1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere."

Transkript

1 Profilering i media Nedenfor kommer noen små tips til hvordan kretsen og gruppene kan profilere seg i media. Nå står jo som kjent mange kretsleirer for tur og mulighetene er mange for å promotere KFUK-KFUM-speiderne i media på en positiv måte. Tipsene vil selvfølgelig også være nyttige dersom det er annet som foregår i gruppene/ kretsene som bør få medieomtale resten av året. Der hvor det lar seg gjøre, er det er en god idé at kretsen eller gruppen har en presse-/mediekontakt. Det er viktig å fortelle at vi finnes og at vi er svært aktive. Uten at vi forteller om hvem vi er, hva vi gjør og om våre arrangementer, vil vi heller ikke få deltakere. Å drive god PR i lokalmiljøet vi kunne hjelpe til å skaffe flere støttespillere, medlemmer og kanskje flere ledere. Retningslinjer for henvendelser fra pressen 1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere. På leir: 2. I forbindelse med leir bør leirsjefen og viseleirsjefen skal være leirens ansikt utad. Det betyr at de også er de naturlige talspersonene i de fleste sammenhenger. 3. Alle henvendelser fra riksmedia om leiren generelt, policy-spørsmål og kontroversielle emner som måtte dukke opp, skal i utgangspunktet besvares av en av disse eller forbundets landssjef. 4. I situasjoner der ingen av disse er tilgjengelig, kan leirens informasjonssjef uttale seg. 5. I spørsmål som krever spesiell kunnskap innen et saksområde, prøver informasjonssjefen å kanalisere spørsmålene videre til rette person eller innhenter opplysningene og videreformidler dem. Hovedregelen er at en som har ansvar for en ting, kan uttale seg om dette. 6. I den grad det er behov er informasjonssjefen tilgjengelig for rådføring og forespørsler til alle døgnets tider. Det er bedre å få råd en gang for mye enn en gang for lite. 7. Ved krisesituasjoner er det leirsjef, viseleirsjef og forbundets landssjef som uttaler seg.

2 VEILEDNING FOR KRETSER/GRUPPER SOM VIL KONTAKTE LOKAL PRESSE INNHOLD: -HVORFOR MEDIEOMTALE? -TYPER MEDIER -HVA ER GODT STOFF? -HVORDAN TA KONTAKT? -HVORDAN SKRIVE PRESSEMELDING? -EKS. PÅ PRESSEMELDING -HVORFOR MEDIEOMTALE? Vi lever i et informasjonssamfunn, hvor alle «kjemper» om OPPMERKSOMHETEN. Fortsatt er andre kanaler viktige for å påvirke, som for eksempel «Munn-til-munn-metoden» (ikke gjenopplivning, men fortelle om noe, som igjen blir fortalt videre...). Men de vi ikke når direkte, kan vi forsøke å nå gjennom media! Vi ønsker positiv medieomtale for å skape oppmerksomhet og forståelse for det vi som speidere gjør og står for og for å vise frem vårt nye forbund. Gjennom media kan vi nå ut til alle interesserte og forhåpentligvis også rekruttere nye medlemmer og ledere. Det er også viktig å vise arbeidet vårt for viktige institusjoner i samfunnet. Vi er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med våre nærmere medlemmer og vi har mye å tilby! -TYPER MEDIER: Aviser Lokalavisen er det viktigste mediet for stoff om din lokale speidergruppe. Riksaviser og distriktsaviser kan også være aktuelle. Jo større nyhetsverdien er, desto større sjanse er det for at riksavisene kan være interesserte. Lokalradio På landsbasis finnes det ca 500 radiostasjoner med konsesjon. Til sammenligning er det ca 175 aviser. Derfor er sjansen for å komme på luften i din lokale radio stor! Dessuten er Norges befolkning blant de som hører mest radio i verden. Lokal-TV De større byene har lokal-tv. Lokal-TV har også tradisjonelt lettere for å lage innslag om «positive nyheter» (og dem har vi mange av!). Fortell deres «suksesshistorie» fra lokalmiljøet! Riksdekkende TV (NRK/TV2) NRK er mediet med størst gjennomslagskraft. For å komme gjennom dette nåløyet, må budskapet ha interesse utenfor lokalmiljøet. Men NRK har en rekke distriktskontorer (primært for radio) med plass til stoff med lokal vinkling. Forsøk dere der! Pressebyråer Norsk Telegrambyrå (NTB) er Norges viktigste og sender ut stoff til nesten alle aviser, samt radio og fjernsyn. NTB har hovedkontor i Oslo, men distriktskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Bodø, Molde, Hamar og Stavanger.

3 Internett Stadig flere har god tilgang på Internett via skole, hjem eller jobb. De fleste aviser, lokale og riksdekkende, har nettaviser. De fleste organisasjoner, foreninger, institusjoner er også på nett i en eller annen form. Samtidig er det uendelig med e-postlister, chat-rooms (snakkegrupper), diskusjonsforum og hjemmesider hvor folk boltrer seg. Mange nordmenn bruker mye tid på Internett hver dag. Vær bevisst på at Internett er en stadig viktigere informasjonskanal! Menighetsblad og medlemsblader er viktige organer for å nå lokalmiljøet og andre speidere rundt om i landet. Husk det! Det finnes helt sikkert også andre måter å nå ut med budskapet på. Vær kreativ! -HVA ER GODT STOFF? «Godt stoff» henger sammen med marked og salgstall. Godt stoff bestemmes først og fremst av hva leserne vil ha. MENNESKER er godt stoff. Det betyr at stoffet må ha en menneskelig side og angå vanlige folks liv og hverdag. NYHETER er godt stoff. Men hva er en nyhet? «Hund biter mann» er ingen nyhet, MEN «Mann biter hund» er en nyhet! Det er ikke sensasjon eller skandaler som preger vår speideraktivitet, men vi bør tenke utradisjonelt når vi skal presentere stoff for media. Med riktig vinkling kan nesten alt stoff bli godt! HUSK: JOURNALISTEN OG DU HAR ET FELLES MÅL. Begge vil at artikkelen i avisen skal bli lagt merke til. For deg som vurderer å ta kontakt med lokalavisen om en sak, kan det være lurt å stille spørsmålene: Ville jeg lest dette om det stod i avisen? Hva kan jeg gjøre for at det kan bli mer interessant? Forsøk å få frem hva som er KFUK-KFUM-speidernes særpreg. -HVORDAN TA KONTAKT? Du kan ta kontakt ved å skrive e-post, brev, ringe eller møte opp i redaksjonen. Det greieste er nok å ringe lokalavisen/-radioen og spørre dem om de er interessert. Vært godt forberedt og presenter saken på en interessant måte. Forsøk og «selg» nyheten! Hvis redaksjonen fatter interesse, er det ikke sikkert dere trenger å sende noen pressemelding. Da kommer de selv og lager sak! I tillegg til telefonkatalogen har de fleste aviser har egne nettsider med kontaktadresser og telefonnr. for tips til redaksjonen. Til større arrangementer som f.eks. kretsleir bør du god tid i forveien invitere pressen. Da må opplysninger om hvor, hva og når ting skal skje, samt hvem som kan kontaktes være med. -HVORDAN SKRIVE PRESSEMELDING? En pressemelding er en melding til pressen om noe (et arrangement, en aktivitet etc.) og et utgangspunkt for journalisten til å gå videre på en sak. Den må derfor være SPENNENDE + UTFORDRENDE for journalisten, slik at han eller hun oppfatter den som en god sak for sine lesere. Pressemeldinger brukes ofte som de er og må derfor være GODT og RIKTIG skrevet. Pass på at pressemeldingen ikke blir for lang. Da gidder ingen å lese den! Er den kortfattet er det også større sjanser for å få den på trykk. 3 nyttige stikkord for pressemeldingen: NYTT INTERESSANT MENNESKELIG

4 En god pressemelding bør gi svar på disse spørsmålene: HVEM? HVA? HVOR? NÅR? HVORDAN? HVORFOR? Start pressemeldingen med den viktigste nyheten - det som gjør saken interessant. Lag en overskrift som enkelt og direkte formidler det viktige. Meldingen skal kunne kuttes bakfra, uten at viktige opplysninger går tapt. Huskeliste: *Skriv på A4 ark og ikke mer enn linjer (linjeavstand 1, 1,5 eller 2) *Skriv PRESSEMELDING øverst på arket *Bruk korte setninger *Sørg for at alle navn er riktig skrevet (VIKTIG) *Unngå overstrykninger, stavefeil og dårlig trykk *Unngå grafiske virkemiddel i teksten, ikke understrekning, kursiv skrift o.l. *Unngå interne ord og uttrykk uten forklaring *Skriv konkret, «8000», ikke «mange tusen» *Bruk hele tall, «1000 deltakere, ikke 960» *Skriv dag (tirsdag eller onsdag) pluss dato, ikke i går eller i dag *Husk å datere og skrive under på meldingen Marker gjerne slutten på meldingen ved å sette en strek før du nederst på arket gir praktiske opplysninger. Navn på kontaktperson med telefonnummer, både på jobb og privat MÅ være med. Nøyaktige opplysninger om sted og klokkeslett hører også hjemme her. Du kan også gi tips om hvordan journalisten kan gå videre - navn på aktuelle intervjuobjekter, ideer til bildemotiver o.l. Pressemeldingen sendes redaksjonen. Har du en personlig kontakt kan den sendes direkte til denne, da med kopi til redaksjonen med beskjed om hvilken journalist den er sendt til. Om bilder: Et bilde kan si mer enn tusen ord. Det må vi huske når vi sender ut pressemeldinger! Legg gjerne ved et digitalt foto, vanlige negativer (og papirfoto) eller illustrasjon. Det er i dag vanligst med digitale bilder som lett kan sendes via e-post. Pass på at bildet ikke er for stort, eller bildene for mange. Si heller gjerne ifra at du har flere digitale bilder som journalisten kan få hvis hun ønsker det. Dersom journalisten ønsker at du skal bidra med bilder, er det viktig å huske på at de trenger digitale bilder med god oppløsning slik at det egner seg for trykk. Bildene bør helst ha en oppløsning på 300 dpi og ha en størrelse på minst 10x15 cm. Dersom du tar egne pressebilder er det viktig å passe på at personer skal stå i fokus, gjerne personer i aktivitet. Unngå å ta med alle 30 deltakere - velg ut mindre grupper som gjør noe! Om logo og navn: Det er viktig at dere passer på å bruke gruppens, kretsens eller organisasjonens logo og navn, enten i pressemeldingen, eller vedlagt. På den måten viser vi hvilken sammenheng vi står i, og er tydelige på hvem vi er. Vi er KFUK-KFUM-speiderne. La det ikke være noen tvil! Dette er viktig for at de som senere leser, ser eller hører om oss, skal vite hvem de kan henvende seg til dersom de har spørsmål, eller ønsker å begynne i KFUK-KFUM-speiderne. Det handler om å bygge merkevaren og merkenavnet KFUK-KFUM-speiderne.

5 -EKS PÅ PRESSEMELDING: Vi skal på kretsleir! Speiderne i KFUK-KFUM-speidere skal i sommer, xxxx dato, på kretsleir i xxxx kommune. Der skal vi sammen med xxxx andre speidere i fra hele xxxx delta aktivt i leirlivet. Leiren har også utenlandske gjester fra xxxx som vi gleder oss til å bli bedre kjent med. Tema for leiren er xxxx. Som speidere har vi mye å se fram til. Av programmet på leiren kan vi nevne: store leirbål, haik, primitiv matlaging, stjerneorientering, eksperimenttelt og flåtebygging. Vi skal også selvfølgelig bygge opp vårt eget leirområde med bord, oppvaskbenk og grue. Kretsleir arrangeres hvert annet år, og det er et høydepunkt for alle speidere. Denne uken i sommer skal xxx oppleve mye at det skapes liv i leiren og i bygda. Dere er hjertelig velkomne til å besøke oss på kretsleiren og ta del i noen av våre opplevelser. Vi kan også tilby å lage en reportasje til dere i fra kretsleiren. Reportasjetekst og bilder vil bli sendt fra leiren direkte til dere ved hjelp av e-post. Der håper vi å formidle noe fra vår kretsleir til deres lesere. Kontakt med vår krets/speidergruppe og mer informasjon kan dere få ved å henvende dere til: tlf: e-post: eller Leirsjef xxx, tlf, e-post Leirens informasjonssjef xxx tlf, e-post Dersom kretsleiren har egne nettsider er dette en fordel om legges ved: Informasjon om xxx finner du på: Det er fint om kretsleirens logo er tilgjengelig eller legges ved, evt. en link til hvor det kan lastes ned: Kretssleirens logo kan lastes ned i fra:

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark TIPS TIL ARRANGØRER Til det videre arbeidet med arrangementene har vi samlet noen ressurser her. Vi håper

Detaljer

MØT MEDIENE Medieråd for forskere

MØT MEDIENE Medieråd for forskere MØT MEDIENE Medieråd for forskere INNHOLD Når journalisten tar kontakt...4 Når du vil ut i media...6 Formulering av budskap.... 10 Intervju... 12 Pressemelding... 18 Konferanser og formidling... 20 Kronikk....

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Avisheftet mitt INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE. Avis - et massemedium BOKMÅL

Avisheftet mitt INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE. Avis - et massemedium BOKMÅL Avisheftet mitt Avis - et massemedium INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE M BOKMÅL 2 Avisheftet mitt Til læreren Avisenes sammensatte tekster med variert stoff, gir elevene god mulighet

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Centenary Celebration Day

Centenary Celebration Day Centenary Celebration Day stemmer voices Share del stories historier 100 years of changing lives 1 Velkommen Velkommen til det tredje og siste aktivitetsheftet i forbindelse med 100-årsjubileet for speiderarbeidet.

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Medietrening GLØD. Litt grunnleggende teori

Medietrening GLØD. Litt grunnleggende teori Medietrening GLØD Litt grunnleggende teori Utfordring for GLØD Dere har kanskje et felles mål men likevel mange interessekonflikter og ulike syn på veien til målet. Derfor vanskelig å gi råd som dere kan

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer