TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata HAMAR Tlf Faks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark"

Transkript

1 Musikkens studieforbund Parkgata HAMAR Tlf Faks TIPS TIL ARRANGØRER Til det videre arbeidet med arrangementene har vi samlet noen ressurser her. Vi håper at dette kan være med på å lette arbeidet, og å gi dere flere fulle hus! Feite Forestillinger - Norsk rockforbunds "bibel" for arrangører - Fra tomme stoler til fulle hus - Norsk musikkråds arrangørhåndbok - Denne kan bestilles på for kr 120,- + porto Fagstoff om mediearbeid - Norsk kommunikasjonsforenings nettsted - TONO - rettighetshavernes organisasjon - finn ut hva ditt arrangement vil koste - ULIKE NETTBASERTE N KULTURKALENDERE Kulturkalenderen - finn ut om andres, og legg inn egne arrangementer Her kan du se et eksempel på den nye versjonen: gdpuls - Gudbrandsdølen/Dagningens nettkalender (både papir og nett) Mjøsby - Oppland arbeiderblads nettkalender HA-tavla - HAs gratis oppslagstavle (til papiravisa) - Kommunenes hjemmesider og lokalavisene har også ulike kalenderløsninger husk at disse stort sett ikke kommuniserer med hverandre du må altså legge inn flere steder. AVTALEMALER Norsk rockforbund har samlet et sett med standardformularer i sin verktøykasse på nettet. Gå til: På de neste sidene finner du 1- Hvordan skrive en pressemelding 2- Hvordan skrive for internett

2 Hvordan skrive en pressemelding Du bør legge arbeid i en pressemelding. Sjansen for å bli sitert eller kontaktet øker betraktelig hvis du formulerer en interessant overskrift, lager en poengtert ingress og bygger meldingen godt opp innholdsmessig og språklig. En pressemelding skal være kortfattet, og journalisten skal kunne se hva saken dreier seg om ved å lese overskrift, ingress og de neste to setningene. Slik lager du en pressemelding: Overskrift Pressemeldinger må alltid ha en overskrift. Overskriften skal på en kort og direkte måte fortelle hva som er det viktigste. Overskriften skal være saklig og informativ. Prøv å få med et sitat, eventuelt et verb, det vil gjøre overskriften mer levende. Det viktigste først Bestem deg for hva som er hovedbudskapet. Start meldingen med dette, gjerne i form av en ingress. Denne skal inneholde hovedbudskapet og konklusjonen/resultater. I den videre teksten følger du opp med konsekvenser, premisser og bakgrunnsinformasjon. De første setningene i en pressemelding bør gi svar på følgende: Hva, hvem, hvordan, hvorfor, hvor, når. Fallende viktighet Pressemeldinger skal utformes etter prinsippet om fallende viktighet. Det viktigste først, det minst viktige til slutt. Tenk deg at du skal kunne kutte pressemeldingen nedenfra uten at det får betydning for hovedpoenget. Si det kort En pressemelding skal være så kortfattet som mulig, ikke mer enn en A4-side med bred marg og halvannen/dobbelt linjeavstand. Går teksten over flere avsnitt, bør den deles opp med undertitler. Hvis du har behov for å gi mer informasjon, kan du legge ved et eget faktaark eller henvise til bakgrunnsinformasjon og bilder på selskapets nettsted (med fullstendig nettadresse). Du kan også dele ut vedleggene på en eventuell pressekonferanse. Si det godt Si det enkelt, og bruk dagligspråket som norm så langt det lar seg gjøre. Unngå bruk av spesialord eller "kjepphester" som ikke er meningsbærende eller vanskeliggjør forståelsen av teksten. Forklar hvilken betydning saken har for folk flest. Det beste er å holde seg til et hovedbudskap, framfor å liste opp alle poengene i sakens anledning. Les gjennom teksten flere ganger, gjerne høyt, og sørg for at den ikke inneholder skrivefeil og at alle titler og navn er korrekt stavet.

3 Sitater Et sitat gjør meldingen mer dynamisk. Som hovedregel bør du legge alle faktaopplysninger (prosjektet, begivenheten, omfanget, kostnaden osv) i vanlig tekst, mens du legger alle meninger og vurderinger (hvorfor prosjektet kommer til å bli en suksess) i sitatform. Kontaktpersoner Navn og tittel på kontaktpersoner med telefonnumre og e-postadresser må alltid være med. Oppgi gjerne både direktenummeret og mobiltelefonnummeret. Kontaktpersonene må ha pressemelding foran seg, og være tilgjengelige når pressemeldingen er sendt ut, og videre ut over dagen/kvelden. Utsendelse av pressemeldinger Den raskeste og billigste formen for utsending av en pressemelding, er gjennom e-post. Du kan sende med et elektronisk bilde som vedlegg, eller henvise til hjemmesiden. Meldingen kommer fram samtidig til alle mottakerne, og i en elektronisk form som gjør det lettere for journalisten å bruke dine ord og vendinger. Du kan sende ut pressemeldingen selv, eller bruke tjenestene til et firma som spesialiserer seg på å distribuere pressemeldinger til media. Disse har til en hver tid oppdaterte lister med e-postadresser, og du kan bestemme tidspunktet for når meldingen skal sendes ut. Internett-publisering En god regel er at alle pressemeldinger også samtidig skal publiseres på bedriftens eget nettsted. På den måten kan egne ansatte og andre interesserte raskt få tilgang til nyheten og bedriftens offisielle syn på saken. Mange journalister bruker søkemotorer eller går rutinemessig gjennom nettsteder på jakt etter nyheter og bakgrunnsinformasjon. Post og telefaks Den tradisjonelle måten var å sende ut pressemeldingen via posten, og kan fortsatt brukes når budskapet eller nyheten ikke er tidskritisk og/eller teksten skal ledsages av et illustrasjonsbilde. Tidligere brukte mange telefaks til utsendelse; pressemeldingen kommer relativt raskt fram, og du får en mottakskvittering. Imidlertid egner telefaks seg ikke til sending av bilder. Det som taler i mot bruk av post og telefaks, er journalistens travle arbeidsdag. Selv om pressemeldingen er velskrevet og nyhetsverdig, vil nemlig journalisten måtte skrive "av" og scanne inn et eventuelt bilde. Dette tar ekstra tid, og utgjør et hinder for publisering. Oppfølging av pressemeldingen De store avisene og NRK får mange pressemeldinger inn hver eneste dag. Det kan derfor være nødvendig å følge opp pressemeldingen med en telefon til journalister som dekker ditt saksområde spesielt. Etter at pressemeldingen er sendt ut, bør du følge med i media for å se hvordan saken blir presentert. Åpenbare saksfeil bør påtales så raskt som mulig, slik at det kan korrigeres til senere sendinger, utgaver eller nettaviser. Det anbefales at organisasjonen går gjennom medieomtalen og evaluerer resultatet. Kom hovedbudskapet fram? Var omtalen positiv eller negativ, eller som forventet? Kunne noe vært gjort annerledes? Artikkelen ble første gang publisert på nettstedet Syskrinet Sist oppdatert: 8/29/2006 8:44:43 PM Kilde: Kommunikasjon.no

4 Skrivetips I - Internett Allerede på barneskolen lærer vi å skrive etter et fastlagt mønster, som gjerne illustreres med en strektegning av en fisk: hode, kropp og hale tilsvarer en innledning, diskusjon og avslutning. Denne malen passer imidlertid ikke bestandig, for enhver sjanger har sine egne form- og innholdskrav. Å skrive for Internett Å skrive for Internett er både likt og ulikt det å skrive for et trykt medium. Du må vite hvem du ønsker å henvende deg til, hvorfor du gjør det og hva du ønsker å formidle. Sammenlignet med for eksempel et tidsskrift med lang levetid, kan Internett framstå som et flyktig medium. Brukerne skumleser ofte mange sider og nettsteder i jakten på relevant informasjon. Din oppgave blir å tilrettelegge stoffet slik at brukeren leser din artikkel og ikke hopper videre til en annen side. Omvendt pyramide En internettbruker ser raskt gjennom et oppslag for å finne det mest interessante og vurderer hvorvidt det er relevant. Derfor bør du plassere den viktigste informasjonen godt synlig, og ordne innholdet etter viktighetsgrad som en omvendt pyramide: det viktigste stoffet øverst, det minst viktige stoffet i bunnen av artikkelen. Innholdet bør ordnes tematisk, gjerne med pekere. Splitt opp lange artikler og legg pekere til andre relevante nettsider. Husk at det er vanskeligere å lese på en dataskjerm enn på papir. Legg vekt på det interessante og bruk beskrivende titler og mellomtitler slik at leseren raskt oppfatter det essensielle. Illustrasjoner og grafikk kan brukes til å støtte opp under innholdet og gjør artikkelen mer levende, men unngå så tung grafikk at siden blir treg å laste ned. Vi anbefaler at nøkkelinformasjon i for eksempel en graf utdypes i teksten slik at leseren ikke mister viktig innhold ved utskrift. Kilde: Kommunikasjon.no

5 10 råd om å skrive for nettet (Kilde: Gazette) 1. Tenk på målgruppen Dann deg et bilde av hvem du skal kommunisere med, og skriv teksten deretter. 2. Skriv kort Å lese på skjerm tar 25 prosent lengre tid enn å lese på papir. Skriv derfor bare halvparten så langt som du ville gjort på papir. Hvis du er nødt til å skrive langt, lag et sammendrag av teksten i starten. Lange dokumenter kan tilbys som vedlegg i Word eller PDF. 3. Det viktigste først Husk "den omvendte pyramiden" plasser det du ønsker at brukerne skal få med seg helt i starten av teksten. Siden presenterer du detaljer og bakgrunnsinformasjon. Bruk ingresser for å oppsummere hovedpoenget på toppen av siden. 4. Del opp teksten i avsnitt Del opp teksten i avsnitt med jevne mellomrom. Et avsnitt bør helst ikke være mer enn 100 ord. Presenter bare ett poeng i hvert avsnitt. 5. Bruk titler og mellomtitler aktivt Brukes for at teksten skal være enkel å skumlese. Tittelen skal fortelle hva teksten handler om. Mellomtitlene skal hjelpe brukerne å finne frem til det de er ute etter. Første ord i tittel skal være meningsbærende. Husk at titlene dukker opp i søkemotorer. 6. Uthev viktige ord og setninger Uthevinger gjør det enklere å skumlese teksten. Bruk fet skrift, ikke understreking og versaler. 7. Bruk lister og punkter Presenter viktig faktainformasjon ved hjelp av lister. Ikke pakk inn det du ønsker å si i en masse unødvendige ord. 8. Begrens bruken av lenker Bruk lenker med måte og hold lenkeråte (=døde lenker) borte ved å sjekke dem ofte. Det er mulig å samle nyttige lenker på bunnen av siden. Skriv meningsbærende lenketitler, slik at brukerne skjønner hvor de peker. 9. Les korrektur og bruk stavekontrollen Det er lettere å lese korrektur før du har publisert teksten på weben. 10. Bruk e-post Tilby leserne nyhetsbrev på e-post. Ikke lag nyhetsbrev som bare er egenreklame; tilby aktualiteter, nytte og underholdning.

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Jakob Thyness. Partner, Webgruppen AS. Mer enn 25 års erfaring i kommunikasjonsbransjen. Erfaring med web og digitale medier siden 1993

Jakob Thyness. Partner, Webgruppen AS. Mer enn 25 års erfaring i kommunikasjonsbransjen. Erfaring med web og digitale medier siden 1993 SKRIVING FOR WEB Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Mer enn 25 års erfaring i kommunikasjonsbransjen Erfaring med web og digitale medier siden 1993 Sertifisert i Digital Marketing, Digital Marketing

Detaljer

Skriving for web. Fylkesbiblioteket i Akershus 10. mai 2010 Nina Furu

Skriving for web. Fylkesbiblioteket i Akershus 10. mai 2010 Nina Furu Skriving for web Fylkesbiblioteket i Akershus 10. mai 2010 Nina Furu Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Driver Nettredaktørskolen i Oslo Styreleder i Webforum Norge Styreleder i Webkvalitet

Detaljer

Hvordan skrive enda bedre for digitale medier?

Hvordan skrive enda bedre for digitale medier? Hvordan skrive enda bedre for digitale medier? Content is substance. No matter the platform, publication, or format, content refers to everything that conveys meaning Hvem skriver vi for og hvorfor? Hvem

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Brukervennlig web. 12. Januar 2010, Tromsø av Hilde Amundsen

Brukervennlig web. 12. Januar 2010, Tromsø av Hilde Amundsen Brukervennlig web 12. Januar 2010, Tromsø av Hilde Amundsen Hvorfor er web så viktig? Informasjonsoverbelastning trenden push-til-pull Pull-kommunikasjon Mottager tar initiativet, er den aktive Det er

Detaljer

Skriving for nett Helsedirektoratet. Nina Furu 4. April 2013

Skriving for nett Helsedirektoratet. Nina Furu 4. April 2013 Skriving for nett Helsedirektoratet Nina Furu 4. April 2013 Nina Furu @NinaFuru Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum

Detaljer

MØT MEDIENE Medieråd for forskere

MØT MEDIENE Medieråd for forskere MØT MEDIENE Medieråd for forskere INNHOLD Når journalisten tar kontakt...4 Når du vil ut i media...6 Formulering av budskap.... 10 Intervju... 12 Pressemelding... 18 Konferanser og formidling... 20 Kronikk....

Detaljer

Nettredaktørskolen Sommerskolen 2013. Gang 1 18. oktober 2013 Nina Furu

Nettredaktørskolen Sommerskolen 2013. Gang 1 18. oktober 2013 Nina Furu Nettredaktørskolen Sommerskolen 2013 Gang 1 18. oktober 2013 Nina Furu Nettverk webgruppen gjest Passord: webkurset Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen

Detaljer

Kom ut av språktåka. HR Norge Nina Furu 22. Januar 2013

Kom ut av språktåka. HR Norge Nina Furu 22. Januar 2013 Kom ut av språktåka HR Norge Nina Furu 22. Januar 2013 Nina Furu @NinaFuru Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Senior partner i Webgruppen Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Kurs-

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

Tydelig webkommunikasjon K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner. Nina Furu 16.

Tydelig webkommunikasjon K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner. Nina Furu 16. Tydelig webkommunikasjon K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner Nina Furu 16. April 2012 Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15)

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde...

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Språkprofil. for Fylkesmannen i Østfold. Vår egen språkveileder

Språkprofil. for Fylkesmannen i Østfold. Vår egen språkveileder Språkprofil for Fylkesmannen i Østfold Vår egen språkveileder 1. utgave - august 2012 Hvorfor klarspråk? Språkveileder for Fylkesmannen i Østfold Vi som arbeider hos Fylkesmannen har kontakt med en lang

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver

Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver Del 1: Klarspråk i NAV slik skriver du en god og forståelig tekst Del 2: Tegnsetting og rettskriving Forord: Klart språk så klart

Detaljer