CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING"

Transkript

1 CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING CHRISTOFFER ELSFJORDSTRAND... 2 GEIR FISKNES... 2 BJØRN ROAR HAGEN... 3 ASBJØRN KJELLSEN... 5 ROLF TERJE KROGLUND... 8 TOR KVAM JENS KVELI NILS MIDGAARD PÅL FOSSLAND MOA TOR SVERRE MOEN STIG NERAAS ANNE WALLY RYAN TOR KRISTIAN SPIDSØ OLE JAKOB SØRENSEN STIG TRONSTAD ROLF WENSBAKK

2 CHRISTOFFER ELSFJORDSTRAND Tittel: Faggruppe: Avdeling: Lærer Utmarksnæring LAN9295 Vefsn landbruksskole Telefonnr.: / E-post: Besøksadresse: Marka, 8658 Mosjøen Utdanning 1985 Mosjøen vdg, naturfaglinja 1986 Vefsn landbruksskole, forkurs NLH 1990 NLH, jord og plantekultur 1991 Høgskolen i Bodø, bedriftsøkonomi (4vt) 1993 Bodø lærerhøgskole, praktisk pedagogisk (10 vt) 1998 HiNT, EDB fjernundervisning (4 vt) Arbeidserfaring Juni 90 august 91 Sørfold kommune. Jordbrukssjef August 1991 d.d. Vefsn landbruksskole. Lærer Verv Vefsn kommunestyre Vefsn kommune - leder teknisk komitè Leder Elsfjord skogeierlag Tidligere styremedlem og nestleder Vefsn avløserlag Tidligere styremedlem og nestleder i Nord-Vefsn Bondelag Styremedlem og kasserer Vefsn senterparti Var i styringsgruppa for prosjektet "Rekruttering til landbruket i Nordland" rep. fra Skogeierforeninga Nord GEIR FISKNES Tittel: Faggruppe: Avdeling: Lektor Telefonnr.: E-post: Dyr i næringsvirksomhet, Utmarksnæring, Bedriftsutvikling, Skogsentreprenør LAN 915, LAN 922, LAN 924, LAN 925, LAN 926, LAN 930 Mære landbrukskole Besøksadresse: Mære Nordre, 7710 Sparbu Utdanning Norges Landbrukshøgskole, Sivilagronom (jord/plantefag) 1981 Levanger Lærerhøgskole, Pedagogikk

3 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Årsstudium (grunnfag) i geografi 1998 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Årsstudium i lederopplæring 2001/2003 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Prosjektledelse 2004 Høgskolen i Nord-Trøndelag, Utviklingssamtalen 2004 Yrkespraksis Sør-Helgeland Forsøksring, Forsøksringleder Verdal Mølle, Møllemester Mære Landbruksskole, Lektor, Insp.I, Ass. rektor, prosjektleder d.d. Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Avdelingsingeniør BJØRN ROAR HAGEN Tittel: Adjunkt Faggruppe: Utmarksnæring LAN 930 Avdeling: Mære landbrukskole Telefonnr.: / E-post: Besøksadresse: Postadresse: Mære landbruksskole, 7710 Sparbu Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu Utdanning 2008 >: Praktisk pedagogisk utdannelse 2. år. Allmennfaglig. HiNT, Levanger. Avsluttes våren : Praktisk pedagogisk utdannelse 1. år. Allmennfaglig. HiNT, Levanger HiNT Steinkjer avd. samfunn, næring og natur (SNN) Bachelorgrad Naturforvaltning HiNT Levanger avd. lærerutdanninga. Årsenhet i biologi 2003 Vårsemester. Høgskolen i Telemark avd. lærerutdanninga. Voksenpedagogikk HiNT Steinkjer avd.snn. Natur- og kulturminneoppsyn HiNT Steinkjer avd.snn og Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal, Lokal naturforvaltning NTNU Pedagogikk: Formidling og læring HiNT Steinkjer avd. SNN. Økonomi og ressursforvaltning Mære Landbruksskole. Agronomlinja Militærtjeneste som militærpoliti Oppdal Gymnas, Idrett og språk. Arbeidserfaring Skoleåret 2008/09: Årsvikariat i feltarbeid og kroppsøving. Mære Landbruksskole Skoleåret 2007/08: Årsvikariat i naturforvaltning og kroppsøving. Mære Landbruksskole Skoleåret 2006/07: Årsvikariat i naturfag, biologi og naturforv. Mære Landbruksskole 2006: 2. termin. Vikariat i naturfag og biologi. Mære Landbruksskole Skoleåret 2005/06: Timelærer i naturfag. Steinkjer videregående skole Høst Vår 2007: Faglærer/veileder i naturfag. Voksenopplæringa. Steinkjer v.g.s Mai pågår: Prosjektmedarbeider HiNT. FoU-arbeid knytta til hønsefuglforvaltning. 3

4 Mai august 2005: Prosjektmedarbeider HiNT / NTE: Økonomi, behov og metoder i forbindelse med skogrydding i kraftgater : Etablering og rådgiving knyttet til uteskole ved Vålen Barneskole. Juli 2002 Sept.2006: Prosjektarbeider Statskog. Koordinator og resultatanalyse knyttet til skogsfugltaksering i Bangdal. Ca 3 uker hver høst. August 2002: Feltmedarbeider Skogeierforeninga Nord. Beitetaksering hjortevilt. Juni 2000 april 2002: Kortere perioder som aktivitør/pedagog ved Brandheia Villmarksleir. Natur- og kulturformidling. Fisk- og viltbiologi pågår: Instruktør praktisk elgjakt. Steinkjer Kommuneskoger. Ca 1 uke hver høst Selvstendig næringsdrivende. Gård- og skogbruker. Relevante kurs 20 dager i 2002: Kulturminner og kulturminnekriminalitet. HiNT. 2 dager i 1999: Praktiske vilttiltak viltforvaltning. Skogbrukets Kursinstitutt. Publikasjoner Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Pedersen, H.C. & Storaas, Solvang, H., Moa, P. F. & Hagen B.R. Grunneierundersøkelsen av rypeforvaltningsprosjektet. NINA oppdragsmelding nr. xx I trykk. Moa, P.F., Hagen, B.R., Sørli, H., Kveli, J., Tømmerås, S.H., Rolandsen, C Elg- /reingjerdet på Falmår. Delprosjekt 2. Sluttrapport. HiNT-utredning nr.100/2008 Kvam, T. & Hagen, B.R. Elg i Steinkjer. Beiteressurser og bestandsutvikling. Forprosjekt. HiNT-utredning nr xx/2008. Lian, M., Sand, O.M., Hagen, B.R. & Moa, P Taksering av hønsefugl etter Distancemetoden. OpplæringsDVD. Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Spidsø, T.K., Moa, P.F., Hagen B.R. & Pedersen, H.C. Hunting refugie and the effect on population density of capercaillie and black grouse. Poster presentert på the 11th International Grouse Symposium, Yukon, Canada, September Hagen, B.R. & Moa, P.F Rype- og skogsfugltaksering ITFK-Info nr Medlemsblad for Inntrøndelag fuglehundklubb. Moa, P., Hagen, B.R., Bade, t.a., Hollås, O. & Pedersen, H.C Vil dyrke ryper i freda områder. Tidskriftet Jakt nr Moa, P., Pedersen, H.C., Hagen, B.R., Sand. O.M. & Storaas, T Tidenes dugnad for en bedre rype og skogsfuglforvaltning: Erfaringer fra Nord-Trøndelag knyttet til etableringen av et takseringssystem. I: Stene, M. (red.): Kunnskap i bruk; -Nordtrøndersk forskning i utvalg. Artikkelsamling Forskningsdagene HiNT. s Moa, P., Hagen, B.R., Sand O.M & Pedersen, H.C Dugnad gir bedre rypeforvaltning". Kronikk i Trønderavisa, høsten Moa, P.F., Hagen, B.R., Rannem, A., Spidsø, T., Sørensen, O.J., Tronstad, S., Kroglund, R.T., Østnes, J.E., Kveli, J. & Sand, O.M Taksering av hønsefugl hvorfor og hvordan. HiNT-utredning nr. 81/2007. Hagen, B.R., Solbakk, N. & Kjørseng, J Skogrydding i NTE sitt linjenett: Organisering, planlegging, økonomi og gjennomføring. Rapport fra studentkube ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, avd. SNN. August Tillitsverv April 1995 april 2005: Leder i Ogndal Tildelingsområde for hjortevilt og medlem i Steinkjer Viltråd. Planlegging, administrasjon og rådgiving innen elg- og hjorteforvaltning. 4

5 ASBJØRN KJELLSEN Tittel: Førstelektor Faggruppe: Utmarksnæring LAN 925 Avdeling: Telefonnr.: E-post: Besøksadresse: Postadresse: Utdanning: Institusjon: HiNT, avd Landbruk og IT / Mære landbruksskole Kongens gate 44, Steinkjer Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer Norges landbrukshøgskole, skogavdelingen Tidsrom 08/ /1969 Grad:: MSc Skogbruk Institusjon: Bergen Lærerskole Tidsrom 1966 Grad: Ett års studiebevis i pedagogikk Institusjon: Statens Skogskole, Kongsberg Tidsrom August April 1965 Grad: Skogtekniker Språkferdigheter: (1-5 hvor 5 er best) Språk Lese Snakke Skrive Norsk Engelsk Spansk Portugisisk Medlemskap i faglige organisasjoner Det Norske Skogselskap Norsk Naturforvalterforbund, NaFo Norsk Forskerforbund Trøndelag Karttekniske Forening - nå Geoforum Trøndelag. Styrets sekretær Midt-Norsk Skogforum. Sekretær International Society of Tropical Foresters. National Vice President of Norway til 1999 Rotary International, President i Egge Rotary Club Andre kurs og spesialiteter: : 2 ukers intensivkurs, to vekttall. Examen i Fjernmåling og Geografiske Informasjonssystemer. NTNU, Trondheim. 1995: 2 ukers intensivkurs, to vekttall. Examen in GIS ved NLH. 1999: 2 vekttall Eksamen i Logistikk. Handelshøgskolen BI, Trondheim 5

6 Spesiell kompetanse: Asbjørn Kjellsen har en M.Sc. i skogbruket driftsteknikk, NLH, supplert med et års utdanning i pedagogikk. I mer enn 30 år har han vært involvert i skogbruksutdanning og opplæring. Av disse har mer enn 10 år hatt ledende posisjon som seksjonsleder, kursansvarlig og koordinator. Hans spesialområder omfatter skogbrukets driftsteknikk, skogbrukets målingslære, skogtaksering, fjernmåling og skogbruksplanlegging og logistikk. Han har omfattende erfaring med utvikling av studieplaner, vurdering av opplæringsbehov, produksjon av læremateriell og faglitteratur, praktisk opplæring og veiledning av studenter på alle nivåer. Som tidligere seksjonsleder for skogbruksutdaningen har han vært sterkt involvert i å oppdaterer og modernisere utdanningsprogrammet for skogbruk ved HiNT, i nært samarbeid med det utøvende skogbruket og skogindustrien i regionen. Han har vært reiseleder og tolk for studenter på studiereiser i Norden, Sovjetunionen, Scotland, Wales, Yugoslavia, Zambia, Portugal, Vancouver Island, Mexico, Ecuador og Costa Rica. Praksis og prosjekter: 2004 Engasjert i et prosjekt i Kosovo for å bygge opp skogbruksudanningen Initiativtaker til en fagsamling i Stjørdal om kompetansebehovet i skog og trenæringen, som grunnlag for en grundig revisjon av studieplanene for nåværend B.Sc Skogøkonomi og entreprenørskap 2002: 2 uker Forprosjekt for et fredskorpsfinansiert samarbeidsprosjekt mellom UAN i Angola og HiNT Leder for faggruppa for det etablerte Midt Norsk Skogsenter på Mære landbruksskole, hvor blant annet hogstmaskinsimulatoren befinner seg Leder av en komite for markedsføring av skogbruksstudiet ved HiNT 2001 Hovedansvarlig for prosjektet med investering i og etablering av hogstmaskinsimulator i samarbeid med Mære Landbruksskole uker for Norconsult. Leder av en delegasjon for prosjektforberedelse for en plan for jordvern og arealutnyttelse i Managua, Nicaragua CA Initiativ til å få organisert et museum ved HiNT for skogbruksutdanninga gjennom 120 år i Steinkjer Hovedansvarlig for et 2 v EVU kurs for Statskog uker for NORAD. Leder av en komite for prosjektevaluering av Peri Urban Plantation Project, Kampala, Uganda Ansvarlig for vurdering av vekttall for skogteknikerutdanningen i Steinkjer styremedlem for Norsk Taubanesenter, Selbu I 1995 ansvarlig for et skog og biomasseinventeringsprosjekt i Serowe, Botswana. Samarbeid mellom HiNT og The Forest Association of Botswana.. Flere ganger undervist utenlandske skogbrukstudenter i spesialkurs i Norge. 1991: 6 uker. Det norske Skogselskap. Leder av et team for design og detaljplanlegging av et større skogtakseringsprosjekt i Chobe, Botswana hovedansvarlig for Trøndelagskartdagan, en to dagers fagkongress for Trøndelag Karttekniske Forening. ca 110 deltakere. Fra 1990 sekretær i Midt Norsk Skogforum og delvis hovedansvarlig for årlige to dagers fagsamlinger, og ekstern kontakt mot skogbruksnæringa. De siste fagsamlingene var september 2002 og september

7 1989: 2 1/2 uker. NORAGRIC Gjesteforeleser i flyfotogrammetri og kartlære, SUA. Faculty of Forestry, Morogoro, Tanzania : 2 år ORGUT AB, Forestry and Agriculture training consultant ved et Integrert Bygdeutviklingsprosjekt i Bula, Guinè-Bissau, Vest-Africa : 2 1/2 år. Division of Forestry University of Dar es Salaam. Morogoro, Tanzania. Lecturer i Forest Management Planning på B.Sc og M.Sc nivå. 1984: 2 months ORGUT A/S, Skogbrukskonsulent i et arealplanleggingsprosjekt på Stillehavskysten i Nicaragua : 2 år. FAO ved ESNACIFOR, Honduras CA. Associate Expert i driftsteknikk. Publikasjoner, utvalgte: Jongma, J., Kjellsen, A.: Transporte de la Madera. (Transport av trevirke. Transport in Forestry) Spansk språk, Spanish language. ESNACIFOR-Siguatepeque, Honduras pp Jongma, J., Kjellsen, A.: Cursillo de Motosierras. (Motorsagkurs. Course in the use of chainsaws) Spansk språk, Spanish language. ESNACIFOR-Siguatepeque, Honduras pp. Kjellsen, A.: Forest Management Planning. A Compendium with relevance to Tanzanian conditions. (Engelskspråklig) Steinkjer, Morogoro, Tanzania, pp. Kjellsen, A.: Planleggingslære for skogbruket. Landbruksforlaget, (Forest Management Planning) Oslo pp. ISBN Kjellsen, A.: Nyttig om skogbruk i U-land. Bokanmeldelse i Norsk skogbruk nr (Publ.) (Review of a useful book on forestry in developing countries.) Kjellsen, A.: Relatorio final.pdri Zona 1. SFT. (Sluttrappport, -PDRI, Sone 1. Undervisnings- og kurstjenesten. Final report from the extension and course service, PDRI) Portugisisk språk, Portuguese language. Bula, Guinea-Bissau Kjellsen, A.: The Chobe Forest Inventory Project. Report from the Forest Inventory Design Mission. Steinkjer/Gaborone April pp plus appendices. Nordahl, B. Kjellsen,A: Fjernmålingsprosjektet. tolkning og praktisk anvendelse av en SPOT satellittscene i skogbruket. Foreløpig Rapport mai pp plus to vedlegg. (The Remote Sensing Project. Interpretation of a SPOT image and its practical application in forestry. Preliminary report) NTH - NTDH 1994 Kjellsen, A: Målingslære og Planlegging (SK137) Kompendium med forelesningsnotater og oppgaver. Høgskolen i Nord Trøndelag, avd. naturbruk. Oktober pp (Forest Mensuration and Management Planning. Lecture notes, North -Trøndelag University College) Kjellsen, A.: Semesteroppgave. Planlegging og gjennomføring. Arbeidsrapport nr 97. Nord Trøndelag Distriktshøgskole pp (Special projects for students. Planning and implementation) Kjellsen,A: Training Requirements for Sustainable Forest Resources Management in Africa. Paper presented at the Workshop on Information Acquisition for Sustainable Management of Natural Forest Resources of East, Central and Southern Africa. Arusha, Tanzania. November pp. (Publ.) Kjellsen, A (redaktør /editor): Fagsamling på Langvassheimen januar 1995 HiNT 1995 Redigert utgave av forelesningsplaner i skogbruksstudiet og referat av diskusjoner på fagsamling. 61 pp (Teaching plans for the forestry programme and minutes from the corresponding discussions on a meeting), 61 pp NTC

8 Asbjørn Kjellsen, Bobo Nordahl, 1997: Fjernanalyse i skogbruket. Praktisk anvendelsen av SPOT satellittbilder i Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket. 37 s ( Remote sensing in forestry. Practical application of SPOT sattelite images in a forest in Steinkjer) Arbeidsnotat nr 36 HiNT, ISBN Asbjørn Kjellsen.1997: Målingslære og planlegging (Sk 137) Del 1 Målingslære.(Part 1 Forest Mensuration and Surveying. 4. Issue) 4. utgave. Asbjørn Kjellsen 1997: Planning and Performing a Forest Inventory. HiNT. Arbeidsnotat nr. 37. ISBN Asbjørn Kjellsen 1999: Skogbruksplanlegging. Kompendium HiNT ISBN Asbjorn Kjellsen, Jørgen Gravbrøt, Aud Sakshaug, Torill Velde: Revisjon av skogbruksstudiet. Sluttrapport. April 2000 Asbjørn Kjellsen 2001: Mobil steinknuser. Rapport fra en demonstrasjon den 4 oktober Arbeidsnotat nr 127. HiNT. ISBN Asbjørn Kjellsen 2004 Logistikk. Arbeidsnotat HiNT. Under utarbeiding og revisjon. ROLF TERJE KROGLUND Tittel: Faggruppe: Avdeling: Høgskolelektor Utmarksnæring BIO208 HiNT, avd. Landbruk og IT Telefonnr.: / E-post: Besøksadresse: Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks Steinkjer Utdanning Examen artium Naturfaglinja. Verdal videregående skole Cand.mag Universitetet i Tr.heim. Cand. scient Universitetet i Tr. heim. Ped. sem Universitetet i Tr. heim. Arbeidserfaring Forskningsteknikker 50 % stilling. NTNU Engasjementer på Direktoratet for Naturforvaltning (DN)og på Norsk institutt for Naturforskning (NINA) Avdelingsingeniør (NINA) 1994/95. Lærer ved Malm skole d.d. Høgskolelektor (HiNT) Relevante kurs Diverse ringmerkingskurs i regi av Norsk Ornitologsik forening. A- lisens. 8

9 Publikasjoner Hogstad, O. & Kroglund, R.T Dominance relationships within and between flocks of Willow Tit (Parus montanus). Proc.Sixth Nordic Congr. Ornithol Fauna norv. Ser. C, Cinclus Supplement 1:50. Kroglund, R.T Jernspurver. Norges dyr J. W. Cappelens Forlag a.s. Hogstad, O. & Kroglund The throat badge as a status signal in juvenile male Willow Tits (Parus montanus). Journal fur Ornitologie 134: Røv, N., Kroglund, R.T. & Bergstrøm, R Bestandsstørrelse, utbredelse og underartstilhørighet hos ærfugl (Somateria mollissima) langs Skagerrak-kysten. - NiNA Oppdragsmelding 129: Lorentsen, S-H., Anker-Nilssen, T., Kroglund, R.T. & Østnes, J.E Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsaktivitet i norsk del av Skagerrak. - NiNA Forskningsrapport 39: Strann, K-B, Bustnes, J.O., Kroglund, R.T., & Østnes, J.E Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsaktivitet på Midt-norsk sokkel og Vøringplatået. - NiNA Forskningsrapport 42: Østnes, J.E., Lorentsen S-H., Heggberget, T.M., Follestad, A. & Kroglund, R.T Avgrenset konsekvensanalyse i forbindelse med leteboring på Møre 1, blokk 6204/11. Mulige effekter av et oljesøl for sjøfugl og pattedyr i perioden oktober- mars. - NiNA Notat. Kroglund, R.T Jernspurv (Prunella modularis)s i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening. Spidsø, T.K. & Kroglund, R. T Effekten på småfugl og smågnagere ved beiting av storfe i utmark. - HiNT Arbeidsnotat nr. 68: Kroglund, R.T. & Spidsø, T. K Konsekvenser for småfugl og smågnagere som følge av beiting av storfe i utmark. HiNT Utredning nr Holien, H., Kroglund, R.T., Spidsø, T.K. & Sørmeland, E Biologiske undersøkelser langs Lundelva, Steinkjer kommune HiNT Utredning nr. 20: Spidsø, T.K. & Kroglund, R.T Beiting av kviger i utmark og mulige konsekvenser for småfugl og smågnagere. - HiNT Utredning nr. 26: Spidsø, T. K., Kroglund, R.T., Auran, J.A. & Austmo, L.B Tettheten av spurvefugl i forhold til beitetrykk ved beiting av kviger i utmark. - HiNT Utredning nr. 34: Tillitsverv Nestformann i Norsk ornitologisk forening (NOF)i perioden Sekretær i NOF avd. Sør- Trøndelag Nestformann i NOF, Verdal lokallag Sekretær i NOF, avd. Nord- Trøndelag Faglige interesser Fugler. Har særlig arbeidet med sjøfugler og ugler Ringmerking. Insekter og andre småkryp på land og i vann. Systematikk. Naturforvaltning. Etologi (adferdsstudier) Ferskvannsfisk 9

10 TOR KVAM Tittel: Faggruppe: Avdeling: Førsteamanuensis. Faglig leder spesialiseringsretning Utmarksforvaltning Utmarksnæring NAT103 HiNT, avd. Landbruk og IT Telefonnr.: / E-post: Besøksadresse: Kongensgt. 42, Steinkjer Postadresse: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer Utdanning 1990 Dr. scient grad i terrestrisk økologi, Univ. itrondheim, NLHT. Avhandlingens tittel: "Population biology of the European lynx in Norway" Cand. real. i terrestrisk økologi ved, Univ. i Trondheim, NLHT. Hovedoppgavens tittel: "Gaupas reproduksjon og populasjonsdynamikk" Cand. mag. ved Univ. i Trondheim, NLHT Lærerskoleeksamen fra Levanger Lærerskole. Arbeidserfaring Fra Førsteamanuensis ved HiNT, avd samfunn, næring og natur. Undervisningsområde: Naturforvaltning. Forskningsinteresser: Storerovdyrs økologi, predasjon på sau og rein, populasjonsdynamikk hos hjortedyrbestander Forsker i NINA (Norsk Institutt for Naturforskning, Pattedyravdelingen). Forskningsområder: Storerovdyrs økologi, med spesiell vekt på gaupa. Aldersbestemmelse av pattedyr Forsker ved Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk, Viltforskningen. Forskningsområde:Storerovdyr, spesielt gaupa. Tilnyttet "Rovviltprosjektet", som satte i gang overvåkning av rovdyrbestandene og rovdyrskader på sau og tamrein Saksbehandler ved Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk, Viltkontoret. Hovedarbeidsområde: Hjorteviltforvaltning Forsker ved Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisdk, Viltforskningen. Hovedarbeidsområde: Overvåking av jervebestanden Feltmedarbeider. Som student deltok jeg i en rekke viltfaglige prosjekter i samband med kraftutbyggingsplaner og fredningsforslag. Jeg har også foretatt overvåking av sjøfuglbestander, kystsel og kongeørnskader på sau og rein Lærer ved Skogn Folkehøgskole, Skogn. Undervisningsfag: Økologi, friluftsliv, kroppsøving og norsk. Relevante kurs Offentlig administrasjon og ledelse (20 vt. Studium ved HiNT) Medikamentell immobilisering av dyr. Publikasjoner DR.SCIENT THESIS Kvam, T Population biology of the european lynx in Norway. - Dr.scient. thesis Univ. 10

11 of Trondheim.: 34 pp + enclosures. SCIENTIFIC PUBLICATIONS (English) Kvam, T Age determination in European lynx based on cranial development. - Fauna Norv. Ser. A, 4: Kvam, T Age determination in European lynx by incremental lines in tooth cementrum. - Acta Zool. Fennica 171: Kvam, T Supernumerary teeth in the European lynx and their evolutionary significance. - J. Zool., Lond. 206: Kvam, T Ovulation rates in the European lynx from Norway. - Z. Säugetier-kunde 55: Kvam, T Reproduction in the European lynx. - Z.Säugetierkunde 56: Kvam,T Census methods for the European lynx.- Foredrag på Nordic large Carnivore Conference 1993, Stjørdal. Kvam,T Proposal for co-ordinated sampling of biological data from large carnivores in Fennoscandia - Foredrag på Nordic Large Carnivore Conference 1993, Stjørdal. Kvam,T Procedures and techniques applied by NINA for cutting, staining, mounting and ageing porpoise teeth. -In: A.Bjørge and G.P. Donovan (Eds):Biology of the Phocoenids - Report from the International Whaling Commission Special Issue 16: Kvam, T Reproduction in the European lynx. Lecture held at Nordic postgraduate school in reproduction: Reproduction in wild animals.at the Norwegian College of Veterinary Medicine, Oslo. Kvam, T.,Christensen,H.,Brox,A.and Overskaug,K Biology of the European lynx in Norway.- Trans.19th IUGB Congress, Trondheim 1989: Kvam,T., Kjelvik,O., Nybakk, K., Eggen,T, og Sørensen,O.J Tap av rein i et gaupeområde i Nord- Trøndelag Husdyrforsøksmøtet 1998, Forskningsparken i Ås, Ås.: Kvam,T., Overskaug,K., Nybakk,K., Sorensen,O.J, Kjelvik,O. and Brøndbo,K Semidomestic reindeer as an important food resource for the European lynx. - J.of Wildlife Conservation :20pp. (Submitted) Kvam,T.,Overskaug,K., and Sørensen, O.J The wolverine in Norway. - Lutra 31: Kvam, T. and Sørensen, O.J. The strip survey method in wolverine census work. (Manuscript for Fauna norv.):12pp. Kvam,T. and Sørensen,O.J Bear and wolverine in Norway. Foredrag på Rovdyrmøte i Kuusamo, Finland Accepted for publication in Suomen Riista.: 14 pp. Kvam, T.and Sørensen, O.J Nordic co-operation in registration, research and management of carnivores. - Accepted for publication in Suomen Riista. Kvam,T.and Sørensen,O.J Nordic cooperation in registration, research and management of carnivores. - Foredrag på Rovdyrmøte i Kuusamo, Finland Accepted for publication in Suomen Riista.:2 pp. Kvam,T.and Sørensen,O.J The lynx in Norway. - Foredrag på Rovdyrmøte i Kuusamo, Finland Accepted for publication in Suomen Riista.:4 pp. Kvam, T. & Sørensen, O.J (Eds.) th International Conference on Bear Research and Management. July 28 August Steinkjer, Norway. Program and Abstracts of Papers.- Nord- Trøndelag University College. Conference report. ISBN : 142pp. Steinkjer 2002 Kvam, T., Vaag, A.B., and Sørensen, O.J The status of brown bear management in Norway. - Aquilo Ser. Zool.27: Bjørge, A. Hohn, A.A., Kvam,T., Lockyer,C., Schweder,T., and Aarefjord,H Report 11

12 of the Harbour Porpoise Age Determination Workshop,Oslo,21-23 May In: A.Bjørge and G.P. Donovan (Eds):Biology of the Phocoenids - Report fron the International Whaling Commission Special Issue 16: Christiansen, F., Moa, P.F., Dahle, B., & Kvam, T Brown Bear Predation on Moose: The Effects on the Hunting Results of Moose in bear Areas.- 14th IBA Conference, Steinkjer, Norway. Paper no 18 Kjelvik,O., Nybakk,K., Kvam,T. and Overskaug,K Reindeer calf mortality in central Norway.- Poster presented at 9.nordiska renforskarmøtet,uppsala, 2. Int. symp. On coexistence of large carnivores with man, Tokyo, Japan, and Nordic Congress of Wildlife Research, Stjørdal, Norway. Kjelvik,O., Nybakk,K., Kvam,T., Overskaug,K. and Brøndbo, K The effect of females winter pastures on bodyweight and survival of reindeer calves (Rangifer tarandus) in Central Norway- Journal of Wildlife Conservation (submitted). Knarrum,V., Sørensen,O.J., Eggen,T., Kvam,T. and Opseth,O Brown bear prey selection on domestic sheep in Norway.- Paper presented at 2. Int. symp. On coexistence of large carnivores with man, Tokyo, Japan. And Nordic Congress of Wildlife Research, Stjørdal, Norway. Knarrum, V., Sørensen,O.J., Eggen, T., Kvam, T., Opseth, O. & Eidsmo, A Brown bear Predation on Domestic Sheep in Central Norway.- 14th IBA Conference, Steinkjer, Norway. Paper no 73 Kolstad, M., Kvam, T., Mysterud, I., Sørensen, O.J. og Wikan, S Distribution and population of the brown bear (Ursus arctos L.) in Norway I: Fuller, W.A.Nietfeld, M.T. and Harris, M.A. (red.). Abstracts of papers and posters. Fourth International Theriological Congress, Edmonton, Canada. Kolstad, M., Mysterud, I., Kvam, T., Sørensen, O.J. and Wikan, S Status of the Brown Bear in Norway: Distribution and Population Biological Conservation 38: Linnell, J.D.C., Andersen, R. and Kvam, T Eurasian lynx in Norway: The realities of managing a largecarnivore in a multi-use landscape.- Cat news.:3pp. Linnell, J.D.C., Andersen, R., Kvam, T. Andren, H., Liberg, O., Odden, J. & Moa, P Home range size and choice of management strategy for lynx in Scandinavia. Environmental Management 27:6 ( ). Linnell, J.D.C, Odden, J., Kvam, T., Moa, P.F. and & Andersen, R Who did it? Age and sex specific depredation rates of Eurasian lynx on domestic sheep. - Carnivore Damage Prevention News 2: Linnell, J.D.C, Swenson, J.E., Landa, A. and Kvam,T Methods for monitoring European large Carnivores. A woldwide review of relevant experience.- NINA Oppdragsmelding 549: Melting,B., Eggen,T.and Kvam,T Losses of sheep in areas with different occurrences of large carnivores. - Poster presented at Nordic Congress of Wildlife Research, Stjørdal, Norway. Moa, P., Herfindal, I.., Kvam, T., Andersen, R. & Linnell, J.D.C. Do the spatial and temporal distribution of livestock affect predator area use? Submitted. Canadian Journal of Zoology. Moa, P.F., Negård, A., Overskaug, K., Kvam, T Possible effects of the capture event on subsequent space use of Eurasian lynx.- Wildlife Society Bulletin 29 (1): Nybakk, K., Kjørstad, M. Overskaug,K. Kvam, T. Linnell,D.C, Andersen, R. and Berntsen, F Experiences with live capture and radio collaring of lynx in Norway. - Fauna norv., Ser A. 17: Nybakk, K., Kvam,T., Overskaug,K., Kjelvik,O., Sørensen,O.J. and Sunde,P Semidomestic reindeer mortality in Central Norway..- Manuscript for Rangifer. Presented at 12

13 9.nordiska renforskarmøtet,uppsala. Nybakk,K., Kjelvik, O., Kvam, T. and Overskaug,K Mortality of semidomestic reindeer in Central Norway.- Wildlife Biology 8 (1): Nybakk, K., Kjelvik, O. and Kvam, T 1999.Golden eagle predation on semidomestic reindeer- Wildlife society Bulletin 27 (4): Nygård, T., Berntsen, F., Bjørnnes, E., Brøseth, H. Kvam, T., Pedersen,P.H., Sørensen, O.J & Swensson, J.E Home Range Sizes of Brown Bear in a Border Area Between Norway and Sweden with different Livestock Husbandry Patterns.- 14th IBA Conference, Steinkjer, Norway. Paper no. 98. Odden, J., Linnell, J.D.C., Moa, P., Herfindal, I., Kvam, T. & Andersen, R Lynx depredation on domestic sheep in Norway. Journal of Wildlife Management 66(1): Overskaug, K., Sunde, P., Moa, P. Negård, A. and Kvam, T Lynx area use vs. Domestic reindeer pastures in central Norway. - Manuscript for Rangifer (submitted. Presented at 9.nordiska renforskarmøtet,uppsala. Skuterud, L., Gaare, E., Kvam,T., Hove, K. and Steinnes, E Concentrations of 137Cs in Lynx (Lynx lynx) in relation to prey choice.- Journal of Environmental Radioactivity 80: Strand, O., Skogland,T., and Kvam,T Placental scars and estimation of litter size: An experimental test in the arctic fox.- J. of Mammalogy 76(4): Sunde, P. and Kvam,T Diet patterns of Norwegian lynx: What causes sexually determined prey size segregation?- Acta Theriologica 42: Sunde,P, Kvam,T. and Overskaug, K. Food habits of free ranging lynxes in Central Norway.. Acta theriologica (submitted).: 23s Sunde,P., Bronndal, M. og Kvam,T. How to estimate consumed biomass from European lynx scats. Acta theriologica (submitted) : 9s. Sunde, P., Kvam, T., Bolstad, J.P.& Bronndal, M Foraging of lynxes in a humanexploited boreal alpine environment.- Ecography 23 (3): Sunde,P., Kvam,T., Moa, P. Negård, A Space use by Eurasian lynxes Lynx lynx in Central Norway.- Acta Theriologica 45 (4): Sunde,P., Overskaug,K. & Kvam, T Culling of lynxes related to livestock predation in a heterogenous landscape. - Wildl. Biol. 4: Sunde, P., Overskaug, K. & Kvam, T. In press. Intraguild predation of lynxes on foxes: evidence of interference competition?- Ecography. Sunde,P., Stener, S. & Kvam, T Tolerance to humans of resting lynxes in a hunted population. - Wildl. Biol. 4: Swensson, J.E., Bjärvall, A., Brøseth, H., Brunberg, S., Franzén,R., Kvam, T., Nygård, T., Pedersen, P.H., Sandegren, F., Segerström, P., Söderberg, A., Sørensen, O.J The Future of the Brown Bear in Scandinavia based on Today s Management in Sweden and Norway. - 14th IBA Conference, Steinkjer, Norway. Paper no 10. Sørensen, O.J. Mysterud, I. and Kvam, T Central registration of large carnivores in Norway. - Acta Zool. Fennica 172: Sørensen,O.J., Kvam,T., Eggen,T., Knarrum,V., Overskaug,K. og Swensson,J.E Increasing bear predation on domestic sheep in an area of expanding brown bear population and the management conflict. J. of Wildlife Conservation (submitted). Paper presented at "2. Int. symposium of Coexistence of large carnivores with man, Tokyo.November Sørensen,O.J., Kvam,T., Eggen,T., Knarrum,V.,Overskaug,K. and Swensson,J Is coexistence of brown bears and domestic sheep possible in Norway? - Paper presented at 2. Int. symp. On coexistence of large carnivores with man, Tokyo, Japan. Sørensen,O.J.,Kvam.T The Role of the Female with Young in Wolverine Depredation on Domestic Sheep in Norwagian Mountain Pastures.- Poster at the Mustelid Workshop ITC 13

14 III, Edmonton, Canada. August pp. Sørensen,O.J.,Overskaug,K. and Kvam,T Status of the brown bear in Norway Int.Conf.Bear Res. and Manage.8: Sørensen, O.J., Swenson, J.E. and Kvam, T The Brown Bear in Norway. In: Servheen, C, Herrero, S. and Peyton, B. (eds.) Bears. Status Survey and Conservation Action plan. IUCN/SSC Bear and Polar bear Specialist Groups. IUCN, Gland, Switzerland.: Wabakken, P., Sørensen,O.J. and Kvam,T Wolves in southeastern Norway. - Acta Zool.Fennica 174: 277. Wabakken, P., Sørensen,O.J. and Kvam,T Wolves in southeastern Norway. - Fauna norv. ser. A 5: SCIENTIFIC REPORTS (Norwegian) Kvam, T Jervsporing i Snøhetta - Rondane våren Viltrapport 7: Kvam, T Data omkring reproduksjon og aldersfordeling avstore rovdyr. - Viltrapport 9: Kvam, T Jervens status i Snøhetta Rondane området i 1979 og Fauna 33: Kvam,T Oljevernøvelse utenfor Møre og Romsdal Rapport om ornitologiske observasjoner og vurderingerunder og etter øvelsen.- Stensilrapport til DVF.:3 pp. Kvam,T Vurderinger av zoologiske forhold omkring planene om bru over Drøbaksundet. - NINA Oppdragsmelding nr. 33: Kvam, T Vinterundersøkelser av vilt i området Frihetsli - Njunis. En konsekvensanalyse.- NINA Oppdragsmelding 040: vedlegg. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 4/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 5/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 6/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 4/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 5/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 6/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag nr 4/ Newsletter. Kvam,T Bestandsestimat for gaupe Rapport til DN. Kvam,T Bruk av lukt/smaks-diffunderende ampuller mot jervepredasjon på sau. - Forebyggende tiltak mot tap. Samling av foredrag fra fagdag ved Tjøtta fagsenter : Kvam,T Rovdyrbiologiske studier ved NINA - Sau - store rovdyr. Forebyggende tiltak mot tap. Samling av foredrag fra fagdag ved Tjøtta fagsenter : Kvam T Lynx and lynx management in Norway Cat News Kvam, T Tamrein: Et viktig byttedyr for gaupa? Tap av rein i et gaupeområde i Nord- Trøndelag. Foredrag ved Fagseminar i reindriften, oktober 1997, Kautokeino. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. 14

15 Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Bestandsestimat for gaupe og Rapport til DN.:54s. Kvam,T Hva er årsaken til økningen i gaupestammen? - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Nord- Trøndelag nr 4/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 4/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 5/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Vestmarka nr 3/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Tydal nr 1/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Tydal nr 2/ Newsletter. Kvam,T Nytt fra tapsundersøkelser i Tydal nr 3/ Newsletter. Kvam, T., Andersson, P., Kjelvik, O., Moa, P.F., Reitan, A. & Tronstad, S Sluttrapport fra prosjektet Rådyras reaksjon på støy under øvelse Battle Griffin HiNT-Utredning nr Kvam, T., Aune, A., Brøndbo, K., Moa, P.F. & Rosendal, K.M Telemetribasert undersøkelse av sauetap i Meråker 2001.Sluttrapport. HiNT-Utredning nr. 39.:37s. Kvam, T., Aune, A., Due, R., Ingerslev, T., Kjelvik, O., Overskaug,K., Sørensen, O.J.og Vedal, O Tap av rein i et rovdyrområde.- Telemetribasert undersøkelse av tap av reinkalv i Luru reinbeitedistrikt HiNT Utredning nr.42:1-25 Kvam, T. Brøderud, A.E. og Sørensen, O.J Bjørnen på Nordmøre. - Viltrapport nr. 23: Kvam.T, Eggen,T.,Knutsen,K.,Overskaug,K.,Solstad,T..og Sørensen,O.J Årsrapport fra Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag NINA Oppdragsmelding 194: 1-31 Kvam.T, Eggen,T.,Knutsen,K.,Overskaug,K.og Sørensen,O.J Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag - Store rovdyrs biologi og tap av bufe og rein. Prosjektplan NINA Oppdragsmelding 195: Kvam.T, Eggen,T.,Knutsen,K.,Overskaug,K., Sørensen,O.J.og Berntsen,F Årsrapport fra Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag NINA Oppdragsmelding 267:1-32. Kvam, T., Kjelvik, O., Nybakk,K. og Overskaug,K Effekten av vinterforhold og gjeting på vekt og overlevelse hos reinkalver. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap Kvam,T., Landa,A.,Christensen,H En sammenlikning av metoder for vurdering av gaupebestanden.- Manus for Rovviltrapport.: 10 pp. Kvam, T., Overskaug,K., Kjørstad, M., Nybakk, K., Sunde, P., Moa, P.F, Negård, A., Stener, S.,and Bolstad, J.P Gaupas hemmeligheter, temanummer om gaupa i Villmarksliv 12/95. Utarbeidet av Gaupeprosjektet i Nord- Trøndelag, NINA. 15

16 Kvam, T.,Overskaug,K. og Sørensen,O.J Om antatt ulveskade i Elvran, Stjørdal. - Stensilrapport til DN Viltkontoret.: 7pp. Kvam,T., Overskaug,K. og Sørensen,O.J Jerven i Norge Viltrapport 32 : Kvam,T.,Overskaug,K.,Sørensen.O.J Jerv i Norge Liste over meldinger.- Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet 13 :1-55. Kvam,T., Rosendal, K.M., Aune, A., Brøndbo, K.,Gifstad, T., Holøymoen,- I., Moa, P.F., og Rosendal, S.M Tap av sau i et bynært område-vestmarka ved Oslo. - HiNT Utredning nr. 47: Kvam,T., Rosendal, K.M., Rosvold, E. M., Aune, A., Rosendal, S. M., Brøndbo, K., Moa, P.F Tap av sau i et bynært område-vestmarka ved Oslo 2002 og HiNT Utredning nr. 55: Kvam, T. og Røskaft, E Prosjekt jerv Rapport fra forprosjektperioden. - ØKOFORSK notat 1987:2.: Kvam, T. og Røskaft, E Forskningsplan omkring jervens biologi i Norge. - ØKOFORSK utredning 1987:7: Kvam, T.,Skagen, I., Christensen,I.and Bjørge, A Aldersbestemmelse av sjøpattedyr. Del 1: Nise. - NINA forskningsrapport 002:1-12. Kvam,T. og Stensli, O.M Registrering av store rovdyr i Mauken og Blåtind våren NINA Oppdragsmelding 100: Kvam,T., Strand,O.,og Sørensen,O.J Jerveinventeringer Snøhettaområdet våren Rovviltrapport nr.1: Kvam,T., Sunde,P. og Overskaug,K Byttedyrvalg hos norsk gaupe: Hva forårsaker kjønnsforskjeller i byttedyrstørrelse? - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.2. Kvam,T., Sunde,P. og Overskaug,K Matvaner hos gaupa i Nord- Trøndelag. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap3.3. Kvam, T. og Sørensen, O.J Jerven i Snøhetta - Rondane Viltrapport 19: Kvam, T. og Sørensen, O.J Måling og dokumentasjonav spor. - Viltrapport 15: Kvam, T. og Sørensen, O.J Jerveregistrering i Nordfjord/ Sunnfjord Arbeidsrapp.fra Rovviltprosjektet Nr. 2: Kvam, T. og Sørensen, O.J Utviklingen i jervestammen i Snøhettaområdet i perioden Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 4: Kvam,T.og Sørensen,O.J Bjørn og jerv i Norge. - Foredrag på Nordisk Viltforskerkongress på Kalø, Danmark 1984.:13 pp. Kvam,T. og Sørensen, O.J Undersøkelser av vilt i området Frihetsli - Njunis. Årsrapport NINA Oppdragsmelding 087: Kvam,T., Sørensen, O.J.og Overskaug,K Undersøkelser av vilt i området Frihetsli - Njunis. - Årsrapport NINA Oppdragsmelding 176: Kvam, T. og Sørensen, O.J Aldersbestemmelse av "Skåne- ulven". - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 10: Kvam, T. og Sørensen, O.J Jerveunderskelser i Snøhetta området i Arbeidsrapport fra Rovvilt - prosjektet Nr. 21: Kvam,T.,Sørensen,O.J Jerven på Dovre som forskningsobjekt. Viltrapport 9: Kvam,T., Sørensen,O.J.,Kolstad,M.,Mysterud,I.,Wikan,S Bjørn i Norge Liste over meldinger. - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet 16:1-60. Kvam.T, Sørensen,O.J.,Eggen,T.,Knutsen,K.,Overskaug,K., Berntsen,F. og 16

17 Swensson,J Årsrapport fra Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag NINA Oppdragsmelding 364:1-37. Kvam,T, Sørensen,O.J., Overskaug,K., Eggen,T., Berntsen, F., og Swensson, J Årsrapport fra Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag NINA Oppdragsmelding 424: Kvam,T.og Sæther,B.E Vurderinger av zoologiske forhold med hensyn til elg og store rovdyr omkring planene om utvidelse av Mauken og Blåtind skytefelt. - NINA Oppdragsmelding 056:1-28. Kvam,T., Tronstad, S., Andersson, P Aldersbestemmelse av elg skutt i Snåsa i Rapport til Snåsa Viltnemnd. Kvam,T., Tronstad, S., Andersson, P. og Okkenhaug, H Alder- og reproduksjonsanalyse av hjort skutt i Namsos kommune HiNT Utredning 49: Kvam,T., Tronstad, S., Andersson, P. og Okkenhaug, H Alder- og reproduksjonsanalyse av elg skutt i Nærøy kommune 2001 og HiNT Utredning 50: Kvam,T., Tronstad, S., Andersson, P. og Okkenhaug, H Alder- og reproduksjonsanalyse av elg felt i Nærøy kommune HiNT Utredning 53: Alterskjær,K.,Flatberg,K.I., Fremstad,E., Kvam,T. og Solem,J Terrestrisk naturovervåkning. Etablering og drift av en miljøprøvebank. - NINA Oppdrags-melding 25: Andersen, R., Jordhøy, P., Overskaug, K. Sørensen, O.J., Kvam, T. og Kjos - Hanssen, O Rovviltundersøkelser i Snåsa, Grong og Lierne kommuner, Nord - Trøndelag. - DVF - RU Rapport :1-30. Andersen, R., Kvam, T. Linnell, J.D.C., Moa, P. Odden, J., Gangås, L., Overskaug, K. & Swenson, J Gaupa Nordens uproblematiske minitiger?- I Jaren & Løvstad (red.): Utmarksbeite og rovdyr, delrapport 3 fra forskningsprogrammet: Bruk og forvaltning av utmark. Norges forskningsråd. Andersen, R., Kvam, T., Linnell, J.D.C., Moa, P., Odden, J. & Swenson, J Møt gaupa; uproblematisk rovdyr eller notorisk lystmorder? -I: Pedersen H.C. & Jonsson, B. (red.) Sluttrapport; "Bærekraftig høsting av bestander", Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) temahefte 18, s Berntsen.F, Kvam.T,Sørensen,O.J.,Knutsen,K Medikamentell immobilisering av brunbjørn (Ursus arctos).- Norsk Veterinærtidsskrift ,2: Bolstad, J.P., Stener,S.Ø., Kvam,T. og Overskaug,K Gaupas habitatbruk i forhold til potensielle byttedyr i Nord- Trøndelag. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap Brøderud, A.E., Kvam, T. og Sørensen, O.J Tapsårsaker for bjørn på utmarksbeite. Nordmøre Viltrapport 22: Brøseth, H., Holmstrøm, F., Solem, M.I., Kvam, T, og Landa, A Fallvilt av store rovdyr mottatt i perioden NINA minirapport: 6s. Christiansen, F., Moa, P., Dahle, B. & Kvam, T Bjørnens predasjon på elg; effekter av jaktuttaket av elg i bjørneområder? - NTF-rapport 2001:5. Eggen,T., Kvam,T., Knarrum,V. Og Sørensen, O.J Tap av sau på beite i et bjørneområde i Nord- Trøndelag.- Husdyrforsøksmøtet 1998, Forskningsparken i Ås, Ås.: Frengen, O., Karlsen, S., Kvam, T. Røv, N. og Skogland, T Observasjoner fra en kalvingsplass for tamrein, Silda i Vest Finnmark, Viltrapport 24: Frengen,O.,Furunes,K.A., Kvam,T.,Nygård,T.,Røv,N Sjøfugltellinga i Trondheimsfjorden Trøndersk Natur 8(4): Frengen,O.,Furunes,K.A., Kvam,T.,Nygård,T.,Røv,N Sjøfugltellinga i 17

18 Trondheimsfjorden Trøndersk Natur 9 (4): Frengen,O.,Furunes,K.A., Kvam,T.,Nygård,T.,Røv,N Sjøfugltellinga i Trondheimsfjorden Trøndersk Natur 11(1): Frengen,O.,Furunes,K.A., Kvam,T.,Nygård,T.,Røv,N Sjøfugltellinga i Trondheimsfjorden Trøndersk Natur 11 (4): Hasselvold, A, Brøndbo, K, Kvam, T., Eggen,T og Sørensen, O.J Telemetribasert undersøkelse av tap av sau på beite.- Årsrapport 1997 fra undersøkelse av lammetap i Nordfjellet, Overhalla.- NINA Oppdragsmelding 517/98. Karlsen,S.,og Kvam,T Undersøkelser omkring forholdet ørn -sau i Sanddøladalen, K.norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser : Kjelvik,O., Nybakk,K., Kvam,T., Overskaug,K,. Sørensen, O.J. og Sunde,P Tap av tamrein i et rovdyrområde. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.5. Kjørstad,M., Nybakk,K, Kvam,T. og Overskaug, K Gaupas habitatbruk. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.4. Knarrum,V.A., Sørensen,O.J., Kvam,T. og Eggen,T Bjørnens predasjon på sau.- I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.1. Kolstad,M.,Kvam,T.,Mysterud,I., Sørensen,O.J.,og Wikan,S Bjørnen i Norge Viltrapport 31 : Landa, A., Sørensen, O.J. og Kvam, T Jerv og sau i Eikesdalen i Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 5: Landa, A., Sørensen, O.J. og Kvam, T Rovviltregistrering på Sørlandet Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 8: Landa, A., Sørensen, O.J. og Kvam, T Ulv, jerv og gaupe på Sørlandet vinteren 1983/84. - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 11: Landa, A., Sørensen, O.J., Kvam, T. og Lyngstad, H "Ulv, bjørn, jerv og gaupe i sørnorsk område 1984". Publisert i årsrapport nr. 15/85, Fylkesmannen i Aust - Agder, Miljøvernavdelingen: Landa, A., Sørensen, O.J., Kvam, T., Bergersen, L. og Taxerås, J Store rovdyr på Sørlandet sommeren og høsten Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 19: Landa, A., Sørensen, O.J. og Kvam, T Store rovdyr på Sørlandet Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 26: Linnell, J.D.C, Swenson, J.E., Landa, A. and Kvam,T Metodikk for bestandsovervåking av store rovdyr- En litteraturgjennomgang.- NINA Oppdragsmelding 550: Melting, B., Eggen, T. og Kvam,T Tap av sau på utmark i områder med ulik forekomst av store rovdyr.. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.9. Moa, P.F., Negård, A. & Kvam, T Arealbruk og vandringsmønster hos gaupe i et midt-norsk barskogsområde. - Fauna 51: Moa, P.F., Negård, A. & Kvam, T Arealbruk hos gaupe i forhold til habitattilbud, med spesielt henblikk på sau og tamrein på beite. - Fauna 51: Moa, P.F., Negård,A., Kvam,T. og Overskaug,K Arealbruk og vandringsmønster hos gaupe i Nord- Trøndelag. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.7.:

19 Negård,A., Kvam,T. og Nesset,A.I Arealbruk, aktivitetsmønster og fødebiologi hos familiegruppe av gaupe i Nord- Trøndelag.- Rapport til DN: 10 s. Negård,A, Moa,P.F., Kvam,T. og Overskaug,K Arealbruk hos gaupe i Nord- Trøndelag i forhold til habitattilbud, sau og tamrein på beite. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.8 : Nygård,T.,Thingstad,P.G.,Karlsen,S.,Krogstad,K.,Kvam,T Ornitologiske undersøkelser i fjellområdet fra Vera til Sørli, Nord-Trøndelag. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool.Ser : Odden, J., Linnell, J.D.C., Moa, P., Kvam, T., Andrén, H., Liberg, O., Ahlqvist, P., Segerström, P., Brøseth, H. & Andersen, R Metode for estimering av minimum antall familiegrupper hos gaupe basert på avstandsregler. Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr.- Rapport avgitt til Direktoratet for Naturforvaltning. Overskaug, K. Kristiansson, B., Sørensen; O.J., Kvam, T. og Bjärvall, A Jerven i Sylane I: Sørensen og Kvam (red). - Arbeidsrapport fra Rovvilt- prosjektet Nr. 12: Overskaug, K., Landa, A. Bergersen, L., Sørensen, O.J. og Kvam, T Registrering av jerv (Gulo gulo L) i Vest - Agder 18. og 19. mars I: Sørensen og Kvam (red). Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 12: Overskaug, K., Wabakken, P., Sørensen, O.J., Bredvold, S. Kvam, T. og Bredvold, K Registrering av ulv (Canis lupus L) i Sørøst - Norge 3. og 4. mars I: Sørensen og Kvam (red). - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 10: Overskaug, K., Sørensen, O.J., Kvam, T., Wabakken, P. og Bjärvall, A Registrering av ulv i Sørøst - Norge 16. og 17. mars Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 20: Overskaug, K., Kvam, T. og Sørensen, O.J a. Jerv i Norge Arbeids-rapport fra Rovviltprosjektet Nr. 24: Overskaug, K., Kvam, T. og Sørensen, O.J b. Jerv i Norge Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 28: Overskaug, K., Sørensen, O.J. og Kvam, T a. Bjørn i Norge 1983 og Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 25: Overskaug, K., Sørensen, O.J. og Kvam, T b. Bjørn i Norge Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 29: Overskaug, K., Sørensen, O.J., Kvam, T. og Andersen, K Bjørneregistrering i Namsskogan våren/forsommeren Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 21: Overskaug, K.,Sørensen, O.J.,og Kvam,T Bjørn i Norge Rovviltrapport 2: Overskaug, K.; Sørensen,O.J.,Kvam,T Bjørn i Norge.Utbredelse og bestand Viltrapport 47: Spidsø, T. K. og Kvam, T.(Red.) internasjonale kongress om forskning og forvaltning av bjørn. Abstracts.- Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport nr 22: 104 s. Sørensen,O.J.,Bjärvall,A.,Kvam,T.,Nyholm,E Felles nordiske områder for registrering, forskning og forvaltning av bjørn, jerv og ulv.- Rovviltrapport 4:1-34. Sørensen, O.J. og Kvam, T Spor og sportegn etter jerv.- Viltrapport 15: Sørensen, O.J. og Kvam, T Ulven på Vegårshei Arbeidsrapp. fra Rovviltprosjektet Nr. 1: Sørensen, O.J. og Kvam, T Erfaringer med viltnemdenes rovviltregistrering i Troms Arbeidsrapp. fra Rovviltprosjektet Nr. 3: Sørensen, O.J. og Kvam, T

20 Saueskadeproblemene i Balsfjord sommeren Arbeidsrapp. fra Rovviltprosjektet nr. 6. (Foreløpig in prep. Intern utgave laget som sakspapir til politietterforskning i erstatningssak.): Sørensen,O.J. og Kvam,T. (red.) Rovviltprosjektet Viltrapport 34 : Sørensen, O.J. og Kvam, T. (red) Rapporter fra rovviltregistreringen i Sør-Varanger Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 14: Sørensen, O.J. og Kvam, T Bjørnene i Grane og Hattfjelldal. - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 15: Sørensen,O.J., Kvam,T.(red.) Wikan,S: Bjørneundersøkelser i Sør - Varanger og Tana Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet 17 : Sørensen, O.J. og Kvam, T. (red.) Ulvesporingsaksjonen i Sørøst Norge og rovdyrvillreinregistreringen i Setesdal Austhei, mars Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet nr. 20: Sørensen,O.J., Kvam,T., Eggen,T., Overskaug,K, Knarrum,.V og Opseth, O Tap av sau i et bjørneområde i Midt-Norge. - I: Kvam, T. og Jonsson, B. (Red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 91-96: Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. - NINA temahefte 8. Kap 3.6. Sørensen,O.J., Kvam, T., Wabakken, P. og Landa, A Ulv i Norge Liste over meldinger. - Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet Nr. 18: Sørensen,O.J., Kvam, T., Wabakken, P. og Landa, A Ulv i Norge Viltrapport 33.: 94 s. Sørensen,O.J., Mysterud, I., og Kvam,T Sentral registrering av store rovdyr i Norge. - Viltrapport 30:158s. Sørensen, O.J. Overskaug, K. og Kvam, T Registrering av sau og jerv i Åmotsdalen, Oppdal, sommeren Progressrapport til internt bruk ved DVF.20 pp. Sørensen, O.J.,Overskaug,K., Kvam,T Bjørn i Norge Liste over meldinger.- Rovviltrapport 3: Sørensen,O.J., Overskaug,K. og Kvam,T Bjørn (Ursus arctos) i Norge. Utbredelse og bestand NINA forskningsrapport 008: Sørensen, O.J., Vaag, A.B. og Kvam, T Rovviltregistrering og rovviltforskning ved DVF etter Arb. rapp. fra Rovviltprosjektet Nr. 7: Wabakken, P.,Sørensen, O.J. og Kvam, T Ulv i Sørøst Norge.- Viltrapport 20: POPULAR PUBLICATIONS Kvam, T Gaupa i Trøndelag. - Årbok for Trøndelag 1980: Kvam,T Også fjellmusa liker hvitost. - manus trykket i Vi menn 1985.: 3 pp. Kvam,T Overtallige tenner hos gaupa; en ny trend i evolusjonsprosessen?.- Naturen 3/1987: Kvam,T Gaupa. In: Semb-Johansson,A.(red.):Norges dyr.pattedyrene. Bind I.: Kvam,T Gaupa, Nordens tiger. I: Brox,K.H.(red.) Natur 97/98.- Tapir, Trondheim: Kvam,T. og Gaare,E Hunt for the last wolf in Norway. - manus trykket i New Scientist 1983.:2 pp. Kvam,T. and Gaare,E Wolf Management in Norway - An answer to critics. -Manus trykket i New Scientist 1983.:3 pp. Kvam, T. & Moa, P Abbes lange vandring; om utvandring hos unggauper. - Villmarksliv 9/99. Kvam,T., Nybakk, K., Overskaug, K. Sørensen, O.J., Brøndbo, K Gaupa tar mye mer 20

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT)

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT) CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT) KNUT AARSLAND... 1 ARNT NARVE BORDAL... 2 TURID BUVIK...

Detaljer

Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag Årsrapport 1995

Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag Årsrapport 1995 424 _ Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag Årsrapport 1995 Fc7. 22. Tor Kvam OleJakob Sørensen Overskaug Truls Eggen Finn Berntsen Jon Swenson ri 073 kristian NINA NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING KNUT AARSLAND... 1 OLAV MARTIN BAKHEIM... 2 ARNT NARVE BORDAL... 2 GEIR FISKNES... 3 ARVID HAMMER... 4 JORUNN GRANDE...

Detaljer

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen NINA Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Scott M. Brainerd (red.) NINA Fagrapport 66 NINA Norsk institutt for

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt

Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt www.nina.no NINA Temahefte 57 Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt John Odden, Jenny Mattisson, Vincenzo Gervasi og John Linnell Norskfor institutt for naturforskning Samarbeid og kunnskap framtidas

Detaljer

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen 1179 Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015 Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005

Detaljer

Metodikk for bestandsovervåking. - En litteraturgjennomgang. John D.C. Linnell Jon E. Swenson Arild Landa Tor Kvam

Metodikk for bestandsovervåking. - En litteraturgjennomgang. John D.C. Linnell Jon E. Swenson Arild Landa Tor Kvam Metodikk for bestandsovervåking av store rovdyr - En litteraturgjennomgang John D.C. Linnell Jon E. Swenson Arild Landa Tor Kvam nina oppdragsmelding 550 NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende

Detaljer

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 1123 Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 John D. C. Linnell, Ole-Gunnar Støen, Inger Hansen, Svein Eilertsen, Øystein Flagstad, Vincenzo Gervasi, Henrik Brøseth, Jon

Detaljer

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Olav Strand; Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim. Dette prosjektnotatet fokuserer på bestands- og arealrelaterte problemstillinger

Detaljer

Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden

Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden En litteraturoversikt En utredning foretatt i forbindelse med Forsvarets planer for Regionfelt Østlandet, del 2 John D.C. Linnell Brian Barnes Jon

Detaljer

Bestands- og reproduksjons overvåking av hare

Bestands- og reproduksjons overvåking av hare W,,,,,,.. ". '..'.;,..\ ""W \'''... :. s s...s.: \ -~.: :,

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

produksjon og tap i reindriften

produksjon og tap i reindriften Beregning av produksjon og tap i reindriften Torkild Tveraa Manuel Ballesteros Bård-Jørgen Bårdsen Per Fauchald Madeleine Lagergren Knut Langeland Elisabeth Pedersen Audun Stien NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Beiteforhold og tap i reindriften sett fra et dyrevelferdsperspektiv

Beiteforhold og tap i reindriften sett fra et dyrevelferdsperspektiv FAGARTIKKEL 631 Beiteforhold og tap i reindriften sett fra et dyrevelferdsperspektiv Dyrevelferdsutfordringene i reindriften skiller seg på mange måter fra de i annet husdyrhold. Mens mange husdyr holdes

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

OPPDRAGSMELDING. Holdninger til ulv En undersøkelse i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus. Tore Bjerke Bjørn P. Kaltenborn

OPPDRAGSMELDING. Holdninger til ulv En undersøkelse i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus. Tore Bjerke Bjørn P. Kaltenborn 671 042 OPPDRAGSMELDING Holdninger til ulv En undersøkelse i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus Tore Bjerke Bjørn P. Kaltenborn NINA Norsk institutt for naturforskning 671 042 OPPDRAGSMELDING Holdninger

Detaljer

Prosjekt Fjellrev. Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004

Prosjekt Fjellrev. Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004 Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004 Prosjekt Fjellrev Prosjekt Fjellrev er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Naturvernforbund, WWF, Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og Fiskeforbund

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

1.0 Kommentarer til Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone

1.0 Kommentarer til Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone WWF-Norge (WWF), Norges Naturvernforbund (NNV) og Foreningen Våre Rovdyr (FVR) sitt langsiktige mål er at ulvebestanden i Norge skal være levedyktig og befinne seg i sine naturlige utbredelsesområder.

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa Fjellrev i Norge 20122 Resultater fra det nasjonal le overvåkingsprogrammet for fjellrev Kristine Ulvund Øystein Flagstad Nina E. Eide Arild Landa NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen 333 Beslutningsprosesser i elgforvaltningen åpne prosesser eller forbeholdt særinteresser? Erfaringer fra rettighetshavere i fire norske kommuner Hanne Haaland og Kirstin Fangel NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Innsamling av fredet fallvilt Årsrapport for 1991 med resultater fra oter-innsamlingen i 1978-90

Innsamling av fredet fallvilt Årsrapport for 1991 med resultater fra oter-innsamlingen i 1978-90 Innsamling av fredet fallvilt Årsrapport for 1991 med resultater fra oter-innsamlingen i 1978-90 Thrine Moen Heggberget Kristian Overskaug Ingrid Skagen Kjell-Erik Moseid NINA NORSK INSTITUrf FOR NATURFORSKNING

Detaljer

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth 672 Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag Hans Tømmervik Jan Åge Riseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN

STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN 2008 BARENTSwatch BarentsWatch 2008 er utgitt av Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd med støtte fra Miljøverndepartementet, Bioforsk, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen

Detaljer

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List Norsk Rødliste 2006 2006 Norwegian Red List 2006 Norwegian Red List Redaktører Editors Prosjektledelse Project management Ekspertgruppe Group of Experts Databaseutvikling og håndtering Database management

Detaljer

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel?

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Eirin Hongslo and Aase Kristine Aasen Lundberg: Regional planning of wild reindeer

Detaljer

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L.

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. UTREDNING DN-utredning 10-2011 Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med forslag til handlingsplan Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med

Detaljer