Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården?"

Transkript

1 Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? - Energigårdens Klimakuttkampanje i samarbeid med SLF, Bioforsk, Agro Utvikling og Landbruksrådgivingen Erik Eid Hohle Energigården Senter for bioenergi

2 Landbruket og klimautslipp Landbruket står for om lag 9% av nasjonalt utslipp St.meld.nr. 39: Realistisk å redusere nasjonale utslipp med mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2020 Skogtiltak inkludert Reduksjon på 1,0-1,5 mill tonn i primærnæringene, tilsvarende ca % reduksjon innen 2020

3 Utslipp etter kilde Klimagasskilde (1000 tonn) Metan Lystgass CO2 CO2-ekv. A. Husdyr 89, B. Gjødselhåndtering 15,0 0,4 438 C. Jordbruksjord 6, D. Halmbrenning 0,2 5 E. Utslipp fra bruk av fossil energi i landbruket 530,2 530 Jordbruk 473,0 473 Skogbruk 57,2 57 Sum utslipp fra landbruk 104,3 6,8 530,

4 Bakgrunn for Klimakuttkampanjen Signaler fra landbruksnæringen om økt behov for: informasjon og kunnskap om energisparing og klimatiltak på egen gård Sammenfaller med Landbrukets energi- og klimautvalg Kartlegge landbrukets samlede klimagassutslipp Vurdering av hvilke tiltak som bør gjennomføres Anbefalinger fra IPCC Klimameldingen for landbruket (LMD 2009) Landbruksmeldingen (LMD 2011)

5 Bakgrunn for klimakuttkampanjen Klimameldingen har et næringsperspektiv klimakampanjen har et gårdsperspektiv Hovedfokus er rettet mot jordbruk, men helhetsprinsippet tilsier privat energibruk på egen gård må inkluderes at skogbruket må inkluderes

6 Mål for klimakuttkampanjen Redusere energibruk og klimagassutslipp med 30 % innen 5 år for de gårdsbruk som følger kampanjen. Med vekt på energieffektivisering og energiomlegging som virkemiddel

7 10 tiltak på den enkelte garden 1. Energieffektivisering i bygningsmassen 2. Konvertering fra fossil oppvarming til biovarme 3. Redusert drivstoff forbruk ved opplæring i optimal kjøring og bruk av skogs- og jordbruksmaskiner 4. Omlegging til biodrivstoff (B ) 5. Optimalisering av planteproduksjon og gjødsling i jordbruket 6. Redusert jordbearbeiding 7. Optimalisering av skogbehandling, gjødsling og virkeproduksjon 8. Energieffektiv høsting, lagring og transport av biomasse 9. Håndtering av metangass fra jord- og husdyrbruk biogass 10. Økt trebruk

8 Tiltak på den enkelte gard Gardsnivå Tiltak Konvertering fra fossil oppvarming til biovarme Tidspunkt for gjennom - føring Investering Drifts- økonomi % reduksjon i energibruk (eks) % reduksjon i klimagass utslipp (eks) Energieffektivisering i bygningsmasse Redusert drivstofforbruk ved opplæring i optimal kjøring og bruk av skogs- og jordbruksmaskiner Ca 20 redusert drivstoff forbruk 20

9 Tiltak på den enkelte gard Omlegging til biodrivstoff (B ) Optimalisering av skogbehandling og virkeproduksjon Redusert jordbearbeiding Energieffektiv høsting, lagring og transport av biomasse

10 Tiltak på den enkelte gard Optimal gjødsling av skog og jord Håndtering av metangass fra jordog husdyrbruk - biogass Ubetydelig Økt trebruk

11 Spørreskjema ( prøveversjon) Kartlegging av gardens ressurser, energibruk og klimatiltak 1. Jordbruket: - Skiftenavn - Areal (da.) - Jordtype - Vekst - Sorter - Gjødsling - Jordarbeiding - Avling, biprodukter - (Data fra skifteplan, gjødselplan) Skift SUM

12 Vertsgårder for klimakuttkampanjen

13 Prosjekt- deltakere: Vertsgarder: Bjørn Helge Rønneberg (Eidsdal, Sunnmøre) Håvard Ringenes (Kløfta, Akershus) Olav Ree (Meldal, Sør-Trøndelag) Olav Traaen (Rollag, Buskerud) Sverre Sørum (Bjoneroa, Oppland) Ressursgruppa: Norsk Landbruksrådgiving Jon Mjærum Norsk Landbruksrådgiving Jan Stabbetorp Bioforsk - Lillian Øygarden m.fl. Agro Utvikling - Lars-Martin Julseth Energigården Hallvard Helland Energigården - Erik Eid Hohle

14 De 5 vertsgardene er valgt ut etter følgende kriterier: - Produksjonsform - representative for landet - Beliggenhet flest mulig regioner ønsket med - Interessse og kunnskap om temaet - Egnet som besøksgard

15 Hvordan ferdigstille en komplett klima- og energiplan med forslag til tiltak for hver enkelt vertsgård Basert på de kartleggingene og målingene som blir gjort på hver enkelt gård vil Energigården i samarbeid med ressursgruppa anbefale ulike tiltak ved de ulike gårdene. Tiltakene vil omfatte: - Energieffektivisering - Energiomlegging - Reduksjon i utslipp av klimagasser for øvrig

16 Hvordan skal kampanjen senere nå ut til gardbrukere generelt? Klimatiltaksplan med veiledning tilbys utarbeidet for garden Kurs, fagdager, arrangementer i samarbeid med myndigheter og organisasjoner Besvaring av henvendelser via epost og telefon Energigårdens websider generelle råd, utvikling av tiltakspakker for hvordan man kan oppnå 30% reduksjon utvikling av regneark for beregning av reduksjoner

17 Hvordan skal kampanjen nå ut til gardbrukere? (forts.) Infokampanje i media Utvikling og spredning av undervisnings- og informasjonsmateriell

18 Hva er gjort på Energigården?

19 Hva er gjort på Energigården? -stasjonær energibruk Energieffektivisering i bygg og anlegg Energiomlegging Bio- og solvarme til oppvarming og tørking VARMEPRIS (eks mva, ut fra fyrrom) Bio 45 øre/kwh El 70 øre/kwh Sol 65 øre/kwh

20 Hva er gjort på Energigården? -transport energi Energieffektivisering i jord- og skogbruksdrifta Bruk av biodrivstoff 2 biler 2 traktorer 1 skurtresker Sum: Til sammen har de stasjonære og mobile tiltakene gitt en reduksjon av klimagass-utslipp på om lag 70% fra 1991 til i dag. Passiv C- binding i skog ikke inkludert

21 Framdriftsplan År Oppstart og koordinering X X X 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv Kartlegging av dagens energibruk og ressurser ved vertsgardene X X X Utvikling av klima- og energiplaner for vertsgårdene Utarbeiding og trykking av informasjons - materiell inkl. web Distribusjon av informasjonsmateriell Studieturer (mars 2012) Utarbeidelse av klima- og energiplaner for norske gardsbruk Evaluering og rapportering av kampanjen X X X X X X X X X

22 Takk for oppmerksomheten!

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Energi & Klimaplan Karlsøy kommune Korrigert kapittel landbruk, skogbruk og punkter under tiltak kap. 1,4 VEDLEGG 2 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG 2... 1 Landbruk og skogbruk

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012)

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild

Detaljer

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

Venstres klimakur 2020

Venstres klimakur 2020 Venstres klimakur 2020 Venstres landsmøte 2014 Bakgrunn Venstre mener Norge må være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og i arbeidet med å få på plass en bred og forpliktende klimaavtale etter

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden 13 06 10 Rapp_endver 2 Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Forord Biogass Østfold 2015

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer