Vesterålen friluftsråd. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterålen friluftsråd. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Vesterålen friluftsråd Årsrapport 2012

2 STYRING OG ORGANISERING Vesterålen friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd med de 6 samarbeidende kommunene som eiere. Vesterålen friluftsråd er underlagt Vesterålen Kulturutvalg med Vesterålen regionråd som øverste myndighet. Vesterålen kulturutvalg Vesterålen kulturutvalg er et fagutvalg underlagt Vesterålen regionråd. Det består av en representant fra hver av kommunene, med en ordfører som leder for utvalget. Vesterålen kulturutvalg Utvalgsmedlemmer: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd - leder Beate Stellander, Andøy Ivan Andreassen, Bø Ove Schei, Hadsel Vibeke Tveit, Lødingen Christian Nordheim, Sortland Torill Karijord, Øksnes Varamedlemmer: Grete Ellingsen, Vesterålen regionråd Halvar Rønneberg, Andøy Anne Ma Vik, Bø Hjørdis Nilsen, Hadsel Dagfinn Olsen, Lødingen Mona Sandvold, Sortland Torfinn Kristoffersen, Øksnes Trond Viggo Nilssen, 2.vara. Lødingen Friluftsrådets arbeidsutvalg Arbeidsutvalget til Vesterålen friluftsråd består av en representant fra hver kommune, og er et rådgivende organ som er underlagt Vesterålen kulturutvalg. Arbeidsutvalget skal være et kreativt og inspirerende fora som sammen ønsker å løfte friluftslivet i regionen og i de enkelte kommunene. Utvalgsmedlemmer: Ivan Andreassen, Bø - styreleder Brynjar Pettersen, Øksnes Werner Johansen, Andøy Tor Andersen, Bø Birgitte Adal, Hadsel Jon Pettersen, Hadsel. Overtatt for Birgitte Adal fra november 2012 Trond Løkke, Vesterålen Turlag Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

3 Varamedlem: Odd-Roger Dahl, Sortland Renathe Jakobsen, Sortland. Overtatt for Odd-Roger Dahl fra august Medlemmer i Vesterålen Friluftsråd Kommuner: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes Frivillige organisasjoner: Vesterålen Turlag Administrasjon Daglig leder i 100 % stilling: Bård Meløe. Vesterålen Friluftsråd har kontorsted på Sortland sammen med sekretariatet til Vesterålen regionråd og Vesterålen kulturutvalg. Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner De viktigste samarbeidspartnerne er folkehelsekoordinatorene og kulturkontorene i regionen og Vesterålen Turlag. I tillegg er Nordland Fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund viktige eksterne samarbeidspartnere. Vesterålen Friluftsråd har også samarbeidet med disse institusjonene i 2012: Sortland vgs. avd Kleiva / Polarsirkelen friluftsråd / Salten friluftsråd / Forum For Natur og Friluftsliv Nordland / Øksnes leirsted / Øksnes Jeger- og fiskerforening / Vesterålen Padleklubb / Vesterålen Vertikal / Vesterålen padle- og klatresenter / IBOS Hadsel / Sortland Villmarkssenter / Nordland bueskytterkrets / Øksnes Røde Kors Hjelpekorps / K-forum Kristiansund / Vesterålen Explorer. Økonomiske tilskudd Vesterålen Friluftsråd har i 2012 mottatt driftstilskudd fra medlemskommunene, Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund (FL). I tillegg har Vesterålen Friluftsråd mottatt prosjekttilskudd fra fylkeskommunen, FL og Vesterålen Turlag. Prosjektmidler 2012: Prosjektområder Fylket Staten Andre Helsefremmende barnehager i Vesterålen Base Camp Vesterålen VinterCamp Sprelske unga Kleiva-lekan (vinterakt.dag for psyk. utviklingsh.) På tur i Vesterålen Kontaktmøter folkehelsekoordinator Flerkulturelt friluftsliv i Vesterålen Til sammen Total sum prosjektmidler: kr ,- Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

4 Oversikt driftsstøtte 2012 Nordland fylkeskommune Friluftsrådenes Landsforbund Kommunene Totalt Samlet oversikt over antall deltakere: Kurs for barnehageansatte (Helsefremmende barnehager) 80 VinterCamp 30 Kleiva-lekan (vinterakt.dag for psyk. utviklingsh.) 150 (inkl. ledsagere) Flerkulturelt friluftsliv i Vesterålen 210 Sprelske unga 20 Base Camp for ungdom 70 Til sammen 560 Overbygning Vesterålen Friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund som er en paraplyorganisasjon for 21 interkommunale friluftsråd. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er felles talerør for de interkommunale friluftsrådene overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. FL fordeler statlig driftsstøtte til friluftsrådene og legger til rette for kompetanseutvikling. 1. MØTEAKTIVITET OG REPRESENTASJON 1.1 Arbeidsutvalgsmøter Det er avholdt 4 møter i arbeidsutvalget til Vesterålen Friluftsråd. 1.2 Representasjon Vesterålen friluftsråd har vært representert bl.a. ved: - Styreledersamling Friluftsrådenes landsforbund, Ivan Andreassen - Friluftskonferansen Bodø, Ivan Andreassen og Bård Meløe - Ansatte samling Stavanger Friluftrådenes landsforbund, Bård Meløe - Reise Øst-Island, etablering av ungdomsutveksling, Bård Meløe 2. ARBEIDSOPPGAVER OG RESULTAT Arbeidsoppgavene refererer til vedtatt arbeidsplan for prosjektperioden. De fleste tiltakene er gjennomført eller igangsatt. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

5 2.1 Base Camp Vesterålen Regional aktivitetshelg for ungdom i alderen år på Skogsøya (Øksnes) sept. med vekt på friluftsaktiviteter for å synliggjøre regionens muligheter for spennende opplevelse i tilknytning til natur. Vesterålen friluftsråd har hovedansvaret for koordineringen av campen som ble arrangert i samarbeid med kulturkontoret i Øksnes og Øksnes leirsted. I tillegg stilte privatpersoner, Vesterålen Vertikal, Øksnes jeger- og fiskerforening, Nordland bueskytterkrets og Vesterålen Padleklubb med instruktører og utstyr. Foto: Bård Meløe Interessen for å delta på campen er stor og flere fikk ikke delta. Erfaringen viser nå at 70 deltakere og 20 instruktører er det maksimale antall slik som campen arrangeres i dag. Skal Campen ha flere deltakere må det inn flere aktiviteter og mer tilskudd. Campen har 2 år på rad gått med stort underskudd og det må gjøres noen grep for at vi skal kunne opprettholde samme aktivitetsnivå. Friluftsrådet har etablert ungdomsutveksling med Øst-Island i dette prosjektet og i 2012 deltok det 5 ungdommer og 1 leder fra Fjerdabyggd på campen. I oktober 2013 reiser tilsvarende ungdomsgruppe til Øst-Island for å delta på deres Base Camp. Ungdomsutvekslingen er kostbar og mye av underskuddet i 2012 skyldes denne satsningen. På bakgrunn av denne etableringen bør det søkes om mer tilskudd i I tillegg bør det søkes om tilskudd fra privat næringsliv. Base Camp 2012: 70 deltakere 2.2 Vintercamp i Vesterålen Vesterålen friluftsråd har i mange år arrangert Base Camp Vesterålen på sommertid med stor suksess. Hvert år har spørsmålet kommet; hvorfor ikke få til noe lignende på vinterstid. I påskeferien april inviterte vi barn fra 5.-7.klasse i Vesterålen til vintercamp i Eidsfjorden, Sortland. Deltakerne ble utfordret på en rekke spennende vinteraktiviteter som isfiske, snørekjøring, skiturer, skredvurdering/kameratredning, bygging av gapahuk og bål. Vintercamp 2012 Vintercamp Vesterålen 2012 bygger videre på de erfaringene Foto: Bård Meløe fra tidligere års basecamper, men arrangeres i en langt enklere form. Aktivitetstilbudet er lagt opp med tanke på tradisjonelt friluftsliv på vinteren. Trygg ferdsel i fjellet vinterstid står som et sentralt tema gjennom vintercampen. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

6 Vintercamp 2012: 30 deltakere. 2.3 Kleiva-lekan 2012 (aktivitetsdag for psykisk utviklingshemmede i Vesterålen) Onsdag 21. mars 2012 ble det arrangert vinteraktivitetsdag for psykisk utviklingshemmede (voksne og ungdom fra 16 år) fra hele Vesterålen på Kleiva videregående skole. Vinter aktivitetsdagen ble arrangert i samarbeid med Sortland videregående skole avd. Kleiva. Elever hadde sammen med lærerne ansvaret for de fleste aktivitetene og det inngikk også som del av elevenes undervisning. I tillegg stilte Sortland villmarksenter, Øksnes Røde Kors Hjelpekorps og dansebandet Gutta boys på lekan. Sortland arbeidssenter sponset premier til alle deltagerne. Antall deltakere: 150 (deltakere + ledsagere) 2.4 Kyststier i Vesterålen. Forarbeidet med Kyststi i Øksnes startet opp i 2011 og fortsatte i Stien er nå planlagt å gå fra Langenes kirke til Klo, med skiltlink til Stø / Dronnigruta og Kjækholmen. Planlagt offisiell åpning er juni/sommeren Flerkulturelt friluftsliv i Vesterålen Prosjektet «Flerkulturelt Friluftsliv» ble startet opp i 2004, og har blitt videreført til Dette prosjektet er fulgt opp med prosjektet friluftsliv for minoritetsungdom som startet opp i 2011 og videre i 2012 med 3 trinn til et aktivt friluftsliv Friluftsliv for barn- og minoritetsungdom Vintercamp i påskeferien for barn fra 5.-7.klasse. 6 minoritetsspråklig barn/ungdom fra Lødingen deltok. Etter 2 måneder i Norge lærte de for første gang å gå på ski. 4 av disse barna deltok også på Action på yttersia på Skogsøya i juli og 2 av disse tok padlekurs (Våtkort) der. Action på yttersia, en friluftscamp for minoritetsspråklig ungdom fra hele Vesterålen. 30 Vintercamp Foto: Bård Meløe deltagere fra 11 forskjellige kulturer gjennomførte 4 dager sammen på Skogsøya. Fjelltur, bueskyting, klatring, padlekurs, tube etter båt og bruskasseklatring var noen av aktivitetene de deltok på. Det er andre året campen gjennomføres og den har fått en svært positiv profil Introduksjon til friluftsliv i Vesterålen Ble gjennomført i regi av Vesterålen friluftsråd og flyktningkontorene i Vesterålen. Gjennom flere dager hos hver kommune (Andøy, Sortland, Hadsel og Lødingen) har deltakerne vært på turer i nærområdet. De har padlet kajakk, klatret, fisket og laget bål mat. Kurset Trygg i Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

7 naturen ble også gjennomført. Her fikk deltakerne en introduksjon i bekledning, bruk av kart og kompass, samt i grunnleggende førstehjelp. Uken er blitt en del av introduksjonsprogrammet til bosatte flyktninger i 4 av kommunene. Samlet sett har vi fått svært gode tilbakemeldinger fra kommunene for vårt prosjekt flerkulturell friluftsliv. Vi ser på muligheten for å utvide tilbudet i Antall deltagere i prosjektet flerkulturell friluftsliv: Helsefremmende barnehager i Vesterålen 11 barnehager fra Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes har deltatt i prosjektet Helsefremmende barnehager i Vesterålen. Prosjektperioden ble avsluttet i 2012 og barnehagenettverket har til sammen gjennomført 10 samlinger i perioden Det har vært avholdt 4 samlinger i 2012 og tema for samlingene har vært: Bygging og finansiering av klatrejungel, Friluftsliv og filosofi, barnehagenettverk og høsting av naturen i Vesterålen. Vesterålen friluftsråd har stått for koordineringen og gjennomføringen av alle samlingene i Foto: Bård Meløe En ny prosjektperiode er planlagt fra 2013 til 2016 som del av Nordland fylke og Friluftrådenes landsforbund sin satsing på helsefremmede barnehager. Det er bestemt at nettverket fra , om de selv ønsker, kan være med videre i en ny periode. I tillegg vil 5-6 nye barnehager, 1 fra hver kommune, bli invitert til å delta. 2.7 På tur i Vesterålen Som ledd i friluftrådets partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune i forhold til folkehelsearbeid, har Vesterålen friluftsråd igangsatt prosjektet På tur i Vesterålen som går ut på å merke og tilgjengeliggjøre turmål i Vesterålen. I 2012 ble brosjyren Vandring i Vesterålen utgitt og distribuert til samtlige husstander i Vesterålen. I 2013 vil flere av disse turene bli skiltet. Det jobbes også med at friluftsrådet skal ha et forvaltningsansvar for alle sine merkede turer. Friluftsrådenes landsforbund jobber med ei forvaltningsløsning som alle friluftsrådene bør ta del Vandring i Vesterålen Foto: Alf Oxem i. Denne løsningen inneholder oversikt over hvilke stier som er merket, når de er merket, hvem som har forvaltningsansvar, grunneieravtaler, anbefalt vedlikehold med mer. I tillegg vil databasen være linket opp mot Godtur.no slik at turene vi har forvaltningsansvar for automatisk vil være tilgjengelig for turgåere som benytter seg av turløsningen Godtur.no eller Godtur app på mobil. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

8 2.8 Sprelske Unga Vesterålen friluftsråd har inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid, og jobber målrettet med å integrere folkehelsearbeid i sitt arbeid. Som et ledd i dette arbeidet ønsket Vesterålen friluftsråd, i samarbeid med Vesterålen utvikling, å invitere kommunene i Vesterålen med i et prosjekt med henblikk på å legge til rette for fysisk aktivitet for inaktive barn fra 5.-7.klasse. Bakgrunnen for initiativet er indikasjoner på at mange barn i Norge ikke er tilstrekkelig fysisk aktive til at de ivaretar egen helse. Alle kommunene i Vesterålen fikk tilbud om å delta i prosjektet. Så langt har Øksnes og Hadsel takket ja til å være med. Det er foretatt 5 informasjonsmøter med Hadsel og Øksnes. Per Bjørkås (fysioterapeut) og Ron Kjetil Hamansen, lærer ved Myre skole er ansatt som aktivitetsledere for Øksnes. Louise Lindeberg (fysioterapeut) og lærer Åge Lind er ansatt som aktivitetsledere for Hadsel. Oppstarts møte for lærende nettverk, bestående av alle aktivitetslederne, ble gjennomført 11.juni på Sortland. Det vil bli etablert ei styringsgruppe til prosjektet med medlemmer fra kommunene. Dette med mål om å få prosjektet inn i de faste kommunale rammene. Friluftsrådet vil jobbe for å få med Sortland kommune i løpet av året med oppstart av aktivitetsgrupper fra september Avhengig av økonomi og de erfaringene som blir gjort vil det jobbes for å få med flere kommuner i løpet av Det ble innhentet informasjon om de erfaringer som var gjort i Nedre Eiker (foregangskommune for dette prosjektet) og disse erfaringene ble tatt med i oppstartfasen for prosjektet. Barna som er medlem i gruppene har vist en tydelig fremgang og prosjektet har så langt hatt et svært positivt resultat. Både foreldre, lærere og instruktører forteller om stor fremgang. Sprelske Unga: 20 deltakere 2.9 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vesterålen Kommunene i Vesterålen ble kontaktet med utgangspunkt i å komme i gang med kartleggingen og verdisetting av friluftsområdene i Dette etter ønske fra Nordland fylkeskommune (NFK). NFK og fylkesmannen dekker de fleste utgifter for gjennomføringen, mens kommunene selv må dekke en del av kostnadene i form av egeninnsats. Friluftsrådet koordinerer arbeidet for alle kommunene og det er også tilsatt en ekstern prosjektleder som tar seg av flere av de praktiske oppgavene. Arbeide med kartleggingen er kommet godt i gang og 5 kommuner har gjort oppstartsvedtak og skal være ferdig kartlagt innen Andøy var først ute og står også som vertskommune for arbeidet. De startet sin arbeidsgruppe allerede i februar, mens Sortland fikk sin arbeidsgruppe opp å gå i november. Andøy står også som søker på skjønnsmidler for kartleggingen i hele Vesterålen. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

9 Det har ikke lyktes å få til noen avtaler med Lødingen kommune ennå, men det er rom for at de kan starte ei kartlegging med avslutning i løpet av våren Annet Drift av webside; Drift av websiden som inneholder info om jakt- og fiskemulighetene i Vesterålen. Arbeide har avslørt at de må en større revisjon av kontakt detaljer for rettighetshavere til for at siden skal være gyldige. Arrangerte Film i friluft, et samarbeid med Laterna Magica og Bjørklundparkens venner. Film i friluft Foto: Hilde Jørgensen Utfordringer 2013 Løse arbeidsmengden i prosjektene På tur i Vesterålen og Kyststi. Å etablere Sprelske unga i flere kommuner. Snu underskuddresultatet for Base Camp uten at aktivitetsnivået reduseres. Gjøre en tilstansrapport på Universell utforma friluftsområder i Vesterålen. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007

Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Base Camp Vesterålen 2007. Årsrapport Vesterålen Friluftsråd 2007 2 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som

Detaljer

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2012 Vesterålen kulturutvalg Innhold Side 0. Sammendrag 3 1. Styring og organisering 4 2. Arbeidsoppgaver og resultater 6 3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 11 4. Noen utfordringer

Detaljer

Vesterålen kulturutvalg

Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2008 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet INNHOLD 0. Sammendrag

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Vesterålen regionråd. Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015)

Vesterålen regionråd. Foto: Vesterålen regionråd. Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015) Vesterålen regionråd Foto: Vesterålen regionråd Årsberetning for 2014 (Vedtatt i årsmøtet 22. mai 2015) 1 INNHOLD Representanter... 3 Regionrådets arbeid i 2014... 6 Sekretariatet... 9 Økonomi... 10 Regionrådets

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd

Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd Innkalling til årsmøte i fredag 08.juni 2012 kl. 14:30 Rica hotell, Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen, Lene Fjelldal, Bjørn

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2013 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Det har vært ett møte i arbeidsgruppen for utredning av organisering, lokalisering og vedtekter for Friluftsrådet Sør.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007 Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2007 Vedtatt på årsmøte 18.4.2008 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2007... 5 3 Sekretariatet... 8 4 Økonomi... 8 5

Detaljer

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015:

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015: Handlingsplan 2015 Innledning Handlingsplanen for 2015 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders og den øvrige administrasjonens arbeidsoppgaver. Handlingsplanen

Detaljer

Årsrapport 2010. "God helse" Molde kommune. Foto: Vinteraktivitetsdag for Hjelset, Kleive og Skogstua barnehager

Årsrapport 2010. God helse Molde kommune. Foto: Vinteraktivitetsdag for Hjelset, Kleive og Skogstua barnehager 1 Årsrapport 2010 "God helse" Molde kommune Foto: Vinteraktivitetsdag for Hjelset, Kleive og Skogstua barnehager " God helse Molde" har sin bakgrunn i avtalen om Partnerskap for folkehelse som ble inngått

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2006 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2005... 4 3 Sekretariatet... 7 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2012. Line Øvernes Mørch deltok på styreledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2012 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Line Øvernes Mørch

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor. årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.no Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: 37 00 55

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

28. MARS 2011 I HAUGESUND

28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMØTE 2012 28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMELDING 2011 - ARBEIDSPROGRAM 2012 NB! Dette er en foreløpig versjon til styremøtet 16.februar 2012 I endelig versjon til årsmøtet legger vi til bilder og statistikk.

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Pilot i Trondheim kommune 2007-2010 Rapport 2 SAMMENDRAG Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Trondheimsregionens friluftsråd har i samarbeid med andre idretts- og

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer