:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget"

Transkript

1 Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra til respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg selv 1 Kvinne 28,6 % 16 2 Mann 71,4 % 40 Total 56 1

2 2. Hvor gammel er du? 1 Under 30 år 8,6 % år 15,5 % år 34,5 % år 31,0 % år eller mer 10,3 % 6 2

3 3. I hvilket fylke bor du? 1 Akershus 0,0 % 0 2 Aust-Agder 0,0 % 0 3 Buskerud 0,0 % 0 4 Hedmark 0,0 % 0 5 Hordaland 0,0 % 0 6 Finnmark 0,0 % 0 7 Møre og Romsdal 0,0 % 0 8 Nordland 100,0 % 58 9 Nord-Trøndelag 0,0 % 0 10 Oppland 0,0 % 0 11 Rogaland 0,0 % 0 12 Sogn og Fjordane 0,0 % 0 13 Sør-Trøndelag 0,0 % 0 14 Telemark 0,0 % 0 15 Troms 0,0 % 0 16 Vest-Agder 0,0 % 0 17 Vestfold 0,0 % 0 18 Østfold 0,0 % 0 3

4 4. Er du bonde og aktiv produsent? 1 Ja 84,5 % 49 2 Nei 15,5 % 9 4

5 5. Hvilke utsagn passer for deg? (Flere valg mulig) 1 Jeg har ingen spesiell tilknytning til en gård 0,0 % 0 2 Jeg forpakter bort gården 0,0 % 0 3 Ektefellen/samboer driver gård 33,3 % 3 4 Jeg skal trolig ta over en gård 22,2 % 2 5 Jeg har vært aktiv produsent 55,6 % 5 Total 9 5

6 6. Hva er hovedproduksjonen(e) på gården? (Flere valg mulig) 1 Korn/frø/oljevekster m.m. 0,0 % 0 2 Frukt/bær 0,0 % 0 3 Grønnsaker/poteter 0,0 % 0 4 Melk 77,1 % 37 5 Grovforbasert kjøttproduksjon 66,7 % 32 6 Kraftforbasert kjøttproduksjon 8,3 % 4 7 Tilleggsnæringer 16,7 % 8 8 Annet 4,2 % 2 Total 48 6

7 7. Hvor stor del av din arbeidstid tror du at du bruker på gården? 1 Ingenting 0,0 % 0 2 Under 25% 2,0 % % 16,3 % 8 4 Mer enn 75% 81,6 % 40 Total 49 7

8 8. Har du noe utdannelse i tillegg til grunnskolen? (Flere valg mulig) 1 Nei 10,3 % 6 2 Jeg er agronom 48,3 % 28 3 Jeg har annen videregående skole/gymnas e l 37,9 % 22 4 Jeg har høyskole/universitetsutdan nelse 31,0 % 18 8

9 9. Er du leder i lokallaget? Videre vil vi stille deg noen spørsmål om lokallaget ditt og tillitsvervet ditt der. 1 Ja 36,8 % 21 2 Nei 63,2 % 36 Total 57 9

10 10. Prøv å oppgi omtrent hvor mange medlemmer det er i lokallaget ditt 1 Under 50 medlemmer 37,9 % medlemmer 44,8 % medlemmer 12,1 % 7 4 Over 200 medlemmer 1,7 % 1 5 Vet ikke 3,4 % 2 10

11 11. Hvor stor del av næringslivet i kommunen din vil du anta at jord- og skogbruket utgjør? 1 En stor del av næringslivet 29,3 % 17 2 En betydelig andel, men det er også mye annet næringsliv 39,7 % 23 3 En liten del av næringslivet 31,0 % 18 11

12 12. Hvor aktivt vurderer du at lokallaget ditt er i forhold til andre lag i fylket? 1 Vi har liten aktivitet 27,6 % 16 2 Vi har middels aktivitet 62,1 % 36 3 Vi har høy aktivtet 10,3 % 6 12

13 13. Hvilke av disse aktivitetene har lokallaget gjennomført det siste året? 1 Årsmøte 98,3 % 57 2 Medlemsmøte med faglig tema 70,7 % 41 3 Markvandring/gårdsbesøk 20,7 % 12 4 Studiering 50,0 % 29 5 Gitt innspill til jordbruksforhandlingene 70,7 % 41 6 Deltok i "Budstikkestafetten" 70,7 % 41 7 Møte med lokale politikere 58,6 % 34 8 Utadrettede aktiviteter som har vært åpne for alle 31,0 % 18 9 Sosialt arrangement for medlemmer 32,8 % Sosialt arrangement for medlemmer med familie 24,1 % Arrangert kurs 17,2 % Fått omtale i lokalavisa/lokalmedier 53,4 % Andre aktiviteter 17,2 % Usikker 5,2 % 3 13

14 14. Har lokallaget ditt (alene eller i samarbeid med andre) arrangert Åpen Gård? 1 Ja, det prøver vi hvert år 13,8 % 8 2 Flere ganger, men ikke hvert år 63,8 % 37 3 Nei 19,0 % 11 4 Vet ikke 3,4 % 2 14

15 15. Hva mener du er hovedgrunnen til at dere ikke arrangerer Åpen Gård? 1 Vi har liten tro på denne type arrangement 0,0 % 0 2 Vi tror det er vanskelig å få folk til å stille opp 45,5 % 5 3 Økonomiske årsaker 0,0 % 0 4 Vi er usikre på hvordan vi skal gjennomføre et slikt arrangement 9,1 % 1 5 Vi har ikke vurdert saken 9,1 % 1 6 Andre årsaker 36,4 % 4 Total 11 15

16 16. Hvor aktiv er du selv i lokallagsarbeidet? 1 Jeg deltar på omtrent alt 67,2 % 39 2 Jeg deltar på en del 29,3 % 17 3 Jeg deltar lite eller ingenting 3,4 % 2 16

17 17. Hvor motivert er du når deltar? 1 Jeg er stort sett godt motivert 86,2 % 50 2 Jeg er av og til motivert for oppgavene 13,8 % 8 3 Jeg er sjelden interessert 0,0 % 0 17

18 18. Ta stilling til disse påstandene: Nå vil vi be deg ta stilling til endel påstander og det å være tillitsvalgt i lokallaget og hvordan lokallaget ditt fungerer. Alternativer 1 Vi har det hyggelig på styremøtene 58 2 Som tillitsvalgt har jeg muligheten til å treffe nye og interessante mennesker 58 3 Å være tillitsvalgt bidrar til å utvide mitt faglige nettverk 58 4 Som tillitsvalgt får jeg brukt andre/nye sider ved meg selv, enn det jeg gjør i mitt daglige arbeid 5 Som tillitsvalgt får jeg tilbud om opplæring og kurs 57 6 Jeg får ofte positive tilbakemeldinger fra andre medlemmer 58 7 Jeg opplever at fylkeslaget er opptatt av hva vi driver med lokalt 58 8 Jeg opplever at godt lokallagsarbeid anerkjennes i Norges Bondelag 58 9 Som tillitsvalgt har jeg mulighet til å påvirke organisasjonen Jeg synes det er vanskelig å uttrykke egne meninger i organisasjonen Det er vanskelig å kontakte tillitsvalgte/ansatte i Bondelaget om enkeltsaker Jeg kjenner mange i lokallaget godt Det er mye humor og latter på bondelagsmøtene Det er viktig for deltagelsen min at Bondelaget er en sosial møteplass Jeg opplever at vi har stor frihet til å drive lokallaget slik vi selv vil 56 N 58 18

19 18.1 Ta stilling til disse påstandene: - Vi har det hyggelig på styremøtene 1 Helt enig 82,8 % 48 2 Delvis enig 17,2 % 10 3 Verken enig eller uenig 0,0 % 0 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 19

20 18.2 Ta stilling til disse påstandene: - Som tillitsvalgt har jeg muligheten til å treffe nye og interessante mennesker 1 Helt enig 53,4 % 31 2 Delvis enig 34,5 % 20 3 Verken enig eller uenig 10,3 % 6 4 Delvis uenig 1,7 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 20

21 18.3 Ta stilling til disse påstandene: - Å være tillitsvalgt bidrar til å utvide mitt faglige nettverk 1 Helt enig 55,2 % 32 2 Delvis enig 29,3 % 17 3 Verken enig eller uenig 13,8 % 8 4 Delvis uenig 1,7 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 21

22 18.4 Ta stilling til disse påstandene: - Som tillitsvalgt får jeg brukt andre/nye sider ved meg selv, enn det jeg gjør i mitt daglige arbeid 1 Helt enig 29,3 % 17 2 Delvis enig 44,8 % 26 3 Verken enig eller uenig 25,9 % 15 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 22

23 18.5 Ta stilling til disse påstandene: - Som tillitsvalgt får jeg tilbud om opplæring og kurs 1 Helt enig 35,1 % 20 2 Delvis enig 31,6 % 18 3 Verken enig eller uenig 21,1 % 12 4 Delvis uenig 12,3 % 7 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 57 23

24 18.6 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg får ofte positive tilbakemeldinger fra andre medlemmer 1 Helt enig 17,2 % 10 2 Delvis enig 29,3 % 17 3 Verken enig eller uenig 46,6 % 27 4 Delvis uenig 3,4 % 2 5 Helt uenig 3,4 % 2 24

25 18.7 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg opplever at fylkeslaget er opptatt av hva vi driver med lokalt 1 Helt enig 15,5 % 9 2 Delvis enig 37,9 % 22 3 Verken enig eller uenig 34,5 % 20 4 Delvis uenig 12,1 % 7 5 Helt uenig 0,0 % 0 25

26 18.8 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg opplever at godt lokallagsarbeid anerkjennes i Norges Bondelag 1 Helt enig 20,7 % 12 2 Delvis enig 31,0 % 18 3 Verken enig eller uenig 46,6 % 27 4 Delvis uenig 1,7 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 26

27 18.9 Ta stilling til disse påstandene: - Som tillitsvalgt har jeg mulighet til å påvirke organisasjonen 1 Helt enig 22,4 % 13 2 Delvis enig 55,2 % 32 3 Verken enig eller uenig 20,7 % 12 4 Delvis uenig 1,7 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 27

28 18.10 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg synes det er vanskelig å uttrykke egne meninger i organisasjonen 1 Helt enig 5,2 % 3 2 Delvis enig 25,9 % 15 3 Verken enig eller uenig 37,9 % 22 4 Delvis uenig 20,7 % 12 5 Helt uenig 10,3 % 6 28

29 18.11 Ta stilling til disse påstandene: - Det er vanskelig å kontakte tillitsvalgte/ansatte i Bondelaget om enkeltsaker 1 Helt enig 3,4 % 2 2 Delvis enig 8,6 % 5 3 Verken enig eller uenig 31,0 % 18 4 Delvis uenig 31,0 % 18 5 Helt uenig 25,9 % 15 29

30 18.12 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg kjenner mange i lokallaget godt 1 Helt enig 63,8 % 37 2 Delvis enig 29,3 % 17 3 Verken enig eller uenig 1,7 % 1 4 Delvis uenig 5,2 % 3 5 Helt uenig 0,0 % 0 30

31 18.13 Ta stilling til disse påstandene: - Det er mye humor og latter på bondelagsmøtene 1 Helt enig 65,5 % 38 2 Delvis enig 24,1 % 14 3 Verken enig eller uenig 10,3 % 6 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 31

32 18.14 Ta stilling til disse påstandene: - Det er viktig for deltagelsen min at Bondelaget er en sosial møteplass 1 Helt enig 58,9 % 33 2 Delvis enig 28,6 % 16 3 Verken enig eller uenig 12,5 % 7 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 56 32

33 18.15 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg opplever at vi har stor frihet til å drive lokallaget slik vi selv vil 1 Helt enig 57,1 % 32 2 Delvis enig 37,5 % 21 3 Verken enig eller uenig 5,4 % 3 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 56 33

34 19. Ta stilling til følgende spørsmål: Nå vil vi be deg ta stilling til noen påstander om økonomi: Alternativer 1 Opplever du at lokallaget har brukbar økonomi? 58 2 Mener du at dårlig økonomi hindrer lokallaget i å gjennomføre ønskede aktiviteter? 3 Har lokallaget andre inntekter enn overføringene fra Norges Bondelag? 56 4 Prioriterer lokallaget å gi møtegodtgjørelser til tillitsvalgte? 57 N 57 34

35 19.1 Ta stilling til følgende spørsmål: - Opplever du at lokallaget har brukbar økonomi? 1 Ja 51,7 % 30 2 I noen grad 32,8 % 19 3 Usikker/vet ikke 5,2 % 3 4 I liten grad 8,6 % 5 5 Nei 1,7 % 1 35

36 19.2 Ta stilling til følgende spørsmål: - Mener du at dårlig økonomi hindrer lokallaget i å gjennomføre ønskede aktiviteter? 1 Ja 7,0 % 4 2 I noen grad 22,8 % 13 3 Usikker/vet ikke 10,5 % 6 4 I liten grad 31,6 % 18 5 Nei 28,1 % 16 Total 57 36

37 19.3 Ta stilling til følgende spørsmål: - Har lokallaget andre inntekter enn overføringene fra Norges Bondelag? 1 Ja 23,2 % 13 2 I noen grad 30,4 % 17 3 Usikker/vet ikke 14,3 % 8 4 I liten grad 16,1 % 9 5 Nei 16,1 % 9 Total 56 37

38 19.4 Ta stilling til følgende spørsmål: - Prioriterer lokallaget å gi møtegodtgjørelser til tillitsvalgte? 1 Ja 24,6 % 14 2 I noen grad 19,3 % 11 3 Usikker/vet ikke 12,3 % 7 4 I liten grad 10,5 % 6 5 Nei 33,3 % 19 Total 57 38

39 20. Har du deltatt på noen aktiviteter i regi av fylkeslaget? (Flere valg mulig) 1 Har deltatt på årsmøte i fylkeslaget 51,7 % 30 2 Har deltatt på ledermøte 46,6 % 27 3 Har deltatt på kurs 17,2 % 10 4 Har deltatt på andre møter/aktiviteter i fylket 41,4 % 24 5 Jeg har ikke fått innkalling til noen møter i fylket 5,2 % 3 6 Nei, har ikke deltatt på noe i fylket 32,8 % 19 39

40 21. Ta stilling til følgende påstander om aktiviteter i fylkeslaget Alternativer N 1 Møter i fylkeslaget inspirerer til lokale aktiviteter 57 2 På møter i fylket blir lokallagenes mening hørt 56 3 Jeg føler at møtene i fylkeslaget er en tung plikt for lokale tillitsvalgte 57 4 Det er gøy å være på møter/samlinger arrangert av fylkeslaget 56 40

41 21.1 Ta stilling til følgende påstander om aktiviteter i fylkeslaget - Møter i fylkeslaget inspirerer til lokale aktiviteter 1 Helt enig 29,8 % 17 2 Delvis enig 35,1 % 20 3 Verken enig eller uenig 29,8 % 17 4 Delvis uenig 3,5 % 2 5 Helt uenig 1,8 % 1 Total 57 41

42 21.2 Ta stilling til følgende påstander om aktiviteter i fylkeslaget - På møter i fylket blir lokallagenes mening hørt 1 Helt enig 26,8 % 15 2 Delvis enig 35,7 % 20 3 Verken enig eller uenig 33,9 % 19 4 Delvis uenig 3,6 % 2 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 56 42

43 21.3 Ta stilling til følgende påstander om aktiviteter i fylkeslaget - Jeg føler at møtene i fylkeslaget er en tung plikt for lokale tillitsvalgte 1 Helt enig 1,8 % 1 2 Delvis enig 17,5 % 10 3 Verken enig eller uenig 35,1 % 20 4 Delvis uenig 17,5 % 10 5 Helt uenig 28,1 % 16 Total 57 43

44 21.4 Ta stilling til følgende påstander om aktiviteter i fylkeslaget - Det er gøy å være på møter/samlinger arrangert av fylkeslaget 1 Helt enig 28,6 % 16 2 Delvis enig 23,2 % 13 3 Verken enig eller uenig 42,9 % 24 4 Delvis uenig 5,4 % 3 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 56 44

45 22. I landbrukssaker blir det ofte gitt ulike framstillinger fra myndigheter, forbrukere, Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samvirkeorganisasjonene mv. Hvor stor vekt legger du vanligvis på Bondelaget sin framstilling i den forbindelse? 1 Tillegger informasjon fra Bondelaget størst vekt 53,4 % 31 2 Tillegger all informasjon like stor vekt 32,8 % 19 3 Tillegger informasjon fra annet hold størst vekt 1,7 % 1 4 Vet ikke/usikker 12,1 % 7 45

46 23. Hvor ofte forsvarer du Bondelagets standpunkter i diskusjon med andre? 1 Forsvarer vanligvis Bondelagets standpunkter 65,5 % 38 2 Forsvarer av og til Bondelagets standpunkter 27,6 % 16 3 Forsvarer sjelden eller aldri Bondelagets standpunkter 1,7 % 1 4 Kjenner ikke til Bondelagets standpunkter 0,0 % 0 5 Vet ikke/usikker 5,2 % 3 46

47 24. Ta stilling til disse påstandene: Nå vil vi be deg ta stilling til noen påstander om Bondelagets arbeid og landbruket generelt. Alternativer N 1 Lokallagets arbeid betyr mye for landbrukets omdømme blant folk flest 58 2 Lokallagets arbeid er viktig for politikerpåvirkning 58 3 Bondelaget er en viktig organisasjon for norsk landbruk 58 4 Jeg tror det er viktig å organisere seg for å oppnå politiske resultater 58 5 Jeg tror Bondelaget kan påvirke norsk landbrukspolitikk 57 6 Det å være bonde er en viktig del av livet mitt 58 7 Jeg tenker på andre bønder i kommunen som kollegaer og allierte 57 8 Jeg tenker på andre bønder i kommunen som konkurrenter 58 9 Når landbruket kritiseres, synes jeg det ikke angår meg 58 47

48 24.1 Ta stilling til disse påstandene: - Lokallagets arbeid betyr mye for landbrukets omdømme blant folk flest 1 Helt enig 50,0 % 29 2 Delvis enig 37,9 % 22 3 Verken enig eller uenig 10,3 % 6 4 Delvis uenig 1,7 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 48

49 24.2 Ta stilling til disse påstandene: - Lokallagets arbeid er viktig for politikerpåvirkning 1 Helt enig 58,6 % 34 2 Delvis enig 31,0 % 18 3 Verken enig eller uenig 10,3 % 6 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 49

50 24.3 Ta stilling til disse påstandene: - Bondelaget er en viktig organisasjon for norsk landbruk 1 Helt enig 86,2 % 50 2 Delvis enig 13,8 % 8 3 Verken enig eller uenig 0,0 % 0 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 50

51 24.4 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg tror det er viktig å organisere seg for å oppnå politiske resultater 1 Helt enig 86,2 % 50 2 Delvis enig 12,1 % 7 3 Verken enig eller uenig 1,7 % 1 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 51

52 24.5 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg tror Bondelaget kan påvirke norsk landbrukspolitikk 1 Helt enig 70,2 % 40 2 Delvis enig 24,6 % 14 3 Verken enig eller uenig 3,5 % 2 4 Delvis uenig 1,8 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 57 52

53 24.6 Ta stilling til disse påstandene: - Det å være bonde er en viktig del av livet mitt 1 Helt enig 82,8 % 48 2 Delvis enig 10,3 % 6 3 Verken enig eller uenig 6,9 % 4 4 Delvis uenig 0,0 % 0 5 Helt uenig 0,0 % 0 53

54 24.7 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg tenker på andre bønder i kommunen som kollegaer og allierte 1 Helt enig 75,4 % 43 2 Delvis enig 19,3 % 11 3 Verken enig eller uenig 3,5 % 2 4 Delvis uenig 1,8 % 1 5 Helt uenig 0,0 % 0 Total 57 54

55 24.8 Ta stilling til disse påstandene: - Jeg tenker på andre bønder i kommunen som konkurrenter 1 Helt enig 1,7 % 1 2 Delvis enig 5,2 % 3 3 Verken enig eller uenig 6,9 % 4 4 Delvis uenig 19,0 % 11 5 Helt uenig 67,2 % 39 55

56 24.9 Ta stilling til disse påstandene: - Når landbruket kritiseres, synes jeg det ikke angår meg 1 Helt enig 1,7 % 1 2 Delvis enig 6,9 % 4 3 Verken enig eller uenig 6,9 % 4 4 Delvis uenig 20,7 % 12 5 Helt uenig 63,8 % 37 56

57 25. Tenk deg at Norges Bondelag skal bruke kr 5000 ekstra pr lokallag og de MÅ prioritere. Hvilket av disse alternativene tror du vil ha størst positiv effekt på DIN motivasjonen? 1 Øke honoraret til styremedlemmene i lokallaget med kr 1000,- til hver 2 Øke overføringen til lokallaget med kr 5000,- som de kan bruke slik de selv vil 3 At styret i lokallaget får reise på kurs som gir kompetanse og motivasjon 4 Styrke fylkeskontorene slik at de målretta kan motivere og støtte lokallagene i konkrete aktiviteter 5 Styrke hovedkontoret slik at de blir bedre på kommunikasjon og motivering av lokallagene 3,4 % 2 37,9 % 22 43,1 % 25 12,1 % 7 3,4 % 2 57

58 26. Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. Alternativer 1 Ønske om å påvirke Bondelaget 55 2 Plikt- og ansvarsfølelse 54 3 Sosialt fellesskap 52 4 Personlig utvikling, nye utfordringer og ny kunnskap 54 5 Politiske/organisasjonsme ssige ambisjoner (et steg på veien til andre verv/oppgaver) N 49 58

59 26.1 Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. - Ønske om å påvirke Bondelaget ,4 % ,8 % ,1 % ,1 % ,6 % 2 Total 55 59

60 26.2 Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. - Plikt- og ansvarsfølelse ,3 % ,2 % ,1 % ,1 % ,3 % 5 Total 54 60

61 26.3 Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. - Sosialt fellesskap ,5 % ,5 % ,9 % ,2 % ,8 % 2 Total 52 61

62 26.4 Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. - Personlig utvikling, nye utfordringer og ny kunnskap ,0 % ,4 % ,4 % ,3 % ,0 % 7 Total 54 62

63 26.5 Prøv å tenke igjennom hvorfor du er aktiv i lokallaget. Prioriter følgenede faktorer. Sett 1 for det du mener er viktigst, 2 for det nest viktigste og så videre til 5 for det du mener er minst viktig. - Politiske/organisasjonsmessige ambisjoner (et steg på veien til andre verv/oppgaver) 1 1 2,0 % ,1 % ,0 % ,2 % ,6 % 38 Total 49 63

64 27. Har du andre kommentarer om hva som motiverer deg til aktivitet i lokallaget? En av de beste spørreundersøkelsene jeg har besvart. Resultatet vil bli interesant lesing. Ha fokus på økte inntekter til enhver tid for bøndene Jeg ble med i vårt lokallag mest for å dra nytte av den kompetansen som de andre bøndene sitter på, og for å bli kjent med fremtidige "arbeidskolleger". Når jeg blir tryggere på min rolle, håper jeg selvfølgelig å kunne være med å forme lokallaget i positiv retning. Vi er så få bønder igjen at "alle" må delta. Mange av medlemmene er forsikringsmedlemmer og deltar ikke i aktiviteter Jeg mener det er veldig viktig for alle bønder å være organisert, og et sterkt bondelag er en viktig faktor for bønders rettigheter, og bondelaget har i årenes løp kjempet frem mange rettigheter for bønder, ikke minst kvinnene. Viktig å ta vare på bygder med kunnskap, matproduksjon og bosetting Arbeide mot dagens næringspolitikk i kommunen Om ikkje alt hadde dreid seg om melk, gris og rovdyr hadde det vært bedre. Vi må alle være åpne for alle produksjoner innenfor landbruket. Kommer man fra en "lite vanlig produksjon" blir man fort nedstemt. Men det e mat magel, og f.eks ammekyr blir mer og mer viktig! Vi e kollegaer, ikkje konkurenter, det e Viktig :) Lokallaget er en "vaktbikkje" i forhold til landbruksnæringens behov inn i framtiden. Viktig å være kontaktledd mellom kommunen, deres behov for planer og planverk og konsekvensene for landbruket/dt enkelte medlem. Motivasjonen er samfunnsansvar. Sikkert noe av det samme får andre til å bli politikere... Det har vist seg mye lettere å bli hørt når en forespørsel eller et innspill kommer fra Bondelaget og ikke fra en enkeltperson. Har opplevd at kommunen rett og slett ignorerer henvendelser fra enkeltpersoner!!!!!! Det er viktig for meg å synliggjøre at bøndene er en svært viktig yrkesgruppe, nesten en "rødlisteart" som må videreutvikles og verdsettes i landet vårt. Viktig å gjøre en god jobb overfor folk -opplysning om landbruket! Umulig å sette inn tall for å vektlegge personlig utvikling osv i forrige spørsmål, skal være 2. Den største motivasjonen er positiv tilbakemelding fra medlemmene, oppslutning om arrangement, engasjement på møtene osv. Mulighet til å vektlegge betydningen av kombinasjonsbruket, som grunnlag for bosetting og trivsel på bygda. Landbruket er avhengig av motiverte kombibrukere, som ivesterer tid og penger i både kulturlandskap og egen næring, selv om det ofte "ikke lønner seg" sett kun med kr. som måleenhet. 64

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Kvinne Mann. Ugift Gift/samboer Enkemann/-kvinne

Kvinne Mann. Ugift Gift/samboer Enkemann/-kvinne 1 of 13 23.05.2017 12:50 Målet med studien er å kartlegge nivå av engasjement blant norske tannleger, og i tillegg undersøke hvilke faktorer i tannlegens arbeid som positivt korrelerer med engasjement.

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Planprogram for rullering av Regional plan for folkehelse. Planprogram vedtatt i juni Mulighetenes Oppland

Planprogram for rullering av Regional plan for folkehelse. Planprogram vedtatt i juni Mulighetenes Oppland Planprogram for rullering av Regional plan for folkehelse Planprogram vedtatt i juni 217 Folkehelselovens systematikk 25 millioner Bakgrunn for rullering Verktøy for utviklingsarbeid ifht. folkehelseloven

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide?

Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide? Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide? Resultater fra spørreundersøkelsen Politikkseminar 1. september 2016 Eivinn Fjellhammer Mot 2024 og 2034 I 2003 besluttet Stortinget å innføre «Løsdrift for alt

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Norske idrettslag: Utfordringer og strategier. Ørnulf Seippel.

Norske idrettslag: Utfordringer og strategier. Ørnulf Seippel. Norske idrettslag: Utfordringer og strategier Ørnulf Seippel www.seippel.no ornulfs@nih.no http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_isc/forskningsprojekter/sivsce Hva skal jeg snakke om? Om SIVSCE-undersøkelsen

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer