Internasjonalt engasjement i Fredrikstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonalt engasjement i Fredrikstad"

Transkript

1 Internasjonalt engasjement i Fredrikstad Metodikk For å kartlegge det internasjonale engasjementet i Fredrikstad Kommune ble det høsten 2011 sendt en spørreundersøkelse til alle virksomheter og avdelinger. 95 av 110 virksomheter og avdelinger har svart på spørreundersøkelsen per dags dato. I tillegg ble stabene i seksjonene og fagetatene kontaktet. Undersøkelsen delte opp internasjonalt engasjement i prosjektsamarbeid og kontaktsamarbeid. Prosjektsamarbeid er tidsbegrenset med fastsatte mål mens kontaktsamarbeid ikke har noen bestemt sluttdato. Internasjonalt engasjement i regi av private lag og foreninger samt enkeltpersoner, er ikke med i denne oversikten. Oppsummering av undersøkelsen: Undersøkelsen viser at det er et variert og rikholdig internasjonalt engasjement i Fredrikstad Kommune både i forhold til omfang, type og tidsperspektiv. Kommunale enheter (virksomheter, avdelinger og staber) er engasjert i alt fra interregprosjekter med 50 prosjektpartnere og et samlet budsjett på 75 millioner til kontakt med fadderbarn. 42 av enhetene i Fredrikstad Kommune har en form for internasjonal engasjement. 22 har kontaktsamarbeid, 14 har prosjektsamarbeid mens 6 har både prosjekt- og kontaktsamarbeid. Vi har kontakt- og prosjektsamarbeid med partnere i 27 forskjellige land. Av disse landene består det internasjonale engasjement av fadderbarn i 6 av landene, mens skolepartnerskap utgjør det eneste engasjementet i 4 land Sverige er det landet som det samarbeides mest med. Sju virksomheter har kontakt og/eller prosjektsamarbeid med svenske kommuner og byer. Ni av ti interregprosjekter har svenske prosjektpartnere. Vennskapsskoler og fadderbarn er den mest vanlige formen for kontaktsamarbeid, mens prosjektsamarbeid domineres av interregprosjekter. 76% av alt internasjonalt engasjement står virksomheter og staber i Seksjon for Utdanning og Oppvekst for. I fagetat barnehage er kontaktsamarbeid i form av et fadderbarn den mest utbredte formen for engasjement, mens 15 av de 19 skolene med internasjonalt engasjement har vennskapsskoler og klassekontakter i andre land. Sammenligning med forrige undersøkelse Forrige spørreundersøkelse ble gjennomført i Da var 34 virksomheter involvert i internasjonalt engasjement i 24 land. Nå er 39 virksomheter og 3 staber aktive i 26 forskjellige land. Vi samarbeider med flere europeiske land nå enn i Dette skyldes delvis at flere skoler deltar i skolepartnerskap med EU land og at vi deltar i flere interregprosjekter også med EU land. Samtidig har vi siden forrige undersøkelse lagt samarbeidet med Kina og Cuba på is.

2 Sammenlignet med 2005 er flere skoler og barnehager med på tidsbegrensede samarbeidsprosjekter som oftest finansiert av EU programmet Comenius, mens færre skoler har tradisjonelle vennskapsskoler. Antall interregprosjekter har økt kraftig fra to prosjekter i 2005 til ti prosjekter i Nøkkeltall Antall land som virksomhetene er engasjert i 27 Antall land med kontaktsamarbeid 14 Antall land med prosjektsamarbeid 5 Antall land med både prosjekt- og kontaktsamarbeid 8 Antall kommunale enheter (virksomheter, avdelinger og 42 staber ) med internasjonalt engasjement Antall kommunale enheter som deltar i internasjonale prosjekter 14 Antall kommunale enheter med internasjonale kontakter 22 Antall kommunale enheter med internasjonale kontakter og prosjekter. 6 Totalt antall kommunale enheter (110 virksomheter og avdelinger, 6 staber) 116 Vennskaps- og samarbeidsbyer Land Kommune/by Type kontakt Status Cuba Bayamo Kulturutvekslingsavtale Lagt på is Danmark Aalborg Vennskapsby Aktiv Finland Kotka Vennskapsby Aktiv Guatemala San Martin Vennskapsby Aktiv Guatemala Patzun Vennskapsby Aktiv Island Nordurthing Vennskapsby Aktiv Kina Zhuzhou Søsterbyavtale Lagt på is Polen Slupsk Samarbeidsby Avtale signeres 2012 Russland Murmansk Utvekslingsavtale Aktiv Sverige Karlskoga Vennskapsby Aktiv Sverige Landskrona Samarbeidsby Aktiv

3 Internasjonalt engasjement per seksjon Seksjon/fagetat Antall virksomheter med int. engasjement Fagetat skole 19 45% Fagetat barnehage 13 31% Økonomi & Org. Utv. 2 4,8% Fagetat Omsorg 2 4,8% Miljø og samfunnsutvikling 2 4,8% Kultur 3 7,1% Regulering og teknisk drift 1 2,5% Totalt % Prosentvis fordeling Internasjonalt engasjement per land Land Type engasjement Kommunal Enhet Benin fadderbarn Bjørneklova barnehage. Danmark Vennskapsby, interreg prosjekter, ungdomsutveksling Idrett, Kjølberg skole, Pedagogisk senter Ecuador Fadderbarn Rekustad Skole Egypt Fadderbarn Rekustad Skole England Klassekontakt Nøkleby Skole, Pedagogisk Senter, Trosvik, Torsnes skole El Salvador Fadderbarn, innsamling Kjølstad Barnehage Estland Skoleprosjekt, kulturutveksling Ambjørnrød, kulturskolen Finland vennskapsby Politisk ledelse Guatemala Klassekontakt, vennskapsby, fadderbarn Rødsmyra skole, Trara Skole, internasjonalt kontor, Ambjørnrød barnehage, Langøyåsen barnehage, Trosvik barnehage. Haiti Fadderbarn Rekustad Skole Malawi Vennskapsskole, samarbeidsprosjekt Slevik, Kjølberg, Begby, Rød, og Trosvik Skole Mosambik Kulturprosjekt, utveksling av pedagoger Kulturskolen India FORUT barneaksjon Torsnes barnehage, Gaustadgrenda barnehage Island Samarbeidsprosjekt Les for meg, vennskapsby Leie barnehage, internasjonalt kontor Irland Skoleprosjekt Ambjørnrød Skolle Kenya Fadderbarn, kulturprosjekt, utveksling av pedagoger Buskogen barnehage, Smertulia barnehage, Kulturskolen. Kosovo Kompetansehevingsprosjekt, Løen barnehage vennskapsskoler Kroatia Skoleprosjekt Ambjørnrød skole Polen Samarbeidsby Ungdomsrådet, internasjonalt kontor Portugal Skoleprosjekt Ambjørnrød Skole Russland Utvekslingsavtale/SS Sedov internasjonalt kontor Sverige Samarbeidsprosjekt vennskapsby, samarbeidsby, interregprosjekter Leie barnehage, by- og næringsutvikling, kulturstab, Internasjonalt kontor, bærekraftig samfunnsutvikling,

4 administrasjonsavdelingen, kommunikasjon og service, kulturstab Somalia Fadderbarn Trollstua barnehage Tanzania Vennskapsskole Torp Skole Tyrkia Skoleprosjekt Ambjørnrød Tyskland Vennskapsskole Årum Skole Zimbabwe Vennskapsskole, pedagogutveksling, kulturutveksling, samarbeidsprosjekt Slevik, Kjølberg, Begby, Rød og Trosvik skole, kulturskolen Prosjekter per virksomhet Virksomhet Type prosjekt Prosjektpartner(e) Løen Barnehage, kompetansehevingsprosjekt Kosovo Stab fagetat barnehage kompetansehevingsprosjekt Kosovo Leie Barnehage Barnehagepartnerskap Island, Sverige Trosvik skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Kjølberg skole Skolepartnerskap interregprosjekt, Slevik skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Begby skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Rød skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Kosovo, Malawi, Zimbabwe, Sverige, Danmark. Pedagogisk Fagsenter Interreg prosjekt, Sverige og Danmark samarbeidsprosjekt Borge Skole Skolepartnerskap Estland, Polen, Tyrkia Ambjørnrød Skole Skolepartnerskap Estland, Kroatia, Portugal, Tyrkia Irland, England Service og Kommunikasjon, Interregprosjekt: Sverige Stab omsorg og sosiale tjenester Interregprosjekt Sverige Administrasjonsavdelingen Interregprosjekt: Sverige Omsorgstjenesten Borge Innføring av Lottemodellen på to Danmark sykehjem Bærekraftig samfunnsutvikling Interregprosjekt, vennskaps- og samarbeidsbyer Sverige, Danmark, Finland, Island, Guatemala, Polen By- og Næringsutvikling Interregprosjekter: Sverige Kulturskolen Utveksling av kultur og Mozambik, Zimbabwe, Kenya pedagoger Regulering og teknisk Drift, Interregprosjekt Sverige Prosjektadministrasjon Kulturstab Interregprosjekter: Sverige og Danmark Beskrivelse av prosjekter: Tittel på prosjekt Beskrivelse av prosjekt Virksomheter/staber Rød tråd gjennom utdanning Les for Meg Kompetanseheving hos barnehage og barneskole i Mitrovica. Barnehagepartnerskap med mål å utveksle nordisk barnelitteratur og Kjølberg skole, Leie barnehage, stab fagetat barnehage Leie barnehage

5 stimulere barns leselyst Monozike Kultur- og pedagogutveksling Kulturskolen Vann i et globalt perspektiv Skolepartnerskap med 10 skoler i Zimbabwe og Malawi. Fokus på bevisst bruk av vann både i Afrika og i Norge. Four seasons of fun and healthy lifestyle 2 årig skolepartnerskap med skoler i 3 land finansiert av EU programmet Comenius. Tema: fysisk aktivitet og sunt kosthold How big is your foot 2 årig skolepartnerskap med skoler I 6 land finansiert av Comenius. Tema: miljø og klimautslipp. Lottemodellen Interregprosjekter: Grenseoverskridende undervisning (GNU) Engasjer Mer! Grensestrategisk Krisehåndtering KUSK SMS/Elvelangs IKON GrensEraser Innføring av lottemodellen ved 2 sykehjem i Fredrikstad Fellesundervisning av norske, svenske og danske klasse vha. virtuelle klasserom. Utvikle felles utdanningsløp. Ta i bruk metoder utviklet i interregprosjekt MSM (Møteplass medborgere) 1) Utvikling av en digital samfunnsportal. 2) Involvere innbyggere til å komme med innspill til folkehelseplan Utvikle samarbeidet mellom redningstjenester i Norge og Sverige KUSK = Kunnskap, Utvikling, Statistikk og Kompetanse Bidra til sosial bærekraftig utvikling i byplanleggingen Øke attraktiviteten til Kongsten Fort, Gamlebyen, Isengran og Elingaard som besøksmål Utvikling av grenseregional infrastruktur innenfor det audiovisuelle området for å utvikle foretak Skolene Trosvik, Slevik, Kjølberg, Begby og Rød (o) Borge Barneskole. Ambjørnrød skole Omsorgstjenesten Borge Kjølberg skole, Pedagogisk senter. Kommunikasjon og Service, Stab Omsorg og Sosiale tjenester, Bærekraftig Samfunnsutvikling Administrasjonsavdelingen By- og Næringsutvikling By- og Næringsutvikling, Bærekraftig samfunnsutvikling, Kulturstab Kulturstab Kulturstab Tilgjengelig friluftsliv Øke tilgjengeligheten til kystområder Regulering og teknisk drift - prosjektadministrasjon In Site Skape felles fortelling om regionens felles kulturarv og historie gjennom kunstverker som turnerer mellom 14 kulturarvsteder Kulturstab Kosterhavet/Ytre Hvaler Utvikle felles strategi for utvikling av nasjonalparken By- og næringsutvikling

6 Kontaktsamarbeid Virksomhet Beskrivelse av kontakt Land Internasjonalt kontor Vennskaps- og samarbeidsbyer Sverige, Danmark, Finland, Idrett Norden: Idrettsturneringer, Guatemala: informasjon om idrettsarbeid Island, Polen, Guatemala Sverige, Danmark, Finland, Island, Guatemala Ambjørnrød Barnehage Fadderbarn Guatemala Bjørneklova Barnehage Fadderbarn Benin Buskogen Barnehage Fadderbarn Kenya Gaustadgrenda Barnehage Forut barneaksjon India Kjølstad Barnehage Fadderbarn El Salvador Nabbetorp Barnehage Forut barneaksjon India Smertulia Barnehage Fadderbarn Kenya Torsnes Barnehage Forut barneaksjon India Trollstua Barnehage Fadderbarn Somalia Trosvik Barnehage Fadderbarn Guatemala Begby Skole Vennskapsskole Malawi, Zimbabwe Borge Ungdomsskole Vennskapsskole Kosovo Borge Skole Fadderbarn Somalia Cicignon Skole Klassekontakt England Hauge Skole Klassekontakt England Kjølberg Skole Vennskapsskoler Malawi, Zimbabwe, Kosovo Lunde Skole Vennskapsskole Guatemala Nøkleby Skole Klassekontakt England Rekustad Skole Fadderbarn Ecuador, Egypt Guatemala Rød Skole Vennskapsskoler Malawi Zimbabwe Rødsmyra Skole Vennskapsskole Guatemala Slevik Skole Vennskapsskoler, Malawi, Zimbabwe Torp Skole Vennskapsskole Tanzania Trara Skole Vennskapsskole, innsamlinger Guatemala Torsnes Skole Klassekontakt England Trosvik Skole Vennskapsskole Malawi, Zimbabwe Type kontaktsamarbeid Antall Virksomheter Fadderbarn 9 Barnehagene: Ambjørnrød, Bjørneklova, Buskogen, Smertulia, Kjølstad, Trollstua, Trosvik, Rekustad. Borge Skole Vennskapsskole 10 Skolene: Begby, Borge ungdomsskole, Kjølberg, Lunde, Rød, Rødsmyra, Slevik, Torp, Trara, Trosvik. Klassekontakt 4 Skolene: Cicignon, Hauge, Nøkleby, Torsnes Forut barneaksjon 3 Barnehagene: Gaustadgrenda, Nabbetorp og Torsnes Vennskaps- og 1 Internasjonalt kontor samarbeidsbyer Idrettsturneringer 1 Idrettskontoret

7 Vedlegg 1: Nærmere beskrivelse av Interregprosjektene: Prosjektnavn Beskrivelse Prosjektpartnere Prosjektbidrag (N.Kr.) In Site (jan 12 sept 14) Skape felles fortelling om regionens felles kulturarv og historie gjennom kunstverker som turnerer mellom 14 kulturarvsteder. Museer i Sverige og Danmark inkludert Fredrikstad Museum. Prosjektleder: Västra Götalandsregionen Kontante midler: ,- Arbeidstimer: ,- Engasjer Mer! (sept 11 aug 14) Ta i bruk metoder utviklet i interregprosjekt MSM (Møteplass medborgere): 1) Utvikling av en digital samfunnsportal. 2) Involvere innbyggere til å komme med innspill til folkehelseplan 3) Fremtidens fritidsklubber Uddevalla kommune. Arbeidstimer: 3,2 mill. Tilskudd: 2,2 mill GNU Grenseoverskrid ende Undervisning i Nordiske Skoler (jan 11 aug 14) Interregionalt Kulturopplevelse snetverk (IKON) (jun 09 mai 12) Fellesundervisning av norske, svenske og danske klasse vha. virtuelle klasserom. Utvikle felles utdanningsløp. Øke attraktiviteten til Kongsten Fort, Gamlebyen, Isengran og Elingaard som besøksmål Høyskoler, grunnskoler og kommuner i Danmark, Sverige og Norge 47 museer, universiteter, kommuner og regioner i Norge, Sverige og Danmark. Arb. timer: ,- Arb.timer: ,- Tilskudd: ,- Tilgjengelig Friluftsliv (des 09 des 12) GrensEraser /CINAI II (nov 09-nov 12) Øke tilgjengelighet til kystområder Utvikling av grenseregional infrastruktur innenfor det audiovisuelle området for å utvikle foretak 6 svenske kommuner 7 norske kommuner. Prosjektleder: Uddevalla Norsk prosjekteier: Østfold fylkeskommune Innovatum AB, prosjektleder E6 medieverksted, Glemmen videregående Arb.timer: ;- Arb.timer:60 000,- KUSK (Kunnskap, Utvikling, Statistikk og Kompetanse) ( ) Mål: økt vekst i regionen gjennom å ta frem statistikk, bidra med kunnskap om områdets utviklingsforutsetninger, utvikle egen analyse- og planleggingskompetanse Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune Arb. timer ,- Grensestrategisk krisehåndtering ( ) Samarbeid mellom redningstjenester i Norge og Sverige Utvikling av samarbeidsplan til bruk før, under og etter en krise. Fjerne formelle hindere Bengtfors, Dals-Ed, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Strømstad, Tanum, Hvaler, Aremark, Marker, Halden, Rømskog, Sarpsborg Arb.timer: ,- SMS/Elvelangs (jan 11-des 13) Bidra til sosial bærekraftig utvikling i byplanleggingen Eier:Vest-Agder Fylkeskommune, Gøteborg kommune, Halmstad kommune, Arb. timer: ,- Tilskudd: Kosterhavet/Ytre Hvaler (jun 08 mai 12) Samarbeid om å informere og markedsføre Ytre Hvaler/Kosterhavets nasjonalparkt. Utvikle felles strategi for forvaltning og utvikling av nasjonalparken. Hvaler Kommune, Strømstad kommune, Tanums kommune, Miljøverndepartementet Arb. timer: ,-

8 Vedlegg 2: Avsluttede interregprosjekter hvor Fredrikstad kommune har deltatt: Prosjektnavn Beskrivelse Prosjektpartnere Prosjektbidrag Kreativ Interaksjon i arbeidslivet (KIA) (mar 09 des 11) Skape allianser mellom kunstnere og næringsliv for å bidra til innovasjon og nytenkning. Aalborg Universitet, Fylkeskommunene i Aust- og Vest Agder samt Østfold, Region Nord- Jylland og Vestra Møteplass Medborgere (MSM) (Jun 08 aug 11) Grenseregional Omsorgsfilosofi (des 08 des 10) Forstudie visualisering kultur (07) Rød Tråd (06-07) CINAI (Creative Industries Nordic Action Initiative) (05-07) Grensestrategisk Krisehåndtering (08) Barn og Unge i Grenseland (05-07) Holdbar Medborgerdialog (06) Science Center Fremtidsteget (jan 08 jul 11) Mål: Øke innbyggernes påvirkning og deltakelse i kommunale prosesser. Utarbeidelse av en felles omsorgsmodell. Dataspill og DVD presentasjon av gamlebyen Forstudie til Grenseregional omsorgsfilosofi Skape møteplass for aktører innen audiovisuell bransje Forprosjekt til prosjekt av samme navn Utvikle felles metoder og kunnskap for å hjelpe barn og ungdom som trenger ekstra støtte Gøtaland Uddevalla kommune Tanum, Munkedal, Lysekil Mellerud, Bengtfors Rygge Strømstad Rygge, Våler, Sykehuset Østfold, HIØ, Fredrikstad Innovatum, Østfoldforskning, Medieparken Strømstad, Tanum, Dals-Ed, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Aremark, Fylkesmannen i Østfold Strømstad Fredrikstad kommune, tilskudd tilskudd ,- 6000, , tilskudd Forstudie til Møteplass Medborgere Uddevalla kommune ,- tilskudd 0Sikre science centrene i Østfold og Fyrbodal bærekraftig drift Høgskolen i Østfold, Sarpsborg kommune, Moss kommune Blåskjellanlegg og Kvoteordning (02-04) Blåskjellanlegg og kvoteordning som virkemiddel for nitrogengjenvinning og ny marin næringsvirksomhet Hvaler Kommune, Frevar, Lysekil, Munkedal ,- tilskudd Border Art (06-07) Tydeliggjøre kulturens rolle som en motor i den regionale utviklingen Østfold kunstnersenter, Dalsland Museum. Bengtfors-, Åmal- og Mellerud kommune ,- Fokus Rusomsorg (05-07) Forprosjekt energinettverk Etablere et grenseregionalt samarbeid for å møte utfordringer innen rusomsorg Etablere nye samarbeidsrelasjoner på tvers av grensen som vil kunne føre til Askim, Halden, Rygge, Moss, Høgskolen i Østfold, Strømstad, Dalsland, Tanum Sarpsborg, Rygge, Halden,Våler, Råde, ,- 5000,. tilskudd ,-

9 (06-07) redusert energibruk og overgang fra fossil enegi til fornybar energi. Grensebroen Arena (06-07) Utvikle kreative arenaer/møteplasser hvor næringslivet kan knytte kontakter med høyskoler/universitet og offentlige instanser. Enova. ØFK, Uddevalla, Tanum, Mellerud, Åmal, Fredrikstad Trøgstad, Sarpsborg, Høgskolen i Østfold, Fyrbodal, vestra Gøtalandsregionen, Chalmers ,- Grenseland 2005 Felles markedsføring av aktiviteter og regionene i forbindelse med hundreårsjubileet for unionsoppløsningen ØFK, Grensekomite, Halden, Sarpsborg, Moss, Hvaler, Aremark, Rygge, Råde, Kommunalforbund Dalsland, Tanum, Strømstad ,- tilskudd ,- Grenseløs Læring (02-03) Interkommunalt IT (02-04) Utvikle nytt utdanningskonsept som tar hensyn til den enkeltes kunnskapsnivå, læringsmuligheter og sosiale hinder. Målgruppe: Langtidsledige Utvikle elektroniske tjenester i kommunene Moss, Askim, Rygge, Hobøl, Trøgstad, Sotenas, Dals-Ed, Tanum, Strømstad, Munkedals, Uddevalla, Trollhettan, Venersborg Uddevalla, Trollhättan Sarpsborg, KS Østfold , ,- Kystnære Vandringsleder Identifisere, merke og rydde kystvandringsleder. Hvaler, Halden, Sarpsborg, Råde, Rygge, Moss, Uddevalla, Orust, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil ,- Læring i grensenaturen (04-06) Nettverk Grenseland (04) Etablere og teste konsept for samordnet undervisning innen natur- og friluftsliv Videreutvikling av tidligere etablert grenseregional nettverk med forretningsog markedsutvikling som sentrale tema. Halden, Dals-Ed, Tanum ,- Åmål, Arbeidsformidlingen Dalsland.Aetat, HiØ, Fylkesmannens Landbruksavdeling, ØFK, ,- Nettverk Grenseland (02) På jakt etter nye arbeidsmarkeder (02-04) Videreutvikle de kvinnelige nettverk, integrere disse i foretaksnettverk. Utvikle felles utdanningsaktiviteter og seminarer Utvikling av nytt arbeidsmarked i grenseregionen for innbyggere som er avhengig av individuelt tilpassede arbeidstilbud. Innovasjon Norge, ØFK, HiØ Moss, Askim, Rygge, Hobøl, Trøgstad, Sotenäs, Dals-Ed, Tanum, Strømstad, Munkedal, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg , ,- SNAB (Svensk- Norske løsninger for Avfall og Biprodukter) (05-07) Fremskaffe kunnskap om totalsituasjonen med hensyn til våtorganisk avfall slik at aktører i regionen kan utvikle strategier for å oppnå optimal utnyttelse av en slik ressurs Sarpsborg, FREVAR, Halden, Hvaler. Østfold Indre Renovasjon ,- Ung Bedrift Utvikle grenseregionalt konsept for å Sarpsborg, Rakkestad,

10 (05-07) stimulere entrepenørskap i grunnskolen. Halden, Rygge, Råde, ØFK, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Strømstad, Kommunalforbund Dalsland Kontakt 2003 Oppfølging av kontakter etablert i 2002, ny kontaktmesse Kontakt 2002 Matchmaking mellom norske og svenske foretak Almi Väst, 11 svenske kommuner SND, ØKS, Grensekomiteen Grensekomiteen, kommunalforbund Dalsland, Strømstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Sarpsborg, Rygge, Råde, Våler, Hvaler, Halden, Moss, Rakkestad, Askim , ,-

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Årsrapport 2008. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2008. Fredrikstad kommune Årsrapport 2008 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ORGANISERING... 3 Politisk organisering... 3 Administrativ organisering... 4 BALANSERT MÅLSTYRING... 5 SAMMENLIGNING MED

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07 ARBEIDSNOTAT Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen Sven Erik Skønberg AR.02.07 i 1 Rapportnr.: AR.02.07 ISBN nr: - ISSN nr: - Rapporttittel: Et bidrag til modellering

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 3. (OG SISTE) UTKAST 29. JUNI 2013 Østlandsforskning AS ble formelt etablert i 2011 og overtok

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt

Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt På jakt etter nye arbeidsmarkeder Grenseløs læring Rolf Karlsen Grensebroen Grensebroen Arena Monika Hagelin Kontakt-messer Grenseland 2005 Anne Charlotte

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt

Detaljer

Uforløst potensial i Norges EU-forskning?

Uforløst potensial i Norges EU-forskning? I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1503-8319 NR 01 / 2004 ÅRGANG 8 WWW.STEP.NO Evaluering av EUs 5. rammeprogram: Uforløst potensial

Detaljer

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune Årsrapport 2014 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 4 Intern hovedoversikt... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 8 BALANSERT

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kunnskap... 3 2.1 Klimaregnskap... 3 2.2

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

CINAI forprosjekt Kartlegging av aktører innenfor film og TV i GO-regionen (Göteborg-Trollhättan-Fredrikstad- Oslo) Frode Ramstad Johansen

CINAI forprosjekt Kartlegging av aktører innenfor film og TV i GO-regionen (Göteborg-Trollhättan-Fredrikstad- Oslo) Frode Ramstad Johansen CINAI forprosjekt Kartlegging av aktører innenfor film og TV i GO-regionen (Göteborg-Trollhättan-Fredrikstad- Oslo) Frode Ramstad Johansen Stiftelsen Østfoldforskning OR 11.05 Fredrikstad, juni 2005 www.sto.no

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer