Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt forskningsfond Midt-Norge"

Transkript

1 Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK

2

3 REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene. Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoUmiljøer i regionene Regionale Forskningsfond

4 RFFMidt-Norge Marin sektor Maritim sektor Verdikjede mat Fornybar energi og miljøteknologi Olje og gass * Brukerstyrt regional innovasjonsarena Innovasjon i offentlig sektor 4

5 Satsingsområdenes opprinnelse Regionale planstrategier Fylkenes egne FoU-strategier (krav) Fylkeskommunenes bestillingsbrev til fondsstyret Fondets strategiplaner (4 år) Årlige handlingsplaner (grunnlag for utlysningene) dato 5

6 Styresammensetning i RFF-Midt To representanter fra hvert av de tre fylkene. To representanter oppnevnt av Norges Forskningsråd En representant fra Sametinget. NFRs regionale representanter deltar i styremøtene som obeservatører Regionale Forskningsfond

7 Administrative ressurser Sekretariatsleder 100% En rådgiver fra hvert fylke i 50%-stilling NFRs regionale representanter er rådgivere for sekretariatet og kontaktledd mot Norges Forskningsråd Fylkene bruker i tillegg egne rådgivere som supplerer de som er dedikert til dette dato 7

8 RFF-Midt sentrale samarbeidspartnere Norges Forskningsråd både de regionale representantene og NFR-sentralt Innovasjon Norge særlig via SkatteFunnordningen VRI-Trøndelag og VRI Møre og Romsdal Fylkeskommunens fagfolk Fylkesmannens fagfolk KS bidrar til samordning ifht satsingen innen offentlig sektor dato 8

9 RFF -gangen i vårt arbeid med utlysninger Lyser ut i tråd med fondets satsingsområder Innhenter tilleggskunnskap fra samarbeidspartnere om hva som er mest aktuelle forskningstema NÅ Utarbeider utlysningstekster mål om å treffe behovene i regionen Utlysningene legges ut på våre nettsider (krav om minimum 6 uker før frist) Utlysningene bekjentgjøres i media dato 9

10 RFF - prosjektvurderingene Forvurdering skal sikre at prosjektene tilfredsstiller minimumskrav i utlysningene Panelvurderinger (fagvurderinger): Kvalifiseringsprosjekter vurderes i regionale paneler Hovedprosjekter vurderes i paneler oppnevnt av NFR Sekretariatet vurdere regional relevans og utlysningsrelevans Sekretariatet innstiller over styret Styret tar beslutning om hvilke prosjekter som skal støttes dato 10

11 Følgeevaluering NIFU foreløpige resultat - NIFU Porteføljeanalysen viser at søknader/prosjekter holder god kvalitet ikke påviselig dårligere kvalitet enn NFR Noe høyere innvilgelsesrate enn NFR En mindre andel av prosjektene har kvinner som prosjektleder HOVEDOMRÅDER (69% av midlene): Mat Energi/miljø/klima Helse/velferd/levekår Fondene utløser omfattende samarbeidsaktivitet nasjonalt, mellom bedrifter mellom bedrifter og FoU Lite prosjekter med internasjonalt samarbeid dato 11

12 Mange prosjekter rettet mot Innovasjon i offentlig sektor - NIFU Innvilget 190 prosjekter 150 mill kroner Hovedtema helse, velferd og levekår Krevende å mobilisere de offentlige aktørene til å bli aktive aktører i FoU-prosjekt Flere fond har arbeidet målrettet mot kommunesektoren for å mobilisere til forskning En utfordring er at offentlig sektor i stort har mange fellesutfordringer - dette krever koordinering for å unngå dubblering - krever koordinert formidling av resultat - NFRs rolle? dato 12

13 Status 2012 og framtidige utfordringer (NIFU) Kvaliteten i prosjektene er gode Mobilisert nye aktører til forskning Det har kommet i gang forskning på nye områder Fondene bidrar til økt FoU-innsats i regionene Ikke grunnlag for å konkludere med at FoUmiljøene blir mer konkurransedyktige dato 13

14 MOBILISERENDE EFFEKT Midt Norge RFF Midt har til nå: Lyst ut ca. 112 mill + felles utlysninger Innvilget støtte med 96 millioner kroner Satt i gang 112 FoU-prosjekter Regionale Forskningsfond 14

15 INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR HOVEDPROSJEKT OG KVALSTØTTE Tidlig innsats og Samhandling i offentlig sektor Hvordan kan man forhindre eller begrense uønsket utvikling? Hvordan kan man best organisere arbeidet for å nå brukernes sammensatte behov? dato 15

16 RFF PRIORITERER Prosjekter der offentlige enheter samarbeider med FoUmiljø Som legger vekt på å teste ut nye løsninger Som tar sikte på å løse en eller flere utfordringer, som retter seg mot en spesifikk tjeneste og som har overføringsverdi Prosjekter basert på både erfaringskunnskap og tidligere forskning. F.eks. prosjekter rettet mot folkehelse, rus, fysiske og psykiske lidelser, barnevern, skole

17 HVEM KAN SØKE? Enheter i offentlig sektor, sammenslutninger av slike og organisasjoner som representerer offentlig sektor eller deres brukere. Fortrinnsvis i samarbeid med FoU-miljø FoU-institusjonene kan være søker på kvalifiseringsstøtte. RFF finansierer inntil 50% av prosjektkostnadene.

18 HVORDAN SØKE?

19 Kompetansekopler for offentlig sektor Bakgrunn for prosjektet: Liten FoU-aktivitet ifht temaet Innovasjon i nordtrønderske kommuner (KS) Lite søknader fra Nord-Trøndelag til RFF (NTFK) Til dels dårlig kvalitet på søknadene til fylkesmannens skjønnsmidler (FMNT)

20 Kompetansekopler for offentlig sektor Prosjekteier KS Nord-Trøndelag Prosjektdeltakere KS, NTFK og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Finansieres av prosjektdeltakerne Utlyst konkurranse for prosjektledelse Prosjektledelse Trøndelag Forskning og Utvikling/HiNT

21 Kompetansekopler for offentlig sektor Overordna mål: Innovasjon og utvikling av offentlig sektor gjennom forskning Prosjektmål: Mobilisere til gode FoU-søknader fra offentlig sektor inn mot relevante finansieringskilder f.eks. - Fylkesmannens skjønnsmidler - Regionalt Forskningsfond - Innovasjon Norge (OFU) - KS sine programmer - Norges Forskningsråd - Internasjonale program

22 Kompetansekopler - arbeidsmåte Oppsøkende virksomhet innhente kunnskap om forskningsbehov i kommunene Oppdatert kunnskap om ulike virkemidler hvem kan finansiere hva Kopling opp mot aktuelle kunnskapsmiljø Bistand til å skrive søknader/forstudiemidler Styringsgruppen bestemmer hvilke prosjekter som skal følges opp gjennom søknad dato 22

23 Kompetansekopler - erfaringer Økt fokus på innovasjon og FoU i kommunene Flere søknader inn mot relevante finansieringskilder Fått i gang mange gode prosjekter Regionalt Forskningsfond MN har observert økt interesse/respons på utlysningene fra fondet Flere prosjekter har fått tilslag både hos RFF og hos andre finansieringskilder vi vet positivt at mange av disse er et direkte resultat av koplervirksomheten Kommunene er svært positive til initiativet dato 23

24 Takk for oppmerksomheten FOR MER INFORMASJON

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utarbeidet for Kunnskapsdepartementet etter bestilling til samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune og Norges forskningsråd 17. april 2009

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro.

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro. Prosjektplan 2014-2016 Samhandlingsprosjektet Justert utgave pr 4.april.2014 1 1 Bakgrunn Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram Nord-Trøndelag 2014

Regionalt utviklingsprogram Nord-Trøndelag 2014 Regionalt utviklingsprogram Nord-Trøndelag 2014 Utkast til fylkestingets behandling 12.2.14 Regionalt utviklingsprogram (RUP) for Nord-Trøndelag 2014 Vedtak i Fylkestinget i Nord-Trøndelag 12.2.2014 Journalsak

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Regionalt handlingsprogram

Regionalt handlingsprogram Regionalt handlingsprogram Foto: Marit Hommedal/ Statoil for innovasjon og verdiskaping 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 Politisk forankring 3 Sammenheng mellom det regionale handlingsprogrammet og

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Utkast per 24. april Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSESS.... 2 1.1 HVORFOR EN FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR AGDER... 2 2 DEFINISJON OG AVGRENSNINGER I DOKUMENTET....

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland

FoU-strategi for Rogaland FoU-strategi for Rogaland med fokus på næring (Utarbeidet som bakgrunn for etablering av regionale forskningsfond) September 2009 1 Innhold 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn. 3 1.2. Organisering av prosessen..

Detaljer

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2012

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2012 Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2012 Et livskraftig Nord-Trøndelag med tilvekst, bærekraft og balanse. 2 Innholdsfortegnelse 1. REGIONAL UTVIKLINGSAVDELING (RUA)... 4 2. ARBEIDSFORM... 4 2.1 SAMARBEID

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Høringsutkast mars 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer... 3 3. Mål mot 2030... 5 3.1 Hovedmål... 5

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer