SYKEPLEIERVEILEDNING. - for opplæring av pasienter i selvinjeksjon med ferdigfylte sprøyter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKEPLEIERVEILEDNING. - for opplæring av pasienter i selvinjeksjon med ferdigfylte sprøyter"

Transkript

1 SYKEPLEIERVEILEDNING - for opplæring av pasienter i selvinjeksjon med ferdigfylte sprøyter ( g l a t i r a m e r a c e t a t e )

2 Innhold Copaxone ferdigfylte sprøyter - introduksjon 3 Hva er multippel sklerose? Dette bør du huske å informere pasienten om Hva skjer ved multippel sklerose? Hva er Copaxone? Hvordan virker Copaxone? Copaxone ferdigfylte sprøyter - innhold og oppbevaring 13 Forberedelser ved bruk av Copaxone 17 Å sette sprøyter selv 21 Forberedelser og bruk av Autoinjektor 29 Mulige bivirkninger du bør informere pasienten om 37 Egne notater 39 Først i veiledningen finnes artikler om selve sykdommen multippel sklerose og om medikamentet Copaxone. 2

3 Denne veiledningen er utviklet til bruk for helsepersonell i opplæring av pasienter. Copaxone ferdigfylte sprøyter - introduksjon Denne veiledningen instruerer i riktig bruk av Copaxone 20 mg/ml ferdigfylte sprøyter. Den gir informasjon om legemiddelet, om pakningen og hvordan innholdet bør oppbevares. Veiledningen gir en detaljert innføring i hvordan du skal lære pasienten å sette sprøyter selv. Det er en egen instruksjonsdel for bruk av Autoinjektor og en beskrivelse av mulige bivirkninger ved bruk av Copaxone. 3

4 Introduksjon - hva er multippel sklerose? Hva er multippel sklerose? Dette bør du huske å informere pasienten om Multippel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk, demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet (hjerne/ ryggmarg). Diagnosen baseres på MRundersøkelse, klinisk undersøkelse og prøve av ryggmargsvæsken. Andre diagnoser må være utelukket. Elisabeth G. Celius, overlege nevrologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus MS debuterer vanligvis mellom 20 og 40 års alder, kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn. Totalt regner en med at personer i Norge har MS. Årsaken til sykdommen er ukjent. Vanlige symptomer MS kan gi mange ulike symptomer, forskjellig fra person til person. De vanligste symptomene er tåkesyn/dobbeltsyn (opticusnevritt), motoriske vansker (lammelser), føleforstyrrelser, koordinasjonsvansker, tretthet, kognitive vansker, vannlatings-, avførings- og seksualfunksjonsforstyrrelser. Sykdomsforløp/ prognose MS er den hyppigste årsaken til kronisk invaliditet hos unge voksne, med en prevalens på 1 per 100. Betennelse i sentralnervesystemet ødelegger myelinet og isolerer aksonene. Ca. 85% av pasientene har i begynnelsen en attakkpreget ("relapsing-remitting") sykdom. Avstanden mellom attakkene varierer sterkt og kan vare fra uker til mange år. I regelen avtar attakkhyppigheten med årene. En del av pasientene opplever at sykdommen etter noen år går over til å forverre seg gradvis (sekundær progressiv sykdom). 4

5 År År Attakkvis MS Primær progressiv sykdom År År Attakkvis MS med sekundær kronisk progressiv sykdom Godartet MS Ca. 15% av pasientene opplever ikke slike attakker, disse opplever en gradvis forverring fra starten. Forverringen vil vanligvis bli langsommere med årene (primær progressiv sykdom). Prognosen er umulig å forutse tidlig i forløpet; relativt få har et svært alvorlig forløp og mange har et godartet forløp (godartet MS), og utvikler aldri noe vesentlig handikapp. Behandling Ved alvorligere attakker kan det gis steroider som påskynder bedringen, men endrer ikke prognosen på sikt. Forebyggende behandling (interferon, glatirameracetat, natalizumab) kan redusere hyppighet og alvorlighet av attakk og er aktuelt for pasienter med attakkpreget sykdom. Det finnes ingen registrert behandling for primær progressiv MS. En del pasienter vil ha nytte av medikamenter mot ulike symptomer som bl.a. spasmer (smertefulle stramminger i muskulaturen), smerter, depresjon, blære-/tarm- og seksualfunksjonsproblemer. Videre vil mange kunne ha nytte av trening, fysioterapi, TNS-behandling, tilpasning av hjelpemidler etc. Uensartede symptomer Ved multippel sklerose kan forskjellige områder i sentralnervesystemet være rammet. Dermed vil symptomene arte seg svært forskjellig. 5

6 Introduksjon - hva skjer ved multippel sklerose? Hva skjer ved multippel sklerose? Ved MS oppfatter immunsystemet ved en feil at myelinet er fremmed og farlig for kroppen. Forsvarsceller, begynner da å trenge inn i hjernen, hvor de går til angrep. Multippel sklerose er en sykdom i sentralnervesystemet (CNS), som består av hjernen og ryggmargen. MS er en såkalt autoimmun sykdom og med det mener man at kroppens immunforsvar går feilaktig til angrep på eget nervesystem uten noen kjent årsak. Målskiven for angrepene er myelinet, en fettlignende substans som omgir nervetrådene og som normalt fremskynder overføringen av nerveimpulser til og fra ulike deler av nervesystemet. Hver gang myelinet utsettes for inflammasjon (betennelse), dannes det små arr som fører til at overføringen av nerveimpulser svekkes. Nervesystemet sørger for at ulike deler av kroppen får kontakt med hverandre og fungerer som en helhet. Gjennom nervesystemet sendes signaler i form av nerveimpulser til og fra resten av kroppen. Sanseorganene fanger opp nerveimpulsene både inni kroppen vår og fra omgivelsene våre. Ved MS oppfatter immunsystemet ved en feil at myelinet er fremmed og farlig for kroppen. Bestemte forsvarsceller, såkalte T-celler, begynner da å trenge gjennom blod-hjerne-barrieren og inn i hjernen, hvor de går til angrep. Når T-cellene angriper myelinet, sender de samtidig signaler til andre celler i immunforsvaret om at de trenger hjelp til å bekjempe en fiende. Attakkene fører til en inflammasjon på angrepspunktet i hjernen. Hvis inflammasjonen/skaden for eksempel påvirker nervebaner som styrer armen, merkes skaden i armen. Hvis nervebanene styrer urinblæren, blir det problemer der nede. Noen ganger helbredes skaden og symptomene går tilbake, andre ganger fører inflammasjonen til permanente skader det blir et arr eller såkalt plakk med døde celler og nervecelleskader. 6

7 Attakker Inflammasjonen i sentralnervesystemet kommer og går. Dette kommer ofte til kjenne gjennom såkalte attakker, der pasienten får helt nye former for symptomer eller opplever at de symptomene man allerede har hatt tidligere blir forsterket. De symptomene som oppstår, utvikler seg vanligvis i løpet av noen timer eller dager, og kan i noen tilfeller vare i opptil et par måneder. Spesielt i begynnelsen av sykdommen vil symptomene etter en attakk bli helt borte. Når sykdommen progredierer er det en økt mulighet for at noen svekkelser vil bli varige. Selv om den akutte inflammatoriske prosessen i sentralnervesystemet kan avta, kan progresjonen/utviklingen av sykdommen også foregå mellom attakker. Storehjernen Tretthet Depresjon Kognitiv svikt Synsnerven Synsforstyrrelser Lillehjernen Taleforstyrrelser Nedsatt gangfunksjon Koordinasjonsproblemer Hjernestamme Nedsatt temperaturfølsomhet Lammelser Ryggmarg Lammelser Hudømfintlighet Muskelkramper Seksuelle problemer Blære- og endetarmsproblemer 7

8 Introduksjon - hva skjer ved multippel sklerose? 80-90% av sykdomsaktiviteten forekommer uten at pasienten eller legen legger merke til det. Isfjell Mellom attakker vil MS-pasienten ofte føle seg like bra som før, fordi symptomene ofte blir helt eller nesten helt borte. Denne "stille" perioden er ofte misvisende, da MS-sykdommen ikke sover. Selv mellom attakker vil den inflammatoriske aktiviteten ikke stå helt stille, og av denne grunn blir MS ofte sammenlignet med et isfjell. Ved MS representerer selve attakkene toppen av isfjellet. Pasienten merker dette pga de fysiske svekkelsene som oppstår (aktive symptomer). Bare 10-20% av sykdomsaktiviteten merkes som et attakk % av sykdommen forekommer uten at pasienten eller legen legger merke til det. Dette er den delen av isfjellet som ligger under vannflaten, og det er her den store faren ligger: ny inflammasjon oppstår og nerveceller blir ødelagt, selv om pasienten ikke merker noe. Forebyggende langtidsbehandling For å holde sykdomsaktiviteten så lav som mulig mellom attakker kan immunmodulerende behandling brukes. Dette vil gi en positiv effekt på både attakkene og på de ikke-merkbare symptomene. Isfjellmodellen blir brukt for å illustrere hvor viktig det er å stå på langtidsbehandling, spesielt i de attakkfrie periodene. Dette er viktig selv om mange MS-pasienter nyter denne stille perioden, og kan tvile på nødvendigheten av behandling. I dag vet vi at tidlig igangsatt behandling etter første attakk kan forhindre skader i sentralnervesystemet (CNS) og bremse sykdomsforløpet. Ved hjelp av bremsemedisin kan man også forlenge tiden frem til neste attakk og dermed utviklingen av MS-sykdommen. Å utsette sykdommen og hindre tidlige skader er viktig, da det ikke finnes noen behandling som helbreder skadene i CNS når man først har fått dem. Derfor er det viktig at man får behandling tidlig, og at man følger legens foreskrevne behandling. 8

9 Copaxone er et legemiddel til bruk ved attakkvis form for multippel sklerose og har dokumentert effekt på å redusere antall atakker. 1 Hva er Copaxone? Copaxone er et syntetisk fremstilt protein som er veldig lik en komponent involvert i isoleringen av nervefibrene. Copaxone skal injiseres 1 gang daglig, rett inn i underhuden (subkutant), alltid på forskjellige steder av kroppen. Injisér Copaxone om morgenen eller kvelden, alt etter hva som er best. 1. Johnson KP, et al. Neurology. 1995; 45:

10 Introduksjon - hvordan virker Copaxone? Hvordan virker Copaxone? Målet med behandlingen er å redusere sannsynligheten for flere attakker. Ved MS går kroppens eget immunsystem feilaktig til angrep på egne nerveceller og ødelegger dem. Dette resulterer i områder med inflammasjon, videre skade oppstår som igjen fører til tap av nervefibre. Copaxone virker inn på dette feilaktige programmerte immunsystemet. Med daglige injeksjoner av Copaxone blir enkelte av de immuncellene som er involvert i den inflammatoriske prosessen omprogrammert. Og som et resultat beveger disse (T-cellene) seg til det området med inflammasjon i hjernen og ryggmargen. De vil da frigi anti-inflammatoriske substanser som positivt virker inn på andre komponenter av immunsystemet og dermed begrenser inflammasjonen/betennelsen. Derfor sier man at Copaxone virker spesifikt i sentralnervesystemet ved å dempe/hemme inflammasjonen uten å undertrykke selve immunsystemet. Målet med å behandle MS med Copaxone er følgelig å holde den inflammatoriske aktivitet så lav som mulig, slik at man kan redusere sannsynligheten for flere atakker. Copaxone virker hemmende på inflammasjonen, og reduserer stedene med inflammasjon i hjerne og ryggmarg. 10

11 11

12 12

13 Tekst... Copaxone ferdigfylte sprøyter - innhold og oppbevaring Innhold og oppbevaring er viktig informasjon som du bør informere pasienten om. Copaxone ferdigfylte sprøyter inneholder 20 mg av det aktive virkestoffet glatiramer acetat. Den sterile oppløsningen er for subkutan injeksjon dvs. at den skal settes under huden. 13

14 Innhold og oppbevaring 1 Hver pakning inneholder 28 engangssprøyter med Copaxone 20 mg oppløsning. Sprøytene er blisterpakket og ferdigfylt med 1 ml oppløsning hver. Pakningen rekker til 4 ukers forbruk. Copaxone ferdigfylte sprøyter er klare til bruk og krever ingen flere forberedelser. 2 Sørg for at sprøytene er trygt oppbevart og utenfor barns rekkevidde. 3 Copaxone-sprøyter skal oppbevares i kjøleskap mellom 2 8º C. De må aldri fryses ned. 14

15 4 Hvis det ikke finnes kjøleskap, for eksempel på reiser, kan Copaxone ferdigfylte sprøyter oppbevares i romtemperaturer fra 15 25º C i inntil 1 måned. Copaxone 20 mg/ml injeksjonsoppløsning er lysømfintlig. Sprøytene bør oppbevares i originalesken eller i oppbevaringsboksene til de skal brukes. 5 Copaxone-sprøyter skal aldri brukes etter utløpsdato. Datoen står på pakningen. 15

16 16

17 Forberedelser ved bruk av Copaxone Det er viktig at du som sykepleier går gjennom forberedelsene punkt for punkt med pasienten. 17

18 Forberedelser ved bruk av Copaxone Forberedelser Injeksjonen bør inngå i den daglige rutine. Dette vil hjelpe pasienten til å huske å injisere og bli vant til selve prosessen. 1 Finn det tidspunktet på dagen når energinivået er høyt, gjerne om morgenen eller om kvelden. Copaxone skal settes på samme tid hver dag. 2 Ta sprøyten ut av kjøleskapet minst minutter før injeksjon for å sikre at den har romtemperatur. Regulér om nødvendig temperaturen på injeksjonsstedet ved hjelp av oppvarming eller avkjøling. Det er individuelt hva som er best. Glemt å ta en injeksjon? Hvis pasienten har glemt å ta Copaxone, bør dette gjøres så snart det oppdages. Dosen må aldri økes selv om en injeksjon er glemt. Vent 24 timer med å ta neste dose. 3 Før sprøyten settes, må hendene vaskes grundig med såpe og vann for å unngå infeksjoner. 4 Se til at selve injeksjonsområdet er rent for smuss og eventuelle rester av hudpleieprodukter. 5 Unngå injeksjon rett etter trening/fysisk utfoldelse, men mange har god erfaring med å ta injeksjonen etter en dusj (NB! Ikke for varm). 18

19 6 Luftboblen skal ikke fjernes, den er tilstede for at man skal få ut all væsken. Den vil ikke føre til noe helserisiko. 7 Hvis oppløsningen i sprøyten inneholder partikler, må den kastes og man må benytte ny sprøyte. 8 Hvis det er brukt mer Copaxone enn forskrevet, ta øyeblikkelig kontakt med lege eller giftinformasjonssentralen. Man må aldri slutte med Copaxone uten å rådføre seg med lege. OBS! Pasienten må aldri bruke en Copaxone ferdigfylt sprøyte hvis den er sprukket eller ødelagt. Sørg for at det ikke er væske/medikament på nålespissen før injeksjonen settes. 19

20 20

21 Å sette sprøyter selv Det er viktig at pasienten lærer riktig injeksjonsteknikk for å mestre administrasjon av Copaxone. 21

22 Å sette sprøyter selv Injeksjons områder Det er 7 injeksjonsområder hvor man kan sette Copaxone. Hver dag velges forskjellig injeksjonsfelt. Dette gir huden tid til å heles og reduserer faren for eventuelle hudreaksjoner. 1. Magen OBS! Pasienten må alltid bruke sjablongene som følger med Copaxone-vesken. 2. Høyre lår 3. Venstre lår 4. Venstre arm 5. Høyre arm 2. Venstre hofte 3. Høyre hofte 22

23 For injeksjoner i magen Pasienten kan bruke hele magen, men ikke injiser nærmere navlen enn 5 cm (se figur). Mageområdet omfatter: over navlen og helt opptil første ribbein under navlen og ned mot kjønnshårene og på begge sidene av navlen og opp mot hoftekammen. Injisere i valgt område og sted For injeksjoner i låret Pasienten kan injisere midt på låret og helt til siden (se figur). Ikke injiser på innsiden, da dette er et veldig sensitivt område og kan lett gi irritasjon. Tips: Sett den ene hånden på lysken og den andre over kneet, Copaxone kan injiseres hvor som helst mellom disse stedene. For injeksjoner i sete/hofte Pasienten skal injisere i det kjøttfulle området over baken. Ikke injiser nærme ryggraden eller områder som er utsatt for trykk eller friksjon fra bukse/belte. Ikke injiser i selve baken da dette kan gi ubehag når man sitter. For injeksjoner i armen Injeksjon i armene kan best gjennomføres ved bruk av Autoinjektor. Injiser i den kjøttfulle delen på baksiden av overarmene. Ikke injiser på innsiden av armen eller på forarmen. Tips: Del armen inn i 3 like deler fra albue til skulder, den midtre bakdelen er riktig injeksjonsområde. 23

24 Å sette sprøyter selv Injeksjonsdybde Velg riktig injeksjonsdybde Dersom pasienten bruker Autoinjektor, merk at det er 4 forskjellige dybdeinnstillinger man kan bruke - dybde 4, 6, 8 eller 10. Dybde 10 er den nåledybden som går lengst inn i huden. Bruk av riktig dybde kan forebygge hudreaksjoner. Ved å bruke riktig dybde, sikrer man at Copaxone blir injisert inn i fettvevet, rett under huden slik at medikamentet kan virke som det skal. Riktig dybde beror på hvor mye kroppsfett man har. MS-sykepleier kan hjelpe til med dette. skin subkutant område (fettlaget rett under huden) muskel Kroppsfett: Under normalt (dybdeinnstilling 6) Kroppsfett: Normalt (dybdeinnstilling 8) Kroppsfett: Over normalt (dybdeinnstilling 10) OBS! Husk at man kan ha ulik mengde kroppsfett forskjellige steder på kroppen. Hvordan velge riktig dybde Dersom pasienten har mer enn gjennomsnittlig kroppsfett og klarer å knipe opp mer enn 5 cm huc, sett Autoinjektororen på 10. Dersom pasienten har normalt kroppsfett, og klarer å knipe opp ca. 5 cm hud, sett Autoinjektor på 8. Dersom pasienten har lite kroppsfett og klarer å knipe opp ca. 2,5 cm hud, sett Autoinjektor på 6. Dersom pasienten har svært lite kroppsfett og ikke greier å knipe opp 2,5 cm hud, bør pasienten unngå å injisere i dette området. Dersom det ikke er noe sted på kroppen hvor man greier å knipe opp 2,5 cm hud, prøv å sett Autoinjektor på 4 eller bruk den manuelle sprøyten (se side 26). 24

25 Injeksjonsteknikk En god injeksjonsteknikk hjelper pasienten med å redusere hudreaksjoner. Man bør oppfordres til følgende: Ikke fjern luftboblen før injeksjon Se til at medikamentet har romtemperatur Husk å stille inn riktig nåledybde ved bruk av Autoinjektor Når man har tatt av den sorte nålehetten, rist av eventuelt overskudd slik at nålehodet er tørt. Ikke tørk med papir eller klut Ved bruk av Autoinjektor, slå forsiktig på nålebeholderen, mens du holder Autoinjektor nedover, for å sikre at nålehodet er tørt Fjern nålen i en rett bevegelse, unngå å dra i huden Ikke sett injeksjonen på innsiden av armer eller lår, heller ikke på strekkmerker (kan settes mellom), tatoveringer eller fødselsmerker Ikke sett på områder der man lett får kramper Ikke sett på områder der friksjon fra klær kan skape irritasjon (f.eks. bukselinning) Ikke gni på injeksjonsstedet etter injeksjon, men press forsiktig Bruk dagbok til å føre opp steder som fungerer bra og steder som ikke fungerer Husk at man ikke skal bruke samme sted før etter 7 dager Pasientdagbok 25

26 Å injisere med manuell sprøyte Å injisere med manuell sprøyte Knip opp en hudfold og stikk nålen inn. Pasienten må slippe hudfolden FØR Copaxone injiseres. 1 Før nålen helt inn i huden i en 90 vinkel, og støtt håndleddet mot kroppen. 2 Hvis en ikke kan knipe opp en hudfold på 2,5-5 cm, før nålen inn i en vinkel på ca Slipp huden FØR stempelet presses ned. 4 Når pasienten har injisert, fjern nålen i en rett bevegelse, unngå å dra i huden. OBS! IKKE knip opp en hudfold ved bruk av Autoinjektor. Sett injeksjonen i en 90 vinkel på huden. Ett lett trykk er alt som skal til. 26

27 27

28 28

29 Forberedelser og bruk av Autoinjektor Veiledning for MS-sykepleier for opplæring av pasienten. Hettefjerner Dybdejusterer Sprøyteholder Indikatorvindu Injektordel Blå injeksjonsknapp 29

30 Forberedelse og bruk av Autoinjektor 1 Autoinjektor er et automatisk injeksjonsredskap for bruk av Copaxone ferdigfylte sprøyter. For å unngå skader må den alltid brukes med en fylt sprøyte inni. Sørg for å rette spissen på Autoinjektor vekk fra kroppen og andre når sprøyten legges inn. Pasienter med normalt kroppsfett anbefales bruk av dybde 8. 2 Ved injeksjon med Autoinjektor kan nåldybden varieres fra 4-10 mm, og anbefalt dybde kan variere fra person til person. Riktig nåldybde bør bestemmes i samråd med lege eller sykepleier før bruk av Autoinjektor (se side 24). Ved hjelp av hettefjerneren kan dybdejustereren skrus inn i sprøyteholderen. Ved å skru den inn, økes nåldybden. Ved å skru den ut, minskes nåldybden. 3 Gjør i stand Copaxone-sprøyten som vanlig. La nålhetten sitte på. 30

31 4 Skru sprøyteholderen fra injektordelen. 5 Hold injektordelen med én hånd. Pass på at den blå injeksjonsknappen ikke trykkes inn. Snu sprøyteholderen og press med den røde hettefjerneren mot det gule stempelet. 6 Dytt sprøyteholderen i rett vinkel mot det gule stempelet i injektordelen til det høres et klikk. Klikk! 7 Sørg for at hettefjerneren er skjøvet helt inn i dybdejustereren. 8 Sett sprøyteholderen og hettefjerneren på en flat overflate. 31

32 Forberedelse og bruk av Autoinjektor 10 Sett en Copaxone-sprøyte inn i sprøyteholderen med nålspissen først. Ved hjelp av plasthylsen presses sprøyten deretter inn i sprøyteholderen med et fast trykk til en merker at sprøyten klikker på plass. 11 Skru sprøyteholderen og injektordelen sammen. Pass på at den blå injeksjonsknappen ikke trykkes inn. OBS! Bruk aldri en Copaxone ferdigfylt sprøyte hvis den er sprukket eller ødelagt. 32

33 12 Når man er klar til å foreta injeksjonen, holdes injektordelen med én hånd. Med den andre hånden fjernes nålhetten ved å dra hettefjerneren vekk fra injektordelen. Dette gjøres med en fast bevegelse. Nålhetten følger med hettefjerneren når den dras ut. 13 Snu hettefjerneren opp ned for å fjerne nålhetten. Nålhetten har både en sort gummidel og en transparent plastdel. Sørg for at begge deler følger med. 14 Dersom hverken den sorte eller transparente delen faller ut, bør sprøyteholderen og injektordelen skrus fra hverandre. Sprøyten må fjernes og man må starte på nytt med en ny sprøyte. 33

34 Forberedelse og bruk av Autoinjektor 15 Da en dråpe fortsatt kan være på nålespissen, klapp forsiktig mot Autoinjektoren. Ikke rist! Ikke legg Autoinjektoren ned etter at du har tatt av den røde hettefjerneren, for da kan det komme flere dråper på nålespissen. 16 Sett Autoinjektoren i 90 vinkel mot huden. Tips: Unngå å presse Autoinjektoren mot huden. Det er lettest om du holder nederst på sprøytebeholderen med en hånd, uten å anvende noe press på huden. 17. Trykk på den blå injektorknappen. Copaxoneoppløsningen blir så gradvis sprøytet inn. Dette tar ca. 10 sekunder. OBS! Husk at pasienten IKKE skal knipe opp en hudfold ved bruk av Autoinjektor. Sett injeksjonen i en 90 vinkel på huden. Ett lett trykk er alt som skal til. 34

35 18. Injeksjonen er fullført når det røde merket kommer frem i indikatorvinduet. 19 Etter injeksjonen kan nålen klippes av med en nåleklipper. Deretter kastes sprøyten i en søppelbøtte. 20 Autoinjektoren rengjøres ved å tørke med en lett fuktig klut ved behov. Ikke legg Autoinjektoren i vann! 21 For lagring, skru Autoinjektoren sammen igjen og sett den rød hettefjernern tilbake i dybdejustereren. 22 Pasienten skal notere i dagboken hvilket injeksjonssted som ble benyttet. OBS! Når injeksjonen er fullført vent minst 20 sekunder til og fjern Autoinjektoren fra injeksjonsstedet. Dette tillater Copaxone å spre seg fra det subkutane fettvevet og forhindrer væsken i å renne tilbake til stikkstedet. 35

36 36

37 Mulige bivirkninger du bør informere pasienten om De mest vanlige bivirkninger er lokale hudrekasjoner. Enkelte kan oppleve at andre sporadiske reaksjoner. Pasienten bør oppfordres til å kontakte MS-sykepleier eller lege ved spørsmål om bivirkninger. 37

38 Mulige bivirkninger Vanlige bivirkninger De mest vanlige bivirkninger ved bruk av Copaxone er lokale hudreaksjoner på injeksjonsstedet: Rødhet/hevelse Kløe Ubehag (smerte og svie) Fortykninger Lipoatrofi Reaksjoner på injeksjonssteder er ikke uvanlig, men avtar over tid. Sporadiske bivirkninger Noen mennesker kan oppleve sporadiske bivirkninger ved bruk av Copaxone. Det kan være øyeblikkelige reaksjoner som: rødflammet bryst eller ansikt en følelse av tranghet i brystet kortpustethet rask hjerterytme (hjertebank) Disse symptomene forårsaker vanligvis ikke problemer. De er meget sjeldne, men viktige å være oppmerksom på. Pasienten må prøve å forholde seg rolig. Symptomene er ikke farlige og forsvinner som regel i løpet av en halv time. Pasienten skal likevel ta kontakt med lege eller MS-sykepleier om de oppstår. 38

39 C Copaxone Teva Immunmodulerende middel. ATC-nr.: L03A X13 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: Hver ferdigfylt sprøyte (1 ml) inneh.: Glatirameracetat 20 mg tilsv. glatiramerbase 18 mg, mannitol, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Behandling av pasienter som har gjennomgått en isolert nevrologisk hendelse, og som vurderes å ha høy risiko for å utvikle klinisk manifest multippel sklerose (CDMS). Reduksjon av residivhyppighet hos ambulante pasienter (som kan gå uten hjelp) med tilbakefallende, remitterende ( relapsing-remitting ) multippel sklerose (MS) karakterisert av minst to attakker med nevrologisk funksjonsnedsettelse siste 2 år. Er ikke indisert ved primær eller sekundær progressiv sykdom. Dosering: Voksne: Anbefalt dosering er 20 mg (1 ferdigfylt sprøyte) gitt som s.c. injeksjon 1 gang daglig. Behandlingslengde er ikke dokumentert. Avgjørelse om langtidsbehandling bør tas etter individuell vurdering av behandlende lege. Pasienter skal instrueres i selvinjeksjonsteknikk og kontrolleres av lege eller sykepleier ved første selvinjisering og 30 minutter etterpå. Nytt injeksjonssted skal velges hver dag for å redusere sjansen for irritasjon og smerte på injeksjonsstedet. Områder for selvinjeksjon er mageregion, armer, hofter og lår. Barn: Anbefales ikke til barn <12 år da det ikke finnes nok informasjon om bruk i denne aldersgruppen. Eldre: Klinisk dokumentasjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Klinisk dokumentasjon mangler. Kontraindikasjoner: Kjent allergi mot glatirameracetat eller mannitol. Graviditet. Forsiktighetsregler: Skal bare gis subkutant. Start av behandling skal kontrolleres av nevrolog eller lege med erfaring i behandling av MS. Behandlende lege skal forklare pasienten at følgende reaksjoner kan oppstå innen få minutter etter injeksjonen (umiddelbar postinjeksjonsreaksjon): Vasodilatasjon ( flushing ), brystsmerter, dyspné, palpitasjoner eller takykardi. De fleste symptomene er kortvarige og opphører spontant uten sekveler. Dersom alvorlige bivirkninger oppstår, skal behandlingen umiddelbart stoppes og behandlende lege eller akuttmedisiner kontaktes. Symptomatisk behandling kan igangsettes. Pasienter med kjent hjertelidelse skal kontrolleres regelmessig under behandlingen og forsiktighet bør utvises. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. bronkospasme, anafylaksi eller urticaria) kan i sjeldne tilfeller oppstå. Dersom reaksjonen er alvorlig, skal egnet behandling påbegynnes og preparatet seponeres. Reaktive antistoffer mot glatirameracetat er funnet etter langtidsbehandling, men det er ikke holdepunkter for at disse nøytraliserer eller påvirker den kliniske effekten av preparatet. Ved nedsatt nyrefunksjon skal nyrefunksjonen kontrolleres under behandlingen. Det finnes ikke holdepunkter for glomerulær utfelling av immunkomplekser, men muligheten kan ikke utelukkes. Egnet prevensjonsmiddel må brukes så lenge behandlingen pågår. Interaksjoner: Økt forekomst av reaksjoner på injeksjonsstedet er sett hos pasienter som samtidig får kortikosteroider. In vitro-studier tyder på at glatirameracetat i blodet er sterkt bundet til plasmaproteiner, men at det hverken fortrenges av eller fortrenger fenytoin eller karbamazepin. Siden glatirameracetat teoretisk sett kan påvirke distribusjonen av proteinbundne substanser, skal likevel samtidig bruk av slike preparater kontrolleres nøye. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Data om bruk hos gravide er utilstrekkelig. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. å forutsi effekt på graviditet, embryo-/føtal utvikling, fødsel og postnatal utvikling. Skal ikke brukes av gravide. Overgang i morsmelk: Ukjent. Forsiktighet skal utvises ved administrering til ammende. Fordelene for moren skal veies mot risiko for barnet. Bivirkninger: Mest hyppig rapporterte bivirkninger er reaksjoner på injeksjonsstedet. De vanligste lokale reaksjonene er erytem, smerte, oppfylling, kløe, ødem, inflammasjon og hypersensitivitet. Umiddelbar postinjeksjonsreaksjon oppstår hos inntil 41% av pasientene. Svært vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Vasodilatasjon. Hud: Utslett. Infeksiøse: Influensa. Luftveier: Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, ryggsmerter. Nevrologiske: Hodepine, hypertoni. Psykiske: Angst, depresjon. Øvrige: Tretthet, brystsmerter, reaksjoner på injeksjonsstedet, smerter. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Anorektiske tilstander, obstipasjon, karies, dyspepsi, dysfagi, fekal inkontinens, oppkast. Hjerte/kar: Palpitasjoner, takykardi. Hud: Ekkymose, hyperhidrose, pruritus, hudlidelser, urticaria. Immunsystemet: Allergisk reaksjon. Infeksiøse: Bronkitt, gastroenteritt, Herpes simplex, mellomørebetennelse, rhinitt, tannabscess, vaginal soppinfeksjon. Lever/galle: Unormale leverfunksjonsprøver. Luftveier: Hoste, sesongbetont rhinitt. Muskel-skjelettsystemet: Nakkesmerter. Nevrologiske: Endret smakssans, hypertoni, migrene, taleproblemer, synkope, tremor. Nyre/urinveier: Økt vannlatingstrang, hyppig vannlating, urinretensjon. Psykiske: Nervøsitet. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, vektøkning. Svulster/cyster: Benigne neoplasmer i huden, neoplasma. Øre: Ørelidelser. Øye: Dobbeltsyn, øyelidelser. Øvrige: Frysninger, ansiktsødem, atrofi ved injeksjonssted, lokale reaksjoner, perifert ødem, ødem, feber. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Leukocytose, leukopeni, splenomegali trombocytopeni, unormal lymfocyttmorfologi. Endokrine: Struma, hypertyreoidisme. Gastrointestinale: Kolitt, polypper i kolon, enterokolitt, raping, øsofagus ulcer, periodonitt, rektalblødning, forstørrede spyttkjertler. Hjerte/kar: Ekstrasystoler, sinusbradykardi, paroksysmal takykardi, åreknuter. Hud: Angioødem, kontaktdermatitt, erythema nodosum, nodulære forandringer i huden. Infeksiøse: Abscesser, cellulitter, furunkulose, Herpes zoster, pyelonefritt. Kjønnsorganer/bryst: Brystspreng, erektil dysfunksjon, uterusprolaps, priapisme, lidelser i prostata, unormal celleprøve av cervix, lidelser i testiklene, vaginal blødning, vulvovaginale lidelser. Lever/galle: Cholelitasis, hepatomegali. Luftveier: Apné, kvelningsfornemmelse, neseblødning, hyperventilering, laryngospasme, lungelidelser. Muskel-skjelettsystemet: Artritt, bursitt, smerter i flankene, muskelatrofi, osteoartritt. Nevrologiske: Canalis carpi-syndrom, kognitiv svekkelse, kramper, dysgrafi, dysleksi, dystoni, motorisk dysfunksjon, myoklonus, nevritt, nevromuskulær blokkering, nystagmus, paralyse, peroneuslammelse, stupor, synsfeltdefekt. Nyre/urinveier: Hematuri, nefrolitiasis, urinveislidelser, urinforandringer. Psykiske: Unormale drømmer, forvirringstilstand, eufori, hallusinasjoner, fiendtlighet, mani, personlighetsforandringer, suicidalforsøk. Stoffskifte/ernæring: Alkoholintoleranse, gikt, hyperlipidemi, økning i blodnatrium, nedgang i serumferritin. Svangerskap: Abort. Svulster/cyster: Hudkreft. Øye: Katarakt, lesjoner i cornea, øyetørrhet, øyeblødning, ptosis, mydriasis, optisk atrofi. Øvrige: Cyste, Hang over -effekt, hypotermi, inflammasjon, nekrose ved injeksjonssted, lidelser i slimhinnene, postvaksinasjonssyndrom. Bivirkninger rapportert som sjeldne (<1/1000): Anafylaktoide reaksjoner. Overdosering/ Forgiftning: Symptomer: Overdosering (opptil 80 mg) er rapportert. Ingen andre bivirkninger var assosiert med disse tilfellene enn de nevnte ovenfor. Behandling: Pasienter skal overvåkes og egnet symptomatisk behandling og understøttende terapi påbegynnes. Egenskaper: Klassifisering: Glatirameracetat er acetatsaltet av syntetiske polypeptider, inneholdene fire naturlig forekommende aminosyrer: L-glutaminsyre, L-alanin, L-tyrosin og L-lysin. Gjennomsnittlig molekylvekt dalton. Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig kjent, men antas å virke ved å endre immunprosesser som sannsynligvis er ansvarlig for patogenesen ved MS. Induserer og aktiverer trolig glatirameracetat-spesifikke supressor T-celler i periferien. Absorpsjon: Rask. Proteinbinding: Sterkt bundet til plasmaproteiner. Metabolisme: Etter s.c. administrering nedbrytes en stor del av dosen hurtig i det subkutane vev til deler med lavere molekylvekt. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevar alltid den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Oppbevares i kjøleskap ved 2-8 C. Skal ikke fryses. Hvis de ferdigfylte sprøytene ikke kan oppbevares i kjøleskap kan de oppbevares i romtemperatur (15-25 C) i inntil 1 måned. De skal deretter returneres til oppbeva-ring i kjøleskap. Pakninger og priser: 28 stk. (ferdigfylte sprøyter) kr 8084,70. Sist endret:

40 Copaxone er et registrert varemerke fra Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Autoinjektor et registrert varemerke fra Owen Mumford, Ltd. Foto side 1,19,27,38: Andreas Kindler/gettyimages Strandveien 15 N-1325 Lysaker Telefon: Telefaks: NO. COP

C Copaxone Teva Immunmodulerende middel. ATCnr.: L03A X13 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: Hver ferdigfylt sprøyte (1 ml) inneh.: Glatirameracetat 20 mg tilsv. glatiramerbase 18 mg, mannitol, vann

Detaljer

Hvordan bruke COPAXONE

Hvordan bruke COPAXONE Hvordan bruke COPAXONE Foto: Bill Ling/Taxi/gettyimages Fordeler med COPAXONE Kontrollerer inflammasjonen 1 Reduserer aksontap 2 Få bivirkninger 1,3,4 Automatisk injeksjonssystem Ferdigfylte sprøyter Mulige

Detaljer

Copaxone er ikke indisert ved primær eller sekundær progressiv sykdom.

Copaxone er ikke indisert ved primær eller sekundær progressiv sykdom. 1. LEGEMIDLETS NAVN Copaxone 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 40 mg glatirameracetat*, tilsvarende

Detaljer

Dosering Anbefalt dosering hos voksne er 20 mg glatirameracetat (en ferdigfylt sprøyte) gitt som subkutan injeksjon en gang daglig.

Dosering Anbefalt dosering hos voksne er 20 mg glatirameracetat (en ferdigfylt sprøyte) gitt som subkutan injeksjon en gang daglig. 1. LEGEMIDLETS NAVN Copaxone 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 20 mg glatirameracetat*, tilsvarende

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Natalizumab (Tysabri )

Natalizumab (Tysabri ) Natalizumab (Tysabri ) Tysabri kan hindre funksjonsnedsettelse og anfall hos pasienter med multippel sklerose. Tysabri er et forholdsvis nytt legemiddel som brukes i behandlingen av pasienter med svært

Detaljer

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient alirokumab Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient Denne brosjyren er basert på pakningsvedlegget til Praluent. Les hele pakningsvedlegget og PRALUENT pennens bruksanvisning før du går i

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

1 ml injeksjonsvæske inneholder 20 mg glatirameracetat*, tilsvarende 18 mg glatiramer base per ferdigfylt sprøyte.

1 ml injeksjonsvæske inneholder 20 mg glatirameracetat*, tilsvarende 18 mg glatiramer base per ferdigfylt sprøyte. 1. LEGEMIDLETS NAVN Copemyl 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder 20 mg glatirameracetat*, tilsvarende 18

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for helsepersonell om behandling av urinsyregiktanfall som ikke responderer på standardbehandling

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Firazyr 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte Icatibant

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Firazyr 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte Icatibant Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Firazyr 30 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte Icatibant Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Patientinformation. Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) En foreldreguide til barn som behandles med Metex /Metex penn

Patientinformation. Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) En foreldreguide til barn som behandles med Metex /Metex penn SE Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) Patientinformation En foreldreguide til barn som behandles med Metex /Metex penn metotreksat Kjære Foreldre, Ditt barn har blitt diagnostisert

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging MS-Attakk: behandling og oppfølging; Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Anne Britt Skår, Tori Smedal, Randi Haugstad, Lars Bø Behandlingsforløp

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. metotreksat

Informasjonsbrosjyre. metotreksat NO Informasjonsbrosjyre metotreksat Metotreksat Metotreksat er i dag et godt etablert legemiddel for behandling av forskjellige infl ammatoriske sykdommer som revmatoid artritt, psoriasis og Crohns sykdom.

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Injeksjonsteknikk. Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen. Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006

Injeksjonsteknikk. Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen. Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006 Injeksjonsteknikk Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006 Avstand hud - muskel Mage/Lår Armer/Baken 9 mm 15 mm 14 mm 7 mm 23 mm 14 mm 28 mm 36

Detaljer

PREPARATOMTALE. Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Vero-celler, renses og inaktiveres.

PREPARATOMTALE. Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Vero-celler, renses og inaktiveres. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Veropol Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose = 0,5 ml: Poliovirus type 1, inaktivert Poliovirus type 2,

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter Pasientveiledning BAVENCIO (avelumab) Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Informasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

Helsenett.no - Sist oppdatert fredag 22. november :08 Skrevet av Christian Anker. Hva er MS?

Helsenett.no - Sist oppdatert fredag 22. november :08 Skrevet av Christian Anker. Hva er MS? Hva er MS? Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom kjennetegnet av akutte betennelser og kronisk avtagende funksjon i ulike deler av hjernen og ryggmargen som følge av en feil i immunforsvaret. De

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ditt navn: Din adresse: Ditt telefonnummer: Din leges navn: _ Din leges adresse: _ Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter Din leges telefonnummer: _ Her kan du notere legens

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. metotreksat

Informasjonsbrosjyre. metotreksat Informasjonsbrosjyre metotreksat Metotreksat Metotreksat er i dag et godt etablert legemiddel for behandling av forskjellige inflammatoriske sykdommer som revmatoid artritt, psoriasis og Crohns sykdom.

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

Attakkforløp HUS 27.05.15

Attakkforløp HUS 27.05.15 Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Utarbeidet av Anne Britt Skår, Lars Bø, Randi Haugstad og Tori Smedal. Behandlingsforløpet ved multippel sklerose-attakker vil være forskjellig ulike steder

Detaljer

Patientinformation. Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) En foreldreguide til barn som behandles med Metex penn/metex

Patientinformation. Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) En foreldreguide til barn som behandles med Metex penn/metex SE Å leve med barneleddgikt - Juvenil idiopatisk artritt (JIA) Patientinformation En foreldreguide til barn som behandles med Metex penn/metex metotreksat Kjære Foreldre, Ditt barn har blitt diagnostisert

Detaljer

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591 Side 1 av 13 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn dulaglutid Dette legemidlet

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ferdigfylte Stelara -sprøyter! Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter 2 Dette heftet inneholder viktig informasjon om Stelara (ustekinumab) som du har fått foreskrevet til

Detaljer

Bruk av. En veiledning for helsepersonell

Bruk av. En veiledning for helsepersonell Bruk av En veiledning for helsepersonell Når Kineret blir forskrevet for cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS), vennligst kommuniser informasjonen som er fremlagt i dette heftet til pasienten/omsorgspersonen

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Pakningsvedlegg Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning: Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

Mylan_NO_epipenprosjyre.indd :07:53

Mylan_NO_epipenprosjyre.indd :07:53 PASIENTBROSJYRE Mylan_NO_epipenprosjyre.indd 1 21.02.2017 14:07:53 1 HVA ER ANAFYLAKSI? Anafylaksi er en alvorlig allergisk reaksjon og kan være livstruende. Symptomene kan oppstå i løpet av sekunder eller

Detaljer

for Revmatoid Artritt (RA) og kjempecellearteritt (GCA) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN

for Revmatoid Artritt (RA) og kjempecellearteritt (GCA) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN Til sykepleier RoActemra iv og sc for Revmatoid Artritt (RA) og kjempecellearteritt (GCA) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN En veiledning som skal hjelpe helsepersonell med dosering

Detaljer

Kineret Injeksjonsveiledning

Kineret Injeksjonsveiledning Kineret Injeksjonsveiledning En praktisk medisinsk veiledning, tarbeidet av Sobi Innhold Introdksjon... 3 Oppstart med Kineret... 3 Når skal Kineret gis?... 4 Gjøre klar injeksjonen... 5 Forberede dosen...

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen).

Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen). 1. LEGEMIDLETS NAVN ditebooster, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot difteri og tetanus (adsorbert, redusert innhold av antigen). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pr.

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Bettamousse 1mg/g (0,1 %) skum 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g skum inneholder 1 mg betametason (0,1 %) som valerat Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol

Detaljer

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes).

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes). 1. LEGEMIDLETS NAVN TETAVAX injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot tetanus (adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose (0,5 ml) inneholder: Tetanustoksoid adsorbert til aluminiumshydroksid

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske ketobemidonhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

Detaljer

Multippel sklerose: Behandlings-strategi og nye MS-retningslinjer

Multippel sklerose: Behandlings-strategi og nye MS-retningslinjer Multippel sklerose: Behandlings-strategi og nye MS-retningslinjer Lars Bø Nasjonal kompetansetjeneste for MS Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus Immunmodulerende behandling CIS CDMS/RRMS

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver dose på 0,5 ml inneholder: Renset Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2 stamme) - 25 mikrogram.

PREPARATOMTALE. Hver dose på 0,5 ml inneholder: Renset Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2 stamme) - 25 mikrogram. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Typhim Vi, 25 mikrogram/dose, injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot tyfoidfeber (polysakkarid). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 0,5 ml inneholder:

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon BCG-medac Behandling med BCG-medac - Pasientinformasjon Introduksjon Diagnos Legen din har gitt deg diagnosen urinblærekreft og har anbefalt at du behandles med BCG. Legen din har ansett risikoen for at

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

Din veiledning for YERVOY. Informasjonsbrosjyre til pasient

Din veiledning for YERVOY. Informasjonsbrosjyre til pasient 1 Din veiledning for YERVOY Informasjonsbrosjyre til pasient Innledning Du har fått foreskrevet Yervoy (ipilimumab) av din lege. Yervoy brukes ved behandling av avansert melanom (en type hudkreft) hos

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Dulaglutid Dette legemidlet er underlagt

Detaljer

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Mesasal 500 mg stikkpiller PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mesalazin 500 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpiller

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ORENCIA 125 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ORENCIA 125 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren ORENCIA 125 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte abatacept Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Hvorfor får jeg Metex 50 mg/ml?

Hvorfor får jeg Metex 50 mg/ml? NO metotreksat Metotreksat Metotreksat er i dag et godt etablert legemiddel for behandling av forskjellige inflammatoriske sykdommer som revmatoid artritt og psoriasis. Erfaringer samlet gjennom mer enn

Detaljer

VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN

VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN Til sykepleier - Veileder for dosering og administrasjon RoActemra iv og sc for Revmatoid Artritt (RA) VEILEDER FOR DOSERING OG ADMINISTRASJON TRINN FOR TRINN En veiledning som skal hjelpe helsepersonell

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

Din behandling med XALKORI (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. ELIGARD 22,5 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning leuroprorelinacetat

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. ELIGARD 22,5 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning leuroprorelinacetat Kjøring og bruk av maskiner: Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON

Detaljer

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå?

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? KCS (Kerato Conjunctivitis Sicca) skyldes at enkelte celler i hundens eget immunforsvar angriper tårekjertlene. Dette fører til redusert

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Kineret 100 mg/0,67 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte anakinra

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Kineret 100 mg/0,67 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte anakinra Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Kineret 100 mg/0,67 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte anakinra Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning. betametason

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning. betametason PAKNINGSVEDLEGG Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning betametason Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Focetria injeksjonsvæske, suspensjon

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Focetria injeksjonsvæske, suspensjon PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Focetria injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pandemisk influensa (H1N1) (inaktivert, overflateantigen, med adjuvans) Den mest oppdaterte informasjonen ligger

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere) 1

Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere) 1 Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere) 1 Fra 1.mai 2017 kan flere pasienter med hyperkolesterolemi få individuell stønad på blå resept til PCSK9-hemmere. Nye retningslinjer

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

TRANSPORT OG OPPBEVARING AV MENOPUR 600 IU ELLER 1200 IU. Oppbevares i kjøleskap, men kan i korte perioder. (maks 72 timer) oppbevares i romtemperatur

TRANSPORT OG OPPBEVARING AV MENOPUR 600 IU ELLER 1200 IU. Oppbevares i kjøleskap, men kan i korte perioder. (maks 72 timer) oppbevares i romtemperatur 22587 Menopur 600 IU + 1200 IU.e$S_Ferring 28.10.14 12.08 Side 1 TRANSPORT OG OPPBEVARING AV MENOPUR 600 IU ELLER 1200 IU Oppbevares i kjøleskap, men kan i korte perioder (maks 72 timer) oppbevares i romtemperatur

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

MS KONFERANSEN 9. JUNI 2015 HAMAR; Dagens emne var Progressiv MS Fokus på mestring.

MS KONFERANSEN 9. JUNI 2015 HAMAR; Dagens emne var Progressiv MS Fokus på mestring. MS KONFERANSEN 9. JUNI 2015 HAMAR; Dagens emne var Progressiv MS Fokus på mestring. Karin Hoel, leder i region Øst, åpnet dagen med en hilsen til de fremmøtte. Dagens program, var både interessant og langt,

Detaljer

Metotreksat. Hva er Metex 50 mg/ml?

Metotreksat. Hva er Metex 50 mg/ml? NO metotreksat Metotreksat Metotreksat er i dag et godt etablert legemiddel for behandling av forskjellige inflammatoriske sykdommer som revmatoid artritt, psoriasis og Crohns sykdom. Erfaringer samlet

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Dette legemidlet er underlagt særlig

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Dulaglutid Dette legemidlet er underlagt

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK)

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK) CAPRELSA Vandetanib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer

PREPARATOMTALE. Page 1

PREPARATOMTALE. Page 1 PREPARATOMTALE Page 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Oftagel 2,5 mg/g øyegel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Karbomer 974P 2,5 mg/g Hjelpestoff(er) med kjent virkning: benzalkoniumklorid (0,06 mg/g) For

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller vil få,

Detaljer

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris)

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris) Allergivaksinasjon Allergivaksinasjon 3 Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med allergivaksinasjon, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du

Detaljer

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Kine Willbergh og Hilde Bakke Avdeling for vaksine Vaksinedagene 7.-8. september 2006 1 Disposisjon Influensavaksiner, ulike typer» Levende, svekket vaksine

Detaljer