Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:"

Transkript

1 Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Det redaksjonelle innholdet i selskapets medier skal primært fokusere på saker som er relevante for Trondheims studenter. Dette kan være saker som omhandler deres studiehverdag og deres sosiale situasjon. Mediene bør også ta opp saker av nasjonalt omfang som berører studenter og ansatte innenfor høyere utdanning og forskning. ( 3 Formål) Selskapet skal arbeide for at studentene får nyhets- og kulturstoff av høy kvalitet, kombinert med tankevekkende og engasjerende meninger. ( 4 Redaksjonelt formål) Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for styret i Mediastud AS, for å stake ut kursen for selskapet. Det vil også fungere som en rettesnor for den til enhver tid sittende ledelsen i Studentradion i Trondheim. Det er med utarbeidet med utgangspunkt i forslaget til nye vedtekter, samt målsettinger for Studentradion i Trondheim anno XX.XX.XX. Studentradion nådde i 2008 et viktig mål og fikk tildelt konsesjon for å sende 24/7. Ledelsen i Studentradion anno 2008 ser det derfor som essensielt å få stadfestet klare mål for radiokanalen. Vi føler det er viktig å sikte høyt, men på samme tid tenke realistisk i forhold til hva som er mulig å få til i en frivillig organisasjon med begrensede midler og menneskelige ressurser. 1. Hvilke(t) formål har Studentradion? Studentradion skal være en sosial gjeng med tilknytning til Samfundet. Studentradion skal gi studentene i Trondheim et radiotilbud med nyhets- og kulturstoff av høy kvalitet, samt tilby ny og spennende musikk som et alternativ til de etablerte, kommersielle radioaktørene på markedet. Studentradion skal være et naturlig valg for studenter i Trondheim som hører på radio. Studentradion skal være en lokalradio, med minimum 12 halvtimesflater lokalt innhold per sendedøgn. Studentradion skal være basert på frivillig innsats. Studentradion skal være en læringsinstitusjon der de frivillige skal få muligheten til å prøve seg innen alle aspekter av radio og radiodrift. Visjon:

2 2. Hvordan oppnår vi disse målene? Studentradion skal være en sosial gjeng med tilknytning til Samfundet. Fortsatt samarbeid med Samfundet, både gjennom eierskap og tilhørighet på huset. Årlige internundersøkelser skal bidra til å hjelpe ledelsen med å danne seg et bilde av medarbeidertilfredsheten. Semesterlige hytteturer skal være med å bidra til integrering av nye medarbeidere og hedring av de eldste. Studentradion skal gi studentene i Trondheim et medietilbud med nyhets- og kulturstoff av høy kvalitet, samt tilby ny og spennende musikk som et alternativ til de etablerte, kommersielle radioaktørene på markedet. Vi skal levere redaksjonelt stoff i form av forhåndsproduserte saker, anmeldelser, reportasjer, intervjuer og underholdningsinnslag. Studentradion skal således være et reelt lokalt alternativ til, men med klare trekk til felles med, NRK. Studentradion skal ikke være en ren musikkradio, men levere studenttilpassede nyheter, høy grad av lokalt redaksjonelt innhold, og velproduserte innslag. Studentradion skal være et naturlig valg for studenter i Trondheim som hører på radio. Studentradion skal være en lokalradio, med minimum 12 halvtimesflater lokalt innhold per sendedøgn. Det redaksjonelle innholdet i Studentradions sendinger skal primært fokusere på saker som er relevante for Trondheims studenter. Lokal tilstedeværelse og kontinuerlig kontakt med publikum er viktig for å tilpasse og spisse det redaksjonelle tilbudet. (I konsesjonsperioden har Studentradion forpliktet seg til å sende minimum 12 halvtimesintervaller hver dag med lokalt innhold. Repriser med lokalt innhold regnes med når intervallene telles opp. Musikk og reklame medregnes ikke, men konsertopptak eller lokale teasere medregnes. Promoer for egne lokale program medregnes også.) Studentradion skal være basert på frivillig innsats. Gjennom tilstedeværelse og tilknytning til Studentersamfundet i Trondhjem skal Studentradion fortsette å rekruttere studenter i samarbeid med Samfundet. Opptak skal skje i henhold til de regler Samfundet til enhver tid setter. Studentradion ser behovet for i perioder å ansette betalte medarbeidere i forbindelse med alminnelig ferieavvikling. Disse medarbeiderne skal så fremt det er mulig hentes fra egne rekker, og kun få betalt frem til frivillige igjen kan ta over. Verken ordinære medarbeidere eller funksjonærer i Studentradion skal ikke motta betaling for sine verv, med mindre de tar på seg oppgaver utover det vervet tilsier (eksempelvis sommervikariat). Studentradion skal være en læringsinstitusjon der de frivillige skal få muligheten til å prøve seg innen alle aspekter av radio og radiodrift. Studentradion er delt opp i fire redaksjoner; musikk, kultur, samfunn og teknikk. Som medarbeider i Studentradion vil man i hovedsak være tilknyttet et program, som igjen er tilknyttet en redaksjon. Vi oppfordrer til samarbeid mellom redaksjonene, og flytende linjer mellom medarbeidere i hvert program. Vi oppfordrer også teknikerne til å prøve seg på lufta, og de redaksjonelle medarbeiderne til å prøve seg som teknikere. For å sikre god opplæring arrangerer ledelsen i Studentradion kurshelg i starten av hvert semester for alle nye medarbeidere der man gjennomgår presseetiske retningslinjer, radiosjargong og praktisk produksjon. I tillegg arrangeres det et vidt spekter av kurs og kompetansehevende seminarer hvert semester.

3 3. Langsiktige mål Målsettinger sosialt: Studentradion skal gjennomføre en internundersøkelse om medarbeidertilfredshet hvert år, og dataene fra undersøkelsen skal gjennomgås og evalueres av ledelsen (redaksjonen). Underredaktører skal gjennomføre minimum én medarbeidersamtale per medarbeider hvert semester. Medlemstallet skal ikke overstige 80 personer, funksjonærer inkludert. Studentradion skal i 2012 ha studenter fra alle studiesteder i Trondheim representert i arbeidsstaben. Studentradion skal i 2012 ha minst 3 utvekslingsstudenter i medarbeiderstaben. Målsettinger produksjon: Studentradion skal i 2012 produsere 12 timer live eller live-on-tape radio i døgnet, musikk og reklame inkludert. Studentradion skal i perioden sende til sammen minimum 6,5 timer med lokalt forankret innhold hver dag, repriser inkludert. Studentradion skal forhåndsprodusere minimum 350 saker per måned i perioden Studentradion skal i tiden mellom 2009 og 2012 ha vunnet en Prix Radio-pris. Alle samfunns- og kulturprogram skal i 2012 kunne lastes ned i sin helhet fra Studentradions egne hjemmesider, både som podcast og via stream. Det skal også være mulig å høre på enkeltreportasjer og nyhetssendinger for dagen på nett. Studentradion skal i 2012 ha et eget radioteater med ukentlige sendinger. Målsettinger markedsandel: Studentradion skal i 2012 ha en lytteroppslutning på 20 % av studentene i Trondheim. Studentradion skal i 2012 ha en lytteroppslutning på 5 % i Trondheim. Gjennomsnittlig nedlastningsfrekvens på podcast skal i 2012 overskride 200. Antall daglige brukere av stream skal i 2012 overskride 100. Studentradion skal i 2012 ha et driftsresultat over 0 % Studentradion skal i 2015 ha et driftsoverskudd på kr ,-

4 4. Kortsiktige mål Kortsiktige mål for Kulturredaksjonen høst 08: Alle medarbeidere i kulturredaksjonen skal forhåndsprodusere minimum 5 saker per måned. 75 % av kulturredaksjonens sendinger skal kunne defineres som lokalt forankret (musikk ikke medregnet). Alle medarbeidere skal ved utgangen av semesteret ha produsert minst to saker for et annet program enn det man vanligvis jobber i. Alle medarbeidere i kulturredaksjonen skal ha produsert minst én kulturnyhet for studentnyhetene før semesteret er over. Kulturredaksjonen skal etablere et samarbeid med Samfundets Interne Teater om radioteater som skal sendes under UKA 09. Alle medarbeidere skal ha hatt minst én medarbeidersamtale. Null repriser. Kortsiktige mål for Samfunnsredaksjonen høst 08: Alle medarbeidere skal forhåndsprodusere minimum 4 saker per måned. 50 % av samfunnsredaksjonens sendinger skal kunne defineres som lokalt forankret. Minimum 50 % av nyhetene skal være basert på førstehåndsinformasjon eller egenprodusert Studentnyhetene på Studentradion skal bli sitert i et annet medie, Under Dusken eller STV inkludert. Alle medarbeidere skal ha hatt minst én medarbeidersamtale. Null repriser. Kortsiktige mål for Musikkredaksjonen høst 08: Alle medarbeidere skal forhåndsprodusere minimum 4 saker per måned. 25 % av musikkredaksjonens sendinger skal kunne defineres som lokalt forankret. Alle medarbeidere skal ha hatt minst én medarbeidersamtale. Null repriser. Kortsiktige mål for Teknikk høst 08: Alle medarbeidere skal ha hatt minst én medarbeidersamtale. 1. desember 2008 skal Studentradions lokaler på Studentersamfundet være klare for å kjøre 24/7-radio. Dette innebærer at Studentradion skal ha to separate studioløsninger klare til 1. des. som vil fungere uavhengig av hverandre. Studentradion skal i løpet av høsten ha en ny nettside med en ny teknisk og grafisk løsning.

5 5. Trender i markedet DAB/Digital radiokringkasting (Digital Audio Broadcasting) nordmenn over 15 år har per i dag tilgang til en DAB-radio. Studentradion er klar over at enkelte norske radiostasjoner for tiden utforsker mulighetene som ligger i DAB. I dag kan du finne omkring 20 norske radiokanaler på DAB, og omkring 1000 på verdensbasis. DABradio er ment å erstatte FM-båndet på sikt, men det er uvisst hvor lang tid dette vil ta. Norkring (underavdeling av Telenor, som drifter store deler av radiosenderne i Norge) var på Norsk Lokalradioforbunds konferanse i 2008 og snakket varmt om DAB-radio, men ble regelrett skjelt ut av forbundets medlemmer fordi de overpriser og har et foreløpig monopol på markedet. Som lokalradio kan man risikere å ikke få plass i DAB-nettet. Alternativt kan man kjøpe seg en mono-kanal med dårlig bithastighet/lydkvalitet. Videre vil mange hevde at Norkring har staket ut konsesjonsområdene, uten å ha samarbeidet med Medietilsynet om dette. Podcast/nedlasting av sendinger Podcasts er radiosendinger eller andre audio- og videoopptak brukere kan laste ned fra nett og inn på PC eller andre digitale avspillere. Markedet for podcasts er i vekst, og stadig flere brukere på nett benytter seg av denne måten å lytte til radio. Studentradion jobber i dag med å tilpasse seg dette markedet, og nye nettsider vil ha mulighet for å laste ned enkeltsendinger som podcast. Per i dag har vi flere podcasts som ligger ute til nedlasting på itunes og hos andre eksterne aktører. Streaming/Nettradio Streaming er direkte avspilling av en sending, eller en avspilling av audio/video direkte fra nett. Studentradion streamer i dag sendinger 24 timer i døgnet fra egne nettsider. Tidligere har det også vært mulig å streame tidligere sendinger på hjemmesidene, men pga tekniske utfordringer har denne muligheten falt bort. Studentradion ønsker at tilbudet om streaming av tidligere sendinger skal integreres i nye nettsider. 6. Hva er det som kreves for å oppnå målene? Eks. kan være større investeringer,

Søknad om konsesjon til lokalradio

Søknad om konsesjon til lokalradio Søknad om konsesjon til lokalradio - allmennradio: med rett til minst 12 timer sammenhengende sendetid på hverdager Faste opplysninger: Søkeren: Selskapets/søkerens navn:* Adresse:* Mediastud AS Elgesetergt.

Detaljer

BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften

BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften BUDSJETTSØKNAD 2013 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften 1 Innledning 2 Om søknadssummen 3 Hvordan Radio Nova oppfyller Velferdstingets mediepolitiske kriterier 3.1 Innledning 3.2

Detaljer

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen Under Dusken har vært drevet på frivillig basis av studenter i Trondheim siden 1914, og kommer ut i 10 000 eksemplarer 16 ganger årlig.

Detaljer

BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften

BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften Innhold: 1. Innledning 2. Hvordan Studentradioen i Oslo i dag oppfyller Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier.

Detaljer

Styresak 26/2006 Strategier for MediaStud AS

Styresak 26/2006 Strategier for MediaStud AS MediaStud AS Org.nr.: 846 387 862 media@stud.ntnu.no Styresak 26/2006 Strategier for MediaStud AS Styremøtet 06.06.2006 Bakgrunn Selskapet har gjennomført fire (4) ulike SWOT analyser innen områdene Finans,

Detaljer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

Situasjonen i mediemarkedet.

Situasjonen i mediemarkedet. Situasjonen i mediemarkedet. Forfattet av Bjørn Johan Bye (MediaStud), Ida Aalen (Studentradio n), Fredrik Winsnes (StudentTV) og Erik Hersleth (Under Dusken) høsten 2005. Innledning. Dokumentet fokuserer

Detaljer

SWOT-ORGANISASJON. Student-TV, Studentradion, Under Dusken

SWOT-ORGANISASJON. Student-TV, Studentradion, Under Dusken SWOT-ORGANISASJON Student-TV, Studentradion, Under Dusken 1. STRUKTUR...oppbygningen av organisasjonen, både internt og eksternt(i forhold til styret og eierne) 1.2 Styre og eiere: Redaktør og økonomiansvarlig

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Forord. FS-bok 2008 2

Forord. FS-bok 2008 2 Finansstyret 2008 Forord Studentersamfundet er en gammel organisasjon med lange tradisjoner. Listen over lover, instrukser og statutter er nesten like lang som Samfundets histore. Disse retningslinjene

Detaljer

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere.

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere. Profilering i media Nedenfor kommer noen små tips til hvordan kretsen og gruppene kan profilere seg i media. Nå står jo som kjent mange kretsleirer for tur og mulighetene er mange for å promotere KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Rapport fra studentutvalgets arbeid

Rapport fra studentutvalgets arbeid a) Rapport fra studentutvalgets arbeid 1 Innhold Kap 1. Oppsummering og samlede forslag s. 2 Kap 2. Utvalget, bakgrunn og mandat s. 5 2.1 Historie og bakgrunn 2.2 Utvalgets arbeid 2.3 Om forskning og stipend

Detaljer

ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN KRINGKASTINGSÅRET 2013 MB 1

ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN KRINGKASTINGSÅRET 2013 MB 1 ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN KRINGKASTINGSÅRET 2013 MB 1 ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN 2013 Allmennkringkasting er den norske oversettelsen av begrepet public service broadcasting, som opprinnelig ble

Detaljer

Innst. S. nr. 24. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 30 (2006-2007)

Innst. S. nr. 24. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 30 (2006-2007) Innst. S. nr. 24 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 30 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om kringkasting i en digital fremtid Til Stortinget

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Bakgrunn: Student-TV ønsker å erstatte sin eksisterende flerkamerarigg med en nyere utgave. Den totale kostnaden av investeringen er 235.000,- NOK. Student-TV

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET

SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET Oslo 03.09.10 SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET - semesteravgiftsoverføring for kalenderåret 2011 1. Innledning. 2. Nett-tv. 3. Levende bilder. 4. OSTVs organisering og struktur 5. Oppstart og utstyr.

Detaljer

Først og fremst skal vi se på hvordan media påvirker samfunnet. Her har vi noen påvirkningsteorier som vil være aktuelle:

Først og fremst skal vi se på hvordan media påvirker samfunnet. Her har vi noen påvirkningsteorier som vil være aktuelle: DEL 1. Oppgave 1. I denne oppgaven skal jeg ta for meg noen sentrale teorier om mediepåvirkning. Videre vil jeg velge en eller flere av teoriene som utgangspunkt for en drøftning ved hvilke særlige utfordringer

Detaljer

Delrapport fra Studentutvalget

Delrapport fra Studentutvalget Delrapport fra Studentutvalget 2 NJs Studentutvalg delrapport april 2006 Rapport studentprosjekt del 1 Studentutvalget legger her fram første delrapport fra sitt arbeid. Denne første delen inneholder litt

Detaljer

Tellus ny norsk tv-kanal for og med utviklingshemmede 1)

Tellus ny norsk tv-kanal for og med utviklingshemmede 1) en del av Ski Pro Tekst: Ann Cecilie Hjelm Foto: Medarbeidere hos Tellus Tellus ny norsk tv-kanal for og med utviklingshemmede 1) Tellus var den romerske gudinnen for Jorden. Tellus er derfor også det

Detaljer

Jeg! Studieleder 2015

Jeg! Studieleder 2015 Jeg! Studieleder 2015 www.frp.no - facebook.com/fremskrittspartiet 1 Kjære Studieleder! Dette heftet tar for seg de viktigste oppgavene til en studieleder. Din jobb er å sette deg godt inn i dine ansvarsområder

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer