:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget"

Transkript

1 Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra til respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg selv 1 Kvinne 28,6 % 16 2 Mann 71,4 % 40 Total 56 1

2 2. Hvor gammel er du? 1 Under 30 år 8,6 % år 15,5 % år 34,5 % år 31,0 % år eller mer 10,3 % 6 2

3 3. I hvilket fylke bor du? 1 Akershus 0,0 % 0 2 Aust-Agder 0,0 % 0 3 Buskerud 0,0 % 0 4 Hedmark 0,0 % 0 5 Hordaland 0,0 % 0 6 Finnmark 0,0 % 0 7 Møre og Romsdal 0,0 % 0 8 Nordland 100,0 % 58 9 Nord-Trøndelag 0,0 % 0 10 Oppland 0,0 % 0 11 Rogaland 0,0 % 0 12 Sogn og Fjordane 0,0 % 0 13 Sør-Trøndelag 0,0 % 0 14 Telemark 0,0 % 0 15 Troms 0,0 % 0 16 Vest-Agder 0,0 % 0 17 Vestfold 0,0 % 0 18 Østfold 0,0 % 0 3

4 4. Er du bonde og aktiv produsent? 1 Ja 84,5 % 49 2 Nei 15,5 % 9 4

5 5. Hvilke utsagn passer for deg? (Flere valg mulig) 1 Jeg har ingen spesiell tilknytning til en gård 0,0 % 0 2 Jeg forpakter bort gården 0,0 % 0 3 Ektefellen/samboer driver gård 33,3 % 3 4 Jeg skal trolig ta over en gård 22,2 % 2 5 Jeg har vært aktiv produsent 55,6 % 5 Total 9 5

6 6. Hva er hovedproduksjonen(e) på gården? (Flere valg mulig) 1 Korn/frø/oljevekster m.m. 0,0 % 0 2 Frukt/bær 0,0 % 0 3 Grønnsaker/poteter 0,0 % 0 4 Melk 77,1 % 37 5 Grovforbasert kjøttproduksjon 66,7 % 32 6 Kraftforbasert kjøttproduksjon 8,3 % 4 7 Tilleggsnæringer 16,7 % 8 8 Annet 4,2 % 2 Total 48 6

7 7. Hvor stor del av din arbeidstid tror du at du bruker på gården? 1 Ingenting 0,0 % 0 2 Under 25% 2,0 % % 16,3 % 8 4 Mer enn 75% 81,6 % 40 Total 49 7

8 8. Har du noe utdannelse i tillegg til grunnskolen? (Flere valg mulig) 1 Nei 10,3 % 6 2 Jeg er agronom 48,3 % 28 3 Jeg har annen videregående skole/gymnas e l 37,9 % 22 4 Jeg har høyskole/universitetsutdan nelse 31,0 % 18 8

9 9. Er du leder i lokallaget? Videre vil vi stille deg noen spørsmål om lokallaget ditt og tillitsvervet ditt der. 1 Ja 36,8 % 21 2 Nei 63,2 % 36 Total 57 9

10 10. Prøv å oppgi omtrent hvor mange medlemmer det er i lokallaget ditt 1 Under 50 medlemmer 37,9 % medlemmer 44,8 % medlemmer 12,1 % 7 4 Over 200 medlemmer 1,7 % 1 5 Vet ikke 3,4 % 2 10

11 11. Hvor stor del av næringslivet i kommunen din vil du anta at jord- og skogbruket utgjør? 1 En stor del av næringslivet 29,3 % 17 2 En betydelig andel, men det er også mye annet næringsliv 39,7 % 23 3 En liten del av næringslivet 31,0 % 18 11

12 12. Hvor aktivt vurderer du at lokallaget ditt er i forhold til andre lag i fylket? 1 Vi har liten aktivitet 27,6 % 16 2 Vi har middels aktivitet 62,1 % 36 3 Vi har høy aktivtet 10,3 % 6 12

13 13. Hvilke av disse aktivitetene har lokallaget gjennomført det siste året? 1 Årsmøte 98,3 % 57 2 Medlemsmøte med faglig tema 70,7 % 41 3 Markvandring/gårdsbesøk 20,7 % 12 4 Studiering 50,0 % 29 5 Gitt innspill til jordbruksforhandlingene 70,7 % 41 6 Deltok i "Budstikkestafetten" 70,7 % 41 7 Møte med lokale politikere 58,6 % 34 8 Utadrettede aktiviteter som har vært åpne for alle 31,0 % 18 9 Sosialt arrangement for medlemmer 32,8 % Sosialt arrangement for medlemmer med familie 24,1 % Arrangert kurs 17,2 % Fått omtale i lokalavisa/lokalmedier 53,4 % Andre aktiviteter 17,2 % Usikker 5,2 % 3 13

14 14. Har lokallaget ditt (alene eller i samarbeid med andre) arrangert Åpen Gård? 1 Ja, det prøver vi hvert år 13,8 % 8 2 Flere ganger, men ikke hvert år 63,8 % 37 3 Nei 19,0 % 11 4 Vet ikke 3,4 % 2 14

15 15. Hva mener du er hovedgrunnen til at dere ikke arrangerer Åpen Gård? 1 Vi har liten tro på denne type arrangement 0,0 % 0 2 Vi tror det er vanskelig å få folk til å stille opp 45,5 % 5 3 Økonomiske årsaker 0,0 % 0 4 Vi er usikre på hvordan vi skal gjennomføre et slikt arrangement 9,1 % 1 5 Vi har ikke vurdert saken 9,1 % 1 6 Andre årsaker 36,4 % 4 Total 11 15

16 16. Hvor aktiv er du selv i lokallagsarbeidet? 1 Jeg deltar på omtrent alt 67,2 % 39 2 Jeg deltar på en del 29,3 % 17 3 Jeg deltar lite eller ingenting 3,4 % 2 16

17 17. Hvor motivert er du når deltar? 1 Jeg er stort sett godt motivert 86,2 % 50 2 Jeg er av og til motivert for oppgavene 13,8 % 8 3 Jeg er sjelden interessert 0,0 % 0 17

18 18. Ta stilling til disse påstandene: Nå vil vi be deg ta stilling til endel påstander og det å være tillitsvalgt i lokallaget og hvordan lokallaget ditt fungerer. Alternativer 1 Vi har det hyggelig på styremøtene 58 2 Som tillitsvalgt har jeg muligheten til å treffe nye og interessante mennesker 58 3 Å være tillitsvalgt bidrar til å utvide mitt faglige nettverk 58 4 Som tillitsvalgt får jeg brukt andre/nye sider ved meg selv, enn det jeg gjør i mitt daglige arbeid 5 Som tillitsvalgt får jeg tilbud om opplæring og kurs 57 6 Jeg får ofte positive tilbakemeldinger fra andre medlemmer 58 7 Jeg opplever at fylkeslaget er opptatt av hva vi driver med lokalt 58 8 Jeg opplever at godt lokallagsarbeid anerkjennes i Norges Bondelag 58 9 Som tillitsvalgt har jeg mulighet til å påvirke organisasjonen Jeg synes det er vanskelig å uttrykke egne meninger i organisasjonen Det er vanskelig å kontakte tillitsvalgte/ansatte i Bondelaget om enkeltsaker Jeg kjenner mange i lokallaget godt Det er mye humor og latter på bondelagsmøtene Det er viktig for deltagelsen min at Bondelaget er en sosial møteplass Jeg opplever at vi har stor frihet til å drive lokallaget slik vi selv vil 56 N 58 18

19 18.1 Ta stilling til disse påstandene: - Vi har det hyggelig på styremøtene 1 Helt enig 82,8 % 48 2 Delvis enig 17,2 % 10 3 Verken enig eller uenig 0,0 % 0 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 19

20 18.2 Ta stilling til disse påstandene: - Som tillitsvalgt har jeg muligheten til å treffe nye og interessante mennesker 1 Helt enig 53,4 % 31 2 Delvis enig 34,5 % 20 3 Verken enig eller uenig 10,3 % 6 4 Delvis uenig 1,7 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 20

21 18.3 Ta stilling til disse påstandene: - Å være tillitsvalgt bidrar til å utvide mitt faglige nettverk 1 Helt enig 55,2 % 32 2 Delvis enig 29,3 % 17 3 Verken enig eller uenig 13,8 % 8 4 Delvis uenig 1,7 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 21

22 18.4 Ta stilling til disse påstandene: - Som tillitsvalgt får jeg brukt andre/nye sider ved meg selv, enn det jeg gjør i mitt daglige arbeid 1 Helt enig 29,3 % 17 2 Delvis enig 44,8 % 26 3 Verken enig eller uenig 25,9 % 15 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 22

23 18.5 Ta stilling til disse påstandene: - Som tillitsvalgt får jeg tilbud om opplæring og kurs 1 Helt enig 35,1 % 20 2 Delvis enig 31,6 % 18 3 Verken enig eller uenig 21,1 % 12 4 Delvis uenig 12,3 % 7 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 57 23

24 18.6 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg får ofte positive tilbakemeldinger fra andre medlemmer 1 Helt enig 17,2 % 10 2 Delvis enig 29,3 % 17 3 Verken enig eller uenig 46,6 % 27 4 Delvis uenig 3,4 % 2 5 Helt uenig 3,4 % 2 24

25 18.7 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg opplever at fylkeslaget er opptatt av hva vi driver med lokalt 1 Helt enig 15,5 % 9 2 Delvis enig 37,9 % 22 3 Verken enig eller uenig 34,5 % 20 4 Delvis uenig 12,1 % 7 5 Helt uenig 0,0 % 0 25

26 18.8 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg opplever at godt lokallagsarbeid anerkjennes i Norges Bondelag 1 Helt enig 20,7 % 12 2 Delvis enig 31,0 % 18 3 Verken enig eller uenig 46,6 % 27 4 Delvis uenig 1,7 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 26

27 18.9 Ta stilling til disse påstandene: - Som tillitsvalgt har jeg mulighet til å påvirke organisasjonen 1 Helt enig 22,4 % 13 2 Delvis enig 55,2 % 32 3 Verken enig eller uenig 20,7 % 12 4 Delvis uenig 1,7 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 27

28 18.10 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg synes det er vanskelig å uttrykke egne meninger i organisasjonen 1 Helt enig 5,2 % 3 2 Delvis enig 25,9 % 15 3 Verken enig eller uenig 37,9 % 22 4 Delvis uenig 20,7 % 12 5 Helt uenig 10,3 % 6 28

29 18.11 Ta stilling til disse påstandene: - Det er vanskelig å kontakte tillitsvalgte/ansatte i Bondelaget om enkeltsaker 1 Helt enig 3,4 % 2 2 Delvis enig 8,6 % 5 3 Verken enig eller uenig 31,0 % 18 4 Delvis uenig 31,0 % 18 5 Helt uenig 25,9 % 15 29

30 18.12 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg kjenner mange i lokallaget godt 1 Helt enig 63,8 % 37 2 Delvis enig 29,3 % 17 3 Verken enig eller uenig 1,7 % 1 4 Delvis uenig 5,2 % 3 5 Helt uenig 0,0 % 0 30

31 18.13 Ta stilling til disse påstandene: - Det er mye humor og latter på bondelagsmøtene 1 Helt enig 65,5 % 38 2 Delvis enig 24,1 % 14 3 Verken enig eller uenig 10,3 % 6 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 31

32 18.14 Ta stilling til disse påstandene: - Det er viktig for deltagelsen min at Bondelaget er en sosial møteplass 1 Helt enig 58,9 % 33 2 Delvis enig 28,6 % 16 3 Verken enig eller uenig 12,5 % 7 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 56 32

33 18.15 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg opplever at vi har stor frihet til å drive lokallaget slik vi selv vil 1 Helt enig 57,1 % 32 2 Delvis enig 37,5 % 21 3 Verken enig eller uenig 5,4 % 3 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 56 33

34 19. Ta stilling til følgende spørsmål: Nå vil vi be deg ta stilling til noen påstander om økonomi: Alternativer 1 Opplever du at lokallaget har brukbar økonomi? 58 2 Mener du at dårlig økonomi hindrer lokallaget i å gjennomføre ønskede aktiviteter? 3 Har lokallaget andre inntekter enn overføringene fra Norges Bondelag? 56 4 Prioriterer lokallaget å gi møtegodtgjørelser til tillitsvalgte? 57 N 57 34

35 19.1 Ta stilling til følgende spørsmål: - Opplever du at lokallaget har brukbar økonomi? 1 Ja 51,7 % 30 2 I noen grad 32,8 % 19 3 Usikker/vet ikke 5,2 % 3 4 I liten grad 8,6 % 5 5 Nei 1,7 % 1 35

36 19.2 Ta stilling til følgende spørsmål: - Mener du at dårlig økonomi hindrer lokallaget i å gjennomføre ønskede aktiviteter? 1 Ja 7,0 % 4 2 I noen grad 22,8 % 13 3 Usikker/vet ikke 10,5 % 6 4 I liten grad 31,6 % 18 5 Nei 28,1 % 16 Total 57 36

37 19.3 Ta stilling til følgende spørsmål: - Har lokallaget andre inntekter enn overføringene fra Norges Bondelag? 1 Ja 23,2 % 13 2 I noen grad 30,4 % 17 3 Usikker/vet ikke 14,3 % 8 4 I liten grad 16,1 % 9 5 Nei 16,1 % 9 Total 56 37

38 19.4 Ta stilling til følgende spørsmål: - Prioriterer lokallaget å gi møtegodtgjørelser til tillitsvalgte? 1 Ja 24,6 % 14 2 I noen grad 19,3 % 11 3 Usikker/vet ikke 12,3 % 7 4 I liten grad 10,5 % 6 5 Nei 33,3 % 19 Total 57 38

39 20. Har du deltatt på noen aktiviteter i regi av fylkeslaget? (Flere valg mulig) 1 Har deltatt på årsmøte i fylkeslaget 51,7 % 30 2 Har deltatt på ledermøte 46,6 % 27 3 Har deltatt på kurs 17,2 % 10 4 Har deltatt på andre møter/aktiviteter i fylket 41,4 % 24 5 Jeg har ikke fått innkalling til noen møter i fylket 5,2 % 3 6 Nei, har ikke deltatt på noe i fylket 32,8 % 19 39

40 21. Ta stilling til følgende påstander om aktiviteter i fylkeslaget Alternativer N 1 Møter i fylkeslaget inspirerer til lokale aktiviteter 57 2 På møter i fylket blir lokallagenes mening hørt 56 3 Jeg føler at møtene i fylkeslaget er en tung plikt for lokale tillitsvalgte 57 4 Det er gøy å være på møter/samlinger arrangert av fylkeslaget 56 40

41 21.1 Ta stilling til følgende påstander om aktiviteter i fylkeslaget - Møter i fylkeslaget inspirerer til lokale aktiviteter 1 Helt enig 29,8 % 17 2 Delvis enig 35,1 % 20 3 Verken enig eller uenig 29,8 % 17 4 Delvis uenig 3,5 % 2 5 Helt uenig 1,8 % 1 Total 57 41

42 21.2 Ta stilling til følgende påstander om aktiviteter i fylkeslaget - På møter i fylket blir lokallagenes mening hørt 1 Helt enig 26,8 % 15 2 Delvis enig 35,7 % 20 3 Verken enig eller uenig 33,9 % 19 4 Delvis uenig 3,6 % 2 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 56 42

43 21.3 Ta stilling til følgende påstander om aktiviteter i fylkeslaget - Jeg føler at møtene i fylkeslaget er en tung plikt for lokale tillitsvalgte 1 Helt enig 1,8 % 1 2 Delvis enig 17,5 % 10 3 Verken enig eller uenig 35,1 % 20 4 Delvis uenig 17,5 % 10 5 Helt uenig 28,1 % 16 Total 57 43

44 21.4 Ta stilling til følgende påstander om aktiviteter i fylkeslaget - Det er gøy å være på møter/samlinger arrangert av fylkeslaget 1 Helt enig 28,6 % 16 2 Delvis enig 23,2 % 13 3 Verken enig eller uenig 42,9 % 24 4 Delvis uenig 5,4 % 3 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 56 44

45 22. I landbrukssaker blir det ofte gitt ulike framstillinger fra myndigheter, forbrukere, Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samvirkeorganisasjonene mv. Hvor stor vekt legger du vanligvis på Bondelaget sin framstilling i den forbindelse? 1 Tillegger informasjon fra Bondelaget størst vekt 53,4 % 31 2 Tillegger all informasjon like stor vekt 32,8 % 19 3 Tillegger informasjon fra annet hold størst vekt 1,7 % 1 4 Vet ikke/usikker 12,1 % 7 45

46 23. Hvor ofte forsvarer du Bondelagets standpunkter i diskusjon med andre? 1 Forsvarer vanligvis Bondelagets standpunkter 65,5 % 38 2 Forsvarer av og til Bondelagets standpunkter 27,6 % 16 3 Forsvarer sjelden eller aldri Bondelagets standpunkter 1,7 % 1 4 Kjenner ikke til Bondelagets standpunkter 0,0 % 0 5 Vet ikke/usikker 5,2 % 3 46

47 24. Ta stilling til disse påstandene: Nå vil vi be deg ta stilling til noen påstander om Bondelagets arbeid og landbruket generelt. Alternativer N 1 Lokallagets arbeid betyr mye for landbrukets omdømme blant folk flest 58 2 Lokallagets arbeid er viktig for politikerpåvirkning 58 3 Bondelaget er en viktig organisasjon for norsk landbruk 58 4 Jeg tror det er viktig å organisere seg for å oppnå politiske resultater 58 5 Jeg tror Bondelaget kan påvirke norsk landbrukspolitikk 57 6 Det å være bonde er en viktig del av livet mitt 58 7 Jeg tenker på andre bønder i kommunen som kollegaer og allierte 57 8 Jeg tenker på andre bønder i kommunen som konkurrenter 58 9 Når landbruket kritiseres, synes jeg det ikke angår meg 58 47

48 24.1 Ta stilling til disse påstandene: - Lokallagets arbeid betyr mye for landbrukets omdømme blant folk flest 1 Helt enig 50,0 % 29 2 Delvis enig 37,9 % 22 3 Verken enig eller uenig 10,3 % 6 4 Delvis uenig 1,7 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 48

49 24.2 Ta stilling til disse påstandene: - Lokallagets arbeid er viktig for politikerpåvirkning 1 Helt enig 58,6 % 34 2 Delvis enig 31,0 % 18 3 Verken enig eller uenig 10,3 % 6 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 49

50 24.3 Ta stilling til disse påstandene: - Bondelaget er en viktig organisasjon for norsk landbruk 1 Helt enig 86,2 % 50 2 Delvis enig 13,8 % 8 3 Verken enig eller uenig 0,0 % 0 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 50

51 24.4 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg tror det er viktig å organisere seg for å oppnå politiske resultater 1 Helt enig 86,2 % 50 2 Delvis enig 12,1 % 7 3 Verken enig eller uenig 1,7 % 1 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 51

52 24.5 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg tror Bondelaget kan påvirke norsk landbrukspolitikk 1 Helt enig 70,2 % 40 2 Delvis enig 24,6 % 14 3 Verken enig eller uenig 3,5 % 2 4 Delvis uenig 1,8 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 57 52

53 24.6 Ta stilling til disse påstandene: - Det å være bonde er en viktig del av livet mitt 1 Helt enig 82,8 % 48 2 Delvis enig 10,3 % 6 3 Verken enig eller uenig 6,9 % 4 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 53

54 24.7 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg tenker på andre bønder i kommunen som kollegaer og allierte 1 Helt enig 75,4 % 43 2 Delvis enig 19,3 % 11 3 Verken enig eller uenig 3,5 % 2 4 Delvis uenig 1,8 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 57 54

55 24.8 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg tenker på andre bønder i kommunen som konkurrenter 1 Helt enig 1,7 % 1 2 Delvis enig 5,2 % 3 3 Verken enig eller uenig 6,9 % 4 4 Delvis uenig 19,0 % 11 5 Helt uenig 67,2 % 39 55

56 24.9 Ta stilling til disse påstandene: - Når landbruket kritiseres, synes jeg det ikke angår meg 1 Helt enig 1,7 % 1 2 Delvis enig 6,9 % 4 3 Verken enig eller uenig 6,9 % 4 4 Delvis uenig 20,7 % 12 5 Helt uenig 63,8 % 37 56

57 25. Tenk deg at Norges Bondelag skal bruke kr 5000 ekstra pr lokallag og de MÅ prioritere. Hvilket av disse alternativene tror du vil ha størst positiv effekt på DIN motivasjonen? 1 Øke honoraret til styremedlemmene i lokallaget med kr 1000,- til hver 2 Øke overføringen til lokallaget med kr 5000,- som de kan bruke slik de selv vil 3 At styret i lokallaget får reise på kurs som gir kompetanse og motivasjon 4 Styrke fylkeskontorene slik at de målretta kan motivere og støtte lokallagene i konkrete aktiviteter 5 Styrke hovedkontoret slik at de blir bedre på kommunikasjon og motivering av lokallagene 3,4 % 2 37,9 % 22 43,1 % 25 12,1 % 7 3,4 % 2 57

58 26. Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. Alternativer 1 Ønske om å påvirke Bondelaget 55 2 Plikt- og ansvarsfølelse 54 3 Sosialt fellesskap 52 4 Personlig utvikling, nye utfordringer og ny kunnskap 54 5 Politiske/organisasjonsme ssige ambisjoner (et steg på veien til andre verv/oppgaver) N 49 58

59 26.1 Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. - Ønske om å påvirke Bondelaget ,4 % ,8 % ,1 % ,1 % ,6 % 2 Total 55 59

60 26.2 Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. - Plikt- og ansvarsfølelse ,3 % ,2 % ,1 % ,1 % ,3 % 5 Total 54 60

61 26.3 Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. - Sosialt fellesskap ,5 % ,5 % ,9 % ,2 % ,8 % 2 Total 52 61

62 26.4 Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. - Personlig utvikling, nye utfordringer og ny kunnskap ,0 % ,4 % ,4 % ,3 % ,0 % 7 Total 54 62

63 26.5 Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. - Politiske/organisasjonsmessige ambisjoner (et steg på veien til andre verv/oppgaver) 1 1 2,0 % ,1 % ,0 % ,2 % ,6 % 38 Total 49 63

64 27. Har du andre kommentarer om hva som motiverer deg til aktivitet i lokallaget? En av de beste spørreundersøkelsene jeg har besvart. Resultatet vil bli interesant lesing. Ha fokus på økte inntekter til enhver tid for bøndene Jeg ble med i vårt lokallag mest for å dra nytte av den kompetansen som de andre bøndene sitter på, og for å bli kjent med fremtidige "arbeidskolleger". Når jeg blir tryggere på min rolle, håper jeg selvfølgelig å kunne være med å forme lokallaget i positiv retning. Vi er så få bønder igjen at "alle" må delta. Mange av medlemmene er forsikringsmedlemmer og deltar ikke i aktiviteter Jeg mener det er veldig viktig for alle bønder å være organisert, og et sterkt bondelag er en viktig faktor for bønders rettigheter, og bondelaget har i årenes løp kjempet frem mange rettigheter for bønder, ikke minst kvinnene. Viktig å ta vare på bygder med kunnskap, matproduksjon og bosetting Arbeide mot dagens næringspolitikk i kommunen Om ikkje alt hadde dreid seg om melk, gris og rovdyr hadde det vært bedre. Vi må alle være åpne for alle produksjoner innenfor landbruket. Kommer man fra en "lite vanlig produksjon" blir man fort nedstemt. Men det e mat magel, og f.eks ammekyr blir mer og mer viktig! Vi e kollegaer, ikkje konkurenter, det e Viktig :) Lokallaget er en "vaktbikkje" i forhold til landbruksnæringens behov inn i framtiden. Viktig å være kontaktledd mellom kommunen, deres behov for planer og planverk og konsekvensene for landbruket/dt enkelte medlem. Motivasjonen er samfunnsansvar. Sikkert noe av det samme får andre til å bli politikere... Det har vist seg mye lettere å bli hørt når en forespørsel eller et innspill kommer fra Bondelaget og ikke fra en enkeltperson. Har opplevd at kommunen rett og slett ignorerer henvendelser fra enkeltpersoner!!!!!! Det er viktig for meg å synliggjøre at bøndene er en svært viktig yrkesgruppe, nesten en "rødlisteart" som må videreutvikles og verdsettes i landet vårt. Viktig å gjøre en god jobb overfor folk -opplysning om landbruket! Umulig å sette inn tall for å vektlegge personlig utvikling osv i forrige spørsmål, skal være 2. Den største motivasjonen er positiv tilbakemelding fra medlemmene, oppslutning om arrangement, engasjement på møtene osv. Mulighet til å vektlegge betydningen av kombinasjonsbruket, som grunnlag for bosetting og trivsel på bygda. Landbruket er avhengig av motiverte kombibrukere, som ivesterer tid og penger i både kulturlandskap og egen næring, selv om det ofte "ikke lønner seg" sett kun med kr. som måleenhet. 64

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide?

Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide? Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide? Resultater fra spørreundersøkelsen Politikkseminar 1. september 2016 Eivinn Fjellhammer Mot 2024 og 2034 I 2003 besluttet Stortinget å innføre «Løsdrift for alt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Strategi- og arbeidsplan 2012

Strategi- og arbeidsplan 2012 Strategi- og arbeidsplan 2012 Visjon: Vi får Nord-Trøndelag til å gro! Hovedmål: Være ledende i utviklingen av nordtrøndersk landbruk Være nordtrønderbondens viktigste redskap i arbeidet for bedre økonomi

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser?

Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser? Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser? Åpningsseminar til Norsk genressurssenter på Hamar 28.-29. november. Johan Sandberg Fylkesmannen i

Detaljer

Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren

Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren Funn for finanssektoren og øvrige bransjer basert på YS Arbeidslivsbarometer 2014 Ingar Brattbakk og Eivind Falkum Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 21.11.14. KFU- møte område C. Bryn skole 20.11.2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 21.11.14. KFU- møte område C. Bryn skole 20.11.2014 KFU- møte område C Bryn skole 20.11.2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeE 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UHordringer og satsinger i område C Målet er at Oslostandarden

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015

MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015 MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015 Komitéleder: Sulland Komitémedlemmer: Henjum Halsnes Assosiert medlem: Inger Berit Hagen og Ingrid Vikse Del 1: Faste arbeidsoppgaver dette er oppgaver som går igjen fra

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer