Kjære lokalradioeier Oslo, 25. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære lokalradioeier Oslo, 25. april 2013"

Transkript

1 Kjære lokalradioeier Oslo, 25. april 2013 Radioen digitaliseres Norsk radio står foran sin største fornyelse siden FM ble introdusert og i dette brevet vil du finne mer informasjon om hva det innebærer og hvilke muligheter det gir deg som radioeier når radioen digitaliseres. Brevet inneholder informasjon om tidsløp, hvilke beslutninger som er tatt og hvilke som skal tas - og hvem som gjør hva i prosessen. Digitalradio = DAB, internett og digital-tv Mer enn 90 % av all radiolytting de siste 20 årene har foregått via kringkasting. Det er kringkasting som har gjort radioen tilgjengelig overalt, gjort den mobil, enkel i bruk og samtidig sikret at den er helt gratis å benytte. Kringkasting har heller ingen kapasitetsbegrensninger, hvilket innebærer at alle nordmenn kan lytte til radio samtidig, hvor de vil, uten at det oppstår problemer. Disse egenskapene er helt sentrale for bruken av radio og derfor vil kringkasting fortsette å være den viktigste og største distribusjonsformen i årene fremover. Forskjellen er at kringkastingen vil foregå digitalt og ikke analogt. Samtidig er plattformer som digital-tv og ulike former for internettdistribusjon med på å gjøre radio enda mer tilgjengelig og enda mer innholdsrik i årene fremover. Lokalradioenes nye hverdag Hvordan kan lokalradioen sikre sin posisjon og sitt viktige bidrag til radiomangfold når mediekanalens landskap endres? Medietilsynets orienterer i vedlegg 2 om beslutningene som til nå er tatt om hvilke lokalradioer som kan velge om de vil digitaliseres, og de som må digitalisere når dagens FM-konsesjoner utløper. Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at radiolytterne også etter teknologiskiftet vil kunne ta inn både DAB og FM på en DAB-radio. Selv når alle de store kanalene har flyttet over på DAB vil radioapparatene fremdeles kunne skrus tilbake til FM-båndet. Med dette brevet ønsker vi allikevel å sette fokus på lokalradioenes muligheter for å aktivt delta i digitaliseringen. Forsendelsen består av fire dokumenter med følgende temaer: 1) Bakgrunn for og status i digitaliseringen 2) Digitalisering av lokalradio, informasjon fra Medietilsynet 3a) Organisering og nye roller ved digital kringkasting (DAB) 3b) Operatører i Lokalradioblokka 4) Tilbud om deltagelse i samarbeid om å forenkle nettradiobruken Hvem og hva er Digitalradio Norge og Radio.no? Digitalradio Norge AS (DRN) er eid av NRK og P4 med 50 % hver. DRN står bak radiobransjens nettside om digitalradio, Radio.no. I tillegg til å koordinere og drive store deler av informasjonsarbeidet knyttet til radiodigitaliseringen er selskapet også operatør for det kommersielle nasjonale DAB-nettet i Norge. Vi har i tillegg nylig fått konsesjoner og tillatelser til å være operatør i en rekke lokale regioner. Ønsker du ytterligere informasjon om digitaliseringen finner du mer på våre nettsider, I juni relanserer vi sidene og håper du enda enklere finner den informasjonen du ønsker. DRN skal delta på lokalradiokonferansen i Trondheim mai. Håper vi sees! Med vennlig hilsen Ole Jørgen Torvmark Daglig leder Digitalradio Norge Postboks Munkedamsveien 45E NO OSLO Org nr: NO-0250 OSLO

2 Vedlegg 1 Bakgrunn for og status i digitaliseringen Bred beslutning Stortinget vedtok i 2011 å digitalisere radio, for å gi radioen bedre levevilkår i fremtiden. Alle partier på Stortinget sluttet opp om Stortingsmeldingen, bortsett fra FrP. Alle de riksdekkende kanalene i Norge har helhjertet gått inn for digitaliseringen av radio og slukkingen av deres FM-nett i Denne delen av bransjen har i flere år stått samlet om kravet om en plan fra myndighetene for å gi radioen de samme mulighetene som øvrige mediekanaler. DAB i Norge Kringkasting er ryggraden blant alle former for radiodistribusjon. Utbyggingen av DAB-nettene spiller derfor en helt avgjørende rolle når radio skal digitaliseres. De riksdekkende DABnettene som bygges ut nå vil gi Norge et langt bedre og rettferdig fordelt radiotilbud enn i dag. Med DAB vil distriktene få inn akkurat like mange rikskanaler som byene. DAB gir bedre dekning og mottaksforhold for radio i det norske landskapet. Særlig langs veiene. Det skyldes at digitale radiosignaler som blir reflektert i fjellvegger eller andre hindringer, forsterker hverandre. FM-signaler som møtes slår hverandre ut og skaper skurr. DAB gir også plass til nye radiokanaler og tilleggstjenester, som for eksempel tekst og bilder knyttet til sendingene. På FM sendes det en radiokanal pr nett, mens det på DAB er plass til mellom 8 og 20 kanaler pr nett, avhengig av hvilket format det sendes i. Radiokanaler som er sendt i det opprinnelige DAB-formatet rommer 8-10 kanaler, mens DAB+ gir plass til bortimot 20 kanaler. DAB+ er en videreutviklet og forbedret utgave av DAB. I Norge er vi i en glidende overgang fra DAB til DAB+. 4 av de 19 kanalene som er distribuert nasjonalt sender i dag i DAB+. Etter 2017 ventes alle riksdekkende kanaler å sende i DAB+. Norge vs. utlandet Norge ligger langt frem når det gjelder digitalisering av radio, men Norge er langt fra alene om å satse på DAB. Gjennom EBU peker Europas kringkastere på DAB+ som veien å gå for å fornye radiomediet og anbefaler nå europeiske land å slukke FM. Danmark har satt slukkedato for FM i 2019, Storbritannia setter en dato senere i år. Svensk radio ønsker å sette en slukkedato, men er ikke kommet til en politisk beslutning. Det pågår også digitaliseringsarbeid i Tyskland, Østerrike, Sveits og Nederland samt i Australia og flere asiatiske land. Digitalradiolyttingen øker 34 % av lytterne, eller om lag 1,05 millioner nordmenn, hører radio via digitale plattformer hver eneste dag, viser tallene fra 1. kvartal. Digitalradioundersøkelsen gjennomføres løpende og måler digitalandelen i slukkekravene som er formulert i Stortingsmelding nr /2011. I 4. kvartal 2012 var det tilsvarende tallet 31 %, i følge TNS Gallup som utfører målingen på vegne av DRN. Mangfoldige digitale lyttervaner For første gang måles det også hvordan digitalandelen fordeler seg mellom de ulike plattformene, da det nå foreligger et statistisk utvalg som er bredt nok til å gi et representativt bilde. Av de 1,05 millioner digitale lytterne er det 28 % som hører radio via DAB-radioer (som kjøkkenradio og lignende), 21 % hører via digitale TVmottager og 17 % via PC/Mac. Tilvarende tall på mobilapplikasjoner utgjør 9 %. Lytting i bil via DAB utgjør 9 %. Øvrige digitale lytteformer utgjør 17 %.

3 Vedlegg 2 info Digitalisering av lokalradio Stortinget har besluttet at FM-sendingene skal avvikles i 2017, med unntak av de minste lokalradioene. I denne folderen får du nyttig informasjon om digitalisering av lokalradio. Hvem kan fortsette på FM etter 2017? De fleste (og de minste) lokalradioer vil kunne få fortsette på FM også etter at teknologiskiftet er gjennomført. De større og kommersielle lokalradioene må imidlertid gå over til digital plattform etter Kulturdepartementet skal i 2015 avgjøre hvor grensen går mellom lokalradioer som kan få lov å velge om de vil digitaliseres, og de som må digitaliseres. De endelige premissene for digitalisering av lokalradio blir ikke fastlagt før i Ordinære anleggs- og innholdskonsesjoner i Lokalradioblokka vil ikke bli kunngjort før etter Prøvesendinger i Lokalradioblokka Frem til 2017 er det åpnet for testsendinger i Lokalradioblokka for aktører som ønsker å ha digitale prøvesendinger. Det stilles ikke krav til dekningsgrad i prøveperioden. Det stilles heller ikke innholdskrav. Investeringer i prøveperioden gjøres for egen regning og risiko, og prøvedrift gir ingen fortrinn ved ordinær tildeling av konsesjoner fra Konsesjoner i prøveperioden Frem til 30. juni 2013 tildeles midlertidig anleggskonsesjon og frekvenstillatelse i Lokalradioblokka etter først til møllaprinsippet. Deretter vil nye søknader bli kunngjort i henhold til vanlig prosedyre. Innholdskonsesjon tildeles fortløpende etter søknad. Eget søknadsskjema (med tilhørende obligatorisk vedlegg) må benyttes ved søknad om innholdskonsesjon. POLITISKE BESLUTNINGER OM LOKALRADIOBLOKKA Selv om det ikke blir ordinær drift i Lokalradioblokka før i 2017, har Stortinget allerede besluttet følgende: Prinsippet om aktørstyrt utbygging gjelder også for Lokalradioblokka. Dette betyr at det ikke er noen garanti for at Lokalradioblokka blir bygd ut i alle 37 regioner. Videre er det mulig at utbygging i enkelte regioner kun skjer i befolkningstette områder. Det skal tildeles 37 separate anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka. Det skal ikke stilles krav om lokal tilknytning. Det er heller ingen begrensninger for hvor mange anleggskonsesjoner som kan innehas av én og samme aktør. I prinsippet kan derfor alle 37 regioner tildeles én aktør. Lokalradioer som ønsker å sende i Lokalradioblokka, skal få anledning til det. I 2015 vil Kulturdepartementet i samarbeid med frekvensmyndighetene utarbeide et konkret opplegg som gir mindre ressurssterke lokalradioer reell tilgang til det digitale nettet. For nærmere informasjon om dette temaet kan du gå inn på Her finner du også informasjon om hvilke regioner som er ledig, anleggskonsesjonærens rolle på digital plattform, hvordan du kan søke om konsesjon mv. SIDE 1

4 Vedlegg 3a Organisering og nye roller Radiosendingene organiseres annerledes på DAB enn i det analoge FM-nettet. Mens det i dag er ett analogt nett for hver radiokanal, være seg nasjonale eller lokale kanaler (med unntak av de som deler døgnet mellom seg), sender flere kanaler sammen i felles nett (multiplekser) i de digitale nettene. Disse nettene drives av en operatør som må ha frekvenstillatelse fra Post- og Teletilsynet og anleggskonsesjon fra Medietilsynet. Radiokanaler som vil sende i disse DABnettene må inngå distribusjonsavtale med operatøren, samt søke om innholdskonsesjon fra Medietilsynet (mer om de ulike konsesjonene lengre ned). Gjennom internasjonale avtaler har vi i Norge fått tildelt frekvenser nok til ett nett for NRKs radiokanaler, to nett for riksdekkende kommersielle radiokanaler (hvorav kun ett er tatt i bruk) og inntil 37 regionale nett for lokalradio. Samlet omtales disse 37 nettene som Lokalradioblokka, se kartet nedenfor. befolkningsdekning høsten Det riksdekkende kommersielle nettet blir ferdig utbygd til 90 % allerede i høst. Begge disse nettene er i ordinær drift med konsesjoner som strekker seg til 2031, mens konsesjonene for lokalradioenes 37 nett nylig ble tildelt for prøvedrift frem til Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner for ordinær drift i Lokalradioblokka vil bli kunngjort etter Det står mer om kriteriene for bruk av Lokalradioblokka i vedlegg 2 fra Medietilsynet. Lavere kostnader gjennom samarbeid I regioner hvor det finnes flere lokalradioer som kan samarbeide om ett lokalt DAB-nett gjennom én operatør vil det være gunstig økonomisk å satse digitalt. Et DAB-nett koster det samme uansett om man er en eller flere kanaler som bruker det. Dermed vil man kunne begrense distribusjonskostnadene, samtidig som Lokalradioblokka åpner for at dekningsområdene kan utvides sammenlignet med dagens FM-områder. Lokale kanaler blir dessuten mer synlige enn på FM-båndet. I DAB-radioapparatene listes alle kanaler opp side om side, uavhengig om man er stor eller liten. Digitaliseringen av radio er aktørstyrt og innebærer at nettene bygges ut i regioner der det er interesse. Oversikt over hvem som har fått operatørrollene i prøveperioden ligger nederst i brevet. Det er kun én operatør i hver region og utbygging skjer på eget initiativ. Operatøren har plikt til å tilby kapasitet på likeverdige vilkår til alle aktører som ønsker det så lenge det finnes ledig kapasitet. Lokalradioene bestemmer selv hvor mye kapasitet/båndbredde (Kb/s) de vil leie. Utleieprisen bestemmes av operatøren og vil variere etter kapasitet, leieforholdets varighet og størrelsen på nettet. Innholdskonsesjonene i fasen med prøvedrift innebærer andre betingelser enn dagens FM-system. Kanalene bestemmer selv hvor mange timer og når på døgnet man vil sende og konsesjonene legger ikke føringer på lokalradioens inntektsmuligheter. Det stilles heller ingen krav om lokalt innhold. Oversikt over operatører NRK har egen konsesjon, men leier det fysiske nettet fra Norkring. Norkring er selv konsesjonær for det riksdekkende kommersielle nettet og her leier Digitalradio Norge all kapasitet og fungerer dermed i praksis som operatør ovenfor radiokanalene. NRKs nett vil stå ferdig utbygd til 99,5 % Vinteren 2013 ble det tildelt anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser for prøvedrift i Lokalradioblokka i 16 av 37 regioner frem til 2017, se vedlegg 3b. Operatørene i disse regionene har dermed mulighet til å starte utbygging av lokale DABnett nå.

5 Vedlegg 3b Operatører i Lokalradioblokka pr 20. april 2013 Region Sted Operatør Region 1 Østfold Digitalradio Norge AS Region 2 Oslo, Asker, Bærum Digitalradio Norge AS Region 3 Akershus SBS Radio Norge AS Region 4 Solør, Hedmarken Radiodrift AS Region 5 Østerdalen Radiodrift AS Region 6 Valdres, Gudbrandsdal Ledig Region 7 Hadeland, Land, Toten Ledig Region 8 Kongsberg, Drammen, Eiker Digitalradio Norge AS Region 9 Ringerike, Hallingdal, Numedal Ledig Region 10 Vestfold Digitalradio Norge AS Region 11 Grenland, Drangedal 911 Freelance Frode Andersen Region 12 Vest-Telemark 911 Freelance Frode Andersen Region 13 Aust-Agder Ledig Region 14 Vest-Agder Ledig Region 15 Jæren, Dalane Siddis Radio AS Region 16 Ryfylke A-Media AS Region 17 Haugaland A-Media AS Region 18 Sunnhordland A-Media AS Region 19 Nordhordland Digitalradio Norge AS Region 20 Hardanger Ledig Region 21 Sogn Ledig Region 22 Fjordane Ledig Region 23 Sunnmøre Ledig Region 24 Romsdal Romsdals Budstikke AS Region 25 Nordmøre Ledig Region 26 Sør-Trøndelag 21st Venture AS Region 27 Fosen Ledig Region 28 Indre-Trøndelag Ledig Region 29 Namdalen Ledig Region 30 Helgeland Ledig Region 31 Salten Ledig Region 32 Ofoten Ledig Region 33 Lofoten, Vesterålen Ledig Region 34 Harstad Ledig Region 35 Nord-Troms Ledig Region 36 Vest-Finnmark Ledig Region 37 Øst-Finnmark Ledig Kilde: Medietilsynet

6 Vedlegg 4 Tilbud om deltagelse i samarbeid om å forenkle nettradiobruken Radio på nett blir enklere DRN har inngått en avtale med selskapet UK Radioplayer og vil lansere en ny type radiospillere for norske radiokanaler. Systemet, som i Norge vil få navnet Radio.nospilleren, gjør det enklere å høre radio via internett. Radiokanalenes spillere får funksjoner som tilfører helt nye dimensjoner til det å høre nettradio. Teknologien innebærer at alle norske radiokanaler kan knyttes sammen på nett og gir lytterne et felles brukergrensesnitt i sine radiospillere. Det gjør det lett å svitsje mellom kanaler, i dag er dette vanskelig fordi radiokanalene har hver sine radiospillere med ulikt utseende og funksjonalitet. De nye radiospillerne vil ta radiolytting på nett tilbake til det som er radioens varemerke og genialitet, nemlig enkel bruk. Tjenesten samler informasjon om alt som sendes på de ulike radiokanalene, slik at man enkelt kan søke opp innhold på tvers av alle kanaler. Man kan eksempelvis søke på sanger, artister, programmer og programledere og få en liste over hvilke radiostasjoner som sender dette i nær fremtid. I tillegg kan man lagre sine favorittkanaler akkurat som på et tradisjonelt radioapparat. Lanseres til sommeren P4 blir første kanal ut og tar i bruk systemet allerede i sommer. DRN ønsker å få med absolutt alle som lager radio i Norge, også de som driver ren webradio. Britisk suksess UK Radioplayer ble opprinnelig utviklet for det britiske radiomarkedet i et samarbeid mellom BBC og de kommersielle kanalene. Bruken av nettradio har økt betraktelig etter at tjenesten ble lansert i Andelen av radiolyttingen via internett har de siste 12 månedene vokst fra 3,4 % til 4,9 % i følge Rajar. Utvalget av radiokanaler som er tilgjengelig i et felles brukergrensesnitt har økt stadig siden starten og omfatter nå mer enn 320 radiokanaler. Norge blir det første landet utenfor Storbritannia som tar i bruk teknologien. Du kan prøve UK Radioplayer på denne adressen: Pris Prismodellen er tilpasset det norske markedet og basere seg på at alle typer radiokanaler skal kunne delta. Prinsippet er at de største kanalene betaler mest og at terskelen dermed skal være veldig lav for de minste kanalene. Alle skal kunne delta. DRN skal ikke tjene penger på driften av Radio.no-spilleren, kun dekke egne lisens- og administrative kostnader Avhengig av størrelsen på radiokanalen i radiospilleren havner man i ulike kategorier: Kategori Antall radiokanaler Lisens pr år Topp 5 5 kr , kr , kr , kr , kr 3 600, kr 1 200,00 Etableringskostnad kr 2.000,- pr kanal. I 2013 byr vi på lisenskostnaden for alle radiokanaler I 2014 gjelder følgende makspriser: Allmenn-, nisje- og webkanaler kr 1.200,- 24/7-kanaler kr 3.600,- Nasjonale FM/DAB kanaler kr ,- Fra 2015 gjelder prislisten for alle kanaler. Nyetablerte kanaler har alltid en makspris på kr 1.200,- deres første driftsår. Mobilapplikasjon DRN planlegger også en mobilapplikasjon av tjenesten. Dette vil ikke koste kanalene noe ekstra. Første mann til mølla De kanalene som først melder sin interesse prioriteres i utrullingsfasen som begynner i sommer. Vi håper alle radiokanaler i Norge vil være med å gi nettlyttingen et løft, tilsvarende den vi har sett i Storbritannia. Send mail til med radiokanalens navn, organisasjonsnummer og øvrige kontaktopplysninger for å motta avtale og ytterligere informasjon.

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA

REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA REGISTRERING SOM BUDGIVER TIL AUKSJONEN AV LOKALRADIOBLOKKA 1. Informasjon om budgiver Budgivers navn: Organisasjonsnummer: 2. Firmaattest Budgiver må vedlegge firmaattest som viser hvem som har signatur

Detaljer

Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio.

Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio. Kulturdepartementet Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 25. august 2014 Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio. Digitalradio Norge ønsker med dette

Detaljer

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Juli 2012 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Nærmere om Lokalradioblokka... 2 3. Om anleggskonsesjonen... 2 4. Forskjellen mellom analoge og digitale nett...

Detaljer

Fra FM til DAB. Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar

Fra FM til DAB. Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Fra FM til DAB Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Norkring gir deg lyd og bilde Historien Kompetanse fra Televerket og NRK 1996: Eiet av NRK og Telenor 1999: Telenor alene på eiersiden

Detaljer

Digitalisering av radiomediet i Norge

Digitalisering av radiomediet i Norge Digitalisering av radiomediet i Norge Ettermarkedsforum BIL 7. juni 2013 Line Langnes - line.langnes@medietilsynet.no Innhold Kort om Medietilsynet tilsynets rolle Hva er DAB? Hvorfor Norge? Slukkevilkår

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka OPPSUMMERINGSDOKUMENT MEDIETILSYNETS VURDERINGER AV INNSPILL TIL HØRING AV VILKÅR I ANLEGGSKONSESJON 12. FEBRUAR 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vilkår om tilgang

Detaljer

Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet.

Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Høringsuttalelse fra Radio 102 Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Innledning: Denne høringsuttalelsen er forfattet av Thor Magnar Thorsen, redaktør i Radio 102.

Detaljer

Radiodigitalisering for norske bilister

Radiodigitalisering for norske bilister Radiodigitalisering for norske bilister Digitalradio Norge Digitalradio Norge AS eies av P4-gruppen og NRK Formål Informasjon om radiodigitaliseringen, herunder Radiobilene Operatørrolle for flere DAB-nett

Detaljer

Radio Hurum Postboks Tofte Tofte, 13. januar 2015

Radio Hurum Postboks Tofte Tofte, 13. januar 2015 Radio Hurum Postboks 177 3481 Tofte Tofte, 13. januar 2015 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0103 Oslo HØRING ANGÅENDE RAMMEVILKÅR FOR LOKALRADIO Radio Hurum mottok invitasjonen fra Kulturdepartementet

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Pb. 4 3661 Rjukan Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Undertegnede har jobbet i norske medier

Detaljer

Høringssvar fra SBS Radio

Høringssvar fra SBS Radio Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.01.2015 postmottak@kud.dep.no Høringssvar fra SBS Radio - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Vi viser

Detaljer

FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017

FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017 FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017 ITS-FORUM 03.12.2015 Petter Hox NRK Radio kringkasting Kringkasting: En til alle Innenfor et bestemt område kan en frekvens kun bære en radiokanal FM

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester

PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester 1. PTs oppdrag om å gjøre en dekningsvurdering 2. Oversikt over frekvensblokker

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet.

postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Kulturdepartementet Pb. 8030 Dep NO 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. IKT-Norge viser til høringsbrev av 28.10.14

Detaljer

Utbygging av DAB i Norge

Utbygging av DAB i Norge Utbygging av DAB i Norge Jonas Jacobsson Director Strategy and Coverage Norkring AS Agenda Oppdraget Planleggingen Utbyggingen Resultatet Oppdraget Å kunne oppfylle premissene i Stortingsmeldingen om DAB

Detaljer

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til:

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til: Post- og Teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt via e-post: firmapost@npt.no Oslo, 10. Oktober 2014 HØRINGSINNSPILL FREKVENSSTRATEGI 2015-2016 Norsk Lokalradioforbund viser til at PT ønsker innspill

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka Oppsummeringsdokument s og Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg 12. februar 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fortrinnsrett for

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse fra Norsk Journalistlag om utbygging, rammevilkår og modeller for digital radio (DAB) i Norge

NOTAT. Høringsuttalelse fra Norsk Journalistlag om utbygging, rammevilkår og modeller for digital radio (DAB) i Norge NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Ketil Heyerdahl Dato: 15. mars 2006 Saksnummer: 06-76 Høringsuttalelse fra Norsk Journalistlag om utbygging, rammevilkår og modeller for digital radio (DAB) i Norge En

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

RAPPORT TIL KULTURDEPARTEMENTET September 2014

RAPPORT TIL KULTURDEPARTEMENTET September 2014 RAPPORT TIL KULTURDEPARTEMENTET September 2014 Del I: Kartlegging av konkurranseforholdene i lokalradiomarkedet og forslag til hvilke radiokanaler som må avvikle FM-sendingene etter teknologiskiftet Del

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q1-2016

Digitalradioundersøkelsen Q1-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer

Kravene i stortingsmeldingen (skal innfris før 2015)

Kravene i stortingsmeldingen (skal innfris før 2015) Status i Norge Kravene i stortingsmeldingen (skal innfris før 2015) Absolutte forutsetninger for FM-slukking 1. NRK: 99.5% dekning (som P1 på FM) 2. Kommersiell radio: 90 % dekning 3. Digital merverdi

Detaljer

700 MHz Problemstillinger og konsekvenser. Frekvensforum Pia Braadland

700 MHz Problemstillinger og konsekvenser. Frekvensforum Pia Braadland 700 MHz Problemstillinger og konsekvenser Frekvensforum 18.9.2013 Pia Braadland (pia@npt.no) Innhold Kringkastingsfrekvenser Det digitale bakkenettet for TV Konsekvenser Andre land 700 MHz prosjektet Oppsummering

Detaljer

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Bakgrunn: Kulturdepartementet valgte tidligere i år å omgjøre tildelingen av konsesjon for 24/7 radio fra 1.1.2010. Radio Revolt står fra denen dato uten rett til

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q2-2013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 2013 til og med juni 2013! Antall intervjuer: 39! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS

Digitalradioundersøkelsen Q4-2015. Digitalradioundersøkelsen TNS Q4-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med juli til og med desember 2015 Antall intervjuer: 926 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen intervjuer

Detaljer

Statusrapport nr. /201. Slukkevilkår for digitalradioovergang

Statusrapport nr. /201. Slukkevilkår for digitalradioovergang Statusrapport nr. /201 Slukkevilkår for digitalradioovergang INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Innledning... 2 2 Slukkevilkår 1 NRK må ha en dekning tilsvarende P1-dekning (absolutt vilkår)... 3 3 Slukkevilkår 2

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q-013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 013 til og med juni 013! Antall intervjuer: 1039! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

Innspill fra Digitalradio Norge til høringsmøte 6/10-2009 om stortingsmelding om digital radio i Norge

Innspill fra Digitalradio Norge til høringsmøte 6/10-2009 om stortingsmelding om digital radio i Norge Digitalradio Norge v/ Jarle Ruud Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 0340 Oslo Oslo 5. oktober 2009 Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Innspill fra Digitalradio Norge til høringsmøte 6/10-2009 om stortingsmelding

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2015 Antall intervjuer: 1424 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å

Detaljer

INNSPILL TIL HØRINGSMØTE OM DIGITAL RADIO

INNSPILL TIL HØRINGSMØTE OM DIGITAL RADIO INNSPILL TIL HØRINGSMØTE OM DIGITAL RADIO Fra Radio Agder AS Radio Agder AS viser til innkallelse til høringsmøte om digitalradio som vi har fått tilgang til. Som lokalradio vil vi komme med innspill i

Detaljer

Innst. 370 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 24 (2014 2015)

Innst. 370 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 24 (2014 2015) Innst. 370 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Meld. St. 24 (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

NRK Allmennkringkaster på DAB?

NRK Allmennkringkaster på DAB? NRK Allmennkringkaster på DAB? En studie av NRKs rolle som allmennkringkaster i en digitalisert radioframtid. Ragnhild Aagesen Masteroppgave i medievitenskap Institutt for medier og kommunikasjon UNIVERSITETET

Detaljer

SERIEN Snarveien til DAB+ i bilen!

SERIEN Snarveien til DAB+ i bilen! SERIEN Snarveien til DAB+ i bilen! check For alle biler check Stabilt mottak check Fritt for støy A5 snarveien til DAB (1).PDF 1 01.11.2016 08.58.48 I 2017 SKJER DET! Norsk radio digitaliseres gjennom

Detaljer

DAB Digital Audio Broadcasting

DAB Digital Audio Broadcasting UNIVERSITETET I OSLO INSTITUTT FOR INFORMATIKK DIG3800 Globalisering og konvergens Delinnlevering 2 for gruppe nr. 6 12. april 2005 DAB Digital Audio Broadcasting Ine Fahle (inef) Ida Viksveen Larsen (idavl)

Detaljer

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 70 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2014,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Innledning... 2 2 Slukkevilkår 1 NRK må ha en dekning tilsvarende P1-dekning (absolutt vilkår)... 2 3 Slukkevilkår 2 De

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Innledning... 2 2 Slukkevilkår 1 NRK må ha en dekning tilsvarende P1-dekning (absolutt vilkår)... 2 3 Slukkevilkår 2 De INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Innledning... 2 2 Slukkevilkår 1 NRK må ha en dekning tilsvarende P1-dekning (absolutt vilkår)... 2 3 Slukkevilkår 2 De kommersielle blokkene må ha minst 90 prosent befolkningsdekning

Detaljer

200 4 Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets høring vedrørende digitalradio i Noe. 1

200 4 Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets høring vedrørende digitalradio i Noe. 1 Høring - Digitalradio i Norge 200 4 Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets høring vedrørende digitalradio i Noe. 1 Radio Agder AS er en av svært mange lokalradioer som berøres av denne rapporten,

Detaljer

Fremtidige rammebetingelser for lokalradio på FM og DAB

Fremtidige rammebetingelser for lokalradio på FM og DAB Fremtidige rammebetingelser for lokalradio på FM og DAB Landsmøtet for Lokalradioforbundet, Bodø 8. - 10. april 2016 Seniorrådgiver Linda M. Andersen linda.andersen@medietilsynet.no Mob. 913 82 283 Kontor:

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2014! Antall intervjuer: 971! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For

Detaljer

Høringsmøte om digitalradio innspill fra NRK

Høringsmøte om digitalradio innspill fra NRK Distribusjonsavdelingen Kringkastingsdivisjonen Postadresse: 0340 OSLO Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Kultur- og kirkedepartementet Medieavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Sentralbord:

Detaljer

Frekvensoversikt FM lokalradio. 15. mars 2016 Side 1 av 7

Frekvensoversikt FM lokalradio. 15. mars 2016 Side 1 av 7 Frekvensoversikt FM lokalradio Område 01-01 01-01.0 Allmenn P5 Radio Hele Østfold AS 98,7 107,5 01-02 01-02.0 Allmenn P5 Radio Fredrikstad AS 104,2 107,7 01-03 01-03.0 Nisje Radio Øst AL 97,3 01-03 01-03.1

Detaljer

Det digitale radioskiftet. Før FM slukker. En statusrapport for det norske radioskiftet Utgitt av Digitalradio Norge 3.

Det digitale radioskiftet. Før FM slukker. En statusrapport for det norske radioskiftet Utgitt av Digitalradio Norge 3. Det digitale radioskiftet. Før FM slukker. En statusrapport for det norske radioskiftet Utgitt av Digitalradio Norge 3. oktober 2016 1 Hva kreves på oppløpet i det digitale radioskiftet? 11. januar 2017

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15 januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Delrapport: Okt t.o.m. des 2014. Tracking av digitalradioandel. Delrapport: Okt t.o.m. des 2014 TNS

Delrapport: Okt t.o.m. des 2014. Tracking av digitalradioandel. Delrapport: Okt t.o.m. des 2014 TNS Delrapport: Okt t.o.m. des Tracking av digitalradioandel i Norge Metode Feltperioden er gjennomført fra og med oktober til og med desember Antall intervjuer: 1225 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med mars 2015 Antall intervjuer: 860 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå

Detaljer

Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no

Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no Therese Roksvåg Nilsen 21. april 2010 Mediekritikk 2010 Høgskolen i Østfold 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Historisk gjennomgang 4 3 Avisene 6 3.1 De første avisene.........................

Detaljer

Kontaktmøte om radiodigitalisering

Kontaktmøte om radiodigitalisering Tunnelforvaltning Arild Petter Søvik og Dag Vidar Torget Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet Statens vegvesen NR. Innholdsfortegnelse 1. Omfang 2. Nødnett baner vei for DAB 3. Sikkerhetsperspektivet

Detaljer

Meld. St. 24. (2014 2015) Melding til Stortinget. Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet

Meld. St. 24. (2014 2015) Melding til Stortinget. Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet Meld. St. 24 (2014 2015) Melding til Stortinget Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet Tilråding frå Kulturdepartementet 17. april 2015, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid

Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid 5.2 Nye rammevilkår for lokalradio 5.2.1 Status for lokalradio For inneværende konsesjonsperiode ble det tildelt

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

(absolutt vilkår)... 7. 3.1 Riksblokka... 5 3.2 Riksblokk II... 6 4 Slukkevilkår 3 Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne

(absolutt vilkår)... 7. 3.1 Riksblokka... 5 3.2 Riksblokk II... 6 4 Slukkevilkår 3 Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Innledning... 3 2 Slukkevilkår 1 NRK må ha en dekning tilsvarende P1 dekning (absolutt vilkår)... 3 3 Slukkevilkår 2 De kommersielle blokkene må ha minst 90 prosent befolkningsdekning

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Innst. 329 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 8 (2010 2011)

Innst. 329 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 8 (2010 2011) Innst. 329 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Meld. St. 8 (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om digitalisering av radiomediet Til Stortinget 1.

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

KRISTENT. LES I DETTE NUMMER: Invitasjon til DAB-seminar 13.9.2014 Norea på DAB Budstikka Radio i hardt vær Frykter for lokalradioenes fremtid...

KRISTENT. LES I DETTE NUMMER: Invitasjon til DAB-seminar 13.9.2014 Norea på DAB Budstikka Radio i hardt vær Frykter for lokalradioenes fremtid... KRISTENT R A D I O F O R U M MEDLEMSBLAD FOR KRISTENT RADIOFORUM ÅRGANG 13 22/2014 LES I DETTE NUMMER: Invitasjon til DAB-seminar 13.9.2014 Norea på DAB Budstikka Radio i hardt vær Frykter for lokalradioenes

Detaljer

Informasjon om Lokalradioblokka. Oversikt over frekvensallokeringer og lokalregioner

Informasjon om Lokalradioblokka. Oversikt over frekvensallokeringer og lokalregioner Informasjon om Lokalradioblokka Oversikt over frekvensallokeringer og lokalregioner Juli 2012 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1. Tekniske vilkår for Lokalradioblokka... 3 2. Utbygging av sendernettene... 4 2.1.

Detaljer

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Det redaksjonelle innholdet i selskapets medier skal primært fokusere

Detaljer

RAMMER OG FORUTSETNINGER

RAMMER OG FORUTSETNINGER Norske lokalradioer ved overgang til digital kringkastning En utredning for Digitalradio Norge AS og Norsk Lokalradioforbund 15.09.2010 LAC 2.0 AS Tullins gate 2 N-0166 Oslo Postboks 158 Bogstadveien N-0323

Detaljer

Vurdering om dekningsvilkår for avvikling av FM er oppfylt

Vurdering om dekningsvilkår for avvikling av FM er oppfylt Vurdering om dekningsvilkår for avvikling av FM er oppfylt Dekningsvurderinger for NRKs DAB-nett, de kommersielle DAB-nettene og NRK P1s stereodekning i FM-nettet 10. februar 2015 Sammendrag Kulturdepartementet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 10. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om samarbeidsavtalen... 3 Parter i avtalen... 3 Formål... 3 2. Retningslinjer for

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka Utkast til auksjonsregler 2. november 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Hva skal tildeles i auksjonen?... 4 2.1 Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner... 4 2.2

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 69 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2015,

Detaljer

Radioens fremtid. Lise Lotte Olsen. 5 te semester 2013. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Fordypningsemne Faglærer Børre Ludvigsen

Radioens fremtid. Lise Lotte Olsen. 5 te semester 2013. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Fordypningsemne Faglærer Børre Ludvigsen Radioens fremtid Lise Lotte Olsen 5 te semester 2013 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Fordypningsemne Faglærer Børre Ludvigsen I mai 2011 var NRK i ekstase etter at stortinget vedtok digitalisering av radioen i Norge.

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q3-2015

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q3-2015 Tracking av digitalradio-andel i Norge Q3-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med april til og med september 2015 Antall intervjuer: 928 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

FORMIDLING AV LOKAL-TV I DET DIGITALE BAKKENETTET - FORESPØRSEL OM TILBUD

FORMIDLING AV LOKAL-TV I DET DIGITALE BAKKENETTET - FORESPØRSEL OM TILBUD FORMIDLING AV LOKAL-TV I DET DIGITALE BAKKENETTET - FORESPØRSEL OM TILBUD Bakgrunn RiksTV er konsesjonsforpliktet til å legge til rette for formidling av lokal-tv i bakkenettet. RiksTV inngikk i 2007 distribusjonsavtale

Detaljer

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no 10. September 2014 NTVs frekvensblokk NTVs konsesjon omfatter både en frekvenstillatelse på 320 MHz

Detaljer

Pressestøtten i Norge

Pressestøtten i Norge Området Tilskudd & Utredning (og Teknologi) V/ Tor Erik Engebretsen Tilskuddsordninger til presse & Lokal kringkasting Pressestøtten i Norge Mva-fritak for aviser (indirekte, 1,3 mrd.) Produksjonsstøtte

Detaljer

Tema vi skal innom. Radio. Opprinnelsen. Kringkasting. Public Service Broadcasting. Radiohistorien Kringkastingen Programmene Radiobransjen

Tema vi skal innom. Radio. Opprinnelsen. Kringkasting. Public Service Broadcasting. Radiohistorien Kringkastingen Programmene Radiobransjen Tema vi skal innom Radio MEVIT 1210 15 september 2011 Radiohistorien Kringkastingen Programmene Radiobransjen Gunn Sara Enli Førsteamanuensis Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo

Detaljer

MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV.

MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV. MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV. På side 7. finnes en kortversjon med to faktaboksforslag. 1 Hva er DMB? Digital Multimedia

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q3-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q3-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q3-2013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med april 2013 til og med september 2013! Antall intervjuer: 1178! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Informasjon om Lokalradioblokka. Anbefalinger og informasjon angående DAB-utbygging Oversikt over frekvensallokeringer og lokalregioner

Informasjon om Lokalradioblokka. Anbefalinger og informasjon angående DAB-utbygging Oversikt over frekvensallokeringer og lokalregioner Informasjon om Lokalradioblokka Anbefalinger og informasjon angående DAB-utbygging Oversikt over frekvensallokeringer og lokalregioner 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Tekniske vilkår for Lokalradioblokka...

Detaljer

Statusrapport nr. 5/2014. Slukkevilkår for digitalradioovergang

Statusrapport nr. 5/2014. Slukkevilkår for digitalradioovergang Statusrapport nr. 5/2014 Slukkevilkår for digitalradioovergang INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Innledning... 3 2 Slukkevilkår 1 NRK må ha en dekning tilsvarende P1 dekning (absolutt vilkår)... 4 3 Slukkevilkår

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Digital-TV i Norge. Prosjektets virksomhet i 2007

Digital-TV i Norge. Prosjektets virksomhet i 2007 Digital-TV i Norge Prosjektets virksomhet i 2007 Samarbeid / Møtevirksomhet Styringsgruppen -4 møter Referansegruppen -2 møter Medietilsynets prosjektgruppe -ukentlig Nettsiden www.digitaltvinorge.no Digitaltvinorge.no

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Mengderapportering vinteren

Mengderapportering vinteren Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi september 2014 Mengderapportering vinteren 2013/2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 321 Bente Hætta Statens vegvesens rapporter

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q4-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q4-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med juli 2013 til og med desember 2013! Antall intervjuer: 1092! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer