Regional kursdag 27. november 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional kursdag 27. november 2009"

Transkript

1 Hva og hvorfor? Regional satsning på Kommunene i Indre og Midtre Namdal har sammen valgt som hovedtema for kursdagen 27. november. Som mange kjenner til, har det de siste årene vært stort fokus på elevvurderingens betydning for den enkelte elevs faglige utvikling. Stortingsmelding 16 ( ) Ingen stod igjen dannet grunnlaget for den nasjonale satsningen. Gjennom prosjekt Bedre vurderingspraksis har Utdanningsdirektoratet siden 2007 samarbeidet med 77 læresteder i en utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag. I rapporten etter at prosjektet var avsluttet 1. juli foreslår Utdanningsdirektoratet å - kombinere veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse med en fireårig satsing der skoler og skoleeiere får tilbud om kompetanseutvikling i vurdering og oppfølging i arbeidet med å ta i bruk kjennetegn. - sette i gang ytterligere forskning på sammenhengen mellom vurdering og læring, og på lærernes grunnlag for standpunktvurdering. I tillegg har departementet de siste årene jobbet med endring av forskriften for vurdering, noe som har ført til endringer gjeldende fra blir av skoleledere i betraktet som så vesentlig, at det satses betydelige ressurser for å få til best mulige prosesser knyttet til videreutvikling av vurderingspraksisen ved alle skoler i. Selv om ny forskrift for vurdering allerede er gjeldende, er det mange elementer knyttet til selve forskriften og den enkelte skoles vurderingspraksis, som det må jobbes med over tid. Regionene har til sammen fått kr ,- som nå skal brukes til etterutdanning av lærere/ ledere i 1. fase i arbeidet med elevvurdering. Det legges opp til følgende strategi inneværende skoleår: 1. Skolering i den nye vurderingsforskriften for skoleledere i Namdalen i Namsos 1. september 2009, med påfølgende førsteorientering på egen skole om forskriften. 2. Flest mulig rektorer deltar på skolelederkonferanse i Stjørdal 22. og 23. oktober. Tema: VURDERING FOR LÆRING. HVORDAN LEDE PROSESSEN? 3. Breddesatsning for alle lærere i 27. november i Namsos: VURDERING FOR LÆRING (se nærmere omtale). Snåsa har samme opplegg 7. okt. 4. Våren 2010: Etterutdanningsopplegg i regi av Høgskolen i Lillehammer. Samlingsbasert etterutdanning i Namdalen for 160 lærere/ ledere fra alle skoler (deltakerne får kompetansebevis som kan gå inn i videreutdanning med 15 studiepoeng i etterkant). Det opprettes kompetansegrupper i vurdering ved alle skoler.

2 Hva og hvorfor? Side 2 Regional satsning IKT i fag I vår regionale satsning, vil det bli utarbeidet et eget kursopplegg for kommuner/ skoler knyttet til pedagogisk bruk av IT s Learning. Som et ledd i arbeidet med å utvikle opplegget, vil det bli et kurstilbud i pedagogisk bruk av IT s Learning for et begrenset antall deltakere fra u-trinnet 27. november. Hva med Røstadseminaret? Som mange kjenner til, ble Røstadseminaret etablert etter at Trønsk Lærerestevne ble lagt ned for en del år siden. Først var det tilbud bare i Levanger, og de siste årene har det vært tilbud også i Namsos. Vurdering er tema også på Røstadseminaret. For å få til den ønskede breddesatsningen denne gangen, overtok derfor IN/ MNR en av kursholderne som var leid inn av Røstadseminaret for å ha forelesning Namsos, og vi har i tillegg leid inn 2 andre forelesere innenfor samme tema. Vårt regionale opplegg vil være omtalt også i programmet for Røstadseminaret. Kurstilbud for assistenter/ fagarbeider i SFO og grunnskole arrangerer også et eget tilbud for assistenter/fagarbeidere i SFO og grunnskole og ledere i SFO. Kurset vil bli gjennomført på Hotell Vertshuset i Grong (se nærmere omtale) Påmelding til kursdagen og påmeldingsfrist Hver skole melder på sine deltakere (antall på hvert kurs) på vår felles nettside Pedagogisk treffsted Namdalen ( ) > Våre kurs/konf Påmeldingsfrist: 1. november

3 Side november Det faglige innholdet vil i utgangspunktet være følgende: Forholdet vurdering av og for læring Hva vurdering for læring innebærer Forskriftsendringene til opplæringsloven Tilbake- og framovermeldinger Elevmedvirkning Klasseledelse Egenvurdering og hverandrevurdering Elevsamtaler som læringssamtaler Prøver Hvordan bruke prøver formativt? Standpunktkarakterer Gruppe 1 vurdering Målgruppe Sted Varighet Lærere trinn Foreleser: Egil Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Amfiet Olav Duun vgs Egil har hovedfokus på kompetanseutvikling i skole og barnehage. I tillegg er han høgskolens skolekoordinator, og har ansvar for å samordne og utvikle høgskolens rolle overfor skole- og barnehagesektoren. Han har jobbet i grunnskole og videregående skole. Den siste tiden har han jobbet mye med, og vil ha hovedansvaret for etterutdanningsmodulen som planlegges i IN og MNR Kaffe/ te og litt å bite i ved oppstart fra 08:30 09:00. Lunsj fra i Kantina på skolen. Kaffe/ frukt 13:45 14:00 Parkering: benytt parkeringsplass øst for skolebyggene. Samme sidevei fra RV 17 som til Høknesåsen boligfelt, og ta første vei til venstre. Gruppe 2 vurdering Målgruppe Sted Varighet Foreleser: Trude Egeberg Jahren Lærere trinn Gymsal Høknes ungdomsskole Jobber i dag som undervisningsinspektør ved Furuset skole i Oslo. Har master i utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som prosjektleder for direktoratets Fra ord til handling - bedre vurderingspraksis. Prosjektet besto av 4 Osloskoler som skulle utarbeide en mer systematisk vurderingspraksis. Var prosjektleder for Groruddalssatsingen og som kvalitetskoordinator ved Rommen skole i Oslo. I forbindelse med første runde med de nasjonale prøvene var hun ekstern vurderer, har jobbet i en ekstern arbeidsgruppe i Udir, hvor hun var med å utvikle nasjonale kjennetegn i samfunnsfag. Kaffe/ te og litt å bite i ved oppstart fra 08:30 09:00. Lunsj fra i fellesareal/ gymsal. Kaffe/ frukt 13:45 14:00 Ta av til høyre i rundkjøring rett etter bomstasjon inn til Namsos østfra. Parkering: På begge sider av skolen

4 Side november, forts.. Gruppe 3 vurdering Målgruppe Sted Varighet Lærere trinn Foreleser: Knut Roar Engh, Høgskolen i Vestfold Namsos KINO Storsalen Knut Roar er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. Han er koordinator i nasjonalt nettverk for elevvurdering og har deltatt sammen med Utdanningsdirektoratet i prosjektet Bedre vurderingspraksis. Medforfatter til boka "" og har skrevet flere kapitler og artikler om vurdering for læring. Kaffe/ te og litt å bite i ved oppstart fra 08:30 09:00. Lunsj fra i Festsalen i kommunehuset (samme bygg som kinoen). Kaffe/ frukt 13:45 14:00 Parkering: De nærmeste parkeringsplassene ved kommunehuset har betalt parkering, men for 1 dag vil dette være akseptabelt. Det er gratis parkering ved Shell Østre på deler av parkeringsplassen. IKT i Fag Pedagogisk bruk av IT s Learning Målgruppe Sted Varighet Lærere trinn (20 fra Namsos + 10 fra andre kommuner) Kommunestyresalen Namsos kommune Kursledere: Kjersti Kalås og Berit Grydeland Kjersti og Berit jobber som lærere ved Namsos ungdomsskole, og har jobbet mye med pedagogisk bruk av IT s Learning de siste årene, knyttet til de fagene de selv underviser i på ungdomstrinnet. Våren 2009 deltok de på IT s Learning-samling i Bergen. Ta med bærbar PC (hodetelefoner kan også nyttig å ha med) Kaffe/ te og litt å bite i ved oppstart. Lunsj fra i festsal/ k-sal. Kaffe/ frukt 13:45 14:00 Parkering: De nærmeste parkeringsplassene ved kommunehuset har betalt parkering, men for 1 dag er vil dette ikke være noe problem. Det er gratis parkering ved Shell Østre på deler av parkeringsplassen. Faglig innhold og forarbeid for kursdeltakerne: Kurset vil fokusere på bruk av IT s Learning som pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med gjennomføring av undervisningsopplegg i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag på u-trinnet. Det vil bli vist eksempler på undervisningsopplegg som kurslederne selv har gjennomført. Etter dette skal kursdeltakerne selv utarbeide et undervisningsopplegg som skal gjennomføres med egne elever. Kursdeltakerne må derfor på forhånd ha bestemt hvilket tema det skal utarbeides opplegg i, og ta med/ ha oversikt over nødvendig støttemateriell (litteratur, nettressurser eller annet) For kursene i vurdering og IKT i fag: Alle utgifter til forelesere, bevertning og hus dekkes av statlige etterutdanningsmidler.

5 Side november, forts.. Stolt av å jobbe som barneveileder! Kursleder: Terje Wiik Målgruppe Sted Varighet Assistenter/ fagarbeidere i SFO og grunnskole og ledere i SFO Hotell Vertshuset i Grong Kursholder er Terje Wiik, som jobber i det nasjonale Nettverket! for SFO. Han har holdt kurs for SFO, skole og barnehager de siste 7 årene. Han har vært SFO-leder/inspektør i 10 år og jobbet tilsammen 15 år i SFO. Han er utdannet pedagog og er i tillegg fotballtrener med utdannelse fra Danmark. Han ser klare likheter i hvordan de to gruppene motiveres. En av Terje s kongstanker er at en motivert medarbeider er en stolt medarbeider. Kaffe/ te og litt å bite i ved oppstart fra 08:30 09:00. Lunsj fra Kaffe 13:45 14:00 Pris per deltaker: kr 450,- Kurs for assistenter/ fagarbeidere i SFO og grunnskole Innhold: Å være assistent eller barneveileder krever at man kan mer enn å organisere barn og forholde seg til voksne. Forskjellen mellom en grei og en super barneveileder er de som kan motivere og gå foran som gode eksempel. Denne dagen skal gi påfyll for dere som har jobbet noen år i skole/sfo og gi dere mer inspirasjon til å utvikle dere selv. Se nærmere omtale på tilleggsark!

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole 10/11 Kompetanseheving for lærere og ledere Videregående skole Lære mer, fullføre og bestå Innhold Én av tre elever fullfører ikke videregående skole. Frafall og høyt fravær er blitt et politisk prioriteringsområde.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Versjon 5.10.2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅL / MANDAT FOR PROSJEKTET 3 1.3 MÅLGRUPPE 4 1.4 RAMMER FOR PROSJEKTET 4 2 ORGANISERING 5 2.1 ORGANISASJONSKART FASE 2 5 2.2 OVERSIKTSKART

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 Vedtatt av: Levanger kommune, Driftskomiteen sak 28/08, 18.06.08 Verdal kommune, Kommunestyret

Detaljer

Etter- og videreutdanning 2015-2016

Etter- og videreutdanning 2015-2016 Etter- og videreutdanning 2015-2016 Tilbud til pedagogisk personale i de videregående skolene Kompetanseutvikling 2015-2016 Videregående opplæring i Telemark har to overordnede satsingsområder; økt læringsutbytte

Detaljer

Postboks 1403 9506 Alta inop@alta.kommune.no ALTA. 3. 4. Oktober 2013. Et samarbeid mellom RSK Vest-Finnmark og UiT Norges arktiske universitet

Postboks 1403 9506 Alta inop@alta.kommune.no ALTA. 3. 4. Oktober 2013. Et samarbeid mellom RSK Vest-Finnmark og UiT Norges arktiske universitet Postboks 1403 9506 Alta inop@alta.kommune.no ALTA 3. 4. Oktober 2013 Et samarbeid mellom RSK Vest-Finnmark og UiT Norges arktiske universitet til læringsdagene i Alta 3. 4. oktober 2013 Læringsdagene er

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Årsrapport 2011 for Utdanningsdirektoratet Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Design: Siste Skrik Kommunikasjon Foto: Jannecke Sanne Normann Trykk: Andvord Grafisk AS Utgiver: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Referat. Tidspunkt: 19.11.09 09.30 15.30 Høknes ungdomsskole. Møte i rådgivernettverket for Indre og Midtre Namdal

Referat. Tidspunkt: 19.11.09 09.30 15.30 Høknes ungdomsskole. Møte i rådgivernettverket for Indre og Midtre Namdal Referat Møte i rådgivernettverket for Indre og Midtre Namdal Tidspunkt: 19.11.09 09.30 15.30 Høknes ungdomsskole Til stede: Rådgivere: Håkon Holmen, Marit Aamo Aagård, Leif Tore Estil, Rune Grongstad,

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer