Årsmøte Dato/tid: , kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Dato/tid: 17.02.2011, kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret. Saksliste"

Transkript

1 Årsmøte Dato/tid: , kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret Hovedsponsor Saksliste 1. Åpning 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll 4. Godkjenning av innkalling og saksliste 5. Årsmelding 2010 for laget og gruppene 6. Regnskap for 2010 for laget og gruppene 7. Årsmøtesaker a. Lovendring 12 Punkt 7 b. Medlemskontigent c. Strategi for Aure IL d. Struktur / organisering i Aure IL 2011 e. Anleggs- /utstyrsoversikt (info) f. Aure Spinning (info) g. Prosjekt Nye Aure Stadion (info) h. Toppidrettsveka (info) 8. Budsjett for laget og gruppene 9. Valg

2 Sak 5 årsmeldinger Årsmelding Arbeidsutvalget 2010 Arbeidsutvalget har bestått av: Leder: Atle Husby Nestleder: Sekretær: Dag Bjørn Aundal Kasserer: John Lage Bergan Styremedlem: Anne Margrete Vaag 1.vara: Lars Kjetil Torset 2.vara: Kjell Pettersen 2010 har vært et år der vi i pga vanskeligheter med å finne leder, så for oss at det kunne bli en stagnasjon i medlemstallet og i aktiviteten i Aure IL. Det motsatte har skjedd, og det er pga godt arbeid i gruppe. Medlemstallet i 2010 økte fra 419 til 494. En økning på 75 medlemmer eller nesten 18 %. Årsaken til en såpass stor økning er nok todelt. Det er noe større aktivitet i gruppene med ny satsing på håndball og et nytt tilskudd i Aure Spinning, corebar, som tiltrekker seg nye medlemmer. Den andre årsaken er forbedrede rutiner når det gjelder innkreving av medlemskontigent. Når det gjelder fasiliteter, har nok 2010 vært et vanskelig år for Aure IL. Aure Stadion og gymsalen ved ABUS har vært utilgjengelig store deler av året. Vi har da vært heldige og kunnet utvide vår leie av hallen på Nordlandet. Og vi har et godt samarbeid med Ertvågøya og Tustna IL hvor vi har kunnet benytte deres baner til både kamper og trening. Vi håper dette gode samarbeidet blir forsetter i Ellers ser vi fram i mot at idrettshallen blir ferdigstilt. Det vil starte en ny tidsepoke for idretten i hele kommunen. Aure IL ser fram i mot et godt samarbeid med Aure Kommune når det gjelder å fylle denne hallen med aktiviteter. Applaus til våre politikere som våger å satse. Når det gjelder prosjekt Nye Aure Stadion er det i godt gjenge og prosjektgruppen vil informere om dette som en egen sak. Toppidrettsveka 2010 ble en suksess. Det ble også en suksess for Aure IL økonomisk, noe som vil komme fram av regnskapet. Men det er også et betydelig antall timer som er lagt ned i arrangementet fra Aure IL sine medlemmer. I alt 3223 timer har medlemmene bidratt med. Arrangementet gir oss muligheten til å øke kompetansen i laget samt at vi får profilert laget på en positiv måte. Og vi ser fram til et godt samarbeid med Norway Events også ved årets arrangement. Dugnadsinnsatsen er det ingenting å si på. Men vi er litt urolig for at det blir stadig vanskeligere å finne folk som vil ta lederansvar. Vi har i 2010 satt bort en del administrative oppgaver til Aktiv Regnskap og vi håper det vil bidra til at det blir lettere å få folk i ledende posisjoner. Arbeidsutvalget og gruppene har hatt stor nytte av Aktivt Regnskap sitt bidrag i 2010 selv om dette er nytt for begge parter og vi tror nytten av samarbeidet blir enda bedre i 2011.

3 Hovedsponsor Som det vil gå fram av regnskapet er sponsorinntektene en stadig større del av inntekten til laget. Fra ca kr for få år siden til i år hvor vi passerte kr. Men det krever at vi viser en større profesjonalitet og oppmerksomhet ovenfor våre sponsorer. Derfor vil AU legge fram et forslag der det blir en person i AU som har dette som en dedikert oppgave. Og vi håper med dette å styrke sponsorarbeidet. Når det gjelder økonomien i laget så er den god. Vi nådde ikke helt de mål som ble satt i budsjettet. Det gjelder spesielt på inntektssiden. Vi sitter fortsatt med et stort lager av papir og lotteriinntektene kunne vært bedre. AU har ikke vært flinke nok i organisering av salg. Så dette er et område vi kan bli betydelig bedre på i Pga den gode økonomien vil AU legge fram forslag om å betale ned løypemaskinen i Aure IL vil takke våre sponsorer for god støtte gjennom 2010 og vi vil takke oss selv, tillitsvalgte og medlemmer, for innsatsen og arbeidet vi har lagt ned for at Aures innbyggere skal gode fritidstilbud. Arbeidsutvalget takker for tilliten i 2010 For AU Atle Husby Leder

4 Årsmelding 2010 Ski og Friidrett Ski- og friidrettsgruppa har i 2010 bestått av følgende personer: Terje Flø, Kåre Grønbech, Torkil Sagli, Randi Stormyr, Kjell Otto Fremstad, Marita Torset, Kajia Hestsveen og Erik Vullum. Ski- og friidrett ønsker å rette en stor takk til alle foreldre, trenere, barn og unge som har gjort det mulig for oss å få til så mye som vi har gjort i Sammen med energiske foreldre og trenere har vi gjennom året hatt mange ulike aktiviteter for barn og unge, hovedfokuset for vår aktivitet har vært, og vil være, barn og ungdom opp til 16 år. Styret har hatt 5 styremøter. I tillegg har vi i forbindelse med ulike arrangementer avholdt noen arbeidsmøter. Pga bygging av Aures nye storstue, idrettshallen, har Aure Stadion til dels vært stengt for aktivitet. Dette har ført til større utfordringer på anleggssiden spesielt i sommer halvåret. Vi har allikevel hatt et relativt høyt aktivitetsnivå både sommer og vinter. Noe vi selvfølgelig ønsker å videreutvikle enda mer i årene som kommer. Dette gjelder først og fremst våre ambisjoner for barn og ungdom som driver allidrett. Gjennom året har det vært mellom 10 og 40 deltagere på allidretten. Ski 2010 var det endelig det man kan kalle en skikkelig vinter med masse snø i Aure igjen. Og med den nye løypemaskina på plass året før passet dette bra. Løypemanskapet la ned utallige timer av sin fritid for å legge forholdene til rette for alle oss andre skientusiaster, med trikkeskinner i Lysløypa, Sølheimen og ned til Kvande. I helgene ble det også lagt til rette for skiaktiviteter ved skihytta i Terrbotn. Derfor en enormt stor takk, og gjerne applaus, til gjengen som har lagt dette tilbudet til rette ikke bare for medlemmene i Aure Idrettslag, men for alle i Aure kommune. Skikarusellen ble arrangert på torsdager fra januar til mars, over 60 unger var med på dette i Alle som deltok fikk lue og medalje som premie. Dette ser vi er ett arrangement som trekker glade og ivrige unger til skisporet uke etter uke. Noe som lover svært godt for fremtiden for skiinteressen i bygda. Stor takk til alle som har vært med å bidratt i gjennomføringen av arrangementet. Tross 15 minus grader og sterk vind klarte vi med stort pågangsmot, positiv innstilling og solid dugnadsånd og gjennomføre et vellykket Aurdalsrenn i slutten av februar. Vi ser fram til kommende sesong med full aktivitet for store og små i skiløypene. Sammen med skibasen som nå er tatt i bruk skal det bli mange flotte kvelder og dager for alle i hele Aure kommune. Friidrett Friidrett har hatt aktivitet i hele 2010, med trenere som har stått på og fått gjennomført treninger med stor variasjon og aktivitetsomfang. Dessverre klarte vi ikke å gjennomføre alle våre ambisjoner. Spesielt gjelder dette konkurranse virksomheten for de som driver med allidrett. Allidretten har hatt ukentlige treninger i hele 2010, dette har vært gjort med aktiviteter som har fokusert på kondisjon, spenst og styrke aktiviteter som er sentrale for både barn og voksne. Det har variert mellom 15 til 35 unger på treningene, et meget godt oppmøte og god innsats. Mange deltar også på

5 Hovedsponsor fotball, og her kunne man nok sett på ett tettere samarbeid for å få ett større utbytte av kombinasjonen av allidrett og fotball. Aktivitetskarusellen ble avholdt i gymsalen på våren etter samme mal som før. Ivrige foreldre gjorde aktivitetskarusellen til et godt og innholdsrikt arrangement for våre aller yngste medlemmer. Arrangementet har vært en kjempesuksess med stinn brakke og entusiastiske unger hver gang. Pga ombygging av ABUS, og gymbygget, ble det ikke arrangert aktivitetskarusell på høsten. Avslutningsvis Ski- og friidrettsgruppa ønsker å rette en stor takk til alle foreldre, trenere, barn og unge som har gjort det mulig for oss å fått til så mye som vi har gjort i Leder av ski/friidrettsgruppa Terje Flø

6 Styret i fotballgruppa har i 2010 bestått av: Leder: Ole Ivar Vean Medlem: Geir I Hjelen Medlem: Kari Ellingsgård Medlem: Siv Linvåg 1.Vara: Einar Vaag 2.Vara: Magne Ulfsnes Årsmelding 2010 Fotballgruppa Aure stilte i 2010 med 9 aldersbestemte lag.vi hadde 4 jentelag i klassene J12 og J14.Vi startet sesongen med 5 guttelag i klassene G11,G12 og G14.Vi måtte etter ferien trekke det ene G12 laget pga.at noen spillere valgte å slutte.totalt hadde vi ca.90 spillere i aktivitet igjennom sesongen..i tillegg har vi deltatt i den interne knøtte og miniputtserien som består av lag fra Aure,Ertvågøya og Tustna.Her stilte vi med ca.40 spillere fordelt på begge klasser.tilsammen har vi altså hatt ca.130 barn i aksjon i sesongen 2010,noe vi er meget godt fornøyd med.alle lagene har gjort en god figur gjennom hele sesongen der vi b.a.har deltatt på Ørland Cup,Dana Cup i Danmark og en rekke lokale cup er hvor vi har hevdet oss svært bra til tider. Lørdag 24.April arrangerte vi Elfag-cup i Nordlandshallen.Dette er en turnering for de minste som går over en dag.det deltok mange lag i både knøtte og miniputt og arrangementet ble en kjempesuksess.dette er en cup som vi vil satse på også i Lørdag 24. og Søndag 25.Juli arrangerte vi den årlige Bygdacupen.Denne gangen ble bygdacup en arrangert sammen med Ertvågøya I.L. Pga.bygging av idrettshall har vi ikke hatt anlegg på Aure i 2010 og var derfor nødt for å fri til naboen i vest.de var veldig positive og samarbeidet gikk smertefritt.vi ser for oss bygdacup en lagt til Foldfjorden i 2011 også.det deltok som i fjor 16 lag med totalt ca.150 spillere.stor publikumsoppslutning begge dager.i motsetning til i fjor var vi heldige og fikk flott vær hele helgen. Vi hadde før turneringen gått ut med klar advarsel til lagene om at vi ville slå hardt ned på bruk av alkohol og det virket som om budskapet hadde nådd frem. Lørdag 21.August arrangerte vi Nordvest-Cup 1 for knøtter og miniputter.denne ble arrangert på Høgda stadion på Tustna.Ikke samme antall lag som tidligere men de som deltok hadde vertfall en fin dag på Tustna. Turneringen startet kl og varte til rundt kl med lag fra Aure I.L..,Ertvågøya I.L. og KIL/ Hemne. Økonomisk balanserer vi sånn noenlunde ihht.budsjett men ser at å drifte fotballen i laget koster penger og vi må derfor jobbe hardt for å skaffe penger b.a. i form av loddsalg. For detaljer rundt økonomien i gruppa viser jeg til regnskapet. Stor takk til alle trenere og oppmenn som har bidratt til at aktivitetsnivået er der det er i klubben vår. Ole Ivar Vean Leder fotball

7 Årsmelding 2010 Hovedsponsor Tur og trim Tur og trim har som mål å redusere sofatid for aurgjeldinger i alle aldre, gjennom å tilrettelegge for turer i skog og mark, og andre aktiviteter, både inne og ute, gjennom hele året. Utendørs aktivitet Tur og trim har i 2010 på ulike måter lagt til rette for at flere skal komme seg ut av sofaen og ta i bruk de utrolige turmulighetene som finnes. Det finnes et turmål for alle, uansett alder og fysisk form. 4 Fjell er en populær turkonkurranse som arrangeres av Aure næringsforum, i samarbeid med idrettslagene, og som i år trakk 279 deltakere. Tur og trim bidro med vurdering av turmål, oppsett av skilt og kasser, og merking av stier. Tradisjonen tro ble Bergsfjellet rundt arrangert i juni, for 31. år på rad. 36 deltakere med smått og stort ble med denne gangen. Til sammen har over 500 personer gått runden siden oppstarten i 1980, mange av dem over 10 ganger. En deltok for 27. gang i I tillegg sørget Tur og trim også i 2010 for at turkasser med bøker i var tilgjengelig på 12 utvalgte turmål på fastlands-aure og på Skarsøya, samt trimposter i grei gangavstand fra Aure sentrum. Fjorårsvinteren ble lang og snørik og bidro til en flott sesong med åpen skihytte i Tverrbotn, mange besøkende og enda flere solgte vaffelhjerter og pølser. Med et visst værforbehold holder Tur og trim hytta åpen hver søndag utover seinvinteren, i tillegg til påska. Utendørsaktiviteter som sykkel og kajakk ligger også under Tur og trim sitt ansvarsområde. Innendørs aktivitet På grunn av pågående bygging av skole, idrettshall og kulturhus har ikke gymsalen ved ABUS vært tilgjengelig. Isteden har Nordlandshallen vært flittig brukt. Håndballmiløet er voksende i Aure, selv om det pr. i dag er utfordringer i forhold til både trenerkapasitet og treningsmuligheter. I 2010 hadde omtrent 40 unger fra 1. til 6. klasse ukentlig håndballtrening i Nordlandshallen. En ser fram til at hallen i Aure står ferdig. Innebandy-treningene i Nordlandshallen opplever også økende interesse og deltakelse. Det har vært tre treninger i uka i 2010, og til sammen ca voksne kvinner / menn som har deltatt en eller flere ganger i uka. Deltakelse i turnering vurderes for Barnetrimmen i Nordlandshallen er delt opp i 3 aldergrupper: barn under skolealder, klasse og barn/ungdom fra og med 5. klasse. Mens det for de to yngste gruppene foregår allidrett, trener den eldste aldersgruppen hovedsakelig innebandy. Til sammen har ca unger deltatt i 2010 Volleyball: Det var ukentlig trening i ABUS-gymsalen fram til byggeprosjektet startet.

8 Aure spinning har også i 2010 holdt et høyt aktivitetsnivå. Aktiviteten ble flyttet fra meieribygget til kjøpesenteret i september, dette blant annet fordi gymsalen ikke lenger var et alternativ for corebar, i tillegg til ønsket om å samle aktivitetene i ett lokale. Det blir stadig flere deltakere. Ved årsskiftet var det personer som hadde levert skjema for måneds-, sesong eller klippekort, i tillegg til de som hadde tatt enkelttimer. Spinning / corebar fanger opp treningsvillige i alle aldre, og på ulike formnivå. Det er et tilbud som passer for alle. Ivar Andreassen

9 Sak 6. Regnskap 2011 Hovedsponsor

10 Sak 7 a Lovendring 12 Aure IL inngikk i 2009/2010 en avtale med Aktivt Regnskap der de påtar seg en del administrative oppgaver for Aure IL. Så derfor har oppgaven som kasserer nærmest blitt overflødig. Samtidig har viktigheten av god oppfølging av våre sponsorer blitt viktigere og viktigere. Pga kompleksiteten i regnskapet har vi i år engasjert registrert revisor og sammen med våre 2 valgte revisorer har de gått gjennom regnskapet. Derfor vil AU fremme følgende forslag til endring av 12: Forslag til vedtak: - Kasserer i 12 forandres til Sponsor og markedsansvarlig -Punktet med rivisorer forandres til: Velge 2 revisorer eller engasjere registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 2 revisorer i 12 forandres til: «Dersom registrert revisor engasjeres skal det velges kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.» Punktet Representanter til Aure Idrettsråd, 2 medlemmer + 1 varamedlem Forandres til: Representanter til Aure Idrettsråd, 5 medlemmer + 1 varamedlem

11 Hovedsponsor 12 blir da som følger: 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal:[10] 1. Behandle lagets årsmelding. 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.[11] 3. Behandle innkomne forslag. 4. Fastsette kontingent. 5. Vedta lagets budsjett. 6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. 15). 7. Velge:[12] a) Leder, nestleder, sponsor og markedsansvarlig, sekretær og 1 medlem av arbeidsutvalget + 2 varamedlemmer[13] b) Gruppestyrer med 2 varamedlemmer hvor gruppeleder velges på årsmøtet. c) Velge 2 revisorer eller engasjere registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap[14] d) Dersom registrert revisor engasjeres, skal det velges kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet f) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem g) Representanter til Aure Idrettsråd, 5 medlemmer + 1 varamedlem Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. Sak 7b: Medlemskontigent Styret foreslår at medlemskontigenten for 2012 blir uforandret. Voksne (f.o.m 16år) Kr. 300,- Barn (t.o.m. 15 år) Kr. 100,- Familie Kr. 700,- (Gjelder for hele hustanden)

12 Sak 7c. Strategi for Aure IL

13 Hovedsponsor Organisasjonskart for Aure IL 2011 Årsmøtet Revisor Kontrollkomite Styret Fotball Ski/Friidrett Tur/trim AU Anlegg Andre Utvalg

14 Sak 7d Utstyrs- og anleggsoversikt pr Anlegg Regnskapsverdi (Anslått) Klubbhus og lager Ballbinge Nypris ,- Lysløype Meåsen (Myra) Lysløype Aurdalen Skiløype Ormsetlia Skibase Aurdalen Lagshytte Tverrbotn Ca 30 stolper med lys Ca 100 stolper med lys Snøscooter Lydanlegg Merknader Arrangementstelt Aggregat Orienteringskart Berg - Gresset Premielager Lager toalett- og tørkepapir Kajakker stk Innebandyvant Steppkasse Løypemaskin Spinning stk Lånefinansiert, er derfor med i regnskapet Andel av spinningsykkler

15 Sak 7f: Aure Spinning (info) Hovedsponsor

16

17 Hovedsponsor

18 Sak 8 Budsjett for Aure IL 2011 Aure IL totalt AIL Resultat Budsjett Budsjett Salg papir Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Andre salgsinntekter Inntekter (fra egne arrangement Salg mat pg egne arrangement Sponsorinntekter Sponsorinntekter avglftspliktig Andre inntekter, avg fritt Tilskudd Egenandeler Kronerulling Leieinntekter Medlemskontingent Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri Lønn Feriepenger Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg Arbeidsglveravglft Annen kostnadsgodtgjore[se Avskrivninger pa utstyr Leie lokaler Leie maskiner/utstyr Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett Annen kostand vedr anlegg Leie andre tjenester (dommere, trenere I Eksterne tjenester Administrasjonskastnad Møtekostnader

19 Hovedsponsor 6861 Kurs/oppdatering/utdanning Deltakelse stevner/arrangement 6862 (skiskole) Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin Annen kostnad maskinellt utstyr Reisekostnader Kjøp av reklamemateriell/annonser Kontingenter Gaver / Premier Forsikringer Gebyr Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Rentekostnader Overført fra fond Årsresultat

20 AU Resultat Budsjett Budsjett Salg papir Salg mat pa andre arrangement (kiosksa 3110 Inntekter (ra egne arrangement 3114 Salg mat pg egne arrangement 3120 Sponsorinntekter 3121 Sponsorinntekter avglftspliktig 3200 Andre inntekter, avg fritt Tilskudd Egenandeler 3402 Kronerulling Leieinntekter 3900 Medlemskontingent Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg 4210 InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri Lønn Feriepenger Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg Arbeidsglveravglft Annen kostnadsgodtgjore[se Avskrivninger pa utstyr 6300 Leie lokaler Leie maskiner/utstyr 6540 Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett 6609 Annen kostand vedr anlegg 6790 Leie andre tjenester (dommere, trenere I Eksterne tjenester Administrasjonskostnad Møtekostnader Kurs/oppdatering/utdanning

21 Hovedsponsor 6862 Deltakelse stevner/arrangement (skiskole) Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin 7003 Annen kostnad maskinellt utstyr 7100 Reisekostnader Kjøp av reklamemateriell/annonser Kontingenter Gaver / Premier Forsikringer Gebyr Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Rentekostnader Årsresultat

22 Fotball 3001 Salg papir 3014 Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Resultat Budsjett Budsjett Inntekter (ra egne arrangement Salg mat pg egne arrangement Sponsorinntekter Sponsorinntekter avglftspliktig Andre inntekter, avg fritt 3400 Tilskudd Egenandeler Kronerulling 3600 Leieinntekter 3900 Medlemskontingent Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri Lønn Feriepenger 5330 Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg Arbeidsglveravglft 5500 Annen kostnadsgodtgjore[se 6000 Avskrivninger pa utstyr 6300 Leie lokaler Leie maskiner/utstyr 6540 Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger 6604 Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett 6609 Annen kostand vedr anlegg 6790 Leie andre tjenester (dommere, trenere I Eksterne tjenester 6800 Administrasjonskastnad Møtekostnader 6861 Kurs/oppdatering/utdanning Deltakelse stevner/arrangement 6862 (skiskole)

23 Hovedsponsor 7000 Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin 7003 Annen kostnad maskinellt utstyr 7100 Reisekostnader Kjøp av reklamemateriell/annonser Kontingenter Gaver / Premier Forsikringer 7770 Gebyr Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter 8140 Rentekostnader Årsresultat

24 3001 Salg papir 3014 Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Ski/friidrett Resultat Budsjett Budsjett Inntekter (ra egne arrangement Salg mat pg egne arrangement Sponsorinntekter Sponsorinntekter avglftspliktig Andre inntekter, avg fritt 3400 Tilskudd Egenandeler Kronerulling 3600 Leieinntekter Medlemskontingent 3960 Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" 4300 Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri Lønn 5092 Feriepenger 5330 Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg 5400 Arbeidsglveravglft 5500 Annen kostnadsgodtgjore[se 6000 Avskrivninger pa utstyr 6300 Leie lokaler Leie maskiner/utstyr 6540 Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger 6604 Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett 6609 Annen kostand vedr anlegg 6790 Leie andre tjenester (dommere, trenere I 6720 Eksterne tjenester 6800 Administrasjonskastnad Møtekostnader 6861 Kurs/oppdatering/utdanning Deltakelse stevner/arrangement 6862 (skiskole) Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter

25 Hovedsponsor 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin Annen kostnad maskinellt utstyr Reisekostnader Kjøp av reklamemateriell/annonser 7410 Kontingenter Gaver / Premier Forsikringer Gebyr 7830 Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter 8140 Rentekostnader Årsresultat

26 Tur og Trim Resultat Budsjett Budsjett Salg papir 3014 Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Inntekter (ra egne arrangement Salg mat pg egne arrangement Sponsorinntekter Sponsorinntekter avglftspliktig Andre inntekter, avg fritt 3400 Tilskudd 3401 Egenandeler Kronerulling 3600 Leieinntekter 3900 Medlemskontingent 3960 Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri 5000 Lønn 5092 Feriepenger 5330 Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg 5400 Arbeidsglveravglft 5500 Annen kostnadsgodtgjore[se 6000 Avskrivninger pa utstyr 6300 Leie lokaler Leie maskiner/utstyr Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett Annen kostand vedr anlegg Leie andre tjenester (dommere, trenere I 6720 Eksterne tjenester 6800 Administrasjonskastnad 6860 Møtekostnader 6861 Kurs/oppdatering/utdanning 6862 Deltakelse stevner/arrangement (skiskole) Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter

27 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin 7003 Annen kostnad maskinellt utstyr 7100 Reisekostnader Kjøp av reklamemateriell/annonser 7410 Kontingenter Gaver / Premier Forsikringer 7770 Gebyr 7830 Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter 8140 Rentekostnader 8961 Overført fra fond Hovedsponsor Årsresultat

28 Anlegg 3001 Salg papir 3014 Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Resultat Budsjett Budsjett Inntekter (ra egne arrangement 3114 Salg mat pg egne arrangement 3120 Sponsorinntekter Sponsorinntekter avglftspliktig Andre inntekter, avg fritt 3400 Tilskudd Egenandeler 3402 Kronerulling Leieinntekter 3900 Medlemskontingent 3960 Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg 4210 InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" 4300 Andre kostnader vedr egne arrangement 4960 InnkjøP vedr lotteri 5000 Lønn 5092 Feriepenger 5330 Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg 5400 Arbeidsglveravglft 5500 Annen kostnadsgodtgjore[se 6000 Avskrivninger pa utstyr Leie lokaler 6400 Leie maskiner/utstyr 6540 Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett Annen kostand vedr anlegg Leie andre tjenester (dommere, trenere I 6720 Eksterne tjenester 6800 Administrasjonskastnad Møtekostnader 6861 Kurs/oppdatering/utdanning 6862 Deltakelse stevner/arrangement (skiskole) 7000 Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter

29 Hovedsponsor 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin 7003 Annen kostnad maskinellt utstyr 7100 Reisekostnader 7320 Kjøp av reklamemateriell/annonser 7410 Kontingenter 7420 Gaver / Premier 7500 Forsikringer Gebyr 7830 Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter 8140 Rentekostnader Årsresultat

30 Toppidrettsveka Resultat Budsjett Budsjett Salg papir 3014 Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Andre salgsinntekter Inntekter (ra egne arrangement 3114 Salg mat pg egne arrangement Sponsorinntekter 3121 Sponsorinntekter avglftspliktig 3200 Andre inntekter, avg fritt Tilskudd 3401 Egenandeler 3402 Kronerulling 3600 Leieinntekter 3900 Medlemskontingent 3960 Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" 4300 Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri 5000 Lønn 5092 Feriepenger 5330 Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg 5400 Arbeidsglveravglft 5500 Annen kostnadsgodtgjore[se 6000 Avskrivninger pa utstyr 6300 Leie lokaler Leie maskiner/utstyr 6540 Kjøp av maskiner/inventar/utstyr 6600 Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger 6604 Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett 6609 Annen kostand vedr anlegg 6790 Leie andre tjenester (dommere, trenere I 6720 Eksterne tjenester 6800 Administrasjonskostnad 6860 Møtekostnader 6861 Kurs/oppdatering/utdanning 6862 Deltakelse stevner/arrangement (skiskole) 7000 Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter

31 Hovedsponsor 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin 7003 Annen kostnad maskinellt utstyr 7100 Reisekostnader 7320 Kjøp av reklamemateriell/annonser 7410 Kontingenter Gaver / Premier 7500 Forsikringer 7770 Gebyr Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter 8140 Rentekostnader Årsresultat

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

Årsmøte Kvaløya Sportsklubb

Årsmøte Kvaløya Sportsklubb Årsmøte Kvaløya Sportsklubb Sted: Slettaelva Grendehus Torsdag 24. mars 2011 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Sted: Linken Forskningsparken møtesenter Torsdag 29. april 2010 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Nr. 1 2010 35. Årgang

Nr. 1 2010 35. Årgang Nr. 1 2010 35. Årgang Leder n Da har vi kommet godt ut i det nye året. Aktivitetene på denne årstiden er i full gang både ute og inne. Det er tid for å stoppe opp og ta et tilbakeblikk på hva vi har gjort,

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste: ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte 2008 - Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 17.02.2014, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer