MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge Martinussen møtte for Anne Ma. Vik Ingen vara møtte for Kjell Richardsen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø Formannskapssekretær Grete F. Olsen Kontorsjef Arvid Pedersen Helse- og sosialsjef Jim Gundersen Fra NAV møtte: NAV-trygd møtte Jorun Hansen Fra NAV arbeid møtte Gørild Johnsen NAV Hadsel / Bø Jørun Drevland Kl møtte følgende representanter fra styringsgruppen i BØKS: - Daglig leder Per Sture Helland Pedersen - Bjørn Magne Willumsen - Hilde Nilsen - (Svein Helge Martinussen representerte også BØKS) Følgende kunne ikke møte - Svein Brun - Tove Andersen - Eva Kristoffersen

2 Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0016/07 behandles først i møtet. Valg av prosjektgruppe behandles etter sak om Bøks som starter kl Deretter behandles B-sak: Anbud kjøp av strøm delegering, som endres til å hete Anbud kjøp av strøm Guttorm Veabø ba om å få stille spørsmål til slutt i møtet. Guttorm Veabø ble utpekt til å underskrive protokollen. VEDTAK: Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0015/07 07/00172 REFERATER OG MELDINGER 0016/07 06/00321 NAV ORIENTERING - STATUS (opprettelse av lokal prosjektorganisasjon: Se egen sak til slutt i protokollen) 0017/07 07/00349 BØKS A/S - ORIENTERING - STATUS 0018/07 06/01065 BUDSJETT 2007 STATUS BUDSJETTREGULERING 0019/07 06/00880 B-sak UTNYTTING AV TORVRESSURSER TIL BIOBRENSEL 0020/07 07/00310 DELEGASJONSREGLEMENT

3 0021/07 07/00346 ANBUD KJØP AV STRØM - DELEGASJON 0022/07 07/00329 B-sak ANBUD DRIVSTOFF, REKVISITA OG RENHOLD AV KJØRETØY 0023/07 07/00378 NAV-REFORMEN: OPPRETTELSE AV PROSJEKTORGANISASJON. 0015/07 REFERATER OG MELDINGER Referater og meldinger tas til orientering. I tillegg til utsendt referatliste orienterte ordfører om: - Møte med distriktsveisjef Terje Solvoll I lukket møte orienterte ordfører om henvendelser vedrørende salg/kjøp av fartøy. - Nittingskallen (søknader som er sendt og mulighet for 50% finansiering) - Skriv fra Regionrådet, datert : Ad. Forhåndsvarsling i sak vedrørende fastsetting av utgiftsfordelingen sentralen i Midtre Hålogaland politidistrikt. - Gang og sykkelvei Eidet - Forslag til nye riksvegnummer til Vesterålen når Lofast åpnes. - Brev fra Regionrådet til Sparebank1 og Nordlandsbanken, datert Vedrørende endringer i banktjenestene i regionen.

4 Rådmannen orienterte om: - Brev til Nordland Fylkeskommune, datert : Innspill fra Vesterålen Regionråd, kultursamarbeidet, i forbindelse med nasjonal småsamfunnssatsing og satsing på kulturbasert næringsutviking. - Brev til Nordland Fylkeskommune, datert : Innspill til nasjonal småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutviking. - Skriv fra KS, datert : Nærmere informasjon om - Prosjektdokumenter: Samordning av lønnsfunksjoner i Vesterålen og Virtuelt servicekontor i Vesterålen. - Referat fra orientering/drøftingsmøte Prosjekt regionalt samarbeid områdene servicetorg/sentralbord og lønnskontor, Regnskap Ringelihorn. Kontorsjefen orienterte om: - Vannskaden på ungdommens hus orientering / forsikring. Spørsmål fra Veabø: I sak 4/07 vedtok kommunestyret å søke Kystverket og Nordland Fylkeskommune om delfinansiering av prosjekt Nittingskallen. Søknaden sendes innen fristen som er Jeg er kjent med at Departementet har meddelt Fylkesråden at det vil være mulig å søke om 50% finansiering i hht. Kystverkets regelverk for gjennomføring i I dette ligger at man er sikret 50% finansiering dersom man bestemmer seg for å søke. Jeg har også oppfattet Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Sonja Steen, som veldig positiv for Nittingskall-saken. Hun venter på søknaden og har lovet et raskt svar. Så spørsmålet blir: Har rådmannen sendt søknaden til Kystverket og Nordland Fylkeskommune? Har Bø kommune avklart behovet for miljøundersøkelse og marinbiologisk undersøkelse, og fått slik godkjennelse? Ordfører orienterte om hva som er gjort i saken.

5 Svein Helge Martinussen stilte spørsmål om fylkesplanen og kommunens eventuelle bidrag til innspill i høringsrunden. Ordfører orienterte og viste til at det er viktig med regionalt samarbeid i denne type sak. Referater og meldinger tas til orientering. 0016/07 NAV ORIENTERING STATUS. Orienteringen tas til orientering. Helse- og sosialsjef Jim Gundersen orienterte i saken. Man diskuterte saken og registrerte at det nye NAV-kontoret for Vesterålen er lagt til Sortland. Representantene fra NAV var tilstede for å orientere og svare på spørsmål. Orienteringen tas til orientering.

6 0017/07 BØKS A/S - ORIENTERING - STATUS Daglig leder Per Sture Helland Pedersen orienterte i saken. Firmaadresse: Rådhuset 8475 Straumsjøen Postadresse i Øksnes: Boks Myre Stillingsannonse går ut før påske. Hjemmeside: Boeks.no Før fylket har godkjent handlingsplanen kan ingen søknader behandles. Søkerne vil imidlertid få foreløpig svar på hvorfor det tar tid å svare. Enstemmig vedtak: Orienteringen tatt til orientering. 0018/07 BUDSJETT 2007 STATUS BUDSJETTREGULERING

7 Ordfører orienterte om innkalling til styringsgruppemøte neste onsdag kl.12.00, og rådmannen orienterte i saken. Rådmannen orienterte dessuten om budsjettarbeidet som har pågått, samt lover og regler i forhold til personell og nedstyring. Orienteringen tatt til orientering. 0019/07 B-sak UTNYTTING AV TORVRESSURSER TIL BIOBRENSEL Utsatt. 0020/07 DELEGASJONSREGLEMENT Delegasjonsreglement for vedtas. Kontorsjef Arvid Pedersen orienterte i saken.

8 Delegasjonsreglement for vedtas. 0021/07 ANBUD KJØP AV STRØM. Ref. skriv mars 2007 fra InnkjøpsAlliansen a/s. Anbud på El-kraft Bø og Øksnes kommuner fra Kraftinor A/S antas. Ref. innstilling VEDTAK: Ref. skriv mars 2007 fra InnkjøpsAlliansen a/s. Anbud på El-kraft Bø og Øksnes kommuner fra Kraftinor A/S antas. 0022/07 Unntatt offentlighet 5 ANBUD DRIVSTOFF, REKVISITA OG RENHOLD AV KJØRETØY Behandlet i lukket møte hvor vedtaket blir offentlig. Det delegeres til rådmannen å inngår kontrakt med følgende leverandør:

9 Drivstoff: Shell Renhold av kjøretøyer: Statoil Rekvisita: Bunker Oil 0023/07 NAV-REFORMEN: OPPRETTELSE AV PROSJEKTORGANISASJON. Formannskapet vedtar det fremlagte forslaget til prosjektorganisasjon for etablering av NAVkontor i Bø. Formannskapet vedtar det fremlagte forslaget til prosjektorganisasjon for etablering av NAVkontor i Bø. Rett utskrift: Viggo Johnsen Grete F. Olsen Guttorm Veabø Ordfører Formannskapssekr. Representant SP

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 26.03.2015 Fra og med sak: 26/15 Til og med sak: 34/15 Møtetid: 10.00-15.30 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF. Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF. Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00 MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet: Forfall: Per Swensen, styreleder Kristine Haukalid, nestleder Liv Toril

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer