Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted"

Transkript

1 Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor

2 Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt initieres med Universitetet i Agder høst 2011 samtidig som vi må ha full kok i egen kjele - Vår egen strategiske plan fra november Budsjettmessige begrensninger Et marked i endring: - Konkurransen om primærsøkerne vil øke kraftig i årene fremover - Konkurransen om dyktige forskere og gode pedagoger vil øke - Konkurransen om økonomiske ressurser vil øke

3 Gitt disse rammene, hva blir viktigst å prioritere for at Høgskolen i Telemark skal lykkes? A) Samarbeidsprosjekt Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder - Et udiskutabelt prosjekt og vårt hovedspor i å utvikle universitetsfunksjoner og status - Utgangspunktet er godt: ledelsen og styrene (?) ved begge institusjoner er dedikerte, men... - Det er gode faglige samarbeidsprosjekter å ta utgangspunkt i - Et fremtidig nytt universitet i Sørøst-Norge vil bli en betydelig institusjon i sektoren - En slik institusjon vil sannsynligvis være den konstruksjonen som vil kunne bli den faglig sterkeste og derved den som best kan betjene denne regionens behov i nærings- og samfunnsliv

4 B) Øke eksterne inntekter for å skape et bedre økonomisk handlingsrom for Høgskolen - stimulere til økt og mer effektiv søken etter FoU-midler (EU, FR, regionale fond, etc.) - søke etter å utvikle vinne-vinne -relasjoner med regionale og nasjonale næringslivsaktører som kan gi økonomisk og faglig støtte - systematisk oppsøke potensielle finansielle kilder lokalt og nasjonalt, kanskje også internasjonalt (fond, stiftelser, velstående enkeltpersoner, osv.)? - gripe systematisk fatt i Høgskolens etter- og videreutdanning og profesjonalisere den som et nytt område hvor vi har en kommersiell ambisjon

5 C) Utvikle en institusjonell FoU-strategi - positiv utvikling i FoU-arbeidet, men, i motsetning til hva som er tilfelle med studiepoengproduksjon, er forskningsproduksjon relativt sett for lav; en institusjonell strategi for å styrke forskningen trengs. Målsetning i 2014 er 100 publikasjonspoeng - uansett en riktig og helt nødvendig investering. En høyere utdanningsinstitusjons legitimitet bygger på gode forskningsmiljøer som også underbygger god undervisning - kompetanseutvikling: rekruttering og utvikling av egne fagpersoner. Mål: øke andel 1. komp. - inkludert i dette må også pedagogisk utviklingsarbeid ha sin tydelige plass - noen forskningsklynger vil måtte prioriteres - forskerutdanningen vår våre to (tre?) PhD-utdannelser - forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt kobling mellom sterke forskningsklynger? - samarbeid med næringsliv og offentlig sektor? Forskningen vår må være relevant og viktig - kan Høgskolens FoU-aktivitet utvikle & tiltrekke seg ny næringsaktivitet som skaper sårt tiltrengt vekst i Telemark?

6 D) Kompetanseutvikling Strategien sier: Det skal gjerast eit særleg løft for å vidareutvikle kompetansen i alle delar av høgskolen, og særleg innanfor primærverksemda (undervisning, forsking og formidling). Dette er derfor en grunnleggende forutsetning for å lykkes med en god utvikling av forsknings- og pedagogikkmiljøene våre og, som følge av det, økt FoU-produksjon. Kontinuerlig kompetanseutvikling på administrative funksjoner er selvsagt også viktig. Tiltak: - egne kvalifiseringsprogram for 1. kompetanse - rekrutteringspolitikk - økt andel 1. kompetanse (professor/1. amanuensis) blant kvinner - utviklingsmiljø for god pedagogikk (god formidling og undervisning)

7 E) Utvikle og tydeliggjøre Høgskolens oppgave som samfunnsaktør - engasjere oss i noen få saker som er viktige for regionen. Som oftest vil disse også være viktige for Høgskolen - delta i det riktige utviklingsarbeidet som skjer og som er relevant for Høgskolen. HiT har et spesielt ansvar til å bidra med kunnskap og FoU innenfor innovasjon og entreprenørskap fordi vi befinner oss i en region preget av stagnasjon - UHL pålegger oss et spesielt ansvar til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Her må vi bli bedre. - videreutvikle, og bli bedre på å kommunisere, vårt samarbeid og kontakt med næringsog samfunnsliv, spesielt i forhold til vertskommuner og fylkeskommune

8 F) Utvikle studiestedene i høyskolen - Det er forskjellige behov ved de fire studiestedene; vi skal utvikle dem alle - Studiestedet i Porsgrunn har et spesielt behov for utvikling - Akutt plassmangel - Til dels gammel bygningsmasse - Spredt vidt utover - Dårlige fasiliteter for studentaktiviteter - Det byr seg noen muligheter nå som høgskolen skal benytte seg av - Lokalisering av ny jernbanestasjon i Porsgrunn - Bygging av signalbygg - Statsbyggs kompetanse for campusutvikling - Porsgrunn kommune på hugget

9 G) Utvikle og forsterke HiTs posisjon i (student)markedet - studieporteføljen er nylig evaluert, og vi har en positiv studenttilstrømming - for å møte den tøffere konkurransen som vil komme, og sikre vår posisjon i et fallende marked, bør vi utvikle og iverksette markedsrettede tiltak nå - en gjennomgang av vår eksterne kommunikasjon knyttet til studentrekruttering og ressursbruk i den forbindelse er påkrevet: hvordan ytterligere profesjonalisere oss? - en gjennomgang av vår informasjons- og kommunikasjonsstrategi og revurdering av ressursbruk er påkrevet. Dette er et område hvor flere og flere investerer tungt Samtidig bør vi bygge opp internkommunikasjon/intranett i høgskolen. Det bygger - kultur - stolthet - kunnskap på tvers av alle grenser internt

10 H) Forenkling og effektivisering Jeg ønsker å sette fokus på mulighetene vi har for forenkling og effektivisering. Hvordan kan vi redusere kompleksitet i organisasjonen? Hvem skal eie prosessene som går på tvers av ansvars- og styringslinjer? Hvordan kan vi redusere (evt.) unødig byråkrati? for å redusere kostnader, øke servicegraden og frigjøre ressurser til kjernevirksomheten? Her kan en mulighet være å etablere et prosjekt som har som mål å se nærmere på dette?

11 I) Kvalitetsutvikling (ligger implisitt i mye av det som er omtalt tidligere, men.. ) - Internasjonalisering & Kvalitetsreformen: Kontinuerlig fokus på målsetting og kvalitet - alle er best tjent med å samarbeide med høyt rangerte institusjoner - Et betydelig stykke arbeid er gjennomført i tilknytning til HiTs kvalitetssikringssystem. Det er et godt utgangspunkt for videre utvikling: Godt kan alltid gjøres bedre - Økt fokus på kvalitet i forskning og utdanning tilsier at vi må ha kvalitetsforståelse integrert i hele organisasjonen og en kultur som stimulerer til kvalitetsforbedring på alle plan. Har vi det? - Viserektorene og dekanene har et særskilt ansvar for å videreutvikle slike system og en slik kultur - Akkrediteringer og rangeringer vil bli en stadig større del av sektorens virkelighet. La oss være i forkant med god margin - Faglig kvalitet vil være det de beste fagpersonene og de beste studentene ser etter når de vurderer valg av institusjonen som studiested eller arbeidsplass

12 J) Teknologi - viktig som integrert del i vår kjernevirksomhet - vi er tjent med å ha ett utviklingsmiljø som kan være pådriver og støttespiller - e-læring er hos oss et etablert utviklingsområde; et godt utgangspunkt for videre utvikling

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013

Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2013 20.06.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2013 Styremøte.20.06.2013 Side 1 av 52 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder

Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder 7. april 2011 2 Høgskolen i Telemark (HiT) Organisasjon: Avdelinger Avdeling for allmennvitenskapelige

Detaljer

Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER

Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER Høgskolen i Telemark UTREDNINGSNOTAT OM UNIVERSITETSSATSINGEN OG ALTERNATIVE UTVIKLINGSSCENARIER Februar 2010 1 Rammebetingelsene Staten som eier stiller økende krav til norske universiteter og høyskoler

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styresak

Høgskolen i Telemark Styresak Høgskolen i Telemark Styresak Møtedato: Saksnummer: 07.05.2009 S-sak 11/09 Saksbehandler: Journalnummer: Olav Risholt 2009/124 Status for og videreutvikling av arbeidet med universitetsprosjektet 1 Saken

Detaljer

INNSPILL TIL REGJERINGENS LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING

INNSPILL TIL REGJERINGENS LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING INNSPILL TIL REGJERINGENS LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING Regjeringen har varslet at den skal legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Planen skal legges frem i 2014,

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012

Rapport og planer 2011-2012 Rapport og planer 2011-2012 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 2. Resultatrapportering 3 2.1 Rapportering på mål for 2011 3 2.1.1 Sektormål 1 Utdanning 3 2.1.2 Virksomhetsmål 1.1 7 2.1.3 Virksomhetsmål

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Forslag til tiltak finansiert av styrets frie midler:

Forslag til tiltak finansiert av styrets frie midler: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøyskolen Vedlegg 2 til sak 18/2015 Til Rektor Vår ref. 15/01516 Dato 07.05.15 Handelshøyskolens innspill - Forslag om tiltak for å nå målet om mer

Detaljer