Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007"

Transkript

1 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2007 Base Camp Vesterålen 2007.

2 Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

3 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd med de 6 samarbeidende kommunene som eiere. Vesterålen Friluftsråd er underlagt Vesterålen Kulturutvalg med Vesterålen regionråd som øverste myndighet. Vesterålen kulturutvalg Vesterålen kulturutvalg er et fagutvalg underlagt Vesterålen regionråd. Det består av de seks lederne for hovedutvalg/komiteer med ansvar for kultur i kommunene. Utvalgsmedlemmer: Jonni Solsvik, Andøy, Vesterålen regionråd (leder) Brith Unni Willumsen, Bø (nestleder) Harald Fodstad, Andøy Lars Klæbo, Hadsel Eirik Eriksen, Lødingen Werna Steffensen, Sortland Roald Jensen, Øksnes Varamedlemmer: Grete Kvalvik, Andøy Knut Einar Søberg, Bø Arne Reidar Johansen, Hadsel Linda Madsen, Sortland Ingrid Lie Brun, Øksnes Atle Andersen, Lødingen Viggo Johnsen, Vesterålen regionråd Friluftsrådets arbeidsutvalg Arbeidsutvalget til Vesterålen Friluftsråd består av en representant fra hver kommune, og er et rådgivende organ som er underlagt Vesterålen kulturutvalg. Arbeidsutvalget skal være et kreativt og inspirerende fora som sammen ønsker å løfte friluftslivet i regionen og i de enkelte kommunene. Utvalgsmedlemmer: Eirik Eriksen, Lødingen, Vesterålen Kulturutvalg Brynjar Pettersen, Øksnes (leder) Werner Johansen, Andøy Tor Andersen, Bø Odd Sneberg, Hadsel Trond Løkke, Vesterålen Turlag Varamedlem: Vibeke Suhr, Sortland Medlemmer i Vesterålen Friluftsråd Kommuner: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes Frivillige organisasjoner: Vesterålen Turlag Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

4 Administrasjon Daglig leder i 100 % stilling: Ragnhild Gundersen Vikar for Ragnhild Gundersen fra til i 90 % stilling har vært Lisbeth Jørgensen. Vesterålen Friluftsråd har kontorsted på Sortland sammen med sekretariatet til Vesterålen regionråd og Vesterålen kulturutvalg. Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner De viktigste samarbeidspartnerne er kulturkontorene og Vesterålen Turlag. I tillegg er Nordland Fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund viktige eksterne samarbeidspartnere. Vesterålen Friluftsråd har samarbeidet med disse institusjonene i 2007: Friluftsrådenes Landsforbund / Nordland fylkeskommune / Vesterålen Turlag / RKK Vesterålen / Regsekk (Den regionale kulturelle skolesekken) / Sortland vgs. avd. Kleiva / ungdomsvideoselskapet Kreativ Video / Salten Friluftsråd / Ofoten Friluftsråd / Øksnes leirskole / Øksnes Jeger- og fiskerforening / Øksnes Røde Kors Hjelpekorps / Vesterålen Padleklubb / Flyktningkontoret i Sortland / Bankplassen flyktningmottak i Hadsel / SFK Ajaks / Vesterålen Nature Event / Nordtrafikk AS / Museum Nord / Mål og Mening / Bladet Vesterålen / IBOS Hadsel / Frivillighetssentralen i Sortland / Sortland jeger- og fiskerforening / Maurnes skole / Sigerfjord skole / Sortland skole / Strengelvåg skole / Romset skole / Eidet skole / Bleik skole / Stokmarknes skole / Innlandet skole / Lødingen skole / Jennestad skole / Strand skole / Sandnes skole /Sortland Villmarkssenter / Bodø bueskytterforening / Sortland Villmarkssenter / Nordtrafikk AS / landbrukskontoret i Sortland og Bø kommune / kulturkontorene i kommunene Økonomiske tilskudd Vesterålen Friluftsråd har i 2007 mottatt driftstilskudd fra medlemskommunene, Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund (FL). I tillegg har Vesterålen Friluftsråd mottatt prosjekttilskudd fra fylkeskommunen, FL, Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavd., Vesterålen Turlag og kommunene (partnerskapsavtalen). Prosjektmidler 2007: Prosjektområder Fylket Staten Andre Fysisk aktivitet og skolemåltid Base Camp Vesterålen (V.rålen turlag) Kyststi i Vesterålen (SMIL-midler) Aktivitetsdag psykisk utviklingshemmede Flerkulturelt friluftsliv i Vesterålen Kartlegging jakt- og fiskemuligheter (kommunene) Til sammen Total sum kr ,- Oversikt driftsstøtte 2007 Nordland fylkeskommune ,- Friluftsrådenes Landsforbund ,- Kommunene ,- Totalt ,- Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

5 Samlet oversikt over antall deltakere: Fysisk aktivitet og skolemåltid Vinteraktivitetsdag for psyksik utviklingshemmede (Kleiva-lekan) Flerkulturelt friluftsliv i Vesterålen Base Camp Vesterålen Turer i samarbeid med turlaget (3 ungdomsturer) Fortelling i friluft (i samarbeid med RKK Vesterålen og Regsekk) - 13 skoler har hatt fortellerbesøk, ca. 621 elever - 1 skoler har hatt opplegg i tilknytning til fortellerbesøk, 44 elever Helsearbeidere på trimtur TIL SAMMEN 18 deltakere 123 deltakere/ledsagere 115 deltakere 73 deltakere 20 deltakere 665 elever 7 deltakere 1021 deltakere Overbygning Vesterålen Friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund som er en paraplyorganisasjon for 19 interkommunale friluftsråd. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er felles talerør for de interkommunale friluftsrådene overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. FL fordeler statlig driftsstøtte til friluftsrådene og legger til rette for kompetanseutvikling. 2. MØTEAKTIVITET OG REPRESENTASJON 2.1 Arbeidsutvalgsmøter Det er avholdt 2 møter i arbeidsutvalget til Vesterålen Friluftsråd i mars og oktober Representasjon Vesterålen Friluftsråd har vært representert bla ved: - Styreledersamling Friluftsrådenes Landsforbund februar 2007, Eirik Eriksen - Fellesmøte for Nord-norske friluftsråd april 2007, Lisbeth Jørgensen - Årsmøte Friluftsrådenes Landsforbund, Kristiansand, juni 2007, Lisbeth Jørgensen Vesterålen Friluftsråd ved Ragnhild Gundersen ble valgt for 2 år i arbeidsutvalget til Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) på FNF Nordland sitt fellesmøtet i ARBEIDSOPPGAVER OG RESULTAT Arbeidsoppgavene referer til vedtatt arbeidsplan for prosjektperioden. De fleste tiltakene er gjennomført eller igangsatt. 3.1 Aktivitetsdager for psykisk utviklingshemmede i Vesterålen (Kleiva-lekan) 21. mars 2007 ble det arrangert vinteraktivitetsdag for psykisk utviklingshemmede (voksne og ungdom fra 16 år) fra Vesterålen på Kleiva videregående skole. Vinteraktivitetsdagen ble arrangert i samarbeid med Sortland videregående skole avd. Kleiva, kulturkontoret på Sortland og SFK Ajaks. Elever fra ulike linjer ved Kleiva vgs. hadde sammen med lærerne ansvaret for de fleste aktivitetene og inngikk som del av elevenes undervisning. Antall deltakere: 123 (deltakere + ledsagere) Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

6 3.2 Base Camp Vesterålen Regional aktivitetshelg for ungdom i alderen år på Skogsøya (Øksnes) sept. med vekt på friluftsaktiviteter for å synliggjøre regionens muligheter for spennende opplevelser i tilknytning til natur. Vesterålen Friluftsråd har hovedansvaret for koordineringen av campen som ble arrangert i samarbeid med kulturkontoret i Øksnes og Øksnes leirsted. I tillegg stilte privatpersoner, Øksnes Røde Kors, Øksnes jeger- og fiskerforening, Bodø bueskytterklubb og Vesterålen Padleklubb med instruktører og utstyr. Base Camp 2007: 73 deltakere Interessen for å delta var stor, og det var ventelister i flere av kommunene. 3.3 Friluftsaktiviteter for ungdom i samarbeid med Vesterålen Turlag. Vesterålen Turlag tok i 2006 initiativ til samarbeid med Vesterålen Friluftsråd for å arrangere friluftsaktiviteter for ungdom i Vesterålen. Dette samarbeidet er videreført i 2007, og det er arrangert 3 helgeturer: - Skitur til Snytindhytta - Innføring i kajakkpadling og klatring, Straumfjorden - Seiltur med fembøring til Guvåghytta Med dette samarbeidet har vi fått til et variert tilbud, hvor Base Camp har mange deltakere og ulike aktiviteter mens de andre tilbudene er mer friluftslivsorientert og med plass til færre deltakere. 3.4 Flerkulturelt friluftsliv i Vesterålen Prosjektet er videreført fra 2004, 2005 og Totalt ca. 110 deltakere i Vesterålen Overnattingstur til Skogsøya (Øksnes leirsted), 25 deltakere (kvinner og barn fra 7 nasjoner inkl. nordmenn). Aktiviteter: kanopadling, aktivitetsløype, klatring, bruskasseklatring og grilling. Tiltaket ble gjennomført i samarbeid med Bankplassen flyktningmottak, Melbu. Foto: Harald Rikardsen Sortland Isfiskedag arrangert av arrangert av Frivillighetssentralen i Sortland i samarbeid med Sortland jeger- og fiskerforening og flyktningkontoret i Sortland. 50 deltakere (inkludert nordmenn) Hadsel Skreiuka : IBOS Hadsel (integrering, bosetting og opplæringssenter) gjennomførte undervisningsopplegg hvor de hadde ei prosjektuke med tematikk skrei. Det inneholdt bla fisking og tilberedelse av fisk. Prosjektuka ble avsluttet med en tur til Lofoten, og besøk på fiskebruk, samt middag med flyktninger der. 35 deltakere Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

7 3.5 Uteaktivitet i grunnskole og barnehage a. Oppfølging av skoleprosjektet Fysisk aktivitet og skolemåltid Vesterålen Friluftsråd har i vært part sammen med Ofoten Friluftsråd, RKK Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Nordland fylkeskommune i 3-årig skoleprosjekt «Fysisk aktivitet og skolemåltid». Prosjektet har hatt 10 deltakerskoler fra Vesterålen. Vesterålen Friluftsråd har videreført arbeidet i 2007 med følgende tiltak: - Erfaringsseminar for lærere på Skogsøya, september - Drift av webside med egen underside til skoleprosjektet b. Salg av permene Læring i friluft Informasjon om og salg av idepermene Læring i friluft utgitt av Friluftsrådenes Landsforbund c. Fortelling i friluft Våren 2006 ble prosjektet «Fortelling i friluft» igangsatt, og prosjektet ble videreført i Prosjektet går ut på at fortellere lokalt tar med seg grupper av skoleelever ut i naturområder, og fremfører fortellinger ute i elevenes nærmiljø. Fortelleren tar utgangspunkt i lokale sagn, eventyr eller fortellinger som har tilknytning til stedet hvor fortellingen fremføres. På den måten kombineres natur- og kulturopplevelser gjennom bruk av lokale fortellinger fra elevenes nærmiljø skoler har hatt fortellerbesøk, ca. 621 elever - 1 skole (44 elever) har hatt opplegg i tilknytning til fortellerbesøket «Fortelling i friluft» gjennomføres i samarbeid med RKK Vesterålen og Regsekk (den regionale kulturelle skolesekken). 3.6 Kyststi i Vesterålen Prosjektet ble igangsatt i 2004 og er videreført i 2007 med følgende tiltak: Bø: produksjon av kyststibrosjyre, norske eks. og 1500 engelske eks. Arbeidet med merking av kyststien er begynt (skal ferdigmerkes i 2008) Sortland: kyststitraseen er valgt, det er gjennomført nye befaringer. Det jobbes videre i forhold til avklaringer med grunneiere Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

8 3.7 Kartlegging av jakt- og fiskemuligheter i Vesterålen Drift av websiden med oversikt over og informasjon om jakt- og fiskemulighetene i Vesterålen; 3.8 Annet Drift av webside; Leder på kanopadling under sommeruka for barn i Sortland Ukas turforslag: presentasjon av 4 turforslag med tekst, bilder og kart i Bladet Vesterålen. Det er forslag om enkle helgeturer med vekt på barnevennlige turer. Produksjon av film fra Base Camp 2006 Åsandsanden langs kyststien i Bø Årsrapport Vesterålen Friluftsråd

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007 Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2007 Vedtatt på årsmøte 18.4.2008 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2007... 5 3 Sekretariatet... 8 4 Økonomi... 8 5

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2006 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2005... 4 3 Sekretariatet... 7 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2013 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Det har vært ett møte i arbeidsgruppen for utredning av organisering, lokalisering og vedtekter for Friluftsrådet Sør.

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 Årsmelding 2010 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.

årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor. årsberetning 2010 Besøksadresse: Arendal Kultur- og Rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Postboks 324, 4803 Arendal Hjemmeside: www.friluft-sor.no Daglig leder: Geir Henning Waagsnes Telefon: 37 00 55

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013

MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013 Salten Regionråd Dokument: sr130606-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 06. 07. JUNI 2013 RICA HOTELL, NARVIK, RÅDHUSET OG HØGSKOLEN I NARVIK SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til

Detaljer

Årsmelding for SKINN 2007.

Årsmelding for SKINN 2007. ÅRSMELDING 2007 Foto: Stillbilder fra videoverk i SKINNs utstillingsproduksjon 2007, m² og tid- når solen treffer huset samtidig som det ringer på døren. Årsmelding for SKINN 2007. 1. SKINNs organer 1.1.

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Pilot i Trondheim kommune 2007-2010 Rapport 2 SAMMENDRAG Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Trondheimsregionens friluftsråd har i samarbeid med andre idretts- og

Detaljer

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede.

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede. 1. SKINNs organer 1.1. Styret Styret har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden: Finnmark fylke: Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest Vara: Randi Sjølie, Vadsø Troms fylke: Styremedlem:Arild

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord. Virksomhetsplan og strategiske mål

Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord. Virksomhetsplan og strategiske mål Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord Virksomhetsplan og strategiske mål 2014-2018 Innhold 1. Innledning Forord Lover og planverk Planens hensikter og målgrupper 2. Stiftelsens

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011

Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011 Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011 Styret på jakt etter kontorlokaler Innhold Medlemstall... 1 Styret... 1 Styremøter... 1 Styringsgruppe for prosjektet Vil du være med meg ut?... 1 Representasjon/deltakelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer