Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer"

Transkript

1 Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i det følgende vil jeg redegjøre for disse. Alternativene er: - Å fortsette med samme flate på FM-båndet som i dag. Krever mye annonseinntekter - Å redusere FM-flaten, krever mindre annonseinntekter - Å kutte FM-flaten helt, og sende bare på nett. Krever lite eller ingen annonseinntekter. For hvert alternativ vil jeg se på hvilke kostnader som kuttes eller reduseres, mulighetene for annonsesalg, konsekvenser for oppslutning i markedet, samt andre, mindre målbare variabler som f. eks motivasjon internt i gjengen. Sist, men ikke minst, vil jeg komme med forslag til løsninger innenfor hvert alternativ. Å fortsette med samme FM-flate som i dag: Budsjettet er allerede ferdig kuttet. Med denne løsningen vil alle kostnader forbli de samme. Samtidig er det her distribusjonen ligger mest til rette for annonsesalg. Dette er naturligvis løsningen alle ønsker, om den lar seg gjennomføre økonomisk. Det er utvilsomt lettest å oppnå alle mål gjennom denne løsningen. Både mål satt av RR og av MSAS. Mål om lyttertall, mål om bedre kvalitet. Det er rimelig å anta at mål om trivsel og motivasjon internt også har best levevilkår med denne løsningen. Det ER en faktor å vite at mange hører på. Vi har endelig begynt å tjene penger. I august 2010 har man for første gang siden januar 2009, (da man hadde lånt masse penger og gikk 24/7) tatt de nødvendige grep for å selge annonser i tilstrekkelig tempo og omfang. Dette har latt seg gjøre gjennom dugnadsarbeid, altså salgsdugnad. Dette har vært svært vellykket. Det har vært to dugnader så langt. En torsdag 19. august og en tirsdag 24. august med til sammen 10 forskjellige deltagere. Når man endelig kom over den terskelen det har vært å ringe bedrifter, for medarbeidere som egentlig skal gjøre noe annet, viste dette seg å være en positiv opplevelse. Dugnadene har vært preget av stor motivasjon, tross den prekære situasjonen. Så langt har dette resultert i tre avtaler som er bekreftet og juridisk bindende. Dette er med AtB, Bibsys og Dora 1 bowling & biljard. De tre har en samlet verdi på NOK. To arbeidsdager. Ytterligere tre avtaler er bekreftet pr. telefon. Torsdag kveld er disse avtalene ikke juridisk bindende. Arbeidet med å følge opp potensielle kunder pågår hele tiden, og en oppdatering på disse tallene vil foreligge på lørdag Det kan også nevnes at langt flere annonsører har vist interesse. Vi er på det rene med at dette ikke er noe argument.

2 De tre ferdig bekreftede avtalene gir oss annonser ut september. Dersom sendetidene på FM reduseres umiddelbart, vil vi ikke være i stand til å gi annonsøren hva vedkommende betaler for, og avtalene vil måtte bli ugyldige. Det er fortsatt teknisk mulig å nå budsjettet for Med dette menes at vi har nok plass til annonsespotter til å nå budsjett. Forslag til løsning med dette alternativet: Dugnadene har vist seg å være svært effektive som kriseløsning. 10 personer har på 10 timer solgt mer annonser hva man ellers har prestert på 1,5 år. Motivasjonen og initiativet som nå er tilstede i forbindelse med annonsesalg, har man ikke sett tidligere. Man fortsetter med dugnader for å komme i mål denne høsten. Det er sannsynligvis ikke en god løsning på sikt, fordi dette er medarbeidere som egentlig skal gjøre noe annet. Dugnadspraksisen fases gradvis ut når nye løsninger kommer på plass. Nye løsninger innebærer at vi er nødt til å ta opp selgere raskt og etablere en markedsavdeling. Det kan også innebære samarbeid på tvers av markedsgjengene i MSAS. Som en sikkerhet foreslås følgende: - RR må ha fakturert/bekreftet juridisk bindende avtaler for minst kr så langt i år den 1. oktober RR må ha fakturert/bekreftet juridisk bindene avtaler for minst kr så langt i år den 15. desember Grunnen til at hele summen bør stå som fakturert i forslaget ovenfor er fordi annonsører gjerne bestiller spotter en stund frem i tid, og de blir fakturert når spotten går på lufta. Å redusere i FM-flaten (Notis: posten linjeleie på i året, opphører fra 10. september Signalet skal sendes på nett istedenfor gjennom linje. Det vi sparer resten av 2010, går ut igjen i en engangsinvestering i to IP-codecer som kreves for å sende signalet på nett. Fra og med 2011 vil dette være mindre på kostnadssiden.) (TEIP-festivalen har tidligere sluppet unna sparekniven. Dette fordi det er et viktig arrangement for å synliggjøre Radio Revolt. Det er imidlertid ikke like viktig som å sende på FM) (på det alternative budsjettet (vedlegg) for dette alternativet, står det halv sendetid, det er imidlertid snakk om en reduksjon i sendetid på 45,4 % i tråd med eksempelet som følger) Her har vi forsøkt å tenke nytt: vi innser at å fortsette som før krever svært mye. Selv om vi kun sender på FM 55 timer i uka i dag, kan dette være et alternativ. Jo mer man kutter, jo mer

3 penger sparer man. Samtidig vil det antageligvis bli vanskeligere å selge annonser. Mer om dette etter hvert. Å redusere på FM er et drastisk tiltak, men kan redusere en del utgifter. Avgiftene for å spille musikk, betalt til TONO og GRAMO, varierer proporsjonalt med antall timer på FM. Til sammen i budsjettet utgjør disse Av disse er 6816 kr. kostnad for å sende på nett i året. Vi har også budsjettert disse litt for høyt. Men minst av de samme kronene vil variere proporsjonalt med størrelsen på FM-flaten. I tillegg vil posten sendeleie på kunne endres dersom vi reduserer i FM-tid. FMsenderen leies sammen de andre konsesjonærene på frekvensen, og kostnadene knyttet til dette er basert på hvem som sender mest. For å endre på dette må man forhandle med de andre konsesjonærene, men dette bør ikke være problematisk. Teknisk konsesjonær, Norea Mediemisjon, var på frekvensen og betalte for dette før Radio Revolt kom inn i bildet januar Sagt på en litt annen måte, dersom RR hadde blitt lagt ned, MÅ Norea mediemisjon betale. I det alternative budsjettet (vedlegg) for dette alternativet, er prisen på sendeleie redusert med tilsvarende som de andre FM-kostnadene (45,4 %). Som sagt blir trolig annonsesalg noe vanskeligere, naturligvis avhengig av hvor mye man kutter. På grunn av dette vil det ikke være hensiktsmessig å kutte hvor mye som helst, da mulighetene for annonsesalg etter hvert blir for lave. Hvor mange timer er det da optimalt å kutte for å sikre realismen i kommende budsjetter? Den økonomiske situasjonen er svært kritisk, og vi har gjort oss noen tanker omkring dette alternativet, og nedenfor vil tankene komme til uttrykk i et spennende eksempel. Spennende fordi det er en forferdelig hestekur, men vil la oss sende på FM til langt mindre økonomisk risiko. Eksempel, Radio Revolt 2011 Fra og med 2011 slipper vi linjeleie på i året. I tillegg kutter vi TEIP-festivalen og sparer (Se notis for mer info om disse to) Så kutter vi FM fra 55 til 30 timer i uka. Da er de kronene for musikkvederlag nede i Sendeleie går ned fra til Dette er utgifter som i 2010 utgjorde = I eksempelet er disse utgiftene totalt nå nede i Det er kroner spart. Samtidig optimaliseres de FM-timene som er igjen, for annonsesalg. Dette gjøres ved at man kun fokuserer på FM-radio i prime time. Prime time er da det er flest lyttere og lettest å selge annonser, og er definert fra på hverdager. Det betyr at RR slutter å sende radio på lørdag og søndag, for å få flest mulig timer i prime time. 30 timer fordelt på 5 ukedager gir oss f. eks hver dag. Til opplysning kan det nevnes at de annonsepakkene vi selger nå, også bare er i prime time (pakkene våre: hverdager).

4 Da har vi dekt store deler av prime time, og potensialet for annonsesalg vil være forholdsvis likt det vi har i dag. Bortsett fra at vi i dette eksempelet trenger kroner mindre. I dette eksempelet har vi altså kuttet FM med 45,4 %. I det alternative budsjettet (vedlegg), har man budsjettert med halvparten av annonseinntektene i forhold til 2010, som er Med tanke på det nylig igangsatte dugnadsinitiativet, bør dette være innen rekkevidde. Jeg nevner igjen: 10 personer på 10 timer, har alt fått inn minst Da klarer man på et år. Så lenge en tilstedeværelse på FM-båndet er sikret, er det rimelig å anta at alle relevante målsettinger for en radiokanal er lettere å oppnå, kontra å sende bare på nett. Motivasjon internt, lytteroppslutning osv. Et negativt aspekt ved dette alternativet er at det blir noen tøffe interne runder. Flere programmer må trolig kun sende på nett, noe som er dumt. Det kan være en vanskelig prosess å prioritere i en slik situasjon, men dersom det står mellom et alternativ lignende dette, og å bare sende på nett, er dette alternativet langt å foretrekke. Å sende bare på internett: Den siste løsningen for Radio Revolt er å sende på bare nett. Dette vil være ganske trygt økonomisk. De vedlagte alternative budsjett viser i dette tilfellet et overskudd på GRAMO-utgifter på å sende på bare nett vil også være mindre enn hva som står i budjsettet. Det var umulig å finne tall på hva dette vil bli, fordi GRAMO vurderer dette ut fra svært mange variabler i en radiokanals distribusjon, størrelse og økonomi, og slik vi har det i dag er nettkostnaden til GRAMO pakket inn i kostnadene ved å sende på FM. Det er også budsjettert med i annonseinntekter i dette alternativet. Dette er samme summen som Student-TV har budsjettert med for annonseinntekter på nett i Vi anser nettsidene til RR og STV som sammenlignbare i så måte. Det er imidlertid grunn til å anta at annonser vil være svært vanskelig å selge på bare nett. Det kan legges til at STV etter andre kvartal har 0 i inntekter på denne posten. Denne løsningen vil være katastrofal for lyttertallet. Vi må i praksis begynne på helt bar bakke. Det vil være stort behov for markedsføring. Likevel vil man ha trolig ha vanskeligheter, fordi internett som plattform for radio rett og slett ikke samsvarer med premissene for radiolytting i dag. Det er noe man gjør som en sekundæraktivitet, og sjeldent foran en PC. Siste tilgjengelige lyttertall på vår nettstream, fra juli 2010, er: 328 besøk på streamen 268 unike besøkende Gjennomsnittlig besøkstid på 2 minutter og 58 sekunder.

5 Om vi spoler tilbake til mai 2010, da det ikke var sommerferie, ser det riktignok litt bedre ut: 1368 besøk på stream 948 unike besøkende Gjennomsnittlig besøkstid på 4 minutter og 21 sekunder Dersom vi skal sende bare på nett, må man trolig slå seg til ro med at ambisjonsnivået på alle områder reduseres kraftig. Det er også grunn til bekymring når det kommer til motivasjon hos medarbeiderne. Både teknisk, redaksjonelt, administrativt og i forhold til kompetanse er Radio Revolt en organisasjon bygget for å levere radio til mange lyttere, dekke mange nisjer, og på FMbåndet. En garanti for dette er 24/7-konsesjonen medietilsynet fant oss skikket til (Det var ikke Medietilsynet som trakk den tilbake). Å sende kun på internett vil skape en situasjon hvor organisasjonens fulle potensial ikke vil bli utnyttet. Over tid er det fare for at dette potensialet kan forfalle, spesielt med tanke på kompetanseoverføring. Dersom dette alternativet blir en realitet vil det trolig være behov for stor bruk av ressurser for å kunne markedsføre seg overfor målgruppen. En omfattende markedsplan bør lages, og settes ut i live raskest mulig. Rent økonomisk er dette alternativet fullt gjennomførbart, og krever ikke noe konkret forslag til løsning.

6

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer