CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING"

Transkript

1 CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING CHRISTOFFER ELSFJORDSTRAND... 2 GEIR FISKNES... 2 BJØRN ROAR HAGEN... 3 ASBJØRN KJELLSEN... 5 ROLF TERJE KROGLUND... 8 TOR KVAM JENS KVELI NILS MIDGAARD PÅL FOSSLAND MOA TOR SVERRE MOEN STIG NERAAS ANNE WALLY RYAN TOR KRISTIAN SPIDSØ OLE JAKOB SØRENSEN STIG TRONSTAD ROLF WENSBAKK

2 CHRISTOFFER ELSFJORDSTRAND Tittel: Faggruppe: Avdeling: Lærer Utmarksnæring LAN9295 Vefsn landbruksskole Telefonnr.: / E-post: Besøksadresse: Marka, 8658 Mosjøen Utdanning 1985 Mosjøen vdg, naturfaglinja 1986 Vefsn landbruksskole, forkurs NLH 1990 NLH, jord og plantekultur 1991 Høgskolen i Bodø, bedriftsøkonomi (4vt) 1993 Bodø lærerhøgskole, praktisk pedagogisk (10 vt) 1998 HiNT, EDB fjernundervisning (4 vt) Arbeidserfaring Juni 90 august 91 Sørfold kommune. Jordbrukssjef August 1991 d.d. Vefsn landbruksskole. Lærer Verv Vefsn kommunestyre Vefsn kommune - leder teknisk komitè Leder Elsfjord skogeierlag Tidligere styremedlem og nestleder Vefsn avløserlag Tidligere styremedlem og nestleder i Nord-Vefsn Bondelag Styremedlem og kasserer Vefsn senterparti Var i styringsgruppa for prosjektet "Rekruttering til landbruket i Nordland" rep. fra Skogeierforeninga Nord GEIR FISKNES Tittel: Faggruppe: Avdeling: Lektor Telefonnr.: E-post: Dyr i næringsvirksomhet, Utmarksnæring, Bedriftsutvikling, Skogsentreprenør LAN 915, LAN 922, LAN 924, LAN 925, LAN 926, LAN 930 Mære landbrukskole Besøksadresse: Mære Nordre, 7710 Sparbu Utdanning Norges Landbrukshøgskole, Sivilagronom (jord/plantefag) 1981 Levanger Lærerhøgskole, Pedagogikk

3 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Årsstudium (grunnfag) i geografi 1998 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Årsstudium i lederopplæring 2001/2003 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Prosjektledelse 2004 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Utviklingssamtalen 2004 Yrkespraksis Sør-Helgeland Forsøksring, Forsøksringleder Verdal Mølle, Møllemester Mære Landbruksskole, Lektor, Insp.I, Ass. rektor, prosjektleder d.d. Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Avdelingsingeniør BJØRN ROAR HAGEN Tittel: Adjunkt Faggruppe: Utmarksnæring LAN 930 Avdeling: Mære landbrukskole Telefonnr.: / E-post: Besøksadresse: Postadresse: Mære landbruksskole, 7710 Sparbu Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu Utdanning 2008 >: Praktisk pedagogisk utdannelse 2. år. Allmennfaglig. HiNT, Levanger. Avsluttes våren : Praktisk pedagogisk utdannelse 1. år. Allmennfaglig. HiNT, Levanger HiNT Steinkjer avd. samfunn, næring og natur (SNN) Bachelorgrad Naturforvaltning HiNT Levanger avd. lærerutdanninga. Årsenhet i biologi 2003 Vårsemester. Høgskolen i Telemark avd. lærerutdanninga. Voksenpedagogikk HiNT Steinkjer avd.snn. Natur- og kulturminneoppsyn HiNT Steinkjer avd.snn og Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal, Lokal naturforvaltning NTNU Pedagogikk: Formidling og læring HiNT Steinkjer avd. SNN. Økonomi og ressursforvaltning Mære Landbruksskole. Agronomlinja Militærtjeneste som militærpoliti Oppdal Gymnas, Idrett og språk. Arbeidserfaring Skoleåret 2008/09: Årsvikariat i feltarbeid og kroppsøving. Mære Landbruksskole Skoleåret 2007/08: Årsvikariat i naturforvaltning og kroppsøving. Mære Landbruksskole Skoleåret 2006/07: Årsvikariat i naturfag, biologi og naturforv. Mære Landbruksskole 2006: 2. termin. Vikariat i naturfag og biologi. Mære Landbruksskole Skoleåret 2005/06: Timelærer i naturfag. Steinkjer videregående skole Høst Vår 2007: Faglærer/veileder i naturfag. Voksenopplæringa. Steinkjer v.g.s Mai pågår: Prosjektmedarbeider HiNT. FoU-arbeid knytta til hønsefuglforvaltning. 3

4 Mai august 2005: Prosjektmedarbeider HiNT / NTE: Økonomi, behov og metoder i forbindelse med skogrydding i kraftgater : Etablering og rådgiving knyttet til uteskole ved Vålen Barneskole. Juli 2002 Sept.2006: Prosjektarbeider Statskog. Koordinator og resultatanalyse knyttet til skogsfugltaksering i Bangdal. Ca 3 uker hver høst. August 2002: Feltmedarbeider Skogeierforeninga Nord. Beitetaksering hjortevilt. Juni 2000 april 2002: Kortere perioder som aktivitør/pedagog ved Brandheia Villmarksleir. Natur- og kulturformidling. Fisk- og viltbiologi pågår: Instruktør praktisk elgjakt. Steinkjer Kommuneskoger. Ca 1 uke hver høst Selvstendig næringsdrivende. Gård- og skogbruker. Relevante kurs 20 dager i 2002: Kulturminner og kulturminnekriminalitet. HiNT. 2 dager i 1999: Praktiske vilttiltak viltforvaltning. Skogbrukets Kursinstitutt. Publikasjoner Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Pedersen, H.C. & Storaas, Solvang, H., Moa, P. F. & Hagen B.R. Grunneierundersøkelsen av rypeforvaltningsprosjektet. NINA oppdragsmelding nr. xx I trykk. Moa, P.F., Hagen, B.R., Sørli, H., Kveli, J., Tømmerås, S.H., Rolandsen, C Elg- /reingjerdet på Falmår. Delprosjekt 2. Sluttrapport. HiNT-utredning nr.100/2008 Kvam, T. & Hagen, B.R. Elg i Steinkjer. Beiteressurser og bestandsutvikling. Forprosjekt. HiNT-utredning nr xx/2008. Lian, M., Sand, O.M., Hagen, B.R. & Moa, P Taksering av hønsefugl etter Distancemetoden. OpplæringsDVD. Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Spidsø, T.K., Moa, P.F., Hagen B.R. & Pedersen, H.C. Hunting refugie and the effect on population density of capercaillie and black grouse. Poster presentert på the 11th International Grouse Symposium, Yukon, Canada, September Hagen, B.R. & Moa, P.F Rype- og skogsfugltaksering ITFK-Info nr Medlemsblad for Inntrøndelag fuglehundklubb. Moa, P., Hagen, B.R., Bade, t.a., Hollås, O. & Pedersen, H.C Vil dyrke ryper i freda områder. Tidskriftet Jakt nr Moa, P., Pedersen, H.C., Hagen, B.R., Sand. O.M. & Storaas, T Tidenes dugnad for en bedre rype og skogsfuglforvaltning: Erfaringer fra Nord-Trøndelag knyttet til etableringen av et takseringssystem. I: Stene, M. (red.): Kunnskap i bruk; -Nordtrøndersk forskning i utvalg. Artikkelsamling Forskningsdagene HiNT. s Moa, P., Hagen, B.R., Sand O.M & Pedersen, H.C Dugnad gir bedre rypeforvaltning". Kronikk i Trønderavisa, høsten Moa, P.F., Hagen, B.R., Rannem, A., Spidsø, T., Sørensen, O.J., Tronstad, S., Kroglund, R.T., Østnes, J.E., Kveli, J. & Sand, O.M Taksering av hønsefugl hvorfor og hvordan. HiNT-utredning nr. 81/2007. Hagen, B.R., Solbakk, N. & Kjørseng, J Skogrydding i NTE sitt linjenett: Organisering, planlegging, økonomi og gjennomføring. Rapport fra studentkube ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, avd. SNN. August Tillitsverv April 1995 april 2005: Leder i Ogndal Tildelingsområde for hjortevilt og medlem i Steinkjer Viltråd. Planlegging, administrasjon og rådgiving innen elg- og hjorteforvaltning. 4

5 ASBJØRN KJELLSEN Tittel: Førstelektor Faggruppe: Utmarksnæring LAN 925 Avdeling: Telefonnr.: E-post: Besøksadresse: Postadresse: Utdanning: Institusjon: HiNT, avd Landbruk og IT / Mære landbruksskole Kongens gate 44, Steinkjer Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer Norges landbrukshøgskole, skogavdelingen Tidsrom 08/ /1969 Grad:: MSc Skogbruk Institusjon: Bergen Lærerskole Tidsrom 1966 Grad: Ett års studiebevis i pedagogikk Institusjon: Statens Skogskole, Kongsberg Tidsrom August April 1965 Grad: Skogtekniker Språkferdigheter: (1-5 hvor 5 er best) Språk Lese Snakke Skrive Norsk Engelsk Spansk Portugisisk Medlemskap i faglige organisasjoner Det Norske Skogselskap Norsk Naturforvalterforbund, NaFo Norsk Forskerforbund Trøndelag Karttekniske Forening - nå Geoforum Trøndelag. Styrets sekretær Midt-Norsk Skogforum. Sekretær International Society of Tropical Foresters. National Vice President of Norway til 1999 Rotary International, President i Egge Rotary Club Andre kurs og spesialiteter: : 2 ukers intensivkurs, to vekttall. Examen i Fjernmåling og Geografiske Informasjonssystemer. NTNU, Trondheim. 1995: 2 ukers intensivkurs, to vekttall. Examen in GIS ved NLH. 1999: 2 vekttall Eksamen i Logistikk. Handelshøgskolen BI, Trondheim 5

6 Spesiell kompetanse: Asbjørn Kjellsen har en M.Sc. i skogbruket driftsteknikk, NLH, supplert med et års utdanning i pedagogikk. I mer enn 30 år har han vært involvert i skogbruksutdanning og opplæring. Av disse har mer enn 10 år hatt ledende posisjon som seksjonsleder, kursansvarlig og koordinator. Hans spesialområder omfatter skogbrukets driftsteknikk, skogbrukets målingslære, skogtaksering, fjernmåling og skogbruksplanlegging og logistikk. Han har omfattende erfaring med utvikling av studieplaner, vurdering av opplæringsbehov, produksjon av læremateriell og faglitteratur, praktisk opplæring og veiledning av studenter på alle nivåer. Som tidligere seksjonsleder for skogbruksutdaningen har han vært sterkt involvert i å oppdaterer og modernisere utdanningsprogrammet for skogbruk ved HiNT, i nært samarbeid med det utøvende skogbruket og skogindustrien i regionen. Han har vært reiseleder og tolk for studenter på studiereiser i Norden, Sovjetunionen, Scotland, Wales, Yugoslavia, Zambia, Portugal, Vancouver Island, Mexico, Ecuador og Costa Rica. Praksis og prosjekter: 2004 Engasjert i et prosjekt i Kosovo for å bygge opp skogbruksudanningen Initiativtaker til en fagsamling i Stjørdal om kompetansebehovet i skog og trenæringen, som grunnlag for en grundig revisjon av studieplanene for nåværend B.Sc Skogøkonomi og entreprenørskap 2002: 2 uker Forprosjekt for et fredskorpsfinansiert samarbeidsprosjekt mellom UAN i Angola og HiNT Leder for faggruppa for det etablerte Midt Norsk Skogsenter på Mære landbruksskole, hvor blant annet hogstmaskinsimulatoren befinner seg Leder av en komite for markedsføring av skogbruksstudiet ved HiNT 2001 Hovedansvarlig for prosjektet med investering i og etablering av hogstmaskinsimulator i samarbeid med Mære Landbruksskole uker for Norconsult. Leder av en delegasjon for prosjektforberedelse for en plan for jordvern og arealutnyttelse i Managua, Nicaragua CA Initiativ til å få organisert et museum ved HiNT for skogbruksutdanninga gjennom 120 år i Steinkjer Hovedansvarlig for et 2 v EVU kurs for Statskog uker for NORAD. Leder av en komite for prosjektevaluering av Peri Urban Plantation Project, Kampala, Uganda Ansvarlig for vurdering av vekttall for skogteknikerutdanningen i Steinkjer styremedlem for Norsk Taubanesenter, Selbu I 1995 ansvarlig for et skog og biomasseinventeringsprosjekt i Serowe, Botswana. Samarbeid mellom HiNT og The Forest Association of Botswana.. Flere ganger undervist utenlandske skogbrukstudenter i spesialkurs i Norge. 1991: 6 uker. Det norske Skogselskap. Leder av et team for design og detaljplanlegging av et større skogtakseringsprosjekt i Chobe, Botswana hovedansvarlig for Trøndelagskartdagan, en to dagers fagkongress for Trøndelag Karttekniske Forening. ca 110 deltakere. Fra 1990 sekretær i Midt Norsk Skogforum og delvis hovedansvarlig for årlige to dagers fagsamlinger, og ekstern kontakt mot skogbruksnæringa. De siste fagsamlingene var september 2002 og september

7 1989: 2 1/2 uker. NORAGRIC Gjesteforeleser i flyfotogrammetri og kartlære, SUA. Faculty of Forestry, Morogoro, Tanzania : 2 år ORGUT AB, Forestry and Agriculture training consultant ved et Integrert Bygdeutviklingsprosjekt i Bula, Guinè-Bissau, Vest-Africa : 2 1/2 år. Division of Forestry University of Dar es Salaam. Morogoro, Tanzania. Lecturer i Forest Management Planning på B.Sc og M.Sc nivå. 1984: 2 months ORGUT A/S, Skogbrukskonsulent i et arealplanleggingsprosjekt på Stillehavskysten i Nicaragua : 2 år. FAO ved ESNACIFOR, Honduras CA. Associate Expert i driftsteknikk. Publikasjoner, utvalgte: Jongma, J., Kjellsen, A.: Transporte de la Madera. (Transport av trevirke. Transport in Forestry) Spansk språk, Spanish language. ESNACIFOR-Siguatepeque, Honduras pp Jongma, J., Kjellsen, A.: Cursillo de Motosierras. (Motorsagkurs. Course in the use of chainsaws) Spansk språk, Spanish language. ESNACIFOR-Siguatepeque, Honduras pp. Kjellsen, A.: Forest Management Planning. A Compendium with relevance to Tanzanian conditions. (Engelskspråklig) Steinkjer, Morogoro, Tanzania, pp. Kjellsen, A.: Planleggingslære for skogbruket. Landbruksforlaget, (Forest Management Planning) Oslo pp. ISBN Kjellsen, A.: Nyttig om skogbruk i U-land. Bokanmeldelse i Norsk skogbruk nr (Publ.) (Review of a useful book on forestry in developing countries.) Kjellsen, A.: Relatorio final.pdri Zona 1. SFT. (Sluttrappport, -PDRI, Sone 1. Undervisnings- og kurstjenesten. Final report from the extension and course service, PDRI) Portugisisk språk, Portuguese language. Bula, Guinea-Bissau Kjellsen, A.: The Chobe Forest Inventory Project. Report from the Forest Inventory Design Mission. Steinkjer/Gaborone April pp plus appendices. Nordahl, B. Kjellsen,A: Fjernmålingsprosjektet. tolkning og praktisk anvendelse av en SPOT satellittscene i skogbruket. Foreløpig Rapport mai pp plus to vedlegg. (The Remote Sensing Project. Interpretation of a SPOT image and its practical application in forestry. Preliminary report) NTH - NTDH 1994 Kjellsen, A: Målingslære og Planlegging (SK137) Kompendium med forelesningsnotater og oppgaver. Høgskolen i Nord Trøndelag, avd. naturbruk. Oktober pp (Forest Mensuration and Management Planning. Lecture notes, North -Trøndelag University College) Kjellsen, A.: Semesteroppgave. Planlegging og gjennomføring. Arbeidsrapport nr 97. Nord Trøndelag Distriktshøgskole pp (Special projects for students. Planning and implementation) Kjellsen,A: Training Requirements for Sustainable Forest Resources Management in Africa. Paper presented at the Workshop on Information Acquisition for Sustainable Management of Natural Forest Resources of East, Central and Southern Africa. Arusha, Tanzania. November pp. (Publ.) Kjellsen, A (redaktør /editor): Fagsamling på Langvassheimen januar 1995 HiNT 1995 Redigert utgave av forelesningsplaner i skogbruksstudiet og referat av diskusjoner på fagsamling. 61 pp (Teaching plans for the forestry programme and minutes from the corresponding discussions on a meeting), 61 pp NTC

8 Asbjørn Kjellsen, Bobo Nordahl, 1997: Fjernanalyse i skogbruket. Praktisk anvendelsen av SPOT satellittbilder i Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket. 37 s ( Remote sensing in forestry. Practical application of SPOT sattelite images in a forest in Steinkjer) Arbeidsnotat nr 36 HiNT, ISBN Asbjørn Kjellsen.1997: Målingslære og planlegging (Sk 137) Del 1 Målingslære.(Part 1 Forest Mensuration and Surveying. 4. Issue) 4. utgave. Asbjørn Kjellsen 1997: Planning and Performing a Forest Inventory. HiNT. Arbeidsnotat nr. 37. ISBN Asbjørn Kjellsen 1999: Skogbruksplanlegging. Kompendium HiNT ISBN Asbjorn Kjellsen, Jørgen Gravbrøt, Aud Sakshaug, Torill Velde: Revisjon av skogbruksstudiet. Sluttrapport. April 2000 Asbjørn Kjellsen 2001: Mobil steinknuser. Rapport fra en demonstrasjon den 4 oktober Arbeidsnotat nr 127. HiNT. ISBN Asbjørn Kjellsen 2004 Logistikk. Arbeidsnotat HiNT. Under utarbeiding og revisjon. ROLF TERJE KROGLUND Tittel: Faggruppe: Avdeling: Høgskolelektor Utmarksnæring BIO208 HiNT, avd. Landbruk og IT Telefonnr.: / E-post: Besøksadresse: Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks Steinkjer Utdanning Examen artium Naturfaglinja. Verdal videregående skole Cand.mag Universitetet i Tr.heim. Cand. scient Universitetet i Tr. heim. Ped. sem Universitetet i Tr. heim. Arbeidserfaring Forskningsteknikker 50 % stilling. NTNU Engasjementer på Direktoratet for Naturforvaltning (DN)og på Norsk institutt for Naturforskning (NINA) Avdelingsingeniør (NINA) 1994/95. Lærer ved Malm skole d.d. Høgskolelektor (HiNT) Relevante kurs Diverse ringmerkingskurs i regi av Norsk Ornitologsik forening. A- lisens. 8

9 Publikasjoner Hogstad, O. & Kroglund, R.T Dominance relationships within and between flocks of Willow Tit (Parus montanus). Proc.Sixth Nordic Congr. Ornithol Fauna norv. Ser. C, Cinclus Supplement 1:50. Kroglund, R.T Jernspurver. Norges dyr J. W. Cappelens Forlag a.s. Hogstad, O. & Kroglund The throat badge as a status signal in juvenile male Willow Tits (Parus montanus). Journal fur Ornitologie 134: Røv, N., Kroglund, R.T. & Bergstrøm, R Bestandsstørrelse, utbredelse og underartstilhørighet hos ærfugl (Somateria mollissima) langs Skagerrak-kysten. - NiNA Oppdragsmelding 129: Lorentsen, S-H., Anker-Nilssen, T., Kroglund, R.T. & Østnes, J.E Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsaktivitet i norsk del av Skagerrak. - NiNA Forskningsrapport 39: Strann, K-B, Bustnes, J.O., Kroglund, R.T., & Østnes, J.E Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsaktivitet på Midt-norsk sokkel og Vøringplatået. - NiNA Forskningsrapport 42: Østnes, J.E., Lorentsen S-H., Heggberget, T.M., Follestad, A. & Kroglund, R.T Avgrenset konsekvensanalyse i forbindelse med leteboring på Møre 1, blokk 6204/11. Mulige effekter av et oljesøl for sjøfugl og pattedyr i perioden oktober- mars. - NiNA Notat. Kroglund, R.T Jernspurv (Prunella modularis)s i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening. Spidsø, T.K. & Kroglund, R. T Effekten på småfugl og smågnagere ved beiting av storfe i utmark. - HiNT Arbeidsnotat nr. 68: Kroglund, R.T. & Spidsø, T. K Konsekvenser for småfugl og smågnagere som følge av beiting av storfe i utmark. HiNT Utredning nr Holien, H., Kroglund, R.T., Spidsø, T.K. & Sørmeland, E Biologiske undersøkelser langs Lundelva, Steinkjer kommune HiNT Utredning nr. 20: Spidsø, T.K. & Kroglund, R.T Beiting av kviger i utmark og mulige konsekvenser for småfugl og smågnagere. - HiNT Utredning nr. 26: Spidsø, T. K., Kroglund, R.T., Auran, J.A. & Austmo, L.B Tettheten av spurvefugl i forhold til beitetrykk ved beiting av kviger i utmark. - HiNT Utredning nr. 34: Tillitsverv Nestformann i Norsk ornitologisk forening (NOF)i perioden Sekretær i NOF avd. Sør- Trøndelag Nestformann i NOF, Verdal lokallag Sekretær i NOF, avd. Nord- Trøndelag Faglige interesser Fugler. Har særlig arbeidet med sjøfugler og ugler Ringmerking. Insekter og andre småkryp på land og i vann. Systematikk. Naturforvaltning. Etologi (adferdsstudier) Ferskvannsfisk 9

10 TOR KVAM Tittel: Faggruppe: Avdeling: Førsteamanuensis. Faglig leder spesialiseringsretning Utmarksforvaltning Utmarksnæring NAT103 HiNT, avd. Landbruk og IT Telefonnr.: / E-post: Besøksadresse: Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer Utdanning 1990 Dr. scient grad i terrestrisk økologi, Univ. itrondheim, NLHT. Avhandlingens tittel: "Population biology of the European lynx in Norway" Cand. real. i terrestrisk økologi ved, Univ. i Trondheim, NLHT. Hovedoppgavens tittel: "Gaupas reproduksjon og populasjonsdynamikk" Cand. mag. ved Univ. i Trondheim, NLHT Lærerskoleeksamen fra Levanger Lærerskole. Arbeidserfaring Fra Førsteamanuensis ved HiNT, avd samfunn, næring og natur. Undervisningsområde: Naturforvaltning. Forskningsinteresser: Storerovdyrs økologi, predasjon på sau og rein, populasjonsdynamikk hos hjortedyrbestander Forsker i NINA (Norsk Institutt for Naturforskning, Pattedyravdelingen). Forskningsområder: Storerovdyrs økologi, med spesiell vekt på gaupa. Aldersbestemmelse av pattedyr Forsker ved Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk, Viltforskningen. Forskningsområde:Storerovdyr, spesielt gaupa. Tilnyttet "Rovviltprosjektet", som satte i gang overvåkning av rovdyrbestandene og rovdyrskader på sau og tamrein Saksbehandler ved Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk, Viltkontoret. Hovedarbeidsområde: Hjorteviltforvaltning Forsker ved Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisdk, Viltforskningen. Hovedarbeidsområde: Overvåking av jervebestanden Feltmedarbeider. Som student deltok jeg i en rekke viltfaglige prosjekter i samband med kraftutbyggingsplaner og fredningsforslag. Jeg har også foretatt overvåking av sjøfuglbestander, kystsel og kongeørnskader på sau og rein Lærer ved Skogn Folkehøgskole, Skogn. Undervisningsfag: Økologi, friluftsliv, kroppsøving og norsk. Relevante kurs Offentlig administrasjon og ledelse (20 vt. Studium ved HiNT) Medikamentell immobilisering av dyr. Publikasjoner DR.SCIENT THESIS Kvam, T Population biology of the european lynx in Norway. - Dr.scient. thesis Univ. 10

11 of Trondheim.: 34 pp + enclosures. SCIENTIFIC PUBLICATIONS (English) Kvam, T Age determination in European lynx based on cranial development. - Fauna Norv. Ser. A, 4: Kvam, T Age determination in European lynx by incremental lines in tooth cementrum. - Acta Zool. Fennica 171: Kvam, T Supernumerary teeth in the European lynx and their evolutionary significance. - J. Zool., Lond. 206: Kvam, T Ovulation rates in the European lynx from Norway. - Z. Säugetier-kunde 55: Kvam, T Reproduction in the European lynx. - Z.Säugetierkunde 56: Kvam,T Census methods for the European lynx.- Foredrag på Nordic large Carnivore Conference 1993, Stjørdal. Kvam,T Proposal for co-ordinated sampling of biological data from large carnivores in Fennoscandia - Foredrag på Nordic Large Carnivore Conference 1993, Stjørdal. Kvam,T Procedures and techniques applied by NINA for cutting, staining, mounting and ageing porpoise teeth. -In: A.Bjørge and G.P. Donovan (Eds):Biology of the Phocoenids - Report from the International Whaling Commission Special Issue 16: Kvam, T Reproduction in the European lynx. Lecture held at Nordic postgraduate school in reproduction: Reproduction in wild animals.at the Norwegian College of Veterinary Medicine, Oslo. Kvam, T.,Christensen,H.,Brox,A.and Overskaug,K Biology of the European lynx in Norway.- Trans.19th IUGB Congress, Trondheim 1989: Kvam,T., Kjelvik,O., Nybakk, K., Eggen,T, og Sørensen,O.J Tap av rein i et gaupeområde i Nord- Trøndelag Husdyrforsøksmøtet 1998, Forskningsparken i Ås, Ås.: Kvam,T., Overskaug,K., Nybakk,K., Sorensen,O.J, Kjelvik,O. and Brøndbo,K Semidomestic reindeer as an important food resource for the European lynx. - J.of Wildlife Conservation :20pp. (Submitted) Kvam,T.,Overskaug,K., and Sørensen, O.J The wolverine in Norway. - Lutra 31: Kvam, T. and Sørensen, O.J. The strip survey method in wolverine census work. (Manuscript for Fauna norv.):12pp. Kvam,T. and Sørensen,O.J Bear and wolverine in Norway. Foredrag på Rovdyrmøte i Kuusamo, Finland Accepted for publication in Suomen Riista.: 14 pp. Kvam, T.and Sørensen, O.J Nordic co-operation in registration, research and management of carnivores. - Accepted for publication in Suomen Riista. Kvam,T.and Sørensen,O.J Nordic cooperation in registration, research and management of carnivores. - Foredrag på Rovdyrmøte i Kuusamo, Finland Accepted for publication in Suomen Riista.:2 pp. Kvam,T.and Sørensen,O.J The lynx in Norway. - Foredrag på Rovdyrmøte i Kuusamo, Finland Accepted for publication in Suomen Riista.:4 pp. Kvam, T. & Sørensen, O.J (Eds.) th International Conference on Bear Research and Management. July 28 August Steinkjer, Norway. Program and Abstracts of Papers.- Nord- Trøndelag University College. Conference report. ISBN : 142pp. Steinkjer 2002 Kvam, T., Vaag, A.B., and Sørensen, O.J The status of brown bear management in Norway. - Aquilo Ser. Zool.27: Bjørge, A. Hohn, A.A., Kvam,T., Lockyer,C., Schweder,T., and Aarefjord,H Report 11

12 of the Harbour Porpoise Age Determination Workshop,Oslo,21-23 May In: A.Bjørge and G.P. Donovan (Eds):Biology of the Phocoenids - Report fron the International Whaling Commission Special Issue 16: Christiansen, F., Moa, P.F., Dahle, B., & Kvam, T Brown Bear Predation on Moose: The Effects on the Hunting Results of Moose in bear Areas.- 14th IBA Conference, Steinkjer, Norway. Paper no 18 Kjelvik,O., Nybakk,K., Kvam,T. and Overskaug,K Reindeer calf mortality in central Norway.- Poster presented at 9.nordiska renforskarmøtet,uppsala, 2. Int. symp. On coexistence of large carnivores with man, Tokyo, Japan, and Nordic Congress of Wildlife Research, Stjørdal, Norway. Kjelvik,O., Nybakk,K., Kvam,T., Overskaug,K. and Brøndbo, K The effect of females winter pastures on bodyweight and survival of reindeer calves (Rangifer tarandus) in Central Norway- Journal of Wildlife Conservation (submitted). Knarrum,V., Sørensen,O.J., Eggen,T., Kvam,T. and Opseth,O Brown bear prey selection on domestic sheep in Norway.- Paper presented at 2. Int. symp. On coexistence of large carnivores with man, Tokyo, Japan. And Nordic Congress of Wildlife Research, Stjørdal, Norway. Knarrum, V., Sørensen,O.J., Eggen, T., Kvam, T., Opseth, O. & Eidsmo, A Brown bear Predation on Domestic Sheep in Central Norway.- 14th IBA Conference, Steinkjer, Norway. Paper no 73 Kolstad, M., Kvam, T., Mysterud, I., Sørensen, O.J. og Wikan, S Distribution and population of the brown bear (Ursus arctos L.) in Norway I: Fuller, W.A.Nietfeld, M.T. and Harris, M.A. (red.). Abstracts of papers and posters. Fourth International Theriological Congress, Edmonton, Canada. Kolstad, M., Mysterud, I., Kvam, T., Sørensen, O.J. and Wikan, S Status of the Brown Bear in Norway: Distribution and Population Biological Conservation 38: Linnell, J.D.C., Andersen, R. and Kvam, T Eurasian lynx in Norway: The realities of managing a largecarnivore in a multi-use landscape.- Cat news.:3pp. Linnell, J.D.C., Andersen, R., Kvam, T. Andren, H., Liberg, O., Odden, J. & Moa, P Home range size and choice of management strategy for lynx in Scandinavia. Environmental Management 27:6 ( ). Linnell, J.D.C, Odden, J., Kvam, T., Moa, P.F. and & Andersen, R Who did it? Age and sex specific depredation rates of Eurasian lynx on domestic sheep. - Carnivore Damage Prevention News 2: Linnell, J.D.C, Swenson, J.E., Landa, A. and Kvam,T Methods for monitoring European large Carnivores. A woldwide review of relevant experience.- NINA Oppdragsmelding 549: Melting,B., Eggen,T.and Kvam,T Losses of sheep in areas with different occurrences of large carnivores. - Poster presented at Nordic Congress of Wildlife Research, Stjørdal, Norway. Moa, P., Herfindal, I.., Kvam, T., Andersen, R. & Linnell, J.D.C. Do the spatial and temporal distribution of livestock affect predator area use? Submitted. Canadian Journal of Zoology. Moa, P.F., Negård, A., Overskaug, K., Kvam, T Possible effects of the capture event on subsequent space use of Eurasian lynx.- Wildlife Society Bulletin 29 (1): Nybakk, K., Kjørstad, M. Overskaug,K. Kvam, T. Linnell,D.C, Andersen, R. and Berntsen, F Experiences with live capture and radio collaring of lynx in Norway. - Fauna norv., Ser A. 17: Nybakk, K., Kvam,T., Overskaug,K., Kjelvik,O., Sørensen,O.J. and Sunde,P Semidomestic reindeer mortality in Central Norway..- Manuscript for Rangifer. Presented at 12

13 9.nordiska renforskarmøtet,uppsala. Nybakk,K., Kjelvik, O., Kvam, T. and Overskaug,K Mortality of semidomestic reindeer in Central Norway.- Wildlife Biology 8 (1): Nybakk, K., Kjelvik, O. and Kvam, T 1999.Golden eagle predation on semidomestic reindeer- Wildlife society Bulletin 27 (4): Nygård, T., Berntsen, F., Bjørnnes, E., Brøseth, H. Kvam, T., Pedersen,P.H., Sørensen, O.J & Swensson, J.E Home Range Sizes of Brown Bear in a Border Area Between Norway and Sweden with different Livestock Husbandry Patterns.- 14th IBA Conference, Steinkjer, Norway. Paper no. 98. Odden, J., Linnell, J.D.C., Moa, P., Herfindal, I., Kvam, T. & Andersen, R Lynx depredation on domestic sheep in Norway. Journal of Wildlife Management 66(1): Overskaug, K., Sunde, P., Moa, P. Negård, A. and Kvam, T Lynx area use vs. Domestic reindeer pastures in central Norway. - Manuscript for Rangifer (submitted. Presented at 9.nordiska renforskarmøtet,uppsala. Skuterud, L., Gaare, E., Kvam,T., Hove, K. and Steinnes, E Concentrations of 137Cs in Lynx (Lynx lynx) in relation to prey choice.- Journal of Environmental Radioactivity 80: Strand, O., Skogland,T., and Kvam,T Placental scars and estimation of litter size: An experimental test in the arctic fox.- J. of Mammalogy 76(4): Sunde, P. and Kvam,T Diet patterns of Norwegian lynx: What causes sexually determined prey size segregation?- Acta Theriologica 42: Sunde,P, Kvam,T. and Overskaug, K. Food habits of free ranging lynxes in Central Norway.. Acta theriologica (submitted).: 23s Sunde,P., Bronndal, M. og Kvam,T. How to estimate consumed biomass from European lynx scats. Acta theriologica (submitted) : 9s. Sunde, P., Kvam, T., Bolstad, J.P.& Bronndal, M Foraging of lynxes in a humanexploited boreal alpine environment.- Ecography 23 (3): Sunde,P., Kvam,T., Moa, P. Negård, A Space use by Eurasian lynxes Lynx lynx in Central Norway.- Acta Theriologica 45 (4): Sunde,P., Overskaug,K. & Kvam, T Culling of lynxes related to livestock predation in a heterogenous landscape. - Wildl. Biol. 4: Sunde, P., Overskaug, K. & Kvam, T. In press. Intraguild predation of lynxes on foxes: evidence of interference competition?- Ecography. Sunde,P., Stener, S. & Kvam, T Tolerance to humans of resting lynxes in a hunted population. - Wildl. Biol. 4: Swensson, J.E., Bjärvall, A., Brøseth, H., Brunberg, S., Franzén,R., Kvam, T., Nygård, T., Pedersen, P.H., Sandegren, F., Segerström, P., Söderberg, A., Sørensen, O.J The Future of the Brown Bear in Scandinavia based on Today s Management in Sweden and Norway. - 14th IBA Conference, Steinkjer, Norway. Paper no 10. Sørensen, O.J. Mysterud, I. and Kvam, T Central registration of large carnivores in Norway. - Acta Zool. Fennica 172: Sørensen,O.J., Kvam,T., Eggen,T., Knarrum,V., Overskaug,K. og Swensson,J.E Increasing bear predation on domestic sheep in an area of expanding brown bear population and the management conflict. J. of Wildlife Conservation (submitted). Paper presented at "2. Int. symposium of Coexistence of large carnivores with man, Tokyo.November Sørensen,O.J., Kvam,T., Eggen,T., Knarrum,V.,Overskaug,K. and Swensson,J Is coexistence of brown bears and domestic sheep possible in Norway? - Paper presented at 2. Int. symp. On coexistence of large carnivores with man, Tokyo, Japan. Sørensen,O.J.,Kvam.T The Role of the Female with Young in Wolverine Depredation on Domestic Sheep in Norwagian Mountain Pastures.- Poster at the Mustelid Workshop ITC 13

14 III, Edmonton, Canada. August pp. Sørensen,O.J.,Overskaug,K. and Kvam,T Status of the brown bear in Norway Int.Conf.Bear Res. and Manage.8: Sørensen, O.J., Swenson, J.E. and Kvam, T The Brown Bear in Norway. In: Servheen, C, Herrero, S. and Peyton, B. (eds.) Bears. Status Survey and Conservation Action plan. IUCN/SSC Bear and Polar bear Specialist Groups. IUCN, Gland, Switzerland.: Wabakken, P., Sørensen,O.J. and Kvam,T Wolves in southeastern Norway. - Acta Zool.Fennica 174: 277. Wabakken, P., Sørensen,O.J. and Kvam,T Wolves in southeastern Norway. - Fauna norv. ser. A 5: SCIENTIFIC REPORTS (Norwegian) Kvam, T Jervsporing i Snøhetta - Rondane våren Viltrapport 7: Kvam, T Data omkring reproduksjon og aldersfordeling avstore rovdyr. - Viltrapport 9: Kvam, T Jervens status i Snøhetta Rondane området i 1979 og Fauna 33: Kvam,T Oljevernøvelse utenfor Møre og Romsdal Rapport om ornitologiske observasjoner og vurderingerunder og etter øvelsen.- Stensilrapport til DVF.:3 pp. Kvam,T Vurderinger av zoologiske forhold omkring planene om bru over Drøbaksundet. - NINA Oppdragsmelding nr. 33: Kvam, T Vinterundersøkelser av vilt i området Frihetsli - Njunis. En konsekvensanalyse.- NINA Oppdragsmelding 040: vedlegg. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 4/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 5/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 6/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 4/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 5/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 6/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 4/ Newsletter. Kvam,T Bestandsestimat for gaupe Rapport til DN. Kvam,T Bruk av lukt/smaks-diffunderende ampuller mot jervepredasjon på sau. - Forebyggende tiltak mot tap. Samling av foredrag fra fagdag ved Tjøtta fagsenter : Kvam,T Rovdyrbiologiske studier ved NINA - Sau - store rovdyr. Forebyggende tiltak mot tap. Samling av foredrag fra fagdag ved Tjøtta fagsenter : Kvam T Lynx and lynx management in Norway Cat News Kvam, T Tamrein: Et viktig byttedyr for gaupa? Tap av rein i et gaupeområde i Nord- Trøndelag. Foredrag ved Fagseminar i reindriften, oktober 1997, Kautokeino. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. 14

15 Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Bestandsestimat for gaupe og Rapport til DN.:54s. Kvam,T Hva er årsaken til økningen i gaupestammen? - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 4/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 4/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 5/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Tydal nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Tydal nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Tydal nr 3/ Newsletter. Kvam, T., Andersson, P., Kjelvik, O., Moa, P.F., Reitan, A. & Tronstad, S Sluttrapport fra prosjektet Rådyras reaksjon på støy under øvelse Battle Griffin HiNT-Utredning nr Kvam, T., Aune, A., Brøndbo, K., Moa, P.F. & Rosendal, K.M Telemetribasert undersøkelse av sauetap i Meråker 2001.Sluttrapport. HiNT-Utredning nr. 39.:37s. Kvam, T., Aune, A., Due, R., Ingerslev, T., Kjelvik, O., Overskaug,K., Sørensen, O.J.og Vedal, O Tap av rein i et rovdyrområde.- Telemetribasert undersøkelse av tap av reinkalv i Luru reinbeitedistrikt HiNT Utredning nr.42:1-25 Kvam, T. Brøderud, A.E. og Sørensen, O.J Bjørnen på Nordmøre. - Viltrapport nr. 23: Kvam.T, Eggen,T.,Knutsen,K.,Overskaug,K.,Solstad,T..og Sørensen,O.J Årsrapport fra Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag NINA Oppdragsmelding 194: 1-31 Kvam.T, Eggen,T.,Knutsen,K.,Overskaug,K.og Sørensen,O.J Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag - Store rovdyrs biologi og tap av bufe og rein. Prosjektplan NINA Oppdragsmelding 195: Kvam.T, Eggen,T.,Knutsen,K.,Overskaug,K., Sørensen,O.J.og Berntsen,F Årsrapport fra Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag NINA Oppdragsmelding 267:1-32. Kvam, T., Kjelvik, O., Nybakk,K. og Overskaug,K Effekten av vinterforhold og gjeting på vekt og overlevelse hos reinkalver. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap Kvam,T., Landa,A.,Christensen,H En sammenlikning av metoder for vurdering av gaupebestanden.- Manus for Rovviltrapport.: 10 pp. Kvam, T., Overskaug,K., Kjørstad, M., Nybakk, K., Sunde, P., Moa, P.F, Negård, A., Stener, S.,and Bolstad, J.P Gaupas hemmeligheter, temanummer om gaupa i Villmarksliv 12/95. Utarbeidet av Gaupeprosjektet i Nord- Trøndelag, NINA. 15

16 Kvam, T.,Overskaug,K. og Sørensen,O.J Om antatt ulveskade i Elvran, Stjørdal. - Stensilrapport til DN Viltkontoret.: 7pp. Kvam,T., Overskaug,K. og Sørensen,O.J Jerven i Norge Viltrapport 32 : Kvam,T.,Overskaug,K.,Sørensen.O.J Jerv i Norge Liste over meldinger.- Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet 13 :1-55. Kvam,T., Rosendal, K.M., Aune, A., Brøndbo, K.,Gifstad, T., Holøymoen,- I., Moa, P.F., og Rosendal, S.M Tap av sau i et bynært område-vestmarka ved Oslo. - HiNT Utredning nr. 47: Kvam,T., Rosendal, K.M., Rosvold, E. M., Aune, A., Rosendal, S. M., Brøndbo, K., Moa, P.F Tap av sau i et bynært område-vestmarka ved Oslo 2002 og HiNT Utredning nr. 55: Kvam, T. og Røskaft, E Prosjekt jerv Rapport fra forprosjektperioden. - ØKOFORSK notat 1987:2.: Kvam, T. og Røskaft, E Forskningsplan omkring jervens biologi i Norge. - ØKOFORSK utredning 1987:7: Kvam, T.,Skagen, I., Christensen,I.and Bjørge, A Aldersbestemmelse av sjøpattedyr. Del 1: Nise. - NINA forskningsrapport 002:1-12. Kvam,T. og Stensli, O.M Registrering av store rovdyr i Mauken og Blåtind våren NINA Oppdragsmelding 100: Kvam,T., Strand,O.,og Sørensen,O.J Jerveinventeringer Snøhettaområdet våren Rovviltrapport nr.1: Kvam,T., Sunde,P. og Overskaug,K Byttedyrvalg hos norsk gaupe: Hva forårsaker kjønnsforskjeller i byttedyrstørrelse? - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.2. Kvam,T., Sunde,P. og Overskaug,K Matvaner hos gaupa i Nord- Trøndelag. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap3.3. Kvam, T. og Sørensen, O.J Jerven i Snøhetta - Rondane Viltrapport 19: Kvam, T. og Sørensen, O.J Måling og dokumentasjonav spor. - Viltrapport 15: Kvam, T. og Sørensen, O.J Jerveregistrering i Nordfjord/ Sunnfjord Arbeidsrapp.fra Rovviltprosjektet Nr. 2: Kvam, T. og Sørensen, O.J Utviklingen i jervestammen i Snøhettaområdet i perioden Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 4: Kvam,T.og Sørensen,O.J Bjørn og jerv i Norge. - Foredrag på Nordisk Viltforskerkongress på Kalø, Danmark 1984.:13 pp. Kvam,T. og Sørensen, O.J Undersøkelser av vilt i området Frihetsli - Njunis. Årsrapport NINA Oppdragsmelding 087: Kvam,T., Sørensen, O.J.og Overskaug,K Undersøkelser av vilt i området Frihetsli - Njunis. - Årsrapport NINA Oppdragsmelding 176: Kvam, T. og Sørensen, O.J Aldersbestemmelse av "Skåne- ulven". - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 10: Kvam, T. og Sørensen, O.J Jerveunderskelser i Snøhetta området i Arbeidsrapport fra Rovvilt - prosjektet Nr. 21: Kvam,T.,Sørensen,O.J Jerven på Dovre som forskningsobjekt. Viltrapport 9: Kvam,T., Sørensen,O.J.,Kolstad,M.,Mysterud,I.,Wikan,S Bjørn i Norge Liste over meldinger. - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet 16:1-60. Kvam.T, Sørensen,O.J.,Eggen,T.,Knutsen,K.,Overskaug,K., Berntsen,F. og 16

17 Swensson,J Årsrapport fra Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag NINA Oppdragsmelding 364:1-37. Kvam,T, Sørensen,O.J., Overskaug,K., Eggen,T., Berntsen, F., og Swensson, J Årsrapport fra Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag NINA Oppdragsmelding 424: Kvam,T.og Sæther,B.E Vurderinger av zoologiske forhold med hensyn til elg og store rovdyr omkring planene om utvidelse av Mauken og Blåtind skytefelt. - NINA Oppdragsmelding 056:1-28. Kvam,T., Tronstad, S., Andersson, P Aldersbestemmelse av elg skutt i Snåsa i Rapport til Snåsa Viltnemnd. Kvam,T., Tronstad, S., Andersson, P. og Okkenhaug, H Alder- og reproduksjonsanalyse av hjort skutt i Namsos kommune HiNT Utredning 49: Kvam,T., Tronstad, S., Andersson, P. og Okkenhaug, H Alder- og reproduksjonsanalyse av elg skutt i Nærøy kommune 2001 og HiNT Utredning 50: Kvam,T., Tronstad, S., Andersson, P. og Okkenhaug, H Alder- og reproduksjonsanalyse av elg felt i Nærøy kommune HiNT Utredning 53: Alterskjær,K.,Flatberg,K.I., Fremstad,E., Kvam,T. og Solem,J Terrestrisk naturovervåkning. Etablering og drift av en miljøprøvebank. - NINA Oppdrags-melding 25: Andersen, R., Jordhøy, P., Overskaug, K. Sørensen, O.J., Kvam, T. og Kjos - Hanssen, O Rovviltundersøkelser i Snåsa, Grong og Lierne kommuner, Nord - Trøndelag. - DVF - RU Rapport :1-30. Andersen, R., Kvam, T. Linnell, J.D.C., Moa, P. Odden, J., Gangås, L., Overskaug, K. & Swenson, J Gaupa Nordens uproblematiske minitiger?- I Jaren & Løvstad (red.): Utmarksbeite og rovdyr, delrapport 3 fra forskningsprogrammet: Bruk og forvaltning av utmark. Norges forskningsråd. Andersen, R., Kvam, T., Linnell, J.D.C., Moa, P., Odden, J. & Swenson, J Møt gaupa; uproblematisk rovdyr eller notorisk lystmorder? -I: Pedersen H.C. & Jonsson, B. (red.) Sluttrapport; "Bærekraftig høsting av bestander", Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) temahefte 18, s Berntsen.F, Kvam.T,Sørensen,O.J.,Knutsen,K Medikamentell immobilisering av brunbjørn (Ursus arctos).- Norsk Veterinærtidsskrift ,2: Bolstad, J.P., Stener,S.Ø., Kvam,T. og Overskaug,K Gaupas habitatbruk i forhold til potensielle byttedyr i Nord- Trøndelag. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap Brøderud, A.E., Kvam, T. og Sørensen, O.J Tapsårsaker for bjørn på utmarksbeite. Nordmøre Viltrapport 22: Brøseth, H., Holmstrøm, F., Solem, M.I., Kvam, T, og Landa, A Fallvilt av store rovdyr mottatt i perioden NINA minirapport: 6s. Christiansen, F., Moa, P., Dahle, B. & Kvam, T Bjørnens predasjon på elg; effekter av jaktuttaket av elg i bjørneområder? - NTF-rapport 2001:5. Eggen,T., Kvam,T., Knarrum,V. Og Sørensen, O.J Tap av sau på beite i et bjørneområde i Nord- Trøndelag.- Husdyrforsøksmøtet 1998, Forskningsparken i Ås, Ås.: Frengen, O., Karlsen, S., Kvam, T. Røv, N. og Skogland, T Observasjoner fra en kalvingsplass for tamrein, Silda i Vest Finnmark, Viltrapport 24: Frengen,O.,Furunes,K.A., Kvam,T.,Nygård,T.,Røv,N Sjøfugltellinga i Trondheimsfjorden Trøndersk Natur 8(4): Frengen,O.,Furunes,K.A., Kvam,T.,Nygård,T.,Røv,N Sjøfugltellinga i 17

18 Trondheimsfjorden Trøndersk Natur 9 (4): Frengen,O.,Furunes,K.A., Kvam,T.,Nygård,T.,Røv,N Sjøfugltellinga i Trondheimsfjorden Trøndersk Natur 11(1): Frengen,O.,Furunes,K.A., Kvam,T.,Nygård,T.,Røv,N Sjøfugltellinga i Trondheimsfjorden Trøndersk Natur 11 (4): Hasselvold, A, Brøndbo, K, Kvam, T., Eggen,T og Sørensen, O.J Telemetribasert undersøkelse av tap av sau på beite.- Årsrapport 1997 fra undersøkelse av lammetap i Nordfjellet, Overhalla.- NINA Oppdragsmelding 517/98. Karlsen,S.,og Kvam,T Undersøkelser omkring forholdet ørn -sau i Sanddøladalen, K.norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser : Kjelvik,O., Nybakk,K., Kvam,T., Overskaug,K,. Sørensen, O.J. og Sunde,P Tap av tamrein i et rovdyrområde. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.5. Kjørstad,M., Nybakk,K, Kvam,T. og Overskaug, K Gaupas habitatbruk. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.4. Knarrum,V.A., Sørensen,O.J., Kvam,T. og Eggen,T Bjørnens predasjon på sau.- I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.1. Kolstad,M.,Kvam,T.,Mysterud,I., Sørensen,O.J.,og Wikan,S Bjørnen i Norge Viltrapport 31 : Landa, A., Sørensen, O.J. og Kvam, T Jerv og sau i Eikesdalen i Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 5: Landa, A., Sørensen, O.J. og Kvam, T Rovviltregistrering på Sørlandet Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 8: Landa, A., Sørensen, O.J. og Kvam, T Ulv, jerv og gaupe på Sørlandet vinteren 1983/84. - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 11: Landa, A., Sørensen, O.J., Kvam, T. og Lyngstad, H "Ulv, bjørn, jerv og gaupe i sørnorsk område 1984". Publisert i årsrapport nr. 15/85, Fylkesmannen i Aust - Agder, Miljøvernavdelingen: Landa, A., Sørensen, O.J., Kvam, T., Bergersen, L. og Taxerås, J Store rovdyr på Sørlandet sommeren og høsten Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 19: Landa, A., Sørensen, O.J. og Kvam, T Store rovdyr på Sørlandet Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 26: Linnell, J.D.C, Swenson, J.E., Landa, A. and Kvam,T Metodikk for bestandsovervåking av store rovdyr- En litteraturgjennomgang.- NINA Oppdragsmelding 550: Melting, B., Eggen, T. og Kvam,T Tap av sau på utmark i områder med ulik forekomst av store rovdyr.. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.9. Moa, P.F., Negård, A. & Kvam, T Arealbruk og vandringsmønster hos gaupe i et midt-norsk barskogsområde. - Fauna 51: Moa, P.F., Negård, A. & Kvam, T Arealbruk hos gaupe i forhold til habitattilbud, med spesielt henblikk på sau og tamrein på beite. - Fauna 51: Moa, P.F., Negård,A., Kvam,T. og Overskaug,K Arealbruk og vandringsmønster hos gaupe i Nord- Trøndelag. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.7.:

19 Negård,A., Kvam,T. og Nesset,A.I Arealbruk, aktivitetsmønster og fødebiologi hos familiegruppe av gaupe i Nord- Trøndelag.- Rapport til DN: 10 s. Negård,A, Moa,P.F., Kvam,T. og Overskaug,K Arealbruk hos gaupe i Nord- Trøndelag i forhold til habitattilbud, sau og tamrein på beite. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.8 : Nygård,T.,Thingstad,P.G.,Karlsen,S.,Krogstad,K.,Kvam,T Ornitologiske undersøkelser i fjellområdet fra Vera til Sørli, Nord-Trøndelag. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool.Ser : Odden, J., Linnell, J.D.C., Moa, P., Kvam, T., Andrén, H., Liberg, O., Ahlqvist, P., Segerström, P., Brøseth, H. & Andersen, R Metode for estimering av minimum antall familiegrupper hos gaupe basert på avstandsregler. Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr.- Rapport avgitt til Direktoratet for Naturforvaltning. Overskaug, K. Kristiansson, B., Sørensen; O.J., Kvam, T. og Bjärvall, A Jerven i Sylane I: Sørensen og Kvam (red). - Arbeidsrapport fra Rovvilt- prosjektet Nr. 12: Overskaug, K., Landa, A. Bergersen, L., Sørensen, O.J. og Kvam, T Registrering av jerv (Gulo gulo L) i Vest - Agder 18. og 19. mars I: Sørensen og Kvam (red). Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 12: Overskaug, K., Wabakken, P., Sørensen, O.J., Bredvold, S. Kvam, T. og Bredvold, K Registrering av ulv (Canis lupus L) i Sørøst - Norge 3. og 4. mars I: Sørensen og Kvam (red). - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 10: Overskaug, K., Sørensen, O.J., Kvam, T., Wabakken, P. og Bjärvall, A Registrering av ulv i Sørøst - Norge 16. og 17. mars Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 20: Overskaug, K., Kvam, T. og Sørensen, O.J a. Jerv i Norge Arbeids-rapport fra Rovviltprosjektet Nr. 24: Overskaug, K., Kvam, T. og Sørensen, O.J b. Jerv i Norge Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 28: Overskaug, K., Sørensen, O.J. og Kvam, T a. Bjørn i Norge 1983 og Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 25: Overskaug, K., Sørensen, O.J. og Kvam, T b. Bjørn i Norge Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 29: Overskaug, K., Sørensen, O.J., Kvam, T. og Andersen, K Bjørneregistrering i Namsskogan våren/forsommeren Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 21: Overskaug, K.,Sørensen, O.J.,og Kvam,T Bjørn i Norge Rovviltrapport 2: Overskaug, K.; Sørensen,O.J.,Kvam,T Bjørn i Norge.Utbredelse og bestand Viltrapport 47: Spidsø, T. K. og Kvam, T.(Red.) internasjonale kongress om forskning og forvaltning av bjørn. Abstracts.- Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport nr 22: 104 s. Sørensen,O.J.,Bjärvall,A.,Kvam,T.,Nyholm,E Felles nordiske områder for registrering, forskning og forvaltning av bjørn, jerv og ulv.- Rovviltrapport 4:1-34. Sørensen, O.J. og Kvam, T Spor og sportegn etter jerv.- Viltrapport 15: Sørensen, O.J. og Kvam, T Ulven på Vegårshei Arbeidsrapp. fra Rovviltprosjektet Nr. 1: Sørensen, O.J. og Kvam, T Erfaringer med viltnemdenes rovviltregistrering i Troms Arbeidsrapp. fra Rovviltprosjektet Nr. 3: Sørensen, O.J. og Kvam, T

20 Saueskadeproblemene i Balsfjord sommeren Arbeidsrapp. fra Rovviltprosjektet nr. 6. (Foreløpig in prep. Intern utgave laget som sakspapir til politietterforskning i erstatningssak.): Sørensen,O.J. og Kvam,T. (red.) Rovviltprosjektet Viltrapport 34 : Sørensen, O.J. og Kvam, T. (red) Rapporter fra rovviltregistreringen i Sør-Varanger Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 14: Sørensen, O.J. og Kvam, T Bjørnene i Grane og Hattfjelldal. - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 15: Sørensen,O.J., Kvam,T.(red.) Wikan,S: Bjørneundersøkelser i Sør - Varanger og Tana Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet 17 : Sørensen, O.J. og Kvam, T. (red.) Ulvesporingsaksjonen i Sørøst Norge og rovdyrvillreinregistreringen i Setesdal Austhei, mars Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet nr. 20: Sørensen,O.J., Kvam,T., Eggen,T., Overskaug,K, Knarrum,.V og Opseth, O Tap av sau i et bjørneområde i Midt-Norge. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.6. Sørensen,O.J., Kvam, T., Wabakken, P. og Landa, A Ulv i Norge Liste over meldinger. - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 18: Sørensen,O.J., Kvam, T., Wabakken, P. og Landa, A Ulv i Norge Viltrapport 33.: 94 s. Sørensen,O.J., Mysterud, I., og Kvam,T Sentral registrering av store rovdyr i Norge. - Viltrapport 30:158s. Sørensen, O.J. Overskaug, K. og Kvam, T Registrering av sau og jerv i Åmotsdalen, Oppdal, sommeren Progressrapport til internt bruk ved DVF.20 pp. Sørensen, O.J.,Overskaug,K., Kvam,T Bjørn i Norge Liste over meldinger.- Rovviltrapport 3: Sørensen,O.J., Overskaug,K. og Kvam,T Bjørn (Ursus arctos) i Norge. Utbredelse og bestand NINA forskningsrapport 008: Sørensen, O.J., Vaag, A.B. og Kvam, T Rovviltregistrering og rovviltforskning ved DVF etter Arb. rapp. fra Rovviltprosjektet Nr. 7: Wabakken, P.,Sørensen, O.J. og Kvam, T Ulv i Sørøst Norge.- Viltrapport 20: POPULAR PUBLICATIONS Kvam, T Gaupa i Trøndelag. - Årbok for Trøndelag 1980: Kvam,T Også fjellmusa liker hvitost. - manus trykket i Vi menn 1985.: 3 pp. Kvam,T Overtallige tenner hos gaupa; en ny trend i evolusjonsprosessen?.- Naturen 3/1987: Kvam,T Gaupa. In: Semb-Johansson,A.(red.):Norges dyr.pattedyrene. Bind I.: Kvam,T Gaupa, Nordens tiger. I: Brox,K.H.(red.) Natur 97/98.- Tapir, Trondheim: Kvam,T. og Gaare,E Hunt for the last wolf in Norway. - manus trykket i New Scientist 1983.:2 pp. Kvam,T. and Gaare,E Wolf Management in Norway - An answer to critics. -Manus trykket i New Scientist 1983.:3 pp. Kvam, T. & Moa, P Abbes lange vandring; om utvandring hos unggauper. - Villmarksliv 9/99. Kvam,T., Nybakk, K., Overskaug, K. Sørensen, O.J., Brøndbo, K Gaupa tar mye mer 20

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud SKOGBRUK

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud SKOGBRUK CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud SKOGBRUK GEIR FISKNES... 1 ASBJØRN KJELLSEN... 1 JENS KVELI... 5 NILS MIDGAARD... 5 STIG NERAAS... 6 STIG TRONSTAD... 7 ROLF WENSBAKK...

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 24 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 73

Detaljer

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Tabeler Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Pål F. Moa November 2011 Presentasjon av takseringsresultat for skogsfugl og rype i tabellform for perioden 1995-2011.

Detaljer

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2010. Henrik Brøseth

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2010. Henrik Brøseth 590 Gauperegistrering i utvalgte fylker 2010 Mari Tovmo Henrik Brøseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007. John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007. John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell 261 Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007 John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1 Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart T.Kvam, HiNT 1 Struktur for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden HiNT, 3. Kl HiNT, 2. Kl Modell for samarbeid om videreføring av utdanning

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

NINA Minirapport 199. Status for Scandlynx i Norge 2006/07. John Linnell John Odden Jenny Mattisson

NINA Minirapport 199. Status for Scandlynx i Norge 2006/07. John Linnell John Odden Jenny Mattisson Status for Scandlynx i Norge 2006/07 John Linnell John Odden Jenny Mattisson Linnell, J.D.C., Odden, J. & Mattisson, J. Status for Scandlynx i Norge 2006/07- NINA Minirapport 199. 11 s. Trondheim, september

Detaljer

En bioøkonomisk tilnærming i elgforvaltningen

En bioøkonomisk tilnærming i elgforvaltningen En bioøkonomisk tilnærming i elgforvaltningen Harry P. Andreassen Høgskolen i Hedmark avdeling for Skog- og Utmarksfag Evenstad Høsting av elg og hjort: en bioøkonomisk tilnærming NFR-prosjekt 2003-2007

Detaljer

Merkeprosjekt og utviklingsprosjekt hjort Hordaland og Sogn «HordaHjort» 2008-2013 www.hordahjort.no

Merkeprosjekt og utviklingsprosjekt hjort Hordaland og Sogn «HordaHjort» 2008-2013 www.hordahjort.no Merkeprosjekt og utviklingsprosjekt hjort Hordaland og Sogn «HordaHjort» 2008-2013 www.hordahjort.no En liten oppsummering av prosjektet Erling L. Meisingset Bioforsk Økologisk, Tingvoll Bergen 11.12.13

Detaljer

Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions. Kontraktnr: 12040017 2012 Ole-Gunnar Støen

Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions. Kontraktnr: 12040017 2012 Ole-Gunnar Støen Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions. Kontraktnr: 12040017 2012 Ole-Gunnar Støen Foto: Det Skandinaviske bjørneprosjektet/jon M. Arnemo Det skandinaviske bjørneprosjektet,

Detaljer

2011 Ole-Gunnar Støen. Det skandinaviske bjørneprosjektet, Rapport 2012 1. Foto: Det Skandinaviske bjørneprosjektet/eva Filipczykova

2011 Ole-Gunnar Støen. Det skandinaviske bjørneprosjektet, Rapport 2012 1. Foto: Det Skandinaviske bjørneprosjektet/eva Filipczykova Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions of human-brown bear encounters implications for management (2009-2012). Kontraktnr: 06040039-3 2011 Ole-Gunnar Støen Foto: Det Skandinaviske

Detaljer

Rype- og skogsfugljakt: rekreasjon eller næring?

Rype- og skogsfugljakt: rekreasjon eller næring? Rype- og skogsfugljakt: rekreasjon eller næring? Oddgeir Andersen og Hilde K. Wam 30. mai 2013 Status for ryper og skogsfugl i Norge Mange rypejegere (50-60 000 jegere årlig), relativt stabilt antall Jaktutbyttet

Detaljer

ÅrsrapportForelhogna, Rondanenord,Rondanesør og SetesdalRyfylke

ÅrsrapportForelhogna, Rondanenord,Rondanesør og SetesdalRyfylke Overvåkning hjortevilt rein ÅrsrapportForelhogna, Knutshe, Rondanenord,Rondanesør og SetesdalRyfylke TerjeSkogland OlavStrand Morten Heim PerJordhøy NORSK INSTITUIT FOR NATUR,FORSKNING Overvåkning hjortevilt

Detaljer

ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier

ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier WORKSHOP RØDREV 2011 Nina E. Eide NINA HVOR STOR ER RØDREVBESTANDEN? Foto: Ola Eirik Bolme 1 Gruppestørrelse e Le eveområdestørre

Detaljer

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata 350 Jakt- og fellingsstatistikk for bjørn fra 1846 til jaktåret 2009/2010 300 250

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010

Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010 Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010 Scandlynx har siden 2006 samlet inn økologiske data på gaupe i Buskerud, Telemark og Vestfold (Rovviltregion 2) ved å følge gauper med GPShalsbånd. I år

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2006. John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2006. John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell 167 Gauperegistrering i utvalgte fylker 2006 John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? John Odden Jenny Mattisson Geir Rune Rauset John D.C. Linnell Jens Persson Peter Segerström Henrik Andrén

Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? John Odden Jenny Mattisson Geir Rune Rauset John D.C. Linnell Jens Persson Peter Segerström Henrik Andrén 601 Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? John Odden Jenny Mattisson Geir Rune Rauset John D.C. Linnell Jens Persson Peter Segerström Henrik Andrén NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003.

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003. Aktuelle myndigheter, fylkesmenn, kommuner, grunneiere og andre INFORMASJON Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: /RoA Trondheim 24.03.2003 Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Sak 38/15: Forslag til kvote for kvotejakt på gaupe 2016 I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl. res.18. mars 2005

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2001

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2001 Adresseliste YOUR REF: OUR REF: PLACE: DATE: 159/1-.3/HBr Trondheim. September 1 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 1 Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr Henrik Brøseth & Roy Andersen, NINA

Detaljer

WWF etterlyser plan for oppnåelse av bestandsmål for bjørn i Norge

WWF etterlyser plan for oppnåelse av bestandsmål for bjørn i Norge auror WWF etterlyser plan for oppnåelse av bestandsmål for bjørn i Norge BAKGRUNN Brunbjørnen i Norge - historikk I Norge fantes det tidligere brunbjørn (Ursus arctos) så og si over hele landet. På midten

Detaljer

Seminar om lokal forvaltning av elg og fisk

Seminar om lokal forvaltning av elg og fisk Seminar om lokal forvaltning av elg og fisk Bruk av sett elg data i lokal forvaltning 26.06.2004 Bård-Jørgen Bårdsen Innledning Tetthet, antall og indekser Metode Antall elg per jaktdagsverk Antall kalver

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

FKT prosjektet 2011-2014

FKT prosjektet 2011-2014 FKT prosjektet 2011-2014 Presentasjon av fellesprosjekt Beitekonferansen 2012, Oppdal Bakgrunn De siste to årene gjennomført flere kontaktmøter mellom organisasjonene Behov for å samordne innsatsen i rovviltarbeidet

Detaljer

Kommunen som forvaltningsorgan

Kommunen som forvaltningsorgan Naturdatas viltkonferanse 2012: Kommunen som forvaltningsorgan Stjørdal 1. og 2. november Naturdatas viltkonferanse 2012 Naturdata og samarbeidspartnere inviterer til konferanse med overordnet tema kommunen

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Jaktas betydning for rype- og skogsfuglbestandene; resultater fra Norge

Jaktas betydning for rype- og skogsfuglbestandene; resultater fra Norge Jaktas betydning for rype- og skogsfuglbestandene; resultater fra Norge Hans Chr. Pedersen m. fl. NINA Nasjonalt seminar om bærekraftig forvaltning av rype og skogsfugl, Stjørdal 29. -30. mai 2013 Gamle

Detaljer

Prosjekt på flåttbårensjukdom og sau i Møre og Romsdal:

Prosjekt på flåttbårensjukdom og sau i Møre og Romsdal: Prosjekt på flåttbårensjukdom og sau i Møre og Romsdal: - SWATICK 2007 2010 - Tilsynsprosjektet 2007-2008 - Beiteprosjektet 2009 - (Hjortmerk) Foto Reidar Mehl Bioforsk Økologisk og Universitet for Miljø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2010/2025 Klassering: 143/V00 Saksbehandler: Gunnar Vorum/Linn Aasnes

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Kameraovervåkning av hønsefuglreir. Noen hovedresultater fra studieområdet i Trøndelag etter feltsesongen i 2012

ARBEIDSNOTAT. Kameraovervåkning av hønsefuglreir. Noen hovedresultater fra studieområdet i Trøndelag etter feltsesongen i 2012 ARBEIDSNOTAT Kameraovervåkning av hønsefuglreir Noen hovedresultater fra studieområdet i Trøndelag etter feltsesongen i 2012 Pål Fossland Moa Bjørn Roar Hagen Torgrim Sund Torfinn Jahren Torstein Storaas

Detaljer

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Seksjonsleder Terje Bø November 2014 1 Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesonen mulige

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Aktiviteter og strategier 2013 Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Referat fra forrige møte Tema Informasjon om NTE v/ørjan Jensen Organisasjon Programvare, system, geosynkronisering, temakart, laserdata,oppgaver

Detaljer

Gaupe og jerv i Troms og Finnmark Statusrapport Scandlynx 2012-2013

Gaupe og jerv i Troms og Finnmark Statusrapport Scandlynx 2012-2013 Gaupe og jerv i Troms og Finnmark Statusrapport Scandlynx 2012-2013 John Odden Jenny Mattisson Thomas H. Strømseth John D.C. Linnell Odden, J., Mattisson, J., Strømseth, T.H. & Linnell, J.D.C. Gaupe og

Detaljer

Å leve med rovdyr utfordringer og muligheter

Å leve med rovdyr utfordringer og muligheter Å leve med rovdyr utfordringer og muligheter m e d en visjon om å op p r e t t h o l d e og gj e n o p p b y g g e l e v e dy k t i g e ro v dy r s ta m m e r so m en in t e g r e rt de l a v l a n d s

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

Gaupe. -Bestandsutvikling, avskytning og tilstand. Eirik Thorsen. Arbeidsnotat 2/2007 WWF

Gaupe. -Bestandsutvikling, avskytning og tilstand. Eirik Thorsen. Arbeidsnotat 2/2007 WWF Gaupe -Bestandsutvikling, avskytning og tilstand Eirik Thorsen Arbeidsnotat 2/2007 WWF 1 Utgitt av: WWF Norge. Utgivelsesdato: Januar 2007. ISBN: 8290980/17/5 Forfatter: Naturforvalter Eirik Thorsen Ansvarlig

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

PROGRAM Miljøfagkonferanse naturmangfold 14. - 16. oktober 2015

PROGRAM Miljøfagkonferanse naturmangfold 14. - 16. oktober 2015 PROGRAM Miljøfagkonferanse naturmangfold 14. - 16. oktober 2015 Scandic Lerkendal hotell, Trondheim PROGRAM Miljøfagkonferanse naturmangfold 14. oktober 2015 12.00 Registrering og lunsj 13.00 Velkommen

Detaljer

Kraftledninger og kabler

Kraftledninger og kabler Kraftledninger og kabler Samordnet nettilknytning av vindkraftverk i Snillfjordområdet 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Trønder Energi Kraft, Zephyr. Nett: 132 kv, transformatorstasjoner Oppdraget: Prosjektledelse

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Handlingsplan for hubro. Årsrapport 2012. Miljøvernavdelinga

Handlingsplan for hubro. Årsrapport 2012. Miljøvernavdelinga Handlingsplan for hubro Årsrapport 2012 Miljøvernavdelinga Rapport 8 /2013 Tittel: Handlingsplan for hubro. Årsrapport 2012 Utgiver: Fylkesmannen i Nordland Antall sider: 11 ISBN: 978-82-92558-57-7 Dato:

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune

Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/2808 ART-VI-KMV 15.04.2010 Arkivkode: 445.23 Ekstraordinært uttak av jerv - Innerdalen/Grasdalen/Giklingdalen - Sunndal kommune Vi viser

Detaljer

Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2010

Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2010 640 Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2010 John Odden Jenny Mattisson Thomas H. Strømseth Kjartan Sjulstad John D.C. Linnell Jens Persson Erlend B. Nilsen Jon Martin Arnemo NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring

Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT I flg. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200402923-/OEH Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring Miljøverndepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Statusrapport for prosjektet: Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr. 1 november 2010. Gro Kvelprud Moen og Ole-Gunnar Støen

Statusrapport for prosjektet: Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr. 1 november 2010. Gro Kvelprud Moen og Ole-Gunnar Støen Statusrapport for prosjektet: Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr 1 november 2010 Gro Kvelprud Moen og Ole-Gunnar Støen Det Skandinaviske Bjørneprosjektet Rapport 2010 2 1 1.

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Nord-Trøndelag Sau og Geit

Nord-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit Høringsuttalelse om endringer i rovviltforskriften, der vi ser på arealbruk og samlet rovviltbelastning, fordeling av mål om og faktiske bestander, fylkesvis. I tillegg ser vi

Detaljer

Nytt fra Kombinasjonsprosjektet i Buskerud - 1/2008

Nytt fra Kombinasjonsprosjektet i Buskerud - 1/2008 Nytt fra Kombinasjonsprosjektet i Buskerud - 1/2008 Kombinasjonsprosjektet Siden 2007 har Kombinasjonsprosjektet i Rovviltregion 2 samlet inn kunnskap om konfliktene rundt rovvilt og byttedyr ved å samkjøre

Detaljer

Effekter av infrastruktur på rein. Christian Nellemann Ingunn Vistnes

Effekter av infrastruktur på rein. Christian Nellemann Ingunn Vistnes Effekter av infrastruktur på rein Christian Nellemann Ingunn Vistnes Ca. 1000 rein beiter rolig under kraftlinje i Nordfjella -er da utbygging så farlig? 3 typer effekter av inngrep 1. Lokale direkte fotavtrykkseffekter

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Dagens bestandstetthet - hvor mye elg har vi? Litt generell teori Geografisk variasjon i bestandskondisjon vekter, reproduksjonsrater, naturlig dødelighet

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug

Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004. Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004 Tor Kvam Stig Tronstad Paul Andersson Håvard Okkenhaug Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 59 Avdeling for samfunn, næring og natur ISBN 82-7456-419-7 ISSN

Detaljer

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 83 Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Curriculum Vitae Aud Moe

Curriculum Vitae Aud Moe Curriculum Vitae Aud Moe Ph.D., MH, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College Førsteamanuensis ved Høgskolen

Detaljer

Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 2

Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 2 1 Notat Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 2 Inger Hansen 1, John Odden 2 og John Linnell 2 1 Bioforsk Nord Tjøtta 2 Norsk institutt for naturforskning 1 Bakgrunn De nasjonale

Detaljer

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Utmarksbeite Brit Eldrid Barstad Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Husdyr på utmarksbeite Sør-Trøndelag Dyreslag Sør-Trøndelag Ant. brukere Dyretall Mjølkekyr/ ammekyr

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

Innlegg på Forskerforbundets Landsråd Oslo 11-12/2 2008. Av: Ole Jakob Sørensen

Innlegg på Forskerforbundets Landsråd Oslo 11-12/2 2008. Av: Ole Jakob Sørensen HiNT Hva nå i lys av Stjernø-utvalgets innstilling? Innlegg på Forskerforbundets Landsråd Oslo 11-12/2 2008. Av: Ole Jakob Sørensen Førsteamanuensis ved Avd. for landbruk og Informasjonsteknologi i Steinkjer

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 International masterprogram Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 Global Challenges Global Knowledge Flood Forbruk Utslepp Energi Økonomi

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

NINA NIKUs publikasjoner

NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende faste publikasjoner: NINA Fagrapport NIKU Fagrapport Her publiseres resultater av NINAs og NIKUs eget forskningsarbeid, problemoversikter, kartlegging

Detaljer

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 21/216 Dato 25.8.21 Kvoter for lisensfelling på jerv 21/211 På møte i Rovviltnemnda for region 8 den 24.8.9 i sak 18/1 ble følgende

Detaljer

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene!

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Norge har et av de beste overvåkingssystemene for store rovdyr og kongeørn i verden. Likevel er det også i Norge rom for forbedringer. Det er Rovdata som er den

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen (elg, hjort,

Detaljer

Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving

Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving NIJOS-dokument: 05/2002 Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving Forside: over skoggrensa i Hedmark som kan bli tresatt ved

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

OVERVÅKING AV KALVINGSFLOKK AV TAMREIN PÅ HINNØYA, MAI 2011

OVERVÅKING AV KALVINGSFLOKK AV TAMREIN PÅ HINNØYA, MAI 2011 761 OVERVÅKING AV KALVINGSFLOKK AV TAMREIN PÅ HINNØYA, MAI 2011 KARL-BIRGER STRANN, VIGDIS FRIVOLL, FRANTZ SORTLAND, OLE PETTER BERGLAND, LINNEA BERG KARLSEN, HENNING ENGEN NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer