Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011"

Transkript

1 Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim April 0

2 Svar fordelt på studiested: NTNU Gløshaugen: NTNU Dragvoll: NTNU annet: HiST: BI: Uspesifisert: Total: Undersøkelsen kartlegger i hovedsak studenters bruk av, og holdninger til, studentmediene i Trondheim. Målgruppen er studenter i Trondheim, med en populasjon på ca DMMH og NKF er ikke inkludert. Svarandelen varierer med studiested. Dataene er vektet på basis av fordelingen på studiested i populasjonen. Totalt har har vi fått respondenter. Datainnsamlingsperioden var. mars. april. Dataene i denne undersøkelsen er samlet inn ved å dele ut spørreskjemaer i forelesninger. Dette er en annen innsamlingsform enn ved tidligere undersøkelser, der skjemaene ble sendt ut på mail. En lignende undersøkelse ble gjennomført i 00. Det er forsøkt å dra historiske sammenligninger med denne der dette er mulig. Alle tallene i denne presentasjonen er gitt i prosent, med mindre annet er spesifisert. Ansvarlig for analysen og rapporteringen hos Experienca er Andreas Ellingsen.

3

4 Student-TV har økt dekningsgrad i forhold til 00 og er nå godt kjent blant studentene i Trondheim. Dette gjelder både Student-TVs videoklipp og Student-TVs dekning av samfundsmøter og konserter. Student-TV kan også vise til en økning i antallet fornøyde brukere. Fortsatt oppgir av 0 at de aldri bruker Student-TV, men også dette er en forbedring fra 00. Dog er økningen i antallet faste bruker minimal. Det er her vanskelig å gjøre sammenligninger lenger tilbake enn 00 ettersom Student-TV i undersøkelsene i 00 og 00 fokuserte på TVkanalen Student-tv n. 0 % 0 % 0 % Hører STV månedlig 0 % 0 % Fornøyd med STV Fornøyd blant de som har prøvd STV 0 % 00 0

5 Radio Revolt har en lavere dekningsgrad enn i 00, da både antallet som aldri har hørt om kanalen og antallet som aldri har prøvd kanalen har økt. Det samme gjelder for radiorevolt.no. Antallet som hører på kanalen månedlig har også gått ned siden 00. Færre er generelt sett fornøyd med Radio Revolt enn tidligere, men blant de som har prøvd mediet vises det en positiv tendens. Humor og studentnyheter nevnes av de som ikke bruker Radio Revolt som noe de kunne tenke seg å høre på. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Hører RR månedlig Fornøyd med RR Fornøyd blant de som har prøvd RR 0 %

6 Under Dusken er fortsatt et medie som er godt kjent blant studenter i Trondheim, men færre har hørt om det og prøvd det enn i 00. Underdusken.no er lite kjent blant Trondheimsstudentene og viser også nedgang i dekningsgrad fra 00. Antallet faste lesere av Under Dusken har gått kraftig ned, og nedgangen danner en trend gjennom alle undersøkelsene. De som har brukt underdusken.no er mer fornøyde enn tidligere, men generelt sett var flere fornøyde med underdusken.no i % 0 % 0 % 0 % 0 % Leser UD månedlig 0 % 0 % Leser ud.no månedlig 0 % 0 % Fornøyd med UD 0 % Fornøyd med ud.no 0 % 0 % 0 % 0 % Fornøyd blant de som har lest UD 0 % Fornøyd blant de som har brukt 0 % 0 % ud.no

7

8 Hva er ditt forhold til disse studentmediene? Aldri hørt om det Har bare hørt om det Har prøvd det Kjenner det godt Snakker varmt om det Alle 0 Bare % har aldri hørt om Student-TVs videoer, mot 0% i 00. % har sett de, mot % i 00. Kjennskapen er størst på NTNU og blant studenter på slutten av studiet. NTNU-Gløshaugen NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST BI - semestere - semestere - semestere - semestere semestere Ikke medlem Medlem 0 I studentmediene 0 0 I annen gjeng

9 Hva er ditt forhold til disse studentmediene? Aldri hørt om det Har bare hørt om det Har prøvd det Kjenner det godt Snakker varmt om det Alle % har aldri hørt om Student-TVs livesendinger, mot % i 00. % har sett de, mot bare % i 00. Kjennskapen er størst på Dragvoll og blant studenter på slutten av studiet. NTNU-Gløshaugen NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST BI - semestere - semestere - semestere - semestere semestere 0 Ikke medlem 0 Medlem 0 I studentmediene I annen gjeng

10 Student-TVs videoklipp og Student-TVs dekning av samfundsmøter og konserter viser den samme trenden i Marketing Funnel en. Student-TV sliter mest med å få studenter til å prøve, og bli kjent med, produktet Student-TV (og da spesielt videoklippene) er nesten like kjent som Under Dusken, men godt under halvparten av de som har hørt om mediet har noen gang prøvd det Videre blir av av de som prøver Student-TV aldri godt kjent med produktet Kun av av de som blir kjent med Student-TV anbefaler produktet til andre. Dette er noe bedre enn for Under Dusken, men fortsatt mister man mange også her 00 % 00 % 0 % 0 % % % % % % 0 % STV (videoklipp) 0 % 0 % % % STV (samfundsmøter/konserter) 0 % Alle Kjennskap Prøvd Kjent med Fan Tallene i grafen representerer hvor mange prosent av kundene som mistes i hvert trinn, i forhold til forrige trinn.

11 Studentmediene er til for deg som Trondheimsstudent. Hvor fornøyd er du med hvert av disse studentmediene? Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Alle 0 0 Alle som har hørt om Alle som har prøvd % er ganske eller meget fornøyd med Student-TV, mot % i 00. Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Bare % er misfornøyd, mot % i 00. Regelmessige brukere er langt mer fornøyd med dagens Student-TV enn Student-TVs fjernssynssendinger i 00. Student-TV 0 Student-TV 00 Base: Studenter som ser på annenhver uke eller oftere

12 Studentmediene er til for deg som Trondheimsstudent. Hvor fornøyd er du med hvert av disse studentmediene? Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Alle 0 0 NTNU-Gløshaugen Studenter på Dragvoll og studenter midt i studiet er mest fornøyd med Student- TV. NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST BI semestere - semestere - semestere - semestere + semestere Ikke medlem Medlem Base: Alle studenter I studentmediene 0 I annen gjeng 0 0

13 Studentmediene er til for deg som Trondheimsstudent. Hvor fornøyd er du med hvert av disse studentmediene? Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Alle NTNU-Gløshaugen NTNU-Dragvoll 0 NTNU-annet 0 HiST BI - semestere - semestere 0 - semestere - semestere 0 + semestere Ikke medlem Medlem 0 Base: Alle som har prøvd Student-TV I studentmediene 0 I annen gjeng 0

14 Hvor ofte ser du på følgende? Tilnærmet daglig - dager i uka - dager i uka Annenhver uke Månedlig Sjelden Aldri Student-TV 0 0 adressa.no Andre nettaviser Studenter som aldri ser video på Student-TV har gått ned fra % i 00 til 0% i 0. Til sammenligning er andelen som ser aldri ser videoer på adressa.no eller andre nettaviser ca den samme som i 00.

15 Hvor ofte ser du på følgende? Den største økningen i brukere er hos de som ser videoer på Student- TV og adressa.no sjeldnere enn månedlig. StudentTV 00 StudentTV 0 adressa.no 00 adressa.no 0 Andre nettaviser 00 Andre nettaviser 0 Tilnærmet daglig 0 % 0 % % % % % - dager i uka 0 % 0 % % % % % - dager i uka % % % % % % Annenhver uke % % % % % % Månedlig % % % % % % Sjelden % % % % % %

16 Hvor ofte ser du på følgende? Tilnærmet daglig - dager i uka - dager i uka Annenhver uke Månedlig Sjelden Aldri Alle 0 NTNU-Gløshaugen NTNU-Dragvoll 0 NTNU-annet Student-TV brukes mest av studenter på Dragvoll. HiST BI - semestere - semestere - semestere - semestere + semestere 0 Ikke medlem Medlem 0 I studentmediene I annen gjeng

17 Hva ønsker du å se på Student-TV? Alle studenter Alle som bruker Student-TV minst månedlig Nyheter fra studentmiljøet i Trondheim % % Andre nyheter % % Kulturelle innslag % % Reportasjer/portrettintervjuer % % Humorinnslag % % Samfundsmøter % % Annet % % De fleste studenter ønsker å se flere nyheter fra studentmiljøet, samt humorinnslag på Student-TV. Under annet nevnes oftest sport (blant annet fotball fra studentligaen) og studentpolitikk.

18 Hvis du ser Student-TV: Hvor fornøyd er du med følgende i Student-TV? Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Nøytral Ganske fornøyd Meget fornøyd Innholdet i videoene Produksjonskvaliteten på videoene Oppdateringsfrekvensen Svært få studenter er misfornøyd med kvaliteten og innholdet til Student-TV.

19 Hva skal til for at du skal bruke Student-TV mer? Generelt: Mange kommenterer at de ikke er klar over at Student-TV eksisterer. Studentene oppsøker ikke Student-TV på egenhånd, må bli «minnet på» at det eksisterer. De som er klar over at det finnes kommenterer at de ikke vet hvor det sendes (om det sendes på internett eller via en TV-kanal). Spesielt: Noen stiller krav til innhold. Større grad av profesjonalitet, bør sende mer morsomme klipp og konserter.

20

21 Hva er ditt forhold til disse studentmediene? Aldri hørt om det Har bare hørt om det Har prøvd det Kjenner det godt Snakker varmt om det Alle NTNU-Gløshaugen / av studentene har aldri hørt om Radio Revolt, mot % i 00. Kun % har prøvd det, mot % i 00. Kjennskapen er størst på NTNU og blant studenter midt i studiet (.-. semester). NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST BI - semestere - semestere - semestere - semestere Kjennskapen er større blant medlemmer på Samfundet. + semestere Ikke medlem Medlem I studentmediene 0 I annen gjeng

22 Hva er ditt forhold til disse studentmediene? Aldri hørt om det Har bare hørt om det Har prøvd det Kjenner det godt Snakker varmt om det Alle NTNU-Gløshaugen % av studentene har aldri hørt om radiorevolt.no, opp fra % i 00. NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST Kun % har brukt nettstedet. % hadde prøvd det i 00. BI - semestere - semestere 0 Kjennskapen er størst på Dragvoll og blant de eldste studentene. - semestere - semestere + semestere Kjennskapen er minst på BI og på NTNU-annet Ikke medlem Medlem 0 I studentmediene 0 I annen gjeng

23 Radio Revolt sliter mest med å få studenter til å prøve kanalen. / av alle studenter har hørt om Radio Revolt, men / av disse har aldri prøvd kanalen Kun / av de som prøver Radio Revolt blir kjent med mediet Radio Revolt er bedre enn de andre studentmediene til å gjøre sine faste brukere til fans. av som bruker kanalen snakker varmt om den til andre Radiorevolt.no sliter mest med å skape kjennskap til produktet og med å få studentene til å prøve siden. Under halvparten av studentene har hørt om radiorevolt.no Hele % av de som har hørt om siden har aldri prøvd den / av de som har prøvd siden blir godt kjent med den Så mye som halvparten av brukerne av radiorevolt.no anbefaler den til andre 00 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % % % % % % % 0 % % Alle Kjennskap Prøvd Kjent med Fan Radio Revolt radiorevolt.no Tallene i grafen representerer hvor mange prosent av kundene som mistes i hvert trinn, i forhold til forrige trinn.

24 Studentmediene er til for deg som Trondheimsstudent. Hvor fornøyd er du med hvert av disse studentmediene? Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd De som har prøvd Radio Revolt er stort sett fornøyd med mediet. Alle Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Færre virker å være misfornøyde med Radio Revolt enn ved tilsvarende undersøkelse i 00, men det er også en del flere som svarer vet ikke. Alle som har hørt om Alle som har prøvd

25 Studentmediene er til for deg som Trondheimsstudent. Hvor fornøyd er du med hvert av disse studentmediene? Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke NTNU-Gløshaugen Studenter ved Dragvoll er mest fornøyde med Radio Revolt. NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST Få av de nyeste studentene har gjort seg opp en mening om Radio Revolt. BI - semestere - semestere 0 - semestere - semestere + semestere 0 0 Ikke medlem Medlem 0 I studentmediene I annen gjeng

26 Hvor ofte hører du på følgende? Tilnærmet daglig - dager i uka - dager i uka Annenhver uke Månedlig Sjelden Aldri Radio Revolt FM 0 Radio Revolt nettradio Annen lokalradio 0 Andre radiostasjoner Kun av 0 studenter hører på Radio Revolt. I 00 hørte av 0 på kanalen. Det er stort sett de samme som bruker Radio Revolts FM-sendinger og radiorevolt.no. Radio Revolt sliter med å vinne frem i kampen mot andre radiostasjoner, da spesielt nasjonale stasjoner.

27 Hvor ofte hører du på følgende? Tilnærmet daglig - dager i uka - dager i uka Annenhver uke Månedlig Sjelden Aldri NTNU-Gløshaugen NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST BI - semestere - semestere 0 - semestere - semestere 0 + semestere Ikke medlem Medlem I studentmediene I annen gjeng

28 Hvor ofte hører du på følgende? Tilnærmet daglig - dager i uka - dager i uka Annenhver uke Månedlig Sjelden Aldri NTNU-Gløshaugen 0 NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST BI - semestere - semestere - semestere 0 - semestere semestere Ikke medlem Medlem I studentmediene I annen gjeng

29 Hvor fornøyd er du med følgende i Radio Revolt? Studentene er mest fornøyd med musikken som spilles og programmenes innhold. Musikken som spilles virker dog også å virke negativt på en del studenter. Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Nøytral Ganske fornøyd Meget fornøyd Musikken som spilles Anm. i film og spill 0 Anm. av teater og bøker Datagrunnlaget viser videre at ingen av de som bruker enten Radio Revolt eller radiorevolt.no minst annenhver uke er misfornøyd med noen av disse kategoriene. Anm. av musikk Programmenes innhold Produksjonskvaliteten 0 Base: Alle som har prøvd Radio Revolt

30 Hva mener du Radio Revolt bør satse mer på? Alle studenter Alle som bruker Radio Revolt minst månedlig Humor Humor Kultur Kultur Studentnyheter Studentnyheter Debattstoff Debattstoff Anm. av film og spill Anm. av teater og bøker Anm. av musikk Reportasje/portrettintervju Konsertopptak Konkurranser Akademia Kjendissladder Annet (mer musikk) Annet (sport) Anm. av film og spill Anm. av teater og bøker Anm. av musikk Reportasje/portrettintervju Konsertopptak Konkurranser Akademia Kjendissladder Annet (vitenskap) Humor og studentnyheter er de områdene flest studenter mener Radio Revolt burde satse mer på. Blant de som bruker Radio Revolt er også anmeldelse av musikk og kultur populært.

31 Hva skal til for at du skal bruke Radio Revolt mer? Generelt: De fleste som kommenterer sier at det bør markedsføres mer og bli mer tilgjengelig for at de skal bruke det. Det kommenteres også at en må bli minnet på at det eksisterer. Spesielt: Mer musikk, bort med fjas og tullprat. Lengre strekk med variert musikk uten mye prating. Et par kommenterer ønske om tilgjengelighet på DAB samt at Radio Revolt burde bruke Facebook mer for å markedsføre seg, samt minne studentene om at de finnes.

32

33 Hva er ditt forhold til disse studentmediene? Aldri hørt om det Har bare hørt om det Har prøvd det Kjenner det godt Snakker varmt om det % av studentene har prøvd Under Dusken. Tilsvarende tall fra 00 viser en nedgang fra %. Alle NTNU-Gløshaugen NTNU-Dragvoll NTNU-annet 0 Kjennskapen til Under Dusken er størst på NTNU. HiST BI 0 På BI er det lav kjennskap til Under Dusken, og det er det også blant nye studenter i Trondheim. - semestere - semestere - semestere - semestere + semestere Ikke medlem 0 Medlem Jobber i et av studentmediene Jobber i en annen gjeng på samfundet

34 Hva er ditt forhold til disse studentmediene? Kun 0% av studentene har prøvd underdusken.no. Dette er en halvering fra 00. Kjennskapen til underdusken.no er størst på Dragvoll. Aldri hørt om det Har bare hørt om det Har prøvd det Kjenner det godt Snakker varmt om det Alle NTNU-Gløshaugen NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST BI 0 0 Kjennskapen til underdusken.no er lavest på BI og blant nye studenter. - semestere - semestere - semestere - semestere + semestere Ikke medlem 0 Medlem 0 0 Jobber i et av studentmediene Jobber i en annen gjeng på samfundet

35 Under Dusken er et medie som passer for mange, men som passer veldig godt for svært få. Under Dusken er velkjent og av studenter har prøvd mediet Dog blir bare halvparten av de som har prøvd Under Dusken godt kjent med mediet Videre blir kun % av de som er kjent med Under Dusken fan av produktet Underdusken.no sliter, i forhold til de andre mediene, mest med å få folk til å høre om mediet Kun halvparten har hørt om underdusken.no / av de som har hørt om underdusken.no har aldri prøvd det Kun / av de som har prøvd mediet blir godt kjent med det / av de som er godt kjent med mediet klassifiseres som fan 00 % 00 % 0 % 0 % % % % 0 % Under Dusken underdusken.no 0 % % % 0 % 0 % % % Tallene i grafen representerer hvor mange prosent av kundene som mistes i hvert trinn, i forhold til forrige trinn.

36 Studentmediene er til for deg som Trondheimsstudent. Hvor fornøyd er du med hvert av disse studentmediene? Alle studenter Under Dusken Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Kun % av studentene er misfornøyd med Under Dusken, noe som er en markant bedring fra 00, der 0% var misfornøyd. Dette må også sees i sammenheng med en større andel vet ikke -svar. underdusken.no Alle som har hørt om Kun % av studentene er misfornøyd med underdusken.no. Av de som har brukt nettsiden er % misfornøyd. Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Under Dusken 0 underdusken.no 0 Alle som har prøvd Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Under Dusken underdusken.no

37 Studentmediene er til for deg som Trondheimsstudent. Hvor fornøyd er du med hvert av disse studentmediene? Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke NTNU-Gløshaugen Kun % av studentene på HiST er misfornøyd med Under Dusken. NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST Kun % av studentene på BI uttaler seg som fornøyd med Under Dusken. BI - semestere - semestere - semestere 0 Generelt er alle undergrupper fornøyd med Under Dusken. - semestere + semestere Ikke medlem Medlem 0 I studentmediene 0 I en annen gjeng 0

38 Studentmediene er til for deg som Trondheimsstudent. Hvor fornøyd er du med hvert av disse studentmediene? Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Middels fornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke NTNU-Gløshaugen 0 Få studenter i alle grupper har en klar formening om underdusken.no NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST Studenter ved Dragvoll er mest fornøyd med underdusken.no BI - semestere - semestere 0 Nye studenter og studenter som ikke er medlem av Samfundet er minst fornøyd med underdusken.no - semestere - semestere + semestere Ikke medlem 0 0 Medlem I studentmediene I en annen gjeng

39 Det er generelt sett vanskelig å sammenligne aviser med ulik utgivelsesfrekvens. Hvor ofte bruker du følgende aviser? Tilnærmet daglig - dager i uka - dager i uka Annenhver uke Månedlig Sjelden Aldri % av studentene leser minst annenhver utgave av Under Dusken. Dette følger den nedadgående tendensen fra tidligere undersøkelser (% i 00, % i 00 og % i 00). underdusken.no adressa.no 0 % av studentene bruker adressa.no minst annenhver uke, mens tilsvarende tall for underdusken.no er 0%. Adresseavisen Hvor ofte leser du følgende? 0 Adresseavisen har større andel faste lesere (lesere som leser minst annenhver uke), men Under Dusken har flere lesere totalt. Hver utgave Annenhver utgave Av og til Sjelden Aldri Under Dusken Din linjeforeningsavis

40 Hvor ofte bruker du følgende aviser? Hver utgave Annenhver utgave Av og til Sjelden Aldri NTNU-Gløshaugen NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST 0 BI - semestere 0 - semestere - semestere - semestere + semestere Ikke medlem Medlem 0 I studentmediene I en annen gjeng Medlemmer av Samfundet leser Under Dusken oftere enn ikke-medlemmer. Under Dusken blir relativt lite brukt blant de nyeste studentene.

41 Hvor ofte bruker du følgende aviser? Tilnærmet daglig - dager i uka - dager i uka Annenhver uke Månedlig Sjelden Aldri NTNU-Gløshaugen NTNU-Dragvoll NTNU-annet HiST 0 BI 0 - semestere - semestere 0 - semestere - semestere + semestere 0 Ikke medlem 0 Medlem I studentmediene I en annen gjeng Ingen klar sammenheng mellom studietid og bruk av underdusken.no underdusken.no blir mest brukt av dragvollstudenter.

42 Hvor ofte de leser Under Dusken Hvis du leser Under Dusken, hvor mye leser du? Alt/nesten alt Mer enn halvparten Om lag halvparten Mindre enn halvparten Nesten ingenting Alle Hver utgave 0 Annenhver utgave Av og til Sjelden Den siste kategorien har til denne undersøkelsen blitt endret fra ingenting til nesten ingenting. Dette gjør sammenligning med tidligere undersøkelser vanskelig, da det betraktelig økte antall svar i denne kategorien. Hver. student leser mer enn halvparten av Under Dusken. Som tidligere år er det fortsatt en klar sammenheng mellom lesefrekvens og andelen av innholdet de leser.

43 I hvor stor grad mener du disse områdene er dekket i Under Dusken (papir)? Altfor lite Litt for lite Passe Litt for mye Altfor mye Kultur Studentpolitikk Studenters meningsytringer Utdanning og forskning Base: Alle som har hørt om Under Dusken av 0 studenter mener at det er for lite dekning av utdanning og forskning i Under Dusken.

44 Hvor viktig er følgende for deg i Under Dusken (papir)? Ikke viktig i det hele tatt Litt viktig Noe viktig Ganske viktig Svært viktig Trykkvalitet Tilgjengelighet 0 Artikkelkvalitet Bredde i tema % av studentene mener at trykkvaliteten i Under Dusken er mindre viktig. av studenter mener at bredden i temaene i Under Dusken er ganske eller svært viktig.

45 Hva skal til for at du skal bruke Under Dusken mer? Generelt: Stort sett kommenterer folk at de allerede bruker det og er fornøyd med bladet. Mange nevner at bladet må være mer tilgjengelig der studentene befinner seg, som for eksempel kantiner og kafeer. Spesielt: Tidsklemme gjør at å bruke tid på å lese Under Dusken ikke blir prioritert. Noen nevner at Under Dusken er lite tilgjengelig på de mindre campusene på NTNU (Øya, Lerkendal, Valgrinda etc). Det blir også nevnt av flere at det bør være mindre radikale og sosialistiske saker i Under Dusken. Noen nevner at de ønsker at underdusken.no blir mer interaktiv og at oppdateringsfrekvensen på siden blir bedre

46

47 Hvor kritisk er studentmediene til studiebyen Trondheim, generelt sett? Altfor lite kritisk Litt lite kritisk Passe kritisk Litt for kritisk Altfor kritisk Under Dusken (alle) 0 Under Dusken (medl. på Samfundet) underdusken.no (alle) underdusken.no (medl. på Samfundet) Radio Revolt (alle) 0 Radio Revolt (medl. på Samfundet) Student-TV (alle) 0 Student-TV (medl. På Samfundet) Base: Alle som har hørt om Under Dusken/underdusken.no / Radio Revolt / Student-TV Ca. % av studentene mener at studentmediene kan bli mer kritiske i sin dekning. Saker som nevnes i flere besvarelser der studentene mener mediene var for lite kritiske er: Maria Amelie-saken Prisene og kvaliteten ved SiT sin matservering Studiekvaliteten på NTNU

48 Hva er ditt forhold til disse studentmediene? Hørt om STV Ikke hørt om STV Hørt om RR % % Ikke hørt om RR % 0% Hørt om RR Ikke hørt om RR Hørt om UD % % Ikke hørt om UD % % Hørt om UD Ikke hørt om UD Kun % av studentene har ikke hørt om noen av studentmediene. av 0 studenter har hverken hørt om Radio Revolt eller Student-TV. % har hørt om alle mediene. Av de resterende er det kun % som har hørt om Radio Revolt. Hørt om STV % % Ikke hørt om STV % % Hørt om STV Ikke hørt om STV Hørt om UD Hørt om RR % % Ikke hørt om RR % % Ikke hørt om UD Hørt om RR % 0% Ikke hørt om RR % %

49 Hva er ditt forhold til disse studentmediene? Prøvd STV Ikke prøvd STV Prøvd RR % % Ikke prøvd RR 0% % Prøvd RR Ikke prøvd RR Prøvd UD % 0% Ikke prøvd UD % % Prøvd UD Ikke prøvd UD % av studentene har ikke prøvd noen av studentmediene. Kun % av studentene har prøvd alle studentmediene. Nesten alle som har prøvd Student-TV eller Radio Revolt har også prøvd Under Dusken. Prøvd STV % % Ikke prøvd STV % % Prøvd STV Ikke prøvd STV Prøvd UD Prøvd RR % % Ikke prøvd RR % % Ikke prøvd UD Prøvd RR 0% % Ikke prøvd RR % %

50 Datamaterialet viser at % av studentene er ganske eller meget fornøyd med minst ett av studentmediene. Siden % er ganske eller meget fornøyd med Under Dusken viser dette at det er få som kun er fornøyd med Student-TV eller Radio Revolt. Det vises også at % av studentene bruker minst ett av studentmediene minst månedlig. Tilsvarende tall for Under Dusken er %

51 På BI kom vi i kontakt med en overvekt av førsteklassinger og nye studenter. Tallene herfra kan derfor variere noe fra virkeligheten, men gir allikevel en pekepinn. Studentene i kategorien NTNU-annet kommer i hovedsak fra NTNUs campus på Øya. Datagrunnlaget for studenter som jobber i studentmediene eller andre gjenger på Samfundet er relativt lavt. Noen av tallene her er derfor usikre og en ny, intern undersøkelse kan være på sin plass dersom det er behov for sikrere tall på dette.

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

salgskatalog for studentmediene i trondheim

salgskatalog for studentmediene i trondheim salgskatalog for studentmediene i trondheim Høst 2015 1 Innhold Praktisk 02 Kontaktinformasjon 03 Pakketilbud Annonse i redaksjonelle produkter 04 Magasinet Under Dusken 05 nettavisen dusken.no 06 Studentguiden

Detaljer

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM 2017 1 INNHOLD 02 KONTAKTINFORMASJON 03 MAGASINET UNDER DUSKEN 04 NETTAVISEN DUSKEN.NO 05 STUDENTGUIDEN 06 RADIO REVOLT 07 IBOK.NO, NORGES STØRSTE BRUKTBOKPORTAL

Detaljer

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM 2017 1 INNHOLD 02 KONTAKTINFORMASJON 03 MAGASINET UNDER DUSKEN 04 NETTAVISEN DUSKEN.NO 05 STUDENTGUIDEN 06 RADIO REVOLT 07 IBOK, NORGES STØRSTE BRUKTBOKPORTAL

Detaljer

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning.

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. INSTRUKS FOR RADIO REVOLT 1. FORMÅL a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. 2. SAMMENSETNING a) Radio Revolt består av 90 gjengmedlemmer,

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Det redaksjonelle innholdet i selskapets medier skal primært fokusere

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Styret i Sit Styresak D 98 / november Styresak D 98 / Kundeundersøkelsen 2017

Styret i Sit Styresak D 98 / november Styresak D 98 / Kundeundersøkelsen 2017 Styresak D 98 / 2017 Kundeundersøkelsen 2017 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2015

NRKs Profilundersøkelse 2015 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2016

Kundeundersøkelsen 2016 Styresak D 96 / 2016 Kundeundersøkelsen 2016 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» Av: Nicolai T. Borgen og Solveig T. Borgen Innhold - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»...1 Innledning...1 Data...1 Resultater...2

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE STUDVEST

SPØRREUNDERSØKELSE STUDVEST Innledning: På vegne av Studvest utarbeidet BIS Kommunikasjon våren 2004 en markedsundersøkelse for å kartlegge kundetilfredshet og brukermasse. Respondentene ble spurt på sine respektive fakultet, henholdsvis;

Detaljer

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Ledernes medievaner 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner,

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2012 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

Evaluering av det helhetlige studie- og læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold (EVA 1) Våren Hjelp oss til å bli bedre!

Evaluering av det helhetlige studie- og læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold (EVA 1) Våren Hjelp oss til å bli bedre! Evaluering av det helhetlige studie- og læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold (EVA 1) Våren 2008 Hjelp oss til å bli bedre! Vegar Hoel, leder for Læringsmiljøutvalget 1 Innhold Sammendrag... 3 Innledning...

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: media@stud.ntnu.no Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Som kjent sitter redaktøren for Under Dusken i stillingen ett år av gangen, med Styret må dermed

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Vervbeskrivelser i Mediastud

Vervbeskrivelser i Mediastud Vervbeskrivelser i Mediastud Stilling: Ansvarlig redaktør i Radio Revolt Ansvarlig redaktør har myndighet til å lede den redaksjonelle virksomheten til Radio Revolt. Ansvarlig redaktør har endelig instruksjons-

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren 22-7-11 Mediebruk Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren kl. 15:25 Hvor befant du deg da bomben eksploderte i regjeringskvartalet 22 juli? Ett svar.

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 008 009 00 0 døgn døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT indv. gruppe Antall brukere 34 5 36 3 8 36-6 07 Median

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Metode og gjennomføring Målgruppen for studiekvalitetsundersøkelsen er 2., 3. og 4. års -studenter ved høgskolens

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Konsernstyret 7. januar 2016

Konsernstyret 7. januar 2016 Styresak B 02 / 2016 Kundesundersøkelsen 2015 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Medievaneundersøkelse

Medievaneundersøkelse Medievaneundersøkelse November 1998 Side 1 Mediesamfunnet Kampen om folks tid og oppmerksomhet er hard, og medielandskapet er fragmentert. Norge får stadig flere TV- og radiokanaler, flere ser på Tekst-TV

Detaljer

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Bakgrunn: Kulturdepartementet valgte tidligere i år å omgjøre tildelingen av konsesjon for 24/7 radio fra 1.1.2010. Radio Revolt står fra denen dato uten rett til

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. førstekonsulent

MØTEINNKALLING. førstekonsulent MØTEINNKALLING Dato tirsdag 28.02.17 Tid Kl. 16.15 Sted D152 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 02/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet SUs møte 31.01.17 * Ref-sak 03/17 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 16 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 16. På sentrale

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no

NRKs Profilundersøkelse 2010. NRK Analyse Siri.andresen@nrk.no NRKs Profilundersøkelse Siri.andresen@nrk.no Om Undersøkelsen har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Landbrukets hjemmesider på internett

Landbrukets hjemmesider på internett Landbrukets hjemmesider på internett Notat av Hanne Eldby, AgriAnalyse. desember 06. AgriAnalyse har siden 000 gjennomført jevnlige undersøkelser om gårdbrukeres bruk av internett. Undersøkelsene gjennomføres

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2013

NRKs Profilundersøkelse 2013 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Medietrender 11.10.12. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter

Medietrender 11.10.12. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter Medietrender 11.10.12 Knut-Arne Futsæter @Futsaeter AGENDA 1. Papiraviser 2. Blader og magasiner 3. Radio 4. TV og streaming 5. Internett og mobil 6. Sosiale nettsamfunn 7. Oppsummering 2 Antall leste

Detaljer

Kollokvier ved. Psykologisk Institutt. Psykologisk Institutt. Her finner du informasjon om kollokvietilbudet for førsteårsemnene i årsstudium,

Kollokvier ved. Psykologisk Institutt. Psykologisk Institutt. Her finner du informasjon om kollokvietilbudet for førsteårsemnene i årsstudium, Kollokvier ved Her finner du informasjon om kollokvietilbudet for førsteårsemnene i årsstudium, bachelor og Profesjonsstudiet i Psykologi 1 Kollokvier våren 2013 Hva er kollokvier? Kollokvier er et frivillig

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Analyse av medieoppslag for april-mai 2009. Helse Midt-Norge april-mai 2009 1

Analyse av medieoppslag for april-mai 2009. Helse Midt-Norge april-mai 2009 1 Analyse av medieoppslag for april-mai 2009 1 Innledning Metoder Denne rapporten inneholder resultatene fra en analyse av medieomtale av helseforetakene i Midt Norge. Analyseperioden er 1. april til 31.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013

Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013 Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013 Resultater fra undersøkelser mot uteksaminerte kandidater vår 2012, høst 2013 og vår 2013, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo Om undersøkelsen Undersøkelsene

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011

1 NRK Analyse. NRKs Profilundersøkelse 2011 NRK Analyse NRKs Profilundersøkelse Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse.

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer