1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.grensestatistikk.org 1"

Transkript

1 1 Grenseregional statistikk og analyse GSA II Interreg området Grenseløst Samarbeide Befolkningen i GSA området kommuner i 13 kommuner i 1 2 hovedarbeidsområder Innhente ny statistikk og supplere vår eksisterende database Inngått avtale om ny pendlingsstatistikk, flytting, befolkningsstatistikk, utdanning-, sysselsetning- og næringsstatistikk, boligprisstatistikk Kompetanseutvikling og analyse 3 personer med i seminarer og kurs 4 prosjektgrupper, innovasjon og næring, flytting, seniorer i arbeidslivet, barn- og ungdomsprofil Deltagere i prosjektet Västre Götaland region, Länstyrelsen, Forsikringskassan, Länsarbeidsnämnden og enkelte kommuner i Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen, Aetat, Trygdeetaten i Østfold og enkelt kommuner i Østfold Støtte fra grensekommiteen EFTA Statistical Co-operation with EUROSTAT Impartial and reliable statistical data are widely considered as a prerequisite for a democratic society and a necessary condition for the smooth running of a competitive market economy. Statistics are important for policy making in a modern society Statistics are vital for monitoring the effects of policies Statistics are crucial for understanding the society around us Comparable statistics across countries and regions are a necessity in a globelised society Grensependling i dag (25) Antall svensker som jobber i og antall Antall svensker som arbeidspendler til nordmenn som jobber i 23 og antall nordmenn som arbeidspendler til "svensker" "nordmenn"

2 Antall pendlere over riksgrensen fra til Antall pendlere over riksgrensen fra til kvinner menn 1 kvinner menn Antall pendlere og lønnstakere over riksgrensen fra til Antall pendlere og lønnstakere over riksgrensen fra til delarbeidere Arbeidspendlere 4 3 delarbeidere Arbeidspendlere Arbeidspendling og deltidspendling fra til 25 Antall arbeidspendlere og deltidsarbeidere 25 Antall pendlere i Arbeidspendlere og deltidspendlere fra til Heltid deltid Arbeidspendlere og deltidspendlere fra Østfold til heltid deltid Antal pendlere fra Østfold til Antal pendlere fra Västra Götaland til Innkomstagere ( deltidsarbeidere) Arb.pendlere 2

3 Endring over tid Arbeidspendling fra til 24 7 Arbeidspendling etter bostedskommune Bosted for pendlere til fordelt på län 24 6 antall Halden Sarpsborg Fredrikstad Tanum Dals-Ed Øvrige 29 % Norrbottens Stockholms 3 % 7 % Västra Götaland 28 % 2 Strömstad Västerbottens 3 % 1 Jämtlands 3 % Värmland 23 % Dalarnas 4 % Andel pendlere per 1 innbyggere 41 til 497 (11) 22 til 41 (9) 16 til 22 (7) 15 til 16 (1) 11 til 15 (12) 9 til 11 (5) 4 til 9 (11) til 4 (11) 51 til 76 (7) 36 til 51 (4) 26 til 36 (7) Utpendling 18 til 26 (6) 12 til 18 (6) Ôvrigt 6 til 12 (7) Dals-Ed over Strömstad riksgrensen Tanum 24 Rikspendlere fra Uddevalla Antall pendlere over riksgrensen 115 til 83 (8) 76 til 115 (4) Fødselsregion til og deres fødeland Antall pendlere 1 punkt = 2 Fylke Län % menn % kvinner Antall pendlere fra ( Västra Götaland) til (gj.nitt Pendling fra Västra Götaland og fra Østfold Arbeidspendlere over grensen Antall 625 til (5) 425 til 625 (5) 232 til 425 (5) 125 til 232 (5) 37 til 125 (5) 27 til 37 (5) 22 til 27 (3) 12 til 22 (6) Rikspendlere over grensen og kjønn etter arbeidsregion antall Gj.snitt m enn Gjs.nitt kvinner antall Pendlere fra Østfold til i perioden under Gj.snitt menn Gj.snitt kvinner 3

4 Andel sysselsatta efter bostadsort Sysselsatte i Strömstad og Halden Andel (%) sysselsatta kvinnor 2-64 år efter kommun Andel (%) sysselsatta män 2-64 år efter kommun procent Andel sysselsatta (nattbefolkning) 2-64 år efter kön i Strömstad, 25 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% män kvinnor procent Andel sysselsatta (nattbefolkning) 2-64 år efter kön i Halden, 25 8% 7% 6% 5% män 4% kvinnor 3% 2% 2% Andel (%) sysselsatta (nattbefolkning) 2-64 år Västra Götaland Östfold fylke män kvinnor % % utan arbetspendlare till med arbetspendlare till 1% % utan arbetspendlare till med arbetspendlare till Andel sysselsatta med inkluderande arbetspendlare inom hotell och restaurangverksamhet Andel sysselsatta inom parti- och detaljhandel inkluderande arbetspendlare (som arbetar i grannlandet) Arbeidsstedskommune Strömstad zzzzzzzzzzuuuuuuuuuuummmmmmm Bosteds kommune i Halden Sarpsborg Fredrikstad Övriga, boende Arbeidsutveksling over av riksgrensen - Ønskelig? Hindringer? Hva forventes av tilrettelegging? 4

5 Befolkningsendring Andel av befolkningen som er over 65 år Västra Götaland Östfold Andel over 65 år Kommune % 65+ Kommune 2 % - 24,9 % (17) 18 % - 19,9 % (2) Hobøl 11,57 Orust 15 % - 17,9 % (18) 11 % - 14,9 % (12) Våler 11,57 Dals-Ed Spydeberg 13,98 Strömstad Skiptvet 14,3 Färgelanda Askim 14,35 Munkedal Rygge 15,37 Tanum Eidsberg 15,49 Lysekil Hvaler 15,68 Åmål Trøgstad 15,7 Mellerud Sarpsborg 15,95 Sotenäs Moss 16,25 Bengtsfors Fredrikstad 16,46 % ,84 19,85 19,91 2,44 2,9 21,96 22,2 22,77 23,28 24,14 24,38 Kilde: Østlandsforskning Rakkestad Råde Halden Aremark Marker Rømskog 16,55 16,55 16,96 18,54 19, 24,63 THE POTENTIAL SUPPORT RATIO THE PARENT SUPPORT RATIO The Potential Support Ratio (Koeffisienten for aldersbæreevne) 3 Parent Support Ratio (Familieomsorgskoeffisienten) Europa Verden Europa Verden Tallet på personer år per person 65 år og eldre Tallet på personer 85 år+ per 1 i alderen 5-64 år Koeffisient for aldersbæreevne Koeffisenten for aldersbæreevne / Familieomsorgskoeffisienten Familieomssorg koeffisienten / antall personer Tallet på personer år pr person 65 år og eldre Nedre Glomma regionen Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler Norske grensekommuner Halden, Aremark, Marker, Rømskog Hälso- o sjukvårdsnämnd 1 Munkedal, Lysekil, Orust, Strömstad, Sotenäs,Tanum Hälso- o sjukvårdsnämnd 2 Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål antall personer Tallet på personer 85 år+ pr 1 i alderen 5-64 år Hälso- o sjukvårdsnämnd 2 Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål Hälso- o sjukvårdsnämnd 1 Munkedal, Lysekil, Orust, Strömstad, Sotenäs,Tanum Norske grensekommuner Halden, Aremark, Marker, Rømskog Nedre Glomma regionen Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler Hälso-nemd 1 alders koeff. () Grense komm alders koeff. () Hälsonemd. 2 alders koeff.() N. Glomma alders koeff () Hälso nemd. 1 fam.koeff () Grense komm fam koeff.() Hälso- nemd. 2 fam.koeff () N. Glomma fam koeff () 5

6 Fordeling på næringer Svensker med hovedarbeidsinntekt i Østfold 24 verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl förvärvsarbete i hushåll Svensker med hovedarbeidsinntekt i 24 verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl förvärvsarbete i hushåll zzzzzzzzzzuuuuuuuuuuummmmmmm fiske el, gas, värme, vattenförsörjn finansiell verksamhet fiske el, gas, värme, vattenförsörjn utvinning av mineral okänd näringsgren jordbruk, jakt och skogsbruk utbildning andra samhälleliga och personliga tjänster hotell och restaurangverksamhet offentlig förvaltn, försvar, obligatorisk socialförsäkring transport, magasinering, kommunikation parti- och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster helse og sosial byggverksamhet finansiell verksamhet okänd näringsgren jordbruk, jakt och skogsbruk utbildning utvinning av mineral andra samhälleliga och personliga tjänster offentlig förvaltn, försvar, obligatorisk socialförsäkring transport, magasinering, kommunikation parti- och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar hotell och restaurangverksamhet helse og sosial tillverkning fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster Hva gjør vi? Samarbeid? Utnyttelse av helse tilbudet? Hvordan løse utfordringen? tillverkning byggverksamhet Försålda småhus för permanentboende 25 Boligpriser (fastighetspriser) Boligpriser per kvm i EURO ( ) Moss Fredrikstad Halden Strømstad Dals- Ed Åmål Prisutvikling i norske kroner (justert for kurs) Moss Strømstad SEK NOK Halden Moss Fredrikstad Sarpsborg Göteborg Strömstad Uddevalla Tanum Tanum Uddevalla Gøteborg Mariestad Skövde Borås kroner Dals-Ed Strömstad Halden Moss Göteborg Kv.m pris i norske kroner i 24 Justert for kurs 13 8 til 16 (3) 11 8 til 13 8 (4) 1 7 til 11 8 (3) 9 9 til 1 7 (5) 8 9 til 9 9 (4) 7 9 til 8 9 (2) 5 2 til 7 9 (6) 3 6 til 5 2 (4) 1 = 9,28 SEK og 8, NOK Resultater Laget en arena på tvers av riksgrensen, etater og kommuner der en kan presentere og analysere grensestatistikk Økt bevisstgjøring om grunnlagsinformasjon for grenseregionalt samarbeid Tilgjengelig statistikk som gir mulighet til å sammenlikne regionale likheter og forskjeller innen næringsliv, pendling, flytting og utdanning osv. Resultater forts. Avdekket mangelfull offentlig statistikk på svensk og norsk side. Bevisstgjøring og fokus også sentralt/nasjonalt på grensekommuner og grensefylkers betydning i internasjonalt og grenseoverskridende arbeid. 6

7 Resultater forts. Etterspørsel Gjennomført kompetanseutviklingkurs i bruk av statistikk og enkle analyse 3 personer med i seminarer og kurs 4 prosjektgrupper, innovasjon og næring, flytting, seniorer i arbeidslivet, barn- og ungdomsprofil har levert rapporter Forskningssamarbeide mellom Handelshögskolan i Göteborg og Stiftelsen Østfoldforskning Analysere vilka åtgärder som är mest angelägna att vidta för att underlätta och utvekle gränssamarbeidet mellom VGR og ØF. Vi har lenge vært i en situasjon der vi har solgt inn de mulighetene grensestatistikkbasen gir. Vi er nå i en situasjon der vi opplever at en rekke miljøer etterspør datamaterialet vi kan levere. Det er i seg selv en god indikasjon på at vi har lykkes med å realisere målene vi hadde med grensestatistikkdatabasen da vi satte i gang arbeidet. Nye utfordringer eks: Statistikk gir ny kunnskap (Fredrikstad regionen) Kultur- og kreative næringer er med sine 35 sysselsatte i ca. 15 foretak større enn de tradisjonelle industribransjene som næringsmiddel og teknologi netto tilvekst på ca. 5 sysselsatte i perioden Samarbeidsprosjektet mellom NIBR og STØ i 25 i Fredrikstad regionen Strategisk analyse av region og næringssektorer Nyere forskning krever at regionbegrepet utvikles fra et grunnleggende territorielt og administrativt begrep til et funksjonelt begrep som overskrider det geografiske territoriet. Västra Götaland og Østfold er del av regionbegrepet, men regionen kan også omfatte samhandling og aktører på den andre siden av kloden: Ny teknologi gjør at begreper som tid og rom endrer innhold. Statistikken vi har levert er knyttet til viktige, men få samfunnsområder Vil Grensedatabasen bli en integrert del av utviklingsprosjekt med mange aktører? Vi har levert statistikk på områdene demografi, pendling og økonomisk statistikk Ønsket er nå at vi skal levere på nye samfunnsområder som Miljøstatistikk Transport statistikk (infrastruktur) Sosiografi Kulturstatistikk Kompetansestatistikk Økonomisk statistikk bygget på ny typologi (funksjonelle samarbeidsområder på tvers av bransjer) 7

8 Viktige adresser Prosjektets hjemmeside Grensestatistikkdatabasen 8

Oversikt over EUs Territorial. norsk tilpasning til dette. Odd Godal, KRD. Kommunal- og regionaldepartementet

Oversikt over EUs Territorial. norsk tilpasning til dette. Odd Godal, KRD. Kommunal- og regionaldepartementet Oversikt over EUs Territorial Agenda (ESDP) og ESPON og norsk tilpasning til dette Odd Godal, KRD 1 Kommunal- og regionaldepartementet ESDP ESDPs overordnede målsetning er å fremme en balansert og bærekraftig

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07 ARBEIDSNOTAT Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen Sven Erik Skønberg AR.02.07 i 1 Rapportnr.: AR.02.07 ISBN nr: - ISSN nr: - Rapporttittel: Et bidrag til modellering

Detaljer

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor Grenseindeksen En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor EUs Mål 3 Territorielt samarbeid 2007-2013 Sverige-Norge-programmet Steinkjer

Detaljer

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge for 2014-2020 Av Morten Ørbeck & Lotta Braunerhielm (red) EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Grenseindeks og grenseanalyser Interreg

Detaljer

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 3. (OG SISTE) UTKAST 29. JUNI 2013 Østlandsforskning AS ble formelt etablert i 2011 og overtok

Detaljer

Grensependling og regional utvikling

Grensependling og regional utvikling ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes Tittel:

Detaljer

Bygg- og anleggsnæringens geografi

Bygg- og anleggsnæringens geografi ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse i Indre Skandinavia av Per Kristian Alnes ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Tranemo - en attraktiv kommune?

Tranemo - en attraktiv kommune? Tranemo - en attraktiv kommune? Om Tranemo hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Strategiske muligheter for vekst Seminarium Tranemo 20 august 2012 Knut Vareide Telemarksforsking gjør

Detaljer

Internasjonalt engasjement i Fredrikstad

Internasjonalt engasjement i Fredrikstad Internasjonalt engasjement i Fredrikstad Metodikk For å kartlegge det internasjonale engasjementet i Fredrikstad Kommune ble det høsten 2011 sendt en spørreundersøkelse til alle virksomheter og avdelinger.

Detaljer

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Forstudie Frode Ramstad Johansen Stiftelsen Østfoldforskning 2. oktober 2002 STØ OR.37.02 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Nedre Glommaregionen. Plangrunnlag 2009

Nedre Glommaregionen. Plangrunnlag 2009 Nedre Plangrunnlag 2009 Prosjektbeskrivelse Tittel Prosjektleder Prosjektdeltagere Oppdragsgiver Innhold Emneord Dato 28.9.2009. ISBN: 978-82-91932-37-8 Trykket: Hustrykkeriet, Østfold fylkeskommune, Postboks

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland En kort presentasjon av prosjektet av Erik André og Egil Erstad 1 Organisering av prosjektet Svensk søker og prosjektansvarlig: Energiråd Väst v/ Erik

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden Bakgrunnen for prosjektet: Grenseløs risikoanalyse (2005-2007)

Detaljer

Norske byregioner En drøfting av byenes geografiske utbredelse

Norske byregioner En drøfting av byenes geografiske utbredelse Prosjektrapport nr. 6/2003 Norske byregioner En drøfting av byenes geografiske utbredelse Jens Kristian Fosse, James Karlsen, May-Linda Magnussen og Jørn Cruickshank Tittel Norske byregioner. En drøfting

Detaljer

Styrets årsberetning for 2006

Styrets årsberetning for 2006 Stiftelsen Østfoldforskning Stiftelsen Østfoldforskning ÅRSBERETNING 2006 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e S t y r e t s å r s b e r e t n i n g f o r 2 0 0 6..................................................

Detaljer

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold Mai 2015 CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold 1 2 Innhold Forord............................................ 4 1. Bakgrunn for utredningen............................... 5 2. Kommuneinndeling,

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat av

Detaljer

KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK

KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr 9/11 23.3.2011. Virkemiddelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett.

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: V18 Arkivsaksnr.: 14/1929 Saksnr.: Utvalg Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kommunestyret Møtedato KLIMA ØSTFOLD Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen

Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen ØF-rapport nr. 11/2006 Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen av Morten Ørbeck og Espen Køhn ØF-rapport nr. 11/2006 Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen av Morten Ørbeck og Espen Køhn

Detaljer

BYGGENÆRINGEN. i Østfold. INSPIRIA science center i Grålum. Foto: INSPIRIA science center

BYGGENÆRINGEN. i Østfold. INSPIRIA science center i Grålum. Foto: INSPIRIA science center BYGGENÆRINGEN i Østfold INSPIRIA science center i Grålum. Foto: INSPIRIA science center Ansatte i byggenæringens over 29.000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 19 94 Ingebrigt/Pepper

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

18.09.2012 ØSTFOLD KOMMUNERS VIRKSOMHETER KLIMA OG ENERGIREGNSKAP 2010

18.09.2012 ØSTFOLD KOMMUNERS VIRKSOMHETER KLIMA OG ENERGIREGNSKAP 2010 18.9.212 ØSTFOLD KOMMUNERS VIRKSOMHETER KLIMA OG ENERGIREGNSKAP 21 RAPPORT: ENERGI OG KLIMAREGNSKAP 21 LEVERT AV: CO2FOCUS Innhold Innledning... 2 Formål og omfang... 2 Metodikk... 2 Sammendrag av Energi

Detaljer

Nettverksprosjekt balansert målstyring med vekt på samfunnsområdet BMS-S. Fase 1.

Nettverksprosjekt balansert målstyring med vekt på samfunnsområdet BMS-S. Fase 1. Nettverksprosjekt balansert målstyring med vekt på samfunnsområdet BMS-S. Fase 1. Et samarbeidsprosjekt mellom Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Hvaler, Skiptvet, Rygge og Råde kommuner Sven Erik Skønberg

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Innherred Knut Vareide og Audun Thorstensen Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2007 Næringsanalyse Innherred 2 Næringsanalyse Innherred Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra

Detaljer