Samfunnssikkerhet - masterstudium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnssikkerhet - masterstudium"

Transkript

1 Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug :09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Samfunnssikkerhet er et nytt fagområde der en studerer ekstraordinære hendelser og påkjenninger som det moderne samfunnet utsettes for. Trusler mot sikkerhet og robusthet i samfunnet kan være både natur- og menneske-skapte. Eksempler på dette er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. Samfunnssikkerhet som studiefelt krever en tilnærming på flere organisatoriske og institusjonelle nivå og med ulike faglige perspektiv. Masterstudiet ved UiS er derfor bygget opp som et tverrfaglig studium mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Studentene vil arbeide sammen i tverrfaglige grupper der både samfunnsfag og teknologiske fag er representert. Studiet er under utvikling, og nye emner er under planlegging. Målet med studiet er å: medvirke til å utvikle et tryggere og mer robust samfunn gi studentene kunnskaper om hva som skaper risikoer og hvordan vi reagerer på ulike typer risikoer gi studentene kunnskaper om hvordan man kan styrke beredskapen og ta vare på sikkerheten i samfunnet gi studentene innsikt i hvordan man kan forebygge, forberede seg til og håndtere kriser når de oppstår. Opptaksinformasjon Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå et toårig integrert studium eller fordypning på minst 80 studiepoeng i relevante samfunnsfag. Ved opptak til masterstudium i samfunnssikkerhet forutsettes det at studentene har elementære kunnskaper i kvalitativ og kvantitativ metode. Fagplan Masterstudiet i samfunnssikkerhet er en mastergrad på 120 studiepoeng, og det gjennomføres i samarbeid med Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet. Studiet er bygd opp av emner som til sammen gir 90 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng. side 1

2 M-SAMSIK - Samfunnssikkerhet - masterstudium Studentene velger et spesialiseringsemne på 10 studiepoeng i andre semester og to spesialiseringsemner på 10 studiepoeng hver i tredje semester. Avlagt mastergradseksamen gir grunnlag for utdanning på doktorgradsnivå. 1. semester MKK100 Vitenskapsteori og etikk 10 stp MSA115 Risiko og samfunnssikkerhet 10 stp MSA125 Krisehåndtering 10 stp 2. semester MTS230 Infrastruktur og sårbarhet 10 stp MTS140 Risikobasert styring 10 stp Spesialiseringsemne 10 stp 3. semester MEN215 Kvantitativ metode 10 stp eller MEN115 Kvalitativ metode Spesialiseringsemne 10 stp Spesialiseringsemne 10 stp 4. semester MSAMAS Masteroppgave 30 stp Spesialiseringsemner kan enten velges fra samfunnssikkerhet, eller blant emner fra de andre mastergradsprogrammene. Studentene må selv sørge for at emnevalget er tilpasset studieprogresjonen (semesteret) at det ikke oppstår kollisjoner når det gjelder undervisning. Det kan velges blant følgende spesialiseringsemner: - MSA240 Ledelse av helse-, miljø og sikkerhet (10sp) - MSA200HMS-regulering og tilsyn (10sp) - MSA230 Sikkerhet og organisasjon (10 sp) - MSA210 Koordinering i komplekse kriser (10sp) - MSA220 Kriseledelse (10sp) - MSA250 Menneskerettigheter og samfunnssikkerhet (10 sp) - MTS110 Granskingsmetodikk (10 sp) - MEN125 Organisasjonsutvikling (10sp) side 2

3 Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug :09:25 - MEN145 Ledelse, bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar I (10sp) - MEN105 Endringsledelse I (10sp) - MEN135 Endringsledelse II (10 sp) - MEN175 Off.styring og ledelse I (10sp) - MEN176 Off.styring og ledelse II (20 sp) Det tilbys tre spesialiseringsretninger innenfor temaområdene (A) Planlegging, regulering og tilsyn, (B) Sikkerhetsledelse og (C) Krisehåndtering. Studentene vil i løpet av første og andre semester få en introduksjon til alle spesialieringsemnene gjennom de obligatoriske kursene i Risiko og samfunnssikkerhet (MSA115), Infrastruktur og sårbarhet (MTS230) og Krisehåntering (MSA125). Studentene anbefales å velge emner som til sammen gir en tilstrekkelig fordypning. Følgende kombinasjoner av emner er særlig anbefalt: A. Planlegging, regulering og tilsynt: 2. semester: MSA240 Ledelse av helse-, miljø og sikkerhet(10sp) 3. semester: MTS110 Granskingsmetodikk (10 sp) 3. semester: MSA200 HMS-regulering og tilsyn (10sp) B. Sikkerhetsledelse: 2. semester: MSA240 Ledelse av helse-, miljø og sikkerhet (10sp) 3. semester: MSA230 Sikkerhet og organisasjon (10sp) 3. semester: MEN105 Endringsledelse (10 sp) C. Krisehåndtering: 2. semester: MSA210 Koordinering i komplekse kriser (10sp) 3. semester: MSA220 Kriseledelse (10sp) 3. semester: MEN105 Endringsledelse I (10sp) Arbeids- og undervisningsformer: Studentene vil møte ulike undervisningsformer: gruppearbeid, studentpresentasjoner, prosjektundervisning, obligatoriske innleveringer i tillegg til forelesninger. Innpasnings/overgangsordninger: Merk: Alle fritak/innpasninger behandles etter søknad til fakultetet. Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem. side 3

4 M-SAMSIK - Samfunnssikkerhet - masterstudium Emnekombinasjon/studieplan Samfunnssikkerhet - masterprogram (Oppstart Høst 2006) År 1 År 2 Kode Emne SP Obligatoriske emner MKK100 Vitenskapsteori med etikk MSA115 MSA125 MTS140 MTS230 MSAMAS Risiko og samfunnssikkerhet Krisehåndtering Risikobasert styring Infrastruktur og sårbarhet Masteroppgave i samfunnssikkerhet Velg ett emne MEN115 Kvalitative metoder MEN215 Kvantitative metoder Valg av spesialiseringsretning eller valgfrie emner Spesialiseringsretning Krisehåndtering MSA210 Koordinering i komplekse kriser MEN105 MSA220 Endringsledelse I Kriseledelse Spesialiseringsretning Planlegging-regulering-tilsyn MSA240 Ledelse av helse, miljø og sikkerhet MSA200 MTS110 HMS-regulering og tilsyn Granskingsmetodikk Spesialiseringsretning Sikkerhetsledelse MSA240 Ledelse av helse, miljø og sikkerhet MEN105 MSA230 Endringsledelse I Sikkerhet og organisasjon Valgfrie emner - velg minst 2 av emnene MEN125 Organisasjonsutvikling MSA210 MSA240 Koordinering i komplekse kriser Ledelse av helse, miljø og sikkerhet Forklaring: standardtermin, alternativ termin side 4

5 Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug :09:25 År 1 År 2 Kode Emne SP MSA250 Menneskerettigheter og samfunnssikkerhet MEN105 MEN145 MEN175 MEN176 MSA200 MSA220 MSA230 MTS110 Endringsledelse I Ledelse, bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar I Offentlig styring og ledelse I Offentlig styring og ledelse II HMS-regulering og tilsyn Kriseledelse Sikkerhet og organisasjon Granskingsmetodikk Forklaring: standardtermin, alternativ termin Samfunnssikkerhet - masterprogram (Oppstart Høst 2005) År 2 Kode Emne SP 3 4 Obligatoriske emner MEN105 Endringsledelse I MSA125 MSAMAS Krisehåndtering Masteroppgave i samfunnssikkerhet Valgbart emne 3. termin MEN145 Ledelse, bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar I MEN165 MEN175 MKK100 MSA200 MSA250 Virksomhetsutvikling I Offentlig styring og ledelse I Vitenskapsteori med etikk HMS-regulering og tilsyn Menneskerettigheter og samfunnssikkerhet Forklaring: standardtermin, alternativ termin Hva kan du bli Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av fysiske prosjektet og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen mange ulike områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av Helse-, miljø- side 5

6 M-SAMSIK - Samfunnssikkerhet - masterstudium og sikkerhetsforskrifter (HMS), miljørettet helsevern og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer av stillinger - som saksbehandler, rådgiver eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder. Av de 63 kandidatene som bler uteksaminert mellom 2001 og 2004 fikk to av tre relevant arbeid innen to måneder. Utenlandsopphold Kontaktinformasjon Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Tlf.: /15 35, e-post: Studiekoordinator ved Mastergradstudiet i Samfunnssikkerhet er Preben Lindøe. side 6

Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene

Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 1. Innledning Masterstudiet i samfunnssikkerhet har som studiefelt uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-BYGG, NYNORSK, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:49 Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbydar: Det teknisk-naturvitenskaplege

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. SIDE 404 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I MASTER I INNLEDNING Hva er statsvitenskap?

Detaljer

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Master Programme in Applied Social Sciences: Program option Social Work 120 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Til fakultetsstyret. Innledning VEDTAKSSAK MASTER I ADMINISTRASJON OG LEDELSE, 120 SP SAMMENDRAG

Til fakultetsstyret. Innledning VEDTAKSSAK MASTER I ADMINISTRASJON OG LEDELSE, 120 SP SAMMENDRAG Til fakultetsstyret Dato: 11. juni 2015 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/15 Journalnr.: 14/05649 Saksbehandler: Kristel Mari Skorge, Sten-Erik Hammarqvist MASTER I ADMINISTRASJON OG LEDELSE, 120 SP SAMMENDRAG Studentene

Detaljer

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø.

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. Kjemifaget og sk kompetanse får stadig større betydning i samfunns- og næringsliv.

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer