HiNTs samfunnsrolle og satsing på næring i Namdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiNTs samfunnsrolle og satsing på næring i Namdalen"

Transkript

1 HiNTs samfunnsrolle og satsing på næring i Namdalen

2 Hvem og hva om HiNT 410 årsverk - 55% kvinner 27 stipendiatårsverk Ca 4500 studenter totalt Fem avdelinger, fire studiesteder Økonomisk ramme ca 440 millioner (2014) 25 bachelorgrads-/profesjons-/kandidatstudier I tillegg: Årsstudier, etter- og videreutdanninger og kurs 6 mastergradsstudier Tilsatt rektor og ekstern styreleder fra

3 HiNTs tilstedeværelse og profil i Nord-Trøndelag Campus og distribusjon Overordnet profil: Folkehelse HiNT-styret tar stilling til PhD-satsing Oppvekst Bachelor/ master Folkehelse (PhD) 2. Helse Bachelor/ master 3. Næring Bachelor/ master 3

4 Hvorfor ønsker HiNT å nærme seg Blå sektor? HiNTs sterke regionale tilstedeværelse Blå sektor den viktigste næringen i regionen i årene som kommer HiNTs regionale satsing på næring HiNTs samspill med andre kompetansemiljø, også innenfor havbruk Partnerskap Namdal/ Namdalsmidlene Komplementære kompetansemiljø innenfor farmasi, helse, økonomi, organisasjon og ledelse, naturforvaltning

5 5 satsinger i 2013 Styrke HiNTs profil regionalt, nasjonalt og internasjonalt Rett kompetanse for fremtiden Utvikle profilområdet Næring Det digitale HiNT Innovasjon og entreprenørskap

6 Forskerkompetanse i HiNT 1. lektor 1. amanuensis Dosent Professor Andre fagstill. 30,5 47,2 7,2 7,1 188 Sum årsverk: lektor 1.amanuensis dosent professor andre fagstillinger Adm

7 Strategisk plan om utvikling av utdanning og forskning i HiNT «Styrke bachelorprogrammenes relevans og kvalitet, og øke antall mastergradsprogram innenfor oppvekst, helse og næring. Spissere (Master, PhD) Smalere (Bachelor og årsenheter) Satse på pedagogisk bruk av digitale verktøy for å øke fleksibilitet, tilgjengelighet og nærhet til våre studenter.» Mer digital og nettbasert

8 To områder som det ønskes større grad av tydelighet: Som leverandør til, og samspiller med næringslivet Som bidragsyter innenfor innovasjon og entreprenørskap RUP Nord-Trøndelag 2014: "Fylkets kunnskaps- og forskningsmiljø, med HiNT og TFoU som de største, er - sammen med kunnskapsmiljøene i Trondheim viktige for kunnskap og innovasjon"

9 Arbeidsmåtene skal preges av samspill og kunnskapsflyt Samfunnet trenger arbeidskraft som har kunnskap om nyskaping og erfaring med nyskapingsprosesser HiNTs målsetting er å styrke samspillet mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon i arbeidslivet

10 Satsing på næring. Næringscampus. Behandlet i HiNT-styret Vedtak: 1. Styret ser positivt på arbeidet med utredning av Næringscampus på HiNT Steinkjer, og støtter arbeidet med å utrede framtidig modell for organisering og drift. 2. Styret gir tilslutning til at det på uforpliktende grunnlag arbeides med mulighetsstudie med behovsspesifisering som grunnlag for fysisk organisering og bygningsmessig planutredning av et Næringscampus. 3. Styret ber om at administrasjonen sikrer en bredest mulig geografisk forankring utover vertskommunen Steinkjer

11 Hva er en næringscampus og hvorfor trenger HiNT Næringscampus? En næringscampus fokuserer på hvordan kunnskap kan utnyttes prosessuelt og innovativt i et definert samspill mellom kunnskapsmiljøer. En næringscampus skal bidra til: å skape lokalt forankrede læreprosesser å opparbeide unik kunnskap og kompetanse lokalt å knytte seg til eksterne miljøer som stimulerer til utvikling og innovasjon

12 Organisering i klynger Lokal eller regional kunnskap, ekspertise og ressurser skaper fortrinn som gir fordeler i konkurranse med aktører utenfor klyngen. Universiteter og høgskoler går i dag mer direkte inn i det regionale partnerskapet og tar en sterkere og mer tydelig rolle i samarbeidet med eksterne aktører (trippel helix samarbeid)

13 Muligheter for HiNT Økt tilgang på praksisplasser Ha god tilgang på praksisrelevante studentoppgaver Trekke praksisfeltet sterkere inn i høgskolens virksomhetsarbeid Utnytte praksisnær kompetanse i undervisning og forskning Arbeide tettere sammen med næringslivsaktører i regionen Bidra til innovasjon i næringslivet 13

14 Partnerskap Namdal 14 Namdalskommuner har laget et partnerfellesskap med HiNT. Styringsgruppe og sekretær. Felles utfordringer og hvordan vi kan hjelpe hverandre. Tar initiativ til konkrete prosjekt Konkrete satsingsområder: Helsefag. Samhandlingsreformen Landbruksbaserte næringer Opplevelsesnæringer Kunnskapsbasert Verdiskaping: Bidra til næringsutvikling med basis i partenes ansvarsområder. 14

15 Noen tiltak for å styrke trippel helix-samspill mellom næringsaktører, kompetansemiljø og offentlig sektor Bedre utnyttelse av: VRI- Trøndelag Kommunene /kompetans ekoblere i offentlig sektor Fylkeskomm unen/rup Klynger og partnerskap Partnerskap Namdalen Havbruksbed rifter/- klynger Egenandelsf ondet som HiNT og TFoU disponerer sammen med NTFK Forskningsrå det

16 Det regionale samspillet i Midt-Norge Midt-norsk nettverk er for HiNT, HiST, NTNU og Møre-høgskolene, et strategisk samarbeidsforum for å utøve Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon (SAK). Frøya v.g. skole Ytre Namdal v.g. skole? Et annet viktig SAKnettverk er mellom HiNT, UMB og Høgskolen i Hedmark

17 Stiftelsen KLV Rolle: «Nasjonalt ombud for villaksen» Kjersti Hanssen, Naturveileder, SNO Tone Løvold, seniorrådgiver Frode Staldvik, daglig leder

18 KLV - en nasjonal samarbeidsarena I Styret er alle landets viktigste lakseinteressene med: Fiskerettighetshavere (elv/sjø) Oppdrettsnæring Sportsfiske Forskning Villaksutvalgets leder 30 møter, 332 saker behandlet. Gratis dugnadsinnsats!

19 KLVs kjerneverdier Uavhengig Helhetlig Samarbeidsorientert Sektorinteresser kan legitimt vektlegge enkelte forskningsresultat framfor andre, det privilegium har ikke KLV.

20 Namdalen det er laks det!

21 Lakserike (t) Namdal Villaks tonn i Namsen ( >100 mill kr) 30 tonn i sjølaksefisket bare i Namsos Årlig fanges det storlaks over 20 kg (>40 kg funnet!) To nasjonale laksevassdrag, en nasjonal laksefjord. En rekke gode smålaksvassdrag og sjøørretvassdrag Namsblanken, rareste laks i verden Lakseoppdrett laks Årlig tonn oppdrettslaks Førstehåndsverdi 2,5 milliard kr. 350 ansatt i produksjonsleddet, 1500 inkl ringvirkninger. I toppen med gode driftsmarginer

22 Lakserike (t) Namdal Akvakulturutdanning Val (vgs) Visningssentre for akvakultur, Flatanger og Rørvik Grong VGS, HiNT. Landslinje og høgskole studium i sportsfiske Lakseakvariet/Grong fritid, Laksemuseum i Overhalla Salg av sportsfiskeutstyr og laksedelikatesser Lakserelaterte opplevelser i sjø og vassdrag. KLV, nasjonalt ombud for villaksen Landets eneste naturveileder villaks (SNO) VESO, Pharmaq m.fl.

23

24

25

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER

Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER Februar 2010 1 Rammebetingelsene Staten som eier stiller økende krav til norske universiteter og høyskoler

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Lars Gunnar Sønsteby 31.10.2014 18.09.2014 Telefon: Vår referanse : Deres referanse : 14/03475-2 2014/563-23 Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Høringssvar

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016)

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) 1 Ambisjon Universitetet i Nordland skal utfordre etablerte sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen.

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

INNSPILL TIL REGJERINGENS LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING

INNSPILL TIL REGJERINGENS LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING INNSPILL TIL REGJERINGENS LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING Regjeringen har varslet at den skal legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Planen skal legges frem i 2014,

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer