Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012"

Transkript

1 Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012 REFERAT Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Bøhallen og kommunestyresalen i rådhuset i Bø Tid: 27. mars kl Til stede: Ivan Andreassen, Bø Vibeke Tveit, Lødingen Beathe Stellander, Andøy Mona Sandvold, Sortland Torfinn Kristoffersen, Øksnes Katie Hanken, kultursjef Bø Vibeke Suhr, daglig leder Kultursamarbeidet Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider Kultursamarbeidet Søren Frank, sceneinstruktør Forfall: Torill Karijord, Øksnes Christian Nordheim, Sortland Ove Schei, Hadsel

2 Sak 11/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 12/12 Godkjenning av referat fra møtet Referatet fra møtet den godkjennes. Sak 13/12 Orienteringssaker Orientering om følgende saker: 1. Omvisning i kultursalen som er under bygging. Orientering om prosjektet, kinoen og ungdomsarbeid i Bø. Kulturinnslag: filmen «Snarveien» når vi kommer til møterommet. 2. Arbeidsoppgaver til prosjektmedarbeider Margrete Berntsen 3. Sceneinstruktørordningen v/sceneinstruktør Søren Frank 4. Kort nytt fra Kultursamarbeidet og kommunene Andøy: Arrangement med skolekorpset Nordlyst arrangert Rock mot rus, premiere Fyr laus og kulturuka står for tur Bø: Fiskeriuka gjennomført Ringelihorn tilbake på dagsorden Jobbes med programmet for Reginedagene Lødingen: Konsert gjennom skolesekken Korpset har hatt konsert Arrangert karneval Sjømatfestival under planlegging Sortland: Kulturuka gjennomført med over 30 arrangementer Arbeidet med kulturfabrikken i gang riving av hermetikken I gang med siste bind bygdebok Musikkprosjekt juniorkorpset og musikklinja snart premiere Halvdan Sivertsen konsert 13. april i Blåbyhallen Øksnes: Skreifestival gjennomført Det arbeides videre med å utvikle Nyksund. I år er det bl.a. fortellerfestival og arrangementet Kryss Gavlfjorden Arbeides med kyststi

3 Hovedrullering av kommunedelplan Renovering av idrettshallen Kulturuka i skolene gjennomført Kultursamarbeidet: Skrivekurs for ungdom Fått invitasjon til Island i september Mediekurs for kultursektoren 17. april Kultursamarbeidet på facebook Vi får besøk fra Averøy kommune som vil lære om Tilbakestrøm Tas til orientering. Sak 14/12 Drøftingssaker 1. Sceneinstruktørordningen Vesterålen kulturutvalg vil påpeke det uheldige med at Bø og Øksnes kommune har sagt opp den regionale avtalen Vesterålen har med Nordland fylkeskommune om sceneinstruktør. I forbindelse med at Fylkesråden for kultur og miljø møter Vesterålen kulturutvalg i mai for å diskutere sceneinstruktørordningen, ber kulturutvalget om å få skriftlig tilbakemelding fra kommunene på hva som er status når det gjelder sceneinstruktørordningen. Øksnes og Bø blir forespurt om det er aktuelt å trekke oppsigelsen. Andøy, Hadsel, Lødingen og Sortland får forespørsel om det kan være aktuelt å gå inn med mer penger i sceneinstruktørordningen for å dekke opp Øksnes og Bø sin andel. 2. Aktuelle saker for å ta opp med fylkesråden den Vesterålen kulturutvalg ønsker å ta opp følgende tema med Fylkesråden : Sceneinstruktørordningen Finansiering av fast etablering av Filmfokus Vesterålen Finansiering av Tilbakestrøm Status for regionale kulturminneplan Bedre kontakt mellom kulturadministrasjonen i kommunene og fylket Evaluering av festivalstøtte Sak 15/12 Høringsutkast ny strategiplan Vesterålen kulturutvalg godkjenner høringsutkastet til strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen med følgende presisering:

4 Side 15 siste strategipunkt: «Å profilere kultur- og friluftsaktiviteter som en viktig faktor i det forebyggende folkehelsearbeidet» Utkastet sendes på høring til kommunene og legges ut på offentlig høring på Kultursamarbeidets hjemmeside, med høringsfrist 31. mai Sak 16/12 Godkjenning av årsrapport og regnskap 2011 for MUSAM Vesterålen kulturutvalg godkjenner årsrapport og regnskap 2011 for MUSAM. Sak 17/12 Godkjenning av årsrapport 2011 for Vesterålen friluftsråd Vesterålen kulturutvalg godkjenner årsrapporten 2011 for Vesterålen friluftsråd. Sak 18/12 Godkjenning av årsrapport og regnskap 2011 for Vesterålen kulturutvalg Vesterålen kulturutvalg godkjenner årsrapporten og regnskapet 2011 for Vesterålen kulturutvalg. Kulturutvalget ber om å få mer informasjon om Tilbakestrøm og kulturfondene i neste møte. Dersom det er mulig ber utvalget om å få rapport om status og framtidig behov i bokbussen klar til behandling av budsjettet Sak 19/12 Valg av nestleder i Vesterålen kulturutvalg Det forelå usikkerhet i forhold til hva som er nestleders oppgave i utvalget. Valg av nestleder utsettes til neste møte. Sak 20/12 Referatsaker Referatene tas til orientering. Innkomne brev: Nr: Mottatt: Fra Innhold: Asle Lauvland Pettersen Søknad reisestøtte Lysfest Melbu Andøy Rakettskytefelt Søknad om tilsk feiring av Norge 50 år i verdensr Menningarrad Eytings Aksept av invitasjon Nordland fylkeskommune Høring regional planst. for Nordland Vesterålen litteraturlag Støtte til skrivekurs på Sortland med Guro Sibeko

5 Sortland videregående skole Søknad om støtte til elev/kulturutveksling Bjørnskinn 2012 ved Gard Søknad om støtte til Bjørnskinn Nordland fylkeskommune Vesterålen friluftsråd driftstilskudd Statens vegvesen Søknad om skilting av lokale sykkelruter Sortland kommune Søknad om støtte til kulturuka 2012 i Sortland Rock Mot Rus Søknad om støtte Thomas Aleksander Voll Søknad om støtte Utgående brev: Nr: Sendt Til Innhold: Friluftrådenes Landsforbund Rapport flerkulturelt friluftsliv Nordland fylkeskommune Søknad DN Friluftsliv minoritetsb Friluftrådenes Landsforbund Søknader spillemidler FL Friluftrådenes Landsforbund Administrasjonsstøtte + aktivitet Friluftrådenes Landsforbund Søknad Helsefremmende barnehage Friluftrådenes Landsforbund Søknad Friluftsliv og Folkehelse Friluftrådenes Landsforbund Søknad Sprelske unga Direktoratet for Naturforv. øknad Sprelske unga Nordland fylkeskommune Søknad Sprelske unga Nordland fylkeskommune Søknad helsefremmende skoler Nordland fylkeskommune Søknad tilskudd friluftsformål Nordland fylkeskommune Søknad På tur i Vesterålen Asle Lauvland Pettersen Tilsagn om reisestøtte Lysfest på Melbu Friluftrådenes Landsforbund Rapport Friluftsliv for minoritetsungdom Nordland fylkeskommune Søknad om driftstilskudd 2012 NFK Friluftsrådenes Landsforbund Rapporter spillemidler FL Tilbakestrømmerne Infobrev 1/ Nordland fylkeskommune Rapporter, anmodning om utbetaling NFK Andøy Rakettskytefelt Svar på søknad om tilsk. feiring av Norge 50 år Nordland fylkeskommune Søknad om støtte til kulturtiltak for barn og unge Kommunene i Vesterålen Varsel om oppstart av planarbeid Vesterålen Litteraturlag Svar på søknad om støtte til skrivekurs Bjørnskinn 2012 Svar på søknad om støtte til Bjørnskinn Oda Dyrnes Velkommen som ny tilbakestrømmer Sortland videregående skole Støtte til klassetur Nordland fylkeskommune Søknad om prosjekt og arrangementsstøtte LM Kommunale enheter Invitasjon Kleivalekene Nordland fylkeskommune Samarbeidsavtale om kulturkort Kommunene i Vesterålen Regional plan for kulturminner Norsk kulturråd Søknad om prosjektstøtte til skriveverksted Norsk kulturråd Søknad om prosjektstøtte til Tilbakestrøm Arbeidsutvalget Innkalling møte AU friluftsrådet Norsk kulturråd Ettersending vedlegg søknad Tilbakestrøm Nordnorsk filmsenter Rapport og regnskap utvikling laternafilm.no Norsk kulturråd Søknad norsk-islandsk samarbeid Kulturdepartementet Regnskap/rapport Golfstrømmen Internasjonal Rock Mot Rus Tilskudd til utgifter Miri Nordnorsk filmsenter Rapport og regnskap for Laterna Magica Kulturkontoret Sortland Tilskudd til kulturuka 2012 Vibeke Suhr, referent

Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013

Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013 Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013 Sted: Vesterålen regionråd, Sortland Tid: 17. september kl. 9.00-10.45 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Ivan Andreassen, Bø Camilla Skog

Detaljer

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Rådhuset, Lødingen Tid: 5. November kl. 10.00-12.50 Til stede: Følgende innkalles: Jonni Solsvik, Vesterålen

Detaljer

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2012 Vesterålen kulturutvalg Innhold Side 0. Sammendrag 3 1. Styring og organisering 4 2. Arbeidsoppgaver og resultater 6 3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 11 4. Noen utfordringer

Detaljer

Vesterålen kulturutvalg

Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2008 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet INNHOLD 0. Sammendrag

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Vesterålen regionråd. Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015)

Vesterålen regionråd. Foto: Vesterålen regionråd. Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015) Vesterålen regionråd Foto: Vesterålen regionråd Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015) 1 INNHOLD Representanter... 3 Regionrådets arbeid i 2014... 6 Sekretariatet... 9 Økonomi... 10 Regionrådets

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE 20. AUGUST 2015

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE 20. AUGUST 2015 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 20. august 2015 Tid: Kl 1830-2100 Sted: Møterom Gystad, rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007 Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2007 Vedtatt på årsmøte 18.4.2008 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2007... 5 3 Sekretariatet... 8 4 Økonomi... 8 5

Detaljer

Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid Møte 12.februar 2015 Side: 1 av 1

Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid Møte 12.februar 2015 Side: 1 av 1 Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid Saksframlegg Møte 12.februar 2015 Side: 1 av 1 KU-sak 01/15 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER Bakgrun Referat fra møte i KU 24. november 2014 følger vedlagt. Forslag til

Detaljer

Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid Møte 20. mai 2015 Side: 1 av 6

Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid Møte 20. mai 2015 Side: 1 av 6 Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid Saksframlegg Møte 20. mai 2015 Side: 1 av 6 KU- Sak 09/15 REFERAT FRA SIST MØTE Referat fra møte i KU 12. februar 2015 følger vedlagt. Forslag til vedtak: Referat

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2006 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2005... 4 3 Sekretariatet... 7 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 8

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: 27.01.2010

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Base Camp Vesterålen 2007. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd 2007 2 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648 Dato: Torsdag 26. mars 2015 Tid: Kl 1830 2115 Sted: Møterommene Bøhn I og II Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert

Detaljer

Saksframlegg Årsmøte 4. juni 2015 Side: 1 av 6 ÅRSMØTE I SALTEN KULTURSAMARBEID 5. JUNI 2014 I SALTSTRAUMEN

Saksframlegg Årsmøte 4. juni 2015 Side: 1 av 6 ÅRSMØTE I SALTEN KULTURSAMARBEID 5. JUNI 2014 I SALTSTRAUMEN Salten Kultursamarbeid Saksframlegg Årsmøte 4. juni 2015 Side: 1 av 6 ÅRSMØTE I SALTEN KULTURSAMARBEID 5. JUNI 2014 I SALTSTRAUMEN Herved innkalles til årsmøte i Salten Kultursamarbeid 2015. Årsmøte i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 31.05.2012 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 17.00 Tilstede: Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Synnøve S. Olsen

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Til stede: Navn Geir Eide Åse Wickstrøm Eva Nohr Geir Helge Sandvik Bjørn Abelsen Anne Grethe S.

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Storfjord kommune Kulturkontoret

Storfjord kommune Kulturkontoret Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: Sigmund Steinnes, May-Tove Lilleng, Ellen Beate Jensen Lundberg Maria Figenschau Referanse 2013/3339-21 24.04.2014 Dato Møteprotokoll - Ungdomsrådet 24.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Saker til behandling: 001/14-010/14 Tilstede:

Detaljer