Stiklestad 7. september 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiklestad 7. september 2007"

Transkript

1 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen

2 Nord-Trøndelag fylkeskommune folkehelsearbeid Fylkeskommunen regional koordinator for folkehelsearbeidet. Folkehelsekomite. Oppnevnt av FT og satt sammen av politikere og representanter for sentrale regionale aktører. Folkehelseplan ( ) vedtatt av Fylkestinget. Folkehelsearbeidet er prosjektbasert og organisert som partnerskap.

3 NTFK, folkehelsearbeid - mål Sentrale mål: Utjamning av sosiale ulikheter i helse Styrke deltakelse og innflytelse i samfunnet for alle en av de grunnleggende samfunnsmessige forutsetningene for god helse Styrke muligheten til sosial og kulturell deltakelse for økonomisk og sosialt utsatte barn og unge Styrke muligheten til eldres innflytelse Folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert og kunnskapsutviklende

4 NTFK, folkehelsearbeid - virkemidler Større program/prosjekt: Eldrerådets Trygge og sikre eldre. Mindre prosjekt: Støtte til lag og organisasjoner, samarbeidsprosjekter med forebyggende helsearbeid som mål.

5 Kultur- og helsearbeid Grunnleggende samfunnsarbeid Sørge for at alle har muligheter til full deltakelse og innflytelse i samfunnslivet Bidra til utjamning av sosiale ulikheter i kulturdeltakelse og helse Styrke kulturell kompetanse

6 Kultur- og helsearbeid, metode En metode som ivaretar kulturdimensjonen i helsearbeidet: Systematisk bruk av kulturelle aktiviteter i - behandling - rehabilitering - forebyggende og helsefremmende arbeid Ikke som erstatning, men som naturlig del av det øvrige helsearbeidet Fokus på det friske Tverrsektoriellt

7 Kultur- og helsearbeid, deltakelse og opplevelse Å være til stede på arrangement av ulike slag Egen deltakelse, utøvelse og skapende aktivitet

8 Kultur- og helsearbeid, hvorfor? Studier viser at meningsfulle kunst- og kulturopplevelser bidrar til å fremme trivsel, god livskvalitet og bedre helse både hos de yngre eldre og de eldre eldre. Kommer også pårørende og ansatte til gode.

9 Kultur- og helsearbeid, hvem deltar ikke i kulturlivet? - Eldre på institusjon - Heimeboende eldre med funksjonssvikt - Eldre med psykiske plager - De som ikke kjenner koden eller ikke tør gå alene - De som ikke har råd - De som ikke er interessert i det hele tatt - osv. Avtar med alder Dess lengre utdanning, dess høgere kulturdeltakelse

10 Konsekvenser Enkelte grupper av befolkningen mister gode opplevelser, blir ikke medskapende, mister nødvendig felles kunnskap og får ikke hentet ut mulige helseeffekter ved kulturdeltakelse mens andre grupper i befolkningen får både et opplevelses-, informasjons og helseforsprang Å være ekskludert fra det sosiale liv og bli behandlet som mindre verdt, fører til dårligere helse og større risiko for tidlig død. St. melding nr. 20 ( ): Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

11 FOLK2 ( ) Kultursatsing og folkehelsearbeid Styrke kulturfeltet Kulturelle virkemidler i folkehelsearbeidet Bidra til å utjamne sosiale ulikheter i helse og kulturdeltakelse Partnerskap mellom regionale aktører og mellom lokale aktører og regionale aktører Praksis, utdanning og forskning Deltakelse og innflytelse i samfunnet er en av de mest grunnleggende samfunnsmessige forutsetningene for god helse

12 FOLK2, aktører Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag HUNT forskningssenter, Det med. fakultet, NTNU Helse Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger kommune Partnerskap med kommunene Flatanger, Frosta, Grong, Høylandet, Inderøy, Meråker, Namdalseid, Steinkjer, Stjørdal og Vikna. Samarbeid med flere andre aktører, til sammen ca. 45 delprosjekt.

13 FOLK2, målgrupper barn og unge med særlig vekt på grupper som deltar lite i kulturelle aktiviteter deler av den voksne befolkninga som deltar lite i kulturelle aktiviteter som til eksempel enkelte grupper eldre, brukere ved institusjoner og personer med psykiske lidelser o.a. ledere og arbeidstakere på arbeidsplasser med interesse og behov for kunst- og kulturprosjekt i ledelses- og arbeidsmiljøsammenheng.

14 FOLK2, delprosjekt og tiltak Flere av samarbeidskommunene har egne tilbud rettet mot grupper av de eldre. Tilrettelagte tilbud på institusjon eller tilbud til heimeboende eldre: Synge sammen (Namdalseid) Kulturkafe (Vikna) Seniordans, Lydbokprosjekt (Meråker) Danserekka (Grong) Helhetlig opplegg: Kultur i eldreomsorgen Stjørdal kommune. Tilrettelagte tilbud og kulturell spaserstokk.

15 FOLK2 - praksis, utdanning og forskning Musikk og helse i et lokalsamfunn (Ansatte og beboere på Breidablikktunet, elever og lærer ved Levanger v.g.s, studenter og lærere ved HiNT helsefag, Eldrehøgskolen, lege og musikkterapeut Audun Myskja) Gode øyeblikk - heimeboende med demens (Verdal kommune, Meråker kommune, HiNT helsefag, Demensforening ) Danseterapi ved Morbus Parkinson (HNT og Parkinsonforening) Ungdom møter eldre med kulturaktiviteter (Inderøy v.g.s, Inderøy kommune, Inderøy ressurs, HiNT musikk og helsefag) Utvikling studieplan fagskole kultur og helse (Inderøy v.g.s.) Kultur- og helsemodul (HiNT) Pleie- og omsorgsyrket sett gjennom kunstneriske uttrykk Candid candle, dans Kunst til hverdags (Namdalseid), foto

16 FOLK2, delprosjekt - Gode øyeblikk Samarbeidsprosjekt HiNT, Verdal og Meråker kommune. Høster erfaring fra prosjektet på Breidablikktunet, Levanger kommune. Omsorgsmelding Heimeboende med demens i tidlig fase og pårørende Ansatte i kommune, sykepleiestudenter og lærere ved HiNT Tverretatlig Ulike kulturuttrykk: Fortelling, sang, musikk, dans og naturopplevelser