Vesterålen kulturutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterålen kulturutvalg"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Vesterålen kulturutvalg Visjon : Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet INNHOLD 0. Sammendrag s 3 1. Styring og organisering s 4 2. Noen hovedlinjer i arbeidet s 5 3. Arbeidsoppgaver og resultater s 7 4. Hvordan gikk det? Hvor er vi? Hvor går vi? s Vedlegg s 15

2 Forsidebilde: Bryndis fra Fjardarbygd klatrer på bruskasser under Base Camp 2008 arrangert av Vesterålen friluftsråd. Bryndis deltok i en ungdomsgruppe på 5 fra Øst-Island som et ledd i kultursamarbeidet med Island. Turen til Vesterålen sørget for at hun ble kvitt både flyskrekk og høydeskrekk. Foto: Vesterålen friluftsråd 2

3 0. SAMMENDRAG Vesterålen kulturutvalg har et aktivt år bak seg. Nærmere personer har deltatt som utøvere i arrangementer som Kultursamarbeidet har vært involvert i. Det omfatter utstillinger av samtidskunst, teateroppsetninger, ungdomsprodusert film, friluftsarrangementer og konserter. Så mange som publikummere har møtt opp, det vil si en tredjedel av Vesterålens befolkning. Bokbussen som også når mange, stoppet i 2008 på 108 steder i regionen, og ble brukt av lånere. Økonomi I år 2008 bevilget de seks kommunene i Vesterålen vel 2,6 millioner kroner på forskjellige samarbeidsordninger innenfor kulturområdet. Dette utløste vel 2,4 millioner fra stat, fylkeskommune og privat næringsliv som ellers neppe ville tilfalt kulturlivet i Vesterålen. På grunn av den vanskelige kommuneøkonomien kom det under budsjettbehandlingen for 2009 forslag om å avvikle bokbussdriften. Mange deltok i debatten og et stort engasjement fra forskjellige kulturmiljøer viste både hvilken betydning bussen og det regionale kultursamarbeidet har. Det ble i stedet vedtatt kutt i andre av regionrådets virksomhetsområder. Kreativitet Kultursamarbeidet har som et viktig mål å stimulere til kreativitet blant barn og unge. Man har peilet ut områder der en og en kommune har vanskeligheter med å gi et tilbud alene. Derfor har filmproduksjon gjennom mange år stått sentralt. I 2008 eksploderte nærmest kreativiteten ved at det ble sendt inn 49 filmer til den årlige filmkonkurransen, LATERNA MAGICA. Over 250 unge hadde vært med på å lage film. Ny rekord! Skapende skriving er et annet område som Kultursamarbeidet har satset sterkt på. Det har vært arrangert skrivekurs og gitt ut to litterære antologier med tekster av tilsammen 37 ungdommer fra alle kommunene. Kunst- og kulturstrøm Vesterålen Ett av innsatsområdene knytter seg til fellessatsingen Kunst- og kulturstrøm Vesterålen som har skapt et stort engasjement i alle seks kommunene. Også i 2008 har denne satsingen utløst stor aktivitet. En oversikt viser at godt over hundre større arrangementer har vært gjennomført i alle kommunene. Fem år med internasjonalt samarbeid I fem år har det utviklet seg et nært kultursamarbeid mellom Vesterålen og Øst-Island. Så mange som 18 islendinger deltok i ulike aktiviteter i Vesterålen i 2008, mens 8 vesterålinger besøkte Øst-Island. Utvekslingene har knyttet seg til billedkunst, jazz, rock, journalistikk, friluftsliv, karneval og film. Ungdom og profesjonelle utøvere har vært prioritert. Et gledelig utviklingstrekk ved samarbeidet er at institusjoner og grupper av kunstnere selv tar initiativ og gjennomførerer fellesprosjekter. Et eksempel på det er kollektivutstillingen Kalde kyster varme strender med tolv kunstnere fra begge land. Et annet trekk er at nå deltar også den nordvestlige delen av Irland i samarbeidet. Målet er å få til et trekantprosjekt med støtte fra EU. Tilbakestrøm En viktig del av satsingen til Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er Tilbakestrøm, 90 unge fra alle kommunene inngår i en database med ungdom mellom 20 og 35 år som utdanner seg eller arbeider innfor kunst- og kulturfeltet. Rundt 1/3 av disse har på en eller annen måte vært aktive i prosjektet i 2008 og har mottatt støtte. Den største satsingen i 2008 var vandreutstillingen ETTERSYN med 10 unge vesterålskunstnere. Utfordringer Kulturutvalget står overfor flere utfordringer i Det blir krevende å få til et EU-prosjekt med den vanskelige økonomisituasjonen som særlig har rammet Island. Det kan også bli en utfordring å komme i gang med et regionalt samarbeid om kultur næring siden det ser ut til at ikke alle kommunene stiller med egenandeler. Forslaget om å avvikle bokbussen var et signal om at diskusjoner rundt økonomi vil fortsette. Det gjelder derfor å videreføre det høye aktivitetsnivået for å vise kultursamarbeidets berettigelse. 3

4 1. STYRING OG ORGANISERING Medlemmer: Vibeke Tveit, Vesterålen regionråd John H. Iversen, Andøy Ivan Andreassen, Bø Marion Celius, Hadsel Kurt L. Olsen, Lødingen Arild Pettersen Inga, Sortland Torfinn Kristoffersen, Øksnes Varamedlemmer: Johns Danielsen, Øksnes Marith Bendiksen, Andøy Geir Viggo Pedersen, Bø Renate M. Johansen, Hadsel Einar Gran Ernstsen, Lødingen Line Magnussen, Sortland Inger Lise Brun, Øksens Kulturutvalget har hatt 5 møter og behandlet 43 saker. Sekretariat og administrasjon Basisbemanning: 1 lederstilling (Erik M Bugge), og 50% sekretærstilling (Margrethe Berntsen). Øvrig administrativt og faglig engasjert personell i 2008, se vedlegg til årsrapport. Samarbeidspartnere (institusjoner, private bedrifter og organisasjoner) De viktigste partene i samarbeidsnettverket har i 2008 vært kulturkontorene, kulturløftkomitéene, bibliotekene og kulturskolene i Vesterålen. I tillegg kommer Nordland fylkeskommunes kulturavdeling som er en viktig ekstern samarbeidspartner sammen med Øst-Island kulturråd og kulturavdelingen i Donegal fylke. Samarbeidspartnere Kultursamarbeidet i Vesterålen og administrasjonen har i 2008 samarbeidet om spesielle tiltak med disse institusjonene, organisasjonene og bedriftene: Strand skole / Holmstad skole / Alsvåg skole / Steine skole / Straume skole / Stokmarknes skole / Sandnes skole / Lødingen skole / Melbu skole / Risøyhamn skole / ungdomsfilmselskapene Kreativ Video og Humble Street Productions / Friluftsrådenes Landsforbund / Nordland fylkeskommune / Vesterålen Turlag / RKK Vesterålen / Regsekk (Den regionale kulturelle skolesekken) / Sortland vgs. avd. Kleiva / Salten Friluftsråd / Ofoten Friluftsråd / Forum For Natur og Friluftsliv Nordland / Øksnes leirskole / Øksnes Jeger- og fiskerforening / Øksnes Røde Kors Hjelpekorps / Vesterålen Padleklubb / Flyktningkontoret i Sortland / SFK Ajaks / White Tail / Veolia / Bladet Vesterålen / IBOS Hadsel / Frivillighetssentralen i Sortland / Sortland jeger- og fiskerforening / Sortland Villmarkssenter / Nordland bueskytterkrets / Nordtrafikk AS / kulturkontorene i kommunene / Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavd. / Øst-Island Kulturråd / Lars Saabye Christensen / Vesterålskunstnerne / enkeltkunstnere, gallerier og andre utstillingsansvarlige i Vesterålen / distriktsmusikerne, Sortland kulturskole/ Museum Nord / Museum Nord Sortland museum / Museum Nord - Bø museum / Reginedagan / Galleri Apotheket / Nordland film / Sparebank1 Nord- Norge / Den norske ambassaden i Reykjavik 4

5 Økonomiske tilskudd Vesterålen kulturutvalg/kultursamarbeidet i Vesterålen har i 2008 mottatt økonomisk støtte fra eller fått delprosjekter finansiert i samarbeid med: Partnerskapsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Vesterålen regionråd / Vesterålen Turlag / Nordland fylkeskommune kulturavdelingen / Vesterålen vekst / Friluftsrådenes Landsforbund / Film og Kino / Kultur- og kirkedepartementet / Øst-Island kulturråd / Norsk kulturråd / Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavd. / Frifond / Sparebank1 Nord-Norge / Norsk kulturskoleråd Av stor økonomisk betydning for å få gjennomført de planlagte tiltakene har følgende tilskudd vært særlig viktig: Nordland fylkeskommune, kulturavdelingen v/ kulturavtalen og sceneinstruktørordningen, Nordland fylkeskommune, v/ næringsavdelingen (Partnerskapsavtalen), Friluftsrådenes Landsforbund og Kultur- og kirkedepartementet. Tallresultater 2008 Innsatsområder Kurs o.l. /aktiviteter Publikums. arr. Bokutlån Trykksaker (hefter, bøker, brosjyrer, kassetter, DVDer) Økonomi (avrundet) Primærdeltakere Ant. dager Ant. deltakere Ant. Produksj. Ant. forestillger /utstillinger Antall publikummere Lånere Utlån Produksjoner Ant. eks. Enhet.er solgt Komm. tilskott Ekst. tilskott Stat/fylke Andre tilskott/innt. Kulturkalender 12 x 50 MUSAM ' 25' Bokbuss/litt ' 318' 20' Skapende skriv ' 25' Teater ' 288' Tilbakestrøm ' 103' 250' Film/video ' 60' Kunst- og ' kulturstrøm V.** Int. samarbeid ' 372' 3' Friluftsliv ' 470' 15 ' Kunst ' Kultur - næring 300' Diverse 2 60 Drift V.ålen kulturutvalg 1 064' Totalt ' 2 121' 310' * Gjelder bare salg fra Regionrådet direkte eller til detaljister. Hefter i serien Møte med Vesterålen selges av kommunene, museene o.a Når det gjelder salget av Møte med Vesterålen-serien har salget skjedd gjennom Museum Nord Vesterålsmuseet ** Gjelder bare arrangementer som Kultursamarbeidet har stått bak eller gitt støtte til og ikke Kunst- og kulturstrømkomiteene i kommunene 2. NOEN HOVEDLINJER I ARBEIDET Strategiplanen for Kultursamarbeidet, Kultur for nyskaping (mål og strategier, se vedlegg ) ligger til grunn for innsatsen i Planen er vedtatt av alle seks kommunestyrene og har følgende visjon: Visjon: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Målene som er satt opp kan i korttekst formuleres slik: Å stimulere til aktiv deltakelse, Å sørge for høgt faglig og kunstnerisk nivå, Å bruke kunst og kultur som utviklingsverktøy Å profilere Vesterålen som en mangfoldig, moderne og tradisjonsbevisst region. Kort kommentar til måloppnåelse Årsrapporten viser at arbeidet har ført til stor deltakelse, det har vært tilstrebet høyt faglig nivå og mange tilbakemeldinger viser at det er oppnådd en positiv utvikling og stort mangfold gjennom 5

6 bredden av innsatsområder. Gjennom kontakt og samarbeid med en rekke profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere er et høyt faglig nivå tilstrebet. Satsingen på å få til innsats innenfor kultur næring er et eksempel på at man bruker kulturen som et utviklingsverktøy. I alle publikasjoner, rapporter, konkrete arrangementer og profileringsmateriell er det lagt vekt på å kombinere tradisjon og modernitet. Følgende strategier er vedtatt for å nå målene i strategiplanen Kultur for nyskaping Å få til samarbeidsavtaler med kunst- kulturmiljøer utenfor Vesterålen Å få til samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom bosatt i eller utenfor Vesterålen I kulturarbeidet lokalt og regionalt å bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet Å bevisst bruke treffende språklige bilder og metaforer i utviklingsarbeidet Å knytte nærmere kontakt mellom profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere og næringslivet Å prøve ut et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune på utvalgte områder Kommentarene til hovedlinjene knytter seg i årsrapporten hovedsaklig til strategiene som er vedtatt og hvordan kultursamarbeidet har fulgt dem opp ved prioritering av innsats. Kommentarer til strategipunktene i strategiplanen Kultur for nyskaping : Samarbeidsavtaler med kunst- kulturmiljøer utenfor Vesterålen Kulturutvalget har fulgt opp samarbeidsavtalen med Øst-Island kulturråd og har fått svært positiv kontakt med kulturavdelingen Donegal fylke. Det er også knyttet kontakt med et karnevalsmiljø i Donegal. Samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom LATERNA MAGICA samarbeider konsekvent med ungdom for gjennomføring av festivalen. Det gjelder bl.a. ungdom som går på musikklinja. Dyktige videoungdommer har vært engasjert til en rekke filmoppgaver på oppdrag fra Kultursamarbeidet. En skrivende ungdomsgruppe har selv stått sentralt i utviklingen av en antologi og ungdom fra medie- og kommunikasjonslinja på Stokmarknes har vært brukt som illustratører i en annen antologi. Tilbakestrømmere har også i 2008 vært trukket inn i ulike kulturprosjekter og har vært benyttet i Kultursamarbeidets arbeid. Bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet Kultursamarbeidet igangsatte i 2006 Kunst- og kulturstrøm Vesterålen som er en direkte videreføring av golfstrømprosjektet både når det gjelder innhold og organisering. Fortsatt er prosjektet oganisert etter mannskapsmodellen. Bruke treffende språklige bilder og metaforer Fortsatt er Golfstrømmen en sentral metafor. Det legges også stor vekt på å finne gode titler som "Tilbakestrøm", "Ettersyn", "I mitt stille kammer" og tittel på det mulige EU-prosjektet, "EDGES Three Sides of the Same Sea"". Kontakt kultur næring Arbeidet med å sette fokus på temaet "kultur næring" er videreført gjennom arbeidet med å få til prosjektet Kultur for nyskaping. Samarbeid med Nordland fylkeskommune Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune er videreført fram til og med Det ble i mai avholdt et møte mellom kulturutvalget og fylkesråden for kultur og miljø slik avtalen forutsetter. Samlet sett viser konkretiseringene ovenfor god sammenheng mellom vedtatte strategier og konkret innsats i regi av Kultursamarbeidet i

7 3. ARBEIDSOPPGAVER OG RESULTATER Arbeidsoppgavene refererer til vedtatt arbeidsplan for De fleste av de foreslåtte tiltakene er i gang eller avsluttet. Det er utarbeidet egne rapporter for større delprosjekter og spesielle innsatsområder. INFORMASJON Kulturkalender Tolv kalendere er produsert i samarbeid med kulturkontorene. De er publisert i media, på Internett og i en trykt folder. Informasjon om regionale arrangementer Pressemeldinger etc. om større regionale arrangementer, samt kontinuerlig oppdatering av hjemmesidene 2www.vestreg.no/kultur. Nettstedet Vesterålen online ( 3Hwww.vol.no) og etter hvert Bladet Vesterålens nettsider (4Hwww.blv.no ) har flittig informert om aktivitetene. DVD-produksjoner Kultursamarbeidet har sørget for 2 DVD-produksjoner som dokumenterer større arrangementer og forestillinger. Samarbeidet med unge, dyktige videoprodusenter gjelder alle produksjonene: Dokumentasjonsvideo om LATERNA MAGICA 2007, produsent ungdomsfirmaet Ragnarock film, Hadsel Dokumentasjonsvideo om LATERNA MAGICA 2008, produsent, ungdomsfirmaet Humble Street Productions, Sortland MUSIKK Musikksamarbeidet i Vesterålen, MUSAM (Egen årsrapport) Musikksamarbeidet i Vesterålen er både et viktig nettverk for kulturskolene (rektorer og lærere) og en ordning som iverksetter konkrete tiltak. I 2008 har mye av innsatsen vært konsentrert rundt skrivekurs, utgivelse av en antologi med tekster fra ett av kursene og Vesterålen juniororkester. Det har vært arbeidet for å få i gang et regionalt ungdomskor. Et omfattende arbeid med innsamling og arrangering av folkemusikk Folkemusikk inn i framtida avsluttes første halvår Unge og voksne deltar på like fot i et stort orkester på LVO-samlinga i oktober! De erfarne er faddere for de ferske. Foto: Leif Egil Andreassen LITTERATUR Bokbussen i Vesterålen (Egen årsrapport) Totalutlån 2008: (2007: ) bøker, herav for barn (2007: ). Bokbussen har ca lånere (inkl. institusjoner). Den stopper 108 steder. For bokbussen har utlånet gått noe ned dette året, vesentlig fordi bussen treffer skolefrie dager på bussens turnus. Dette er naturlige svingninger. I 2008 mottok bussen markedsføringsmidler fra fylket (kr ). Dette ble rettet mot barnehagebarn. Klovnen Knut ble med på tre dagers turne til barnehagene som bruker Bokbussen i Vesterålen. Ca 460 barn fikk denne opplevelsen med to og tre forestillinger pr dag. Klovnen Knut ble med bokbussen på turne i Vesterålen. Her gjøgler han for barn i Bøhallen. Foto: Bjørn E. Halvorsen 7

8 I september laget NRK TV reportasje om en hel dag i bussen. Innslaget ble sendt i distriktsnyhetene for Nordland i forbindelse med forslaget om nedlegging av bokbussen som har eksistert i 23 år. Forslaget om å legge ned bokbusstilbudet pga. en vanskelig kommunal økonomi ble ikke tatt til følge. Spesielt grunnskolene og folk i utkantene synes godt om tilbudet. Det står som kjent dårlig til med skolebibliotekene og det er trolig vesentlig dyrere å ruste opp disse fremfor å beholde bokbussen. Salg av publikasjoner Til sammen 165 bøker, 347 hefter, 5 kassetter og 5 DVDer. Fra digitalt skriveverksted til antologi Som avslutning på det digitale skriveverkstedet, Opp fra harddisken ( ) ble det høsten 2007 igangsatt produksjon av en antologi, vi har møttes her før med Lars Saabye Christensen og Erik Bugge som redaktører. Den presenterte 28 unge forfattere som hadde deltatt på Opp fra harddisken samt tre fotografer fra Hadsel vgs, Medie- og kommunikasjonslinja. Boka ble lansert våren Den er finansiert gjennom kulturavtalen med fylkeskommunen. Lansering av boka «vi har møttes her før» med noen av forfatterne, fotografene og Lars Saabye Christensen Ungdomsprodusert antologi, Mer enn bare alt På bakgrunn av skrivekurset Slipp teksten løs! II ble det gjennomført en prosess med nok en antologi, produsert vesentlig av ungdommene (9) selv og med kursleder Mikke Bugge som redaktøer og faglig ansvarlig. De unge bidro med utvelgelse av tekster, layout, illustrasjoner, markedsføring, lansering og salg. Produksjonen var finansiert gjennom kulturavtalen med Nordland fylkeskommune. Fra signeringa av boka i Saabyes bibliotek, der den ble lansert TEATER OG FILM Regional sceneinstruktør (Egen årsrapport fra sceneinstruktøren til fylkeskommunen.) Sceneinstruktøren har vært involvert i 13 ulike forestillinger, enten som hovedansvarlig eller delansvarlig. Antall aktører: 490, publikumsoppslutning: Av større prosjekter som sceneinstruktøren har vært involvert i kan nevnes Neshallrevyen på Stokmarknes, Nøtteknekkeren på Dverberg, Blues Brother Noraførr i Lødingen og LATERNA MAGICA på Sortland. Sceneinstruktøren har også hatt dansekurs i Bø og i Andøy. Fra premieren på Neshallrevyen i Neshallen der sceneinstruktøren hadde hovedansvar for instruksjon. 8

9 Det har vært igangsatt et større teaterprosjekt i samarbeid med Hadsel kulturskole, De Unges Scene som skal ha premiere i februar og vises på fylkescene i Stamsund. Sceneinstruktøren har vært engasjert som manuskonsulent i flere sammenhenger, hatt oppdrag knyttet til revyoppsetninger og hatt oppdrag i flere grunnskoler. De mest omfattende prosjektene i 2008 har vært arbeidet med den tradisjonsrike Neshallrevyen som i flere år ikke har hatt oppsetninger. LATERNA MAGICA film- og videofestival (Egen rapport) Festivalen ble gjennomført i nært samarbeid med Sortland kino/sortland kulturkontor. Tema: Lik - Ulik" og knyttet til mangfoldsåret, noe som avspeilet seg i en rekke arrangementer. Over 350 unge var involvert i filmproduksjon, utstillinger eller deltok i aktiviteter. Publikumstall totalt utenom filmer i Sortland kino var rundt 3 200, i all hovedsak barn og unge. Filmkonkurransen hadde i 2008 rekordmange 49 bidrag fra samtlige vesterålskommuner. Prisene ble delt ut på den regionale filmfesten. Sceneinstruktøren Yngste klasse, fjorårets 6. klasse fra Strand vant sin hadde ansvaret for regi. Kinosalen på Sortland var klasse med animasjonsfilmen Det flyvende huset nært fullsatt. Ellers ble det arrangert en kunstutstilling, "Lik - Ulik" v/elever fra Sortland kulturskole. Det var visning av 4 kortfilmer laget av filmstudenter eller profesjonelle filmfolk (tilbakestrømmere) fra Vesterålen. Det ble arrangert skole- og barnehageforestillinger med kvalitetsfilm for ca barn og unge. En kunstnerisk videoinstallasjon, Likt ulikt av Rolf Brustad var en suksess og to kulturkvelder ble arrangert i Kvitbrygga. Samlet sett var dette en meget vellykket uke med fokus på film, barn og ungdom og flerkultur som tema. Det var også rekordmange engasjert i filmproduksjon og som kom på filmfesten. KUNST Kunst i Vesterålen - to-språklige brosjyrer Sommeren 2008 ble det utgitt en brosjyre på to språk som presenterer kunstnere og gallerier i Vesterålen, samt spennende møter og opplevelser mellom ulike kunstuttrykk og kunstnere. Brosjyren ble trykt i (no) / (eng) eksemplarer og er godt mottatt både av de presenterte kunstnerne og publikum. Samarbeid med Vesterålskunstnerne Kultursamarbeidet har de siste tre årene gitt et driftstilskudd for å gjøre Sommerutstillinga i Galleri Apotheket på Stokmarknes mulig. Lederen for Vesterålskunstnerne gjorde i kontakt med sekretariatet en omfattende jobb for å få til fellesutstillingen Kalde kyster varme strømmer (se nedenfor). Den ble vist på Stokmarknes, i Bø og i Harstad. 9

10 FRILUFTSLIV Vesterålen friluftsråd (egen årsrapport) Vesterålen Friluftsråd er fra 1. januar 2007 etablert som en permanent satsning i regi av Vesterålen regionråd. Samtlige kommuner vedtok høsten 2006 å gjøre friluftsrådet fast med bakgrunn i positive resultater. Av større tiltak og prosjekter kan nevnes: Kleiva-lekan (vinteraktivitetsdag for psykisk utviklingshemmede), Flerkulturelt friluftsliv i Vesterålen, Base Camp Vesterålen for ungdom med 5 deltakere fra Øst-Island og prosjektet En helsebringende skole. Det har også vært arrangert turer for ungdom i samarbeid med turlaget, tre skoler har hatt fortellerbesøk i friluft og det er igangsatt arbeid med produksjon av skilt for kyststiene i Andøy og Bø. Fra Base Camp på Skogsøya Foto: Vesterålen friluftsråd Friluftsrådet har inngått samarbeidsavtale om folkehelse med Nordland fylkeskommune. Informasjonsmateriell 2008: Drift av egen web-side og kartlegging av og informasjon om jakt- og fiskemulighetene i Vesterålen. Ny webadresse; 5Hwww.fiskejakt.no. KULTUR SKOLE Den kulturelle skolesekken Fra 2008 inngikk regionale tilbud innenfor Den kulturelle skolesekken i MUSAMs ansvarsområde. Prosjektet Fortellinger i friluft ble fullført våren KULTUR NÆRING Kultur for nyskaping samarbeid og samspill kultur - næring Forprosjektet Kultur for nyskaping ble gjennomført vinteren Prosjektbeskrivelsen bygger på utredningen skrevet av Ingrid Lekven, Bø og er ført i pennen av firmaet A priori v/grethe Stave. Det er bevilget kr 300 fra RDA-midlene til prosjektet. Søknad ble sendt til alle kommunene. Sen behandling og manglende svar har gjort at det ikke har vært mulig å følge opp prosjektet. Følgende tilbakemeldinger fra kommunene har kommet ved årsskiftet. Andøy: Støtter prosjektet med 2 x kr 25, Bø: Støtter prosjektet med 2 x kr 25, Hadsel: Støtter prosjektet med 2 x kr 25, Lødingen: Svar mangler, Sortland: Støtter prosjektet, men med arbeidsinnsats, ikke penger, Øksens: Støtter prosjektet med 2 x kr 25 KOMPETANSEUTVIKLING Kompetanseutviklingen er knyttet opp mot mannskapssamlinger i samarbeidsprosjektet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen. 10

11 1. Mannskapssamling i mars, Sortland Tema: Kultursatsing i utkantområder Om Donegal og kulturstrategier i det nordvestlige Irland - virkninger lokalt og nasjonalt v/art Offiser Traolach O'Fionnain, Donegal fylkes råd. 2. Mannskapssamling i november, Lødingen Tema: Ungdom som kulturentreprenører v/øystein Bjørstad Lindbeck, Sortland Rockeklubb. KUNST- OG KULTURSTRØM VESTERÅLEN Art Officer Traolach O Fionnen forteller om kultursatsing i Donegal til en engasjert deltaker på møtet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen (Egen årsrapport) Kunst- og kulturstrøm Vesterålen som har en tidshorisont t.o.m. 2010, følger opp den omfattende satsingen i Vesterålen, der Golfstrømmen har vært en sentral metafor og inspirasjonskilde. Kommunene har egne kunst- og kulturstrømkomitéer og gjennomfører en rekke tiltak etter egne arbeidsplaner. Den regionale delen av prosjektet skal både spille en støttende rolle i forhold til kommunene, bistå med noe midler til lokale arrangementer av regional karakter og gjennomføre egne prosjekter. Den regionale innsatsen har i 2008 først vært knyttet til arrangering av to mannskapssamlinger med faglige temaer. I mars på Sortland ble det satt fokus på Kultursatsing i utkantområder, mens temaet i november var Ungdom som kulturentreprenører. (se ovenfor). De to største delprosjektene innenfor Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er Tilbakestrøm og Golfstrømmen internasjonal: Vesterålen Øst-Island (for begge se nedenfor). I tillegg har det vært en prioritert oppgave å styrke det profesjonelle kunstmiljøet og bidra til kunst i det offentlige rom. Særlig omtale av de to delprosjektene: Tilbakestrøm Målet med prosjektet er å bruke ungdom som driver med kunst og kultur på et høyt nivå å skape kreative lenker mellom kulturmiljøer i Vesterålen og de unge. 90 tilbakestrømmere er registrert i en database. De har gjennomført en rekke utstillinger, forestillinger og konserter. Mange har nytt godt av en reisestøtteordning for deltakelse som ressurspersoner i lokale arrangementer. Kultursamarbeidet sto selv for en omfattende fellesutstilling, ETTERSYN med 10 unge billedkunstnere fra Andøy, Hadsel, Sortland og Øksnes. De var enten kunststudenter eller ferdig utdannede billedkunstnere Fylkesråd for kultur, Geir-Ketil Hansen ETTERSYN. I åpnings- talen berømmet han utstillingen og understreket viktigheten av prosjektet Tilbakestrøm for hele Nordland. Utstillingen ble åpnet av fylkesråden for kultur, Geir-Ketil Hansen i Galleri Apotheket på Stokmarknes og ble i løpet av sommeren og høsten vist i de øvrige fem kommunene. Golfstrømmen internasjonal: Austurland - Donegal - Vesterålen Det har i fem år utviklet seg et nært kultursamarbeid mellom Vesterålen og Øst-Island. Fra 2008 har også Donegal fylke i det nordvestlige Irland kommet sterkt med i samarbeidet. 11

12 Utvekslinger Mellom Øst-Island og Vesterålen har det vært gjennomført utvekslinger med ungdomsarbeid, kunst, journalistikk, rock og jazz. En stor fellesutstilling, Kalde kyster varme strender med 12 kunstnere fra Vesterålen og Øst-Island har vært vist på Stokmarknes, i Bø og i Harstad. Visning i Egilsstdir på Øst-Island i januar. Representanter for de tre regionene diskuterer innholdet i et EU-prosjekt i København. Fra venstre: Eileen Burgess, Donegal County Council, Erik Bugge, Vesterålen, Traolach Ó Fionnain,, Donegal County Council og Skuli Björn Gunnarsson, Øst-Island. Foto: Skuli Gunnarsson EU-prosjekt Representanter for de tre regionene har gjennomført et omfattende arbeid med å utarbeide en søknad om midler fra EU til et to-årig fellesprosjekt. Søknad ble sendt den Prosjektideen er å knytte sammen lokal kulturarv i tre utkantregioner formidlet gjennom samtidskunst. Prosjekttittel: EDGES Three Sides of the Same Sea. 4. HVORDAN GIKK DET? HVOR ER VI? HVOR GÅR VI? Arbeidsplan Kultursamarbeidet arbeider etter en rullerende plan som er vedtatt av kulturutvalget. Det vil alltid være på sin plass å se hvorvidt planen er fulgt opp. Gjennomførte og ikke gjennomførte tiltak i forhold til arbeidsplan Kultursamarbeidet har også i 2008 hatt en høgt ambisjonsnivå når det gjelder arbeidsoppgaver. De aller fleste tiltakene i den vedtatte arbeidsplanen er gjennomført. Av ulike årsaker er disse tiltakene ikke igangsatte eller prioriterte: Igangsetting av prosjektet Kultur for nyskaping Samarbeid og samspill kultur - næring Utvikling av web-stedet, Kulturportal Vesterålen Av oppgaver som er gjennomført i tillegg til arbeidsplanen, kan nevnes: Flere større ikke-planlagte tiltak knyttet til samarbeidet med Øst-Island, for eks fellesutstillingen Kalde kyster varme strømmer Planlegging og produksjon med sterk ungdomsmedvirkning av antologien Mer bare alt med tekster fra ett av skriveverkstedet Slipp teksten løs! Planlegging av utstillingssamarbeid mellom regionmuseene i Donegal, Vesterålen og Øst-Island. Etablering av eget websted for prosjektet Edges Three Sides of the Same Sea, 6Hwww.edges.no Engelsk utgave at Kultursamarbeidets hjemmesider Avtale om økonomisk medvirkning fra Norsk kulturråd og Nordland fylkeskommune i det 3-årige utviklingsprosjektet LVO: Samspill gir energi. Noen problemstillinger I tillegg til arbeidsplanen har samarbeidet vedtatte mål og sentrale problemstillinger og strategier å forholde seg til. Nedenfor kommenteres noen av stikkord. Sammenheng mellom det lokale og det regionale Det er et uttalt mål at samarbeidet bidrar til å skape sammenheng mellom det lokale og regionale slik at ikke regionale tiltak "lever sitt eget liv". 12

13 Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er like sterkt en kommunal som et regional satsing. En rekke tiltak og prosjekter er gjennomført lokalt. Kunst- og kulturstrømkomiteene engasjerer seg i svært ulike oppgaver. Den regionale innsatsen er knyttet til samordning, mannskapssamlinger og profilering av prosjektet. I tillegg er det lagt inn betydelige ressurser i delprosjektene Tilbakestrøm, Golfstrømmen internasjonal og engasjementet for å utvikle det profesjonelle billedkunstfeltet. Profesjonelle og amatører Vesterålen kulturutvalgt har de siste årene prioritert profesjonelle kunstnere bl.a. gjennom samarbeidet med organisasjonen Vesterålskunstnerne, journalister og forfattere, filmfolk og med utøvende musikere. Det gjelder også prioriteringer når det gjelder samarbeidet med utlandet der ungdom og profesjonelle har vært prioritert. Ikke minst har kulturutvalget ønsket å følge opp vesterålinger på vei til et profesjonelt yrkesliv gjennom prosjektet Tilbakestrøm. Store deler av Kultursamarbeidets virksomhet er imidlertid rettet mot voksne amatører, barn og ungdom. For eks. fungerer reisestøtteordningen i tilbakestrømsprosjektet som en direkte støtte til kor, korps og orkestre som vil benytte unge utflyttede musikere som støttemusikere eller solister. Aktivitetene innenfor Kunst- og kulturstøm Vesterålen har i hovedsak amatører, barn og ungdom som målgruppe. Friluftsrådet har aktiviteter for folk flest. Ikke minst benyttes dyktige profesjonelle instruktører til å veilede barn og unge innen film, skriving og musikk. Kultursamarbeidet arbeider aktivt for å stimulere til høy kvalitet enten målgruppa er profesjonelle eller ikke-profesjonelle utøvere. Kreativitet Kultursamarbeidet dekker tilbud særlig til ungdom som en og en kommune vanskelig kan få til alene. Det er også i 2008 igangsatt kurs i kreativ skriving. Ungdom har også vært direkte involvert i kreative prosesser innefor musikk, film, scenekunst og praktisk bokproduksjon slik som antologien Mer enn bare alt. Kultur næring Det er gjennomført et forprosjekt og utarbeidet beskrivelse av et to-årig pionerprosjekt. Det er en økende interesse i Vesterålen for dette samarbeidsfeltet. Det har imidlertid gått tregt å få enkelte av kommunene med i form av forpliktende økonomiske tilskudd. Internasjonalt samarbeid Mye av innsatsen i 2008 har igjen vært preget av det internasjonale samarbeidet. Flere kulturutvekslinger er gjennomført. En oversikt viser at 8 profesjonelle kulturarbeidere og unge fra Vesterålen har besøkt Øst- Island, mens 19 fra Øst-Island og en fra Irland har besøkt Vesterålen. Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune er nå inngått for tre år, ut Erfaringene er positive, men uten partnerskapsavtalen som regionrådet har hatt med fylkekommunen, ville Kultursamarbeidet ha store problemer med å finansierer sin omfattende satsing. Utfordringer Å få i gang det planlagte EU-prosjektet gjennom samarbeidet mellom Donegal, Øst-Island og Vesterålen hvis det gis støtte. Økonomikrisen kan imidlertid skape problemer både fordi Euroen står såpass sterkt i forhold til NOK og at kursen på ISK er sterkt redusert. Det vil derfor være av viktighet å diskutere en plan B allerede tidlig i Å få løst egenandelsproblematikken når det gjelder den nye partnerskapsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Vesterålen der kommunene i utgangspunktet ikke er inne med penger. Å sørge for at LATERNA MAGICA får en form for fast festivalledelse med sikte på det utviklingspotesial denne festivalen har Å få avklart finansieringen av prosjektet Kultur for nyskaping, særlig i forhold til de to kommunene som ikke har gitt tilsagn om økonomisk støtte Å markere 25 år med regionalt kultursamarbeid og 20 år med MUSAM. 13

14 VEDLEGG Utvalg og komiteer i arbeid gjennom 2008 LATERNA MAGICA-komite: Mona Dahl, nestleder på Sortland kulturkontor Rita H. Sundberg, kinomedarbeider, Sortland kommune Erik Bugge, daglig leder, Vesterålen kulturutvalg Margrethe Berntsen, sekretær, Vesterålen kulturutvalg Liv-Helga Sørensen, Sortland ungdomsskole Arnfinn Paus, Sortland Videregående skole Øystein Bøverud, Sortland barneskole Hanne Kvaal, sceneinstruktør Åshild Pettersen, dramalærer kulturskolen Samarbeidsutvalg MUSAM: Hanne Merete Paulsen, Andøy (leder andre halvår) Katie Ann Hanken, Bø Pantcho Krastev, Hadsel Rune Nilssen, Lødingen (leder første halvår) Odd Kjæreng, Sortland Trond Ståle Mathisen, Øksnes. Vesterålen friluftsråd, arbeidsutvalg: Torfinn Kristoffersen, Vesterålen kulturutvalg Brynjar Pettersen, Øksnes Odd Sneberg, Hadsel Werner Johansen, Andøy Tor Andersen, Bø Eirik Eriksen, Lødingen Vibeke Suhr, Sortland Trond Løkke, Vesterålen Turlag Øvrig tilsatt fagpersonell og midlertidig tilsatte prosjektmedarbeidere: Vivi Halvorsen, bokbussjef, (50% stilling) Hanne Jenn Aastvedt, bokbussbibliotekar, Andøy (35 % stilling) Kristin Grøm, bokbussbibliotekar, Hadsel ( 25 % stilling) Karen Sand, bokbussbibliotekar, Sortland ( 20 % stilling) Reidun Lind, bokbussbibliotekar, Øksnes (12,5 % stilling) MUSAM Sigrid Randers-Pehrson, koordinator MUSAM (20% stilling) ( ) Grethe Skarholt, koordinator MUSAM (20% stilling) ( ) Regional sceneinstruktør Nordland fylkeskommune arbeidsgiver Hanne Høgholen Kvaal (100% stilling) Vesterålen friluftsråd Ragnhild Gundersen (100% stilling) 14

15 VEDLEGG Strategiplan Kultur for nyskaping Visjon: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Hovedmål: Å bidra til at vesterålinger som ønsker det kan delta aktivt i kulturaktiviteter, kreative prosesser og friluftsliv Å sørge for at prosjekter og tiltak der Kultursamarbeidet har hovedansvar eller er samarbeidspartner holder høgt kunstnerisk og faglig nivå Å kombinere satsingen på kunsten og kulturen som utviklingsverktøy med en forståelse av kunstens og kulturens egenverdi Å profilerer Vesterålen som en mangfoldig, moderne, utadrettet og tradisjonsbevisst region Målgrupper: Alle vesterålinger uansett kjønn og alder samt mennesker fra områder og land som vesterålsregionen finner det naturlig å samarbeide med Strategi: Å få til samarbeidsavtaler med kunst- kulturmiljøer utenfor Vesterålen Å få til samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom bosatt i eller utenfor Vesterålen I kulturarbeidet lokalt og regionalt å bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet Å bevisst bruke treffende språklige bilder og metaforer i utviklingsarbeidet Å knytte nærmere kontakt mellom profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere og næringslivet Å prøve ut et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune på utvalgte områder Politisk og administrativ behandling av planen Arbeidet startet opp rett over nyttår Strukturen bygger på tidligere planer. Temaet kulturstrategier for Vesterålen behandlet på kultursjefmøte, januar Administrative innspill gitt Igangsetting av arbeidet med ny strategiplan vedtatt i møte i Vesterålen kulturutvalg, mars Politiske innspill gitt til administrasjonen Forslag til plan utarbeidet på bakgrunn av oppnådde resultater i forrige planperiode, gjeldende mål og strategier (kommunene, fylkeskommunen og statens kulturmelding), utfordringer for regionen og innkomne innspill Forslag til strategiplan Kultur for nyskaping behandles i Vesterålen kulturutvalg, juni 2005 Planen sendes på høring til kommunene i Vesterålen Endelig behandling av planen i Vesterålen kulturutvalg i oktober 2005 Planen sluttbehandles og vedtas av Vesterålen regionråds arbeidsutvalg i november 2005 Planen sendes til kommunene med anmodning om at regionale mål og strategier finner gjenklang i kommunale planer slik at det blir god sammenheng mellom lokal og regional innsats Planen sendes Nordland fylkeskommune fk 15

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2012 Vesterålen kulturutvalg Innhold Side 0. Sammendrag 3 1. Styring og organisering 4 2. Arbeidsoppgaver og resultater 6 3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 11 4. Noen utfordringer

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007 Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2007 Vedtatt på årsmøte 18.4.2008 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2007... 5 3 Sekretariatet... 8 4 Økonomi... 8 5

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2006 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2005... 4 3 Sekretariatet... 7 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 8

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Vesterålen regionråd. Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015)

Vesterålen regionråd. Foto: Vesterålen regionråd. Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015) Vesterålen regionråd Foto: Vesterålen regionråd Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015) 1 INNHOLD Representanter... 3 Regionrådets arbeid i 2014... 6 Sekretariatet... 9 Økonomi... 10 Regionrådets

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Base Camp Vesterålen 2007. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd 2007 2 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

Norsk Kulturskoleråd veien videre

Norsk Kulturskoleråd veien videre Norsk Kulturskoleråd veien videre Organisasjonsutvalget 6. mars 2006 VERSJON 07.03.2006 SIDE 2 I N N H O L D Side Kap. 1 Innledning 7 Bakgrunnen for utredningen Kap. 2 Sammendrag 9 Utvalgets hovedkonklusjoner

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Det globale i det lokale - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Utgitt i 2006 av Hedmark fylkeskommune Parkgt. 64 2325 Hamar Grafisk produksjon: Tapir

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent.

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent. MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008 2010 Landsmøtet 2010 For første gang i Norsk kulturskoleråds historie er landsmøtet lagt til Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Fredrikstad. Det er denne gangen ikke en

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- Mangfold i kunst og kultur

Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- Mangfold i kunst og kultur Downloaded from: morsmal.org --------------------------------------------------------------------------------- 1 Mangfold i kunst og kultur SYV PUNKTS STRATEGI MOT 2020. Den Gamle Mester «I don't want

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer