CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud SKOGBRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud SKOGBRUK"

Transkript

1 CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud SKOGBRUK GEIR FISKNES... 1 ASBJØRN KJELLSEN... 1 JENS KVELI... 5 NILS MIDGAARD... 5 STIG NERAAS... 6 STIG TRONSTAD... 7 ROLF WENSBAKK... 8 GEIR FISKNES Faggruppe: Lektor Telefonnr.: Dyr i næringsvirksomhet, Utmarksnæring, Bedriftsutvikling, Skogbruk LAN 915, LAN 922, LAN 924, LAN 925, LAN 926, LAN 930 Mære landbrukskole. Besøksadresse: Mære Nordre, 7710 Sparbu Norges Landbrukshøgskole, Sivilagronom (jord/plantefag) 1981 Levanger Lærerhøgskole, Pedagogikk 1988 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Årsstudium (grunnfag) i geografi 1998 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Årsstudium i lederopplæring 2001/2003 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Prosjektledelse 2004 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Utviklingssamtalen 2004 Yrkespraksis Sør-Helgeland Forsøksring, Forsøksringleder Verdal Mølle, Møllemester Mære Landbruksskole, Lektor, Insp.I, Ass. rektor, prosjektleder d.d. Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Avdelingsingeniør ASBJØRN KJELLSEN Førstelektor Faggruppe: Skogbruk LAN 924, LAN 925, LAN 925, SKO 123, SKO 124 HiNT, avd landbruk og IT/ Mære landbruksskole Telefonnr.:

2 Besøksadresse: Postadresse: Kongens gate 44, Steinkjer Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer : Institusjon: Norges landbrukshøgskole, skogavdelingen Tidsrom 08/ /1969 Grad:: MSc Skogbruk Institusjon: Bergen Lærerskole Tidsrom 1966 Grad: Ett års studiebevis i pedagogikk Institusjon: Statens Skogskole, Kongsberg Tidsrom August April 1965 Grad: Skogtekniker Språkferdigheter: (1-5 hvor 5 er best) Språk Lese Snakke Skrive Norsk Engelsk Spansk Portugisisk Medlemskap i faglige organisasjoner Det Norske Skogselskap Norsk Naturforvalterforbund, NaFo Norsk Forskerforbund Trøndelag Karttekniske Forening - nå Geoforum Trøndelag. Styrets sekretær Midt-Norsk Skogforum. Sekretær International Society of Tropical Foresters. National Vice President of Norway til 1999 Rotary International, President i Egge Rotary Club Andre kurs og spesialiteter: : 2 ukers intensivkurs, to vekttall. Examen i Fjernmåling og Geografiske Informasjonssystemer. NTNU, Trondheim. 1995: 2 ukers intensivkurs, to vekttall. Examen in GIS ved NLH. 1999: 2 vekttall Eksamen i Logistikk. Handelshøgskolen BI, Trondheim Spesiell kompetanse: Asbjørn Kjellsen har en M.Sc. i skogbruket driftsteknikk, NLH, supplert med et års utdanning i pedagogikk. I mer enn 30 år har han vært involvert i skogbruksutdanning og opplæring. Av disse har mer enn 10 år hatt ledende posisjon som seksjonsleder, kursansvarlig og koordinator. Hans spesialområder omfatter skogbrukets driftsteknikk, skogbrukets målingslære, skogtaksering, fjernmåling og skogbruksplanlegging og logistikk. Han har omfattende erfaring med utvikling av studieplaner, vurdering av opplæringsbehov, produksjon av læremateriell og faglitteratur, praktisk opplæring og veiledning av studenter på alle nivåer. 2

3 Som tidligere seksjonsleder for skogbruksutdaningen har han vært sterkt involvert i å oppdaterer og modernisere utdanningsprogrammet for skogbruk ved HiNT, i nært samarbeid med det utøvende skogbruket og skogindustrien i regionen. Han har vært reiseleder og tolk for studenter på studiereiser i Norden, Sovjetunionen, Scotland, Wales, Yugoslavia, Zambia, Portugal, Vancouver Island, Mexico, Ecuador og Costa Rica. Praksis og prosjekter: 2004 Engasjert i et prosjekt i Kosovo for å bygge opp skogbruksudanningen Initiativtaker til en fagsamling i Stjørdal om kompetansebehovet i skog og trenæringen, som grunnlag for en grundig revisjon av studieplanene for nåværend B.Sc Skogøkonomi og entreprenørskap 2002: 2 uker Forprosjekt for et fredskorpsfinansiert samarbeidsprosjekt mellom UAN i Angola og HiNT Leder for faggruppa for det etablerte Midt Norsk Skogsenter på Mære landbruksskole, hvor blant annet hogstmaskinsimulatoren befinner seg Leder av en komite for markedsføring av skogbruksstudiet ved HiNT 2001 Hovedansvarlig for prosjektet med investering i og etablering av hogstmaskinsimulator i samarbeid med Mære Landbruksskole uker for Norconsult. Leder av en delegasjon for prosjektforberedelse for en plan for jordvern og arealutnyttelse i Managua, Nicaragua CA Initiativ til å få organisert et museum ved HiNT for skogbruksutdanninga gjennom 120 år i Steinkjer Hovedansvarlig for et 2 v EVU kurs for Statskog uker for NORAD. Leder av en komite for prosjektevaluering av Peri Urban Plantation Project, Kampala, Uganda Ansvarlig for vurdering av vekttall for skogteknikerutdanningen i Steinkjer styremedlem for Norsk Taubanesenter, Selbu I 1995 ansvarlig for et skog og biomasseinventeringsprosjekt i Serowe, Botswana. Samarbeid mellom HiNT og The Forest Association of Botswana.. Flere ganger undervist utenlandske skogbrukstudenter i spesialkurs i Norge. 1991: 6 uker. Det norske Skogselskap. Leder av et team for design og detaljplanlegging av et større skogtakseringsprosjekt i Chobe, Botswana hovedansvarlig for Trøndelagskartdagan, en to dagers fagkongress for Trøndelag Karttekniske Forening. ca 110 deltakere. Fra 1990 sekretær i Midt Norsk Skogforum og delvis hovedansvarlig for årlige to dagers fagsamlinger, og ekstern kontakt mot skogbruksnæringa. De siste fagsamlingene var september 2002 og september : 2 1/2 uker. NORAGRIC Gjesteforeleser i flyfotogrammetri og kartlære, SUA. Faculty of Forestry, Morogoro, Tanzania : 2 år ORGUT AB, Forestry and Agriculture training consultant ved et Integrert Bygdeutviklingsprosjekt i Bula, Guinè-Bissau, Vest-Africa : 2 1/2 år. Division of Forestry University of Dar es Salaam. Morogoro, Tanzania. Lecturer i Forest Management Planning på B.Sc og M.Sc nivå. 1984: 2 months ORGUT A/S, Skogbrukskonsulent i et arealplanleggingsprosjekt på Stillehavskysten i Nicaragua : 2 år. FAO ved ESNACIFOR, Honduras CA. Associate Expert i driftsteknikk. Publikasjoner, utvalgte: 3

4 Jongma, J., Kjellsen, A.: Transporte de la Madera. (Transport av trevirke. Transport in Forestry) Spansk språk, Spanish language. ESNACIFOR-Siguatepeque, Honduras pp Jongma, J., Kjellsen, A.: Cursillo de Motosierras. (Motorsagkurs. Course in the use of chainsaws) Spansk språk, Spanish language. ESNACIFOR-Siguatepeque, Honduras pp. Kjellsen, A.: Forest Management Planning. A Compendium with relevance to Tanzanian conditions. (Engelskspråklig) Steinkjer, Morogoro, Tanzania, pp. Kjellsen, A.: Planleggingslære for skogbruket. Landbruksforlaget, (Forest Management Planning) Oslo pp. ISBN Kjellsen, A.: Nyttig om skogbruk i U-land. Bokanmeldelse i Norsk skogbruk nr (Publ.) (Review of a useful book on forestry in developing countries.) Kjellsen, A.: Relatorio final.pdri Zona 1. SFT. (Sluttrappport, -PDRI, Sone 1. Undervisnings- og kurstjenesten. Final report from the extension and course service, PDRI) Portugisisk språk, Portuguese language. Bula, Guinea-Bissau Kjellsen, A.: The Chobe Forest Inventory Project. Report from the Forest Inventory Design Mission. Steinkjer/Gaborone April pp plus appendices. Nordahl, B. Kjellsen,A: Fjernmålingsprosjektet. tolkning og praktisk anvendelse av en SPOT satellittscene i skogbruket. Foreløpig Rapport mai pp plus to vedlegg. (The Remote Sensing Project. Interpretation of a SPOT image and its practical application in forestry. Preliminary report) NTH - NTDH 1994 Kjellsen, A: Målingslære og Planlegging (SK137) Kompendium med forelesningsnotater og oppgaver. Høgskolen i Nord Trøndelag, avd. naturbruk. Oktober pp (Forest Mensuration and Management Planning. Lecture notes, North -Trøndelag University College) Kjellsen, A.: Semesteroppgave. Planlegging og gjennomføring. Arbeidsrapport nr 97. Nord Trøndelag Distriktshøgskole pp (Special projects for students. Planning and implementation) Kjellsen,A: Training Requirements for Sustainable Forest Resources Management in Africa. Paper presented at the Workshop on Information Acquisition for Sustainable Management of Natural Forest Resources of East, Central and Southern Africa. Arusha, Tanzania. November pp. (Publ.) Kjellsen, A (redaktør /editor): Fagsamling på Langvassheimen januar 1995 HiNT 1995 Redigert utgave av forelesningsplaner i skogbruksstudiet og referat av diskusjoner på fagsamling. 61 pp (Teaching plans for the forestry programme and minutes from the corresponding discussions on a meeting), 61 pp NTC 1995 Asbjørn Kjellsen, Bobo Nordahl, 1997: Fjernanalyse i skogbruket. Praktisk anvendelsen av SPOT satellittbilder i Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket. 37 s ( Remote sensing in forestry. Practical application of SPOT sattelite images in a forest in Steinkjer) Arbeidsnotat nr 36 HiNT, ISBN Asbjørn Kjellsen.1997: Målingslære og planlegging (Sk 137) Del 1 Målingslære.(Part 1 Forest Mensuration and Surveying. 4. Issue) 4. utgave. Asbjørn Kjellsen 1997: Planning and Performing a Forest Inventory. HiNT. Arbeidsnotat nr. 37. ISBN Asbjørn Kjellsen 1999: Skogbruksplanlegging. Kompendium HiNT ISBN Asbjorn Kjellsen, Jørgen Gravbrøt, Aud Sakshaug, Torill Velde: Revisjon av skogbruksstudiet. Sluttrapport. April

5 Asbjørn Kjellsen 2001: Mobil steinknuser. Rapport fra en demonstrasjon den 4 oktober Arbeidsnotat nr 127. HiNT. ISBN Asbjørn Kjellsen 2004 Logistikk. Arbeidsnotat HiNT. Under utarbeiding og revisjon. JENS KVELI Amanuensis Faggruppe: Skogbruk SKO 120, SKO121, SKO 122, SKO 124, Utmarksnæring GEO 104 Telefonnr.: HiNT, avd. Landbruk og IT Besøksadresse: Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer : Hint + NVU, årsenhet IT & GIS : Norges Landbrukshøgskole, forstkandidat Arbeidserfaring 1990-d.d.: Amanuensis, HiNT : 1.konsulent skog FMLA - Nord-Trøndelag : Skogbrukssjef Ullensaker og Gjerdrum, Akershus Relevante kurs 1992: Doktorgradskurs i ressursøkonomi, NLH. 2v. 1995: EVU-kurs i miljøplan, NLH. 10v. Publikasjoner 2006: Analyse av tilgjengelige skogressurser på Helgeland. HiNT-utredning nr : Inngrepsfrie naturområder som verktøy for arealforvaltning. Medforfatter på det som gjelder skogbruk. NTF-notat : Avvirkningen i Helgeland og Nord-Trønelag i et nytt årtusen. NTF 2000: Evaluering av tilskudd til skogsdrift med helikopter. HiNT 1996: Samfunnsmessige virkninger av aktuelle vernetiltak i Indre og Ytre Namdal. NTF 1995: Flerbruksplan for Floåsen. HiNT 1992: Leveringsmønster for tømmer i Midt-Norge. HiNT NILS MIDGAARD Lektor Faggruppe: Skogbruk LAN 927 Vefsn landbruksskole 5

6 Telefonnr.: Besøksadresse: Marka, 8658 Mosjøen 1981 NLH, skogbrukslinje, standard studieplan skogskjøtsel. Arbeid Mai 1981 jan Jan.1983 juni 1993 Juni 1993 juni 1994 Juni 1994 d.d. Forskningsassistent, institutt for skogøkonomi, NLH. Lektor i skogbruk og naturforvaltning, Vefsn Landbruksskole. Konsulent, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Bodø. Vilt og skogrealterte oppgaver. Lektor i skogbruk og naturforvaltning, Vefsn Landbruksskole. Ekstraoppdrag Skogsakkyndig i forbindelse med skjønnsrettsaken om erstatning ved opprettelse av Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet Svartisen nasjonalpark Skogsakkyndig i forbindelse med skjønnsrettsaken om erstatning ved oppretting av Storlia naturreservat i Rana d.d Hovedansvar for å følge opp med registreringer og rapporter Statskog sin forsøkshogst i Grane kommune Leder av et utvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Nordland som ga råd om hvilket takstfirma som burde få oppdraget med skogtakst og miljøregistreringer i Rana Ansvarlig for konsekvensutredning for skogbruk ved verneplan i Lomsdal-Visten. Oppdrag for Planteforsk Tjøtta Utredning av samfunnsøkonomiske konsekvenser av skogvern på Helgeland. Oppdrag for Nordland Fylkeskommune Ansvarlig for konsekvensutredning for skogbruk ved verneplan i Sjunkan-Misten. Oppdrag for Planteforsk Tjøtta. STIG NERAAS Faggruppe: Adjunkt Bedriftsutvikling, Skogbruk, Utmarksnæring LAN 920, LAN928 Vefsn landbruksskole Telefonnr.: / Besøksadresse: Marka, 8658 Mosjøen Vefsn landbruksskole, grunnkurs landbruk Kleiva landbruksskole, agronomkurs Mære landbruksskole, agroteknikkerkurs, teknikk/økonomi 1990 Bodø lærerhøgskole, Praktisk pedagogikk (30 stp) 6

7 2003 Høgskolen i Bodø, entreprenørskap i videregående skole (30 stp) 2005 HiNT, småskalaproduksjon (30 stp) 2005 Universitetet i Tromsø, Prosjektorganisering og ledelse (10 stp) Arbeidserfaring Gårdsbestyrer Fjellheim gård (sau) 1997 d.d. Vefsn landbruksskole, adjunkt STIG TRONSTAD Høgskolelærer Faggruppe: Utmarksnæring BIO 208, Skogbruk SKO 123. Telefonnr.: Besøksadresse: HiNT, avd Samfunn, næring og natur 7760 Snåsa 1976 Grunnkurs skogbruk Statens Skogskole SSS avd. Finsås 1977 Skogbrukerkurs SSS avd Finsås 1981 Skogingeniør Brandbu 1990 Limnologi. NTNU 2001 Årsstudium i natur og kulturminneoppsyn 20 vt (60 sp HiNT) 2005 Zoologi 10 sp HiNT Arbeidserfaring: 1978 Skogsarbeider Inn Trøndelag Skogeierforening NiSK Ås Faglærer SSS avd. Finsås Høgskolelærer NTDH Høgskolelærer HiNT Relevante kurs 1996 Høgskolepedagogikk HiNT 2002 Jaktsalg SKI Tillitsverv Leder for brevdueklubben i N.og S.Trøndelag Kasserer NLH B.I.L Leder for grendeutvalg Snåsa Styresmedlem interimstyre og styre for bygging og drift av fisketrapp i Kleivfossen Snåsa Prøveleder NTHK 2002 Leder for NM harehunder Medlem IDF utvalg HiNT 7

8 ROLF WENSBAKK Faggruppe: Førstelektor Telefonnr.: Dyr i næring, Bedriftsutvikling, Utmarksnæring og Skogbruk LAN240,LAN 311, ØKA260, SKO 125. HiNT, avd Landbruk og IT Besøksadresse: Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks Steinkjer : Forkurs til Norges Landbrukshøgskole gjennomført ved Vefsn Landbruksskole : Sivilagronom. Landbruksøkonomi ved Norges Landbrukshøgskole. 1988: Bedriftsøkonom BI. Stiftelsen BI : Master of Management. Handelshøyskolen BI Arbeidserfaring : Pleier ved Vensmoen : Konsulent i Landbruksdepartementet : Organisasjonskonsulent i Felleskjøpet Trondheim : Regiondisponent i Felleskjøpet Trondheim : Høgskolelektor/førstelektor, Høgskolen i Nord-Trøndelag Relevante kurs : Sanvirkeledelse, Nordnorsk Lederutvikling 2001: PhD-kurs i Vitenskapsteori, Høgskolen i Nord-Trøndelag/Handelshøyskolen i København 2003: PhD-kurs i Innovasjonsledelse, Høgskolen i Nord-Trøndelag/Handelshøyskolen i København 2004: Forskerkurs i kvalitativ metode, Norges Landbrukshøgskole Publikasjoner -Fagerås, E., Forsell, L, Wensbakk, R Investeringsvirkemidlene i landbruket. Rapport nr. 1. Landbruksdepartementet, Oslo -Kolseth, J., Røflo, J., Wensbakk, R Når trygghet teller. Organisasjon og ideologi. Debatt-og studieopplegg for utdanning av tillitsvalgte og ansatte i Felleskjøpet Trondheim. -Nilsen, M., Olsvik, E., Wensbakk, R. et. al Landbruk i nord-sammen tar vi utfordringene. Studie- og debatthefte for Meieriet Nord, AL Finnmarksmeieriet, Nord- Norges Salgslag og Felleskjøpet Trondheim. -Ofstad, P., Wensbakk, R. et. al Industriell tørking av gras-landbrukspolitiske mål, behov og økonomi. Landbruksdepartementet. -Rognerud, B., Swift, A., Wensbakk, R Forurensninger fra jordbruket-omfang og virkemidler. Rapport nr 2. Landbruksdepartementet. -Rustad, L.J., Wensbakk, R Systemer for registrering og analyse av økonomi- og produksjonsdata i storfe- og svineproduksjon. Arbeidsnotat nr 100. Høgskolen i Nord- Trøndelag. 8

9 -Vanebo, J.O., Wensbakk, R. et. al FRAM-A. Gården som bedrift og bonden som bedriftsleder. En evaluering av SND`s bedriftsutviklingsprogram FRAM-pilotprosjektet FRAM-A (agro). Utredning nr 43. Høgskolen i Nord-Trøndelag/Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning. -Wensbakk, R Driftsøkonomisk vurdering av faktorer som virker på avdråttsnivået i melkeproduksjon. En undersøkelse på gårdsbruk i kommunene Saltdal og Fauske. Hovedoppgave ved Institutt for landbruksøkonomi, Norges Landbrukshøyskole. -Wensbakk, R Beslutninger hos norske gårdbrukere. Paper i PhD-kurs i vitenskapsteori, Høgskolen i Nord-Trøndelag/Handelshøyskolen i København. -Wensbakk, R Hva er de kritiske faktorer for at de økologiske melkeklyngene skal være regionale innovative systemer? Paper i PhD-kurs i innovasjonsledelse. Høgskolen i Nord-Trøndelag/Handelshøyskolen i København. -Wensbakk, R Hvorfor er noen så svinaktig gode? Essay i forskerkurs i kvalitativ metode. Norges Landbrukshøyskole. Tillitsverv : Sekretær for Nordland Svineavlslag : Styremedlem Felleslageret AS (Bodø) : Styremedlem Miljø-service AS (Steinkjer) : Styremedlem Steinkjer Havnelager AS (Steinkjer). Faglige interesser Landbrukspolitikk Samvirke Strategisk ledelse Innovasjon 9

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING CHRISTOFFER ELSFJORDSTRAND... 2 GEIR FISKNES... 2 BJØRN ROAR HAGEN... 3 ASBJØRN KJELLSEN... 5 ROLF TERJE KROGLUND...

Detaljer

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING KNUT AARSLAND... 1 OLAV MARTIN BAKHEIM... 2 ARNT NARVE BORDAL... 2 GEIR FISKNES... 3 ARVID HAMMER... 4 JORUNN GRANDE...

Detaljer

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT)

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT) CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT) KNUT AARSLAND... 1 ARNT NARVE BORDAL... 2 TURID BUVIK...

Detaljer

Mat, Miljø og Utvikling

Mat, Miljø og Utvikling Mat, Miljø og Utvikling U-hjelpens historie ved Norges landbrukshøgskole 1964 1990 Av Ola Syrstad Noragric Report No. 17 September 2003 Noragric Agricultural University of Norway Noragric is the Centre

Detaljer

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK Fagskoletilbudet skogbruk er utviklet for deg med interesse for skogsdrift, og som ser bruksverdien i utmarka og i skogen. Den er

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING Fagskoletilbudet Utmarksnæring er utviklet for deg med interesse for utmarka. Som ser bruksverdien i utmarka, i skog og skogbruk.

Detaljer

Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001

Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001 Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001 Formålet med denne oversikten er å gi en kort presentasjon av de prosjekter som har fått støtte av KIL-midlene. For å synliggjøre den brede

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2015/2016 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) 75 41 18

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14 Vedlegg 2 Forvaltnings- og utviklingsaktører For å kunne drive et godt og effektiv landbruk, er det viktig at støtteapparatet rundt fungerer. Det blir her gitt en oversikt over forvaltnings- og utviklingsaktørene

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap 2009/2010 ii F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Institutt

Detaljer

årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 www.maere.no

årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 www.maere.no årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 I 2010 deltok over 1300 personer på kompetansetiltak. Rapporten viser årets kompetansetiltak i tekst og bilder. Mat og bygdeturisme Fornybar energi Landbruk og gartneri

Detaljer

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for Virksomhetsog næringsutvikling

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for Virksomhetsog næringsutvikling ÅRSBERETNING 2004 Institutt for Forebyggende Miljøvern Institutt for Virksomhetsog næringsutvikling STYRETS ÅRSBERETNING 2004 STYRETS ÅRSBERETNING 2004 Et år preget av en snuoperasjon med positiv tendens.

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2009 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 INSTITUTT FOR RETTSVITENSKAP

ÅRSMELDING 2014 INSTITUTT FOR RETTSVITENSKAP ÅRSMELDING 2014 INSTITUTT FOR RETTSVITENSKAP ÅRSMELDING - INSTITUTT FOR RETTSVITENSKAP 2014 Innholdsfortegnelse 2014 2 Vårt bidrag 3 Forener to livsviktige områder 4 Finner nye evalueringsmetoder for veldedighet

Detaljer

FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste

FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste ØF-rapport nr 02/2004 FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste Av Jorid Vaagland og Birgit Leirvik, Østlandsforskning og Liv Madsen,

Detaljer

Gjermund Lanestedt. Sammendrag/profil. Nøkkel kvalifikasjoner

Gjermund Lanestedt. Sammendrag/profil. Nøkkel kvalifikasjoner lanestedt consulting www.lanestedt.com Forskningsparken Gaustadalléen 21 NO 0349 Oslo, Norway Tel: +47 95 19 56 48 Fax: +47 22 60 44 27 e mail: gjermund@lanestedt.com Gjermund Lanestedt Konsulent innen

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2010

CURRICULUM VITAE September 2010 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Steinar Johansen Født: 23. august 1962 Akademisk grad:

Detaljer

Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk

Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av av Bjørnar Sæther Margrete Haugum Merethe Lerfald Asgeir Skålholt Mona Stokke Østlandsforskning AS NIFU -Nordisk institutt for studier

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer