STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)"

Transkript

1 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 345 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) EMNER STØTTEFAG ÅRSSTUDIUM MASTER Kort om studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? Hvordan henger vitenskap og teknologi sammen med nye forståelser, nye levemåter og nye institusjoner? På hvilken måte er kunnskap og teknologi knyttet til verdispørsmål, forbruk, politikk og policyutvikling? Alt dette er spørsmål som fagemnene innenfor Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (Science and Technology Studies-STS) beskjeftiger seg med. De ulike emnene gir derfor kompetanse i å analysere sosiale, kunnskapsmessige, teknologiske og kulturelle samspillsprosesser; for eksempel omkring klimakunnskap og miljøpolitikk, dataspill, bioteknologi og innovasjon, og design og forbruk. Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) består av emner på bachelornivå, samt et toårig masterprogram. I tillegg tilbyr det imidlertid et årsstudium, støttefagspakker og enkeltemner som kan inngå i andre studieprogram. Å forstå samspillet mellom teknologi, kunnskap, politikk og samfunnsutvikling bør være relevant i alle samfunnsvitenskaplige og humanistiske bachelorgrader. Årsstudiet i STS kvalifiserer også til undervisning i samfunnsfag i skolen i kombinasjon med praktiskpedagogisk utdanning (PPU). Yrkesmuligheter Det er sterk vekst innenfor det vi kan kalle kunnskapsbasert tjenesteyting, og kandidater med STSkompetanse vil derfor kunne dekke mange og ulike behov i arbeidsmarkedet. Det er i økende grad behov for kandidater som har tilegnet seg kunnskap om tverrfaglighet og ferdighet i å arbeide tverrfaglig, slik studentene på dette programmet har. Det finnes jobbmuligheter for eksempel innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, konsulentbransjen og informasjons- og mediesektoren.stskandidatene egner seg også til å drive med informasjonsarbeid i kunnskapsintensive organisasjoner og til å jobbe innefor FoU. BACHELOREMNER Mål og innhold I tillegg til en mastergrad, tilbyr instituttet også et årsstudium, støttefag og enkeltemner i STS på bachelornivå, som alle kan inngå i andre studieprogram. Disse emnene har som mål å gi studentene forståelse av sammenhengene mellom teknologisk, kulturell og samfunnsmessige endringer, dessuten kunnskap om produksjon og bruk av teknologi, vitenskap og kunnskap. Dette gir et godt grunnlag for videre arbeid med masterstudier i teknologi, kunnskap og samfunn, men er ikke obligatorisk opptaksgrunnlag.

2 346 Studiehåndboka for humanistiske fag Emneoversikt bachelor Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester KULT2201 IKT og kulturendring 15 Vår KULT2203 Ting, natur og tegn I 7,5 1) Vår KULT2204 Ting, natur og tegn II 15 1) Vår KULT2205 Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon II 15 Høst KULT2209 Energi, miljø og samfunn II 15 Høst 1) KULT2203 og KULT2204 har 7,5 studiepoengs overlapp. Adgangsbegrensning STØTTEFAG I STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Støttefagsordning Støttefag er en emnegruppe som består av 45 studiepoeng. Støttefagsordningen innenfor de enkelte studieprogrammene består av obligatoriske, fritt valgte eller anbefalte støttefagsgrupper på 45 studiepoeng. Hvilke støttefagsgrupper som er godkjent innenfor et studieprogrammet, fremgår av studieplanen for det enkelte studieprogrammet. I studieprogrammet bachelor i medievitenskap, studieretning medier og samfunn er studier av kunnskap, teknologi, og samfunn (STS) ett av to valgbare støttefag. Hvilke andre studieprogram støttefag i STS kan inngå i, fremgår av de enkelte studieplanene. Et støttefag i STS skal settes sammen av tre av følgende fire emner: Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester Adgangsbegrensning KULT2201 IKT og kulturendring 15 Vår KULT2204 Ting, natur og tegn II 15 Vår KULT2205 Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon II 15 Høst KULT2209 Energi, miljø og samfunn II 15 Høst Læringsmål støttefag Studier i kunnskap, teknologi og samfunn (Science and Technology Studies STS) er et tverrfaglig, internasjonalt felt. Det er opptatt av hvordan teknologi, kunnskap, kultur og samfunn utvikles, tolkes, brukes og endres i samspill med hverandre. Samlet vil dette støttefaget gi en innføring i dette på et generelt plan i tillegg til dypdykk ned på ulike samfunnsområder og aktiviteter. Målet er at studentene skal lære å gjenkjenne og analysere relevante sosiotekniske og sosiokulturelle fenomener. Studentene kan selv velge hvilke tre av de fire emnene STS-støttefaget skal settes sammen av (med unntak av studenter på studieprogrammet Bacholor i medievitenskap, studieretning medier og samfunn disse må velge KULT2201, KULT2204 og KULT2205).

3 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 347 PERSPEKTIVEMNER OG K-EMNER Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester Adgangsbegrensning KULT2210 Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon I 1) 7,5 Høst KULT2211 Energi, miljø og samfunn 2) 7,5 Høst KULT2203 Ting, natur og tegn 7,5 Vår 1) KULT2210: Tilbys både som K-emne i siv.ing.-utdanningen, og som perspektivemne der dette er anbefalt som obligatorisk, eller som en valgmulighet. Hvilke perspektivemner som er godkjent innenfor de ulike studieprogrammene fremgår av studieplanene. Emnet kan også inngå i den valgfrie delen av bachelorgraden til studenter ved alle fakultet ved NTNU, og er også åpent for studenter som ikke er tatt opp til et bachelorprogram. Undervisningen i KULT2210 vil foregå sammen med KULT2205 på Dragvoll. KULT2210 er en avgrenset del av KULT2205 Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon II som er på 15 sp. Studenter som avlegger eksamen i begge emnene vil få reduksjon i studiepoeng på grunn av faglig overlapp. 2) KULT2211: Tilbys både som K-emne i siv.ing.-utdanningen, og som perspektivemne der dette er anbefalt som obligatorisk eller som en valgmulighet. Hvilke perspektivemner som er godkjent innenfor de ulike studieprogram, fremgår av studieplanene. Emnet kan også inngå i den valgfrie delen av bachelorgraden til studenter ved alle fakultet ved NTNU. Emnet er også åpent for studenter som ikke er tatt opp til et bachelorprogram. Undervisningen i KULT2211 vil foregå på Gløshaugen. Undervisningen i KULT2211 vil foregå sammen med KULT2209. KULT2211 er en avgrenset del av KULT2209 Energi, miljø og samfunn II som er på 15 sp. Studenter som avlegger eksamen i begge emnene vil få reduksjon i studiepoeng på grunn av faglig overlapp. 3) KULT2203: Tilbys som perspektivemne, der dette er anbefalt som obligatorisk eller som en valgmulighet. Hvilke perspektivemner som er godkjent innenfor de ulike studieprogram, fremgår av studieplanene. Emnet kan også inngå i den valgfrie delen av bachelorgraden til studenter ved alle fakultet ved NTNU, og er også åpent for studenter som ikke er tatt opp til et bachelorprogram. Undervisningen i KULT2203 vil foregå sammen med KULT2204 på Dragvoll. KULT2203 er en avgrenset del av KULT2204 Ting, natur og tegn II som er på 15 sp. Studenter som avlegger eksamen i begge emnene vil få reduksjon i studiepoeng på grunn av faglig overlapp. Det er kun mulig å få uttelling i studiepoeng for ett og samme emne én gang. Det er ikke anledning til å bruke en allerede benyttet emnekode til eksamen med nytt pensum. Dette er spesielt viktig å merke seg med hensyn til emner med generelle emnetitler, hvor emnenes innhold kan variere fra et semester til et annet. En ny eksamensmelding i en emnekode som allerede er benyttet, vil derfor telle som forsøk på forbedring av karakter i emnet som har denne koden, hvis emnet allerede er bestått. ÅRSSTUDIUM I STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Årsstudiet i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) er et samfunnsfag som handler om hvordan kunnskap og teknologi inngår som viktige elementer med hensyn til å håndtere innovasjons-, policy-, informasjons- og kommunikasjonsprosesser i senmoderne samfunn. Slike samfunn betegnes gjerne som Informasjonssamfunn (store mengder informasjon må sortes og håndteres), som Kunnskapssamfunn (et stadig mer kunnskapsintensivt og mediert arbeids- og hverdagsliv), som Ekspertsamfunn (forskningen og ekspertise deltar i økende grad i policyprosesser og i politikkutforming), og som Kommunikasjonssamfunn (nye kommunikasjonsmåter knyttet til medieutvikling og IKT medfører ny sosial organisering). Studentene oppnår kompetanse i å håndtere

4 348 Studiehåndboka for humanistiske fag dette på ulike områder som klima og miljøpolitikk, i forbindelse med dataspill, bioteknologi og innovasjon, design og forbruk. I dette årsstudiet lærer du å kombinere teorier og perspektiver med kunnskap om viktige samfunnsområder. Årsstudiet gir undervisningskompetanse i samfunnsfag i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og kan inngå i den valgfrie delen av alle bachelorprogram Studenter kan starte på årsstudiet både om høsten og etter jul. Følgende emner inngår: Semester 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng Høst KULT 2205 Innovasjon, kunnskap og KULT 2209 Energi, miljø og samfunn II kommunikasjon II Vår KULT 2201 IKT og kulturendring KULT 2204 Ting, natur og tegn II MASTER I STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Kort om master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) Studier i kunnskap, teknologi og samfunn (Science and Technology Studies STS) er et tverrfaglig, internasjonalt voksende forsknings og studiefelt. Det er opptatt av hvordan teknologi, kunnskap, vitenskap, kultur og samfunn lages, tolkes, brukes og endres i samspill med hverandre. I masterprogrammet i STS fordyper derfor studentene seg i ulike perspektiver på teknologi, innovasjon, forskning, kultur, kunnskap og samfunnsutvikling. Det gir studentene høy kompetanse i å forstå og analysere sosiale, kunnskapsmessige, teknologiske og kulturelle prosesser; for eksempel omkring energi, klimakunnskap og miljøpolitikk, dataspill, bioteknologi og innovasjon, design og forbruk. Emneoversikt master Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester Adgangsbegrensning KULT3301 Kultur, kunnskap og modernitet 15 Høst KULT3302 Metode: Kvalitative forskningsprosesser 15 Vår KULT3303 STS: Teknologi og vitenskapsstudier I - kunnskap 15 Høst KULT3304 STS: Teknologi og vitenskapsstudier II - teknologi 15 Høst/vår 1) KULT3391 Masteroppgave i studier av kunnskap, teknologi og samfunn 52,5 Høst/vår 2) 1) Emnet tilbys høst og vår kun som en overgangsordning studieåret 2011/2012, av hensyn til tidligere opptatte studenter som ikke har tatt KULT ) Adgang til emnet forutsetter opptak til masterprogrammet i studier av kunnskap, teknologi og samfunn.

5 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 349 Andre emner Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester Adgangsbegrensning KULT3320 Globalisering teori 7,5 Høst 1) 1) Adgang til emnet krever fullført bachelorgrad og opptak til masterprogrammet i kultur- og kjønnsstudier eller masterprogrammet i globalisering. Mål og innhold Fordi både teknologisk innovasjonsarbeid og produksjon og bruk av all type kunnskap er knyttet til verdispørsmål og politikk, vil troverdighet i økende grad være avhengig av demokratiske kunnskapsprosesser. Masterkandidater i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) vil kunne organisere sosialt robuste og åpne teknologi-, kunnskaps- og evalueringsprosesser, samtidig som de vil ha innsikt i de politiske prosesser som utviklingen av ny teknologi og kunnskap er forbundet med. Masterprogrammet i STS har altså som mål å gi studentene teoretiske og metodiske redskaper for å analysere tekno-sosiale prosesser i arbeidsliv, hverdagsliv, organisasjonsliv og i forbindelse med politikk og politikkutvikling. Målet er at studentene ikke bare skal beherske sentrale teorier og metoder for å forstå dette, de skal også tilegne seg innsikt i og ferdigheter til å arbeide tverrfaglig. Mastergraden vil dermed ha læringsmål av både kunnskapsmessig og ferdighetsmessig karakter. Dette stiller store krav til det pedagogiske opplegget, det legges vekt på undervisnings- og veiledningssamarbeid, individuelle og gruppebaserte øvinger, og tett oppfølging i arbeidet med masteroppgaven. Opptakskrav Opptakskrav til mastergradsprogrammet i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) er bachelorgrad eller tilsvarende godkjent utdanning (for eksempel treårig høgskoleutdanning). Karakterkrav er satt til karakteren C. For de som har en fordypning i et humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag, vil middelkarakteren beregnes ut fra de emner som inngår i fordypningsfaget. Masterstudiet er rettet mot studenter med bachelorgrad innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, men kan også på visse betingelser passe for studenter med bakgrunn fra teknologi og naturvitenskapelige fag samt fra ulike typer utdanning på høyskolenivå (som barnevernsutdanning, utdanning i sosialt arbeid, lærerutdanninger med mer). Det kreves ikke forkunnskaper i STS (Studier i kunnskap, teknologi og samfunn/science and Technology Studies), men bacheloremnene eller støttefag (se foran) gir et godt grunnlag for videre studier. Opptak skjer vanligvis én gang i året. Mastergradsprogrammet begynner i høstsemesteret, men det tas også tidvis opp studenter i vårsemesteret. Alle undervisningsemner er åpne også for andre enn studenter med opptak til studieprogrammet. Gjennomføring av mastergraden Masterstudiet er ordnet som et heltidsstudium med to års normert studietid. Normal studiebelastning for ett semester er beregnet til 30 studiepoeng (60 studiepoeng per studieår), og masteroppgaven består av 52,5 studiepoeng. Studenter som ikke planlegger å studere på heltid (gjøre avtale om deltid), eller som av andre grunner (for eksempel sykdom eller permisjon) ikke vil bli ferdig i løpet av fire semestre, må kontakte Institutt for tverrfaglige kulturstudier så tidlig som mulig. Det er anledning til å avlegge masterstudiet som deltidsstudium over fire år med minimum 50 prosent av normert studieprogresjon. Søknad om deltidsstudier sendes til instituttet. Studenter som ønsker å studere på deltid, må få dette godkjent etter søknad til instituttet. Søknad om permisjon sendes også til instituttet.

6 350 Studiehåndboka for humanistiske fag Permisjon og deltidsstudier er hjemlet i Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med utfyllende regler for Det humanistiske fakultet, som finnes i et eget avsnitt i studiehåndboken. Oppbygning og struktur Mastergradsprogrammet i STS består av fire obligatoriske undervisningsemner; to i henholdsvis teori og metode, hver på 15 studiepoeng, og to spesialiseringsemner à 15 studiepoeng. Dessuten Eksperter i team (7,5 sp) og en masteroppgave (52,5 sp). Studieprogrammet er bygd opp slik at teori- og metodeemnene skal legge grunnlaget for det videre arbeidet med spesialiseringsemner og masteroppgaven. Det obligatoriske emnet i teori skal derfor normalt tas i første semester, mens det obligatoriske emnet i metode normalt skal tas i andre semester. Oppstart av arbeidet med oppgaven skal integreres i metodeundervisningen, slik at studentene i sitt andre semester kan knytte oppgavearbeidet til undervisningen i metode. Instituttet vil bistå aktivt med valg av tema og opplegg for oppgaven, og det anbefales at oppgavetema velges i tilknytning til forskningsvirksomheten ved instituttet. Tidlig oppstart av arbeidet med oppgaven vil gi anledning til mer modning og mindre tap av tid. Det settes derfor i gang prosesser, slik at studentene greier å velge oppgavetema innen utgangen av første semester. Det tilbys forskjellige former for oppgaveveiledning, inkludert gruppebasert veiledning. I første semester tar studentene også det første spesialiseringsemnet, KULT3303 Teknologi og vitenskapsstudier 1, i tillegg til teoriemnet KULT3301. I andre semester avlegger studentene eksamen i metodeemnet KULT3302 og det andre spesialiseringsemnet KULT3304 Teknologi og vitenskapsstudier 2. Det siste året arbeides det først og fremst med masteroppgaven, men fellesemnet Eksperter i team må tas i et vårsemester, enten i andre eller fjerde semester. Det legges opp til at studentene skal ta Eksperter i team som intensivlandsby i andre semester av masterstudiet. Det er derfor ingen undervisning i STSemnene KULT3302 Metode: Kvalitative forskningsprosesser (15 sp) og KULT3304 Teknologi og vitenskapsstudier II (15 sp) i den perioden hvor det er undervisning i intensiv-landsbyene. Studenter som av ulike årsaker ikke har mulighet til å ta Eksperter i team i sitt andre semester, tar intensiv- eller langsgående Eksperter i team-landsby i sitt fjerde semester (vårsemester). Semester 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 4 V EiT (enten langsgående eller som 3- ukers intensiv-landsby) (7,5 sp) KULT3391 Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, spesialisering i studier av teknologi, kunnskap og samfunn (22,5 sp) 3 H KULT3391 Masteroppgave i studier av teknologi, kunnskap og samfunn (30 sp) 2 V KULT3302 Metode: Kvalitative forskningsprosesser (15 sp) Event. EiT som 3-ukers intensivlandsby KULT3304 Teknologi og vitenskapsstudier II (15 sp) 1 H KULT3301 Kultur, kunnskap og modernitet (15 sp) KULT3303 Teknologi og vitenskapsstudier 1 (15 sp)

7 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 351 Eksperter i team (EiT) Eksperter i team (også kalt Eksperter i team -landsby) er et prosjektbasert obligatorisk fellesemne i mastergraden. Emnet er på 7,5 studiepoeng og er felles for alle som avlegger mastergrad ved NTNU. Emnet skal fokusere på problembasert læring og tverrfaglig samarbeid og være knyttet til reelle problemstillinger for samfunn og næringsliv. Emnet er i studieplanen lagt til fjerde semester (vårsemester), men kan alternativt tas i andre semester (vårsemester), dersom det tas som en intensivlandsby. EiT har obligatorisk oppmøte hver onsdag i hele vårsemesteret, eller over en konsentrert periode (vanligvis 3 uker), hvis det organiseres som en intensiv landsby (maks. fravær inntil fire ganger). Eksperter i team er et prosjektbasert obligatorisk fellesemne i mastergraden. Emnet er på 7,5 studiepoeng, og er felles for alle som avlegger mastergrad ved NTNU. Hvert Eksperter i team-emne kalles landsby. Emnet skal fokusere på problembasert læring og tverrfaglig samarbeid om reelle problemstillinger for samfunn og næringsliv. Emnet er i studieplanen lagt til fjerde semester (vårsemester), men kan alternativt tas i andre semester (vårsemester), dersom det tas som en intensivlandsby. Det er obligatorisk oppmøte hver onsdag i hele vårsemesteret, eller over en konsentrert periode (vanligvis 3 uker), hvis det organiseres som en intensiv landsby (maks. fravær inntil fire ganger). Undervisningen i KULT3302 og KULT3304 har pause de tre ukene intensivlandsbyer holdes). Studentene melder sine landsbyønsker på Studentweb innen gitte frister. Se nærmere beskrivelse av Eksperter i team i eget avsnitt i studiehåndboka, samt på EiTs egne nettsider: Utenlandsopphold Det er mange alternativer for studenter som ønsker å ta deler av sine studier i utlandet. Nærmere informasjon finnes på NTNUs nettsider: VURDERINGSFORMER Det legges stor vekt på metode og arbeidsformer, i tillegg til den teoretiske skoleringen. Alle fag vil ha et betydelig innslag av skriftlige og muntlige øvingsoppgaver som det skal arbeides med både individuelt og i grupper. Deltakelse på forelesninger er en viktig del av opplæringen, og det er i utgangspunktet obligatorisk oppmøte (75 %) på alle masteremner. Alternativt kan studenter etter søknad til Institutt for tverrfaglige kulturstudier ta en skoleeksamen i det aktuelle faget, i tillegg til den obligatoriske hjemmeeksamenen alle studentene må ta. Øvingsoppgaver vurderes med godkjent/ikke godkjent. For å få ta eksamen må alle de aktuelle øvinger i faget være bestått. Obligatorisk eksamen i de ulike masteremnene er en hjemmeoppgave. Denne gir grunnlag for karakteren i emnet. Der studenten tar skoleeksamen i stedet for 75 % obligatorisk fremmøte, teller denne 50 % og hjemmeeksamenen 50 % av den samlede karakteren i emnet. OVERGANGSORDNINGER Studiepoengreduksjoner Oversikt over faglig overlapp, det vil si reduksjon i studiepoeng mellom emner med identisk, eller delvis overlappende, faglig innhold fremgår av emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne. Faglig overlapp gir reduksjon i studiepoeng.

8 352 Studiehåndboka for humanistiske fag EMNEBESKRIVELSER OG YTTERLIGERE INFORMASJON Du finner ytterligere informasjon om studietilbudet på Her finner du blant annet lenker til emnebeskrivelser og informasjon om jobbmuligheter og opptak. På kan du søke etter emner på tittel eller emnekode.

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) 305 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 276 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

TVERRFAGLIGE KULTURSTUDIER

TVERRFAGLIGE KULTURSTUDIER TVERRFAGLIGE KULTURSTUDIER 281 TVERRFAGLIGE KULTURSTUDIER MASTER - STUDIER AV TEKNOLOGI, KUNNSKAP OG SAMFUNN - KULTUR OG KJØNNSTUDIER STØTTEFAG EMNER Kort om studieprogrammet i tverrfaglige kulturstudier

Detaljer

BACHELOREMNER I STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN. Emneoversikt

BACHELOREMNER I STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN. Emneoversikt 306 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Studieplan for studieåret 2017 18. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for tverrfaglige

Detaljer

TVERRFAGLIGE KULTUR- OG KJØNNSSTUDIER (KKS)

TVERRFAGLIGE KULTUR- OG KJØNNSSTUDIER (KKS) Tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS) 311 TVERRFAGLIGE KULTUR- OG KJØNNSSTUDIER (KKS) Vi kan ikke snakke særlig meningsfullt om kjønn, seksualitet og likestilling i dagens Norge uten å ta med at

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 312 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i språklig kommunikasjon Studiet av språklig kommunikasjon

Detaljer

LIKESTILLING OG MANGFOLD Studieplan for studieåret Vedtatt av det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for tverrfaglige kulturstudier

LIKESTILLING OG MANGFOLD Studieplan for studieåret Vedtatt av det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for tverrfaglige kulturstudier 228 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 LIKESTILLING OG MANGFOLD Studieplan for studieåret 2017 18 Vedtatt av det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for tverrfaglige kulturstudier At

Detaljer

258 Studiehåndboka for humanistiske fag

258 Studiehåndboka for humanistiske fag 258 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 FONETIKK BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretningen i fonetikk Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 302 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON NB! Siste opptak til bachelor og master i språklig kommunikasjon var høsten 2012. Faget språklig kommunikasjon gir bakgrunn for

Detaljer

KUNSTKRITIKK OG KULTURFORMIDLING

KUNSTKRITIKK OG KULTURFORMIDLING 162 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 KUNSTKRITIKK OG KULTURFORMIDLING MASTER Kort om kunstkritikk og kulturformidling Kunstkritikk og kulturformidling er et yrkesforberedende, tverrestetisk

Detaljer

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologien studerer fortidens kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper

Detaljer

FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER

FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER 104 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER Masterprogrammet har som mål å utdype studentens kunnskap om faget gjennom tiltagende spesialisering, med vekt på selvstendig

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 162 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER

KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER KUNSTHISTORIE 143 KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om kunsthistorie Kunsten studeres gjennom analyse av konkrete kunstverks estetiske utforming,

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

312 Studiehåndboka for humanistiske fag Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

312 Studiehåndboka for humanistiske fag Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 312 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING KULTURMINNEFORVALTNING 149 KULTURMINNEFORVALTNING BACHELOR EMNER MASTER Kort om studieprogrammet kulturminneforvaltning Kulturminner er så vel materielle som immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER

KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER 154 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om kunsthistorie Kunsten studeres gjennom analyse av

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON Faget språklig kommunikasjon gir bakgrunn for å analysere og vurdere kommunikasjon og problemer knyttet til kommunikasjon - i utdanning,

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

144 Studiehåndboka for humanistiske fag

144 Studiehåndboka for humanistiske fag 144 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 HISTORIE Historie er faget om fortiden. Faget handler om å forstå og forklare hvordan og hvorfor verden har blitt som den er, og hvordan ulike sider av

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur.

318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur. 318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 283 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 154 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær og fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

272 Studiehåndboka for humanistiske fag

272 Studiehåndboka for humanistiske fag 272 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 129 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 154 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær og fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

Varighet: 2 års fulltidsstudier (120 studiepoeng) Gradstittel: Master i film- og medievitenskap, studieretning filmvitenskap eller medievitenskap

Varighet: 2 års fulltidsstudier (120 studiepoeng) Gradstittel: Master i film- og medievitenskap, studieretning filmvitenskap eller medievitenskap Film- og medievitenskap master 95 FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER Studieplan for studieåret 2017 2018. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap Varighet: 2

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

336 Studiehåndboka for humanistiske fag

336 Studiehåndboka for humanistiske fag 336 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 TYSK BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i tysk Tysk er morsmål for omtrent 100 millioner mennesker i Europa.

Detaljer

30 Studiehåndboka for humanistiske fag

30 Studiehåndboka for humanistiske fag 30 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 ARKEOLOGI I faget arkeologi studeres kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av de fysiske etterlatenskapene av menneskelige handlinger. Arkeologi omfatter

Detaljer

86 Studiehåndboka for humanistiske fag

86 Studiehåndboka for humanistiske fag 86 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 FILMVITENSKAP OG MEDIEPRODUKSJON BACHELOR - FILMVITENSKAP - MEDIEPRODUKSJON EMNEGRUPPE MASTER Innledning Bachelorprogrammet består av to studieretninger:

Detaljer

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Spansk 297 SPANSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

TYSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

TYSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur 316 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 TYSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Tysk som universitetsfag omfatter

Detaljer

BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER I FRANSK - STUDIERETNING FRANSK - STUDIERETNING FRANSK MED PROSJEKTORIENTERING

BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER I FRANSK - STUDIERETNING FRANSK - STUDIERETNING FRANSK MED PROSJEKTORIENTERING FRANSK 265 FRANSK BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER I FRANSK - STUDIERETNING FRANSK - STUDIERETNING FRANSK MED PROSJEKTORIENTERING Kort om studieretningen i fransk Fransk er et viktig

Detaljer

ARKEOLOGI BACHELOR I ARKEOLOGI

ARKEOLOGI BACHELOR I ARKEOLOGI 36 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 ARKEOLOGI I faget arkeologi studeres kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av de fysiske etterlatenskapene av menneskelige handlinger. Arkeologi omfatter

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

Norsk som andrespråk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap.

Norsk som andrespråk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap. 256 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Norsk som andrespråk 283 NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret 2017 2018. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt

Detaljer

282 Studiehåndboka for humanistiske fag

282 Studiehåndboka for humanistiske fag 282 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER BACHELOR

MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER BACHELOR MEDIEVITENSKAP - 197 MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER Medievitenskap er studiet av medienes rolle i kultur og samfunn. Studiet består av emner fra

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier.

KULTURMINNEFORVALTNING Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier. Kulturminneforvaltning 163 KULTURMINNEFORVALTNING Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier. Kulturminner er materielle og immaterielle

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og videoproduksjon 83 FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og fjernsynsuttrykk produseres i dag i stort omfang, og presenteres i stadig nye sammenhenger. De audiovisuelle mediene representerer for mange

Detaljer

FONETIKK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

FONETIKK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Fonetikk 131 FONETIKK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør?

Detaljer

216 Studiehåndboka for humanistiske fag

216 Studiehåndboka for humanistiske fag 216 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MUSIKKVITENSKAP BACHELOR EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieprogrammet musikkvitenskap Musikkvitenskap er et bredt kunnskapsområde som har

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER AFRIKASTUDIER Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.1.2015. Studietilbud AFRIKASTUDIER SIDE 19 ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

288 Studiehåndboka for humanistiske fag

288 Studiehåndboka for humanistiske fag 288 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 RELIGIONSVITENSKAP Over hele verden har religioner bidratt til å forme kulturer og samfunn og omvendt. For befolkningsgrupper verden over har tro og livstolkning

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

138 Studiehåndboka for humanistiske fag

138 Studiehåndboka for humanistiske fag 138 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 HISTORIE Historie er fagstudiet om fortidens mennesker og samfunn. Faget handler om å forstå og forklare endring og kontinuitet i forskjellige kulturer

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI,

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

LIKESTILLING OG MANGFOLD

LIKESTILLING OG MANGFOLD Likestilling og mangfold 205 LIKESTILLING OG MANGFOLD At Norge er et «likestillingsland», har blitt en del av nordmenns selvforståelse og det er også blitt en forventning til oss fra det internasjonale

Detaljer

84 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER

84 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER 84 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 EUROPASTUDIER BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER Kort om europastudier med fremmedspråk I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er det

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

168 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR MED FORDYPNING I KUNSTHISTORIE

168 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR MED FORDYPNING I KUNSTHISTORIE 168 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 KUNSTHISTORIE Kunsthistorie er faget om kunsten i fortid og nåtid. Faget handler om å forstå hvorfor kunsten er blitt som den er, og hvordan ulike kunstneriske

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON 90 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og fjernsynsuttrykk produseres i dag i stort omfang, og presenteres i stadig nye sammenhenger. De audiovisuelle mediene representerer

Detaljer

52 Studiehåndboka for humanistiske fag

52 Studiehåndboka for humanistiske fag 52 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 DRAMA OG TEATER Drama og teater omfatter et bredt spekter av uttrykksformer som bygger på spill og agering. I studiet av drama og teater undersøker vi disse

Detaljer

FILOSOFI BACHELOR I FILOSOFI

FILOSOFI BACHELOR I FILOSOFI Filosofi 101 FILOSOFI BACHELOR I FILOSOFI I filosofien stiller vi spørsmål om mennesket, virkeligheten og hva som er godt og ondt, rett og galt. Målet er at studentene gjennom bachelorprogrammet skal lære

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Vedtatt av Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SOSIALANTROPOLOGI SIDE 189 SOSIALANTROPOLOGI Vedtatt av Styret 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 11.12.2015. Studietilbud i sosialantropologi

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

MUSIKKTEKNOLOGI BACHELOR I MUSIKKTEKNOLOGI

MUSIKKTEKNOLOGI BACHELOR I MUSIKKTEKNOLOGI Musikkteknologi 247 MUSIKKTEKNOLOGI Musikkteknologi dominerer moderne produksjon og distribusjon av musikk, og har i dag sterk innflytelse på hele kjeden fra musikken skapes til den klingende lyden når

Detaljer

FILOSOFI Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap

FILOSOFI Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap Filosofi 115 FILOSOFI Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap I filosofien stiller vi spørsmål om mennesket, virkeligheten

Detaljer

68 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK

68 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK 68 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 EUROPASTUDIER Europastudier ved NTNU er et fler- og tverrfaglig studieområde hvor fagene fremmedspråk, historie og statsvitenskap møtes. Studiet gir politisk,

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK

BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK Europastudier 75 EUROPASTUDIER Europastudier ved NTNU er et fler- og tverrfaglig studieområde hvor fagene fremmedspråk, historie og statsvitenskap møtes. Studiet gir politisk, historisk og språklig-kulturell

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer