Medievaner og holdninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medievaner og holdninger"

Transkript

1 Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 16. februar 16. mars

2 Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 16. februar 16. mars Datainnsamlingsmetode: Webintervju Antall intervjuer: 653 journalister Utvalg:. Det er trukket et representativt utvalg av norske journalister. Utvalget er trukket tilfeldig fra NJs medlemsregister. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/ prosentpoeng for hoved frekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Oppdragsgiver: Kontaktpersoner: Respons konsulent: Nordiske Mediedager Guri Heftye og Hjørdis Losnedahl Thore Gaard Olaussen

3 Hovedtall oppsummert 1. Hvordan mener du mediene generelt dekker saker innen politikk og samfunnsspørsmål? Av følgende hva er du mest enig i? Mediene gir nøytral informasjon om saker innen politikk og samfunn Mediene ønsker å påvirke i saker innen politikk og samfunn Mediene vil lage oppslag som kan selge Ingen av delene 6 % 16 % 7 % 17 % 42 % 34 % 43 % 26 % 42 % 22 % 32 % 21 % 50 % 55 % 47 % 52 % 18 % 37 % 1 % 1 % 1 % 2 % 6 % 4 % Ikke sikker 1 % 2 % 3 % 6 % 2 % 2 %

4 2. Flere norske medier har faste politiske kommentatorer. Hvilken kommentator har du mest tillit til? IKKE LES Lars Nehru Sand Magnus Takvam Aslak Eriksrud 10 % 13 % 9 % 4 % 9 % 13 % 19 % 43 % 29 % 6 % 20 % 26 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % Kjetil Løset 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % Trine Eilertsen Harald Stanghelle Hanne Skartveit Frithjof Jacobsen Marie Simonsen Kjetil Alstadheim Kjetil Wiedswang 10 % 3 % 3 % 1 % 8 % 5 % 22 % 13 % 15 % 5 % 18 % 11 % 3 % 1 % 2 % 0 % 3 % 4 % 1 % 1 % 0 % 0 % 4 % 4 % 1 % 4 % 0 % 1 % 1 % 2 % 4 % 1 % 0 % 0 % 10 % 6 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 % 1 % Hege Ulstein 0 % 4 % 1 % 0 % 3 % 6 % Berit Aalborg 1 % 0 % 16 % 0 % 2 % 0 % Mimir Kristjansson Frøy Gudbrandsen Gunnar Stavrum 1 % 4 % 1 % 0 % 2 % 4 % 1 % 0 % 1 % 0 % 2 % 1 % 11 % 1 % 1 % 0 % 3 % 2 % Andre 3 % 2 % 2 % 11 % 6 % 4 % Ingen spesiell Antall spurte 11 % 8 % 18 % 69 % 5 % 8 %

5 3. Hvor stor har du til følgende yrkesgrupper? a)? Svært stor Nokså stor Verken stor eller liten Nokså liten Svært liten 3 % 4 % 2 % 6 % 26 % 25 % 24 % 45 % 30 % 35 % 60 % 53 % 35 % 36 % 39 % 40 % 13 % 17 % 27 % 12 % 22 % 12 % 1 % 4 % 11 % 2 % 5 % 5 % 1 % 1 % Ikke sikker 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % 1 % b) Politikere? Svært stor Nokså stor Verken stor eller liten Nokså liten Svært liten 5 % 5 % 3 % 3 % 4 % 3 % 36 % 44 % 44 % 25 % 39 % 31 % 38 % 35 % 37 % 41 % 39 % 37 % 18 % 13 % 12 % 20 % 16 % 24 % 4 % 3 % 3 % 10 % 2 % 5 % Ikke sikker 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 %

6 c)? Svært stor Nokså stor Verken stor eller liten Nokså liten Svært liten 5 % 9 % 5 % 7 % 42 % 20 % 35 % 46 % 39 % 36 % 48 % 47 % 35 % 34 % 38 % 36 % 8 % 23 % 16 % 9 % 13 % 10 % 1 % 7 % 6 % 2 % 3 % 4 % 0 % 2 % Ikke sikker 2 % 1 % 2 % 7 % 0 % 1 % 4. Hvor stor har du til medienes dekning av politikk og samfunnsspørsmål? LES OPP 1-4 Stor 9 % 19 % 11 % 18 % 65 % 46 % Noe 56 % 66 % 64 % 56 % 34 % 47 % Mindre 32 % 14 % 22 % 21 % 1 % 6 % Ingen 3 % 1 % 2 % 3 % 0 % 0 % Ikke sikker 1 % 1 % 1 % 3 % 0 % 0 %

7 5. Mener du det er for mye eller for lite stoff om politikk og samfunnsspørsmål i norske medier? For mye stoff 4 % 1 % 3 % 12 % 2 % 4 % Passelig mye 58 % 53 % 65 % 58 % 58 % 53 % For lite 36 % 44 % 26 % 26 % 40 % 40 % Ikke sikker 1 % 2 % 5 % 5 % 0 % 2 % 6. Oppfatter du den politiske journalistikken i Norge som mest saksorientert eller som mest personorientert? Mest saksorientert Mest personorientert Omtrent like mye begge deler 9 % 16 % 13 % 31 % 19 % 21 % 58 % 46 % 46 % 44 % 37 % 38 % 32 % 37 % 38 % 19 % 43 % 38 % Ikke sikker 1 % 1 % 4 % 5 % 0 % 2 %

8 7. Informasjon kan være basert på fakta men kan også være basert på bløff og fiksjon. I hvilken grad mener du det forekommer journalistikk i Norge som er basert på usannheter? I stor grad 13 % 3 % 9 % 2 % 2 % I noen grad 55 % 51 % 50 % 27 % 26 % I liten grad 30 % 44 % 37 % 71 % 68 % Ikke sikker 2 % 2 % 4 % 1 % 3 % Antall spurte For å få utredet faktisk forhold i en bedrift eller institusjon er det viktig å komme i kontakt med rette vedkommende i ledelsen. Opplever du at bruken av informasjonsrådgivere har gjort det lettere eller vanskeligere å komme i kontakt med rette vedkommende, eller opplever du ikke noen forskjell? Lettere å komme i kontakt Vanskeligere å komme i kontakt Ikke noen forskjell 7 % 9 % 75 % 59 % 13 % 17 % Ikke sikker 5 % 15 % Antall spurte

9 9. Så har vi noen spørsmål som går på arbeid i redaksjonen. Hvilke saker en redaksjon skal dekke er ofte et resultat av en diskusjon i redaksjonen. Har det hendt at du har unngått å foreslå å dekke saker, fordi det kunne føre til ubehagelige konsekvenser? Ja 15 % 18 % Nei 82 % 69 % Ikke sikker 3 % 13 % Antall spurte Har du noen gang unngått å ta opp saker i tilknytning til noen av følgende temaer? FLERE SVAR MULIG Islam-kritikk 10 % 9 % Integrering av flyktninger 6 % 8 % Flyktningkrisen 5 % 6 % Kvoteringsregler innen likestilling 3 % 3 % Barnevernspørsmål 20 % 11 % Klimaskepsis i miljøsaker 5 % 6 % Nei, ingen av dem 69 % 78 % Antall spurte Har det hendt at du har tatt hensyn til personers religiøse overbevisning når du har skrevet en artikkel? Ja 21 % 15 % Nei 69 % 67 % Ikke sikker 10 % 18 % Antall spurte

10 12. Bekjenner du deg til en bestemt religion? Ja 33 % 26 % Nei 67 % 74 % Antall spurte I dag har vi to allmennkringkastere i Norge som sender daglige nyheter, nemlig NRK og TV2. Hvor viktig mener du det er at vi beholder to allmennkringkastere som sender daglige nyheter? Du kan svare på en skala fra 1 til 10, der 1 betyr ikke viktig i det hele tatt og 10 betyr svært viktig. 1 ikke viktig 3 % 2 % 3 % 4 % 4 % 3 % 2 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 3 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 4 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 5 4 % 3 % 2 % 8 % 3 % 4 % 6 4 % 3 % 5 % 3 % 3 % 2 % 7 5 % 5 % 5 % 8 % 6 % 6 % 8 12 % 15 % 16 % 18 % 13 % 11 % 9 9 % 8 % 11 % 6 % 9 % 7 % 10 svært viktig 58 % 62 % 51 % 47 % 58 % 62 % Ikke sikker 1 % 1 % 2 % 2 % 0 % 1 % Gjennomsnitt

11 14. Dersom NRK skulle bli eneste allmennkringkaster i Norge med daglige nyheter, hvilke følger ville dette få for medieutviklingen? LES OPP FLERE SVAR MULIG Avishusenes nyhetsdekning blir viktigere Nyheter gjennom sosiale medier blir viktigere Mer ensidig nyhetsdekning, mister alternative nyhetsvinklinger Fremvekst av nye medier Andre følger/konsekvenser 32 % 42 % 37 % 25 % 55 % 50 % 39 % 35 % 32 % 27 % 20 % 23 % 60 % 44 % 57 % 44 % 57 % 56 % 23 % 18 % 21 % 27 % 26 % 21 % 3 % 2 % 3 % 6 % 3 % 5 % Ikke sikker 3 % 5 % 5 % 11 % 3 % 4 % 16. Hvordan mener du NRK i fremtiden bør finansieres? LES OPP 1-5 Utelukkende gjennom NRKlisens Gjennom lisens og sponsorinntekter til enkeltprogrammer Utelukkende gjennom sponsor- og reklameinntekter Over statsbudsjettet Annen finansiering 13 % 35 % 22 % 29 % 38 % 30 % 20 % 26 % 25 % 17 % 18 % 18 % 12 % 3 % 6 % 12 % 2 % 2 % 45 % 34 % 38 % 32 % 34 % 34 % 5 % 1 % 4 % 5 % 5 % 9 % Ikke sikker 5 % 2 % 6 % 5 % 3 % 6 %

12 17. Statlig pressestøtte kan gis til medier både i form av direkte tilskudd, momsfritak og andre incentiver. Stiller du deg positiv eller negativ til statlig pressestøtte? Stiller meg positiv Stiller meg negativ Verken positiv eller negativ 45 % 84 % 73 % 70 % 87 % 87 % 24 % 3 % 6 % 14 % 7 % 3 % 27 % 10 % 16 % 9 % 5 % 8 % Ikke sikker 4 % 3 % 5 % 7 % 1 % 2 % 18. I løpet av skal FM-båndet skrues av og DAB-radio skal innføres i hele landet. Stiller du deg positiv eller negativ til at FM-båndet erstattes av DAB? Stiller meg positiv Stiller meg negativ 33 % 37 % 26 % 31 % 39 % 37 % 52 % 46 % 55 % 55 % 45 % 44 % Ikke sikker 15 % 17 % 19 % 14 % 16 % 18 %

13 19. Har husstanden anskaffet en eller flere DAB-radioer? Til intervjuer: radio andre steder enn hjemme teller også med - bil, hytte, båt osv. Ja, en 28 % 32 % 36 % 32 % 29 % 34 % Ja, flere 47 % 51 % 41 % 30 % 48 % 39 % Nei, ikke anskaffet DAB-radio 25 % 17 % 22 % 37 % 23 % 26 % Ikke sikker 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 20. Har du inntrykk av at kvaliteten på innholdet i norske medier er blitt bedre i løpet av de siste 5 årene, er den blitt dårligere, eller har du inntrykk av at det ikke har vært endring i kvaliteten? Kvaliteten er blitt bedre Kvaliteten er blitt dårligere Ingen endring 19 % 26 % 18 % 24 % 44 % 22 % 44 % 37 % 32 % 24 % 33 % 47 % 31 % 31 % 38 % 45 % 18 % 22 % Ikke sikker 6 % 7 % 12 % 7 % 5 % 9 %

14 21. Hvor henter du vanligvis nyhetsinformasjon fra? LES OPP FLERE SVAR MULIG TV 73 % 81 % 74 % 58 % 45 % 55 % Radio 49 % 62 % 53 % 34 % 50 % 58 % Papiraviser 50 % 59 % 60 % 39 % 55 % 53 % Nettaviser 78 % 64 % 64 % 68 % 90 % 91 % Sosiale medier 30 % 36 % 22 % 23 % 48 % 54 % Andre kilder 4 % 4 % 4 % 9 % 7 % 11 % Ikke sikker 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 22. Hva er dine viktigste nyhetskilder? Er det nyheter fra LES OPP FLERE SVAR MULIG TV 59 % 69 % 65 % 40 % 27 % 36 % Radio 35 % 53 % 43 % 20 % 36 % 43 % Papiraviser 40 % 49 % 51 % 23 % 41 % 39 % Nettaviser 69 % 54 % 57 % 53 % 87 % 85 % Sosiale medier 18 % 24 % 16 % 10 % 32 % 34 % Andre kilder 3 % 1 % 2 % 4 % 3 % 6 % Ikke sikker 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %

15 FOR NYHETSKILDER ANGITT PÅ SPØRSMÅL 22 (SPM22=1-5): 22a. Hvor stor har du til nyhetene på TV? LES OPP 1-4 Stor 46 % 70 % 50 % 54 % 86 % 77 % Noe 48 % 28 % 46 % 39 % 14 % 22 % Mindre 5 % 1 % 3 % 6 % 0 % 0 % Ingen 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % Ikke sikker 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % Antall spurte FOR NYHETSKILDER ANGITT PÅ SPØRSMÅL 22 (SPM22=1-5): 22b. Hvor stor har du til nyhetene på radio? LES OPP 1-4 Stor 60 % 84 % 65 % 68 % 88 % 89 % Noe 37 % 15 % 33 % 28 % 8 % 11 % Mindre 3 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % Ingen 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % Ikke sikker 0 % 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % Antall spurte FOR NYHETSKILDER ANGITT PÅ SPØRSMÅL 22 (SPM22=1-5): 22c. Hvor stor har du til nyhetene på papiravis? LES OPP 1-4 Stor 41 % 48 % 47 % 44 % 81 % 78 % Noe 51 % 49 % 50 % 44 % 16 % 21 % Mindre 6 % 2 % 2 % 9 % 1 % 1 % Ingen 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % Ikke sikker 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 1 % Antall spurte

16 FOR NYHETSKILDER ANGITT PÅ SPØRSMÅL 22 (SPM22=1-5): 22d. Hvor stor har du til nyhetene på nettavis? LES OPP 1-4 Stor 23 % 28 % 23 % 32 % 51 % 38 % Noe 65 % 54 % 64 % 54 % 43 % 49 % Mindre 11 % 15 % 12 % 11 % 5 % 12 % Ingen 0 % 1 % 0 % 2 % 0 % 0 % Ikke sikker 1 % 3 % 1 % 2 % 1 % 1 % Antall spurte FOR NYHETSKILDER ANGITT PÅ SPØRSMÅL 22 (SPM22=1-5): 22e. Hvor stor har du til nyhetene på sosiale medier? LES OPP 1-4 Stor 8 % 11 % 8 % 18 % 8 % 4 % Noe 58 % 54 % 53 % 49 % 32 % 44 % Mindre 31 % 32 % 34 % 28 % 57 % 47 % Ingen 1 % 2 % 1 % 5 % 0 % 2 % Ikke sikker 2 % 1 % 3 % 0 % 3 % 2 % Antall spurte f. Hvor stor har du til mediene generelt? LES OPP 1-4 Stor 18 % 35 % 22 % 26 % 72 % 57 % Noe 67 % 61 % 68 % 59 % 26 % 39 % Mindre 13 % 3 % 9 % 13 % 2 % 4 % Ingen 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % Ikke sikker 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %

17 23. Hvor ofte følger du med på følgende programmer? a) Politisk Kvarter på NRK P2? Daglig 7 % 6 % 4 % 12 % 9 % 3-4 ganger i uken Minst en gang i uken 14 % 15 % 10 % 17 % 17 % 18 % 22 % 16 % 21 % 20 % Sjeldnere 36 % 36 % 41 % 30 % 30 % Aldri 25 % 20 % 28 % 20 % 24 % Antall spurte Omtrent hver gang Omtrent annenhver gang 6 % 11 % Sjeldnere 29 % Aldri 54 % Antall spurte 800

18 b) Dagsnytt 18 på NRK2 og P2? Daglig 13 % 16 % 9 % 9 % 9 % 3-4 ganger i uken Minst en gang i uken 24 % 29 % 18 % 29 % 24 % 24 % 23 % 24 % 30 % 28 % Sjeldnere 26 % 23 % 35 % 24 % 30 % Aldri 13 % 9 % 14 % 9 % 10 % Antall spurte Omtrent hver gang Omtrent annenhver gang 17 % 17 % Sjeldnere 32 % Aldri 34 % Antall spurte 800

19 c) Her og nå på NRK P1? Daglig 3 % 5 % 2 % 3 % 2 % 3-4 ganger i uken Minst en gang i uken 12 % 16 % 9 % 6 % 8 % 22 % 26 % 23 % 24 % 18 % Sjeldnere 40 % 38 % 44 % 47 % 33 % Aldri 23 % 16 % 21 % 20 % 28 % Antall spurte Omtrent hver gang 6 % Omtrent annenhver gang 11 % Sjeldnere 29 % Aldri 54 % Antall spurte 800

20 d) Debatten på NRK1? Omtrent hver gang Omtrent annenhver gang 17 % 24 % 18 % 11 % 5 % 5 % 38 % 39 % 38 % 24 % 31 % 24 % Sjeldnere 35 % 30 % 35 % 31 % 47 % 51 % Aldri 10 % 7 % 8 % 34 % 17 % 21 % Antall spurte e) Underhuset på TV2 Nyhetskanalen? Omtrent hver gang Omtrent annenhver gang 4 % 3 % 2 % 3 % 1 % 2 % 11 % 7 % 5 % 5 % 3 % 3 % Sjeldnere 44 % 41 % 37 % 21 % 30 % 22 % Aldri 41 % 50 % 56 % 71 % 66 % 73 % Antall spurte

21 24. Hvilke dagsaviser leser du daglig på papir eller på nett? FLERE SVAR MULIG Aftenposten 60 % 43 % 27 % 36 % 71 % 67 % Stavanger Aftenblad 7 % 5 % 12 % 5 % 6 % 6 % Fædrelandsvennen 5 % 3 % 9 % 2 % 4 % 4 % Bergens Tidende 10 % 8 % 12 % 8 % 15 % 14 % Adresseavisen 8 % 13 % 4 % 5 % 10 % 9 % VG 59 % 53 % 41 % 48 % 81 % 74 % Dagbladet 35 % 43 % 23 % 27 % 45 % 45 % Dagens Næringsliv 42 % 16 % 10 % 9 % 55 % 29 % Klassekampen 4 % 16 % 2 % 4 % 20 % 18 % Vårt Land 2 % 2 % 47 % 2 % 11 % 6 % Nationen 2 % 2 % 2 % 2 % 7 % 3 % Dagen 1 % 0 % 22 % 0 % 2 % 2 % Andre aviser 57 % 66 % 47 % 51 % 56 % 49 % Ingen aviser 3 % 3 % 4 % 8 % 1 % 2 %

22 25. Hender det at du leser noen av følgende ukeaviser eller tidsskrifter på papir eller nett? LES OPP FLERE SVAR MULIG Morgenbladet 14 % 16 % 9 % 13 % 43 % 44 % Dag og Tid 3 % 8 % 7 % 6 % 18 % 16 % Minerva 14 % 2 % 3 % 3 % 17 % 12 % Samtiden 1 % 2 % 0 % 2 % 6 % 4 % Manifest 0 % 5 % 0 % 3 % 5 % 4 % Norge I Dag 1 % 1 % 15 % 3 % 3 % 2 % Andre aviser eller tidsskrift 28 % 32 % 31 % 6 % 26 % 29 % Ingen 55 % 54 % 50 % 74 % 38 % 38 % 26. Har du abonnement på digital utgave av en eller flere aviser? Ja 76 % 72 % 68 % 47 % 92 % 77 % Nei 24 % 28 % 32 % 53 % 8 % 23 % HVIS JA I SPM 26: 27. Er det noen abonnement du kun har digital utgave, og ikke papirutgave? Ja 55 % 47 % 39 % 52 % 67 % 58 % Nei 45 % 53 % 61 % 48 % 33 % 43 % Antall spurte

23 HVIS NEI I SPM 27: 28. Mange avis- eller mediehus tilbyr i dag digitalt abonnement, der du får tilgang til alt innhold på skjerm/nett. Hvor interessert er du i å ha et slikt abonnement? LES OPP 1-4 Svært interessert Ganske interessert Litt interessert Ikke særlig interessert 3 % 2 % 1 % 3 % 5 % 7 % 10 % 16 % 11 % 8 % 11 % 20 % 38 % 36 % 36 % 18 % 37 % 43 % 46 % 44 % 48 % 58 % 47 % 29 % Ikke sikker 3 % 3 % 4 % 11 % 0 % 1 % Antall spurte Har du deltatt i politisk debatt eller meningsutveksling på nettet det siste året? Ja 39 % 43 % 28 % 19 % 55 % 23 % Nei 61 % 57 % 72 % 81 % 45 % 77 %

24 HVIS JA I SPM 29: 30. Når du velger å delta i en slik debatt, foretrekker du da at forumet har en moderator (er redaktørstyrt), eller spiller ikke det noen rolle? Eksempelvis er debatter i sosiale medier ikke styrt av en moderator. Foretrekker forum med moderator (redaktørstyrt) Spiller ikke noen rolle 44 % 54 % 50 % 56 % 70 % 59 % 35 % 24 % 20 % 36 % 23 % 20 % Ikke sikker 21 % 22 % 30 % 8 % 6 % 20 % Antall spurte To personer diskuterer engasjement og ytringsfrihet: A sier: Det er viktig at alle holdninger i samfunnet kommer frem, selv om det i enkelte tilfeller vil støte noen. B sier: Støtende ytringer fører til hatske stemninger i samfunnet og undergraver ytringsfriheten. Hvem er du mest enig med? Mest enig i A 78 % 64 % 56 % 66 % 88 % 82 % Mest enig i B 18 % 30 % 37 % 23 % 7 % 10 % Ikke sikker 4 % 5 % 7 % 10 % 5 % 8 %

25 32. Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Til partimedlemmene ble følgende spørsmål stilt: 35. Dersom det partiet du er medlem av ikke eksisterte, hvilket parti ville du da stemme dersom det var stortingsvalg i morgen? Apmedlemmer Rødt SV Ap Senterpartiet Venstre KrF Høyre Fremskrittspartiet Miljøpartiet De Grønne Andre Antall spurte

26 Mandatfordeling på Stortinget: Rødt SV Ap Senterpartiet Venstre KrF Høyre Fremskrittspartiet Miljøpartiet De Grønne Antall spurte Bergen, 22. mars Thore Gaard Olaussen

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant partimedlemmer 13. mars 6. april Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 13. mars 6. april

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant stortingspolitikere 23. 28. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvilket medium dekker dine interesser best? De trykte mediene Etermediene Nettmediene medier 49% 16% 31% 1% 3% 254 Hvilket medium

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norske journalister 25. feburar - 8. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 ***

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 *** *** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 3. - 17. FEBRUAR 2014 *** ========================================================== ====== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvlket medium dekker dine interesser best?

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende meningsmåling 16. februar - 2. mars 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Medieundersøkelsen 2016 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen Utført av Respons Analyse AS

Medieundersøkelsen 2016 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen Utført av Respons Analyse AS Medieundersøkelsen 2016 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen Utført av Respons Analyse AS 2 ANNONSEBLOKKERING 11. Det er i dag mulig å laste ned tjenester for annonseblokkering på

Detaljer

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2013 ***

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2013 *** *** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 7. - 26. FEBRUAR 2013 *** ========================================================== ====== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvis du vurderer medienes valg av stoff,

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Meningsmåling blant 9. - 29. februar 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL Måle

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Undersøkende journalistikk i dag Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Hva skal dette handle om? En undersøkelse av SKUP-prosjekter på 2000- tallet Vilkårene for undersøkende journalistikk

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 MEDIETALL 2016 MAGASIN Magasinopplag 2016 Totalopplaget for norske magasiner er 1.876.175 eksemplarer Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 Totalopplaget gikk tilbake med 4,5 prosent på sammenlignbare titler

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Medietall 2010. Medietall 2010

Medietall 2010. Medietall 2010 Medietall 2010 Avisenes opplagstall 2010 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med3,5% % til 2 444 084 eks. Tilbakegangen totalt er på 89 753

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Mediefolk og sosiale medier

Mediefolk og sosiale medier Mediefolk og sosiale medier En undersøkelse om journalister og redaktørers forhold til sosiale medier i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Sommerkonferansen 28. august 2010 Undersøkelsen Questback-undersøkelse

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Lokaldemokrati, sosiale medier og kommunesammenslåinger.

Lokaldemokrati, sosiale medier og kommunesammenslåinger. Lokaldemokrati, sosiale medier og kommunesammenslåinger Eiri.Elvestad@usn.no 1 Hva har internett og sosial medier gjort med oss som mediebrukere og samfunnsborgere? Hvordan får internett og sosiale medier

Detaljer