Internasjonalt engasjement i Fredrikstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonalt engasjement i Fredrikstad"

Transkript

1 Internasjonalt engasjement i Fredrikstad Metodikk For å kartlegge det internasjonale engasjementet i Fredrikstad Kommune ble det høsten 2011 sendt en spørreundersøkelse til alle virksomheter og avdelinger. 95 av 110 virksomheter og avdelinger har svart på spørreundersøkelsen per dags dato. I tillegg ble stabene i seksjonene og fagetatene kontaktet. Undersøkelsen delte opp internasjonalt engasjement i prosjektsamarbeid og kontaktsamarbeid. Prosjektsamarbeid er tidsbegrenset med fastsatte mål mens kontaktsamarbeid ikke har noen bestemt sluttdato. Internasjonalt engasjement i regi av private lag og foreninger samt enkeltpersoner, er ikke med i denne oversikten. Oppsummering av undersøkelsen: Undersøkelsen viser at det er et variert og rikholdig internasjonalt engasjement i Fredrikstad Kommune både i forhold til omfang, type og tidsperspektiv. Kommunale enheter (virksomheter, avdelinger og staber) er engasjert i alt fra interregprosjekter med 50 prosjektpartnere og et samlet budsjett på 75 millioner til kontakt med fadderbarn. 42 av enhetene i Fredrikstad Kommune har en form for internasjonal engasjement. 22 har kontaktsamarbeid, 14 har prosjektsamarbeid mens 6 har både prosjekt- og kontaktsamarbeid. Vi har kontakt- og prosjektsamarbeid med partnere i 27 forskjellige land. Av disse landene består det internasjonale engasjement av fadderbarn i 6 av landene, mens skolepartnerskap utgjør det eneste engasjementet i 4 land Sverige er det landet som det samarbeides mest med. Sju virksomheter har kontakt og/eller prosjektsamarbeid med svenske kommuner og byer. Ni av ti interregprosjekter har svenske prosjektpartnere. Vennskapsskoler og fadderbarn er den mest vanlige formen for kontaktsamarbeid, mens prosjektsamarbeid domineres av interregprosjekter. 76% av alt internasjonalt engasjement står virksomheter og staber i Seksjon for Utdanning og Oppvekst for. I fagetat barnehage er kontaktsamarbeid i form av et fadderbarn den mest utbredte formen for engasjement, mens 15 av de 19 skolene med internasjonalt engasjement har vennskapsskoler og klassekontakter i andre land. Sammenligning med forrige undersøkelse Forrige spørreundersøkelse ble gjennomført i Da var 34 virksomheter involvert i internasjonalt engasjement i 24 land. Nå er 39 virksomheter og 3 staber aktive i 26 forskjellige land. Vi samarbeider med flere europeiske land nå enn i Dette skyldes delvis at flere skoler deltar i skolepartnerskap med EU land og at vi deltar i flere interregprosjekter også med EU land. Samtidig har vi siden forrige undersøkelse lagt samarbeidet med Kina og Cuba på is.

2 Sammenlignet med 2005 er flere skoler og barnehager med på tidsbegrensede samarbeidsprosjekter som oftest finansiert av EU programmet Comenius, mens færre skoler har tradisjonelle vennskapsskoler. Antall interregprosjekter har økt kraftig fra to prosjekter i 2005 til ti prosjekter i Nøkkeltall Antall land som virksomhetene er engasjert i 27 Antall land med kontaktsamarbeid 14 Antall land med prosjektsamarbeid 5 Antall land med både prosjekt- og kontaktsamarbeid 8 Antall kommunale enheter (virksomheter, avdelinger og 42 staber ) med internasjonalt engasjement Antall kommunale enheter som deltar i internasjonale prosjekter 14 Antall kommunale enheter med internasjonale kontakter 22 Antall kommunale enheter med internasjonale kontakter og prosjekter. 6 Totalt antall kommunale enheter (110 virksomheter og avdelinger, 6 staber) 116 Vennskaps- og samarbeidsbyer Land Kommune/by Type kontakt Status Cuba Bayamo Kulturutvekslingsavtale Lagt på is Danmark Aalborg Vennskapsby Aktiv Finland Kotka Vennskapsby Aktiv Guatemala San Martin Vennskapsby Aktiv Guatemala Patzun Vennskapsby Aktiv Island Nordurthing Vennskapsby Aktiv Kina Zhuzhou Søsterbyavtale Lagt på is Polen Slupsk Samarbeidsby Avtale signeres 2012 Russland Murmansk Utvekslingsavtale Aktiv Sverige Karlskoga Vennskapsby Aktiv Sverige Landskrona Samarbeidsby Aktiv

3 Internasjonalt engasjement per seksjon Seksjon/fagetat Antall virksomheter med int. engasjement Fagetat skole 19 45% Fagetat barnehage 13 31% Økonomi & Org. Utv. 2 4,8% Fagetat Omsorg 2 4,8% Miljø og samfunnsutvikling 2 4,8% Kultur 3 7,1% Regulering og teknisk drift 1 2,5% Totalt % Prosentvis fordeling Internasjonalt engasjement per land Land Type engasjement Kommunal Enhet Benin fadderbarn Bjørneklova barnehage. Danmark Vennskapsby, interreg prosjekter, ungdomsutveksling Idrett, Kjølberg skole, Pedagogisk senter Ecuador Fadderbarn Rekustad Skole Egypt Fadderbarn Rekustad Skole England Klassekontakt Nøkleby Skole, Pedagogisk Senter, Trosvik, Torsnes skole El Salvador Fadderbarn, innsamling Kjølstad Barnehage Estland Skoleprosjekt, kulturutveksling Ambjørnrød, kulturskolen Finland vennskapsby Politisk ledelse Guatemala Klassekontakt, vennskapsby, fadderbarn Rødsmyra skole, Trara Skole, internasjonalt kontor, Ambjørnrød barnehage, Langøyåsen barnehage, Trosvik barnehage. Haiti Fadderbarn Rekustad Skole Malawi Vennskapsskole, samarbeidsprosjekt Slevik, Kjølberg, Begby, Rød, og Trosvik Skole Mosambik Kulturprosjekt, utveksling av pedagoger Kulturskolen India FORUT barneaksjon Torsnes barnehage, Gaustadgrenda barnehage Island Samarbeidsprosjekt Les for meg, vennskapsby Leie barnehage, internasjonalt kontor Irland Skoleprosjekt Ambjørnrød Skolle Kenya Fadderbarn, kulturprosjekt, utveksling av pedagoger Buskogen barnehage, Smertulia barnehage, Kulturskolen. Kosovo Kompetansehevingsprosjekt, Løen barnehage vennskapsskoler Kroatia Skoleprosjekt Ambjørnrød skole Polen Samarbeidsby Ungdomsrådet, internasjonalt kontor Portugal Skoleprosjekt Ambjørnrød Skole Russland Utvekslingsavtale/SS Sedov internasjonalt kontor Sverige Samarbeidsprosjekt vennskapsby, samarbeidsby, interregprosjekter Leie barnehage, by- og næringsutvikling, kulturstab, Internasjonalt kontor, bærekraftig samfunnsutvikling,

4 administrasjonsavdelingen, kommunikasjon og service, kulturstab Somalia Fadderbarn Trollstua barnehage Tanzania Vennskapsskole Torp Skole Tyrkia Skoleprosjekt Ambjørnrød Tyskland Vennskapsskole Årum Skole Zimbabwe Vennskapsskole, pedagogutveksling, kulturutveksling, samarbeidsprosjekt Slevik, Kjølberg, Begby, Rød og Trosvik skole, kulturskolen Prosjekter per virksomhet Virksomhet Type prosjekt Prosjektpartner(e) Løen Barnehage, kompetansehevingsprosjekt Kosovo Stab fagetat barnehage kompetansehevingsprosjekt Kosovo Leie Barnehage Barnehagepartnerskap Island, Sverige Trosvik skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Kjølberg skole Skolepartnerskap interregprosjekt, Slevik skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Begby skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Rød skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Kosovo, Malawi, Zimbabwe, Sverige, Danmark. Pedagogisk Fagsenter Interreg prosjekt, Sverige og Danmark samarbeidsprosjekt Borge Skole Skolepartnerskap Estland, Polen, Tyrkia Ambjørnrød Skole Skolepartnerskap Estland, Kroatia, Portugal, Tyrkia Irland, England Service og Kommunikasjon, Interregprosjekt: Sverige Stab omsorg og sosiale tjenester Interregprosjekt Sverige Administrasjonsavdelingen Interregprosjekt: Sverige Omsorgstjenesten Borge Innføring av Lottemodellen på to Danmark sykehjem Bærekraftig samfunnsutvikling Interregprosjekt, vennskaps- og samarbeidsbyer Sverige, Danmark, Finland, Island, Guatemala, Polen By- og Næringsutvikling Interregprosjekter: Sverige Kulturskolen Utveksling av kultur og Mozambik, Zimbabwe, Kenya pedagoger Regulering og teknisk Drift, Interregprosjekt Sverige Prosjektadministrasjon Kulturstab Interregprosjekter: Sverige og Danmark Beskrivelse av prosjekter: Tittel på prosjekt Beskrivelse av prosjekt Virksomheter/staber Rød tråd gjennom utdanning Les for Meg Kompetanseheving hos barnehage og barneskole i Mitrovica. Barnehagepartnerskap med mål å utveksle nordisk barnelitteratur og Kjølberg skole, Leie barnehage, stab fagetat barnehage Leie barnehage

5 stimulere barns leselyst Monozike Kultur- og pedagogutveksling Kulturskolen Vann i et globalt perspektiv Skolepartnerskap med 10 skoler i Zimbabwe og Malawi. Fokus på bevisst bruk av vann både i Afrika og i Norge. Four seasons of fun and healthy lifestyle 2 årig skolepartnerskap med skoler i 3 land finansiert av EU programmet Comenius. Tema: fysisk aktivitet og sunt kosthold How big is your foot 2 årig skolepartnerskap med skoler I 6 land finansiert av Comenius. Tema: miljø og klimautslipp. Lottemodellen Interregprosjekter: Grenseoverskridende undervisning (GNU) Engasjer Mer! Grensestrategisk Krisehåndtering KUSK SMS/Elvelangs IKON GrensEraser Innføring av lottemodellen ved 2 sykehjem i Fredrikstad Fellesundervisning av norske, svenske og danske klasse vha. virtuelle klasserom. Utvikle felles utdanningsløp. Ta i bruk metoder utviklet i interregprosjekt MSM (Møteplass medborgere) 1) Utvikling av en digital samfunnsportal. 2) Involvere innbyggere til å komme med innspill til folkehelseplan Utvikle samarbeidet mellom redningstjenester i Norge og Sverige KUSK = Kunnskap, Utvikling, Statistikk og Kompetanse Bidra til sosial bærekraftig utvikling i byplanleggingen Øke attraktiviteten til Kongsten Fort, Gamlebyen, Isengran og Elingaard som besøksmål Utvikling av grenseregional infrastruktur innenfor det audiovisuelle området for å utvikle foretak Skolene Trosvik, Slevik, Kjølberg, Begby og Rød (o) Borge Barneskole. Ambjørnrød skole Omsorgstjenesten Borge Kjølberg skole, Pedagogisk senter. Kommunikasjon og Service, Stab Omsorg og Sosiale tjenester, Bærekraftig Samfunnsutvikling Administrasjonsavdelingen By- og Næringsutvikling By- og Næringsutvikling, Bærekraftig samfunnsutvikling, Kulturstab Kulturstab Kulturstab Tilgjengelig friluftsliv Øke tilgjengeligheten til kystområder Regulering og teknisk drift - prosjektadministrasjon In Site Skape felles fortelling om regionens felles kulturarv og historie gjennom kunstverker som turnerer mellom 14 kulturarvsteder Kulturstab Kosterhavet/Ytre Hvaler Utvikle felles strategi for utvikling av nasjonalparken By- og næringsutvikling

6 Kontaktsamarbeid Virksomhet Beskrivelse av kontakt Land Internasjonalt kontor Vennskaps- og samarbeidsbyer Sverige, Danmark, Finland, Idrett Norden: Idrettsturneringer, Guatemala: informasjon om idrettsarbeid Island, Polen, Guatemala Sverige, Danmark, Finland, Island, Guatemala Ambjørnrød Barnehage Fadderbarn Guatemala Bjørneklova Barnehage Fadderbarn Benin Buskogen Barnehage Fadderbarn Kenya Gaustadgrenda Barnehage Forut barneaksjon India Kjølstad Barnehage Fadderbarn El Salvador Nabbetorp Barnehage Forut barneaksjon India Smertulia Barnehage Fadderbarn Kenya Torsnes Barnehage Forut barneaksjon India Trollstua Barnehage Fadderbarn Somalia Trosvik Barnehage Fadderbarn Guatemala Begby Skole Vennskapsskole Malawi, Zimbabwe Borge Ungdomsskole Vennskapsskole Kosovo Borge Skole Fadderbarn Somalia Cicignon Skole Klassekontakt England Hauge Skole Klassekontakt England Kjølberg Skole Vennskapsskoler Malawi, Zimbabwe, Kosovo Lunde Skole Vennskapsskole Guatemala Nøkleby Skole Klassekontakt England Rekustad Skole Fadderbarn Ecuador, Egypt Guatemala Rød Skole Vennskapsskoler Malawi Zimbabwe Rødsmyra Skole Vennskapsskole Guatemala Slevik Skole Vennskapsskoler, Malawi, Zimbabwe Torp Skole Vennskapsskole Tanzania Trara Skole Vennskapsskole, innsamlinger Guatemala Torsnes Skole Klassekontakt England Trosvik Skole Vennskapsskole Malawi, Zimbabwe Type kontaktsamarbeid Antall Virksomheter Fadderbarn 9 Barnehagene: Ambjørnrød, Bjørneklova, Buskogen, Smertulia, Kjølstad, Trollstua, Trosvik, Rekustad. Borge Skole Vennskapsskole 10 Skolene: Begby, Borge ungdomsskole, Kjølberg, Lunde, Rød, Rødsmyra, Slevik, Torp, Trara, Trosvik. Klassekontakt 4 Skolene: Cicignon, Hauge, Nøkleby, Torsnes Forut barneaksjon 3 Barnehagene: Gaustadgrenda, Nabbetorp og Torsnes Vennskaps- og 1 Internasjonalt kontor samarbeidsbyer Idrettsturneringer 1 Idrettskontoret

7 Vedlegg 1: Nærmere beskrivelse av Interregprosjektene: Prosjektnavn Beskrivelse Prosjektpartnere Prosjektbidrag (N.Kr.) In Site (jan 12 sept 14) Skape felles fortelling om regionens felles kulturarv og historie gjennom kunstverker som turnerer mellom 14 kulturarvsteder. Museer i Sverige og Danmark inkludert Fredrikstad Museum. Prosjektleder: Västra Götalandsregionen Kontante midler: ,- Arbeidstimer: ,- Engasjer Mer! (sept 11 aug 14) Ta i bruk metoder utviklet i interregprosjekt MSM (Møteplass medborgere): 1) Utvikling av en digital samfunnsportal. 2) Involvere innbyggere til å komme med innspill til folkehelseplan 3) Fremtidens fritidsklubber Uddevalla kommune. Arbeidstimer: 3,2 mill. Tilskudd: 2,2 mill GNU Grenseoverskrid ende Undervisning i Nordiske Skoler (jan 11 aug 14) Interregionalt Kulturopplevelse snetverk (IKON) (jun 09 mai 12) Fellesundervisning av norske, svenske og danske klasse vha. virtuelle klasserom. Utvikle felles utdanningsløp. Øke attraktiviteten til Kongsten Fort, Gamlebyen, Isengran og Elingaard som besøksmål Høyskoler, grunnskoler og kommuner i Danmark, Sverige og Norge 47 museer, universiteter, kommuner og regioner i Norge, Sverige og Danmark. Arb. timer: ,- Arb.timer: ,- Tilskudd: ,- Tilgjengelig Friluftsliv (des 09 des 12) GrensEraser /CINAI II (nov 09-nov 12) Øke tilgjengelighet til kystområder Utvikling av grenseregional infrastruktur innenfor det audiovisuelle området for å utvikle foretak 6 svenske kommuner 7 norske kommuner. Prosjektleder: Uddevalla Norsk prosjekteier: Østfold fylkeskommune Innovatum AB, prosjektleder E6 medieverksted, Glemmen videregående Arb.timer: ;- Arb.timer:60 000,- KUSK (Kunnskap, Utvikling, Statistikk og Kompetanse) ( ) Mål: økt vekst i regionen gjennom å ta frem statistikk, bidra med kunnskap om områdets utviklingsforutsetninger, utvikle egen analyse- og planleggingskompetanse Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune Arb. timer ,- Grensestrategisk krisehåndtering ( ) Samarbeid mellom redningstjenester i Norge og Sverige Utvikling av samarbeidsplan til bruk før, under og etter en krise. Fjerne formelle hindere Bengtfors, Dals-Ed, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Strømstad, Tanum, Hvaler, Aremark, Marker, Halden, Rømskog, Sarpsborg Arb.timer: ,- SMS/Elvelangs (jan 11-des 13) Bidra til sosial bærekraftig utvikling i byplanleggingen Eier:Vest-Agder Fylkeskommune, Gøteborg kommune, Halmstad kommune, Arb. timer: ,- Tilskudd: Kosterhavet/Ytre Hvaler (jun 08 mai 12) Samarbeid om å informere og markedsføre Ytre Hvaler/Kosterhavets nasjonalparkt. Utvikle felles strategi for forvaltning og utvikling av nasjonalparken. Hvaler Kommune, Strømstad kommune, Tanums kommune, Miljøverndepartementet Arb. timer: ,-

8 Vedlegg 2: Avsluttede interregprosjekter hvor Fredrikstad kommune har deltatt: Prosjektnavn Beskrivelse Prosjektpartnere Prosjektbidrag Kreativ Interaksjon i arbeidslivet (KIA) (mar 09 des 11) Skape allianser mellom kunstnere og næringsliv for å bidra til innovasjon og nytenkning. Aalborg Universitet, Fylkeskommunene i Aust- og Vest Agder samt Østfold, Region Nord- Jylland og Vestra Møteplass Medborgere (MSM) (Jun 08 aug 11) Grenseregional Omsorgsfilosofi (des 08 des 10) Forstudie visualisering kultur (07) Rød Tråd (06-07) CINAI (Creative Industries Nordic Action Initiative) (05-07) Grensestrategisk Krisehåndtering (08) Barn og Unge i Grenseland (05-07) Holdbar Medborgerdialog (06) Science Center Fremtidsteget (jan 08 jul 11) Mål: Øke innbyggernes påvirkning og deltakelse i kommunale prosesser. Utarbeidelse av en felles omsorgsmodell. Dataspill og DVD presentasjon av gamlebyen Forstudie til Grenseregional omsorgsfilosofi Skape møteplass for aktører innen audiovisuell bransje Forprosjekt til prosjekt av samme navn Utvikle felles metoder og kunnskap for å hjelpe barn og ungdom som trenger ekstra støtte Gøtaland Uddevalla kommune Tanum, Munkedal, Lysekil Mellerud, Bengtfors Rygge Strømstad Rygge, Våler, Sykehuset Østfold, HIØ, Fredrikstad Innovatum, Østfoldforskning, Medieparken Strømstad, Tanum, Dals-Ed, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Aremark, Fylkesmannen i Østfold Strømstad Fredrikstad kommune, tilskudd tilskudd ,- 6000, , tilskudd Forstudie til Møteplass Medborgere Uddevalla kommune ,- tilskudd 0Sikre science centrene i Østfold og Fyrbodal bærekraftig drift Høgskolen i Østfold, Sarpsborg kommune, Moss kommune Blåskjellanlegg og Kvoteordning (02-04) Blåskjellanlegg og kvoteordning som virkemiddel for nitrogengjenvinning og ny marin næringsvirksomhet Hvaler Kommune, Frevar, Lysekil, Munkedal ,- tilskudd Border Art (06-07) Tydeliggjøre kulturens rolle som en motor i den regionale utviklingen Østfold kunstnersenter, Dalsland Museum. Bengtfors-, Åmal- og Mellerud kommune ,- Fokus Rusomsorg (05-07) Forprosjekt energinettverk Etablere et grenseregionalt samarbeid for å møte utfordringer innen rusomsorg Etablere nye samarbeidsrelasjoner på tvers av grensen som vil kunne føre til Askim, Halden, Rygge, Moss, Høgskolen i Østfold, Strømstad, Dalsland, Tanum Sarpsborg, Rygge, Halden,Våler, Råde, ,- 5000,. tilskudd ,-

9 (06-07) redusert energibruk og overgang fra fossil enegi til fornybar energi. Grensebroen Arena (06-07) Utvikle kreative arenaer/møteplasser hvor næringslivet kan knytte kontakter med høyskoler/universitet og offentlige instanser. Enova. ØFK, Uddevalla, Tanum, Mellerud, Åmal, Fredrikstad Trøgstad, Sarpsborg, Høgskolen i Østfold, Fyrbodal, vestra Gøtalandsregionen, Chalmers ,- Grenseland 2005 Felles markedsføring av aktiviteter og regionene i forbindelse med hundreårsjubileet for unionsoppløsningen ØFK, Grensekomite, Halden, Sarpsborg, Moss, Hvaler, Aremark, Rygge, Råde, Kommunalforbund Dalsland, Tanum, Strømstad ,- tilskudd ,- Grenseløs Læring (02-03) Interkommunalt IT (02-04) Utvikle nytt utdanningskonsept som tar hensyn til den enkeltes kunnskapsnivå, læringsmuligheter og sosiale hinder. Målgruppe: Langtidsledige Utvikle elektroniske tjenester i kommunene Moss, Askim, Rygge, Hobøl, Trøgstad, Sotenas, Dals-Ed, Tanum, Strømstad, Munkedals, Uddevalla, Trollhettan, Venersborg Uddevalla, Trollhättan Sarpsborg, KS Østfold , ,- Kystnære Vandringsleder Identifisere, merke og rydde kystvandringsleder. Hvaler, Halden, Sarpsborg, Råde, Rygge, Moss, Uddevalla, Orust, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil ,- Læring i grensenaturen (04-06) Nettverk Grenseland (04) Etablere og teste konsept for samordnet undervisning innen natur- og friluftsliv Videreutvikling av tidligere etablert grenseregional nettverk med forretningsog markedsutvikling som sentrale tema. Halden, Dals-Ed, Tanum ,- Åmål, Arbeidsformidlingen Dalsland.Aetat, HiØ, Fylkesmannens Landbruksavdeling, ØFK, ,- Nettverk Grenseland (02) På jakt etter nye arbeidsmarkeder (02-04) Videreutvikle de kvinnelige nettverk, integrere disse i foretaksnettverk. Utvikle felles utdanningsaktiviteter og seminarer Utvikling av nytt arbeidsmarked i grenseregionen for innbyggere som er avhengig av individuelt tilpassede arbeidstilbud. Innovasjon Norge, ØFK, HiØ Moss, Askim, Rygge, Hobøl, Trøgstad, Sotenäs, Dals-Ed, Tanum, Strømstad, Munkedal, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg , ,- SNAB (Svensk- Norske løsninger for Avfall og Biprodukter) (05-07) Fremskaffe kunnskap om totalsituasjonen med hensyn til våtorganisk avfall slik at aktører i regionen kan utvikle strategier for å oppnå optimal utnyttelse av en slik ressurs Sarpsborg, FREVAR, Halden, Hvaler. Østfold Indre Renovasjon ,- Ung Bedrift Utvikle grenseregionalt konsept for å Sarpsborg, Rakkestad,

10 (05-07) stimulere entrepenørskap i grunnskolen. Halden, Rygge, Råde, ØFK, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Strømstad, Kommunalforbund Dalsland Kontakt 2003 Oppfølging av kontakter etablert i 2002, ny kontaktmesse Kontakt 2002 Matchmaking mellom norske og svenske foretak Almi Väst, 11 svenske kommuner SND, ØKS, Grensekomiteen Grensekomiteen, kommunalforbund Dalsland, Strømstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Sarpsborg, Rygge, Råde, Våler, Hvaler, Halden, Moss, Rakkestad, Askim , ,-

Temaplan for internasjonalt samarbeid

Temaplan for internasjonalt samarbeid Temaplan for internasjonalt samarbeid Vedtatt av formannskapet 5. september 2013 Innholdsliste 1. Innledning 1.1. Hvorfor nødvendig med et nytt plandokument s.3 1.2. Definisjon av internasjonalt samarbeid

Detaljer

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland En kort presentasjon av prosjektet av Erik André og Egil Erstad 1 Organisering av prosjektet Svensk søker og prosjektansvarlig: Energiråd Väst v/ Erik

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Formannskapet 12.11.2009. Europeiske Unionen Europeiske regionale utviklingsfond

Formannskapet 12.11.2009. Europeiske Unionen Europeiske regionale utviklingsfond Møteplass Medborgere-MSM Formannskapet 12.11.2009 Bakgrunn for prosjektet t Innbyggerne ønsker å påvirke politiske og administrative beslutninger Innbyggerne besitter kunnskap som er viktig for samfunnsutviklingen

Detaljer

Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt

Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt På jakt etter nye arbeidsmarkeder Grenseløs læring Rolf Karlsen Grensebroen Grensebroen Arena Monika Hagelin Kontakt-messer Grenseland 2005 Anne Charlotte

Detaljer

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Kompetansepakken: Oppfølgingen av NOU 2015:2 Arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing Regjeringens arbeid er bygget opp rundt følgene mål

Detaljer

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Det norske karaktersystemet og karaktersystemer i andre land Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Delrapport fra UHRs analysegruppe v/asbjørn Bjørnset Oversikt over

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad

Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad Innlegg på konferanse om Fornyelse av Lokaldemokratiet 12. juni 2017 Agenda 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen 2. På vei mot en lokalutvalgsmodell

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS Bosetting av flyktninger Nina Gran, Spesialrådgiver KS Hvor flykter syrerne? Libanon 1 133 834 Tyrkia 1 065 902 Jordan 619 376 Irak 222 468 Egypt 140 130 Sverige 2013+ tom okt 2014: 39 045 + 600 kvoteflyktninger

Detaljer

Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 53797/2010, saksnr. 2010/4664 Klassering: 210 Gradering: Dato: 30.04.2010 Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Detaljer

Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering

Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Historikk og bakgrunn for bruk av Sparefinansiering. Hva er Sparefinansiering: Prinsipp og gjennomføringsmodell.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 053 2,8-111 -3 Delvis ledige 1 771 1,2-52 -3 Arbeidssøkere på tiltak 736 0,5-490 -40 Kvinner av Helt

Detaljer

Forhåndsstemmesteder. Valgtingstemmesteder. Konfigurasjon av valgkretser og stemmesteder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Forhåndsstemmesteder. Valgtingstemmesteder. Konfigurasjon av valgkretser og stemmesteder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Forhåndsstemmesteder Forhåndsstemmested Forhåndsstemmested 0001 Servicetorget - URNE 1606 Fredrikstad 59.210325,10.940291 0003 Institusjoner - URNE 1606 Fredrikstad Valgtingstemmesteder Krets 0000 - Hele

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad,

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad, Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold Strømstad, 9.6.2016 Bosatte flyktninger i Østfold pr 8. juni 2016 Anmodning Herav EM Vedtak Herav EM Asyl Utsøkte OFF

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 925 3,4-250 -5 Delvis ledige 1 812 1,3 13 1 Arbeidssøkere på tiltak 1 239 0,9-61 -5 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 173 2,9-466 -10 Delvis ledige 1 798 1,3-63 -3 Arbeidssøkere på tiltak 1 134 0,8 49 5 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 165 3,6-205 -4 Delvis ledige 1 679 1,2 63 4 Arbeidssøkere på tiltak 663 0,5 212 47 Kvinner av Helt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 3,6-237 -4 Delvis ledige 1 799 1,3 155 9 Arbeidssøkere på tiltak 1 300 0,9 83 7 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 262 3,0-281 -6 Delvis ledige 1 869 1,3-34 -2 Arbeidssøkere på tiltak 1 224 0,9-78 -6 Kvinner av

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Ajourført 23. Juni 2016.

Ajourført 23. Juni 2016. Kommuner Innbyggerhøringer folkemøter og undersøkelser Folkeavstemninger r og retningsvalg Vedtak om ev. sammenslåing Frist 1. Juli 0101 Halden Politikere deltok på folkemøte 27.04 i Aremark. Planlegger

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Handlingsplan for Østfold

Handlingsplan for Østfold Handlingsplan for Østfold 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak År ØS 0100 ØSTFOLD Møtevirksomhet ØS 0100 GIS-SØR Møte ND Årsmøte ND ant pr år 1 SK 17 18

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden Bakgrunnen for prosjektet: Grenseløs risikoanalyse (2005-2007)

Detaljer

Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013

Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013 Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013 1. ANIMASJON MED IPAD Lærer: Gitte Ous, animatør og kulturskolelærer Tlf/epost: 41 375 994 / gitte@mediev.no Innhold: Innføringen i animasjon med ulike optiske

Detaljer

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 215 3,7 309 6 Delvis ledige 1 791 1,3 55 3 Arbeidssøkere på tiltak 587 0,4-880

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Østfold klimaråd, 28-02-2013 Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015 Kort om min egen bakgrunn: 1970-1972: Molde kommune Planlegging av VVA-anlegg

Detaljer

Ulikhet og fattigdom blant barn og unge. Torodd Hauger Østfold analyse

Ulikhet og fattigdom blant barn og unge. Torodd Hauger Østfold analyse Ulikhet og fattigdom blant barn og unge Torodd Hauger Østfold analyse 30.5.2017 Ulikhet Sosial ulikhet Ulikhet i utdanning Ulikhet i kjøpekraft (fattigdom) Sosial epidemiologi «Livsløpsmodell for sosiale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune. Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører

Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune. Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører Bakgrunn Fredrikstad kommune har fortsatt store økonomiske utfordringer. Vi har gått til valg på orden

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

www.grensestatistikk.org 1

www.grensestatistikk.org 1 1 Grenseregional statistikk og analyse GSA II Interreg området Grenseløst Samarbeide Befolkningen i GSA området 21 245 9 kommuner i 13 kommuner i 1 2 hovedarbeidsområder Innhente ny statistikk og supplere

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Psykisk helse og rusarbeid i kommunene

Psykisk helse og rusarbeid i kommunene Psykisk helse og rusarbeid i kommunene 215-217 Presentasjon v/eli Ådnøy Data fra IS-24/8, NPR m.v. Sammenstilt for FMØ av Sintef 2 IS 24/8 - Antall årsverk rapportert - 217 Kommune Årsverk til voksne Årsverk

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Målrettet rekruttering

Målrettet rekruttering Målrettet rekruttering Program mandag 22.10 kl 1630-1830 Presentasjon av deltakere Generell innledning til tema NAV Eures tilbud v / Elisabeth Bomo Rekruttering fra Spania v/ Knut Langeland Rekruttering

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner?

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner? Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner? Minstelønn for sykepleiere avtales i de sentrale lønnsforhandlingene. Ved ansettelser, omorganiseringer, når man får nye arbeidsoppgaver eller har tilegnet

Detaljer

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold!

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! ...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! Slik startet det Larkollen, 6. september 2016 Et partnerskap for næringssamarbeid i Østfold blir til De første prosjektene

Detaljer

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år»

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» 1 Nytt prosjekt Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» Forprosjektgruppe; Aremark, Halden, Hvaler, Rakkestad, Rygge, Sarpsborg «Sjumilssteget» Helsefremmende

Detaljer

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold Mot fagbrev Samarbeid med kommunene i Østfold Bruk av arbeidsrettede tiltak NAV arrangerte i 2011 et møte med Rådmenn og Ordførere i alle kommunene i Østfold. Ønsket innspill til bedre utnyttelse av arbeidsrettede

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Øresund Kattegat Skagerrak Prosjekter med 1-3 års varighet 50% dekning av prosjektutgifter Prosjekter kan finansieres med både kontante midler og egeninnsats

Detaljer

Beat for Beat

Beat for Beat Beat for Beat 08.06.2017 Veien til nye og bedre kommuner i Østfold Hva med oss som ble tilbake? rådmennene Dag W. Eriksen, Hvaler Per Egil Pedersen, Skiptvet Veien til nye og bedre kommuner i Østfold Hva

Detaljer

Kommunereformen i Mosseregionen. 6. mars 2015, rådmann Bente Hedum, Moss kommune

Kommunereformen i Mosseregionen. 6. mars 2015, rådmann Bente Hedum, Moss kommune Kommunereformen i Mosseregionen 6. mars 2015, rådmann Bente Hedum, Moss kommune Vedtak i kommunene Moss: Utrede Mosseregionen Rygge: Utrede Mosseregionen Råde: Utrede 6 ulike alternativer Våler: Utrede

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring!

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! Hvordan redusere sykefraværet i Østfoldkommunene Per Ivar Clementsen, NAV Østfold KS 7. desember 2015. KS direktør Lasse Hansen: ARBEIDSGIVERUTFORDRINGER

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Internasjonalisering i skole og barnehage Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Dagens agenda Senter for internasjonalisering (SIU) Hvorfor internasjonalisering? Erasmus+ (2014-2020) Nordplus

Detaljer

Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14

Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14 Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14 Område A - Internasjonale prosjekter 12865 Fredriksten 12870 Halden 12897 Rakkestad 12901 Sarpsborg 12905 Skjeberg Myggnettprosjektet 12908 Tune Vann-

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg»)

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Fylkesmannen i Østfold Prosjektleder Torleif Gjellebæk 31.02.2015 KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR 31.01.15 (Korrigert 09.02.15, med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Innholdet i denne

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Psykisk helse i Østfold Resultater fra BrukerPlan-kartleggingen 2016

Psykisk helse i Østfold Resultater fra BrukerPlan-kartleggingen 2016 Psykisk helse i Østfold Resultater fra BrukerPlan-kartleggingen 2016 Kontaktmøte psykisk helse og rusarbeid, Moss 23.10.2017 Stian Reinertsen, PhD og Faglig Rådgiver NAPHA Presentasjonssamling, Vestfold

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Vil dere være med og skape et bærekraftig Skandinavia?

Vil dere være med og skape et bærekraftig Skandinavia? Vil dere være med og skape et bærekraftig Skandinavia? Søke støtte til et prosjekt innenfor grønn økonomi fra EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak INNHOLD Jobbe med bærekraftig energi på tvers

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Fredrikstad, 13. oktober

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Fredrikstad, 13. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Paul Chaffey Fredrikstad, 13. oktober Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer