QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008"

Transkript

1 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken er svekket fordi medieeiernes krav til økonomisk avkastning er høyere i dag enn for ti år siden. Kvaliteten på norsk journalistikk er høyere i dag enn den var for ti år siden. Norsk journalistikk er generelt mer kritisk i dag enn den var for ti år siden. 4 Journalistikken er langt mer personfokusert enn hva den var for ti år siden. 5 Altfor mye ressurser brukes på journalistikk som handler om kjendiser og uvesentligheter. 6 Populærjournalistikken er nødvendig for å skaffe nok publikum og dermed tilstrekkelig med inntekter for å finansiere den viktige journalistikken. Digitale medier har gjort norsk journalistikk mer overfladisk. 8 De neste ti årene vil vi få et sterkere skille mellom mediene eliten bruker, og mediene det store flertallet forholder seg til. Nye aktører på det norske mediemarkedet vil de neste ti årene erobre betydelige markedsandeler fra de etablerte norske mediene. Mediene bidrar til å uthule respekten for ytringsfriheten når de publiserer opplysninger om politikeres og andre kjente personers privatliv. Ny teknologi bidrar til å øke det kommersielle presset mot journalistikken. N

2 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Den kritiske journalistikken er svekket fordi medieeiernes krav til økonomisk avkastning er høyere i dag enn for ti år siden. Helt enig Litt enig,8 % 4,5 %, % 4,4 % 4,4 % , % 4, %, %, % 5, % 6 8 6, %, %, %, %, % 4

3 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Kvaliteten på norsk journalistikk er høyere i dag enn den var for ti år siden. Helt enig Litt enig,5 % 4,5 %, % 6, % 6, % , %, %, % 6, % 5, % 6 6, % 4, %, %,5 % 6, %

4 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Norsk journalistikk er generelt mer kritisk i dag enn den var for ti år siden. Helt enig Litt enig 6, % 4,4 %, % 8, %,4 % , % 4, % 5, % 6, %, % , %,8 %, %, %,6 % 6 5 4

5 .4 Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Journalistikken er langt mer personfokusert enn hva den var for ti år siden. Helt enig Litt enig 6, %,8 % 5, %, %,5 % , %, %, %, %, % , %, % 6, %, %,5 %

6 .5 Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Altfor mye ressurser brukes på journalistikk som handler om kjendiser og uvesentligheter. Helt enig Litt enig 5,8 %,5 %,8 % 5, %, % , %, %, % 5, % 5, % 5 6 5,6 %,4 %,8 % 5, %, % 6 4 6

7 .6 Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Populærjournalistikken er nødvendig for å skaffe nok publikum og dermed tilstrekkelig med inntekter for å finansiere den viktige journalistikken. Helt enig Litt enig,6 % 8,4 %, % 4, %,5 % , %, % 8, % 8, %, % , % 4, %, %, %, % 45 5

8 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Digitale medier har gjort norsk journalistikk mer overfladisk. Helt enig Litt enig 4,5 % 8, %, % 4,6 %, % ,6 %, %, %, %,6 % 8 5 6, % 8, %,4 %,4 %,4 %

9 .8 Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - De neste ti årene vil vi få et sterkere skille mellom mediene eliten bruker, og mediene det store flertallet forholder seg til. Helt enig Litt enig, % 4, %, % 6,4 %, % , % 8, % 5, % 5, % 5, % 6,4 % 5,5 %,8 % 6, %, %

10 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Nye aktører på det norske mediemarkedet vil de neste ti årene erobre betydelige markedsandeler fra de etablerte norske mediene. Helt enig Litt enig,4 %, % 6,5 % 8,6 %,8 % , % 4, %, %, %, % , %,4 %,8 %, % 4,6 %

11 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Mediene bidrar til å uthule respekten for ytringsfriheten når de publiserer opplysninger om politikeres og andre kjente personers privatliv. Helt enig Litt enig, %, % 5, %, %, % , %, % 5, % 8, %, % ,8 %, %, % 4, %, %

12 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Ny teknologi bidrar til å øke det kommersielle presset mot journalistikken. Helt enig Litt enig, % 4, % 6, %,4 % 8, % , % 5, % 8, % 5, % 8, % 5 5 6, % 4,8 %, %,8 %, %

13 . Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen N

14 . Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet 5, % 6, %,8 %,8 %,5 %,5 %, % 4, % , % 6, % 5, %, %, %, %, %, % ,5 % 6, %, %,5 %,6 %,6 % 5, % 4, %

15 . Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet, %,6 %,6 %, % 4, %,8 %, %,4 % , %, % 8,6 % 8,5 %, %, %, %,4 % 5 5, %, %, %,6 % 4, %,5 %, %, %

16 . Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet, %, % 6,8 %, %, % 4, %, %, % ,6 %, % 5,5 % 6,4 %,6 %, %, % 5,5 % , %, % 8, % 5, % 8, %,4 %,6 %,6 %

17 .4 Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - 4 Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet 5, %, % 8, %,8 %,8 %, % 4, %, % , % 4, %, %, % 4, %, %, % 4, % , %, % 6,6 %,8 % 6, %,6 % 5, %,6 %

18 .5 Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - 5 Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet, %,8 %, % 6,6 %,5 %,5 % 8, %, % , %, %, %,5 %,8 % 5, %, % 4,5 % ,6 %, %, %, %,6 % 4,5 %, %,6 %

19 .6 Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - 6 Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet,5 %, % 6,4 % 6,4 %, %,4 %,5 % 4, % , % 4,6 % 4, %, %, % 4,5 %,8 %, % 6 4 4, %,6 %, % 6, %, %,5 %, % 4, %

20 . Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet 4,4 %, %,6 %, % 5, %, %,8 %, % , %, %, %, % 8, % 8, % 5, %, % 4 4 5, %, % 6,8 %,6 % 4,8 %,4 %,4 % 6, %

21 .8 Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - 8 Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet,8 % 5,6 %,6 %,8 %, %, %,8 %,4 % , % 4, %, %, % 6, % 6, %, % 6,6 % 8, %,8 %, %, %, %, %, % 8,5 %

22 4. I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet N

23 4. I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet, % 4, % 55 5, %, %, % 4, %, %,4 %,8 %,8 % 6,8 % 44, % 5,6 % 8,5 % 5 6, %, % 5 6, %, %, %, % 5, %, %, %, % 46 85

24 4. I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet, %,8 % ,4 %, %, %, % 6 5, %, %, %,4 % 5 5 4, %, % 5,4 %, % 5 6,6 % 8,4 % 4 6, %, %,4 %, % 5, %, %,5 %, %

25 4. I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet 8, % 6, % 4 5, % 5,8 % 4,4 %, % 8 8,4 % 5, %,8 %, % 5 6, % 6, % 4,6 %,5 % 4 8, % 8,6 % 6, %, %, %, % 4 5,5 % 4, %,8 %, %

26 4.4 I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - 4 Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet,8 % 4,6 % 8,8 % 4, %,6 % 4, % 6, %,8 %, %,8 % , % 4, % 4,6 %, % 4 8, %, % 6 4, % 8, % 8,8 %, % 4 48, % 4, %, %, %

27 4.5 I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - 5 Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet 4, %,5 % 8,6 %,6 %,6 % 6, %,6 % 8,6 %, %, % , %, %, %, %, % 6,6 % 4, % 5,6 %, %, %, %, %, % 4, %

28 4.6 I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - 6 Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet,6 %,6 %, %, %,6 %, %, % 4, %,5 %, % ,8 %,8 %, %, %,8 % 4,4 %, % 4, % 6, %,6 % 8 6 8, %,8 %, %,5 %

29 4. I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet,6 %, %, %, %, % 6,5 % 5, % 8, %, %, % , %, %,8 % 5,6 %, % 6,8 % 8 5,8 %, % 6, % 8, % ,6 %, %, %, % 58

30 4.8 I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - 8 Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet, %, %, %, %, %,6 %, %, %,4 % 8, % 4 6, %, %, % 6, %, %, % 6, %, %, % 8, % 5, %, %,5 % 8, % 6 85

31 5. Hvordan tror du NRK blir finansiert i 5? Kun ett svar. Ved lisens som i dag,6 % Ved direkte støtte over statsbudsjettet,4 % Ved en blanding av lisens og reklame 6, % 4 NRK vil være et helkommersielt selskap i 5,4 % 5 Annet, spesifiser her,8 % , % 6, % 4, % 5, %, % 6 4 6,6 %, %, %,4 %,5 % 5 4

32 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Nettdebatter uten forhåndskontroll av innlegg og publisering av publikums eget innhold undergraver respekten for redaktørinstituttet. Medienes nettdebatter er regulert godt nok i Vær varsom-plakatens punkt om digitale meningsutvekslinger. Publikums eget innhold - tekst, bilder, video osv. - vil spille en stadig viktigere rolle i nyhetsformidling og debatt. 4 Medienes satsing på publikums eget innhold er først og fremst kommersielt motivert. 5 At publikum selv kan publisere innhold andre steder enn i de tradisjonelle mediene, vil på sikt true medienes eksistens. 6 Ny teknologi har bidratt til å demokratisere ytringsfriheten. Det er behov for sterkere regulering av ytringer på internett. 8 Publisering av rykter, mobbing og personangrep på internett er noe av prisen vi må betale for ytringsfriheten. Over tid vil nettdebattene bli mer kultiverte. N

33 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Nettdebatter uten forhåndskontroll av innlegg og publisering av publikums eget innhold undergraver respekten for redaktørinstituttet. Helt enig Litt enig 8,8 %, % 6,8 % 6,5 % 6, % ,8 % 45,8 % 5, % 8,5 %, % 5 5 4, %, %, % 5, %,5 %

34 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Medienes nettdebatter er regulert godt nok i Vær varsom-plakatens punkt om digitale meningsutvekslinger. Helt enig Litt enig, %, % 4, % 5,5 %, % , % 5, % 8,6 %, % 8,6 % 6 5, % 4, %, % 5, %,6 %

35 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Publikums eget innhold - tekst, bilder, video osv. - vil spille en stadig viktigere rolle i nyhetsformidling og debatt. Helt enig Litt enig 4,8 % 4, % 5, %,4 %,8 % ,5 %, % 5, %,4 %, % 5 48,5 % 4, % 5, %, %, %

36 6.4 Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Medienes satsing på publikums eget innhold er først og fremst kommersielt motivert. Helt enig Litt enig, %,8 % 4,8 % 8,6 %,6 % , %, % 5, %, %,6 % , %, % 4, % 8, % 8,8 %

37 6.5 Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - At publikum selv kan publisere innhold andre steder enn i de tradisjonelle mediene, vil på sikt true medienes eksistens. Helt enig Litt enig 5, %,6 % 4, %,4 %, % ,4 % 8,6 % 6, % 5,6 % 5,4 % 5 5 6, % 4, %, % 4, %, %

38 6.6 Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Ny teknologi har bidratt til å demokratisere ytringsfriheten. Helt enig Litt enig 4, % 44,5 % 8, % 4,6 %, % ,8 % 44, % 6,8 % 5, %, % , % 45,4 %,8 % 4,6 %,6 %

39 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Det er behov for sterkere regulering av ytringer på internett. Helt enig Litt enig 8, %, % 4, %, %, % ,6 %, % 6, % 5, % 5, % 5 8, % 4, %, %,4 %, %

40 6.8 Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Publisering av rykter, mobbing og personangrep på internett er noe av prisen vi må betale for ytringsfriheten. Helt enig Litt enig,6 % 6, %, % 4, %, % , %, %, %, %,6 % 6 8 5, % 8, %, %, % 4, %

41 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Over tid vil nettdebattene bli mer kultiverte. Helt enig Litt enig, %, %, %, % 4, % ,5 %, %, %, % 8,6 % 5 6 5, %, %, %,8 %, %

42 . Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Pressestøtte og momsfritak for avisene bør utredes og gjennomgås på nytt, i lys av de siste års utvikling i mediebransjen. Pressestøtten (den direkte støtten produksjonstilskuddet) bør utvides til å gjelde også internettbaserte publikasjoner. Pressestøtten bør fjernes helt og holdent. 4 Det bør utredes teknologinøytrale støtteordninger for medier. 5 Pressestøtten bør som i dag forbeholdes papiravisene. N

43 . Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Pressestøtte og momsfritak for avisene bør utredes og gjennomgås på nytt, i lys av de siste års utvikling i mediebransjen. Helt enig Litt enig, % 6,5 %, %,6 % 6, % , % 8, % 6, % 6, % 8, % ,6 % 5, %, %, %,6 %

44 . Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Pressestøtten (den direkte støtten produksjonstilskuddet) bør utvides til å gjelde også internettbaserte publikasjoner. Helt enig Litt enig,8 %,8 %,4 %,5 % 4, % , %, %, %, %, % 4 6 6, % 6, % 6, %,4 % 4,5 %

45 . Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Pressestøtten bør fjernes helt og holdent. Helt enig Litt enig, % 6, %, % 4, % 55, % , % 5, % 5,5 %, % 5, % , %,8 %, %, % 5,5 %

46 .4 Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Det bør utredes teknologinøytrale støtteordninger for medier. Helt enig Litt enig 6,4 %,5 % 6, %,5 %, % , % 5,4 % 5,4 % 8,5 % 8,5 % , %, % 6, %, % 8, %

47 .5 Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Pressestøtten bør som i dag forbeholdes papiravisene. Helt enig Litt enig 5, %,4 %, % 4, %, % ,8 %, %, %, %,8 % 8 58, %,4 %, %, % 5, %

48 8. Ytringsfrihet i virksomheter. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Folk som varsler om kritikkverdige forhold i egen bedrift/virksomhet, har for dårlig rettsvern i dag. For strenge regler for ansattes ytringsfrihet gir færre stemmer i det offentlige rom og fører til at kritikkverdige forhold ikke blir avslørt. Økt frihet for ansatte til å ytre seg om interne forhold i virksomheten vil bare føre til flere konflikter og mer mistrivsel i arbeidslivet. 4 Mediene må selv bli flinkere til å være åpne om sine arbeidsprosesser og interne diskusjoner. N

49 8. Ytringsfrihet i virksomheter. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Folk som varsler om kritikkverdige forhold i egen bedrift/virksomhet, har for dårlig rettsvern i dag. Helt enig Litt enig 4,4 %,8 %, %,6 %, % 8 6 4, %, % 5, % 8,5 %,4 % , % 4,4 % 8,8 %, %,6 %

50 8. Ytringsfrihet i virksomheter. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - For strenge regler for ansattes ytringsfrihet gir færre stemmer i det offentlige rom og fører til at kritikkverdige forhold ikke blir avslørt. Helt enig Litt enig 5,5 %, % 6,5 %,8 %,8 % , %, %, % 6, %, % , %, % 5, %, %,5 %

51 8. Ytringsfrihet i virksomheter. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Økt frihet for ansatte til å ytre seg om interne forhold i virksomheten vil bare føre til flere konflikter og mer mistrivsel i arbeidslivet. Helt enig Litt enig, % 6,5 % 4,6 %,8 % 5,4 % , % 5,4 % 8,6 %, %, % , % 4, %,6 %, %, %

52 8.4 Ytringsfrihet i virksomheter. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Mediene må selv bli flinkere til å være åpne om sine arbeidsprosesser og interne diskusjoner. Helt enig Litt enig 64,8 %, %, %, %,8 % ,4 %, %,4 %, %, % , %, %, %, %, %

53 . Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Når samfunnet blir mer multireligiøst, skapes et sterkere behov for lovgivning mot blasfemiske og troskrenkende ytringer. Striden om Muhammed-karikaturene viste at det er blitt vanskeligere å ytre seg kritisk mot religion i Norge. Vi vil i de neste årene oppleve nye saker der ytringer møtes med vold eller trusler om vold fra religiøse grupper. 4 Vi vil i de neste årene oppleve flere konfliktsaker knyttet til ytringer om homofiles praksis og rettigheter. 5 Norske redaktører og journalister utøver mer selvsensur i dag enn for ti år siden. N

54 . Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Når samfunnet blir mer multireligiøst, skapes et sterkere behov for lovgivning mot blasfemiske og troskrenkende ytringer. Helt enig Litt enig 6, %,6 % 6, % 5, % 5, % 6 4 5, % 6,8 % 6, %, % 44, % , %,6 % 6, %, % 5,6 %

55 . Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Striden om Muhammed-karikaturene viste at det er blitt vanskeligere å ytre seg kritisk mot religion i Norge. Helt enig Litt enig,5 %,5 %,8 %,6 %, % , % 8, % 5, %, % 8, % ,6 % 4, %, %, %, % 55

56 . Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Vi vil i de neste årene oppleve nye saker der ytringer møtes med vold eller trusler om vold fra religiøse grupper. Helt enig Litt enig 55,4 % 5,8 % 6, %, %,4 % , % 5, % 6, %, %, % , % 5,8 %,4 %,6 %,5 %

57 .4 Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Vi vil i de neste årene oppleve flere konfliktsaker knyttet til ytringer om homofiles praksis og rettigheter. Helt enig Litt enig, %, % 6, %, % 5, % , % 5, % 5, %, %, % ,8 %, % 6, %, %, %

58 .5 Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Norske redaktører og journalister utøver mer selvsensur i dag enn for ti år siden. Helt enig Litt enig, % 4,5 %, %, %,4 % , % 4, %, %, %, % , %, %,8 %, % 4, %

59 . Etter ditt syn, vil det være positivt eller negativt om blasfemiparagrafen i straffeloven ble fjernet? Positivt Negativt Vil ikke ha reell betydning 4 Annet, spesifiser her - Vet ikke 5, % 5, % 6, %, %,6 % , % 5, % 8, %, % 5, % , % 5,5 % 5, %, % 5, %

60 . Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? For få fagfolk, forskere, og andre med særlig faglig kunnskap er synlige i samfunnsdebatten Riksmediene anstrenger seg for lite for å trekke inn andre enn de faste rikssynserne i debatter. Det er for tette bånd mellom redaktører og journalister og den politiske eliten i Norge. 4 Det er for tette bånd mellom redaktører og journalister og den økonomiske eliten i Norge. 5 Kommentatorene har en for sentral plass i den politiske journalistikken i Norge. 6 Den politiske journalistikken i Norge har blitt mer kritisk og uavhengig de siste årene. Nye kanaler har bidratt til å øke mangfoldet i samfunnsdebatten. N

61 . Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - For få fagfolk, forskere, og andre med særlig faglig kunnskap er synlige i samfunnsdebatten Helt enig Litt enig 4, % 5, %, %, % 4,6 % , %, %, %, %, % 6 6,8 %,8 %,4 %, % 4, % 8 6

62 . Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Riksmediene anstrenger seg for lite for å trekke inn andre enn de faste rikssynserne i debatter. Helt enig Litt enig 5, % 4, %,4 %, %, % , %, %, %, % 5, % , % 5, %,6 %,6 %, % 6 5 6

63 . Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Det er for tette bånd mellom redaktører og journalister og den politiske eliten i Norge. Helt enig Litt enig 4,4 % 46, % 4,5 %,5 %,8 % , % 4, % 5, %, %, % , % 48,4 % 5, %, % 4, % 4 6

64 .4 Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Det er for tette bånd mellom redaktører og journalister og den økonomiske eliten i Norge. Helt enig Litt enig, %,5 % 5, %, % 6, % , % 6, % 5, %, %, % 8 5 6, % 4, % 5, % 5,5 %, %

65 .5 Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Kommentatorene har en for sentral plass i den politiske journalistikken i Norge. Helt enig Litt enig,5 %,8 % 4,4 % 6, % 4, % , % 5, %, % 5, % 8, % 5 6 6, %,8 % 6, % 4,4 % 5, %

66 .6 Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Den politiske journalistikken i Norge har blitt mer kritisk og uavhengig de siste årene. Helt enig Litt enig, %,5 % 6, %,5 % 4, % , %, % 5, %, %, % 5 6,8 % 4,5 % 4, %,6 % 4, %

67 . Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Nye kanaler har bidratt til å øke mangfoldet i samfunnsdebatten. Helt enig Litt enig 6, % 8,4 %,5 % 8, % 4, % 6, % 4, % 8, % 5, %, % , %, %,5 %, % 4, %

68 . Overordnede spørsmål. Hvilken oppfatning har du av utviklingen innen ytringsfrihet i Norge? Ytringsfriheten i Norge er i løpet av de siste ti årene blitt Styrket Uendret Svekket 4 Annet, spesifiser her - Vet ikke 45,4 %,6 % 6,4 %, %,4 % , %, % 5,5 %, % 6, % , %,4 %, %, %,6 %

69 . Oppslutningen om ytringsfrihet som en grunnleggende verdi i det norske samfunnet vil i løpet av de neste ti årene... Styrkes Forbli uendret Svekkes 4 Annet, spesifiser her - Vet ikke 45,5 %,4 %, %,8 %, % , % 8, %, %, %, % 8 6 4,8 %, %,6 %,5 %, %

70 4. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Ytringsfriheten er så solid fundamentert som grunnleggende verdi i Norge at den vil stå imot alle angrep fra religiøse og politiske ekstremister. Kommersielt press er en større trussel mot ytringsfriheten enn press fra religiøse og politiske ekstremister. Ytringsfriheten må kjempes for kontinuerlig. Den er stadig utsatt for trusler. 4 Ytringsfriheten har et godt nok vern i norsk lovgivning i dag. N

71 4. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Ytringsfriheten er så solid fundamentert som grunnleggende verdi i Norge at den vil stå imot alle angrep fra religiøse og politiske ekstremister. Helt enig Litt enig 4, % 4,6 % 8,4 %, %, % , % 6, % 8, %, %, % ,4 % 4, % 8,8 %, % 8,8 % 4 6 4

72 4. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Kommersielt press er en større trussel mot ytringsfriheten enn press fra religiøse og politiske ekstremister. Helt enig Litt enig 6,4 % 4, % 6,5 %,8 % 8,8 % , %, %, % 5, % 5, % 6 5 6, % 4, %, %,5 %, % 5 6 4

73 4. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Ytringsfriheten må kjempes for kontinuerlig. Den er stadig utsatt for trusler. Helt enig Litt enig 4,8 %,5 % 4,6 %, %, % 6 5 6, % 5, %, %,4 %, % , %, %,6 %,5 %, % 4 4 5

74 4.4 Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Ytringsfriheten har et godt nok vern i norsk lovgivning i dag. Helt enig Litt enig, %, %,4 % 5, %,6 % , %, % 5, %, %, % , %, %,6 % 8, %, %

75 5. Bakgrunnsspørsmål. Kjønn.,6 % 6,4 % , %, % 6 6, %, % 4 4 5

76 6. Alder Under år - 4 år 4-5 år år 5 Over 6 år, % 5,5 %, %, % 8,4 % , %,5 % 44, %, %, % 8 6 5, % 4, % 8,4 % 5, %, %

77 . Stilling Enleder Sjefredaktør Underordnet redaktør, % 4, % 58,6 % , % 8, % 6, % 5 8 6, %,4 % 5, % 45

78 8. Hva slags medium jobber du i? Mediehus (flere kanaler) Riksdekkende avis med nettutgave Regional / lokal avis med nettutgave 4 Kringkasting 5 Ukepresse 6 Fagpresse Nettavis 8 Byrå Annet, spesifiser her 4, % 6,8 %, %, %, % 4,5 % 4, %,4 %, % , % 8, % 6, %, % 5, % 8, % 5, %, %, % , % 6, %, % 4,6 %, %, % 4, % 4, %, %

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Mediefolk og sosiale medier

Mediefolk og sosiale medier Mediefolk og sosiale medier En undersøkelse om journalister og redaktørers forhold til sosiale medier i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Sommerkonferansen 28. august 2010 Undersøkelsen Questback-undersøkelse

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 ***

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 *** *** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 3. - 17. FEBRUAR 2014 *** ========================================================== ====== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvlket medium dekker dine interesser best?

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Rådhusgaten 17, 0158 Oslo Sentralbord 2240 5050 - www.nored.no epost: post@nored.no

Rådhusgaten 17, 0158 Oslo Sentralbord 2240 5050 - www.nored.no epost: post@nored.no Rådhusgaten 17, 0158 Oslo Sentralbord 2240 5050 - www.nored.no epost: post@nored.no Mangfoldsutvalget Kulturdepartementet Deres ref.: Innspill til Mediemangfoldsutvalget Vi viser til Mediemangfoldsutvalgets

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

28.5% 57% COUNT PERCENT

28.5% 57% COUNT PERCENT Presseetikk og pressens selvdø Survey Results 1 Hvor stor betydning mener du den norske selvdømmeordningen (VVP og PFU) har for norsk presses troverdighet? (Mandatory) 28.5% 57% COUNT PERCENT Stor 121

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010

Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010 Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010 I Norge har vi i en årrekke hatt forutsigbare rammebetingelser for pressen: Merverdiavgiftens (momsens) 0-sats på

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Norsk Redaktørforening Handlingsplan 2013-2015 Kjerne - Kompetanse - Kvalitet Kontakt 1 2 Vårt hovedoppdrag NR er en forening til forsvar for redaktørinstituttet, ytringsfriheten, meningsmangfoldet og

Detaljer

Attføring godt stoff for media. AB-konferanse Hamar 2009 Informasjonssjef Per Christian Langset

Attføring godt stoff for media. AB-konferanse Hamar 2009 Informasjonssjef Per Christian Langset Attføring godt stoff for media AB-konferanse Hamar 2009 Informasjonssjef Per Christian Langset Disposisjon En liten medievitenskapelig innledning Attføringsbedriftenes mediesatsing Utforming av budskap

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Ne#undersøkinga 2008. Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008

Ne#undersøkinga 2008. Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008 Ne#undersøkinga 2008 Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008 Agenda 1. Om Ne#avisundersøkelsen 2. Noen sammenhenger 3. Test av norske mediebedrigers ne#strategier 4. Ne#journalisJkk og kvalitet

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier KH1 Lysbilde 2 KH1 Vi arbeider for barns rettigheter Vår oppgave er å være pådrivere for at samfunnet skal innfri FNs konvensjon

Detaljer

Tematisk er det mest omtale av politikk og PR, kundeforhold, ekspertuttalelser og mobilitet som følge av enkeltsakers publisitetsomfang

Tematisk er det mest omtale av politikk og PR, kundeforhold, ekspertuttalelser og mobilitet som følge av enkeltsakers publisitetsomfang 1. kvartal 2011 Det er en økning i antall oppslag: 568 oppslag *, mot 250 i forrige kvartal, og det er en større andel oppslag i allmennmedier enn fag- og nisjemedier Dette skyldes i stor grad byråmeldinger

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Nr 31, 32, 33 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen TIL LM Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag til

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 16. februar 16. mars Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 16. februar

Detaljer

Redaktøransvaret. Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar

Redaktøransvaret. Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar Redaktøransvaret Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar Rettslig ansvar i media straff erstatning Den originære ytrer Journalister, fotografer og lignende. Medieforetaket Den bevisste (skyldige)

Detaljer

Polaris Media ASA Trondheim. Til. Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA

Polaris Media ASA Trondheim. Til. Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA Polaris Media ASA Trondheim Til Ekspertutvalget som gjennomgår medieeierskapsloven v/ leder Mona Søyland Trondheim, 9. februar 2012 HØRINGSUTTALELSE FRA POLARIS MEDIA Vi viser til det pågående arbeidet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG OM ENDRING AV DEN ØVRE GRENSEN FOR NASJONALT I MEDIEEIERSKAPSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG OM ENDRING AV DEN ØVRE GRENSEN FOR NASJONALT I MEDIEEIERSKAPSLOVEN MEDIEBEDRIFTENE I iculmr- m kirked.---n. -' Kultur - og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo - postmottak @ kkd. dep. no Deres ref.: 2001/04589 ME roy:elt Vår ref.: 048 Oslo, 9. januar 2006 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia . KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia AMEDIA UTGIVER AV LOKALE MEDIER Eier 64 utgiverselskap spredd over hele landet. Publiserer 77 avistitler

Detaljer

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister NORSK PRESSEFORBUND Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref Vår ref Dato 09/5279 SL MLF/KR 030-11 04.03.2011 Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Norsk Presseforbund

Detaljer

Mediestøtte Debattnotat til landsråd i NJ

Mediestøtte Debattnotat til landsråd i NJ Mediestøtte Debattnotat til landsråd i NJ - 23.3.2010 Skal nettavisene få pressestøtte? Hva med de andre elektroniske massemediene, ukepressen eller fagpressen? Skal alle kunne få eller bare de som utgir

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NOTAT. Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten

NOTAT. Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten NOTAT Til: Landsrådet 14.03.07 Dato: 08.03.2007 Saksnummer: 06-243 Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten Som annonsert skal forslaget om lovfesting av redaktørplakaten debatters på

Detaljer

Medieundersøkelsen 2016 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen Utført av Respons Analyse AS

Medieundersøkelsen 2016 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen Utført av Respons Analyse AS Medieundersøkelsen 2016 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen Utført av Respons Analyse AS 2 ANNONSEBLOKKERING 11. Det er i dag mulig å laste ned tjenester for annonseblokkering på

Detaljer

Avtale om allmennkringkasting

Avtale om allmennkringkasting Avtale om allmennkringkasting Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har inngått følgende avtale, men slutter seg for

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945.

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Klage til PFU på VGs sponsorsamarbeid med Rema 1000.

Klage til PFU på VGs sponsorsamarbeid med Rema 1000. Kristiansand 21.10 2015 Klage til PFU på VGs sponsorsamarbeid med Rema 1000. Styret i Fædrelandsvennens redaksjonsklubb vil med dette klage inn VGs satsning på sponset innhold, «Familieliv» til Pressens

Detaljer

Eksamen i mediekritikk, våren 2011. Kandidat nummer 2

Eksamen i mediekritikk, våren 2011. Kandidat nummer 2 Eksamen i mediekritikk, våren 2011 Kandidat nummer 2 May 4, 2011 Internett har vært og er en av de raskest voksende medium. Det hele startet som et nettverk for akademia. I senere tid har det blitt et

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Side 1 av 10. Utgående - Elektronisk post. Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe. Dato: 14.05.

Side 1 av 10. Utgående - Elektronisk post. Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe. Dato: 14.05. Utgående - Elektronisk post Til: Caroline Berg Eriksen/www.fotballfrue.no, presse@fotballfrue.no, Fra: Brit Røthe Dato: 14.05.2013 Saksnummer: 13/940-1 Markedsføring på blogg - oppdatering av bloggveiledningen

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 16. februar 16. mars Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 16. februar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR YTRINGSFRIHET. Vedtatt av styret

RETNINGSLINJER FOR YTRINGSFRIHET. Vedtatt av styret RETNINGSLINJER FOR YTRINGSFRIHET Vedtatt av styret 10.12.18 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Spesifikt om varsling... 4 3. Omfang/virkeområde... 4 4. Aktivitet/beskrivelse... 4 5. Fremgangsmåte

Detaljer

Pressestøtten i Norge

Pressestøtten i Norge Området Tilskudd & Utredning (og Teknologi) V/ Tor Erik Engebretsen Tilskuddsordninger til presse & Lokal kringkasting Pressestøtten i Norge Mva-fritak for aviser (indirekte, 1,3 mrd.) Produksjonsstøtte

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013

Detaljer

Møtet med media. Medienes rolle

Møtet med media. Medienes rolle Møtet med media Når du uttaler deg til media, beveger du deg inn i den offentlige sfære. Det du sier i media kan også påvirke hvordan andre behandler deg i ettertid. Medienes rolle Når kriser og ulykker

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Kommunikasjon og mediehåndtering

Kommunikasjon og mediehåndtering Kommunikasjon og mediehåndtering 26. jan 2011 Magne Lerø Ukeavisen Ledelse Disposisjon 1. Kommunikasjon og lederskap 2. Lojalitet og åpenhet 3. Taushetsplikt og varsling 4. Utviklingstrekk i mediene 5.

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13. Innledning... 23

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13. Innledning... 23 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13 Innledning... 13 Artikkel 1.1 Betydningen av en fri og uavhengig presse... 14 Artikkel 1.2 Pressens oppgaver og ansvar... 15 Artikkel 1.3 Vern

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

St. Olav og sosiale medier Hva vil vi og hva oppnår vi?

St. Olav og sosiale medier Hva vil vi og hva oppnår vi? St. Olav og sosiale medier Hva vil vi og hva oppnår vi? Kommunikasjonssjef Marit Kvikne IFS-konferanse, Oslo, 30. mars 2011 The times they are a-changing (Bob Dylan) Hva ville vi? Profilere Overvåke tradisjonelle

Detaljer

Lagring og Vær Varsom plakaten

Lagring og Vær Varsom plakaten Bør klagefristen til Pressens Faglige Utvalg utvides for nettinnhold? Rapport fra utvalget nedsatt av Norsk Presseforbund, Tormod Ellingsen, Frank Gander, Espen Egil Hansen, Kristjan Molstad, Ingrid Synnøve

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Medieundersøkelsen blant og i Norge og Sverige 24. januar 2. april Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 24. januar 2. april

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media

Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne Radio Norge og Bauer Media vil med dette benytte anledningen til å avgi høringssvar

Detaljer

4,L.u,, Kolm o Idr. Høring : Lovfesting av redaksjonell. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ostmottak a)kkd.de

4,L.u,, Kolm o Idr. Høring : Lovfesting av redaksjonell. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ostmottak a)kkd.de Kolm o Idr NORSK JOURNALISTLAG 1j,ii,. 4,L.u,, Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ostmottak a)kkd.de no 12.04.2007 Vår referanse: 07-144 Høring : Lovfesting av redaksjonell uavhengighet Norsk

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

Innhold Presentasjon av tema og oppgave... 2 Problemstilling... 2 Analyse... 3 Drøfting... 6 Avslutning... 10 Litteraturliste...

Innhold Presentasjon av tema og oppgave... 2 Problemstilling... 2 Analyse... 3 Drøfting... 6 Avslutning... 10 Litteraturliste... NRK klippet bort Norges- kritikk Av Eivind Mathisen 5.11.2013 Innhold Presentasjon av tema og oppgave... 2 Problemstilling... 2 Analyse... 3 Drøfting... 6 Avslutning... 10 Litteraturliste... 11 1 Presentasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

Deres ref.: 2010/05024 ME/ME3 HHO:elt Vår ref.: Oslo, 13. april 2011

Deres ref.: 2010/05024 ME/ME3 HHO:elt Vår ref.: Oslo, 13. april 2011 Aller Adm.dir Roger Hansen Aller Media A/S Postboks 1169, Sentrum 0107 Oslo Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 2010/05024 ME/ME3 HHO:elt Vår ref.: Oslo, 13. april 2011 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2015/16

Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2015/16 Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2015/16 Lærer: Ståle Tangset Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom

Detaljer

Læreplananalyse av «Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon»

Læreplananalyse av «Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon» Læreplananalyse av «Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon» Mediesamfunnet 1 gjøre rede for gjøre greie for beskrive bruke sammenligne presentere

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Vedlegg 1 Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september

Detaljer

Mediestøtte Organisasjonshøring i Norsk Journalistlag - høringsfrist 25. juni 2010

Mediestøtte Organisasjonshøring i Norsk Journalistlag - høringsfrist 25. juni 2010 Mediestøtte Organisasjonshøring i Norsk Journalistlag - høringsfrist 25. juni 2010 Skal nettavisene få pressestøtte? Hva med de andre elektroniske massemediene, ukepressen eller fagpressen? Skal alle kunne

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Mediestrategi: Rogaland fylkeskommune driver aktiv informasjonsformidling. MEDIEVEILEDNING

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Mediestrategi: Rogaland fylkeskommune driver aktiv informasjonsformidling. MEDIEVEILEDNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE Mediestrategi: Rogaland fylkeskommune driver aktiv informasjonsformidling. MEDIEVEILEDNING Mediestrategi Rogaland fylkeskommune driver aktiv informasjonsformidling mot media. Målet

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

Sikkerhet på akkord med personvernet? NOU 2015: 13

Sikkerhet på akkord med personvernet? NOU 2015: 13 Sikkerhet på akkord med personvernet? NOU 2015: 13 Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden ISACA 10.02.2015 Utvalgsmedlemmer Olav Lysne (leder) Janne Hagen Fredrik Manne Sofie Nystrøm

Detaljer

Til Finanskomiteen

Til Finanskomiteen Til Finanskomiteen 24.10.17 Status for mediebransjen Stort mediemangfold landet rundt o 2016: 227 aviser, mer enn 200 fagblader, rundt 65 magasiner. o 2016: 200 aviser hadde et digitalt opplagstall. Det

Detaljer

Kom i gang med Nysgjerrigper

Kom i gang med Nysgjerrigper Kom i gang med Nysgjerrigper Gro Wollebæk Vevelstadåsen skole, ressurslærer og forfatter av naturfagserien Spire. Side Nysgjerrigpermetoden og læreplanverket Formålsparagrafen: Opplæringen skal «fremje

Detaljer

4.14 teori og praksis. NRs høstmøte Gardermoen 3. november 2014 Arne Jensen Norsk Redaktørforening

4.14 teori og praksis. NRs høstmøte Gardermoen 3. november 2014 Arne Jensen Norsk Redaktørforening 4.14 teori og praksis NRs høstmøte Gardermoen 3. november 2014 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Kort historikk 20 år Inn i VVP fra 1995 En oppklaring Samtidig imøtegåelse 4.14. De som utsettes for sterke

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

MEVIT1510. Forelesningens innhold:

MEVIT1510. Forelesningens innhold: MEVIT1510 Journalistikk på nett Forelesningens innhold: Rasmussen: Nettmedier Engebretsen: Nyheter på nettet Oversikt over ulike nettmedier. Hva kjennetegner journalistikk på nettet? Nyhetspresentasjon

Detaljer

vet vi hvilke fartsgrenser som gjelder der vi er???

vet vi hvilke fartsgrenser som gjelder der vi er??? 1 2 vet vi hvilke fartsgrenser som gjelder der vi er??? 3 Kan vel egentlig svare Hvorfor ikke? Begrunnelsen er hentet fra den sentrale fartsforskiften som gjelde rhele landet. Denne forskriften hjemler

Detaljer

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær Norsk Redaktørforening Styremøte 2012-12-04 Oslo NEØ Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær I styremøtet i Palma i september gjorde styret følgende vedtak i sak 2012-41 Ansettelse av ny

Detaljer

DRAP OG DIAGNOSER HVEM DREPER OG HVORFOR? OG HVEM ER OFRENE? NRKS GRANSKNING OG KARTLEGGING AV TI ÅR MED DRAP

DRAP OG DIAGNOSER HVEM DREPER OG HVORFOR? OG HVEM ER OFRENE? NRKS GRANSKNING OG KARTLEGGING AV TI ÅR MED DRAP DRAP OG DIAGNOSER HVEM DREPER OG HVORFOR? OG HVEM ER OFRENE? NRKS GRANSKNING OG KARTLEGGING AV TI ÅR MED DRAP Av: Ståle Hansen, Marit Higraff, Ellen Borge Kristoffersen og Anne Vinding NRK Nyheter og NRK

Detaljer

Å være talerør for fylket

Å være talerør for fylket Å være talerør for fylket Innlegg for Fylkestinget, Molde, 14. november 2007 Jan-Erik Larsen Viktige avklaringer! Hva snakker vi om? Hvem snakker vi til? Hvem er målgruppen(e)? Hva er budskapet? Et talerør

Detaljer

Last ned Journalistikk og kildekritisk analyse - Sigurd Allern. Last ned

Last ned Journalistikk og kildekritisk analyse - Sigurd Allern. Last ned Last ned Journalistikk og kildekritisk analyse - Sigurd Allern Last ned Forfatter: Sigurd Allern ISBN: 9788202405816 Antall sider: 277 Format: PDF Filstørrelse:22.74 Mb Kildegransking og kildekritisk analyse

Detaljer

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser Q4 2015 hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser - Q4 2015 Side 2 av 11 Dette er oss Hyttenyhetene er bindeleddet mellom hytteeieren, det offentlige

Detaljer

Ytringsfriheten er alle andre friheters mor

Ytringsfriheten er alle andre friheters mor Ytringsfriheten er alle andre friheters mor Tale av Frank Rossavik (styremedlem i Fritt Ord) ved tildelingen av Fritt Ords Honnør til Flemming Rose og Vebjørn Selbekk, 22. september 2015. De to redaktørene

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

Last ned Nettjournalistikk - Jan Thoresen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nettjournalistikk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Nettjournalistikk - Jan Thoresen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nettjournalistikk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Nettjournalistikk - Jan Thoresen Last ned Forfatter: Jan Thoresen ISBN: 9788205468498 Antall sider: 171 Format: PDF Filstørrelse:39.53 Mb Når et mediums redaksjonelle innhold havner på Internett

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Høringsnotat. Lovfesting av prinsippet om redaksjonell uavhengighet 1 INNLEDNING... 2 2 FORHOLDET TIL GRUNNLOVEN 100... 3

Høringsnotat. Lovfesting av prinsippet om redaksjonell uavhengighet 1 INNLEDNING... 2 2 FORHOLDET TIL GRUNNLOVEN 100... 3 Høringsnotat Lovfesting av prinsippet om redaksjonell uavhengighet 1 INNLEDNING... 2 2 FORHOLDET TIL GRUNNLOVEN 100... 3 3 GJELDENDE RETT... 4 3.1 UTGANGSPUNKTET, AKSJELOVENE... 4 3.2 REDAKTØRPLAKATEN...

Detaljer

Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011

Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011 Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011 Hvordan skal vi fikse det? Film Medietilsynet Trygg bruk Informasjons- og rådgivingstjeneste Nasjonal koordinator Prosjektorganisert EU, 29 land Safer Internet

Detaljer

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN... 3 2.0 ANSKAFFELSEN... 3 3.0 GENERELLE KRAV TIL TJENESTENE.... 4 3.1 KILDER...

Detaljer

Mva-fritaket for kjøp av aviser

Mva-fritaket for kjøp av aviser ÅNDALSNES AVIS AS Romsdalsveien 2 Postboks 153 6301 Åndalsnes Telefon sentralbord 71 22 22 22 Telefaks 71 22 77 22 Bankgiro 7435.05.61114 Org nr NO 934 271 084 MVA Dato: 24. mars 2011 Mva-fritaket for

Detaljer