QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008"

Transkript

1 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken er svekket fordi medieeiernes krav til økonomisk avkastning er høyere i dag enn for ti år siden. Kvaliteten på norsk journalistikk er høyere i dag enn den var for ti år siden. Norsk journalistikk er generelt mer kritisk i dag enn den var for ti år siden. 4 Journalistikken er langt mer personfokusert enn hva den var for ti år siden. 5 Altfor mye ressurser brukes på journalistikk som handler om kjendiser og uvesentligheter. 6 Populærjournalistikken er nødvendig for å skaffe nok publikum og dermed tilstrekkelig med inntekter for å finansiere den viktige journalistikken. Digitale medier har gjort norsk journalistikk mer overfladisk. 8 De neste ti årene vil vi få et sterkere skille mellom mediene eliten bruker, og mediene det store flertallet forholder seg til. Nye aktører på det norske mediemarkedet vil de neste ti årene erobre betydelige markedsandeler fra de etablerte norske mediene. Mediene bidrar til å uthule respekten for ytringsfriheten når de publiserer opplysninger om politikeres og andre kjente personers privatliv. Ny teknologi bidrar til å øke det kommersielle presset mot journalistikken. N

2 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Den kritiske journalistikken er svekket fordi medieeiernes krav til økonomisk avkastning er høyere i dag enn for ti år siden. Helt enig Litt enig,8 % 4,5 %, % 4,4 % 4,4 % , % 4, %, %, % 5, % 6 8 6, %, %, %, %, % 4

3 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Kvaliteten på norsk journalistikk er høyere i dag enn den var for ti år siden. Helt enig Litt enig,5 % 4,5 %, % 6, % 6, % , %, %, % 6, % 5, % 6 6, % 4, %, %,5 % 6, %

4 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Norsk journalistikk er generelt mer kritisk i dag enn den var for ti år siden. Helt enig Litt enig 6, % 4,4 %, % 8, %,4 % , % 4, % 5, % 6, %, % , %,8 %, %, %,6 % 6 5 4

5 .4 Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Journalistikken er langt mer personfokusert enn hva den var for ti år siden. Helt enig Litt enig 6, %,8 % 5, %, %,5 % , %, %, %, %, % , %, % 6, %, %,5 %

6 .5 Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Altfor mye ressurser brukes på journalistikk som handler om kjendiser og uvesentligheter. Helt enig Litt enig 5,8 %,5 %,8 % 5, %, % , %, %, % 5, % 5, % 5 6 5,6 %,4 %,8 % 5, %, % 6 4 6

7 .6 Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Populærjournalistikken er nødvendig for å skaffe nok publikum og dermed tilstrekkelig med inntekter for å finansiere den viktige journalistikken. Helt enig Litt enig,6 % 8,4 %, % 4, %,5 % , %, % 8, % 8, %, % , % 4, %, %, %, % 45 5

8 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Digitale medier har gjort norsk journalistikk mer overfladisk. Helt enig Litt enig 4,5 % 8, %, % 4,6 %, % ,6 %, %, %, %,6 % 8 5 6, % 8, %,4 %,4 %,4 %

9 .8 Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - De neste ti årene vil vi få et sterkere skille mellom mediene eliten bruker, og mediene det store flertallet forholder seg til. Helt enig Litt enig, % 4, %, % 6,4 %, % , % 8, % 5, % 5, % 5, % 6,4 % 5,5 %,8 % 6, %, %

10 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Nye aktører på det norske mediemarkedet vil de neste ti årene erobre betydelige markedsandeler fra de etablerte norske mediene. Helt enig Litt enig,4 %, % 6,5 % 8,6 %,8 % , % 4, %, %, %, % , %,4 %,8 %, % 4,6 %

11 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Mediene bidrar til å uthule respekten for ytringsfriheten når de publiserer opplysninger om politikeres og andre kjente personers privatliv. Helt enig Litt enig, %, % 5, %, %, % , %, % 5, % 8, %, % ,8 %, %, % 4, %, %

12 . Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Ny teknologi bidrar til å øke det kommersielle presset mot journalistikken. Helt enig Litt enig, % 4, % 6, %,4 % 8, % , % 5, % 8, % 5, % 8, % 5 5 6, % 4,8 %, %,8 %, %

13 . Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen N

14 . Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet 5, % 6, %,8 %,8 %,5 %,5 %, % 4, % , % 6, % 5, %, %, %, %, %, % ,5 % 6, %, %,5 %,6 %,6 % 5, % 4, %

15 . Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet, %,6 %,6 %, % 4, %,8 %, %,4 % , %, % 8,6 % 8,5 %, %, %, %,4 % 5 5, %, %, %,6 % 4, %,5 %, %, %

16 . Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet, %, % 6,8 %, %, % 4, %, %, % ,6 %, % 5,5 % 6,4 %,6 %, %, % 5,5 % , %, % 8, % 5, % 8, %,4 %,6 %,6 %

17 .4 Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - 4 Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet 5, %, % 8, %,8 %,8 %, % 4, %, % , % 4, %, %, % 4, %, %, % 4, % , %, % 6,6 %,8 % 6, %,6 % 5, %,6 %

18 .5 Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - 5 Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet, %,8 %, % 6,6 %,5 %,5 % 8, %, % , %, %, %,5 %,8 % 5, %, % 4,5 % ,6 %, %, %, %,6 % 4,5 %, %,6 %

19 .6 Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - 6 Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet,5 %, % 6,4 % 6,4 %, %,4 %,5 % 4, % , % 4,6 % 4, %, %, % 4,5 %,8 %, % 6 4 4, %,6 %, % 6, %, %,5 %, % 4, %

20 . Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet 4,4 %, %,6 %, % 5, %, %,8 %, % , %, %, %, % 8, % 8, % 5, %, % 4 4 5, %, % 6,8 %,6 % 4,8 %,4 %,4 % 6, %

21 .8 Hva utgjør den største trusselen mot medienes redaksjonelle frihet i dag? Ranger typene trusler som nr.,, osv., der er den alvorligste trusselen. - 8 Eiernes krav til økonomisk avkastning Eiernes innblanding i de redaksjonelle prioriteringene Press fra annonsører 4 Press fra næringsinteresser for øvrig 5 Press fra statlige/kommunale myndigheter 6 Press fra politikere Press fra profesjonelle lobbyister og PR-byråer 8 Annet,8 % 5,6 %,6 %,8 %, %, %,8 %,4 % , % 4, %, %, % 6, % 6, %, % 6,6 % 8, %,8 %, %, %, %, %, % 8,5 %

22 4. I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet N

23 4. I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet, % 4, % 55 5, %, %, % 4, %, %,4 %,8 %,8 % 6,8 % 44, % 5,6 % 8,5 % 5 6, %, % 5 6, %, %, %, % 5, %, %, %, % 46 85

24 4. I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet, %,8 % ,4 %, %, %, % 6 5, %, %, %,4 % 5 5 4, %, % 5,4 %, % 5 6,6 % 8,4 % 4 6, %, %,4 %, % 5, %, %,5 %, %

25 4. I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet 8, % 6, % 4 5, % 5,8 % 4,4 %, % 8 8,4 % 5, %,8 %, % 5 6, % 6, % 4,6 %,5 % 4 8, % 8,6 % 6, %, %, %, % 4 5,5 % 4, %,8 %, %

26 4.4 I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - 4 Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet,8 % 4,6 % 8,8 % 4, %,6 % 4, % 6, %,8 %, %,8 % , % 4, % 4,6 %, % 4 8, %, % 6 4, % 8, % 8,8 %, % 4 48, % 4, %, %, %

27 4.5 I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - 5 Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet 4, %,5 % 8,6 %,6 %,6 % 6, %,6 % 8,6 %, %, % , %, %, %, %, % 6,6 % 4, % 5,6 %, %, %, %, %, % 4, %

28 4.6 I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - 6 Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet,6 %,6 %, %, %,6 %, %, % 4, %,5 %, % ,8 %,8 %, %, %,8 % 4,4 %, % 4, % 6, %,6 % 8 6 8, %,8 %, %,5 %

29 4. I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet,6 %, %, %, %, % 6,5 % 5, % 8, %, %, % , %, %,8 % 5,6 %, % 6,8 % 8 5,8 %, % 6, % 8, % ,6 %, %, %, % 58

30 4.8 I 5, hvilke medier vil beslutningstakere foretrekke å bruke for å nå fram med sitt budskap? Ranger medietypene som nr.,, osv., der er det høyest prioriterte alternativet. - 8 Dagsaviser Tradisjonell kringkasting (f.eks. Dagsrevyen, Dagsnytt) Nettmedier (f.eks. nettaviser, web-tv) 4 Blogger, diskusjonsfora og andre uavhengige nettsteder 5 Kulturtidsskrifter 6 Fagblader/fagtidsskrifter Ukeaviser/magasiner 8 Annet, %, %, %, %, %,6 %, %, %,4 % 8, % 4 6, %, %, % 6, %, %, % 6, %, %, % 8, % 5, %, %,5 % 8, % 6 85

31 5. Hvordan tror du NRK blir finansiert i 5? Kun ett svar. Ved lisens som i dag,6 % Ved direkte støtte over statsbudsjettet,4 % Ved en blanding av lisens og reklame 6, % 4 NRK vil være et helkommersielt selskap i 5,4 % 5 Annet, spesifiser her,8 % , % 6, % 4, % 5, %, % 6 4 6,6 %, %, %,4 %,5 % 5 4

32 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Nettdebatter uten forhåndskontroll av innlegg og publisering av publikums eget innhold undergraver respekten for redaktørinstituttet. Medienes nettdebatter er regulert godt nok i Vær varsom-plakatens punkt om digitale meningsutvekslinger. Publikums eget innhold - tekst, bilder, video osv. - vil spille en stadig viktigere rolle i nyhetsformidling og debatt. 4 Medienes satsing på publikums eget innhold er først og fremst kommersielt motivert. 5 At publikum selv kan publisere innhold andre steder enn i de tradisjonelle mediene, vil på sikt true medienes eksistens. 6 Ny teknologi har bidratt til å demokratisere ytringsfriheten. Det er behov for sterkere regulering av ytringer på internett. 8 Publisering av rykter, mobbing og personangrep på internett er noe av prisen vi må betale for ytringsfriheten. Over tid vil nettdebattene bli mer kultiverte. N

33 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Nettdebatter uten forhåndskontroll av innlegg og publisering av publikums eget innhold undergraver respekten for redaktørinstituttet. Helt enig Litt enig 8,8 %, % 6,8 % 6,5 % 6, % ,8 % 45,8 % 5, % 8,5 %, % 5 5 4, %, %, % 5, %,5 %

34 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Medienes nettdebatter er regulert godt nok i Vær varsom-plakatens punkt om digitale meningsutvekslinger. Helt enig Litt enig, %, % 4, % 5,5 %, % , % 5, % 8,6 %, % 8,6 % 6 5, % 4, %, % 5, %,6 %

35 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Publikums eget innhold - tekst, bilder, video osv. - vil spille en stadig viktigere rolle i nyhetsformidling og debatt. Helt enig Litt enig 4,8 % 4, % 5, %,4 %,8 % ,5 %, % 5, %,4 %, % 5 48,5 % 4, % 5, %, %, %

36 6.4 Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Medienes satsing på publikums eget innhold er først og fremst kommersielt motivert. Helt enig Litt enig, %,8 % 4,8 % 8,6 %,6 % , %, % 5, %, %,6 % , %, % 4, % 8, % 8,8 %

37 6.5 Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - At publikum selv kan publisere innhold andre steder enn i de tradisjonelle mediene, vil på sikt true medienes eksistens. Helt enig Litt enig 5, %,6 % 4, %,4 %, % ,4 % 8,6 % 6, % 5,6 % 5,4 % 5 5 6, % 4, %, % 4, %, %

38 6.6 Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Ny teknologi har bidratt til å demokratisere ytringsfriheten. Helt enig Litt enig 4, % 44,5 % 8, % 4,6 %, % ,8 % 44, % 6,8 % 5, %, % , % 45,4 %,8 % 4,6 %,6 %

39 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Det er behov for sterkere regulering av ytringer på internett. Helt enig Litt enig 8, %, % 4, %, %, % ,6 %, % 6, % 5, % 5, % 5 8, % 4, %, %,4 %, %

40 6.8 Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Publisering av rykter, mobbing og personangrep på internett er noe av prisen vi må betale for ytringsfriheten. Helt enig Litt enig,6 % 6, %, % 4, %, % , %, %, %, %,6 % 6 8 5, % 8, %, %, % 4, %

41 6. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Over tid vil nettdebattene bli mer kultiverte. Helt enig Litt enig, %, %, %, % 4, % ,5 %, %, %, % 8,6 % 5 6 5, %, %, %,8 %, %

42 . Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Pressestøtte og momsfritak for avisene bør utredes og gjennomgås på nytt, i lys av de siste års utvikling i mediebransjen. Pressestøtten (den direkte støtten produksjonstilskuddet) bør utvides til å gjelde også internettbaserte publikasjoner. Pressestøtten bør fjernes helt og holdent. 4 Det bør utredes teknologinøytrale støtteordninger for medier. 5 Pressestøtten bør som i dag forbeholdes papiravisene. N

43 . Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Pressestøtte og momsfritak for avisene bør utredes og gjennomgås på nytt, i lys av de siste års utvikling i mediebransjen. Helt enig Litt enig, % 6,5 %, %,6 % 6, % , % 8, % 6, % 6, % 8, % ,6 % 5, %, %, %,6 %

44 . Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Pressestøtten (den direkte støtten produksjonstilskuddet) bør utvides til å gjelde også internettbaserte publikasjoner. Helt enig Litt enig,8 %,8 %,4 %,5 % 4, % , %, %, %, %, % 4 6 6, % 6, % 6, %,4 % 4,5 %

45 . Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Pressestøtten bør fjernes helt og holdent. Helt enig Litt enig, % 6, %, % 4, % 55, % , % 5, % 5,5 %, % 5, % , %,8 %, %, % 5,5 %

46 .4 Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Det bør utredes teknologinøytrale støtteordninger for medier. Helt enig Litt enig 6,4 %,5 % 6, %,5 %, % , % 5,4 % 5,4 % 8,5 % 8,5 % , %, % 6, %, % 8, %

47 .5 Ulike ordninger for statlig finansiering og eierskap i medier. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Pressestøtten bør som i dag forbeholdes papiravisene. Helt enig Litt enig 5, %,4 %, % 4, %, % ,8 %, %, %, %,8 % 8 58, %,4 %, %, % 5, %

48 8. Ytringsfrihet i virksomheter. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Folk som varsler om kritikkverdige forhold i egen bedrift/virksomhet, har for dårlig rettsvern i dag. For strenge regler for ansattes ytringsfrihet gir færre stemmer i det offentlige rom og fører til at kritikkverdige forhold ikke blir avslørt. Økt frihet for ansatte til å ytre seg om interne forhold i virksomheten vil bare føre til flere konflikter og mer mistrivsel i arbeidslivet. 4 Mediene må selv bli flinkere til å være åpne om sine arbeidsprosesser og interne diskusjoner. N

49 8. Ytringsfrihet i virksomheter. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Folk som varsler om kritikkverdige forhold i egen bedrift/virksomhet, har for dårlig rettsvern i dag. Helt enig Litt enig 4,4 %,8 %, %,6 %, % 8 6 4, %, % 5, % 8,5 %,4 % , % 4,4 % 8,8 %, %,6 %

50 8. Ytringsfrihet i virksomheter. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - For strenge regler for ansattes ytringsfrihet gir færre stemmer i det offentlige rom og fører til at kritikkverdige forhold ikke blir avslørt. Helt enig Litt enig 5,5 %, % 6,5 %,8 %,8 % , %, %, % 6, %, % , %, % 5, %, %,5 %

51 8. Ytringsfrihet i virksomheter. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Økt frihet for ansatte til å ytre seg om interne forhold i virksomheten vil bare føre til flere konflikter og mer mistrivsel i arbeidslivet. Helt enig Litt enig, % 6,5 % 4,6 %,8 % 5,4 % , % 5,4 % 8,6 %, %, % , % 4, %,6 %, %, %

52 8.4 Ytringsfrihet i virksomheter. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Mediene må selv bli flinkere til å være åpne om sine arbeidsprosesser og interne diskusjoner. Helt enig Litt enig 64,8 %, %, %, %,8 % ,4 %, %,4 %, %, % , %, %, %, %, %

53 . Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Når samfunnet blir mer multireligiøst, skapes et sterkere behov for lovgivning mot blasfemiske og troskrenkende ytringer. Striden om Muhammed-karikaturene viste at det er blitt vanskeligere å ytre seg kritisk mot religion i Norge. Vi vil i de neste årene oppleve nye saker der ytringer møtes med vold eller trusler om vold fra religiøse grupper. 4 Vi vil i de neste årene oppleve flere konfliktsaker knyttet til ytringer om homofiles praksis og rettigheter. 5 Norske redaktører og journalister utøver mer selvsensur i dag enn for ti år siden. N

54 . Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Når samfunnet blir mer multireligiøst, skapes et sterkere behov for lovgivning mot blasfemiske og troskrenkende ytringer. Helt enig Litt enig 6, %,6 % 6, % 5, % 5, % 6 4 5, % 6,8 % 6, %, % 44, % , %,6 % 6, %, % 5,6 %

55 . Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Striden om Muhammed-karikaturene viste at det er blitt vanskeligere å ytre seg kritisk mot religion i Norge. Helt enig Litt enig,5 %,5 %,8 %,6 %, % , % 8, % 5, %, % 8, % ,6 % 4, %, %, %, % 55

56 . Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Vi vil i de neste årene oppleve nye saker der ytringer møtes med vold eller trusler om vold fra religiøse grupper. Helt enig Litt enig 55,4 % 5,8 % 6, %, %,4 % , % 5, % 6, %, %, % , % 5,8 %,4 %,6 %,5 %

57 .4 Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Vi vil i de neste årene oppleve flere konfliktsaker knyttet til ytringer om homofiles praksis og rettigheter. Helt enig Litt enig, %, % 6, %, % 5, % , % 5, % 5, %, %, % ,8 %, % 6, %, %, %

58 .5 Religion og blasfemi. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Norske redaktører og journalister utøver mer selvsensur i dag enn for ti år siden. Helt enig Litt enig, % 4,5 %, %, %,4 % , % 4, %, %, %, % , %, %,8 %, % 4, %

59 . Etter ditt syn, vil det være positivt eller negativt om blasfemiparagrafen i straffeloven ble fjernet? Positivt Negativt Vil ikke ha reell betydning 4 Annet, spesifiser her - Vet ikke 5, % 5, % 6, %, %,6 % , % 5, % 8, %, % 5, % , % 5,5 % 5, %, % 5, %

60 . Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? For få fagfolk, forskere, og andre med særlig faglig kunnskap er synlige i samfunnsdebatten Riksmediene anstrenger seg for lite for å trekke inn andre enn de faste rikssynserne i debatter. Det er for tette bånd mellom redaktører og journalister og den politiske eliten i Norge. 4 Det er for tette bånd mellom redaktører og journalister og den økonomiske eliten i Norge. 5 Kommentatorene har en for sentral plass i den politiske journalistikken i Norge. 6 Den politiske journalistikken i Norge har blitt mer kritisk og uavhengig de siste årene. Nye kanaler har bidratt til å øke mangfoldet i samfunnsdebatten. N

61 . Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - For få fagfolk, forskere, og andre med særlig faglig kunnskap er synlige i samfunnsdebatten Helt enig Litt enig 4, % 5, %, %, % 4,6 % , %, %, %, %, % 6 6,8 %,8 %,4 %, % 4, % 8 6

62 . Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Riksmediene anstrenger seg for lite for å trekke inn andre enn de faste rikssynserne i debatter. Helt enig Litt enig 5, % 4, %,4 %, %, % , %, %, %, % 5, % , % 5, %,6 %,6 %, % 6 5 6

63 . Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Det er for tette bånd mellom redaktører og journalister og den politiske eliten i Norge. Helt enig Litt enig 4,4 % 46, % 4,5 %,5 %,8 % , % 4, % 5, %, %, % , % 48,4 % 5, %, % 4, % 4 6

64 .4 Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Det er for tette bånd mellom redaktører og journalister og den økonomiske eliten i Norge. Helt enig Litt enig, %,5 % 5, %, % 6, % , % 6, % 5, %, %, % 8 5 6, % 4, % 5, % 5,5 %, %

65 .5 Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Kommentatorene har en for sentral plass i den politiske journalistikken i Norge. Helt enig Litt enig,5 %,8 % 4,4 % 6, % 4, % , % 5, %, % 5, % 8, % 5 6 6, %,8 % 6, % 4,4 % 5, %

66 .6 Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Den politiske journalistikken i Norge har blitt mer kritisk og uavhengig de siste årene. Helt enig Litt enig, %,5 % 6, %,5 % 4, % , %, % 5, %, %, % 5 6,8 % 4,5 % 4, %,6 % 4, %

67 . Samfunnsdebatt, kvalitet og uavhengighet. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Nye kanaler har bidratt til å øke mangfoldet i samfunnsdebatten. Helt enig Litt enig 6, % 8,4 %,5 % 8, % 4, % 6, % 4, % 8, % 5, %, % , %, %,5 %, % 4, %

68 . Overordnede spørsmål. Hvilken oppfatning har du av utviklingen innen ytringsfrihet i Norge? Ytringsfriheten i Norge er i løpet av de siste ti årene blitt Styrket Uendret Svekket 4 Annet, spesifiser her - Vet ikke 45,4 %,6 % 6,4 %, %,4 % , %, % 5,5 %, % 6, % , %,4 %, %, %,6 %

69 . Oppslutningen om ytringsfrihet som en grunnleggende verdi i det norske samfunnet vil i løpet av de neste ti årene... Styrkes Forbli uendret Svekkes 4 Annet, spesifiser her - Vet ikke 45,5 %,4 %, %,8 %, % , % 8, %, %, %, % 8 6 4,8 %, %,6 %,5 %, %

70 4. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Ytringsfriheten er så solid fundamentert som grunnleggende verdi i Norge at den vil stå imot alle angrep fra religiøse og politiske ekstremister. Kommersielt press er en større trussel mot ytringsfriheten enn press fra religiøse og politiske ekstremister. Ytringsfriheten må kjempes for kontinuerlig. Den er stadig utsatt for trusler. 4 Ytringsfriheten har et godt nok vern i norsk lovgivning i dag. N

71 4. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Ytringsfriheten er så solid fundamentert som grunnleggende verdi i Norge at den vil stå imot alle angrep fra religiøse og politiske ekstremister. Helt enig Litt enig 4, % 4,6 % 8,4 %, %, % , % 6, % 8, %, %, % ,4 % 4, % 8,8 %, % 8,8 % 4 6 4

72 4. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Kommersielt press er en større trussel mot ytringsfriheten enn press fra religiøse og politiske ekstremister. Helt enig Litt enig 6,4 % 4, % 6,5 %,8 % 8,8 % , %, %, % 5, % 5, % 6 5 6, % 4, %, %,5 %, % 5 6 4

73 4. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Ytringsfriheten må kjempes for kontinuerlig. Den er stadig utsatt for trusler. Helt enig Litt enig 4,8 %,5 % 4,6 %, %, % 6 5 6, % 5, %, %,4 %, % , %, %,6 %,5 %, % 4 4 5

74 4.4 Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? - Ytringsfriheten har et godt nok vern i norsk lovgivning i dag. Helt enig Litt enig, %, %,4 % 5, %,6 % , %, % 5, %, %, % , %, %,6 % 8, %, %

75 5. Bakgrunnsspørsmål. Kjønn.,6 % 6,4 % , %, % 6 6, %, % 4 4 5

76 6. Alder Under år - 4 år 4-5 år år 5 Over 6 år, % 5,5 %, %, % 8,4 % , %,5 % 44, %, %, % 8 6 5, % 4, % 8,4 % 5, %, %

77 . Stilling Enleder Sjefredaktør Underordnet redaktør, % 4, % 58,6 % , % 8, % 6, % 5 8 6, %,4 % 5, % 45

78 8. Hva slags medium jobber du i? Mediehus (flere kanaler) Riksdekkende avis med nettutgave Regional / lokal avis med nettutgave 4 Kringkasting 5 Ukepresse 6 Fagpresse Nettavis 8 Byrå Annet, spesifiser her 4, % 6,8 %, %, %, % 4,5 % 4, %,4 %, % , % 8, % 6, %, % 5, % 8, % 5, %, %, % , % 6, %, % 4,6 %, %, % 4, % 4, %, %

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010

Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010 Uttalelse fra Schibsted til Mediestøtteutvalget i forbindelse med høring 4. februar 2010 I Norge har vi i en årrekke hatt forutsigbare rammebetingelser for pressen: Merverdiavgiftens (momsens) 0-sats på

Detaljer

NOTAT. Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten

NOTAT. Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten NOTAT Til: Landsrådet 14.03.07 Dato: 08.03.2007 Saksnummer: 06-243 Forslaget om lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten Som annonsert skal forslaget om lovfesting av redaktørplakaten debatters på

Detaljer

Eksamen i mediekritikk, våren 2011. Kandidat nummer 2

Eksamen i mediekritikk, våren 2011. Kandidat nummer 2 Eksamen i mediekritikk, våren 2011 Kandidat nummer 2 May 4, 2011 Internett har vært og er en av de raskest voksende medium. Det hele startet som et nettverk for akademia. I senere tid har det blitt et

Detaljer

Lagring og Vær Varsom plakaten

Lagring og Vær Varsom plakaten Bør klagefristen til Pressens Faglige Utvalg utvides for nettinnhold? Rapport fra utvalget nedsatt av Norsk Presseforbund, Tormod Ellingsen, Frank Gander, Espen Egil Hansen, Kristjan Molstad, Ingrid Synnøve

Detaljer

Møtet med media. Medienes rolle

Møtet med media. Medienes rolle Møtet med media Når du uttaler deg til media, beveger du deg inn i den offentlige sfære. Det du sier i media kan også påvirke hvordan andre behandler deg i ettertid. Medienes rolle Når kriser og ulykker

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Mediestøtte Organisasjonshøring i Norsk Journalistlag - høringsfrist 25. juni 2010

Mediestøtte Organisasjonshøring i Norsk Journalistlag - høringsfrist 25. juni 2010 Mediestøtte Organisasjonshøring i Norsk Journalistlag - høringsfrist 25. juni 2010 Skal nettavisene få pressestøtte? Hva med de andre elektroniske massemediene, ukepressen eller fagpressen? Skal alle kunne

Detaljer

Klage til PFU på VGs sponsorsamarbeid med Rema 1000.

Klage til PFU på VGs sponsorsamarbeid med Rema 1000. Kristiansand 21.10 2015 Klage til PFU på VGs sponsorsamarbeid med Rema 1000. Styret i Fædrelandsvennens redaksjonsklubb vil med dette klage inn VGs satsning på sponset innhold, «Familieliv» til Pressens

Detaljer

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte Kulturdepartementet Høringsuttalelse fra Nettavisen til NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt en moderne mediestøtte Vi viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet, og vil med dette

Detaljer

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær Norsk Redaktørforening Styremøte 2012-12-04 Oslo NEØ Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær I styremøtet i Palma i september gjorde styret følgende vedtak i sak 2012-41 Ansettelse av ny

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA KRINGKASTINGSRÅDET.

HØRINGSUTTALELSE FRA KRINGKASTINGSRÅDET. Kringkastingsrådet HØRINGSUTTALELSE FRA KRINGKASTINGSRÅDET. INNLEDNING Kringkastingsrådets rolle Kringkastingsrådets mandat er ifølge Kringkastingslovens 7 er «å drøfte og uttale seg om hovedlinjene i

Detaljer

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Justisdepartementet Oslo 06 desember 2012 Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Vi viser til Justisdepartementets

Detaljer

Studieplan. Innhold. Innledning. Mål. 1. semester

Studieplan. Innhold. Innledning. Mål. 1. semester Studieplan Innledning Journalistikk er et studium som er opprettet i samarbeid mellom NKS og avdeling for Journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo. Studiet er godkjent til 60 studiepoeng

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Høring forslag om endringer i medieeierskapsloven. Vi viser til høringsbrev av 22. juni d.å.

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Høring forslag om endringer i medieeierskapsloven. Vi viser til høringsbrev av 22. juni d.å. Pb 624 Sentrum, 0106 Oslo Tlf 22405050 Faks 22405055 - E-post: post@nored.no www.nored.no Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: 12/2411 ME/M2 LAB:elt Høring forslag om endringer i

Detaljer

PFU-SAK NR. 361AB/14

PFU-SAK NR. 361AB/14 PFU-SAK NR. 361AB/14 KLAGERA: Nikolai Auglænd ADRESSE: Edvard Griegs allé 3B, 0479 Oslo KLAGER B: Hamar Arbeiderblad v. ansv. red. Carsten Bleness ADRESSE: Postboks 262, 2302 Hamar PUBLIKASJON: Hamar Dagblad

Detaljer

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Undersøkende journalistikk i dag Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Hva skal dette handle om? En undersøkelse av SKUP-prosjekter på 2000- tallet Vilkårene for undersøkende journalistikk

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Sak 2013-69: Høringssaker NR-styret gjorde i sitt møte 3. november 2013 følgende vedtak: «Sekretariatet får fullmakt til å avgi høringsuttalelse om rapportering

Detaljer

Informasjonsformidling og samarbeid. Av Roy Hovdan Hovdan.Com rhovdan@hovdan.com www.hovdan.com Tel: 90860804

Informasjonsformidling og samarbeid. Av Roy Hovdan Hovdan.Com rhovdan@hovdan.com www.hovdan.com Tel: 90860804 Informasjonsformidling og samarbeid Av Roy Hovdan Hovdan.Com rhovdan@hovdan.com www.hovdan.com Tel: 90860804 Roy Hovdan Kommunikasjonsrådgiver Journalist, reporter, daglig leder og redaktør i over 20 år

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v.

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. 1 Luftfartstilsynet postmottak@caa.no Deres ref Vår ref Dato 13/03676-38 OU-95-15 Oslo 30.04.2015 Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. Norsk Presseforbund (NP) er

Detaljer

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Mediehuset Adresseavisen Adresseavisen Leserdekning på nett, print og dobbeldekning (Tall i tusen) Leser kun papir Dobbeldekning, leser begge medier Leser kun nett

Detaljer

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02. Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.10 CONTENT IS KING! Bill Gates 1996 VESENTLIG avgjørende, betydelig, egentlig,

Detaljer

Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet Har offentlige ansatte fått mer begrenset mulighet til å ytre seg?

Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet Har offentlige ansatte fått mer begrenset mulighet til å ytre seg? Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet Har offentlige ansatte fått mer begrenset mulighet til å ytre seg? Bibliotekarforbundet - tillitsvalgtkonferansen 2015 Sissel C. Trygstad 17.11.2015 Presentasjon 2 Myter

Detaljer

MORGENDAGENS STEMMER INNSTILLING FRA ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI- OG MEDIEUTVALG

MORGENDAGENS STEMMER INNSTILLING FRA ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI- OG MEDIEUTVALG MORGENDAGENS STEMMER INNSTILLING FRA ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI- OG MEDIEUTVALG Sentralstyret oppnevnte den 11. august 2014 Arbeiderpartiets Demokrati- og medieutvalg med følgende mandat: Arbeiderpartiet

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo, 4. januar 2013 Høringsuttalelse om utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Generelle merknader Vi vil innledningsvis

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre

Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrke redaktørens rolle og myndighet Synliggjøre journalistikkens kjerne Sikre journalistikkens uavhengighet Styrke - sikre - synliggjøre Vårt hovedoppdrag NR skal forsvare redaktørinstituttet,

Detaljer

Fritt ord, frie mennesker

Fritt ord, frie mennesker Fritt ord, frie mennesker Hva er ytringsfrihet? I følge FNs menneskerettighetskonvensjon artikkel 19 er ytringsfrihet retten til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Allmennkringkasting i fremtiden

Allmennkringkasting i fremtiden Allmennkringkasting i fremtiden Eirik Solheim Store endringer i mediebransjen Mediebransjen står midt oppe i endringer som er så omfattende at enkelte hevder vi må tilbake til Gutenberg og oppfinnelsen

Detaljer

Høring opphevelse av medieeierskapsloven

Høring opphevelse av medieeierskapsloven Til Kulturdepartementet Oslo 21 september 2015 Høringssvar fra Schibsted Norge ASA Høring opphevelse av medieeierskapsloven Vi takker for muligheten til å gi uttrykk for Schibsted Norges syn på fremtidige

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Jeg er journalist i IT-bransjens nettavis digi.no, som også er Norges første nettavis uten en papirutgave i ryggen. Før det var jeg webansvarlig,

Detaljer

Amedia, som driver lokale medier over hele landet, ønsker å gi følgende innspill:

Amedia, som driver lokale medier over hele landet, ønsker å gi følgende innspill: Til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo 26. august 2014 HØRING NRK-PLAKATEN Det vises til høringsnotat vedrørende NRK-plakaten. Departementet ber om våre synspunkter på NRK-plakatens form og

Detaljer

Innst. S. nr. 237. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 18 (2008 2009)

Innst. S. nr. 237. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 18 (2008 2009) Innst. S. nr. 237 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 18 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om NRK-plakaten dekning av valg Til Stortinget

Detaljer

BT Medielab, 10. trinn

BT Medielab, 10. trinn Lærerveiledning BT Medielab, 10. trinn Innhold Omtale av BT Medielab... 2 Forankring i Kunnskapsløftet... 2 Programmets hovedinnhold... 3 Utdeling av materiell... 3 Forarbeid... 4 Nyttige nettsider...

Detaljer

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim Hatten av for helsiden Trond Blindheim Trond Blindheim Hovedinntrykk fra i går 1 Det som skjer kan vi kalle en demassifisering av mediene. Nettaviser overtar nyhetsformidlingen, fordi den har den hurtigste

Detaljer

Styringsrett, lojalitetsplikt og ytringsfrihet i arbeidsforhold

Styringsrett, lojalitetsplikt og ytringsfrihet i arbeidsforhold Styringsrett, lojalitetsplikt og ytringsfrihet i arbeidsforhold Fra tillitsvalgt til leder Modul II Park Inn Gardermoen 31. januar 2012 Rådgiver Jon Ole Whist Legeforeningen, Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox

Detaljer

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold WE ARE MEDIA Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold "ingen av aktørene på nettet vil tjene penger på å legge seg der med sine tilbud", "privat bruk av nettet vil være marginalt", "og mengden

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** 259***** Behandlede klager 137 156 156

Detaljer

Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no

Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no Therese Roksvåg Nilsen 21. april 2010 Mediekritikk 2010 Høgskolen i Østfold 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Historisk gjennomgang 4 3 Avisene 6 3.1 De første avisene.........................

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Mediestøtten i Norge «Lett å komme til orde. Vanskelig å bli hørt. En moderne mediestøtte.» (NOU 2010:14)

Mediestøtten i Norge «Lett å komme til orde. Vanskelig å bli hørt. En moderne mediestøtte.» (NOU 2010:14) Mediestøtten i Norge «Lett å komme til orde. Vanskelig å bli hørt. En moderne mediestøtte.» (NOU 2010:14) Johann Roppen Høgskulen i Volda 350 Utredning ca hvert 10. år. Støtten varierer: 200-300 mill (2009-kroner)

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag til endringer i medieeierskapsloven. Schibsted ASA takker for muligheten til å uttale seg som høringsinnstans:

Høringsuttalelse om forslag til endringer i medieeierskapsloven. Schibsted ASA takker for muligheten til å uttale seg som høringsinnstans: Kultur - CHTBSTED Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo SCHIBSTED ASA Apotekergaten 10 P.O. Box 490 Sentrum NO-0105 OSLO NORWAY Phone : + 47 23 10 66 00 Fax: + 47 23 10 66 01 schibsted@schibsted.no

Detaljer

NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra:

NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60 Utkast til råd til redaksjoner som trues NRs og NJs sekretariat har utarbeidet et utkast til felles råd til journalister, redaktører

Detaljer

Metoderapport for saken Thon sparker brune dørvakter

Metoderapport for saken Thon sparker brune dørvakter Metoderapport for saken Thon sparker brune dørvakter Journalist: Fredrik Solvang Sannergata 5c 0557 OSLO Redaksjon: NRK Dagsnytt Bj. Bjørnsonsplass 1 0340 OSLO Publisert: NRK Dagsnytt, NRK Alltid Nyheter,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

IKT og lokaldemokratiet

IKT og lokaldemokratiet IKT og lokaldemokratiet Norges forskningsråd KIM-programmets forskerkonferanse Inderøya, 25. 26. mai 2005 Signy Irene Vabo Høgskolen i Oslo Studiet i offentlig styring http://www.media.uio.no/prosjekter/ild

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvilket medium dekker dine interesser best? De trykte mediene Etermediene Nettmediene medier 49% 16% 31% 1% 3% 254 Hvilket medium

Detaljer

Innholdsfortegnelse HVA ER SOSIAL ALLMENNKRINGKASTING? 3 NRKS SOSIALE MEDIER-STRATEGI 2015-2017 3

Innholdsfortegnelse HVA ER SOSIAL ALLMENNKRINGKASTING? 3 NRKS SOSIALE MEDIER-STRATEGI 2015-2017 3 BLÅBOKA SoMe Innholdsfortegnelse HVA ER SOSIAL ALLMENNKRINGKASTING? 3 NRKS SOSIALE MEDIER-STRATEGI 2015-2017 3 DE VIKTIGSTE MÅLENE I STRATEGIEN 4 BRUK AV VÅRT INNHOLD VEKST I FØLGERTALL TRAFIKK FRA SOSIALE

Detaljer

Revisjon av Tekstreklameplakaten. Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007

Revisjon av Tekstreklameplakaten. Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007 1 Revisjon av Tekstreklameplakaten Innstilling fra Teksreklamekomiteen juni 2007 2 Revisjon av Tekstreklameplakaten: Bakgrunn: Norsk Journalistlag har lagt fram forslag om endringer i flere punkter i Tekstreklameplakaten.

Detaljer

Demokrati og medier En oppgave i medier, kultur og samfunn ved Høgskolen i Østfold 2010 Stine Minanta Henriksen

Demokrati og medier En oppgave i medier, kultur og samfunn ved Høgskolen i Østfold 2010 Stine Minanta Henriksen Demokrati og medier En oppgave i medier, kultur og samfunn ved Høgskolen i Østfold 2010 Stine Minanta Henriksen Innledning I denne oppgaven har vi som mål å bli kjent med medienes rolle og innflytelse

Detaljer

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media

Mediemanual. Råd og tips i omgang med media Mediemanual Råd og tips i omgang med media Det er forskjell på medier Hovedkategorier Lokalavisa nær og viktig Regionsavisa har et regionalt blikk Riksaviser mer kritisk, høy terskel Sektoravis fokus på

Detaljer

Digital dømmekraft i klasserommet

Digital dømmekraft i klasserommet Digital dømmekraft i klasserommet Lesedigg Stavanger 8.april 2014 Karoline Hultman Tømte Prosjektleder for Du bestemmer Mål for sesjonen Økt bevissthet og re5leksjon rundt temaet digital dømmekraft. Konkrete

Detaljer

Ytringsfrihetsbarometeret 2013. Politikk & samfunn

Ytringsfrihetsbarometeret 2013. Politikk & samfunn Ytringsfrihetsbarometeret 2013 Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å etablere et omfattende konsept for jevnlige målinger av befolkningens holdninger til ytringsfrihet i Norge. Spørsmål er

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Innst. S. nr. 142 (2001-2002)

Innst. S. nr. 142 (2001-2002) Innst. S. nr. 142 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om i ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken St.meld. nr. 57 (2000-2001) Til Stortinget

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS 02 MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE Studentavisen INSIDE Studentavisen INSIDE er Norges eneste riksdekkende studentavis. I 2006 ble avisen et aksjeselskapet registret i

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

HØYSKOLEN I BERGEN. Multimediejournalistikk, høst 2013. Essay av Trine Melheim Næss

HØYSKOLEN I BERGEN. Multimediejournalistikk, høst 2013. Essay av Trine Melheim Næss HØYSKOLEN I BERGEN Multimediejournalistikk, høst 2013 Essay av Trine Melheim Næss Hvilke problemstillinger kan journalistikken stilles ovenfor, som en følge av at innholdet blir multimedialt og formidlet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 Digitale medier Prisliste 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 plasseringer nettavis Lokale plasser Nasjonale plasser Delte plasser glomdalen.no Illustrasjonene viser plasseringer av annonsene på glomdalen.no.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Alltid kvalitet: Det er det journalistiske innholdet, ikke den tekniske plattformen som formidler innholdet, som er vårt tema.

Alltid kvalitet: Det er det journalistiske innholdet, ikke den tekniske plattformen som formidler innholdet, som er vårt tema. Vi har en kritisk lav bemanning i redaksjonen. Den er under det ideelle, og under det vi mener redaksjonen bør ha for å lage de produktene som vi skal. Klubbleder Dag Håkon Hellevik i Mentor Medier, Journalisten

Detaljer

Varsling. Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015. Sissel C. Trygstad

Varsling. Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015. Sissel C. Trygstad Varsling Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015 Sissel C. Trygstad Agenda Erfaringer med varsling i offentlig (kommunal) sektor «Hvor trykker skoen»? Hva er mulige årsaker til at det ikke varsles

Detaljer

Sosiale medier - hvordan fungerer de og på hvilke premisser?

Sosiale medier - hvordan fungerer de og på hvilke premisser? Sosiale medier - hvordan fungerer de og på hvilke premisser? Kari Steen-Johnsen, ksj@samfunnsforskning.no Frokostmøte Norsk Arkivråd, Region Øst, 120913 Hva innebærer digitalisering? Fire egenskaper ved

Detaljer

Stortingets presselosje v/elisabeth Skarsbø Moen Her 19. juni 2013.06.18

Stortingets presselosje v/elisabeth Skarsbø Moen Her 19. juni 2013.06.18 Stortingets presselosje v/elisabeth Skarsbø Moen Her 19. juni 2013.06.18 Stortingets presidentskap Kopi: Stortingets administrasjon. Her Ang. nytt adgangsreglement for pressen. Presselosjen ble i møte

Detaljer

Innst. 287 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 20 (2013 2014)

Innst. 287 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 20 (2013 2014) Innst. 287 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Meld. St. 20 (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Detaljer

Status for ytringsfriheten i Norge journalister og kulturarbeidere

Status for ytringsfriheten i Norge journalister og kulturarbeidere TNS Gallup Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N-0103 Oslo t +47 911 11 600 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no www.tns-gallup.no Org nr NO 924 319 623 MVA Februar 2014 Status for ytringsfriheten i

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

God kommunikasjon en forutsetning for å lykkes med HMS og sikre et godt arbeidsmiljø Innlegg på HMS-faglig forum Bergen 4/2 2015 Nils Sortland

God kommunikasjon en forutsetning for å lykkes med HMS og sikre et godt arbeidsmiljø Innlegg på HMS-faglig forum Bergen 4/2 2015 Nils Sortland God kommunikasjon en forutsetning for å lykkes med HMS og sikre et godt arbeidsmiljø Innlegg på HMS-faglig forum Bergen 4/2 2015 Nils Sortland Først: en liten advarsel Deler av innholdet i dette foredraget

Detaljer

Hva forklarer lesing av lokalaviser?

Hva forklarer lesing av lokalaviser? LEFT MARGIN RIGHT MARGIN RGIN 2 TOP Hva forklarer lesing av lokalaviser? 4 IS ARGIN Ivar Frønes & Knut-Arne Futsæter @Futsaeter LLAs landsmøte 18. april 201 TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier/nyheter

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Innspelsmøte NRK og konkurranse Kulturdepartementet mandag 23. mars

Innspelsmøte NRK og konkurranse Kulturdepartementet mandag 23. mars Landslaget for lokalaviser Telefon 452 89 111 Organisasjonsnummer Kongens gate 14 lla@lla.no 969 970 864 MVA 0153 Oslo www.lla.no Innspelsmøte NRK og konkurranse Kulturdepartementet mandag 23. mars Notat

Detaljer

Tilrettelegging for pressen i 22. juli-saken

Tilrettelegging for pressen i 22. juli-saken Tilrettelegging for pressen i 22. juli-saken Publisert fra 20.06.2012 til 15.08.2012 509 respondenter (508 unike) 1. Hvilket medium jobber du i? Bakgrunnsspørsmål. Her kan du hake av for flere alternativer.

Detaljer

Rapport skole: Li skole

Rapport skole: Li skole Totalresultat for satsingsområde: Digital kompetanse 36 35 24 5 37 34 24 4 35 34 26 4 30 33 31 6 28 29 37 6 38 36 21 5 40 35 22 3 38 35 23 4 32 33 30 6 23 29 42 6 41 35 21 3 38 36 24 2 29 33 35 3 26 32

Detaljer

2. Mediepolitikk. MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn. 24. januar 2005 Tanja Storsul

2. Mediepolitikk. MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn. 24. januar 2005 Tanja Storsul 2. Mediepolitikk MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 24. januar 2005 Tanja Storsul Denne forelesning: Forrige uke: Innføring i sentrale perspektiver på medier og makt + medier og demokrati I dag: Innføring

Detaljer

Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014.

Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014. Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014. Anne Kristin Undlien Biblioteksjef i Kristiansand kommune

Detaljer

Journalistisk kvalitet hvilken rolle spiller arbeidsmiljøet i redaksjonen?

Journalistisk kvalitet hvilken rolle spiller arbeidsmiljøet i redaksjonen? AFI-rapport 12/2014 Asbjørn Grimsmo og Hanne Heen Journalistisk kvalitet hvilken rolle spiller arbeidsmiljøet i redaksjonen? Sammenhengen mellom redaksjonens sosiale kapital og journalistisk kvalitet,

Detaljer

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Utarbeidet av Kjetil Hjertvik, BRV 19. februar 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Fakta om mediedekningen

Detaljer

Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Gjesteforelesning IMK, UiO, 7 september 2009 2 Dagens forelesning - Definisjon - Regulering - Debatten om politisk

Detaljer

Innsats, oppmerksomhet og omdømme. Midtnorsk havbrukslag 5.februar 2009

Innsats, oppmerksomhet og omdømme. Midtnorsk havbrukslag 5.februar 2009 Innsats, oppmerksomhet og omdømme Midtnorsk havbrukslag 5.februar 2009 Gjør det rette og fortell det! Dette er mitt selskaps visjon! Det er ikke hva du sier, men hva du gjør som teller. Har du først gjort

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud?

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? Bredbånd mot 2020 Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? KORT OM GET 820 ANSATTE LEVERER TIL 500 000 HJEM - 1,3 MILL NORDMENN 36 PARTNERNETT 2,4 MRD OMSETNING THE DEATH OF TV

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt - ungdomstrinnet

Lærerveiledning til Avisheftet mitt - ungdomstrinnet Lærerveiledning til Avisheftet mitt - ungdomstrinnet Avis i Skolen januar 2012 Innhold: 1. Om heftet og arbeidet med det. 2. Side for side. - Side 3: Bli kjent i avisen - Side 4 7: Journalistikk - side

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer