver vi: Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og bruker deretter NLR Forsøksringen NN Norsk Landbruksrådgiving NN Landbruksrådgiving NN forsøksringene ringleder fagkoordinator assistent tekniker daglig leder lokale rådgivingsenheter lokale rådgivingskontor (der rådgivingsenheten har flere kontor) regionale rådgivingsenheter rådgiver landbruksrådgiver rådgiver grovfôr rådgiver økonomi rådgiver teknikk fagkoordinator grønnsaker (som tidligere) assistent tekniker daglig leder 4 Ringnytt nr. 7/08

6 Kursuka En faglig og sosial møteplass Av Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving Årets Kursuke arrangeres på Scandic Hotell på Hamar fra mandag 17.november til torsdag 20. november. I tillegg vurderer forsøksringene i Nord-Norge å legge sin regionsamling i tilknytning til Kursuka. Foreløpig er fredag 21.november reservert til denne samlingen, men hvorvidt det blir slik, er i skrivende stund ikke helt fastlagt. Kursuka starter med fagprogrammer som er lagt opp av fagutvalg og fagkoordinatorer. Disse begynner etter lunsj på mandag og varer til og med tirsdag formiddag. Det blir kornprogram med temaene økologisk korndyrking og tørking og lagring av korn, grovfôrprogram med økologisk grovfôrdyrking og potetprogram med fokus på potetcystenematode og erfaringsutveksling om sortsvalg og øko-rådgiving. Videre blir det fagprogram i frukt og bær med tema om økologisk frukt og bærdyrking og gruppearbeider på utfordringer ved omlegging, grønnsakprogram med temaer om mekanisk og termisk ugrasbekjempelse i radkulturer og økologisk grønnsakdyrking. Parallelt med disse fagkursene avholdes det også en samling for daglige ledere med fokus på samarbeid og erfaringsutveksling om felles utfordringer. Disse fagsamlingene fikk meget gode tilbakemeldinger på fjorårets Kursuke, og det er all grunn til å tro at disse blir like gode i år. Etter lunsj på tirsdag starter fellesprogrammet, forhåpentligvis med en blanding av interessante temaer og nyttig informasjon. Vi starter med en presentasjon av den nye profilen for Norsk Landbruksrådgiving. Det neste temaet er trolig det aller viktigste globalt sett, selv om det i de siste ukene har kommet litt i skyggen av børsverdiene, nemlig klimaet på kloden vår. For å møte de utfordringer det gir til alle og spesielt til oss avslutter vi fellesprogrammet på tirsdagen med et inspirasjonsforedrag med Humørbonden Geir Styve. Etter at plenumsprogrammet er ferdig er det årsmøte i Agrar. På tirsdag kveld er det festmiddag med lokal vri og kanskje får vi til en svingom etterpå for de som ønsker det Onsdag formiddag starter med et tema som opptar mange rundt om i ringene; hvordan skal vi klare å rekruttere nye medarbeidere? Det utdannes for få kandidater til å dekke vårt behov for nyrekruttering. Vi håper å få noen fra aktuelle læresteder til å komme og diskutere dette med oss. Deretter er det satt av tid til en post som flere etterlyste i fjor; en spørretime der det kan tas opp saker med styret og/eller administrasjonen. Fellesprogrammet avsluttes med to temaer som vi utdyper videre dagen etter. Med gode erfaringer fra i fjor har vi invitert Fra Kursuka faglig påfyll og sosialt samvær er en flott kombinasjon! Foto: AKR en kollega fra Dansk Landbruksrådgiving til å fortelle oss hvordan de legger opp sin rådgiving. Vi erkjenner at vi har mye å lære fra danskene, og Solvejg Horst Petersen vil fortelle oss om rådgivingsmetodikk. Vi avslutter med et tema om gjødsling, og tar for oss verdsetting av husdyrgjødsel og får lære noe om hvordan det globale gjødselmarkedet virker (så da blir det vel litt børs likevel ) Torsdag er satt av til parallelle etterkurs. Fagkoordinatorene på korn, grovfôr og potet inviterer til arbeidsgrupper med foredrag og temaer om gjødsling, som for eksempel hva de økte handelsgjødselprisene betyr for rådgivingen og arbeidet vårt i forbindelse med gjødselplanlegging. Temaet rådgivingsmetodikk utdypes i et dagsseminar som vi håper er aktuelt for alle som er interessert i bedriftsrådgiving. Det nyoppnevnte fagutvalget for økonomirådgiving inviterer til erfaringssamling for alle som driver med økonomirådgiving og med tema rådgiving i forhold til bygningsinvesteringer. Det arrangeres en samling for web-redaktører med opplæring i bruk av det verktøyet er brukt for å lage vår nye felles webløsning. Dersom det er interesse for det, vil det også bli gitt tilbud om opplæring i web-publisering av nyheter og fagstoff. Endelig vet vi at det er ønsker om kurs i ulike IKT-programmer. Her er det mange muligheter, og de som er interessert bes å angi dette ved påmelding. Interessen vil avgjøre hva det kan bli arrangert kurs i, da vi er avhengig av et visst antall for å engasjere en ekstern kursholder. Ringnytt 7/08 5

7 Klimaarbeid i Norsk Landbruksrådgiving Av Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving Landbruks- og matdepartementet har nettopp startet arbeidet med å lage en egen klimamelding for landbruket. Det er det første fagdepartementet som lager en egen stortingsmelding om temaet. I forbindelse med dette arbeidet ble det invitert til et høringsmøte 25.september der organisasjoner og institusjoner i landbruket ble invitert til å komme med sitt syn på hva som bør være med i meldingen. Hovedtemaet for meldingen blir landbrukets klimabidrag, gjennom opptak og utslipp av klimagasser, og landbrukets arbeid for å tilpasse seg et endret klima. Forbrenning av fossilt brennstoff er hovedkilden til opphopning av klimagasser i atmosfæren. Mange innlegg la vekt på de store globale klimautfordringene, og at vi ikke kan fortsette med stadig økt kjøpekraft, men må redusere forbruket for å redusere klimabelastningene. Potensialet for binding av klimagasser med basis i skogkultur og bærekraftig skogbruk ble framhevet. Det ble oppfordret til å lage en handlingsrettet melding, der tiltak innenfor miljømessig forsvarlige rammer er viktige elementer. Flere deltakere la vekt på FoU-behovet og behovet for rådgiving til landbruket. Norsk Landbruksrådgiving har et ønske om å bli mer synlig i klimaarbeidet. På forsommeren hadde vi en idedugnad med fagutvalget for miljø og kulturlandskap, fagkoordinatorer samt representanter fra sekretariatet og styret. Her var aktuelle tiltak for å komme i inngrep med det som foregår på fagområdet ett av temaene. De tiltakene som ble prioritert høyest var å utvide vår kompetanse og å markedsføre vår rolle i rådgivingen, samt arbeide for å skaffe finansiering til arbeid på fagområdet. Da LMD nå i høst utlyste midler til klimatiltak i jordbruket, fant vi det derfor aktuelt å sende inn en søknad om penger til å arrangere et seminar nettopp for å utvide vår kunnskap om temaet. Denne søknaden ligger til behandling, og dersom den blir innvilget, vil dere sikkert få høre mer om temaet. Økologisk grønnsaktur til Danmark Fabio v/ Kari Bysveen arrangerte studietur til Danmark august med tema økologisk grønnsaksdyrking. 17 personer deltok; interesserte produsenter og grønnsaksrådgivere, foruten deltakere fra Fylkesmannen og Bioforsk. Undertegnede var med fra NORGRO. Kari Bysveen hadde lagt opp til en meget interessant og innholdsrik tur. Det var besøk hos tre økologiske produsenter, som alle imponerte i kunnskap, allsidighet og størrelsen på dyrkinga. I tillegg ble firmaet Årstidene besøkt, et stort abonementsfirma som leverer økologiske matvarer «på døra» i Danmark. Det var lagt inn omvisning i «vekstskifteforsøkene» av og med Kirstian Thourup-Kristensen på Aarslev. Her sammenlikner Thourup-Kristensen ulike vekstskifter med grønnsaksdyrking (3 økologiske og 1 konvensjonelt). På Aarslev informerte også Merete Edelenbos om et nytt prosjekt som undersøkte eventuelle forskjeller på den sunnhetsog spisemessige kvalitet av økologisk og konvensjonelt dyrkede grønnsaker. Kari Bysveen har skrevet fyldig reportasje fra gårdsbesøkene i Økologisk landbruk nr. 3 side I seinere nummer av Økolgisk landbruk kommer artikler fra resten av turen. Svend Daverkosen fra Årstidene viser rundt på Billeslund. Tekst og foto: Gerd Guren 6 Ringnytt nr. 7/08

8 Styretur til Sverige Av Christian Brevig og Einar Strand, Norsk Landbruksrådgiving En lenge planlagt styretur, ble til virkelighet i slutten av september. Bakgrunnen for turen var et gjensidig ønske om å utvikle samarbeid over kjølen, til nytte for både Husholdningsselskapets Førbund og Norsk Landbruksrådgiving og de lokale enhetene. Første stopp var Stockholm og møte mellom de to styrene. Sjøl med et landbruk som til dels har andre klimatiske og politiske forutsetninger enn i Norge, er det allikevel mer som forener enn som skiller når det gjelder rådgivingstjenesten til bonden. Det viste seg fort at mye var likt, strategiplan, visjon og verdier var nesten sammenfallende, utfordringer og muligheter likeså. Fra svensk side ble det understreket viktigheten av at alle husholdningsselskapene har felles logo og navn, og at sjøl om det er 19regionale enheter, skal de framstå som en enhet utad. Begge styrene ønsket samarbeid, f.eks. prosjekter som kunne utløse Interreg- midler, utveksling av faglig kunnskap, felles kurstilbud og faglige besøk hos hverandre. Der etter gikk turen til Brunnby, ett av husholdningsselskapenes forsøksgård. Sjøl om arealet var stort, 1400 daa, ble det drevet tradisjonell forsøksvirksomhet slik vi kjenner den i Norge. Det gis ikke lenger statlige bidrag til forsøksarbeidet. Finansieringen ordnes gjennom «Sverigeförsöken» og består av betaling fra firmaer som ønsket å få testet sine sorter og sine plantevernmidler, bidrag i forhold til omsetningen fra firmaer som omsetter driftsmidler innefor plantedyrking og egne midler fra Hushållningssälskapet. I tillegg mottar de midler fra SLF (Stiftelsen Lantbruksforskning) som disponerer avgiftsmidler fra omsetningen av handelsgjødsel. For å prioritere innsatsen innenfor forsøksarbeidet er det på landsbasis nedsatt ulike Ämnesgrupper» som er bredt sammensatt av representanter fra de som bidrar til finansieringen og i tillegg gårdbrukere og forskere fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Innefor hvert geografisk område er det etablert tilsvarende grupper sammensatt etter samme mønster, med uten representanter fra SLU. På grunn av at landbruket samlet står bak finansieringen av forsøkene er forsøksresultater tilgjengelig for alle, mye publiseres på nettet og alle resultatene foreligger i bokform. For dette geografiske området utgis en bok med resultater fra Ragnhild Borchsenius, ansattes styrerepresentant, beundrer ekvipasjen med Sampo 2010 forsøkstresker med prøveuttakingsutstyr og vekt klar for oppdrag. Østra SverigeFörsöken, Försök i Väst, SVEA-försöken og Svensk raps. Oversatt til norske forhold kan «Ämnesgruppene» sammenlignes med forum som er dannet i forbindelse med Fagforum Korn og Fagforum Potet. Som i forsøksringene er en avhengig av mobilt utstyr for å gjennomføre forsøkene. Styret var også innom Sveriges Landbruksuniversitetet (SLU) sin enhet i Skara. Tema var «Hvordan kan forskningen støtte opp om rådgivingen til bonden?» Rektor la i sin orientering vekt på at universitetet skulle ha et praktisk siktemål med forskningen, forskningen skulle nå den utøvende bonde og universitetet måtte ta vare på sin «tillitskapital» overfor bonden. Neste stopp på turen var et besøk hos Husholdningsselskapet Vest. Selskapet dekker de tre vestligste fylkene i Sverige. Prioriterte fagområder er: Landbruk inkl. økologisk, maskinteknisk og byggteknisk m.m. Mat arbeides det mye med! Næringsutvikling på gården har vært et viktig arbeidsområde i mange år Miljø samme fokus som i Norge Siste stopp var et besøk hos en HIR-bonde. HIR står for Hushållningssällskapens Individuella Rådgivning og har som mål å gi bonden best mulig økonomisk resultat. De kan velge enkelte tjenester eller abonnere på individuell rådgivingspakke. Grunntanken med HIR er rådgiving tilpasset den enkelte gårds forutsetning. Bonden var svært fornøy med ordningen og sjøl om han jamret seg over kostnaden, syntes han allikevel det var vel anvendte penger. Han eide ca. 550 daa og leide i tillegg ca. 650 daa og drev tradisjonell kornproduksjon. For dette betaler han ca kroner i året. Ringnytt 7/08 7

9 Besøk hos frukt- og bærrådgivere Med NAF-bok og GPS i bilen satte jeg kursen mot Telemark og Vestlandet for å besøke rådgiverkollegaer innen frukt og bær. Målet med besøksrunden var å bli bedre kjent med de ulike avdelingene og rådgiverne. Dette som et ledd i arbeidet med å framstå som en enhetlig rådgivingsorganisasjon med samordning av ansvarsområder mellom rådgiverne. Av Sigrid Mogan, fagkoordinator Frukt og Bær, Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving består i dag av et konglomerat av enheter, fra små og spesialiserte rådgivingskontorer til store regionkontorer med bredt fagspekter. Noen rådgivere er spesialister med spisskompetanse innen få kulturer, mens andre er allroundere. Felles er at medlemmene skal være i fokus og til enhver tid ha tilgang på best mulig rådgiving. Rådgivingskontorene/ enhetene er selvstendige juridiske enheter med egne styrer og budsjetter, samtidig som alle hører inn under den felles paraplyen som heter Norsk Landbruksrådgiving. Som fagkoordinator skal jeg se til at ulike arbeidsoppgaver blir samordnet slik at ressursene blir best mulig utnyttet. Interessant og nyttig besøk hos Torbjørn Ruud og Lars Ketil Flesland i Haugland Landbruksrådgjeving. På turen besøkte jeg Forsøksringen Telemark (Tone Gislerud), Haugaland Landbruksrådgjevning (Torbjørn Ruud og Lars KetilFlesland), Indre Hardanger Forsøksring (Magnus Opedal, Jan Ove Nes og Endre Bjotveit), Forsøksringen Hordaland (Liv Lyngstad og Henrik Tellevik), Forsøksringen Sogn og Fjordane (Olav Sørum og Rune Vereide) og Indre Sunnmøre forsøksring (Nils Eldar Linge). De fleste av rådgiverne har frukt eller bær som hovedansvarsområde i full eller nesten full stilling, mens andre har bare en liten ressurs til rådgiving innen bær. Det kom fram mange behov for samarbeid og samordning: Opplæring av nytilsatte Tone Gislerud ertilsatt som vikar i FR Telemark. Veiviser for nytilsatte, er noe Tone har på ønskelisten. Hvilken litteratur står i bokhyllene på de andre kontorene? Hvem jobber hvor, hvilke kontaktpersoner og institusjoner er nyttige å kjenne til innen fagområdet (Bioforsk, UMB m. fl). Fagkoordinator kan hjelpe nytilsatte i å kommer inn i det gode selskap dvs blir presentert og kommer med på maillister etc. så fort som mulig. Erfaringsbank/ fagdatabase De siste årene har vi sett at plantevernmidler forsvinner og nye midler og tiltak må settes inn før de er tilstrekkelig utprøvd. 8 Det er viktig at erfaring med nye tiltak blir samlet slik at rådgiving om de nye tiltakene blir best mulig, for eksempel bekjempelse av rognebærmøll. I erfaringsbanken kan også samles faglige spørsmål, kommentarer og løsninger som har vært sendt på mailliste i nettverket av frukt- og bærrådgivere. Plantevernspørsmål Prognosestasjonene for varsling av fare for angrep av rognebærmøll ble tatt opp av flere. Det har ved noen anledninger vært mismatch mellom prognosetall og angrep. Dette bør undersøkes nærmere slik at tillitten til varslingssystemet opprettholdes: - Skaffe oversikt over alternative tiltak og preparater, og hva som bør utprøves nærmere av slike tiltak - Ha interne systemer for å melde fra om aktuelle off-labelog dispensasjonssøknader - Bladmidd i bringebær et stort problem ved dyrking av Glen Ample - Behov for definisjon av bruksområder (plasttak, plast tunnel, gamle veksthus) - Mail-liste over plantevernspørsmål alle må få mulighet til å komme med på lista - Behov for arbeid med sølvglans og tredød i plomme forts. neste side Ringnytt nr. 7/08

10 Rådgivingsmateriell Flere arrangerer møter og kurs for medlemmene. Det er tidkrevende å lage gode og illustrative powerpoint-presentasjoner. Haugaland landbruksrådgjeving har ved hjelp av KILmidler samordnet utvikling av pp-presentasjon av jordbærkurs. Opplegg og samarbeid har fungert godt, og utvikling av tilsvarende kursmateriell for andre kulturer bliranbefalt. Det hadde vært flott å få til samarbeid om powerpoint-presentasjoner og kursmateriell (felles database som alle rådgiverne har tilgang til). Eksterne konsulenter Eksterne konsulenter er leid inn i samarbeid med rådgivingskontorene/ enhetene de siste årene, mest innen epledyrking, men også i steinfrukt. Konsulentene er dyktige både faglig og pedagogisk og gir helhetlig rådgiving om alle tema (dyrking, næring, teknikk, kjølerom etc.). Dyrkingssystemene har på kort tid blitt endret fra ekstensive opplegg til intensive tettplantingssystemer med stort behov for innsatsfaktorer. Det har vært et stort løft for næringa. Fruktlager melder om at fruktkvaliteten har blitt synlig bedre etter at de nye dyrkingssystemene har blitt innført. Et spørsmål om hvordan oppleggene skal videreføres begynner å melde seg. Kan eller bør Norsk Landbruksrådgiving etter hvert ta over? Kompetanseheving Frukt- og bærrådgiverne har i løpet av året to samlingspunkt, begge innen plantevern og i samarbeid med Bioforsk Plantehelse. I januar har vi Bergens-møtet der plantevernplanene blir drøftet, og i juni har vi en 2 dagers plantevernsamling der vi er ute i felt og drøfter plantevernspørsmål. Vi har blitt enige om at Bergensmøtet skal gå over 2 dager. Flere mener at samlingen i juni også kan inneholde andre spørsmål enn plantevern. Dessuten bør vi bli flinkere til å bruke fagdagen på kursuka, ev dra på studietur eller ha annet alternativt opplegg. Inntil tre samlinger med godt fagpopplegg, kan vi ha, ble det uttalt av noen. Bladgjødsling og gjødselvanning har blitt tatt i bruk i større omfang enn tidligere. Samtidig er nye gjødselpreparat og bladanalyser tatt i bruk. Dette kompliserer gjødsling noe, og det har oppstått en kombinasjon av viten, tro og synsing innen området. Her kan det være behov for noe utprøving og intern drøfting. Bør vi også ha skadeterskler for mangelsymptomer? Samarbeid om meldinger Mange bruker mye tid på ukentlige meldinger om skadegjørere, plantevern og andre dyrkingsråd. Noe av dette arbeidet kan kanskje samordnes noe ved at vi har en samling av råd og anbefalinger som er tilgjengelige for alle, for eksempel om tynning i frukt. Tilpassing til lokale forhold blir da rådgiverens oppgave. Web-løsninger Systemer på ulike nivåer er forvirrende og umulig å vedlikeholde. Det finnes mange ulike hjemmesider på Vestlandet, i enkeltringer, regionringer, Handbok for Vestlandet og Hagis. Liv Lyngstad og Henrik Tellevik i Forsøksringen Hordaland. Olav Sørum i Forsøksringen Sogn og Fjrodane. Samtidig er målet å bygge opp fagdatabase på hjemmesidene til Norsk Landbruksrådgiving. Her trengs det vurdering av behovene. Rekruttering Rekruttering av rådgivingsstaben er noe flere rådgivingskontorer er opptatt av. Det utdannes svært få kandidater innen frukt- og bær ved UMB, og søknaden til ledige stillinger er svært liten. Dette må det jobbes med. Oppsummering Rapporten er basert på samtaler med rådgivere innen frukt og bær i Telemark og på Vestlandet. Jeg ønsker å besøke de andre rådgivingskontorene/ enhetene også, så bildet kan bli noe annerledes når de andre også får uttalt seg. Det var en nyttig besøksrunde, der mange samarbeidsområder ble tatt opp. Bare hos Nils Eldar Linge i Valldal var jeg ute i felt, men som østlending fikk jeg et godt bilde av dyrkingsforhold og den geografiske strukturen på Vestlandet når jeg kjørte inn og ut og over fjordarmer Inntrykket er at rådgiverne trives i jobbene. Arbeidsbelastningen er i perioder stor, men friheten og fleksibiliteten blir høyt verdsatt. Det eksisterer allerede et godt samarbeid og en hyggelig tone mellom kollegaer i ulike distrikter, men det er alltid forbedringspotensiale. Vi skal få til gode rutiner og ordninger for samarbeid. Som fagkoordinator ønsker jeg å bidra så godt som mulig, og jeg er alltid åpen for innspill. Ringnytt 7/08 9

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Versjon 01-11.08. Designmanual

Versjon 01-11.08. Designmanual Versjon 01-11.08 Designmanual 1. Logo 2. Elementer/bilder og bruk av disse 3. Fargepalett 4. Fontbruk 5. Brevark 6. Visittkort 7. E6/5 konvolutt 8. C4 konvolutt 9. Powerpointmal 10. Annonser 11. Roll-up

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen

Informasjon fra NLR. Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra Tirsdag 16. november 08.00 Anders Heen Informasjon fra 1. Samarbeidsformer, forholdet mellom daglige ledere og fagkoordinatorer 2. Landbrukets HS Nasjonalt samarbeidsforum for HS i landbruket

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel,

Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Hva gjør Norsk Landbruksrådgiving på kommunikasjon? Jan Ferstad Informasjonsrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Kursuka 2010 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Værnes 15. - 17. november 2010 Informasjonsplan

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007 Dep 0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf.: 902 03 317 * Faks: 64 94 22 99 Bankgiro 1080 17 49017 Org.nr.: 971 255 684 MVA www.lr.no * lr@lr.no Landbruks- og matdepartementet Ås, 21. mai 2010 Postboks 8007

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

eldingsblad for Norsk Landbruksrådgiving er 6 - september 2008 M m um N SnarthøsteklarøkologiskhveteåkeriSolør!

eldingsblad for Norsk Landbruksrådgiving er 6 - september 2008 M m um N SnarthøsteklarøkologiskhveteåkeriSolør! Nummer 6 - Meldingsblad for Norsk september Landbruksrådgiving 2008 Snart høsteklar økologisk hveteåker i Solør! Innhold Leder... 2 Nytt navn - profilering og merkevarebygging... 3 Coaching og JTI... 4

Detaljer

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Styreleder i NLR Østafjells har ordet... 3 Overføring av kompetanse... 4 Markvandring i gulrotåkrar på Ørlandet... 5 Vinnere av NLR`s

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården?

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? - Energigårdens Klimakuttkampanje i samarbeid med SLF, Bioforsk, Agro Utvikling og Landbruksrådgivingen Erik Eid Hohle Energigården Senter

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Markeds-og kommunikasjonsplan for NLT 2011. -Forslag pr. 15. oktober 2010

Markeds-og kommunikasjonsplan for NLT 2011. -Forslag pr. 15. oktober 2010 Markeds-og kommunikasjonsplan for NLT 2011 -Forslag pr. 15. oktober 2010 -Forankret i vedtatt Strategiplan 2010-2015 1 Disposisjon Presentasjon v/liv-julie Wågan/ Ole G. Hertzenberg Hovedvekt på analyse

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Workshop innen faste kjørespor; CTF

Workshop innen faste kjørespor; CTF Blæstad, 2322 Ridabu Tlf: 62 55 02 50 Bankgiro: 1800.07.09413 Orgnr: 960 476 573 hedmark@lr.no hedmark.lr.no/ Bli introdusert til een av mulighetene til å øke avlingene i åkerkulturer og gras: Workshop

Detaljer

FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON

FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON Solfjellsjøen, 8820 Dønna Tlf: 90 03 79 48 Org.nr.: NO 893 327 622 MVA FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON Arktiske bringebær Velkommen til bords. Bakgrunn Bær dyrket og utviklet i nordlige områder blir

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Kvalitetssystem i landbruket

Kvalitetssystem i landbruket Kvalitetssystem i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdal 22.01.11 Dagrun Aaen KSL Matmerk KSL Matmerk Etablert i 2007 En sammenslåing av KSL-sekretariatet og Stiftelsen Matmerk 17 ansatte Kontor i

Detaljer

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Kollegaforum 2015 - Lampeland Bjørnar Bjelland Grønn Næringskompetanse Hvem er Bjørnar og? Prosjektledelse, fasilitering, søknader, prosjektadministrasjon, gjennomføre..

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Rådgivning for næringsutvikling Bjørnar Sæther 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Premisser - temaer Premiss for foredraget: Er forankret i et innovasjonsperspektiv

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk = CSA = Community Supported Agriculture eller Agricultural Supported Community?

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Møtereferat. Deltagere:

Møtereferat. Deltagere: Møtereferat Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter 20. oktober 2011 Møtet ble avholdt hos Håndverkeren Kurs og Konferansesenter fra kl. 10.00 kl. 15.00

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. oppdatert pr. 28. august. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. oppdatert pr. 28. august. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland LANDBRUKSAVDELINGEN Møter og kurs 2014 oppdatert pr. 28. august www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Forord I regjeringsplatformen heter det at regjeringen vil legge til rette

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Marknads og kommunikasjonsplan

Norske Landbrukstenester. Marknads og kommunikasjonsplan Norske Landbrukstenester Marknads og kommunikasjonsplan Markeds- og kommunikasjonsplan (MKP) 2011 1 ANALYSE Norske Landbrukstjenester (NLT) er en landsomfattende organisasjon som driver salg av vikartjenester

Detaljer

Medlemsavis Nr 1 2009

Medlemsavis Nr 1 2009 Medlemsavis Nr 1 2009 Fra skeptiker til optimist Ansetter ny rådgiver og prosjektleder Priser og tjenester Årsmøte 4. Mars Økologiske kurs Lederen Da er vi i gang i vår nye organisasjon Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Nasjonalt fagforum. Trondheim 7. - 8. mars 2013. visuell kunst - dans - teater

Nasjonalt fagforum. Trondheim 7. - 8. mars 2013. visuell kunst - dans - teater Nasjonalt fagforum Trondheim 7. - 8. mars 2013 visuell kunst - dans - teater Torsdag 13.00-14.00 14.05-15.00 15.00-15.15 15.15-15.45 15.45-16.30 Andreas Brännlund Kunst og design i skolen samarbeidsmulighetene

Detaljer

Restaurering av dammer i Hedmark

Restaurering av dammer i Hedmark Norsk Ornitologisk Forening, Avd. Hedmark Restaurering av dammer i Hedmark Trond Vidar Vedum Norsk Ornitologisk Forening Avd. Hedmark, Foto: Lars Kapelrud Foto: Lars Kapelrud Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver

Detaljer

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland LANDBRUKSAVDELINGEN Møter og kurs 2014 www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Forord I regjeringspla ormen heter det at regjeringen vil legge l re e for kompetanseutviklende

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

FORSØKSRINGEN FORSØKSRINGEN FØRER FRAM

FORSØKSRINGEN FORSØKSRINGEN FØRER FRAM FORSØKSRINGEN FORSØKSRINGEN FØRER FRAM FØRER FRAM Der regnbuen slutter finner du en kiste full Meldingsblad av gull - frodig for Nummer 1 Landbrukets Forsøksringer - 2008 planteproduksjon er gull for bonden!

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

Vårmøte 24.mars 2011

Vårmøte 24.mars 2011 Vårmøte 24.mars 2011 Kl 15-17 Agenda: Medlemstilbudet i NLR Viken SM Endringer i plantevernmiddel SM Eplesortprosjektet Rognebærmøll 2011 Plantevern i eple/plomme Dag-Ragnar Blystad, Bioforsk Plantehelse.

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Bioforsk Økologisk. Atle Wibe Forskningssjef

Bioforsk Økologisk. Atle Wibe Forskningssjef Bioforsk Økologisk Atle Wibe Forskningssjef TINGVOLL GARD Prestegård Landbruksskole Forskningssenter for sau NORSØK (1986-2005) Privat stiftelse Bioforsk Økologisk (fra 2006) Garden er forpakta bort Bioforsk

Detaljer

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Lars Morten Rosmo Leder Sør-Trøndelag Bondelag Hovedstrategi - kompetanse Hovedstrategi - kompetanse Hvorfor Hvorfor øke øke norsk norsk matproduksjon?

Detaljer

Trond Gjessing Norges Birøkterlag

Trond Gjessing Norges Birøkterlag Trond Gjessing Norges Birøkterlag Birøkt i Norge Ca 3.000 birøktere (ca. 2.500 medlemmer) Ca 50.000 bikuber 3.000.000.000 bier 1.500 tonn honning 0-60 kg honning pr. bifolk 1 Verdien av birøkt i Norge

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

Hva koster graset? Regionsvise forskjeller i grovfôrkostnader og sammenlikning med kraftfôrpris. 17.4.2015 Astrid Een Thuen

Hva koster graset? Regionsvise forskjeller i grovfôrkostnader og sammenlikning med kraftfôrpris. 17.4.2015 Astrid Een Thuen Hva koster graset? Regionsvise forskjeller i grovfôrkostnader og sammenlikning med kraftfôrpris 17.4.2015 Astrid Een Thuen Bakgrunn for prosjektet? Datamaterialet brukt TINE Effektivitetskontroll (EK)

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Statistikk grøfting i Vestfold 1920-2006 Gartnerdagene,GjennestadGjennestad 28.10.2010 2010 Innlegg av Jon Randby, Fylkesmannen

Detaljer

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012 Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012 Årsmeldinger fra: Dyrevernnemnda og Mattilsynet Felleskjøpet Agri, avd Oppdal Fjellfôr SA 4H-arbeidet i Oppdal Fjellmandel Oppdal SA Landbrukets HMS-tjeneste

Detaljer

Prosjekt «Hagebær i Arktis»

Prosjekt «Hagebær i Arktis» Prosjektbeskrivelse «Hagebær i Arktis» Bakgrunn Utgangspunktet for prosjektet er Strategiplan for hagebær i nord, utarbeidet av en FOUgruppe nedsatt av Nord-Norsk Landbruksråd og finansiert av Fylkesmannen

Detaljer

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Vektlegging i ulike perioder 1950 1975 1950 1995 Kanaliseringspolitikk

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3006 Økologisk

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Norsk Settepotetavl Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Bakgrunn Settepotetkvalitet et stadig tilbakevendende tema, i ulike fora (fagmøter, diskusjonsmøter, spørreundersøkelser).

Detaljer

Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet

Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet 396 G. J. Aasgård / Grønn kunnskap 9 (2) Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet Grim Jardar Aasgård / grim.jardar.aasgaard@lfr.no Øko-Gudbrand Forsøksring Innledning Økologisk avlet frø

Detaljer

Gartnerhallen og grøntbransjen

Gartnerhallen og grøntbransjen Gartnerhallen og grøntbransjen Pernille Rød Larsen Utviklingssjef Grønnsaker Gartnerhallen SA Grøntbransjen er i medvind Sunnhet og helse - 5 om dagen alle trender enige om mer grønnsaker, frukt og bær

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

Gruppearbeid NLT, Stjørdal 28. Oktober 2009

Gruppearbeid NLT, Stjørdal 28. Oktober 2009 Gruppearbeid NLT, Stjørdal 28. Oktober 2009 Reflekter over følgjande: Korleis og på kva måte, kan samhandlinga mellom NLT og medlemslaga forbetrast? Samle erfaringer fra andre lag, erfaringsdatabase Bruke

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010 E-postmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 53 76 83 57. E-post: haugaland. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 9. Mars 2009 Vi får nye telefon-nummer frå 15. Mars!!... Autorisasjonskurs for

Detaljer

Innspill til jordbruksoppgjøret 2014

Innspill til jordbruksoppgjøret 2014 Til: Landbruks- og matdepartementet Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Innspill til jordbruksoppgjøret 2014 Oikos - Økologisk Norge - og Debio fremmer i fellesskap innspill til jordbruksoppgjøret

Detaljer

Scan4news. Redegjørelse for saksgangen Fylkesrådsleder Njål S. Føsker Fylkesråd Aasa Gjestvang

Scan4news. Redegjørelse for saksgangen Fylkesrådsleder Njål S. Føsker Fylkesråd Aasa Gjestvang Scan4news Redegjørelse for saksgangen Fylkesrådsleder Njål S. Føsker Fylkesråd Aasa Gjestvang Disposisjon Firmaet Scan4news Hva er det søkt om støtte til? Tidslinje for saksbehandling Januar 9. januar

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S

Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S Hanne Aandstad 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Side 3 1.1 Langsiktig målsetting / visjon Side 3 1.2 Oversikt

Detaljer

Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i jordbruket

Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i jordbruket Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i jordbruket Klimatiltak i jordbruket SLFs klimaseminar 16.januar 2012 Erik Eid Hohle Energigården Senter for bioenergi ENERGIGÅRDEN www.energigarden.no

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Birte Usland, 42 år Melkeprodusent i Marnardal, Vest Agder Mange

Detaljer

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver 1 Medlemsorganisasjon med omlag 1550 medlemmer, bønder i Hordaland Styret vert valt på årsmøtet 12 medarbeidarar i dag

Detaljer

Virus og bladlus Hovedmål: Redusert smittenivå av bladlusoverførte virus (PVA og PVY) i settepotet

Virus og bladlus Hovedmål: Redusert smittenivå av bladlusoverførte virus (PVA og PVY) i settepotet Borghild Glorvigen, NLR Fagforum Potet 19. januar 2016 Virus og bladlus 2016-2018 Hovedmål: Redusert smittenivå av bladlusoverførte virus (PVA og PVY) i settepotet Virusoverførende bladlus -et problem

Detaljer

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET www.debio.no Debio sertifiserer økologisk og bærekraftig produksjon i Norge. Vi er bindeleddet mellom produsent og forbruker, og sikrer at varer merket med et av våre merker

Detaljer

SLUTTRAPPORT ARKTISK BÆRPRODUKSJON (Tilsagnsnummer 159102)

SLUTTRAPPORT ARKTISK BÆRPRODUKSJON (Tilsagnsnummer 159102) SLUTTRAPPORT ARKTISK BÆRPRODUKSJON (Tilsagnsnummer 159102) Forprosjektet ARKTISK BÆRPRODUKSJON er avsluttet. En aktiv prosjektperiode har gitt økt innsikt i forholdene som som berører dagens situasjon

Detaljer

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland

Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng Inntekten i jordbruket politisk bestemt, men utgiftene følger markedet Rolf Langeland

Detaljer