En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden"

Transkript

1 En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden

2 Bakgrunnen for prosjektet: Grenseløs risikoanalyse ( ) Grensesstrategisk krisehåndtering (SMÅPROSJEKT) 2008 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden

3 Grenseløs risikoanalyse ( ) Håndbok Innhold: Organisering av redningstjenesten Ressurser Risikoobjekter vedlegg CD Risikooppfatning -kvinner menn -barn (tegnekonkurranse) Øvelser

4

5 SAMARBEIDSAVTALE mellom Østfold politidistrikt og redningstjenesten i Värmland og Västra Götalands län GJENSIDIG FORPLIKTELSER PÅ SAMARBEID OVER GRENSEN FOR Å LØSE REDNINGSOPPDRAG Gjelder redningsansvarlige myndigheter i Sverige: kommunene Tanum, Strømstad, Dals Ed og Årjäng N orge: kom m unene i H alden, A rem ark, M arker og R øm skog og Ø stfold politidistrikt. Hva avtalen gjelder: Forpliktelse til gjensidig samarbeid for å løse redningsoppdrag Forpliktelse til gjensidig, etter anmodning, å stille til rådighet offentlige tilgjengelige ressurser Rekvirenten er ansvarlig på skadestedet Rekvirenten disponerer ressursene i samarbeid med bistandsyter Rekvirent er ansvarlig for forpleining. Kostnader og skade dekkes i henhold til rammeavtalen av Ø V ELSER /M Ø TER. -M inst hvert 4. år felles øvelse -Å rlige m øter V arsling. Fra N orge:v ia SO S sentralene i G öteborg og K arlstad Fra Sverige: Via Østfold pd, OPS n

6 Oppdragsgiver og styringsgruppe er Grenserådet, som er et samvirkeforum for redningstjenesten på norsk og svensk side. Prosjektledelsen består av representanter fra Västra Götalands Län (VGL) og Østfold Politidistrikt ( ØPD). Denne prosjektledelsen er den samme som for "Grenseløs risikoanalyse " og småprosjektet "Grensestrategisk krisehåndtering 2008". Økonomiadministrasjonen ligger også til VGL og ØPD.

7 SMÅPROSJEKTET I 2008 VISTE AT KRISEHÅNDTERINGSAKTØRENE ØNSKET Å SE NÆRMERE PÅ KRISEHÅNDERING I SIN HELHET OG SPESIELT INNEN OMRÅDENE: Langvarig strømavbrudd Pandemi Epizooti, Skogbann Effekter av klimaforandringer Større ulykker Informasjon / Mediahåndtering

8 PROSJEKTMÅL: Prosjektet skal bygge opp en GRENSESTRATEGISK SAMARBEIDSPLAN før, under og etter en krise, som kan bidra til å vaske bort grensen mellom Norge og Sverige når det gjelder krisehåndtering gjennom bl.a. nettverksbygging opplæring - trening/øving slik at samfunnets ressurser kan utnyttes på best mulig måte

9 Parallelt med at planen utarbeides gis opplæring og trening i å samvirke med kolleger over grensen innen blant annet alarmering krise-kommunikasjon, redningstjeneste, psykososialt arbeid, utveksling av planverk og ROS-analyser, ambulansetransport, helsetjeneste evakuering.

10 Deltagande: MSB (Myndigheten for samhällskydd och beredskap) (DSB (Direktoratet for samfunnssikekrhet og beredskap)) Fylkesmannen i Østfold Länsstyrelsen Värmlands län og Västra Götalands län Polismyndigheten Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Sykehuset Østfold SOS alarm Sverige AB Alarmsentralen Brann Øst Østfold politidistrikt Strömstad kommune Tanum kommune Sotenäs kommune Dals Ed kommune Bengtsfors kommune Årjäng kommune Munkedal kommune, Lysekil kommune Rømskog kommune Marker kommune Aremark kommune Halden kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Østfold Røde Kors Svenska Röda Korset

11 Aktivitetsplanen -Bildande av nätverk (-juli) -Samverkansövningar inom prioriterade områden (-sept) -Samverkansövning (okt) -Slutmöte med aktörer (nov) -Projektutvärdering och slutredovisning (-2012) (FORLENGELSE AV PROSJEKT TIL JUNI 2012)

12 BUDSJETT 1,52 MILL SEK (svensk del) 1,62 MILL NOK (norsk del)

13 BEREDSKAPSPLAN BEREDSKAPSPLAN

14 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden SAMVERKANSPLAN/SAMARBEIDSPLAN

15 Gjenkjennelighet Enkelhet

16 SAMVERKANSPLAN /SAMARBEIDSPLAN Syfte/hensikt (ros-med mer) Omfattning/Omfang Ansvarsstruktur/Ansvarsforhold.Organisering Deltakere Planverkets struktur Delplaner: -Generelt -Ansvarsforhold -Tiltak -Oppdrag -Planforutsetninger -Gyldighet: Krisehåndteringsledelse

17 SAMVERKANSPLAN /SAMARBEIDSPLAN forts. Planene: Langvarig elavbrudd Pandemi Epizooti Skogbrann Effekter av klimaforandringer Større ulykker Informasjon / mediahåndtering

18 Kommunikasjonsplan Gränsstrategisk krishantering Sverige Norge HovedMÅLSETTING Denne planen skal være førende for all informasjonsvirksomhet knyttet til prosjekt Grensestrategisk krisehåndtering Hovedmålsettingen er å profilere den økte krisehåndteringsevnen prosjektet vil tilføre samfunnet på begge sider av grensen. KOMMUNIKASJONSMÅL Prosjektet Grensestrategisk krisehåndtering skal ha en proaktiv mediestrategi. Det vil si at vi aktivt skal gå ut i media og informere bredt om prosjektet og spesielt hva det vil tilføre samfunnet. Det etterlatte inntrykket i befolkningen skal være positivt. I prosjektet skal vi bruke kommunikasjon som virkemiddel for å: Skape økt trygghetsfølelse for befolkningen på begge sider av grensen Profilere de ulike virksomhetenes beredskap, beredskapssystem og kompetanse Bruke prosjektet som læringsarena for å gjøre deltakerne bedre på krisekommunikasjon

19 NORDISK REDNINGSAVTALE: I 1989 ingick fyra nordiska länder - Danmark, Finland, Norge och Sverige ett avtal om samarbete över territorialgränserna vid olyckshändelser och hotande farosituationer. Island anslöt sig till avtalet Avtalets tillämpningsområde omfattar i första hand praktiskt samarbete inom räddningsverksamheten vid olyckor och beredskap.

20 Haga-deklarationen Nordiskt ministermöte rörande samhällsskydd och beredskap Stockholm 27 april 2009 De ansvariga nordiska ministrarna med ansvar för civil krisberedskap Det har varit givande överläggningar och vi ser ett stort värde med att utveckla det existerande nordiska samarbetet inom området samhällsskydd och beredskap. Gemensamma värderingar och en kulturell och geografisk närhet utgör en viktig grund för samarbetet. Det är vår övertygelse att ett fördjupat och mer fokuserat samarbete gagnar hela Norden och kan öka våra möjligheter att agera i olika internationella sammanhang.

21

22 The present mix of agreements CAN lead ineffective and insufficient use of cross-border civil protection resou

23

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades.

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Grenseløs geografisk informasjon Et samarbeidsprosjekt for å bedre tilgang på geografisk informasjon på tvers av grensen mellom Trøndelag og Jämtland

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07 ARBEIDSNOTAT Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen Sven Erik Skønberg AR.02.07 i 1 Rapportnr.: AR.02.07 ISBN nr: - ISSN nr: - Rapporttittel: Et bidrag til modellering

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet. Et grenseoverskridende utviklingsarbeid

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet. Et grenseoverskridende utviklingsarbeid Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet Et grenseoverskridende utviklingsarbeid Grenseoverskridende samvirke tilrettelegges Nor-Swe ISI-prosjektet går over tre år og fokuserer på ledelses- og samvirkemetodikk

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Direktøren Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Saksbehandler: Helmer Jakobsen, Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1184 Dato: 30.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Forstudie Frode Ramstad Johansen Stiftelsen Østfoldforskning 2. oktober 2002 STØ OR.37.02 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Internasjonalt engasjement i Fredrikstad

Internasjonalt engasjement i Fredrikstad Internasjonalt engasjement i Fredrikstad Metodikk For å kartlegge det internasjonale engasjementet i Fredrikstad Kommune ble det høsten 2011 sendt en spørreundersøkelse til alle virksomheter og avdelinger.

Detaljer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bilaga 10. Avtal och debiteringsprinciper

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bilaga 10. Avtal och debiteringsprinciper Bilaga 10 Avtal och debiteringsprinciper Slutrapport/Avtal och debiteringsprinciper Delprojekt 1 Delprojektledare Lars Hillerström Finanschef Västra Götalandsregionen Åsa Engberg Blomgren Ekonom Jämtlands

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Grensependling og regional utvikling

Grensependling og regional utvikling ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes Tittel:

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt.

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Politidirektoratet Pb. 8051 Dep., 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201201344 04.05.2012 Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Østfold

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008 Håndbok for Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N 1 utgave 2008 Dato: 03.01.2008 Justis- og politidepartementet 2 Utgave 1-2008 R E D N I N G S T J E N E S T E N Forord Fotograf: John Petter

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer