Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010"

Transkript

1 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente medarbeidere og regional kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal tilbys et langsiktig og tydelig regionalt tilbud innen etterutdanning og veiledning gjennom kurs, prosjekter og lærende nettverk Skal kunne samarbeide med kompetansetiltak på tvers av kommunegrensene i regionen

2 REGIONAL HANDLINGSPLANDEL 2010 Planen bygger på: Innspill fra kommunale kompetanseplaner og tiltaksplaner Statlige føringer Vedtatt regional strategiplan, Drøftinger i møter med Fylkesmannen, Nordland fylkeskommune og KS Drøftinger med andre RKK-kontor Regionale møter og innspill fra nettverksgrupper Inngåtte samarbeidsavtaler Tidligere vedtak i RKKs Kompetanseutvalg Planenes forankring Når det gjelder skole og barnehage bygger de regionale etter- og videreutdanningstiltakene i denne planen på statlige føringer, den kartlegging og prioritering som er gjort i den enkelte kommune. System for kartlegging og prosedyrer for behovsregistrering varierer fra kommune til kommune. De regionale prioriteringene er imidlertid satt opp etter de innspill Kompetanseutvalget har fått fra Skolelederforum og Barnehageforum i regionen. I forhold til Varig strategi for etter- og videreutdanning er det lagt betydelige statlige føringer når det gjelder etter- og videreutdanning for lærere i grunnskolen. Når det gjelder helse/sosial er tiltak satt opp i samarbeid med Rekrutteringsutvalget for helse og sosial. Det er klare føringer på at det meste av de statlige midlene til kompetansetiltak skal brukes til videreutdanning som gir fagutdanning /studiepoeng. RKK samarbeider med Vesterålen kulturutvalg /MUSAM/ Regsekk/Friluftsrådet og Museum Nord om tiltak for ansatte innen kultursektoren. For de andre sektorene kommer ofte innspill fra nettverksgrupper (F. eks rådmannsnettverket, regionalt nettverk for økonomisjefer m.fl.), og i noen kommuner som innspill i vedtatte kompetanseplaner fra personalsjefer i kommunene. Helhet i kompetanseprosessen Vinklingen mot å få til tiltak som gir formalkompetanse fortsetter. RKK søker i tillegg i størst mulig grad å få til kursrekker som gir mer meningsfull og helhetlig kompetanse til kursdeltakerne, og hvor kursdeltakerne mellom kursøktene kan prøve ut sin kunnskap på egen arbeidsplass. Viktig kompetanse utvikles i RKKs mange nettverk og i prosjektene som pågår. Det er viktig å understreke at krav om kartlegging, behovsregistrering, prioritering og kommunal finansiering av etter- og videreutdanningstitak er betydelig vektlagt dersom man ønsker å få fylkeskommunale eller statlige midler. I Vesterålen og Lødingen har man kommet et stykke på vei for å få til et godt system for en slik prosess. Flere av kommunene er 2

3 imidlertid ennå ikke i mål når det gjelder dette arbeidet, og det vil igjen virke inn på prosessen for å få til en god regional tiltaksplan. RKK vil i operasjonaliseringen av Regional tiltaksplan for kompetansen 2010 følge den Strategiplan som vedtas for perioden En annet viktig forutsetning for å få til en helhetlig kompetanseprosess for regionen er å kunne få til et godt samarbeid mellom kompetansemiljø i og utenfor regionen. RKK har inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune (utdanningsavdelingen og videregående skoler i regionen) blant annet om karriereveiledning, I regi av Vesterålen regionråd er det inngått samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø. Tilsvarende avtale skal inngås med Høgskolen i Bodø. Gjennom nettverk av RKK-kontor i Nordland har RKK Vesterålen og Lødingen intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler med alle høyskolene i Nordland, med KS og med fylkesmannen. Den pågående prosessen med etableringen av Vesterålen Kompetanse vil ikke ha nevneverdig innvirkning på Regional tiltaksplan for kompetanse TILTAK Tiltak SKOLE IKT i fagene. Kursrekke, tre todagerskurs. Faglig ansvar HIBO. 35 deltakere av rådgivere. Kursrekke, tre to-dagerskurs. Faglig ansvar UiT. 25 deltakere Kurs i vurdering (RKK dagene) Zippys venner (instruktører) Skoleeierkurs (KS) Andre kurs, kortere, knyttet til ulike fagområder Kurs for assistenter (RKKdagene) Merknad IKT i fagene, Rådgiving og vurdering er i tråd med de fem valgte områder Staten har satt for etterutdanning. Kursene er omfattenede, arbeidskrevende og av svært høy kvalitet. RKK har sørget for statlig finansiering når det gjelder IKT og Rådgiving til dekning av utgifter til høyskoler og universitet, bespisning og overnatting. Zippys vennner dekkes fullt it av organisasjonen Voksne for barn. Andre kurs gjennomføres med deltakeravgift fra kommunene, eventuelt med tilskudd fra annet hold. Karriereplanen er vedtatt av Nordland fylkeskommune, og har fått tilskudd på kr kr. Entreprenørskap Kurs i tilknytning til vedtatte karrierplan

4 Videreutdanning Engelsk. UiT Rådgiving? UIT Matematikk? HIBO Mentorutdanning? HIBO Pedagogisk entreprenørskap? Høgskolen i Narvik/Opus Hadsel Engelsk gjennomføres etter planen. Ved utgangen av 2010 vil 11 lærere ha fullført 50 studiepoeng. Opplegget gjennomføres desentralisert lagt til Sortland, og som nettstudium i samarbeid med UiT, som også delfinansierer vårens studietur til York. I samarbeid med UiT arbeider RKK med å få til en desentralisert og nettbasert utdanning i rådgiving basert på den omfattende etterutdanninga som er i gang. Matematikk kan være aktuelt som gratis studei i forbindelse med fordypningsfag for studenter som tar lærereutdanning ved Vesterålen Høgskolesenter. BARNEHAGE Kurset Barnehagen i utvikling og endring Fagkonferanse i samarbeid med Fylkesmannen høsten 2010 Videreutdanning Ansatte i barnehagene utgjør store grupper, hvor det er mest hensiktsmessig å kjøre kurs i de enkelte kommuner. Regionalt kjøres kurs for styrere og pedledere etter innspill fra Barnehageforum. Kursene finansieres med midler fra Fylkesmannen. Det legges ikke opp til videreutdanning for barnehageansatte i HELSE/SOSIAL/NAV Diverse kurstiltak i forhold til Samhandlingsreformen Kurs i tolkning av statistikk Kurs i metoden Anerkjennende intervju Kurs for overformynderiet AKAN Andre kurs? Kursene finansieres delvis av kommunene, delvis via ekstern finansiering ulike kilder. Metodekurset Anerkjennende intervju gjennomføres på oppdrag av Fylkesmannen i Nordland, og dekkes 100 % av Fylkesmannen. Videreutdanning HIBO Videreutdanning for sykepleiere (60 studiepoeng) Tilskudd fra Fylkesmannen, og som del av Kompetanseløft

5 ANDRE Kurs større målgrupper Samhandlingsreformen Kurs for ledere i ungdomsklubbene i Vesterålen Kurs for ansatte i kultursektoren i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Kulturavdelingen Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Lov om offentlig anskaffelse Videreutdanning MBA UiT basert på praktisk erfaring. Samling/nettbasert. Ledelsesutdanning modulbasert? I samarbeid med KS og Nfk Forespørsel fra instituttleder Kjell Arne Røvik, UiT, som ønsker min 10 studenter fra Vesterålen fleksibelt knyttet til studie på campus i Tromsø. PROSJEKTER Vesterålen kompetanse Flink med folk Arbeidslivsfag Fredsprosjekt i samarbeid med Nordland Akademi Vil kreve stor arbeidsinnsats fra RKK-leder i Avslutning og rapportskriving, eventuell oppfølging. Nettverkssamling i Oslo for arbeidsgruppa april RKK-leder knyttet til oppstart av forsøket for å koordinere/formidle informasjon. NETTVERK 2010 Skoleeiernettverk Barnehageeiernettverk Rekrutteringsutvalget helse/sosial* Kreftsykepleierne* Barnevernet* Rehabnettverket* Flyktningekonsulentene* Hovedverneombud RKK vil trolig også i år motta støtte til drifting av nettverk inne hesle/sosial fra Fylkesmannen. (Merket med *) Øvrige nettverk har hittil vært driftet av RKK. 5

6 6

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal tilbys

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 HELSE/SOSIAL. PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse.

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 HELSE/SOSIAL. PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse. Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse Teknisk KULTUR NAV ANNET Utfordringen er at kommunene

Detaljer

Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013

Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013 Regional handlingsplan for kompetanse 2012 vår 2013 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente medarbeidere og regional kompetanseutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Sted: Mosjøen Dato: 040914 Jnr: Ark:

Sted: Mosjøen Dato: 040914 Jnr: Ark: Sted: Mosjøen Dato: 040914 Jnr: Ark: Mosjøen Studiesenter evaluering av prosjektet Evalueringa er gjort på grunnlag av strategiplan for Mosjøen Studiesenter/RKK Vefsn for 2013 2016. Resultatmål og tiltak

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2006 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2005... 4 3 Sekretariatet... 7 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 8

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Opplæring 2009-12. Rådmannens innstilling 3. juni 2008

Opplæring 2009-12. Rådmannens innstilling 3. juni 2008 Opplæring 2009-12 Rådmannens innstilling 3. juni 2008 Innledning... 2 Kompetanseutvikling... 2 Felles tiltak... 3 Opplæringstiltak 2009-12... 3 Satsningsområder for 2009... 3 Vedlegg med avdelingens prioriteringer...

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo. Årsberetning for 2007 Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2007 Vedtatt på årsmøte 18.4.2008 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2007... 5 3 Sekretariatet... 8 4 Økonomi... 8 5

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Kompetanseplan helse og omsorg 2012-2016

Kompetanseplan helse og omsorg 2012-2016 Lund kommune Helse og omsorg Kompetansenivå Trening Kompetanseplan helse og omsorg 2012-2016 Innhold 1 Kompetanseplanens forankring og ambisjoner... 2 1.1 Etatens visjon... 2 1.2 Kommunens arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Prosjektplan 2014-2017 Sammendrag Dønna kommune utarbeidet i 2013 en tilstandsrapport for grunnskolen som pekte på de

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer