Vesterålen kulturutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterålen kulturutvalg"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Vesterålen kulturutvalg Visjon : Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet INNHOLD 0. Sammendrag s 3 1. Styring og organisering s 4 2. Noen hovedlinjer i arbeidet s 5 3. Arbeidsoppgaver og resultater s 7 4. Hvordan gikk det? Hvor er vi? Hvor går vi? s Vedlegg s 15

2 Forsidebilde: Bryndis fra Fjardarbygd klatrer på bruskasser under Base Camp 2008 arrangert av Vesterålen friluftsråd. Bryndis deltok i en ungdomsgruppe på 5 fra Øst-Island som et ledd i kultursamarbeidet med Island. Turen til Vesterålen sørget for at hun ble kvitt både flyskrekk og høydeskrekk. Foto: Vesterålen friluftsråd 2

3 0. SAMMENDRAG Vesterålen kulturutvalg har et aktivt år bak seg. Nærmere personer har deltatt som utøvere i arrangementer som Kultursamarbeidet har vært involvert i. Det omfatter utstillinger av samtidskunst, teateroppsetninger, ungdomsprodusert film, friluftsarrangementer og konserter. Så mange som publikummere har møtt opp, det vil si en tredjedel av Vesterålens befolkning. Bokbussen som også når mange, stoppet i 2008 på 108 steder i regionen, og ble brukt av lånere. Økonomi I år 2008 bevilget de seks kommunene i Vesterålen vel 2,6 millioner kroner på forskjellige samarbeidsordninger innenfor kulturområdet. Dette utløste vel 2,4 millioner fra stat, fylkeskommune og privat næringsliv som ellers neppe ville tilfalt kulturlivet i Vesterålen. På grunn av den vanskelige kommuneøkonomien kom det under budsjettbehandlingen for 2009 forslag om å avvikle bokbussdriften. Mange deltok i debatten og et stort engasjement fra forskjellige kulturmiljøer viste både hvilken betydning bussen og det regionale kultursamarbeidet har. Det ble i stedet vedtatt kutt i andre av regionrådets virksomhetsområder. Kreativitet Kultursamarbeidet har som et viktig mål å stimulere til kreativitet blant barn og unge. Man har peilet ut områder der en og en kommune har vanskeligheter med å gi et tilbud alene. Derfor har filmproduksjon gjennom mange år stått sentralt. I 2008 eksploderte nærmest kreativiteten ved at det ble sendt inn 49 filmer til den årlige filmkonkurransen, LATERNA MAGICA. Over 250 unge hadde vært med på å lage film. Ny rekord! Skapende skriving er et annet område som Kultursamarbeidet har satset sterkt på. Det har vært arrangert skrivekurs og gitt ut to litterære antologier med tekster av tilsammen 37 ungdommer fra alle kommunene. Kunst- og kulturstrøm Vesterålen Ett av innsatsområdene knytter seg til fellessatsingen Kunst- og kulturstrøm Vesterålen som har skapt et stort engasjement i alle seks kommunene. Også i 2008 har denne satsingen utløst stor aktivitet. En oversikt viser at godt over hundre større arrangementer har vært gjennomført i alle kommunene. Fem år med internasjonalt samarbeid I fem år har det utviklet seg et nært kultursamarbeid mellom Vesterålen og Øst-Island. Så mange som 18 islendinger deltok i ulike aktiviteter i Vesterålen i 2008, mens 8 vesterålinger besøkte Øst-Island. Utvekslingene har knyttet seg til billedkunst, jazz, rock, journalistikk, friluftsliv, karneval og film. Ungdom og profesjonelle utøvere har vært prioritert. Et gledelig utviklingstrekk ved samarbeidet er at institusjoner og grupper av kunstnere selv tar initiativ og gjennomførerer fellesprosjekter. Et eksempel på det er kollektivutstillingen Kalde kyster varme strender med tolv kunstnere fra begge land. Et annet trekk er at nå deltar også den nordvestlige delen av Irland i samarbeidet. Målet er å få til et trekantprosjekt med støtte fra EU. Tilbakestrøm En viktig del av satsingen til Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er Tilbakestrøm, 90 unge fra alle kommunene inngår i en database med ungdom mellom 20 og 35 år som utdanner seg eller arbeider innfor kunst- og kulturfeltet. Rundt 1/3 av disse har på en eller annen måte vært aktive i prosjektet i 2008 og har mottatt støtte. Den største satsingen i 2008 var vandreutstillingen ETTERSYN med 10 unge vesterålskunstnere. Utfordringer Kulturutvalget står overfor flere utfordringer i Det blir krevende å få til et EU-prosjekt med den vanskelige økonomisituasjonen som særlig har rammet Island. Det kan også bli en utfordring å komme i gang med et regionalt samarbeid om kultur næring siden det ser ut til at ikke alle kommunene stiller med egenandeler. Forslaget om å avvikle bokbussen var et signal om at diskusjoner rundt økonomi vil fortsette. Det gjelder derfor å videreføre det høye aktivitetsnivået for å vise kultursamarbeidets berettigelse. 3

4 1. STYRING OG ORGANISERING Medlemmer: Vibeke Tveit, Vesterålen regionråd John H. Iversen, Andøy Ivan Andreassen, Bø Marion Celius, Hadsel Kurt L. Olsen, Lødingen Arild Pettersen Inga, Sortland Torfinn Kristoffersen, Øksnes Varamedlemmer: Johns Danielsen, Øksnes Marith Bendiksen, Andøy Geir Viggo Pedersen, Bø Renate M. Johansen, Hadsel Einar Gran Ernstsen, Lødingen Line Magnussen, Sortland Inger Lise Brun, Øksens Kulturutvalget har hatt 5 møter og behandlet 43 saker. Sekretariat og administrasjon Basisbemanning: 1 lederstilling (Erik M Bugge), og 50% sekretærstilling (Margrethe Berntsen). Øvrig administrativt og faglig engasjert personell i 2008, se vedlegg til årsrapport. Samarbeidspartnere (institusjoner, private bedrifter og organisasjoner) De viktigste partene i samarbeidsnettverket har i 2008 vært kulturkontorene, kulturløftkomitéene, bibliotekene og kulturskolene i Vesterålen. I tillegg kommer Nordland fylkeskommunes kulturavdeling som er en viktig ekstern samarbeidspartner sammen med Øst-Island kulturråd og kulturavdelingen i Donegal fylke. Samarbeidspartnere Kultursamarbeidet i Vesterålen og administrasjonen har i 2008 samarbeidet om spesielle tiltak med disse institusjonene, organisasjonene og bedriftene: Strand skole / Holmstad skole / Alsvåg skole / Steine skole / Straume skole / Stokmarknes skole / Sandnes skole / Lødingen skole / Melbu skole / Risøyhamn skole / ungdomsfilmselskapene Kreativ Video og Humble Street Productions / Friluftsrådenes Landsforbund / Nordland fylkeskommune / Vesterålen Turlag / RKK Vesterålen / Regsekk (Den regionale kulturelle skolesekken) / Sortland vgs. avd. Kleiva / Salten Friluftsråd / Ofoten Friluftsråd / Forum For Natur og Friluftsliv Nordland / Øksnes leirskole / Øksnes Jeger- og fiskerforening / Øksnes Røde Kors Hjelpekorps / Vesterålen Padleklubb / Flyktningkontoret i Sortland / SFK Ajaks / White Tail / Veolia / Bladet Vesterålen / IBOS Hadsel / Frivillighetssentralen i Sortland / Sortland jeger- og fiskerforening / Sortland Villmarkssenter / Nordland bueskytterkrets / Nordtrafikk AS / kulturkontorene i kommunene / Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavd. / Øst-Island Kulturråd / Lars Saabye Christensen / Vesterålskunstnerne / enkeltkunstnere, gallerier og andre utstillingsansvarlige i Vesterålen / distriktsmusikerne, Sortland kulturskole/ Museum Nord / Museum Nord Sortland museum / Museum Nord - Bø museum / Reginedagan / Galleri Apotheket / Nordland film / Sparebank1 Nord- Norge / Den norske ambassaden i Reykjavik 4

5 Økonomiske tilskudd Vesterålen kulturutvalg/kultursamarbeidet i Vesterålen har i 2008 mottatt økonomisk støtte fra eller fått delprosjekter finansiert i samarbeid med: Partnerskapsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Vesterålen regionråd / Vesterålen Turlag / Nordland fylkeskommune kulturavdelingen / Vesterålen vekst / Friluftsrådenes Landsforbund / Film og Kino / Kultur- og kirkedepartementet / Øst-Island kulturråd / Norsk kulturråd / Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavd. / Frifond / Sparebank1 Nord-Norge / Norsk kulturskoleråd Av stor økonomisk betydning for å få gjennomført de planlagte tiltakene har følgende tilskudd vært særlig viktig: Nordland fylkeskommune, kulturavdelingen v/ kulturavtalen og sceneinstruktørordningen, Nordland fylkeskommune, v/ næringsavdelingen (Partnerskapsavtalen), Friluftsrådenes Landsforbund og Kultur- og kirkedepartementet. Tallresultater 2008 Innsatsområder Kurs o.l. /aktiviteter Publikums. arr. Bokutlån Trykksaker (hefter, bøker, brosjyrer, kassetter, DVDer) Økonomi (avrundet) Primærdeltakere Ant. dager Ant. deltakere Ant. Produksj. Ant. forestillger /utstillinger Antall publikummere Lånere Utlån Produksjoner Ant. eks. Enhet.er solgt Komm. tilskott Ekst. tilskott Stat/fylke Andre tilskott/innt. Kulturkalender 12 x 50 MUSAM ' 25' Bokbuss/litt ' 318' 20' Skapende skriv ' 25' Teater ' 288' Tilbakestrøm ' 103' 250' Film/video ' 60' Kunst- og ' kulturstrøm V.** Int. samarbeid ' 372' 3' Friluftsliv ' 470' 15 ' Kunst ' Kultur - næring 300' Diverse 2 60 Drift V.ålen kulturutvalg 1 064' Totalt ' 2 121' 310' * Gjelder bare salg fra Regionrådet direkte eller til detaljister. Hefter i serien Møte med Vesterålen selges av kommunene, museene o.a Når det gjelder salget av Møte med Vesterålen-serien har salget skjedd gjennom Museum Nord Vesterålsmuseet ** Gjelder bare arrangementer som Kultursamarbeidet har stått bak eller gitt støtte til og ikke Kunst- og kulturstrømkomiteene i kommunene 2. NOEN HOVEDLINJER I ARBEIDET Strategiplanen for Kultursamarbeidet, Kultur for nyskaping (mål og strategier, se vedlegg ) ligger til grunn for innsatsen i Planen er vedtatt av alle seks kommunestyrene og har følgende visjon: Visjon: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Målene som er satt opp kan i korttekst formuleres slik: Å stimulere til aktiv deltakelse, Å sørge for høgt faglig og kunstnerisk nivå, Å bruke kunst og kultur som utviklingsverktøy Å profilere Vesterålen som en mangfoldig, moderne og tradisjonsbevisst region. Kort kommentar til måloppnåelse Årsrapporten viser at arbeidet har ført til stor deltakelse, det har vært tilstrebet høyt faglig nivå og mange tilbakemeldinger viser at det er oppnådd en positiv utvikling og stort mangfold gjennom 5

6 bredden av innsatsområder. Gjennom kontakt og samarbeid med en rekke profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere er et høyt faglig nivå tilstrebet. Satsingen på å få til innsats innenfor kultur næring er et eksempel på at man bruker kulturen som et utviklingsverktøy. I alle publikasjoner, rapporter, konkrete arrangementer og profileringsmateriell er det lagt vekt på å kombinere tradisjon og modernitet. Følgende strategier er vedtatt for å nå målene i strategiplanen Kultur for nyskaping Å få til samarbeidsavtaler med kunst- kulturmiljøer utenfor Vesterålen Å få til samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom bosatt i eller utenfor Vesterålen I kulturarbeidet lokalt og regionalt å bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet Å bevisst bruke treffende språklige bilder og metaforer i utviklingsarbeidet Å knytte nærmere kontakt mellom profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere og næringslivet Å prøve ut et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune på utvalgte områder Kommentarene til hovedlinjene knytter seg i årsrapporten hovedsaklig til strategiene som er vedtatt og hvordan kultursamarbeidet har fulgt dem opp ved prioritering av innsats. Kommentarer til strategipunktene i strategiplanen Kultur for nyskaping : Samarbeidsavtaler med kunst- kulturmiljøer utenfor Vesterålen Kulturutvalget har fulgt opp samarbeidsavtalen med Øst-Island kulturråd og har fått svært positiv kontakt med kulturavdelingen Donegal fylke. Det er også knyttet kontakt med et karnevalsmiljø i Donegal. Samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom LATERNA MAGICA samarbeider konsekvent med ungdom for gjennomføring av festivalen. Det gjelder bl.a. ungdom som går på musikklinja. Dyktige videoungdommer har vært engasjert til en rekke filmoppgaver på oppdrag fra Kultursamarbeidet. En skrivende ungdomsgruppe har selv stått sentralt i utviklingen av en antologi og ungdom fra medie- og kommunikasjonslinja på Stokmarknes har vært brukt som illustratører i en annen antologi. Tilbakestrømmere har også i 2008 vært trukket inn i ulike kulturprosjekter og har vært benyttet i Kultursamarbeidets arbeid. Bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet Kultursamarbeidet igangsatte i 2006 Kunst- og kulturstrøm Vesterålen som er en direkte videreføring av golfstrømprosjektet både når det gjelder innhold og organisering. Fortsatt er prosjektet oganisert etter mannskapsmodellen. Bruke treffende språklige bilder og metaforer Fortsatt er Golfstrømmen en sentral metafor. Det legges også stor vekt på å finne gode titler som "Tilbakestrøm", "Ettersyn", "I mitt stille kammer" og tittel på det mulige EU-prosjektet, "EDGES Three Sides of the Same Sea"". Kontakt kultur næring Arbeidet med å sette fokus på temaet "kultur næring" er videreført gjennom arbeidet med å få til prosjektet Kultur for nyskaping. Samarbeid med Nordland fylkeskommune Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune er videreført fram til og med Det ble i mai avholdt et møte mellom kulturutvalget og fylkesråden for kultur og miljø slik avtalen forutsetter. Samlet sett viser konkretiseringene ovenfor god sammenheng mellom vedtatte strategier og konkret innsats i regi av Kultursamarbeidet i

7 3. ARBEIDSOPPGAVER OG RESULTATER Arbeidsoppgavene refererer til vedtatt arbeidsplan for De fleste av de foreslåtte tiltakene er i gang eller avsluttet. Det er utarbeidet egne rapporter for større delprosjekter og spesielle innsatsområder. INFORMASJON Kulturkalender Tolv kalendere er produsert i samarbeid med kulturkontorene. De er publisert i media, på Internett og i en trykt folder. Informasjon om regionale arrangementer Pressemeldinger etc. om større regionale arrangementer, samt kontinuerlig oppdatering av hjemmesidene 2www.vestreg.no/kultur. Nettstedet Vesterålen online ( 3Hwww.vol.no) og etter hvert Bladet Vesterålens nettsider (4Hwww.blv.no ) har flittig informert om aktivitetene. DVD-produksjoner Kultursamarbeidet har sørget for 2 DVD-produksjoner som dokumenterer større arrangementer og forestillinger. Samarbeidet med unge, dyktige videoprodusenter gjelder alle produksjonene: Dokumentasjonsvideo om LATERNA MAGICA 2007, produsent ungdomsfirmaet Ragnarock film, Hadsel Dokumentasjonsvideo om LATERNA MAGICA 2008, produsent, ungdomsfirmaet Humble Street Productions, Sortland MUSIKK Musikksamarbeidet i Vesterålen, MUSAM (Egen årsrapport) Musikksamarbeidet i Vesterålen er både et viktig nettverk for kulturskolene (rektorer og lærere) og en ordning som iverksetter konkrete tiltak. I 2008 har mye av innsatsen vært konsentrert rundt skrivekurs, utgivelse av en antologi med tekster fra ett av kursene og Vesterålen juniororkester. Det har vært arbeidet for å få i gang et regionalt ungdomskor. Et omfattende arbeid med innsamling og arrangering av folkemusikk Folkemusikk inn i framtida avsluttes første halvår Unge og voksne deltar på like fot i et stort orkester på LVO-samlinga i oktober! De erfarne er faddere for de ferske. Foto: Leif Egil Andreassen LITTERATUR Bokbussen i Vesterålen (Egen årsrapport) Totalutlån 2008: (2007: ) bøker, herav for barn (2007: ). Bokbussen har ca lånere (inkl. institusjoner). Den stopper 108 steder. For bokbussen har utlånet gått noe ned dette året, vesentlig fordi bussen treffer skolefrie dager på bussens turnus. Dette er naturlige svingninger. I 2008 mottok bussen markedsføringsmidler fra fylket (kr ). Dette ble rettet mot barnehagebarn. Klovnen Knut ble med på tre dagers turne til barnehagene som bruker Bokbussen i Vesterålen. Ca 460 barn fikk denne opplevelsen med to og tre forestillinger pr dag. Klovnen Knut ble med bokbussen på turne i Vesterålen. Her gjøgler han for barn i Bøhallen. Foto: Bjørn E. Halvorsen 7

8 I september laget NRK TV reportasje om en hel dag i bussen. Innslaget ble sendt i distriktsnyhetene for Nordland i forbindelse med forslaget om nedlegging av bokbussen som har eksistert i 23 år. Forslaget om å legge ned bokbusstilbudet pga. en vanskelig kommunal økonomi ble ikke tatt til følge. Spesielt grunnskolene og folk i utkantene synes godt om tilbudet. Det står som kjent dårlig til med skolebibliotekene og det er trolig vesentlig dyrere å ruste opp disse fremfor å beholde bokbussen. Salg av publikasjoner Til sammen 165 bøker, 347 hefter, 5 kassetter og 5 DVDer. Fra digitalt skriveverksted til antologi Som avslutning på det digitale skriveverkstedet, Opp fra harddisken ( ) ble det høsten 2007 igangsatt produksjon av en antologi, vi har møttes her før med Lars Saabye Christensen og Erik Bugge som redaktører. Den presenterte 28 unge forfattere som hadde deltatt på Opp fra harddisken samt tre fotografer fra Hadsel vgs, Medie- og kommunikasjonslinja. Boka ble lansert våren Den er finansiert gjennom kulturavtalen med fylkeskommunen. Lansering av boka «vi har møttes her før» med noen av forfatterne, fotografene og Lars Saabye Christensen Ungdomsprodusert antologi, Mer enn bare alt På bakgrunn av skrivekurset Slipp teksten løs! II ble det gjennomført en prosess med nok en antologi, produsert vesentlig av ungdommene (9) selv og med kursleder Mikke Bugge som redaktøer og faglig ansvarlig. De unge bidro med utvelgelse av tekster, layout, illustrasjoner, markedsføring, lansering og salg. Produksjonen var finansiert gjennom kulturavtalen med Nordland fylkeskommune. Fra signeringa av boka i Saabyes bibliotek, der den ble lansert TEATER OG FILM Regional sceneinstruktør (Egen årsrapport fra sceneinstruktøren til fylkeskommunen.) Sceneinstruktøren har vært involvert i 13 ulike forestillinger, enten som hovedansvarlig eller delansvarlig. Antall aktører: 490, publikumsoppslutning: Av større prosjekter som sceneinstruktøren har vært involvert i kan nevnes Neshallrevyen på Stokmarknes, Nøtteknekkeren på Dverberg, Blues Brother Noraførr i Lødingen og LATERNA MAGICA på Sortland. Sceneinstruktøren har også hatt dansekurs i Bø og i Andøy. Fra premieren på Neshallrevyen i Neshallen der sceneinstruktøren hadde hovedansvar for instruksjon. 8

9 Det har vært igangsatt et større teaterprosjekt i samarbeid med Hadsel kulturskole, De Unges Scene som skal ha premiere i februar og vises på fylkescene i Stamsund. Sceneinstruktøren har vært engasjert som manuskonsulent i flere sammenhenger, hatt oppdrag knyttet til revyoppsetninger og hatt oppdrag i flere grunnskoler. De mest omfattende prosjektene i 2008 har vært arbeidet med den tradisjonsrike Neshallrevyen som i flere år ikke har hatt oppsetninger. LATERNA MAGICA film- og videofestival (Egen rapport) Festivalen ble gjennomført i nært samarbeid med Sortland kino/sortland kulturkontor. Tema: Lik - Ulik" og knyttet til mangfoldsåret, noe som avspeilet seg i en rekke arrangementer. Over 350 unge var involvert i filmproduksjon, utstillinger eller deltok i aktiviteter. Publikumstall totalt utenom filmer i Sortland kino var rundt 3 200, i all hovedsak barn og unge. Filmkonkurransen hadde i 2008 rekordmange 49 bidrag fra samtlige vesterålskommuner. Prisene ble delt ut på den regionale filmfesten. Sceneinstruktøren Yngste klasse, fjorårets 6. klasse fra Strand vant sin hadde ansvaret for regi. Kinosalen på Sortland var klasse med animasjonsfilmen Det flyvende huset nært fullsatt. Ellers ble det arrangert en kunstutstilling, "Lik - Ulik" v/elever fra Sortland kulturskole. Det var visning av 4 kortfilmer laget av filmstudenter eller profesjonelle filmfolk (tilbakestrømmere) fra Vesterålen. Det ble arrangert skole- og barnehageforestillinger med kvalitetsfilm for ca barn og unge. En kunstnerisk videoinstallasjon, Likt ulikt av Rolf Brustad var en suksess og to kulturkvelder ble arrangert i Kvitbrygga. Samlet sett var dette en meget vellykket uke med fokus på film, barn og ungdom og flerkultur som tema. Det var også rekordmange engasjert i filmproduksjon og som kom på filmfesten. KUNST Kunst i Vesterålen - to-språklige brosjyrer Sommeren 2008 ble det utgitt en brosjyre på to språk som presenterer kunstnere og gallerier i Vesterålen, samt spennende møter og opplevelser mellom ulike kunstuttrykk og kunstnere. Brosjyren ble trykt i (no) / (eng) eksemplarer og er godt mottatt både av de presenterte kunstnerne og publikum. Samarbeid med Vesterålskunstnerne Kultursamarbeidet har de siste tre årene gitt et driftstilskudd for å gjøre Sommerutstillinga i Galleri Apotheket på Stokmarknes mulig. Lederen for Vesterålskunstnerne gjorde i kontakt med sekretariatet en omfattende jobb for å få til fellesutstillingen Kalde kyster varme strømmer (se nedenfor). Den ble vist på Stokmarknes, i Bø og i Harstad. 9

10 FRILUFTSLIV Vesterålen friluftsråd (egen årsrapport) Vesterålen Friluftsråd er fra 1. januar 2007 etablert som en permanent satsning i regi av Vesterålen regionråd. Samtlige kommuner vedtok høsten 2006 å gjøre friluftsrådet fast med bakgrunn i positive resultater. Av større tiltak og prosjekter kan nevnes: Kleiva-lekan (vinteraktivitetsdag for psykisk utviklingshemmede), Flerkulturelt friluftsliv i Vesterålen, Base Camp Vesterålen for ungdom med 5 deltakere fra Øst-Island og prosjektet En helsebringende skole. Det har også vært arrangert turer for ungdom i samarbeid med turlaget, tre skoler har hatt fortellerbesøk i friluft og det er igangsatt arbeid med produksjon av skilt for kyststiene i Andøy og Bø. Fra Base Camp på Skogsøya Foto: Vesterålen friluftsråd Friluftsrådet har inngått samarbeidsavtale om folkehelse med Nordland fylkeskommune. Informasjonsmateriell 2008: Drift av egen web-side og kartlegging av og informasjon om jakt- og fiskemulighetene i Vesterålen. Ny webadresse; 5Hwww.fiskejakt.no. KULTUR SKOLE Den kulturelle skolesekken Fra 2008 inngikk regionale tilbud innenfor Den kulturelle skolesekken i MUSAMs ansvarsområde. Prosjektet Fortellinger i friluft ble fullført våren KULTUR NÆRING Kultur for nyskaping samarbeid og samspill kultur - næring Forprosjektet Kultur for nyskaping ble gjennomført vinteren Prosjektbeskrivelsen bygger på utredningen skrevet av Ingrid Lekven, Bø og er ført i pennen av firmaet A priori v/grethe Stave. Det er bevilget kr 300 fra RDA-midlene til prosjektet. Søknad ble sendt til alle kommunene. Sen behandling og manglende svar har gjort at det ikke har vært mulig å følge opp prosjektet. Følgende tilbakemeldinger fra kommunene har kommet ved årsskiftet. Andøy: Støtter prosjektet med 2 x kr 25, Bø: Støtter prosjektet med 2 x kr 25, Hadsel: Støtter prosjektet med 2 x kr 25, Lødingen: Svar mangler, Sortland: Støtter prosjektet, men med arbeidsinnsats, ikke penger, Øksens: Støtter prosjektet med 2 x kr 25 KOMPETANSEUTVIKLING Kompetanseutviklingen er knyttet opp mot mannskapssamlinger i samarbeidsprosjektet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen. 10

11 1. Mannskapssamling i mars, Sortland Tema: Kultursatsing i utkantområder Om Donegal og kulturstrategier i det nordvestlige Irland - virkninger lokalt og nasjonalt v/art Offiser Traolach O'Fionnain, Donegal fylkes råd. 2. Mannskapssamling i november, Lødingen Tema: Ungdom som kulturentreprenører v/øystein Bjørstad Lindbeck, Sortland Rockeklubb. KUNST- OG KULTURSTRØM VESTERÅLEN Art Officer Traolach O Fionnen forteller om kultursatsing i Donegal til en engasjert deltaker på møtet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen (Egen årsrapport) Kunst- og kulturstrøm Vesterålen som har en tidshorisont t.o.m. 2010, følger opp den omfattende satsingen i Vesterålen, der Golfstrømmen har vært en sentral metafor og inspirasjonskilde. Kommunene har egne kunst- og kulturstrømkomitéer og gjennomfører en rekke tiltak etter egne arbeidsplaner. Den regionale delen av prosjektet skal både spille en støttende rolle i forhold til kommunene, bistå med noe midler til lokale arrangementer av regional karakter og gjennomføre egne prosjekter. Den regionale innsatsen har i 2008 først vært knyttet til arrangering av to mannskapssamlinger med faglige temaer. I mars på Sortland ble det satt fokus på Kultursatsing i utkantområder, mens temaet i november var Ungdom som kulturentreprenører. (se ovenfor). De to største delprosjektene innenfor Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er Tilbakestrøm og Golfstrømmen internasjonal: Vesterålen Øst-Island (for begge se nedenfor). I tillegg har det vært en prioritert oppgave å styrke det profesjonelle kunstmiljøet og bidra til kunst i det offentlige rom. Særlig omtale av de to delprosjektene: Tilbakestrøm Målet med prosjektet er å bruke ungdom som driver med kunst og kultur på et høyt nivå å skape kreative lenker mellom kulturmiljøer i Vesterålen og de unge. 90 tilbakestrømmere er registrert i en database. De har gjennomført en rekke utstillinger, forestillinger og konserter. Mange har nytt godt av en reisestøtteordning for deltakelse som ressurspersoner i lokale arrangementer. Kultursamarbeidet sto selv for en omfattende fellesutstilling, ETTERSYN med 10 unge billedkunstnere fra Andøy, Hadsel, Sortland og Øksnes. De var enten kunststudenter eller ferdig utdannede billedkunstnere Fylkesråd for kultur, Geir-Ketil Hansen ETTERSYN. I åpnings- talen berømmet han utstillingen og understreket viktigheten av prosjektet Tilbakestrøm for hele Nordland. Utstillingen ble åpnet av fylkesråden for kultur, Geir-Ketil Hansen i Galleri Apotheket på Stokmarknes og ble i løpet av sommeren og høsten vist i de øvrige fem kommunene. Golfstrømmen internasjonal: Austurland - Donegal - Vesterålen Det har i fem år utviklet seg et nært kultursamarbeid mellom Vesterålen og Øst-Island. Fra 2008 har også Donegal fylke i det nordvestlige Irland kommet sterkt med i samarbeidet. 11

12 Utvekslinger Mellom Øst-Island og Vesterålen har det vært gjennomført utvekslinger med ungdomsarbeid, kunst, journalistikk, rock og jazz. En stor fellesutstilling, Kalde kyster varme strender med 12 kunstnere fra Vesterålen og Øst-Island har vært vist på Stokmarknes, i Bø og i Harstad. Visning i Egilsstdir på Øst-Island i januar. Representanter for de tre regionene diskuterer innholdet i et EU-prosjekt i København. Fra venstre: Eileen Burgess, Donegal County Council, Erik Bugge, Vesterålen, Traolach Ó Fionnain,, Donegal County Council og Skuli Björn Gunnarsson, Øst-Island. Foto: Skuli Gunnarsson EU-prosjekt Representanter for de tre regionene har gjennomført et omfattende arbeid med å utarbeide en søknad om midler fra EU til et to-årig fellesprosjekt. Søknad ble sendt den Prosjektideen er å knytte sammen lokal kulturarv i tre utkantregioner formidlet gjennom samtidskunst. Prosjekttittel: EDGES Three Sides of the Same Sea. 4. HVORDAN GIKK DET? HVOR ER VI? HVOR GÅR VI? Arbeidsplan Kultursamarbeidet arbeider etter en rullerende plan som er vedtatt av kulturutvalget. Det vil alltid være på sin plass å se hvorvidt planen er fulgt opp. Gjennomførte og ikke gjennomførte tiltak i forhold til arbeidsplan Kultursamarbeidet har også i 2008 hatt en høgt ambisjonsnivå når det gjelder arbeidsoppgaver. De aller fleste tiltakene i den vedtatte arbeidsplanen er gjennomført. Av ulike årsaker er disse tiltakene ikke igangsatte eller prioriterte: Igangsetting av prosjektet Kultur for nyskaping Samarbeid og samspill kultur - næring Utvikling av web-stedet, Kulturportal Vesterålen Av oppgaver som er gjennomført i tillegg til arbeidsplanen, kan nevnes: Flere større ikke-planlagte tiltak knyttet til samarbeidet med Øst-Island, for eks fellesutstillingen Kalde kyster varme strømmer Planlegging og produksjon med sterk ungdomsmedvirkning av antologien Mer bare alt med tekster fra ett av skriveverkstedet Slipp teksten løs! Planlegging av utstillingssamarbeid mellom regionmuseene i Donegal, Vesterålen og Øst-Island. Etablering av eget websted for prosjektet Edges Three Sides of the Same Sea, 6Hwww.edges.no Engelsk utgave at Kultursamarbeidets hjemmesider Avtale om økonomisk medvirkning fra Norsk kulturråd og Nordland fylkeskommune i det 3-årige utviklingsprosjektet LVO: Samspill gir energi. Noen problemstillinger I tillegg til arbeidsplanen har samarbeidet vedtatte mål og sentrale problemstillinger og strategier å forholde seg til. Nedenfor kommenteres noen av stikkord. Sammenheng mellom det lokale og det regionale Det er et uttalt mål at samarbeidet bidrar til å skape sammenheng mellom det lokale og regionale slik at ikke regionale tiltak "lever sitt eget liv". 12

13 Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er like sterkt en kommunal som et regional satsing. En rekke tiltak og prosjekter er gjennomført lokalt. Kunst- og kulturstrømkomiteene engasjerer seg i svært ulike oppgaver. Den regionale innsatsen er knyttet til samordning, mannskapssamlinger og profilering av prosjektet. I tillegg er det lagt inn betydelige ressurser i delprosjektene Tilbakestrøm, Golfstrømmen internasjonal og engasjementet for å utvikle det profesjonelle billedkunstfeltet. Profesjonelle og amatører Vesterålen kulturutvalgt har de siste årene prioritert profesjonelle kunstnere bl.a. gjennom samarbeidet med organisasjonen Vesterålskunstnerne, journalister og forfattere, filmfolk og med utøvende musikere. Det gjelder også prioriteringer når det gjelder samarbeidet med utlandet der ungdom og profesjonelle har vært prioritert. Ikke minst har kulturutvalget ønsket å følge opp vesterålinger på vei til et profesjonelt yrkesliv gjennom prosjektet Tilbakestrøm. Store deler av Kultursamarbeidets virksomhet er imidlertid rettet mot voksne amatører, barn og ungdom. For eks. fungerer reisestøtteordningen i tilbakestrømsprosjektet som en direkte støtte til kor, korps og orkestre som vil benytte unge utflyttede musikere som støttemusikere eller solister. Aktivitetene innenfor Kunst- og kulturstøm Vesterålen har i hovedsak amatører, barn og ungdom som målgruppe. Friluftsrådet har aktiviteter for folk flest. Ikke minst benyttes dyktige profesjonelle instruktører til å veilede barn og unge innen film, skriving og musikk. Kultursamarbeidet arbeider aktivt for å stimulere til høy kvalitet enten målgruppa er profesjonelle eller ikke-profesjonelle utøvere. Kreativitet Kultursamarbeidet dekker tilbud særlig til ungdom som en og en kommune vanskelig kan få til alene. Det er også i 2008 igangsatt kurs i kreativ skriving. Ungdom har også vært direkte involvert i kreative prosesser innefor musikk, film, scenekunst og praktisk bokproduksjon slik som antologien Mer enn bare alt. Kultur næring Det er gjennomført et forprosjekt og utarbeidet beskrivelse av et to-årig pionerprosjekt. Det er en økende interesse i Vesterålen for dette samarbeidsfeltet. Det har imidlertid gått tregt å få enkelte av kommunene med i form av forpliktende økonomiske tilskudd. Internasjonalt samarbeid Mye av innsatsen i 2008 har igjen vært preget av det internasjonale samarbeidet. Flere kulturutvekslinger er gjennomført. En oversikt viser at 8 profesjonelle kulturarbeidere og unge fra Vesterålen har besøkt Øst- Island, mens 19 fra Øst-Island og en fra Irland har besøkt Vesterålen. Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune Kulturavtalen med Nordland fylkeskommune er nå inngått for tre år, ut Erfaringene er positive, men uten partnerskapsavtalen som regionrådet har hatt med fylkekommunen, ville Kultursamarbeidet ha store problemer med å finansierer sin omfattende satsing. Utfordringer Å få i gang det planlagte EU-prosjektet gjennom samarbeidet mellom Donegal, Øst-Island og Vesterålen hvis det gis støtte. Økonomikrisen kan imidlertid skape problemer både fordi Euroen står såpass sterkt i forhold til NOK og at kursen på ISK er sterkt redusert. Det vil derfor være av viktighet å diskutere en plan B allerede tidlig i Å få løst egenandelsproblematikken når det gjelder den nye partnerskapsavtalen mellom Nordland fylkeskommune og Vesterålen der kommunene i utgangspunktet ikke er inne med penger. Å sørge for at LATERNA MAGICA får en form for fast festivalledelse med sikte på det utviklingspotesial denne festivalen har Å få avklart finansieringen av prosjektet Kultur for nyskaping, særlig i forhold til de to kommunene som ikke har gitt tilsagn om økonomisk støtte Å markere 25 år med regionalt kultursamarbeid og 20 år med MUSAM. 13

14 VEDLEGG Utvalg og komiteer i arbeid gjennom 2008 LATERNA MAGICA-komite: Mona Dahl, nestleder på Sortland kulturkontor Rita H. Sundberg, kinomedarbeider, Sortland kommune Erik Bugge, daglig leder, Vesterålen kulturutvalg Margrethe Berntsen, sekretær, Vesterålen kulturutvalg Liv-Helga Sørensen, Sortland ungdomsskole Arnfinn Paus, Sortland Videregående skole Øystein Bøverud, Sortland barneskole Hanne Kvaal, sceneinstruktør Åshild Pettersen, dramalærer kulturskolen Samarbeidsutvalg MUSAM: Hanne Merete Paulsen, Andøy (leder andre halvår) Katie Ann Hanken, Bø Pantcho Krastev, Hadsel Rune Nilssen, Lødingen (leder første halvår) Odd Kjæreng, Sortland Trond Ståle Mathisen, Øksnes. Vesterålen friluftsråd, arbeidsutvalg: Torfinn Kristoffersen, Vesterålen kulturutvalg Brynjar Pettersen, Øksnes Odd Sneberg, Hadsel Werner Johansen, Andøy Tor Andersen, Bø Eirik Eriksen, Lødingen Vibeke Suhr, Sortland Trond Løkke, Vesterålen Turlag Øvrig tilsatt fagpersonell og midlertidig tilsatte prosjektmedarbeidere: Vivi Halvorsen, bokbussjef, (50% stilling) Hanne Jenn Aastvedt, bokbussbibliotekar, Andøy (35 % stilling) Kristin Grøm, bokbussbibliotekar, Hadsel ( 25 % stilling) Karen Sand, bokbussbibliotekar, Sortland ( 20 % stilling) Reidun Lind, bokbussbibliotekar, Øksnes (12,5 % stilling) MUSAM Sigrid Randers-Pehrson, koordinator MUSAM (20% stilling) ( ) Grethe Skarholt, koordinator MUSAM (20% stilling) ( ) Regional sceneinstruktør Nordland fylkeskommune arbeidsgiver Hanne Høgholen Kvaal (100% stilling) Vesterålen friluftsråd Ragnhild Gundersen (100% stilling) 14

15 VEDLEGG Strategiplan Kultur for nyskaping Visjon: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Hovedmål: Å bidra til at vesterålinger som ønsker det kan delta aktivt i kulturaktiviteter, kreative prosesser og friluftsliv Å sørge for at prosjekter og tiltak der Kultursamarbeidet har hovedansvar eller er samarbeidspartner holder høgt kunstnerisk og faglig nivå Å kombinere satsingen på kunsten og kulturen som utviklingsverktøy med en forståelse av kunstens og kulturens egenverdi Å profilerer Vesterålen som en mangfoldig, moderne, utadrettet og tradisjonsbevisst region Målgrupper: Alle vesterålinger uansett kjønn og alder samt mennesker fra områder og land som vesterålsregionen finner det naturlig å samarbeide med Strategi: Å få til samarbeidsavtaler med kunst- kulturmiljøer utenfor Vesterålen Å få til samarbeidsprosjekter mellom offentlig kultursektor og kreativ ungdom bosatt i eller utenfor Vesterålen I kulturarbeidet lokalt og regionalt å bygge videre på organiseringen av golfstrømprosjektet Å bevisst bruke treffende språklige bilder og metaforer i utviklingsarbeidet Å knytte nærmere kontakt mellom profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere og næringslivet Å prøve ut et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune på utvalgte områder Politisk og administrativ behandling av planen Arbeidet startet opp rett over nyttår Strukturen bygger på tidligere planer. Temaet kulturstrategier for Vesterålen behandlet på kultursjefmøte, januar Administrative innspill gitt Igangsetting av arbeidet med ny strategiplan vedtatt i møte i Vesterålen kulturutvalg, mars Politiske innspill gitt til administrasjonen Forslag til plan utarbeidet på bakgrunn av oppnådde resultater i forrige planperiode, gjeldende mål og strategier (kommunene, fylkeskommunen og statens kulturmelding), utfordringer for regionen og innkomne innspill Forslag til strategiplan Kultur for nyskaping behandles i Vesterålen kulturutvalg, juni 2005 Planen sendes på høring til kommunene i Vesterålen Endelig behandling av planen i Vesterålen kulturutvalg i oktober 2005 Planen sluttbehandles og vedtas av Vesterålen regionråds arbeidsutvalg i november 2005 Planen sendes til kommunene med anmodning om at regionale mål og strategier finner gjenklang i kommunale planer slik at det blir god sammenheng mellom lokal og regional innsats Planen sendes Nordland fylkeskommune fk 15

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen Faste tiltak og noen større prosjekter Faste

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2008

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2008 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2008 Årsrapport Vesterålen Friluftsråd 2008 2 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1.

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2009 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013

Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013 Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013 Sted: Vesterålen regionråd, Sortland Tid: 17. september kl. 9.00-10.45 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Ivan Andreassen, Bø Camilla Skog

Detaljer

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2012 Vesterålen kulturutvalg Innhold Side 0. Sammendrag 3 1. Styring og organisering 4 2. Arbeidsoppgaver og resultater 6 3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 11 4. Noen utfordringer

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Base Camp Vesterålen 2007. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd 2007 2 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som

Detaljer

Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012

Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012 Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012 REFERAT Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Bøhallen og kommunestyresalen i rådhuset i Bø Tid: 27. mars kl 10.00-14.00 Til stede: Ivan Andreassen,

Detaljer

Årsrapport 2011. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2011. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2011 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2011: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelser som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Innhold Side 0.

Detaljer

Vesterålen kulturutvalg

Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2010 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet INNHOLD SIDE 0.

Detaljer

Årsrapport 2013. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2013. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2013 Vesterålen kulturutvalg Innhold Side 0. Sammendrag 3 1. Styring og organisering 4 2. Arbeidsoppgaver og resultater 6 3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 10 4. Noen utfordringer

Detaljer

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Rolf Olav Johnsen (Melbu), Steinar Henriksen (SFK Ajaks) og Kjetil Paulsen (Sortland) i bakken på vinteraktivitetsdagen på Kleiva. Foto: Tone M Sørensen 1. STYRING

Detaljer

Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet

Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Årsrapport 2007 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet Lansering av det

Detaljer

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Rådhuset, Lødingen Tid: 5. November kl. 10.00-12.50 Til stede: Følgende innkalles: Jonni Solsvik, Vesterålen

Detaljer

Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012

Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012 Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012 REFERAT Sted: Hurtigrutens hus, Stokmarknes Tid: 10. mai kl 10.00-14.15 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Ivan Andreassen, Bø Vibeke Tveit,

Detaljer

Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013

Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013 Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013 REFERAT FRA MØTE I VESTERÅLEN KULTURUTVALG Sted: Dverberg, Andøy Tid: 9. januar 2013 kl. 10.00-13.15 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Beate

Detaljer

Årsrapport 2014. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2014. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2014 Vesterålen kulturutvalg Innhold Side 0. Sammendrag 3 1. Styring og organisering 4 2. Arbeidsoppgaver og resultater 6 3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 10 4. Veien

Detaljer

Årsrapport 2003. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2003. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2003 Installasjonen RÆK III med "ræk" fra fjæra og en islandsk basaltsøyle ble avduket den 19.6.03 av ambassaderåd Skafti Jónsson (til høyre) sammen med kunstnerisk ansvarlig, Harald Oredam.

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2011

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2011 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2011 STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 27. - 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30-12:00 Saker til behandling:

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Melbu skole, Melbu Dato: 15.02.2017 Tidspunkt: Kl 10:00 : 13:30 Saker til behandling: 001/17 010/17 Tilstede faste medlemmer

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Museet i Alsvåg Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 10:00-13:00 Saker til behandling: 004/15-009/15 Tilstede: Vibeke Tveit, Lødingen

Detaljer

Strategiplan for. Kultursamarbeidet i Vesterålen 2012 2015. Kultur som identitetsskaper

Strategiplan for. Kultursamarbeidet i Vesterålen 2012 2015. Kultur som identitetsskaper Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2012 2015 Kultur som identitetsskaper Høringsutkast Vedtatt i Vesterålen kulturutvalg 27. Mars 2012 Forsidebilde: Collage ved Svein Spjelkavik 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Møterom 2, Kulturfabrikken Dato: 28.09.2017 Tidspunkt: Kl 10:00-13:15 Saker til behandling: 023/17-030/17 Tilstede faste

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2006

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2006 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2006 Base Camp Vesterålen 2006. Foto: Ståle Jenssen 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd er organisert som et 3-årig prøveprosjekt under Vesterålen Kulturutvalg

Detaljer

Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd Foto: Alf Oxem 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd er organisert som et 3-årig prøveprosjekt under Vesterålen Kulturutvalg med Vesterålen regionråd

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Kulturfabrikken Sortland, Møterom Hermetikken Dato: 19.02.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:00 Saker til behandling: 001/16 009/16

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 12:00

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 12:00 VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Kl 12:00 Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik

Detaljer

Årsrapport 2005. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2005. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2005 Fra åpningsarrangementet for Hundreårsmarkeringen i rakettlaucheren på Andøya rakettskytefelt der kulturministeren foretok den offisielle åpningen. Tanken bak åpningen var å fokusere på

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Vesterålen friluftsråd. Årsrapport 2012

Vesterålen friluftsråd. Årsrapport 2012 Vesterålen friluftsråd Årsrapport 2012 STYRING OG ORGANISERING Vesterålen friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Marmelkroken, Andøy Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: Kl 10:00 14:00 Saker til behandling: 014/17 022/17 Tilstede faste medlemmer

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

J.nr 37 /2011/EB/mb/230.1 Sortland den 27. januar 2011. Status og planer for kultursaler og kulturhus i de fem vesterålskommunene ble gjennomgått.

J.nr 37 /2011/EB/mb/230.1 Sortland den 27. januar 2011. Status og planer for kultursaler og kulturhus i de fem vesterålskommunene ble gjennomgått. J.nr 37 /2011/EB/mb/230.1 Sortland den 27. januar 2011 REFERAT Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Vesterålen regionråd, møterommet Tid: 24. januar 2011 kl 09:00 12:30 Til stede: Vibeke Tveit, Vesterålen

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Sortland rådhus Dato: 30.01.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saker til behandling:

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen, Søren Frank, høst 2014

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen, Søren Frank, høst 2014 Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen, Søren Frank, høst 2014 Høsten 2014 ble igjen en veldig aktivt år for SIN. Ikke før var sesongen slut med stort kirkespill i Gildeskål juli, før nye

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 11:00 15:00 Saker til behandling: 01/16 011/16 Tilstede faste

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Fjordcamp AS, Kråkberget i Bø Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Saker til behandling: 010/15-018/15 Tilstede: Fra Andøy:

Detaljer

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer.

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 2008 Årsmelding Salten Kultursamarbeid Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Deler av Salten kulturutvalg Årsmelding Salten Kultursamarbeid

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Handlingsplan 2014 2016

Handlingsplan 2014 2016 Bø kommune Kommuneplanens samfunnsdel 2014 2026 Handlingsplan 2014 2016 Vedtatt av kommunestyret, 30. oktober 2014 Kommuneplanens Samfunnsdel Handlingsplan 2014 2016 Bø kommune side 1 Handlingsplan 2014-2016

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Saknr. 11/4040-1 Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland Hotell Dato: 05.06.2015 Tidspunkt: 10:00-14:00 Saker til behandling: 029/15-035/15 Møteprotokoll

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3)

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Søknadssum: 310 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/30132 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2008: Utvikling av internasjonal kunstbiennale - MetaMorph

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen ØSTNORSK FILMSENTER AS - DRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen ØSTNORSK FILMSENTER AS - DRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1460-2 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen med Oppland fylkeskommune og fylkestingsvedtak

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Blåboksen, Kulturfabrikken Sortland Dato: 20.01.2017 Tidspunkt: Kl 10:00 14:00 Saker til behandling: 001/17 010/17

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/16

Plan for DKS skoleåret 2015/16 Plan for DKS skoleåret 2015/16 Den kulturelle skolesekken i Åmot kommune Besøksadresse: Torget 1 postadresse: Torget 1 telefon: 62434044 faks: epostadresse: postmottak@amot.kommune.no hjemmeside: Amot.kommune.no

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 kl 11:00 Saker til behandling: 050/16

Detaljer