Innføring i Mediastud AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring i Mediastud AS"

Transkript

1 Innføring i Mediastud AS Introduksjon!... 3 Mediastud AS!... 4 Selskapets formål!... 4 Organisasjonen!... 4 Student-TV!... 5 Student-TVs formål!... 5 Student-TVs verdier og prinsipper!... 5 Målsettinger for Student-TV 2010!... 6 Student-TVs produkter!... 9 Internt rettede aktiviteter - Jobb! Internt rettede aktiviteter - Sosialt! Student-TVs styrker! Problemer! Under Dusken! Enhetens formål! Verdier og prinsipper! Eventuelle mål gjengen drives etter i dag! Organisasjonsstruktur.! Produkter! Internt rettede aktiviteter! Under Duskens styrker:! Problemer:! Radio Revolt! Om Radio Revolt! Mål og verdier for Radio Revolt!

2 Organisasjonsstruktur! Radio Revolts produkter! Internt rettede aktiviteter! Radio Revolts styrker! Problemer vi står ovenfor! SWOT! Styrker (S):! Svakheter (W):! Muligheter (O)! Trusler (T)! Trusler og muligheter fremover! Omorganisering av markedsavdelinger! Teknisk samarbeid/samling av drift! Endringer i bransjen! Endring av situasjon i tilknytning til Samfundet! Reduksjon av medlemstall! Generalforsamling 2010! Økonomi! Annonseavdelingene! Merkevaren Mediastud! Strategiprosess! Oppsummering!

3 Introduksjon Dette dokumentet har som hensikt å gi dere en innføring i Mediastud AS. Etter introduksjonen følger en presentasjon av hver av gjengene våre, Student-TV, Under Dusken og Radio Revolt, skrevet av gjengene selv. Etter denne presentasjonen kommer en liten del om Mediastud samlet under ett. Denne delen inneholder en SWOTanalyse av bedriften per i dag, samt tanker om muligheter og risiko i tiden som kommer. Avslutningsvis følger noen ord om de to eiernes tanker i forbindelse med generalforsamling Dato: 24. august

4 Mediastud AS Selskapets formål Fra Mediastuds vedtekter finner vi formålsparagrafen til selskapet: Selskapets formål er å utgi et bredt tilbud av medier med innhold som er relevant for Trondheims studenter. Selskapet kan engasjere seg i alle typer medier, samt virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Selskapet formål er av ikke-økonomisk art. Det utdeles ikke utbytte fra selskapet. Selskapets formue kan ikke benyttes til annet enn å fremme selskapets formål. Selskapet skal i all hovedsak basere seg på studenters uegennyttige innsats, og skal gi medarbeiderne mulighet til å kombinere frivillig arbeid og utdanning. Organisasjonen Mediastud AS er et aksjeselskap som eies 50/50 av Studentersamfundet og Sit. Selskapet er drevet av 100% frivilling innsats. Styremedlemmer, administrerende direktør og alle representanter i gjengene jobber frivillig. Sett bort fra styremedlemmer har medlemmer en arbeidsmengde på mellom 15 og 40 timer i uka, avhengig av stilling og ansvar. Selskapet består av tre hovedgjenger; Under Dusken, Radio Revolt og Student-TV. For å koordinere driften, samt være et bindeledd mellom styret og daglig drift ble det opprettet en stilling med tittel administrerende direktør(adm.dir) for selskapet. Adm.dir har økonomisk og driftsansvar for hele Mediastud AS. Videre ned i organisasjonen skilles de tre gjengene tydelig og driver hver for seg uten mye drift på tvers. Økonomisk situasjon Per i dag har selskapet en god økonomi. Dette er mye på grunn av et stabilt årlig bidrag fra de to eierne, samt høy annonseinntekt fra papirutgaven av Under Dusken. For å bistå med den økonomiske delen av driften, betaler selskapet for ekstern regnskapsføring. Denne posten vurderes det å øke ytterligere i tiden som kommer. Selskapet er per i dag avhengig av tilskuddet fra eierne for å kunne gi et tilbud til studentene som oppfyller Mediastuds formålsparagraf. 4

5 Student-TV Student-TVs formål Organisasjon Student-TV ble stiftet i 1991 og er en gjeng tilknyttet Studentersamfundet i Trondhjem på mellom 70 og 80 medlemmer. Noen er med for å få erfaring innen TV-produksjon for senere karriere, mens andre er med på grunn av det gode miljøet og muligheten til å lære noe nytt. Vi har medlemmer som jobber både foran og bak kamera. Flerkamera og reklame I tillegg til å lage TV for Trondheimstudentene og byens øvrige befolkning, filmer Student-TV flerkamera på Samfundsmøter og konserter på Studentersamfundet som direktesendes på Student-TV produserer også reklamefilmer og flerkameraproduksjoner for eksterne aktører og Samfundets gjenger. Eierskap Student-TV i Trondheim er en enhet under holdningselskapet MediaStud AS som samler Student-TV, studentradioen Radio Revolt, studentavisa Under Dusken og filmproduksjonsselskapet Prosjektor. Medastud AS eies av Studensamskipnaden i Trondheim og Studentersamfundet hver med en eierandel på femti prosent. Ansvarlig redaktør i Student-TV velges av MediaStud AS. Den daglige driften i Student-TV finansieres igjennom salg av reklame på nettsidene og produksjon av videomateriale for eksterne oppdragsgivere, i tillegg til tilskudd fra Studentsamskipnaden og Studentersamfundet. Redaktøransvar Student-TV er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og i norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsomplakaten og Tekstreklameplakaten. Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol. Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør. Student-TVs verdier og prinsipper Student TV er bygget opp slik at det er et valgt styre som tar de fleste avgjørelsene. Styret velges av aktive medlemmer, på allmøtet. Det er allmøtet som er Student-TVs høyeste organ. Alle regelendringer i Studen-TVs regelverk må stemmes over på allmøtet. Det er allikevel ikke alt som bestemmes på allmøtet. Når allmøtet velger styremedlemmer hvert semester gir de sin tillit til at styremedlemmene kan ta de 5

6 avgjørelsene som er riktige for Student-TVs beste. Det er bare ved større og veldig omdiskuterte saker at det blir stemt over på allmøtet. Noe som er med på å motivere Student-TVs medlemmer er hvordan man er en del av noe. Man er med på å stemme på allmøtene, man er en del av organisasjonens øverste organ. Selv om alle våre medlemmer er der av frivillig basis, har alle allikevel en felles forståelse av at man må dra sin del av lasset. Når man jobber så tett sammen som mange i Student-TV gjør, blir det ofte slik at dersom en skulker unna selv, er det vennene som sitter igjen med ekstra arbeid. Det blir en ekstra motivasjonsfaktor for å få jobben gjort. I tillegg er det mange i Student-TV som har en ansvarsfølelse ovenfor Studentersamfundet. Det vi oftest gjør for Samfundet er flerkamera, og det gjør oss til en del av huset på en annen måte en resten av det vi produserer. I tillegg får vi ofte forespørsler om å hjelpe andre gjenger på huset med diverse filming, og det å vite at de blir glade for hjelpen de får, er en grunn i seg selv til å bidra litt ekstra. I tillegg er det godt å vite at arbeidet man gjør kan hjelpe Student-TVs rykte på huset. Målsettinger for Student-TV Økt oppslutning fra 31% til 50% på Internett, økt synlighet blant målgruppen fra 75% til 95% 2. Styrke målgruppens oppfatning av mediets kvalitet (økning fra 12% positiv til 25(?)% positiv) 3. Medarbeidertrivsel > 85% 4. Driftsresultat for Student-TV 2010 > 10% Overordnet målsetting 1: Økt oppslutning fra 31% til 50% på Internett, økt synlighet blant målgruppen fra 75% til 95% Overordnet målsetting2: Styrke målgruppens oppfatning av mediets kvalitet (økning fra 12% positiv til 25% positiv) Delmål 1: Det skal gjennomføres en markedsføringskampanje rettet mot nye studenter og 2 ordinære markedsføringskampanjer i løpet av Delmål 2: Det skal gjennomføres et prosjekt som vurderer mulighetene for styrket distribusjon. - Mulige distribusjonsformer skal kartlegges (inkl muligheter som ligger i sosiale medier) - Det skal utarbeides en målrettet distribusjonsstrategi Delmål 3: Det skal utvikles og lanseres nye nettsider 6

7 Delmål 4: Det skal i løpet av 2010 gjennomføres 30 kurs og workshops med kompetanseheving som mål. Av disse kursene skal minst ett være tilpasset behov i hver enkelt underavdeling. Delmål 5: Det skal i løpet av 2010 gjennomføres en evaluering av STVs TV-produksjon. Evalueringen skal gjennomføres av fagpersoner og seere (fokusgruppe). Med utgangspunkt i evalueringen skal det utarbeides en strategi for utvikling av kvaliteten i produksjonen, i hovedsak basert på 3-5 områder der forbedringspotensialet anses som særlig stort. Kursvirksomhet og opplæring skal deretter fokuseres mot disse områdene. Delmål 6: 80% av studentrelaterte saker som publiseres på adressa.no skal være publisert også på stv.no på et tidligere tidspunkt. Delmål 7: Markedsundersøkelsen fra 2009 skal gjennomgås og markedsavdelingen skal utarbeide en markedsstrategi. Målsettingen med denne skal være å fokusere markedsføringen på områder der det er et tydelig potensiale for nye seere, samt styrke kvaliteten i markedsføring ved å rette denne tydelig mot enkelte grupperinger i målgruppen (eks masterstudenter, studenter på enkelte studieretninger/fakultet) Delmål 8: Det skal utarbeides en teknisk løsning som gjør det mulig for STV å dele tips med de andre mediene. Delmål 9: Det skal gjennomføres minst ett kurs OG en workshop innenfor områdene grafikk og 3D. Delmål 10: Studio på Lucasbygget ferdig senest Hovedmålsetting 3: Medarbeidertrivsel > 85% Delmål 1: Det skal i samarbeid med UD og RR gjennomføres en medarbeidetilfredshetsundersøkelse. Delmål 2: Det skal gjennomføres X sosiale aktiviteter i hver underavdeling i løpet av Delmål 3: Det skal i løpet av våren 2010 gjennomføres et kurs i motivasjonsledelse for ledere og mellomledere. Hovedmålsetting 4: Driftsresultat for Student-TV 2010 > 10% Delmål 1: Daglig leder og Økonomiansvarlig skal presentere fyldige rapporter om STVs økonomi hvert kvartal. Denen skal presenteres for selskapets styre ved gitte frister (15. april, 15. juli, 15.oktober, 15. januar) og for mediets medlemmer Delmål 2: Markedsavdelingene i UD, STV og RR skal vurdere mulighetene for samarbeid og utarbeide et skriftlig dokument som presenterer enhetenes forutsetninger, forventninger og målsettinger ved et mulig samarbeid på markedssiden. Arbeidets hovedmålsetting skal i hovedsak være å opprette kontakt og dialog mellom markedsavdelingene, og vurdere muligheter for eventuelt samarbeid. 7

8 Delmål 3: Kostnader skal ikke overstige budsjett. Dersom kostnader vokser mer enn ventet (overstiger periodisert budsjett) skal årsaker umiddelbart undersøkes og en plan for mulige tiltak skal utarbeides. Delmål 4: Det skal gjennomføres minst ett kurs innenfor økonomiske områder for ledelsen i løpet av 2010 Delmål 5: Det skal i løpet av våren 2010 gjennomføre en mulighetsanalyse for utvikling av inntektssiden i enheten. En slik analyse skal vurdere muligheter for utvikling av nye salgsprodukter,samarbeid med andre aktører (internt og eksternt), og utleievirksomhet o.a. Skal undersøkes. I forbindelse med analysen skal data om volumet i ulike markeder hentes inn (videoproduksjon, annonse, utleie osv) Delmål 6: Utarbeide salgsmateriale for utleie av TV-studio innen Mulige interessenter/kunder kartlegges innen Organisasjonsstruktur: Styret er delt i tre: Admin: Har ansvar for det administrative arbeidet. Består av daglig leder, ansvarlig redaktør og økonomiansvarlig. Drift: Har ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Består av daglig leder, ansvarlig redaktør, økonomiansvarlig, teknisksjef og markedssjef Prod: Har ansvar for produksjonen. Består av ansvarlig redaktør, nyhetsredaktør, kulturredaktør, reportasjeredaktør og satiresjef. Styret består av: Daglig leder, ansvarlig redaktør, økonomiansvarlig, nyhetsredaktør, kulturredaktør, reportasjeredaktør, satiresjef, teknisksjef og markedssjef. Fem undergrupper: Nyhetsredaksjonen: Nyhetsredaktør, 9 aktive medlemmer + panger (for tiden: 5). Alle fungerer som videojournalister. Kulturredaksjonen: Kulturredaktør, 10 aktive medlemmer + panger (for tiden:2). Videojournalister og en desker. Reportasjeredaksjonen: Reportasjeredaktør, 9 aktive medlemmer + panger (for tiden: 3). Videojournalister og en desker. Satireredaksjonen: Satiresjef, 5 aktive medlemmer + panger (for tiden 8 hvorav 5 fungerer som aktive). Satirespaltister. Teknisk: 8

9 Teknisk sjef, 9 aktive medlemmer + panger (for tiden 1). Flerkamerasjef, utstyrsansvarlig, web.programmerer, flerkameraprodusent, studioansvarlig og resten teknikere. Marked: Markedssjef, 10 aktive medlemmer + panger (for tiden 1). 2 markedsførere, 2 annonseselgere, eksternprodusent, 3 eksternproduserende, 1/2 grafikere. Student-TVs produkter Nett-TV: Student-TV produserer saker for internett som publiseres på Youtube, Facebook og frikanalen.no. Vi produserer ukentlig 12 saker som er fordelt på hver redaksjon. Student-TV skal produsere et variert utvalg saker som treffer målgruppen vår, hovedsaklig studenter. Nyhet: Nyhetsredaksjonen er der det skjer, når det skjer. De setter fokus på saker som er aktuelle for studentene i Trondheim. Journalistene i redaksjonen er en gjeng samfunnsengasjerte og ivrige journalistspirer som jobber hardt og målbevisst for å dekke studentrelaterte nyheter og sport. Kultur: Kulturredaksjonen jobber med å formidle et så bredt utvalg av Trondheims kulturliv som mulig. Redaksjonen tar sikte på å dekke det vi mener er interessant for studentene, og har derfor en vid definisjon av kulturbegrepet. Kultur inkluderer med andre ord både den rene og den barbariske smak. Alt fra fotball og øl, til modernistisk kunst og kanapeer. Reportasje: Reportasje jobber for å finne gode saker som opptar studentene. Reportasjesakene skal engasjere og fange studentenes interesse. Journalistene legger mye arbeid i sakene sine, hvor grundig research og etterarbeid er viktige nøkkelord. Dette er for å tilby seerne et helhetlig og informasjonsrikt resultat. Satire: Satire produserer ukentlig saker som tar et skråblikk på samfunnet og setter ting på spissen. Latter, ironi og sarkasme er nøkkelord for satire og inspirasjon til sakene hentes fra politikken, mennesker og samfunnet generelt. Satireredaksjonen lager innslag med lavere rotasjon enn mye annet på nettsiden vår, så her kan du forvente høy kvalitet i både det tekniske og det narrative.! Oppslutning i markedet: (Tall brukt fra markedsundersøkelse 2009) 31% av studentene har sett på student-tvs videoer og/eller livesendinger på stv.no. ¼ har aldri hørt om disse (denne andelen er særlig høy på HiST og blant ferske studenter). 9

10 stv.no er ikke spesielt godt likt blant de som har brukt mediet. Nettstedet stv.no har en ukentlig dekning blant studentene på 3%, og en månedlig på 10%. Studenter på treårig bachelor-utdanning besøker oftere nettstedet enn andre. For videoklipp har stv.no en ukentlig dekning på 1%, og en månedlig på 10%. Her er youtube.com og facebook.com dominerende. Konkurrenter: Adressa Youtube Under Dusken Radio Revolt Andre nettaviser/nett-tv Eksternoppdrag Student-TV produserer reklamefilmer og flerkameraproduksjoner for eksterne aktører og Samfundets gjenger.! Konkurrenter: Medialab Flerkamera Student-TV produserer flerkamera på Samfundsmøter og konserter på Studentersamfundet som direktesendes på Konkurrenter: Medialab! Internt rettede aktiviteter - Jobb Allmøtet Hver mandag samles hele Student-TV til allmøte, ledet av daglig leder. Allmøtet er organisasjonens høyeste organ, og er et forum der informasjon blir gitt, og eventuelle endringer stemt over. På et vanlig allmøte er det vanligvis visning, evaluering av saker som er laget den siste uken og minikurs, etterfulgt av info fra redaktør og daglig leder, en ukentlig oppdatering fra markedsjef og teknisksjef, info om flerkamera på Samfundet den uken, i tillegg til eventuelt og kritikk av møtet. Det er også vanlig med en hyggelig pause, som inkluderer kaffe, kjeks, frukt, ol. Redaksjonsmøter Før allmøtet pleier hver redaksjon å ha redaksjonsmøte. De produserende redaksjonene (Nyhet, Kultur, Reportasje og Satire) evaluerer sakene de har laget den foregående uken, og fordeler nye saker til den kommende produksjonsperioden. 10

11 Marked og teknisk diskuterer hva som har blitt gjort i uken som gikk, og hva de skal gjøre den kommende uken. Arbeidsdager Mens de produserende jobber med saker kontinuerlig hele uka, har marked- og tekniskredaksjonen innført faste arbeidsdager for å oppfylle arbeidskvoten si. De tilbringer faste ettermiddager på Lucas, der de planlegger kampanjer, reparerer utstyr, ol. Kurs Den første uka til de nye i Student-TV kalles Kursuka. Der blir det fokusert på å lære opp de nye i alt de trenger å vite, og friske opp kunnskapene til de gamle medlemmene. I tillegg til kursuka har vi jevnlige kurs utover semesteret. På allmøtene er det ofte minikurs i forskjellige emner, i tillegg til eksternevaluering nå og da. Det blir også arrangert kurs tilpasset hver enkelt redaksjon. Internt rettede aktiviteter - Sosialt Pia s Hver mandag etter allmøtet, blir alle i Student-TV oppmuntret til å bli med ned på Pias. Pias er en cafè der man kan ta seg en øl eller to, en kopp te, kaffe, eller bare sitte å skravle. Dette er en fin måte for medlemmene å sosialisere utenfor redaksjonen sin, og en hyggelig måte å koble av etter dagens møter. Velkomstfest Første helgen etter at det er tatt opp nye medlemmer i Student-TV blir det arrangert velkomstfest. På velkomstfesten er det vanlig at redaksjonene har vors hver for seg, før man møtes på Samfundet. Der blir introfilmene som de nye har laget vist, sammen med kavalkader og morsomme innslag fra forrige semester. Hyttetur En uke eller to etter velkomstfesten arrangerer Student-TV hyttetur. Hvilken hytte varerier fra gang til gang, men innholdet er noe av det samme. Fredagskvelden er ofte litt rolig, med kveldsmat, quiz og kos. Lørdagen er det vanlig å ha rebusløp, der styremedlemmene har hver sin post med oppgaver som må løses. På lørdagskvelden blir vinnerlaget av rebusløpet annonsert, etterfulgt av middag og kos utover kvelden. Hytteturen er en flott mulighet for de nye å bli godt kjent med medarbeiderne sine, både innad og på tvers av redaksjonen sin. 11

12 Galla Teddygalla er styrets gave til Student-TV. Gallaen er semesterets avslutning, der Student-TV ferier seg selv med brask og bram. Der deles det ut priser for beste innslag, beste klipp, beste verste, osv. Deretter feires det på hybelen til langt på natt. Student-TVs styrker Medlemmene De frivillige medlemmene som driver organisasjonen er på mange måter Student-TVs største styrke. Medlemmene legger ned mellom timer på frivillig arbeid i uka, noe som resulterer i produktene vi leverer. Det er et godt samhold blant medlemmene i Student-TV, mange av medlemmene er venner og tilbringer også mye tid sammen på fritiden. Det er god kontinuitet i medlemsmassen til Student-TV. Bindingstiden på to år fungerer fint og i det siste har vi også beholdt en god del av de nyere pangene våre. Dette fører til en god erfaringsoverføring fra semester til semester. Flerkamera Student-TV er et av de største og eldste produksjonsselskapene i midt-norge. Ved å tilby flerkamera på konserter på Samfundet får vi vist oss fram til et større publikum. Vi er nå i en periode hvor vi utvider flerkameraproduksjonen, og vi vil i større grad enn tidligere tilby flerkamera som eksternoppdrag. F.eks ulike festivaler og happenings som skjer i Trondheim. Flerkamera er også en av bonusene medlemmene får av å være med i Student-TV, og kommer som en tilleggsaktivitet på siden av de vanlige arbeidstimene. Her får Trondheims studenter en unik mulighet til å skaffe seg praktisk erfaring i tvproduksjon. Kvalitet på produktene vi leverer Student-TV har mange medlemmer som bruker tiden i STV som en del av utdanningen sin, dermed jobber de hardt for å levere produkt av god kvalitet. Satireredaksjonens Apropos vant i vår Studentersamfundets debattpris, noe som viser at vi kan lage innslag som blir lagt merke til, både på grunn av innhold og god teknisk kvalitet. Da det er en utveksling av medlemmer i hvert semester vil vi ikke alltid kunne levere produkter i ypperste kvalitet, men det er likevel ikke noe som hindrer oss i å strebe etter å være best. Vi jobber kontinuerlig med å øke kvaliteten på produktene våre gjennom grundig oppfølging, evaluering og kurs gjennom semesteret. Dette har ført til en stadig økning i kvalitet på våre produkter fra oppstart fram til i dag. God dialog mellom medlemmene og konstruktiv kritikk under evalueringen på allmøtene viser at medlemmene ønsker at Student-TV skal levere av god kvalitet. 12

13 Problemer NyeNett NyeNett var en liten undergruppe som ble startet høsten Formålet med denne gruppen var å utforme og lage nye nettsider, da de nettsidene vi har nå ikke er særlig velfungerende. Dette fikk vi forespeilet under markedsundersøkelsen i 2009 hvor brukerne svarte at de ikke likte nettsiden vår. Arbeidet i NyeNett har derimot ikke funger som det skulle. Styret har ikke fått den jevnlige oppdateringen vi har etterspurt, og gruppen har stilt seg i mot å ha en fast plan med faste mål da dette ikke lot seg gjøre med måten de jobbet på. Styret har gitt NyeNett frister for ferdigstilling, men NyeNett har ikke tatt hensyn til disse fristene. Vi har hele tiden vurdert om eksterne burde blitt ansatt for å gjøre denne jobben, men da NyeNett mente at de kunne gjøre det like bra ga vi de sjansen. Nå har vi kommet i en situasjon der halvparten av NyeNett har sluttet eller er i ferd med å fase seg ut av organisasjonen, og vi frykter at prosessen vil gå enda mer i stå. Da internett er vår eneste portal mot seeren er det viktig at vi har et system som fungerer slik det skal. At vi ikke har sendeflate på tv Student-TV skal produsere tv av og for studenter. Selv om internett er i stor framvekst, har ikke tv-apparatet og de tradisjonelle tv-sendingene mistet sitt publikum. Da vi mistet sendeflaten vår høsten 2009, mistet vi mye av det Student-TV har bygget på tidligere. Det er ikke det samme å lage nettsaker som å produsere hele sendinger for tv, og vi følte i vår at mange av medlemmene gradvis har mistet motivasjonen etter overgangen fra sendinger på tv til internett. Overgangen fra tv til internett foregikk relativt i stillhet, og vi lurer på om vi har mistet mange av seerne våre da de ikke ble opplyst om hvor vi sender i dag (www.stv.no). I dag sliter vi med arbeidsmotivasjon og innsats hos medlemmene. Det har særlig vært vanskelig i oppstarten av nytt semester. Problemene går på å få folk til å lage saker og møte opp på redaksjonsmøter. Det virker ikke som om folk har den samme eierskapsfølelsen til det vi lager nå som tidligere. Mange har sagt at da man produserte sendinger bidro dette til en felles eierskapsfølelse som de nå føler at de har mistet. Superdager i forbindelse med sending har vært et savn i flere av gruppene, men det er vanskelig å få til slik produksjonen i dag er lagt opp. I dag er produksjonen mer spredt for å skape hyppigere aktivitet på nettsiden og folk lager sakene sine på ulike tidspunkt. Styret lurer på om det hadde vært en ide å arrangere et slags miniseminar/workshop hvor alle medlemmene har en dialog og idemyldring om hva vi vil tv n skal være, og hvordan man kan jobbe for å holde på eierskapsfølelsen. Kanskje kunne man kommet fram til en felles visjon og misjon med arbeidet. Dette trenger vi imidlertid hjelpt til for å kunne gjennomføre. Teambuilding kunne også være en del av en slik dag for å bygge opp det fellesskapet vi ønsker for organisasjonen. 13

14 At studio ikke er ferdig Da Student-TV flyttet inn på Lucas sommeren 09 var planen at det skulle bygges et studio i kjelleren. Dette skulle gjøres av den tekniske redaksjonen, og skulle brukes til diverse produksjoner, i tillegg til at det skulle kunne leies ut til eksterne. Nå, høsten 2010, er studio fortsatt ikke ferdigstilt. Grunnene til det er mange, blant annet mangel på erfaring (Det er ingen i teknisk som er profesjonelle håndtverkere), kommunikasjon, og kanskje litt dårlig tidsbruk. Til tross for at alle er enige om at studio må bli ferdig fort, skjer det svært liten framgang. Det har vært snart ferdig i over et helt semester nå, og Student-TVs styre begynner å bli temmelig frustrert. Det blir mer og mer tydelig at studiobyggingen er mer enn våre frivillige kan takle. Det beste hadde kanskje vært om styret som satt da byggingen ble påbegynt hadde blitt enige med teknisk om å leie inn profesjonell hjelp fra begynnelsen av. Når nåværende studiosjef har søkt om permisjon/slutter før studio er ferdig blir situasjonen enda mer problematisk. 14

15 Under Dusken Enhetens formål Er å levere gode studentrelaterte nyheter og bred dekning av kulturtilbudet i Trondheim, både i papir og på nett. Under Dusken skal gi ut avis minst annenhver uke for studentene i Trondheim og byens befolkning. Under Dusken er et selvstendig organ for studenter utgitt i Trondheim av A/S Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Samfundet og kommer ut annenhver tirsdag, åtte ganger i semesteret. Dusken styres i likhet med de andre studentmediene i Trondheim etter prinsippene i redaktørplakaten, vær varsom plakaten og tekstreklameplakaten. Verdier og prinsipper Dusken skal være en plass hvor man jobber fordi man synes det er gøy, og man føler man får et faglig utbytte av å jobbe. Dusken skal være en sosialarena likeså mye som en fagligarena. Eventuelle mål gjengen drives etter i dag Under dusken har tidligere hatt som mål å øke profesjonaliteten, der føler vi nå at vi har kommet dit hvor vi vil være. Tidligere har vi også slitt litt med å holde på våre medarbeidere, men de som sluttet nå har enten vert med lenge eller så hadde de gode grunner til å slutte. (De sluttet ikke fordi de ikke orket å jobbe i dusken lengre) Så dusken jobber i dag for å holde kvaliteten oppe på nåværende nivå og holde på de medarbeiderne vi har. Dusken skal være et sted for faglig utvikling og et springbrett ut i arbeidslivet. Videre ønsker vi et tettere samarbeid med Samfundet når det gjelder å dekke saker som berører Samfundet og studentene spesielt, samt det kulturelle tilbudet som Samfundet stiller med. Organisasjonsstruktur. Å gi noe nøyaktig antall medlemmer er vanskelig før opptaket har funnet sted, men vi er ca 75 medlemmer. Ledelsen av dusken er delt i to, redaksjonelt og administrativt. Daglig leder som har ansvaret for den daglige driften, økonomien og delt personalansvar. Redaktøren har det redaksjonelle ansvaret og delt personalansvar. Under daglig leder har vi tre seksjoner med hver sin mellomleder: Data, marked og økonomi. Under redaktøren har vi seks seksjoner men hver sin mellomleder: Kultur, reportasje, nyhet, nett, layout og foto. 15

16 Styret består av ansvarlig redaktør, daglig leder, økonomiansvarlig, maskinist (Data) underredaktørene (Nett, nyhet, kultur, foto, reportasje) og layoutsjef. Ansvarlig redaktør velges av gjengen etter utspørring av kandidatene, kandidaten må godkjennes av MSstyret. Styret velges av Ansvarlig redaktør. Produkter Under Dusken papirutgave Dette er vårt hovedprodukt, og er meget synlig for studentene i Trondheim. Magasinet er delt opp i tre deler: Nyhet leverer mer eller mindre studentrelaterte nyheter. Kultur dekker kulturtilbudet i Trondheim. Reportasje tar for seg interessante saker med tanke på å gi en del bakgrunnstoff for selve hendelsen. Tilnærmet alle studenter har lest papirutgaven av Under Dusken. Halvparten av studentene leser minst annenhver utgave av Under Dusken. Bare 15% leser denne avisa sjelden eller aldri. Under Dusken har høy dekningsgrad i alle undergrupper blant studentene. Selv om avisa står sterkere på NTNU enn på HiST totalt sett, så er andelen faste lesere (leser hvert nr) like høy på HiST. Dens største utfordringen for papir blir å «Fange» de nye studentene tidligere. Underdusken.no: Dekker ofte litt mindresaker enn papirutgaven, mer anmeldelser og på stedet saker, men her publiseres også toppsakene fra papirutgaven. Underdusken.no er produktet som har mest potensial, her er det større mulighet for å kapre markedsandeler. Ca fire av ti har lest Underdusken.no, 34% har hørt om men ikke lest og 25% har aldri hørt om underdusken.no i det hele. Underdusken.no er minst kjent blant de ferskeste studentene og på Hist. Konkurrenter: For Dusken-papir har vi nesten full dekning av studentmassene i Trondheim. Våre konkurrenter er gratismagasinene som deles ut på campus, Gemeni, Campus, Thøsa og universitetavisen. Ingen av disse utgjør noen voldsom «trussel» for øyeblikket For Underdusken.no er hovedkonkurrenten Adressa.no samt STV og RR. 16

17 Internt rettede aktiviteter Mandagsmøte: Mandagsmøte holdes hver mandag hvor vi går gjennom driftssaker samt redaksjonelle saker. Møtet styres av daglig leder og ansvarlig redaktør. Etter hver utgivelse har vi også en evalueringsrunde på mandagsmøtet, annen hver uke har vi også reportasjemøte som fungerer som en brainstorming rundt nye reportasjesaker. Hver enkelt seksjon har også særmøter hvor de tar opp saker som berører deres seksjon spesielt. Layouthelg: Layouthelg er helgen før vi sender magasinet til trykk, selv om de fleste sakene jobbes med kontinuerlig gjennom uken så blir det ofte hektisk på lucas denne helgen. Fagtur: Dusken har en fagtur i året, på denne turen får hver seksjon diverse kurs knyttet opp til sitt virke i magasinet. Denne turen fungerer også som en sosialiseringsarena og hjelper til å binde de frivillige i dusken tettere sammen. Sosialt: Etter mandagsmøtet og påfølgende særmøter har vi som regel mandagspils/saft/kaffe i Edgar. Duskens julebord: her gjør vi stas på oss selv, det deles ut diverse priser for de forskjellige seksjonene i dusken. Her tar vi også et verdig farvel med de som eventuelt skal gi seg som aktiv i dusken. Sommerfest: Her feirer vi endt skoleår, I gjenn så er dette belønningen for strålende innsats det foregående semesteret, Her også gjør vi stas på de som skal slutte etter lang tro tjeneste. Inndrikking: Dette er innvielsen til de nye, de har et lite «rebusløp» rundt på sideloftene før vi alle sammles på hybelen for selve inndrikkingen, hvor de nye sverges inn ved å lese opp settningen: «Ord og bilder er mektige våpen, missbruk dem ikke». Dusken arrangerer også en eller to hytteturer i løpet av et skoleår, den ene av dem er Blåtur. Under Duskens styrker: Vi har funnet vår plass, og vårt nivå. Vi er Nordens eldste studentavis og et godt kjent merkenavn som dekker målgruppen vår nesten 100%. Vi leverer sterke gode saker hvert nummer, og har engasjerte og dyktige medarbeidere, som brenner for avisa og for Samfundet. 17

18 Problemer: Et av de største problemene til dusken har vert at vi har operert uten en fungerende markedsavdeling det siste semesteret. Nå har vi imidlertid fått inn en flunkende ny markedsansvarlig, og holder på med å bygge opp en sterk markedsavdeling. Her kan vi trenge litt hjelp og råd fra MSAS. 18

19 Radio Revolt Om Radio Revolt Studentradioen i Trondheim blei stiftet 17. November Det var først i 2009 Studentradion byttet navn til Radio Revolt (RR). Fra og med nyttår 2009 fikk RR, etter tildelt 24/7-konsesjon, sende døgnkontinuerlig på FM-båndet som eneste studentradio i Norge. Nøyaktig et år etter blei konsesjonen trukket tilbake. Nå sender vi 55 timer i uka på FM-båndet, og hele døgnet på web. Radio Revolt er en enhet under holdningsselskapet MediaStud AS som samler Radio Revolt, Student-TV, studentavisa Under Dusken og filmproduksjonsselskapet Prosjektor. MediaStud AS eies av Studensamskipnaden i Trondheim og Studentersamfundet, hver med en eierandel på femti prosent. Ansvarlig redaktør og daglig leder i RR velges av styret i MediaStud etter en innstilling gitt av Mandagsmøte, øverste organ i RR. Mål og verdier for Radio Revolt Vi i Radio Revolt (RR) anser det som vårt hovedformål å være den radiostasjonen det er naturlig å lytte til for studentene i Trondheim. For å kunne oppfylle vårt hovedformål er det enkelte verdier RR styres etter. Et fremtredende prinsipp er et som vi håper kan gjenkjennes i vår profil: Vi ønsker å være er ikke-kommersielt alternativ i radiolandskapet. Med dette menes at vi ikke ønsker at radiokanalens redaksjonelle innhold skal være preget av mediale trender. Vi ønsker heller ikke at mer sendetid en absolutt nødvendig går med til reklame. Når dette er sagt er det ikke til å skyve under en stol at vi er nødt til å selge annonser for å holde oss økonomisk flytende. Å ha en fungerende økonomi og å klare holde oss på FM-båndet er vårt viktigste dag-til-dag mål. Det er vanskelig å være studentenes naturlige radiovalg når vi ikke lenger sender radio. I tråd med vårt prinsipp om å være uavhengig av mediale trender er et annet viktig mål for oss å være tidlig ute med ny musikk, og å dekke flest mulig nisjer innen musikk og kultur. Vi ønsker også å kunne levere dyptgående nyhetsjournalistikk i ukentlige magasiner. Organisasjonsstruktur Øverste organ i RR er Mandagsmøte (MM), her blir alle vedtak tatt. Det er opp til daglig leder og ansvarlig redaktør og følge opp vedtakene. Dette blir gjort i samarbeid med undergruppene; drift og redaksjon. Drift ledes av daglig leder, og her finner du undersjefene; Markedssjef, økonomisjef, PR-sjef, teknisk-sjef, IT-ansvarlig, KGB-ansvarlig, barsjef og Teip-sjef. 19

20 Redaksjonen ledes av ansvarlig redaktør, og her finner du vår redaksjonelle konsulent og underredaktørene; Kulturredaktør, samfunnsredaktør, musikkredaktør, webredaktør og magasinredaktør. Hver av underredaktørene har ansvar for programmene som er knyttet opp mot deres ansvarsområde. RR har ca. 100 aktive medlemmer. Av disse er ca. 20 inaktive panger, en definisjon vi bruker på panger som fortsatt er delaktive i programmer, men er løst fra mye ansvar innad i organisasjonen. De resterende medlemmene består av ca. 20 aktive panger, med redusert ansvar, og 60 aktive medlemmer. Daglig leder har personalansvar for alle medlemmer i RR. Radio Revolts produkter RRs fremste produkt er programmene vi deler med Trondheims studerende befolkning (++). Programmene er lett tilgjengelige. RR sender som tidligere nevnt 55 timer på FMbåndet, og døgnkontinuerlig på web. I tillegg til dette finnes de fleste av våres programmer som podcast. I en undersøkelse foretatt i 2009 viste at en tredjedel av studentene i byen lyttet til RR månedlig eller mer. Dette tallet regner vi med at har økt. Dette er på bakgrunn av økt tilbakemelding på konkurranser, en økning i treff på nettsidene, og på nedlastede podcaster. Vårt mest populære program hadde januar-april nedlastede podcaster. Mye av vår økte popularitet skylder nok at vi fikk mye medieoppmerksomhet i forbindelse med konsesjonstapet i fjor. Våre fremste konkurrenter er de andre lokalradiostasjonene i området; Radio Metro, p5, NRJ, Radio Adressa og Radio 1. I tillegg til disse kanalene, mister vi en stor andel lyttere til P3, det er nok denne kanalen som er vår største konkurrent ettersom deres profil er noe nærmere vår enn de svært kommersielle andre lokalradiostasjonene. Å konkurrere med P3 er imidlertid noe vanskelig ettersom det er en landsdekkende, statsstøttet kanal. I tillegg til radioprogrammene vi produserer har vi en svært populær nettside. Nettsida oppdateres jevnlig med reportasjer og teasing av sendinger, i tillegg til at den inneholder linker til podcast og det er her man finner RR på web. hadde i mai individuelle besøkende. Vi har som mål å gjøre nettsida mer oppdatert, og oppfordrer til at produserte saker skal ut på web. RR arrangerer årlig Teip-festivalen. Dette er en musikkfestival vi har i samarbeid med Samfundet og flere av Trondheims utesteder. Festivalen konkurrerer med andre konserter arrangert i samme tidsrom. 20

21 Internt rettede aktiviteter Som tidligere nevnt er RRs øverste organ Mandagsmøtet. Dette møtet blir avholdet hver mandagskveld. Det er obligatorisk oppmøte for medlemmer som har gjenstående bindingstid, og obligatorisk med oppmøte en gang i måneden for panger. Mandagsmøtet blir som regel avrundet med et besøk til kafeen Pias, for en halvliter og en runde Besserwizzer (for eksempel). I forkant av hvert mandagsmøte skal det arrangeres møter innad i drift og i redaksjonen. På disse møtene skal det som presenteres på mandagsmøtet forberedes, og møtet skal fungere som et forum for å diskutere hvordan man skal gjennomføre allerede vedtatte vedtak fra mandagsmøtet. Det oppfordres til at alle underredaktører har jevnlige møter med de medlemmene som er knyttet opp mot deres redaksjon. Hvert semester arrangeres det hyttetur for RRs medlemmer. Hytteturen arrangeres etter hvert semesters opptak. Målet med hytteturen er å øke samholdet blant medlemmene og å introdusere nye medlemmer for RRs tradisjoner. Hvert semester arrangeres det også Radio Awards, på høstsemesteret arrangeres dette kombinert med et julebord, og hvert vårsemester kombinert med sommeravslutning. På Radio Awards hyller vi våre egne, og deler ut priser til f.eks beste reportasje, anmeldelse og humorinnslag. Radio Revolts styrker Vi i Radio Revolt ser på det som vår største styrke at vi tilbyr dybderadio innenfor mange nisjer. Vi har for eksempel innenfor musikkredaksjonen et eget program for reagge, pop, metall, jazz, ny lokal musikk etc. Vi liker å tenke på oss selv som et media med tilsvarende dybde og bredde som P2, bare langt mer spenstigere. Dette er synet er bygget på tilbakemeldinger, og ikke elfenbenstårnutsikt. En annen ting vi vil fremheve er at vi er svært dyktige på å trekke fram band som seinere kommer på kommerslistene. Vi fungerer som en premissleverandør på musikkfronten i Trondheim. Vi er stolte av å kunne være med på å hjelpe unge, lovende, lokale band. Problemer vi står ovenfor Radio Revolt har dessverre store økonomiske problemer. Vi får økonomisk støtte fra flere hold, men dette strekker per dags dato ikke til. Vi ønsker å holde oss økonomisk flytende for å kunne holde oss på FM-båndet, og jobber hardt for å tjene inn penger gjennom annonseinntekter på web og FM, og gjennom prosjektstøtte. 21

22 SWOT En samlet SWOT-analyse av selskapet per i dag er presentert under: Styrker (S): Medlemsmassen Mediastud AS har rundt 250 frivillige arbeidere som utgjør en stor arbeidskapasitet. Det er medlemsmassen, representert ved de tre gjengene, som til enhver tid driver selskapet fremover. Sterk merkevare i Under Dusken Avisa Under Dusken har en veldig høy dekningsgrad blant studentene og er en kjent merkevare for nåværende og tidligere studenter. Høy kompetanse Teknisk og journalistisk kompetanse blant medlemmene i gjengene er høy. Dette kan vi blant annet se av antallet ansettelser av tidligere medlemmer i større landsdekkende medier. Kvalitetsprodukter Alle de tre gjengene leverer solide kvalitetsprodukter. God utstyrspark Per i dag er utstyret som medlemmene benytter av en god kvalitet. Stabil økonomi Selskapet har en stabil og romslig økonomi. Sterke eiere Sit og Samfundet er begge trygge eiere som er lite påvirket av økonomiske svingninger i markedet. Svakheter (W): Basisarbeid i selskapet gjøres trippelt Hver gjeng drifter i dag sitt eget tekniske oppsett, sin egen markedsavdeling og sin egen salgsgjeng. Med andre ord gjøres det samme arbeidet ofte tre ganger. 22

23 Stor kapital bundet til utstyr på Lucas I forbindelse med flytting til Lucasbygget ble det gjort store utstyrsinvesteringer. Disse vil falle betraktelig i verdi dersom selskapet ønsker å flytte eller kontrakten sies opp av leietaker. Manglende forståelse for helheten i selskapet blant enkeltmedlemmer Adm.dir opplever stor grad av manglende forståelse hos selskapets enkeltmedlemmer for hva Mediastud er, hvilken rolle selskapet og styret har for gjengene, og hvordan instansene over egen gjeng kan benyttes for å heve kvalitet eller lette arbeidet. Høy turnover i markeds-/salgsavdelinger Flere av gjengene har slitt med å beholde medlemmer i salgsavdelingene. Dette gjelder særlig for stillinger med stort ansvar og mye press for å selge til budsjett. Dårlig dokumentasjon Sentralt i Mediastud og nedover i organisasjonen er det dårlig praksis for tilgjengelig dokumentasjon. Dette fører til et stort behov for personlig erfaringsoverføring, samt at mye går tapt i forbindelse med Lav grad av redaksjonelt samarbeid Per i dag er det lite samarbeid mellom gjengene, også når det gjelder det redaksjonelle, selv om dette har blitt mye bedre det siste året. Tungrodd organisasjon Tredelingen, tradisjonene i gjengene og størrelsen på selskapet gjør at Mediastud til tider er tungrodd og reagerer tregt på endringer. Muligheter (O) Samarbeid i driftende gjenger Det tekniske samarbeidet kan bedres, særlig med tanke på at gjengene nå drifter fra samme bygg. Felles lokaler Det at gjengene nå er samlet i et mediehus er en god mulighet for å øke det redaksjonelle samarbeidet 23

24 Stort rekrutteringspotensiale Med studenter i Trondheim er det gode muligheter for å fortsette å rekruttere gode medlemmer Øke synergieffekter på nett Med de tre nettstedene selskapet har i dag er det store muligheter for å holde lesere hos Mediastud lenge. Dette bør utnyttes ytterligere. Adm.dir som koordinator mellom gjengene Med opprettelsen av stillingen har selskapet skapt en mulighet til å lettere skape samarbeid og redusere dobbelt/-trippelarbeid i Mediastud. Som studenter kan vi flytte grenser, prøve og feile Da Mediastuds produkter alle er en del av studentaktiviteter har vi mulighet til å flytte grenser og prøve nye ting i mye større grad enn tradisjonelle mediehus. Studenter er fremtiden Selskapets hovedstyrke, medlemsmassen, er fremtiden og dermed er disse alene en mulighet til å være foran tradisjonelle medier når det gjelder innovasjon i bransjen. Trusler (T) Vi er bare én av mange muligheter til praktisk erfaring i studietiden Mediastud er en liten del av det frivillige miljøet i Trondheim og det er høy konkurranse i forbindelse med rekruttering av medlemmer. Et arbeidsmarked med lønn Stillinger i forbindelse med salgsoppgaver er spesielt sårbare i forhold til konkurranse fra bedrifter som kan tilby studenter lik arbeidserfaring, men med lønnet arbeid. En mediebransje i endring Studenters medievaner endres raskt, noe som kan være en trussel for våre mer tradisjonelle produkter. 24

25 Trusler og muligheter fremover Omorganisering av markedsavdelinger Mediastuds tre avdelinger med ansvar for selskapets inntjening har hatt store problemer med å fungere de siste årene. Som nevnt tidligere har alle tre gjengene uttalt misnøye med dagens situasjon og når man i tillegg tar med de økonomiske bevisene på suboptimal drift er det tydelig at noe må gjøres sentralt og gjennom hele organisasjonen. Dette er noe adm.dir og sjefene for avdelingene nå er i ferd med å begynne på og vi har fått klare signaler fra eiere og styret om at noe må skje med situasjonen i løpet av høsten. Teknisk samarbeid/samling av drift Dette er ikke enda en ferdig utforsket mulighet, men adm.dir ser for seg at en samling av de tekniske arbeidsoppgavene for gjengene, særlig mhp it-systemer er noe som bør, og kommer til å skje i fremtiden. Det er ikke effektivt eller fornuftig å opprettholde en situasjon hvor man har separate systemer for de tre enhetene. Endringer i bransjen Vi ser at studentenes medievaner er i stor endring. Særlig snakkes det mye om papiravisens død. Da dette er en viktig del av Mediastuds merkevare er det viktig å følge med på utviklingen. Tidshorisonten for større endringer er allikevel noe lenger, men det vil være fornuftig for selskapet å se på endringene som nå er i gang som en mulighet til å få et forsprang på andre tradisjonelle mediekanaler. Dette krever noe fokus på sideprosjekter som kan gi grunnlag for en stabil situasjon i fremtiden. Endring av situasjon i tilknytning til Samfundet Selskapets gjenger har hatt varierende erfaring med forskjellige instanser på Samfundet i forbindelse med vår tilknytning der mhp lokaler, oblater o.l. Disse småruskene håper vi på å rydde opp i, men det er ingen tvil om at representanter i gjengene ser på den kommende debatten rundt lokaler på huset som en trussel. Adm.dir er av den oppfatning at Samfundet er interessert i å opprettholde Mediastud som en del av husgjengene, dermed kan antagelig mye løses med bedre kommunikasjon mellom GS/ FS og Mediastud. Reduksjon av medlemstall Eiere, medlemmer i gjengene og styremedlemmer har tidligere uttalt at det kanskje er for mange medlemmer i organisasjonen og det kan derfor være mulig å se på reduksjon av medlemstall som et utgangspunkt for en annerledes og mer effektiv drift. 25

26 Generalforsamling 2010 I forbindelse med generalforsamlingen i 2010 kom eierne med noen uttalelser om hva de mente var viktig for tiden som kommer. Disse er kort oppsummert under. Økonomi Generalforsamlingen hadde stort fokus på den økonomiske situasjonen og eierne er opptatt av å beholde en stabil økonomi. I denne sammenhengen hører det med at gjengene må gå bort fra produkter som ikke er driftsikre i forhold til gjengens økonomi. Det ble også nevnt at det økonomiske fokuset skal være rettferdig og at man ikke ønsker at én enkelt gjengs satsninger skal gå for mye ut over de andre gjengenes drift. Annonseavdelingene Et naturlig tema for diskusjon var den allerede nevnte situasjonen i annonseavdelingene. Begge eierne ga signaler om at de var positive til en omorganisering av avdelingene og at en samling av alle salgsavdelinger var én mulighet. Det ble presisert at man ønsket en endring i situasjonen til neste generalforsamling. Merkevaren Mediastud Eierne ønsket et økt fokus på Mediastud som felles merkevare. Her er det mulig å hente synergieffekter av gode og kjente deler av selskapet for å fremme andre deler av driften. Felles nettsatsning, som hadde vært diskutert tidligere, ble etterlyst på nytt denne generalforsamlingen. Strategiprosess Fra Sit fikk vi signaler om at fokusområder med jevnlig revidering/evaluering vil være et bedre alternativ til den tidligere planlagte strategiprosessen. Med dette som grunnlag har adm.dir og styreleder lagt fram forslag til ny prosess, med seminaret som første del av denne. 26

27 Oppsummering Dette dokumentet er ment som en innføring i hvordan Mediastud ser på seg selv i dag, fra ledelsens ståsted. Vi håper med dette at dere har fått et godt bilde på hvordan organisasjonen er og fungerer per i dag, samt noen tanker om hva vi kan gjøre bedre. Velkommen til en spennende helg! Mvh Espen Webjørnsen - Administrerende direktør, Bendik L. Knapstad - Daglig leder Under dusken, Ragnhild Batseba Ødegaard Skaugen - Daglig leder Radio Revolt, Mariann Røhne - Daglig leder Student-TV. 27

Vervbeskrivelser i Mediastud

Vervbeskrivelser i Mediastud Vervbeskrivelser i Mediastud Stilling: Ansvarlig redaktør i Radio Revolt Ansvarlig redaktør har myndighet til å lede den redaksjonelle virksomheten til Radio Revolt. Ansvarlig redaktør har endelig instruksjons-

Detaljer

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011 Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim April 0 Svar fordelt på studiested: NTNU Gløshaugen: NTNU Dragvoll: NTNU annet: HiST: BI: Uspesifisert: Total: Undersøkelsen

Detaljer

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Det redaksjonelle innholdet i selskapets medier skal primært fokusere

Detaljer

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Bakgrunn: Kulturdepartementet valgte tidligere i år å omgjøre tildelingen av konsesjon for 24/7 radio fra 1.1.2010. Radio Revolt står fra denen dato uten rett til

Detaljer

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning.

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. INSTRUKS FOR RADIO REVOLT 1. FORMÅL a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. 2. SAMMENSETNING a) Radio Revolt består av 90 gjengmedlemmer,

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet.

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Bakgrunn: Gjengsekretariat ved Studentersamfundet har utarbeidet et forslag til nye instrukser for gjengene. I den sammenheng omfattes også Under Dusken, Studenradio

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

salgskatalog for studentmediene i trondheim

salgskatalog for studentmediene i trondheim salgskatalog for studentmediene i trondheim Høst 2015 1 Innhold Praktisk 02 Kontaktinformasjon 03 Pakketilbud Annonse i redaksjonelle produkter 04 Magasinet Under Dusken 05 nettavisen dusken.no 06 Studentguiden

Detaljer

Styresak 60/08 Nye lokaler

Styresak 60/08 Nye lokaler Styresak 60/08 Nye lokaler Bakgrunn: I forrige styremøte vurderte styret ulike alternativer for å samlokalisere selskapets enheter. Etter en vurdering av flere alternativer kom styret frem til at man ønsket

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM 2017 1 INNHOLD 02 KONTAKTINFORMASJON 03 MAGASINET UNDER DUSKEN 04 NETTAVISEN DUSKEN.NO 05 STUDENTGUIDEN 06 RADIO REVOLT 07 IBOK, NORGES STØRSTE BRUKTBOKPORTAL

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: media@stud.ntnu.no Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Som kjent sitter redaktøren for Under Dusken i stillingen ett år av gangen, med Styret må dermed

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM 2017 1 INNHOLD 02 KONTAKTINFORMASJON 03 MAGASINET UNDER DUSKEN 04 NETTAVISEN DUSKEN.NO 05 STUDENTGUIDEN 06 RADIO REVOLT 07 IBOK.NO, NORGES STØRSTE BRUKTBOKPORTAL

Detaljer

10 minutter om MediaStud AS. Strategisamling eiere 08.12.07 Bjørn Johan Bye

10 minutter om MediaStud AS. Strategisamling eiere 08.12.07 Bjørn Johan Bye 10 minutter om MediaStud AS Strategisamling eiere MediaStud er et holdingselskap som sikrer kontinuitet, økonomisk oppfølging og strategier på vegne av eierne Studentersamfundet i Trondhjem AKSJONÆRAVTALE

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Bakgrunn: Student-TV ønsker å erstatte sin eksisterende flerkamerarigg med en nyere utgave. Den totale kostnaden av investeringen er 235.000,- NOK. Student-TV

Detaljer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009 Espen Bakke-Aas Steiro Resultat 2008 700000 Årsresultat 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Nær rekordåret 2007 Økte inntekter Reduserte

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Komiteer i Con Amore

Komiteer i Con Amore Komiteer i Con Amore Styret kan oppnevne de komiteer det finner nødvendig for å ta seg av korets drift. Det kan dreie seg om ad hoc-komiteer eller mer permanente komiteer. Komiteene skal planlegge og organisere

Detaljer

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser Q4 2015 hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser - Q4 2015 Side 2 av 11 Dette er oss Hyttenyhetene er bindeleddet mellom hytteeieren, det offentlige

Detaljer

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV 1.0 Situasjonen i dag 1 1.1 Kostnader knyttet til vedlikehold av eksisterende utstyr 1 1.2 Produksjonsmengde 2 1.3 Flerkamera

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

IDEER TIL LOKALE TILTAK Slependen

IDEER TIL LOKALE TILTAK Slependen IDEER TIL LOKALE TILTAK Slependen Det er DEG kundene husker > Dato Dokumentet er skrevet 07.05.2007. > Kort bakgrunn Hvert IKEA varehus har utover de tiltak som er bestemt av SO, selv ansvar for å igangsette

Detaljer

planer og aktiviteter for 2007

planer og aktiviteter for 2007 planer og aktiviteter for 2007 Forbruket øker Både i tonnasje og i verdi Frukt og grønnsaker (eks. poteter) øker til sammen med 6,7% fra 2004 til 2005 Sammenlignet med andre land i Europa er Norge et av

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Innhold Prosessene for utvikling og rekruttering, 15 min Hvordan skaffe midler til hjelpeprosjektene våre «Løvinna for ein kveld»,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER)

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER) 01#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE Ingen)oppfølging) ) ORIENTERINGER LEDER) Ferien har stort sett gått med til feriering, men jeg har brukt litt tid på å gjøre klart hvilke

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, Agenda Oppsummering Økonomi slide 3 2 Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger Mai 2015 Opplæringskontorets hjørne Det begynner å bli vår, og da er det stor aktivitet på Opplæringskontoret. 1.mars var søknadsfristen for de som ønsker å starte som lærlinger fra høsten av, og søknadene

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.11.2015

Referat Hovedstyremøte 12.11.2015 Referat Hovedstyremøte 12.11.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Esso (Stian stiller i hans sted) Info fra leder HSP Avtale signert i Oslo, er lagt på wiki og drive Erfaringsskriv WS med Thomas og Eivind

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Bakgrunn: Formålet med saken er for styret å enes om: 1) Hvilke alternativer som styret står ovenfor mtp. sendinger for Studentradio n 2) Hvilke kriterier

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

NYHETSBREV- APRIL OG MAI

NYHETSBREV- APRIL OG MAI NYHETSBREV- APRIL OG MAI Hva har skjedd? Sommeren nærmer seg, og det er tid for vårens siste nyhetsbrev fra TENK. Les videre om du har lyst til å vite hva som har foregått i prosjektet de siste par månedene!

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 1 Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 2 Innhold 1. Tidsperioden kommunikasjonsplanen skal gjelde for... 4 2. Verdier for kommunikasjonsarbeidet

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010 VEIEN TIL ARBEIDSLIVET Gardemoen 15.januar 2010 Hvordan innvirker veileders rolle, væremåte og kommunikasjon inn på deltakers utvikling? Hva må til for at E læring skal være læringsfremmende - og virker

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Info fra leder WS datoer (flytta til dagsorden) Ris og ros Ros til Interkom for regnskapet Ros til arrkom for bra låvefest Ros til de som jobba på labamba. Ris til påmelding.

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

S.W.O.T analyse for Mediastud Høsten 2005

S.W.O.T analyse for Mediastud Høsten 2005 1 S.W.O.T analyse for Mediastud Høsten 2005 Undergruppe: Finans Torgrim Håskjold, torgrimh@online.no Kjetil Rydland, rydland@stud.ntnu.no Anne Jahr, anne@studentradioen.no Andreas Dypvik Landmark, andreala@pvv.ntnu.no

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien

Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien Andre årsmøteinnkalling Holy Riders MC 11. Februar 2012, Skien 1. Valg til praktiske oppgaver under møtet 1.Valg av ordstyrere Valgkomitéens forslag: Kjetil Fuhr (Sydvest) Jon Tønnessen (Aust-Agder) 2.Valg

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer