Internasjonalt engasjement i Fredrikstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonalt engasjement i Fredrikstad"

Transkript

1 Internasjonalt engasjement i Fredrikstad Metodikk For å kartlegge det internasjonale engasjementet i Fredrikstad Kommune ble det høsten 2011 sendt en spørreundersøkelse til alle virksomheter og avdelinger. 95 av 110 virksomheter og avdelinger har svart på spørreundersøkelsen per dags dato. I tillegg ble stabene i seksjonene og fagetatene kontaktet. Undersøkelsen delte opp internasjonalt engasjement i prosjektsamarbeid og kontaktsamarbeid. Prosjektsamarbeid er tidsbegrenset med fastsatte mål mens kontaktsamarbeid ikke har noen bestemt sluttdato. Internasjonalt engasjement i regi av private lag og foreninger samt enkeltpersoner, er ikke med i denne oversikten. Oppsummering av undersøkelsen: Undersøkelsen viser at det er et variert og rikholdig internasjonalt engasjement i Fredrikstad Kommune både i forhold til omfang, type og tidsperspektiv. Kommunale enheter (virksomheter, avdelinger og staber) er engasjert i alt fra interregprosjekter med 50 prosjektpartnere og et samlet budsjett på 75 millioner til kontakt med fadderbarn. 42 av enhetene i Fredrikstad Kommune har en form for internasjonal engasjement. 22 har kontaktsamarbeid, 14 har prosjektsamarbeid mens 6 har både prosjekt- og kontaktsamarbeid. Vi har kontakt- og prosjektsamarbeid med partnere i 27 forskjellige land. Av disse landene består det internasjonale engasjement av fadderbarn i 6 av landene, mens skolepartnerskap utgjør det eneste engasjementet i 4 land Sverige er det landet som det samarbeides mest med. Sju virksomheter har kontakt og/eller prosjektsamarbeid med svenske kommuner og byer. Ni av ti interregprosjekter har svenske prosjektpartnere. Vennskapsskoler og fadderbarn er den mest vanlige formen for kontaktsamarbeid, mens prosjektsamarbeid domineres av interregprosjekter. 76% av alt internasjonalt engasjement står virksomheter og staber i Seksjon for Utdanning og Oppvekst for. I fagetat barnehage er kontaktsamarbeid i form av et fadderbarn den mest utbredte formen for engasjement, mens 15 av de 19 skolene med internasjonalt engasjement har vennskapsskoler og klassekontakter i andre land. Sammenligning med forrige undersøkelse Forrige spørreundersøkelse ble gjennomført i Da var 34 virksomheter involvert i internasjonalt engasjement i 24 land. Nå er 39 virksomheter og 3 staber aktive i 26 forskjellige land. Vi samarbeider med flere europeiske land nå enn i Dette skyldes delvis at flere skoler deltar i skolepartnerskap med EU land og at vi deltar i flere interregprosjekter også med EU land. Samtidig har vi siden forrige undersøkelse lagt samarbeidet med Kina og Cuba på is.

2 Sammenlignet med 2005 er flere skoler og barnehager med på tidsbegrensede samarbeidsprosjekter som oftest finansiert av EU programmet Comenius, mens færre skoler har tradisjonelle vennskapsskoler. Antall interregprosjekter har økt kraftig fra to prosjekter i 2005 til ti prosjekter i Nøkkeltall Antall land som virksomhetene er engasjert i 27 Antall land med kontaktsamarbeid 14 Antall land med prosjektsamarbeid 5 Antall land med både prosjekt- og kontaktsamarbeid 8 Antall kommunale enheter (virksomheter, avdelinger og 42 staber ) med internasjonalt engasjement Antall kommunale enheter som deltar i internasjonale prosjekter 14 Antall kommunale enheter med internasjonale kontakter 22 Antall kommunale enheter med internasjonale kontakter og prosjekter. 6 Totalt antall kommunale enheter (110 virksomheter og avdelinger, 6 staber) 116 Vennskaps- og samarbeidsbyer Land Kommune/by Type kontakt Status Cuba Bayamo Kulturutvekslingsavtale Lagt på is Danmark Aalborg Vennskapsby Aktiv Finland Kotka Vennskapsby Aktiv Guatemala San Martin Vennskapsby Aktiv Guatemala Patzun Vennskapsby Aktiv Island Nordurthing Vennskapsby Aktiv Kina Zhuzhou Søsterbyavtale Lagt på is Polen Slupsk Samarbeidsby Avtale signeres 2012 Russland Murmansk Utvekslingsavtale Aktiv Sverige Karlskoga Vennskapsby Aktiv Sverige Landskrona Samarbeidsby Aktiv

3 Internasjonalt engasjement per seksjon Seksjon/fagetat Antall virksomheter med int. engasjement Fagetat skole 19 45% Fagetat barnehage 13 31% Økonomi & Org. Utv. 2 4,8% Fagetat Omsorg 2 4,8% Miljø og samfunnsutvikling 2 4,8% Kultur 3 7,1% Regulering og teknisk drift 1 2,5% Totalt % Prosentvis fordeling Internasjonalt engasjement per land Land Type engasjement Kommunal Enhet Benin fadderbarn Bjørneklova barnehage. Danmark Vennskapsby, interreg prosjekter, ungdomsutveksling Idrett, Kjølberg skole, Pedagogisk senter Ecuador Fadderbarn Rekustad Skole Egypt Fadderbarn Rekustad Skole England Klassekontakt Nøkleby Skole, Pedagogisk Senter, Trosvik, Torsnes skole El Salvador Fadderbarn, innsamling Kjølstad Barnehage Estland Skoleprosjekt, kulturutveksling Ambjørnrød, kulturskolen Finland vennskapsby Politisk ledelse Guatemala Klassekontakt, vennskapsby, fadderbarn Rødsmyra skole, Trara Skole, internasjonalt kontor, Ambjørnrød barnehage, Langøyåsen barnehage, Trosvik barnehage. Haiti Fadderbarn Rekustad Skole Malawi Vennskapsskole, samarbeidsprosjekt Slevik, Kjølberg, Begby, Rød, og Trosvik Skole Mosambik Kulturprosjekt, utveksling av pedagoger Kulturskolen India FORUT barneaksjon Torsnes barnehage, Gaustadgrenda barnehage Island Samarbeidsprosjekt Les for meg, vennskapsby Leie barnehage, internasjonalt kontor Irland Skoleprosjekt Ambjørnrød Skolle Kenya Fadderbarn, kulturprosjekt, utveksling av pedagoger Buskogen barnehage, Smertulia barnehage, Kulturskolen. Kosovo Kompetansehevingsprosjekt, Løen barnehage vennskapsskoler Kroatia Skoleprosjekt Ambjørnrød skole Polen Samarbeidsby Ungdomsrådet, internasjonalt kontor Portugal Skoleprosjekt Ambjørnrød Skole Russland Utvekslingsavtale/SS Sedov internasjonalt kontor Sverige Samarbeidsprosjekt vennskapsby, samarbeidsby, interregprosjekter Leie barnehage, by- og næringsutvikling, kulturstab, Internasjonalt kontor, bærekraftig samfunnsutvikling,

4 administrasjonsavdelingen, kommunikasjon og service, kulturstab Somalia Fadderbarn Trollstua barnehage Tanzania Vennskapsskole Torp Skole Tyrkia Skoleprosjekt Ambjørnrød Tyskland Vennskapsskole Årum Skole Zimbabwe Vennskapsskole, pedagogutveksling, kulturutveksling, samarbeidsprosjekt Slevik, Kjølberg, Begby, Rød og Trosvik skole, kulturskolen Prosjekter per virksomhet Virksomhet Type prosjekt Prosjektpartner(e) Løen Barnehage, kompetansehevingsprosjekt Kosovo Stab fagetat barnehage kompetansehevingsprosjekt Kosovo Leie Barnehage Barnehagepartnerskap Island, Sverige Trosvik skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Kjølberg skole Skolepartnerskap interregprosjekt, Slevik skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Begby skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Rød skole Skolepartnerskap Malawi, Zimbabwe Kosovo, Malawi, Zimbabwe, Sverige, Danmark. Pedagogisk Fagsenter Interreg prosjekt, Sverige og Danmark samarbeidsprosjekt Borge Skole Skolepartnerskap Estland, Polen, Tyrkia Ambjørnrød Skole Skolepartnerskap Estland, Kroatia, Portugal, Tyrkia Irland, England Service og Kommunikasjon, Interregprosjekt: Sverige Stab omsorg og sosiale tjenester Interregprosjekt Sverige Administrasjonsavdelingen Interregprosjekt: Sverige Omsorgstjenesten Borge Innføring av Lottemodellen på to Danmark sykehjem Bærekraftig samfunnsutvikling Interregprosjekt, vennskaps- og samarbeidsbyer Sverige, Danmark, Finland, Island, Guatemala, Polen By- og Næringsutvikling Interregprosjekter: Sverige Kulturskolen Utveksling av kultur og Mozambik, Zimbabwe, Kenya pedagoger Regulering og teknisk Drift, Interregprosjekt Sverige Prosjektadministrasjon Kulturstab Interregprosjekter: Sverige og Danmark Beskrivelse av prosjekter: Tittel på prosjekt Beskrivelse av prosjekt Virksomheter/staber Rød tråd gjennom utdanning Les for Meg Kompetanseheving hos barnehage og barneskole i Mitrovica. Barnehagepartnerskap med mål å utveksle nordisk barnelitteratur og Kjølberg skole, Leie barnehage, stab fagetat barnehage Leie barnehage

5 stimulere barns leselyst Monozike Kultur- og pedagogutveksling Kulturskolen Vann i et globalt perspektiv Skolepartnerskap med 10 skoler i Zimbabwe og Malawi. Fokus på bevisst bruk av vann både i Afrika og i Norge. Four seasons of fun and healthy lifestyle 2 årig skolepartnerskap med skoler i 3 land finansiert av EU programmet Comenius. Tema: fysisk aktivitet og sunt kosthold How big is your foot 2 årig skolepartnerskap med skoler I 6 land finansiert av Comenius. Tema: miljø og klimautslipp. Lottemodellen Interregprosjekter: Grenseoverskridende undervisning (GNU) Engasjer Mer! Grensestrategisk Krisehåndtering KUSK SMS/Elvelangs IKON GrensEraser Innføring av lottemodellen ved 2 sykehjem i Fredrikstad Fellesundervisning av norske, svenske og danske klasse vha. virtuelle klasserom. Utvikle felles utdanningsløp. Ta i bruk metoder utviklet i interregprosjekt MSM (Møteplass medborgere) 1) Utvikling av en digital samfunnsportal. 2) Involvere innbyggere til å komme med innspill til folkehelseplan Utvikle samarbeidet mellom redningstjenester i Norge og Sverige KUSK = Kunnskap, Utvikling, Statistikk og Kompetanse Bidra til sosial bærekraftig utvikling i byplanleggingen Øke attraktiviteten til Kongsten Fort, Gamlebyen, Isengran og Elingaard som besøksmål Utvikling av grenseregional infrastruktur innenfor det audiovisuelle området for å utvikle foretak Skolene Trosvik, Slevik, Kjølberg, Begby og Rød (o) Borge Barneskole. Ambjørnrød skole Omsorgstjenesten Borge Kjølberg skole, Pedagogisk senter. Kommunikasjon og Service, Stab Omsorg og Sosiale tjenester, Bærekraftig Samfunnsutvikling Administrasjonsavdelingen By- og Næringsutvikling By- og Næringsutvikling, Bærekraftig samfunnsutvikling, Kulturstab Kulturstab Kulturstab Tilgjengelig friluftsliv Øke tilgjengeligheten til kystområder Regulering og teknisk drift - prosjektadministrasjon In Site Skape felles fortelling om regionens felles kulturarv og historie gjennom kunstverker som turnerer mellom 14 kulturarvsteder Kulturstab Kosterhavet/Ytre Hvaler Utvikle felles strategi for utvikling av nasjonalparken By- og næringsutvikling

6 Kontaktsamarbeid Virksomhet Beskrivelse av kontakt Land Internasjonalt kontor Vennskaps- og samarbeidsbyer Sverige, Danmark, Finland, Idrett Norden: Idrettsturneringer, Guatemala: informasjon om idrettsarbeid Island, Polen, Guatemala Sverige, Danmark, Finland, Island, Guatemala Ambjørnrød Barnehage Fadderbarn Guatemala Bjørneklova Barnehage Fadderbarn Benin Buskogen Barnehage Fadderbarn Kenya Gaustadgrenda Barnehage Forut barneaksjon India Kjølstad Barnehage Fadderbarn El Salvador Nabbetorp Barnehage Forut barneaksjon India Smertulia Barnehage Fadderbarn Kenya Torsnes Barnehage Forut barneaksjon India Trollstua Barnehage Fadderbarn Somalia Trosvik Barnehage Fadderbarn Guatemala Begby Skole Vennskapsskole Malawi, Zimbabwe Borge Ungdomsskole Vennskapsskole Kosovo Borge Skole Fadderbarn Somalia Cicignon Skole Klassekontakt England Hauge Skole Klassekontakt England Kjølberg Skole Vennskapsskoler Malawi, Zimbabwe, Kosovo Lunde Skole Vennskapsskole Guatemala Nøkleby Skole Klassekontakt England Rekustad Skole Fadderbarn Ecuador, Egypt Guatemala Rød Skole Vennskapsskoler Malawi Zimbabwe Rødsmyra Skole Vennskapsskole Guatemala Slevik Skole Vennskapsskoler, Malawi, Zimbabwe Torp Skole Vennskapsskole Tanzania Trara Skole Vennskapsskole, innsamlinger Guatemala Torsnes Skole Klassekontakt England Trosvik Skole Vennskapsskole Malawi, Zimbabwe Type kontaktsamarbeid Antall Virksomheter Fadderbarn 9 Barnehagene: Ambjørnrød, Bjørneklova, Buskogen, Smertulia, Kjølstad, Trollstua, Trosvik, Rekustad. Borge Skole Vennskapsskole 10 Skolene: Begby, Borge ungdomsskole, Kjølberg, Lunde, Rød, Rødsmyra, Slevik, Torp, Trara, Trosvik. Klassekontakt 4 Skolene: Cicignon, Hauge, Nøkleby, Torsnes Forut barneaksjon 3 Barnehagene: Gaustadgrenda, Nabbetorp og Torsnes Vennskaps- og 1 Internasjonalt kontor samarbeidsbyer Idrettsturneringer 1 Idrettskontoret

7 Vedlegg 1: Nærmere beskrivelse av Interregprosjektene: Prosjektnavn Beskrivelse Prosjektpartnere Prosjektbidrag (N.Kr.) In Site (jan 12 sept 14) Skape felles fortelling om regionens felles kulturarv og historie gjennom kunstverker som turnerer mellom 14 kulturarvsteder. Museer i Sverige og Danmark inkludert Fredrikstad Museum. Prosjektleder: Västra Götalandsregionen Kontante midler: ,- Arbeidstimer: ,- Engasjer Mer! (sept 11 aug 14) Ta i bruk metoder utviklet i interregprosjekt MSM (Møteplass medborgere): 1) Utvikling av en digital samfunnsportal. 2) Involvere innbyggere til å komme med innspill til folkehelseplan 3) Fremtidens fritidsklubber Uddevalla kommune. Arbeidstimer: 3,2 mill. Tilskudd: 2,2 mill GNU Grenseoverskrid ende Undervisning i Nordiske Skoler (jan 11 aug 14) Interregionalt Kulturopplevelse snetverk (IKON) (jun 09 mai 12) Fellesundervisning av norske, svenske og danske klasse vha. virtuelle klasserom. Utvikle felles utdanningsløp. Øke attraktiviteten til Kongsten Fort, Gamlebyen, Isengran og Elingaard som besøksmål Høyskoler, grunnskoler og kommuner i Danmark, Sverige og Norge 47 museer, universiteter, kommuner og regioner i Norge, Sverige og Danmark. Arb. timer: ,- Arb.timer: ,- Tilskudd: ,- Tilgjengelig Friluftsliv (des 09 des 12) GrensEraser /CINAI II (nov 09-nov 12) Øke tilgjengelighet til kystområder Utvikling av grenseregional infrastruktur innenfor det audiovisuelle området for å utvikle foretak 6 svenske kommuner 7 norske kommuner. Prosjektleder: Uddevalla Norsk prosjekteier: Østfold fylkeskommune Innovatum AB, prosjektleder E6 medieverksted, Glemmen videregående Arb.timer: ;- Arb.timer:60 000,- KUSK (Kunnskap, Utvikling, Statistikk og Kompetanse) ( ) Mål: økt vekst i regionen gjennom å ta frem statistikk, bidra med kunnskap om områdets utviklingsforutsetninger, utvikle egen analyse- og planleggingskompetanse Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune Arb. timer ,- Grensestrategisk krisehåndtering ( ) Samarbeid mellom redningstjenester i Norge og Sverige Utvikling av samarbeidsplan til bruk før, under og etter en krise. Fjerne formelle hindere Bengtfors, Dals-Ed, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Strømstad, Tanum, Hvaler, Aremark, Marker, Halden, Rømskog, Sarpsborg Arb.timer: ,- SMS/Elvelangs (jan 11-des 13) Bidra til sosial bærekraftig utvikling i byplanleggingen Eier:Vest-Agder Fylkeskommune, Gøteborg kommune, Halmstad kommune, Arb. timer: ,- Tilskudd: Kosterhavet/Ytre Hvaler (jun 08 mai 12) Samarbeid om å informere og markedsføre Ytre Hvaler/Kosterhavets nasjonalparkt. Utvikle felles strategi for forvaltning og utvikling av nasjonalparken. Hvaler Kommune, Strømstad kommune, Tanums kommune, Miljøverndepartementet Arb. timer: ,-

8 Vedlegg 2: Avsluttede interregprosjekter hvor Fredrikstad kommune har deltatt: Prosjektnavn Beskrivelse Prosjektpartnere Prosjektbidrag Kreativ Interaksjon i arbeidslivet (KIA) (mar 09 des 11) Skape allianser mellom kunstnere og næringsliv for å bidra til innovasjon og nytenkning. Aalborg Universitet, Fylkeskommunene i Aust- og Vest Agder samt Østfold, Region Nord- Jylland og Vestra Møteplass Medborgere (MSM) (Jun 08 aug 11) Grenseregional Omsorgsfilosofi (des 08 des 10) Forstudie visualisering kultur (07) Rød Tråd (06-07) CINAI (Creative Industries Nordic Action Initiative) (05-07) Grensestrategisk Krisehåndtering (08) Barn og Unge i Grenseland (05-07) Holdbar Medborgerdialog (06) Science Center Fremtidsteget (jan 08 jul 11) Mål: Øke innbyggernes påvirkning og deltakelse i kommunale prosesser. Utarbeidelse av en felles omsorgsmodell. Dataspill og DVD presentasjon av gamlebyen Forstudie til Grenseregional omsorgsfilosofi Skape møteplass for aktører innen audiovisuell bransje Forprosjekt til prosjekt av samme navn Utvikle felles metoder og kunnskap for å hjelpe barn og ungdom som trenger ekstra støtte Gøtaland Uddevalla kommune Tanum, Munkedal, Lysekil Mellerud, Bengtfors Rygge Strømstad Rygge, Våler, Sykehuset Østfold, HIØ, Fredrikstad Innovatum, Østfoldforskning, Medieparken Strømstad, Tanum, Dals-Ed, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Aremark, Fylkesmannen i Østfold Strømstad Fredrikstad kommune, tilskudd tilskudd ,- 6000, , tilskudd Forstudie til Møteplass Medborgere Uddevalla kommune ,- tilskudd 0Sikre science centrene i Østfold og Fyrbodal bærekraftig drift Høgskolen i Østfold, Sarpsborg kommune, Moss kommune Blåskjellanlegg og Kvoteordning (02-04) Blåskjellanlegg og kvoteordning som virkemiddel for nitrogengjenvinning og ny marin næringsvirksomhet Hvaler Kommune, Frevar, Lysekil, Munkedal ,- tilskudd Border Art (06-07) Tydeliggjøre kulturens rolle som en motor i den regionale utviklingen Østfold kunstnersenter, Dalsland Museum. Bengtfors-, Åmal- og Mellerud kommune ,- Fokus Rusomsorg (05-07) Forprosjekt energinettverk Etablere et grenseregionalt samarbeid for å møte utfordringer innen rusomsorg Etablere nye samarbeidsrelasjoner på tvers av grensen som vil kunne føre til Askim, Halden, Rygge, Moss, Høgskolen i Østfold, Strømstad, Dalsland, Tanum Sarpsborg, Rygge, Halden,Våler, Råde, ,- 5000,. tilskudd ,-

9 (06-07) redusert energibruk og overgang fra fossil enegi til fornybar energi. Grensebroen Arena (06-07) Utvikle kreative arenaer/møteplasser hvor næringslivet kan knytte kontakter med høyskoler/universitet og offentlige instanser. Enova. ØFK, Uddevalla, Tanum, Mellerud, Åmal, Fredrikstad Trøgstad, Sarpsborg, Høgskolen i Østfold, Fyrbodal, vestra Gøtalandsregionen, Chalmers ,- Grenseland 2005 Felles markedsføring av aktiviteter og regionene i forbindelse med hundreårsjubileet for unionsoppløsningen ØFK, Grensekomite, Halden, Sarpsborg, Moss, Hvaler, Aremark, Rygge, Råde, Kommunalforbund Dalsland, Tanum, Strømstad ,- tilskudd ,- Grenseløs Læring (02-03) Interkommunalt IT (02-04) Utvikle nytt utdanningskonsept som tar hensyn til den enkeltes kunnskapsnivå, læringsmuligheter og sosiale hinder. Målgruppe: Langtidsledige Utvikle elektroniske tjenester i kommunene Moss, Askim, Rygge, Hobøl, Trøgstad, Sotenas, Dals-Ed, Tanum, Strømstad, Munkedals, Uddevalla, Trollhettan, Venersborg Uddevalla, Trollhättan Sarpsborg, KS Østfold , ,- Kystnære Vandringsleder Identifisere, merke og rydde kystvandringsleder. Hvaler, Halden, Sarpsborg, Råde, Rygge, Moss, Uddevalla, Orust, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil ,- Læring i grensenaturen (04-06) Nettverk Grenseland (04) Etablere og teste konsept for samordnet undervisning innen natur- og friluftsliv Videreutvikling av tidligere etablert grenseregional nettverk med forretningsog markedsutvikling som sentrale tema. Halden, Dals-Ed, Tanum ,- Åmål, Arbeidsformidlingen Dalsland.Aetat, HiØ, Fylkesmannens Landbruksavdeling, ØFK, ,- Nettverk Grenseland (02) På jakt etter nye arbeidsmarkeder (02-04) Videreutvikle de kvinnelige nettverk, integrere disse i foretaksnettverk. Utvikle felles utdanningsaktiviteter og seminarer Utvikling av nytt arbeidsmarked i grenseregionen for innbyggere som er avhengig av individuelt tilpassede arbeidstilbud. Innovasjon Norge, ØFK, HiØ Moss, Askim, Rygge, Hobøl, Trøgstad, Sotenäs, Dals-Ed, Tanum, Strømstad, Munkedal, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg , ,- SNAB (Svensk- Norske løsninger for Avfall og Biprodukter) (05-07) Fremskaffe kunnskap om totalsituasjonen med hensyn til våtorganisk avfall slik at aktører i regionen kan utvikle strategier for å oppnå optimal utnyttelse av en slik ressurs Sarpsborg, FREVAR, Halden, Hvaler. Østfold Indre Renovasjon ,- Ung Bedrift Utvikle grenseregionalt konsept for å Sarpsborg, Rakkestad,

10 (05-07) stimulere entrepenørskap i grunnskolen. Halden, Rygge, Råde, ØFK, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Strømstad, Kommunalforbund Dalsland Kontakt 2003 Oppfølging av kontakter etablert i 2002, ny kontaktmesse Kontakt 2002 Matchmaking mellom norske og svenske foretak Almi Väst, 11 svenske kommuner SND, ØKS, Grensekomiteen Grensekomiteen, kommunalforbund Dalsland, Strømstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Sarpsborg, Rygge, Råde, Våler, Hvaler, Halden, Moss, Rakkestad, Askim , ,-

Temaplan for internasjonalt samarbeid

Temaplan for internasjonalt samarbeid Temaplan for internasjonalt samarbeid Vedtatt av formannskapet 5. september 2013 Innholdsliste 1. Innledning 1.1. Hvorfor nødvendig med et nytt plandokument s.3 1.2. Definisjon av internasjonalt samarbeid

Detaljer

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland En kort presentasjon av prosjektet av Erik André og Egil Erstad 1 Organisering av prosjektet Svensk søker og prosjektansvarlig: Energiråd Väst v/ Erik

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Formannskapet 12.11.2009. Europeiske Unionen Europeiske regionale utviklingsfond

Formannskapet 12.11.2009. Europeiske Unionen Europeiske regionale utviklingsfond Møteplass Medborgere-MSM Formannskapet 12.11.2009 Bakgrunn for prosjektet t Innbyggerne ønsker å påvirke politiske og administrative beslutninger Innbyggerne besitter kunnskap som er viktig for samfunnsutviklingen

Detaljer

Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt

Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt Erfaringer fra å drive Interreg.. IIIA- prosjekt På jakt etter nye arbeidsmarkeder Grenseløs læring Rolf Karlsen Grensebroen Grensebroen Arena Monika Hagelin Kontakt-messer Grenseland 2005 Anne Charlotte

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Det norske karaktersystemet og karaktersystemer i andre land Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Delrapport fra UHRs analysegruppe v/asbjørn Bjørnset Oversikt over

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS Bosetting av flyktninger Nina Gran, Spesialrådgiver KS Hvor flykter syrerne? Libanon 1 133 834 Tyrkia 1 065 902 Jordan 619 376 Irak 222 468 Egypt 140 130 Sverige 2013+ tom okt 2014: 39 045 + 600 kvoteflyktninger

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 53797/2010, saksnr. 2010/4664 Klassering: 210 Gradering: Dato: 30.04.2010 Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Detaljer

Forhåndsstemmesteder. Valgtingstemmesteder. Konfigurasjon av valgkretser og stemmesteder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Forhåndsstemmesteder. Valgtingstemmesteder. Konfigurasjon av valgkretser og stemmesteder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Forhåndsstemmesteder Forhåndsstemmested Forhåndsstemmested 0001 Servicetorget - URNE 1606 Fredrikstad 59.210325,10.940291 0003 Institusjoner - URNE 1606 Fredrikstad Valgtingstemmesteder Krets 0000 - Hele

Detaljer

Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering

Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Historikk og bakgrunn for bruk av Sparefinansiering. Hva er Sparefinansiering: Prinsipp og gjennomføringsmodell.

Detaljer

Ajourført 23. Juni 2016.

Ajourført 23. Juni 2016. Kommuner Innbyggerhøringer folkemøter og undersøkelser Folkeavstemninger r og retningsvalg Vedtak om ev. sammenslåing Frist 1. Juli 0101 Halden Politikere deltok på folkemøte 27.04 i Aremark. Planlegger

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013

Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013 Informasjon om de ulike tilbudene HØST 2013 1. ANIMASJON MED IPAD Lærer: Gitte Ous, animatør og kulturskolelærer Tlf/epost: 41 375 994 / gitte@mediev.no Innhold: Innføringen i animasjon med ulike optiske

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 215 3,7 309 6 Delvis ledige 1 791 1,3 55 3 Arbeidssøkere på tiltak 587 0,4-880

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Østfold klimaråd, 28-02-2013 Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015 Kort om min egen bakgrunn: 1970-1972: Molde kommune Planlegging av VVA-anlegg

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden Bakgrunnen for prosjektet: Grenseløs risikoanalyse (2005-2007)

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

www.grensestatistikk.org 1

www.grensestatistikk.org 1 1 Grenseregional statistikk og analyse GSA II Interreg området Grenseløst Samarbeide Befolkningen i GSA området 21 245 9 kommuner i 13 kommuner i 1 2 hovedarbeidsområder Innhente ny statistikk og supplere

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner?

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner? Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner? Minstelønn for sykepleiere avtales i de sentrale lønnsforhandlingene. Ved ansettelser, omorganiseringer, når man får nye arbeidsoppgaver eller har tilegnet

Detaljer

Målrettet rekruttering

Målrettet rekruttering Målrettet rekruttering Program mandag 22.10 kl 1630-1830 Presentasjon av deltakere Generell innledning til tema NAV Eures tilbud v / Elisabeth Bomo Rekruttering fra Spania v/ Knut Langeland Rekruttering

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold

Mot fagbrev. Samarbeid med kommunene i Østfold Mot fagbrev Samarbeid med kommunene i Østfold Bruk av arbeidsrettede tiltak NAV arrangerte i 2011 et møte med Rådmenn og Ordførere i alle kommunene i Østfold. Ønsket innspill til bedre utnyttelse av arbeidsrettede

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring!

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! Hvordan redusere sykefraværet i Østfoldkommunene Per Ivar Clementsen, NAV Østfold KS 7. desember 2015. KS direktør Lasse Hansen: ARBEIDSGIVERUTFORDRINGER

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14

Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14 Internasjonale prosjekter i Distrikt 2260 2013-14 Område A - Internasjonale prosjekter 12865 Fredriksten 12870 Halden 12897 Rakkestad 12901 Sarpsborg 12905 Skjeberg Myggnettprosjektet 12908 Tune Vann-

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg»)

KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR (Korrigert , med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Fylkesmannen i Østfold Prosjektleder Torleif Gjellebæk 31.02.2015 KOMMUNEREFORMEN STATUS I ØSTFOLDKOMMUNENE PR 31.01.15 (Korrigert 09.02.15, med hensyn på begrepet «strategisk veivalg») Innholdet i denne

Detaljer

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Øresund Kattegat Skagerrak Prosjekter med 1-3 års varighet 50% dekning av prosjektutgifter Prosjekter kan finansieres med både kontante midler og egeninnsats

Detaljer

Kommunereformen i Mosseregionen. 6. mars 2015, rådmann Bente Hedum, Moss kommune

Kommunereformen i Mosseregionen. 6. mars 2015, rådmann Bente Hedum, Moss kommune Kommunereformen i Mosseregionen 6. mars 2015, rådmann Bente Hedum, Moss kommune Vedtak i kommunene Moss: Utrede Mosseregionen Rygge: Utrede Mosseregionen Råde: Utrede 6 ulike alternativer Våler: Utrede

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune. Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører

Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune. Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører Bakgrunn Fredrikstad kommune har fortsatt store økonomiske utfordringer. Vi har gått til valg på orden

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år»

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» 1 Nytt prosjekt Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» Forprosjektgruppe; Aremark, Halden, Hvaler, Rakkestad, Rygge, Sarpsborg «Sjumilssteget» Helsefremmende

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Internasjonalisering i skole og barnehage Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Dagens agenda Senter for internasjonalisering (SIU) Hvorfor internasjonalisering? Erasmus+ (2014-2020) Nordplus

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Arbeidsplasser

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Litteraturhuset, 14. november Digitalisering og smart teknologi gir effektiv ressurs- og energibruk

Litteraturhuset, 14. november Digitalisering og smart teknologi gir effektiv ressurs- og energibruk Litteraturhuset, 14. november 2016 Digitalisering og smart teknologi gir effektiv ressurs- og energibruk Næringsliv Akademia Offentlig Samarbeide E2U NNORD POOL N Dekningsspesialisten BærBærum Kommune

Detaljer

«Sammen for et anleggsløft i Østfold»

«Sammen for et anleggsløft i Østfold» Anleggsseminaret 21.03.15 i regi av Østfold Idrettskrets «Sammen for et anleggsløft i Østfold» Velkommen v/hilde Stokke, leder Anleggsutvalget, ØIK «Sammen for et anleggsløft i Østfold» Program Østfold

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Østfold

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Østfold Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Østfold Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 13 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 13 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Nye hospitanter i Brussel I høst har vi fått gleden av å stille vårt kontor i Brussel til disposisjon for to hospitanter fra våre medlemmer, Ivar Haug fra Vestfold, og Gunn Beate Kaasa fra Buskerud. Vi

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Logistikkprosjektet Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Formål Prosjektets formål er å styrke konkurranseevnen

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing 1 Erasmus for alle Forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger på erfaringer fra LLP, Aktiv

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi Internasjonal strategi Gran i en global verden Vedtatt av Gran kommunestyre 12.12.2013 Utkast fra politisk arbeidsgruppe for MIC-samarbeidet i egenskap av internasjonalt utvalg 4. februar 2013 GRAN I EN

Detaljer

Nordisk Plansamabeid. Hallgeir Strifeldt. Fagleder Plan Alta kommune NKF Plan & Miljø styremedlem

Nordisk Plansamabeid. Hallgeir Strifeldt. Fagleder Plan Alta kommune NKF Plan & Miljø styremedlem Nordisk Plansamabeid Hallgeir Strifeldt Fagleder Plan Alta kommune NKF Plan & Miljø styremedlem Nordisk Plansamarbeid - bakgrunn Norsk Kommunalteknisk forening har tatt initiativ å etablere en nordisk

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst 1 Erasmus for alle Europakommisjonens forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger

Detaljer

Møteplass Medborgere-MSM http://www.motesplatsmedborgare.se/

Møteplass Medborgere-MSM http://www.motesplatsmedborgare.se/ Møteplass Medborgere-MSM http://www.motesplatsmedborgare.se/ Uddevalla og Fredrikstad kommuner 1.9.2008-31.8.2011 Hva er MSM Et 3-årig interreg.prosjekt Totalbudsjett 13,5 millioner kroner 50 % finansieres

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2009/7089-8 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Forslag om Palestinsk vennskapsby Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 09.09.2010 Namsos formannskap 21.09.2010

Detaljer

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 Click to edit Master subtitle style Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Kan kreativ kunstnerisk kraft befrukte et næringsliv i omstilling?

Kan kreativ kunstnerisk kraft befrukte et næringsliv i omstilling? Kan kreativ kunstnerisk kraft befrukte et næringsliv i omstilling? KREATIVITET HVA ER DET? Creatio (lat.) kommer av creare = skape Evne til nyskapelse Idérikdom Evne til å realisere idéer Kreativitet og

Detaljer