Årsmøte Dato/tid: , kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Dato/tid: 17.02.2011, kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret. Saksliste"

Transkript

1 Årsmøte Dato/tid: , kl 1900 Sted: Eidestranda, Mjøllageret Hovedsponsor Saksliste 1. Åpning 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll 4. Godkjenning av innkalling og saksliste 5. Årsmelding 2010 for laget og gruppene 6. Regnskap for 2010 for laget og gruppene 7. Årsmøtesaker a. Lovendring 12 Punkt 7 b. Medlemskontigent c. Strategi for Aure IL d. Struktur / organisering i Aure IL 2011 e. Anleggs- /utstyrsoversikt (info) f. Aure Spinning (info) g. Prosjekt Nye Aure Stadion (info) h. Toppidrettsveka (info) 8. Budsjett for laget og gruppene 9. Valg

2 Sak 5 årsmeldinger Årsmelding Arbeidsutvalget 2010 Arbeidsutvalget har bestått av: Leder: Atle Husby Nestleder: Sekretær: Dag Bjørn Aundal Kasserer: John Lage Bergan Styremedlem: Anne Margrete Vaag 1.vara: Lars Kjetil Torset 2.vara: Kjell Pettersen 2010 har vært et år der vi i pga vanskeligheter med å finne leder, så for oss at det kunne bli en stagnasjon i medlemstallet og i aktiviteten i Aure IL. Det motsatte har skjedd, og det er pga godt arbeid i gruppe. Medlemstallet i 2010 økte fra 419 til 494. En økning på 75 medlemmer eller nesten 18 %. Årsaken til en såpass stor økning er nok todelt. Det er noe større aktivitet i gruppene med ny satsing på håndball og et nytt tilskudd i Aure Spinning, corebar, som tiltrekker seg nye medlemmer. Den andre årsaken er forbedrede rutiner når det gjelder innkreving av medlemskontigent. Når det gjelder fasiliteter, har nok 2010 vært et vanskelig år for Aure IL. Aure Stadion og gymsalen ved ABUS har vært utilgjengelig store deler av året. Vi har da vært heldige og kunnet utvide vår leie av hallen på Nordlandet. Og vi har et godt samarbeid med Ertvågøya og Tustna IL hvor vi har kunnet benytte deres baner til både kamper og trening. Vi håper dette gode samarbeidet blir forsetter i Ellers ser vi fram i mot at idrettshallen blir ferdigstilt. Det vil starte en ny tidsepoke for idretten i hele kommunen. Aure IL ser fram i mot et godt samarbeid med Aure Kommune når det gjelder å fylle denne hallen med aktiviteter. Applaus til våre politikere som våger å satse. Når det gjelder prosjekt Nye Aure Stadion er det i godt gjenge og prosjektgruppen vil informere om dette som en egen sak. Toppidrettsveka 2010 ble en suksess. Det ble også en suksess for Aure IL økonomisk, noe som vil komme fram av regnskapet. Men det er også et betydelig antall timer som er lagt ned i arrangementet fra Aure IL sine medlemmer. I alt 3223 timer har medlemmene bidratt med. Arrangementet gir oss muligheten til å øke kompetansen i laget samt at vi får profilert laget på en positiv måte. Og vi ser fram til et godt samarbeid med Norway Events også ved årets arrangement. Dugnadsinnsatsen er det ingenting å si på. Men vi er litt urolig for at det blir stadig vanskeligere å finne folk som vil ta lederansvar. Vi har i 2010 satt bort en del administrative oppgaver til Aktiv Regnskap og vi håper det vil bidra til at det blir lettere å få folk i ledende posisjoner. Arbeidsutvalget og gruppene har hatt stor nytte av Aktivt Regnskap sitt bidrag i 2010 selv om dette er nytt for begge parter og vi tror nytten av samarbeidet blir enda bedre i 2011.

3 Hovedsponsor Som det vil gå fram av regnskapet er sponsorinntektene en stadig større del av inntekten til laget. Fra ca kr for få år siden til i år hvor vi passerte kr. Men det krever at vi viser en større profesjonalitet og oppmerksomhet ovenfor våre sponsorer. Derfor vil AU legge fram et forslag der det blir en person i AU som har dette som en dedikert oppgave. Og vi håper med dette å styrke sponsorarbeidet. Når det gjelder økonomien i laget så er den god. Vi nådde ikke helt de mål som ble satt i budsjettet. Det gjelder spesielt på inntektssiden. Vi sitter fortsatt med et stort lager av papir og lotteriinntektene kunne vært bedre. AU har ikke vært flinke nok i organisering av salg. Så dette er et område vi kan bli betydelig bedre på i Pga den gode økonomien vil AU legge fram forslag om å betale ned løypemaskinen i Aure IL vil takke våre sponsorer for god støtte gjennom 2010 og vi vil takke oss selv, tillitsvalgte og medlemmer, for innsatsen og arbeidet vi har lagt ned for at Aures innbyggere skal gode fritidstilbud. Arbeidsutvalget takker for tilliten i 2010 For AU Atle Husby Leder

4 Årsmelding 2010 Ski og Friidrett Ski- og friidrettsgruppa har i 2010 bestått av følgende personer: Terje Flø, Kåre Grønbech, Torkil Sagli, Randi Stormyr, Kjell Otto Fremstad, Marita Torset, Kajia Hestsveen og Erik Vullum. Ski- og friidrett ønsker å rette en stor takk til alle foreldre, trenere, barn og unge som har gjort det mulig for oss å få til så mye som vi har gjort i Sammen med energiske foreldre og trenere har vi gjennom året hatt mange ulike aktiviteter for barn og unge, hovedfokuset for vår aktivitet har vært, og vil være, barn og ungdom opp til 16 år. Styret har hatt 5 styremøter. I tillegg har vi i forbindelse med ulike arrangementer avholdt noen arbeidsmøter. Pga bygging av Aures nye storstue, idrettshallen, har Aure Stadion til dels vært stengt for aktivitet. Dette har ført til større utfordringer på anleggssiden spesielt i sommer halvåret. Vi har allikevel hatt et relativt høyt aktivitetsnivå både sommer og vinter. Noe vi selvfølgelig ønsker å videreutvikle enda mer i årene som kommer. Dette gjelder først og fremst våre ambisjoner for barn og ungdom som driver allidrett. Gjennom året har det vært mellom 10 og 40 deltagere på allidretten. Ski 2010 var det endelig det man kan kalle en skikkelig vinter med masse snø i Aure igjen. Og med den nye løypemaskina på plass året før passet dette bra. Løypemanskapet la ned utallige timer av sin fritid for å legge forholdene til rette for alle oss andre skientusiaster, med trikkeskinner i Lysløypa, Sølheimen og ned til Kvande. I helgene ble det også lagt til rette for skiaktiviteter ved skihytta i Terrbotn. Derfor en enormt stor takk, og gjerne applaus, til gjengen som har lagt dette tilbudet til rette ikke bare for medlemmene i Aure Idrettslag, men for alle i Aure kommune. Skikarusellen ble arrangert på torsdager fra januar til mars, over 60 unger var med på dette i Alle som deltok fikk lue og medalje som premie. Dette ser vi er ett arrangement som trekker glade og ivrige unger til skisporet uke etter uke. Noe som lover svært godt for fremtiden for skiinteressen i bygda. Stor takk til alle som har vært med å bidratt i gjennomføringen av arrangementet. Tross 15 minus grader og sterk vind klarte vi med stort pågangsmot, positiv innstilling og solid dugnadsånd og gjennomføre et vellykket Aurdalsrenn i slutten av februar. Vi ser fram til kommende sesong med full aktivitet for store og små i skiløypene. Sammen med skibasen som nå er tatt i bruk skal det bli mange flotte kvelder og dager for alle i hele Aure kommune. Friidrett Friidrett har hatt aktivitet i hele 2010, med trenere som har stått på og fått gjennomført treninger med stor variasjon og aktivitetsomfang. Dessverre klarte vi ikke å gjennomføre alle våre ambisjoner. Spesielt gjelder dette konkurranse virksomheten for de som driver med allidrett. Allidretten har hatt ukentlige treninger i hele 2010, dette har vært gjort med aktiviteter som har fokusert på kondisjon, spenst og styrke aktiviteter som er sentrale for både barn og voksne. Det har variert mellom 15 til 35 unger på treningene, et meget godt oppmøte og god innsats. Mange deltar også på

5 Hovedsponsor fotball, og her kunne man nok sett på ett tettere samarbeid for å få ett større utbytte av kombinasjonen av allidrett og fotball. Aktivitetskarusellen ble avholdt i gymsalen på våren etter samme mal som før. Ivrige foreldre gjorde aktivitetskarusellen til et godt og innholdsrikt arrangement for våre aller yngste medlemmer. Arrangementet har vært en kjempesuksess med stinn brakke og entusiastiske unger hver gang. Pga ombygging av ABUS, og gymbygget, ble det ikke arrangert aktivitetskarusell på høsten. Avslutningsvis Ski- og friidrettsgruppa ønsker å rette en stor takk til alle foreldre, trenere, barn og unge som har gjort det mulig for oss å fått til så mye som vi har gjort i Leder av ski/friidrettsgruppa Terje Flø

6 Styret i fotballgruppa har i 2010 bestått av: Leder: Ole Ivar Vean Medlem: Geir I Hjelen Medlem: Kari Ellingsgård Medlem: Siv Linvåg 1.Vara: Einar Vaag 2.Vara: Magne Ulfsnes Årsmelding 2010 Fotballgruppa Aure stilte i 2010 med 9 aldersbestemte lag.vi hadde 4 jentelag i klassene J12 og J14.Vi startet sesongen med 5 guttelag i klassene G11,G12 og G14.Vi måtte etter ferien trekke det ene G12 laget pga.at noen spillere valgte å slutte.totalt hadde vi ca.90 spillere i aktivitet igjennom sesongen..i tillegg har vi deltatt i den interne knøtte og miniputtserien som består av lag fra Aure,Ertvågøya og Tustna.Her stilte vi med ca.40 spillere fordelt på begge klasser.tilsammen har vi altså hatt ca.130 barn i aksjon i sesongen 2010,noe vi er meget godt fornøyd med.alle lagene har gjort en god figur gjennom hele sesongen der vi b.a.har deltatt på Ørland Cup,Dana Cup i Danmark og en rekke lokale cup er hvor vi har hevdet oss svært bra til tider. Lørdag 24.April arrangerte vi Elfag-cup i Nordlandshallen.Dette er en turnering for de minste som går over en dag.det deltok mange lag i både knøtte og miniputt og arrangementet ble en kjempesuksess.dette er en cup som vi vil satse på også i Lørdag 24. og Søndag 25.Juli arrangerte vi den årlige Bygdacupen.Denne gangen ble bygdacup en arrangert sammen med Ertvågøya I.L. Pga.bygging av idrettshall har vi ikke hatt anlegg på Aure i 2010 og var derfor nødt for å fri til naboen i vest.de var veldig positive og samarbeidet gikk smertefritt.vi ser for oss bygdacup en lagt til Foldfjorden i 2011 også.det deltok som i fjor 16 lag med totalt ca.150 spillere.stor publikumsoppslutning begge dager.i motsetning til i fjor var vi heldige og fikk flott vær hele helgen. Vi hadde før turneringen gått ut med klar advarsel til lagene om at vi ville slå hardt ned på bruk av alkohol og det virket som om budskapet hadde nådd frem. Lørdag 21.August arrangerte vi Nordvest-Cup 1 for knøtter og miniputter.denne ble arrangert på Høgda stadion på Tustna.Ikke samme antall lag som tidligere men de som deltok hadde vertfall en fin dag på Tustna. Turneringen startet kl og varte til rundt kl med lag fra Aure I.L..,Ertvågøya I.L. og KIL/ Hemne. Økonomisk balanserer vi sånn noenlunde ihht.budsjett men ser at å drifte fotballen i laget koster penger og vi må derfor jobbe hardt for å skaffe penger b.a. i form av loddsalg. For detaljer rundt økonomien i gruppa viser jeg til regnskapet. Stor takk til alle trenere og oppmenn som har bidratt til at aktivitetsnivået er der det er i klubben vår. Ole Ivar Vean Leder fotball

7 Årsmelding 2010 Hovedsponsor Tur og trim Tur og trim har som mål å redusere sofatid for aurgjeldinger i alle aldre, gjennom å tilrettelegge for turer i skog og mark, og andre aktiviteter, både inne og ute, gjennom hele året. Utendørs aktivitet Tur og trim har i 2010 på ulike måter lagt til rette for at flere skal komme seg ut av sofaen og ta i bruk de utrolige turmulighetene som finnes. Det finnes et turmål for alle, uansett alder og fysisk form. 4 Fjell er en populær turkonkurranse som arrangeres av Aure næringsforum, i samarbeid med idrettslagene, og som i år trakk 279 deltakere. Tur og trim bidro med vurdering av turmål, oppsett av skilt og kasser, og merking av stier. Tradisjonen tro ble Bergsfjellet rundt arrangert i juni, for 31. år på rad. 36 deltakere med smått og stort ble med denne gangen. Til sammen har over 500 personer gått runden siden oppstarten i 1980, mange av dem over 10 ganger. En deltok for 27. gang i I tillegg sørget Tur og trim også i 2010 for at turkasser med bøker i var tilgjengelig på 12 utvalgte turmål på fastlands-aure og på Skarsøya, samt trimposter i grei gangavstand fra Aure sentrum. Fjorårsvinteren ble lang og snørik og bidro til en flott sesong med åpen skihytte i Tverrbotn, mange besøkende og enda flere solgte vaffelhjerter og pølser. Med et visst værforbehold holder Tur og trim hytta åpen hver søndag utover seinvinteren, i tillegg til påska. Utendørsaktiviteter som sykkel og kajakk ligger også under Tur og trim sitt ansvarsområde. Innendørs aktivitet På grunn av pågående bygging av skole, idrettshall og kulturhus har ikke gymsalen ved ABUS vært tilgjengelig. Isteden har Nordlandshallen vært flittig brukt. Håndballmiløet er voksende i Aure, selv om det pr. i dag er utfordringer i forhold til både trenerkapasitet og treningsmuligheter. I 2010 hadde omtrent 40 unger fra 1. til 6. klasse ukentlig håndballtrening i Nordlandshallen. En ser fram til at hallen i Aure står ferdig. Innebandy-treningene i Nordlandshallen opplever også økende interesse og deltakelse. Det har vært tre treninger i uka i 2010, og til sammen ca voksne kvinner / menn som har deltatt en eller flere ganger i uka. Deltakelse i turnering vurderes for Barnetrimmen i Nordlandshallen er delt opp i 3 aldergrupper: barn under skolealder, klasse og barn/ungdom fra og med 5. klasse. Mens det for de to yngste gruppene foregår allidrett, trener den eldste aldersgruppen hovedsakelig innebandy. Til sammen har ca unger deltatt i 2010 Volleyball: Det var ukentlig trening i ABUS-gymsalen fram til byggeprosjektet startet.

8 Aure spinning har også i 2010 holdt et høyt aktivitetsnivå. Aktiviteten ble flyttet fra meieribygget til kjøpesenteret i september, dette blant annet fordi gymsalen ikke lenger var et alternativ for corebar, i tillegg til ønsket om å samle aktivitetene i ett lokale. Det blir stadig flere deltakere. Ved årsskiftet var det personer som hadde levert skjema for måneds-, sesong eller klippekort, i tillegg til de som hadde tatt enkelttimer. Spinning / corebar fanger opp treningsvillige i alle aldre, og på ulike formnivå. Det er et tilbud som passer for alle. Ivar Andreassen

9 Sak 6. Regnskap 2011 Hovedsponsor

10 Sak 7 a Lovendring 12 Aure IL inngikk i 2009/2010 en avtale med Aktivt Regnskap der de påtar seg en del administrative oppgaver for Aure IL. Så derfor har oppgaven som kasserer nærmest blitt overflødig. Samtidig har viktigheten av god oppfølging av våre sponsorer blitt viktigere og viktigere. Pga kompleksiteten i regnskapet har vi i år engasjert registrert revisor og sammen med våre 2 valgte revisorer har de gått gjennom regnskapet. Derfor vil AU fremme følgende forslag til endring av 12: Forslag til vedtak: - Kasserer i 12 forandres til Sponsor og markedsansvarlig -Punktet med rivisorer forandres til: Velge 2 revisorer eller engasjere registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 2 revisorer i 12 forandres til: «Dersom registrert revisor engasjeres skal det velges kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.» Punktet Representanter til Aure Idrettsråd, 2 medlemmer + 1 varamedlem Forandres til: Representanter til Aure Idrettsråd, 5 medlemmer + 1 varamedlem

11 Hovedsponsor 12 blir da som følger: 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal:[10] 1. Behandle lagets årsmelding. 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.[11] 3. Behandle innkomne forslag. 4. Fastsette kontingent. 5. Vedta lagets budsjett. 6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. 15). 7. Velge:[12] a) Leder, nestleder, sponsor og markedsansvarlig, sekretær og 1 medlem av arbeidsutvalget + 2 varamedlemmer[13] b) Gruppestyrer med 2 varamedlemmer hvor gruppeleder velges på årsmøtet. c) Velge 2 revisorer eller engasjere registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap[14] d) Dersom registrert revisor engasjeres, skal det velges kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet f) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem g) Representanter til Aure Idrettsråd, 5 medlemmer + 1 varamedlem Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. Sak 7b: Medlemskontigent Styret foreslår at medlemskontigenten for 2012 blir uforandret. Voksne (f.o.m 16år) Kr. 300,- Barn (t.o.m. 15 år) Kr. 100,- Familie Kr. 700,- (Gjelder for hele hustanden)

12 Sak 7c. Strategi for Aure IL

13 Hovedsponsor Organisasjonskart for Aure IL 2011 Årsmøtet Revisor Kontrollkomite Styret Fotball Ski/Friidrett Tur/trim AU Anlegg Andre Utvalg

14 Sak 7d Utstyrs- og anleggsoversikt pr Anlegg Regnskapsverdi (Anslått) Klubbhus og lager Ballbinge Nypris ,- Lysløype Meåsen (Myra) Lysløype Aurdalen Skiløype Ormsetlia Skibase Aurdalen Lagshytte Tverrbotn Ca 30 stolper med lys Ca 100 stolper med lys Snøscooter Lydanlegg Merknader Arrangementstelt Aggregat Orienteringskart Berg - Gresset Premielager Lager toalett- og tørkepapir Kajakker stk Innebandyvant Steppkasse Løypemaskin Spinning stk Lånefinansiert, er derfor med i regnskapet Andel av spinningsykkler

15 Sak 7f: Aure Spinning (info) Hovedsponsor

16

17 Hovedsponsor

18 Sak 8 Budsjett for Aure IL 2011 Aure IL totalt AIL Resultat Budsjett Budsjett Salg papir Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Andre salgsinntekter Inntekter (fra egne arrangement Salg mat pg egne arrangement Sponsorinntekter Sponsorinntekter avglftspliktig Andre inntekter, avg fritt Tilskudd Egenandeler Kronerulling Leieinntekter Medlemskontingent Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri Lønn Feriepenger Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg Arbeidsglveravglft Annen kostnadsgodtgjore[se Avskrivninger pa utstyr Leie lokaler Leie maskiner/utstyr Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett Annen kostand vedr anlegg Leie andre tjenester (dommere, trenere I Eksterne tjenester Administrasjonskastnad Møtekostnader

19 Hovedsponsor 6861 Kurs/oppdatering/utdanning Deltakelse stevner/arrangement 6862 (skiskole) Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin Annen kostnad maskinellt utstyr Reisekostnader Kjøp av reklamemateriell/annonser Kontingenter Gaver / Premier Forsikringer Gebyr Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Rentekostnader Overført fra fond Årsresultat

20 AU Resultat Budsjett Budsjett Salg papir Salg mat pa andre arrangement (kiosksa 3110 Inntekter (ra egne arrangement 3114 Salg mat pg egne arrangement 3120 Sponsorinntekter 3121 Sponsorinntekter avglftspliktig 3200 Andre inntekter, avg fritt Tilskudd Egenandeler 3402 Kronerulling Leieinntekter 3900 Medlemskontingent Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg 4210 InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri Lønn Feriepenger Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg Arbeidsglveravglft Annen kostnadsgodtgjore[se Avskrivninger pa utstyr 6300 Leie lokaler Leie maskiner/utstyr 6540 Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett 6609 Annen kostand vedr anlegg 6790 Leie andre tjenester (dommere, trenere I Eksterne tjenester Administrasjonskostnad Møtekostnader Kurs/oppdatering/utdanning

21 Hovedsponsor 6862 Deltakelse stevner/arrangement (skiskole) Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin 7003 Annen kostnad maskinellt utstyr 7100 Reisekostnader Kjøp av reklamemateriell/annonser Kontingenter Gaver / Premier Forsikringer Gebyr Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Rentekostnader Årsresultat

22 Fotball 3001 Salg papir 3014 Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Resultat Budsjett Budsjett Inntekter (ra egne arrangement Salg mat pg egne arrangement Sponsorinntekter Sponsorinntekter avglftspliktig Andre inntekter, avg fritt 3400 Tilskudd Egenandeler Kronerulling 3600 Leieinntekter 3900 Medlemskontingent Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri Lønn Feriepenger 5330 Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg Arbeidsglveravglft 5500 Annen kostnadsgodtgjore[se 6000 Avskrivninger pa utstyr 6300 Leie lokaler Leie maskiner/utstyr 6540 Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger 6604 Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett 6609 Annen kostand vedr anlegg 6790 Leie andre tjenester (dommere, trenere I Eksterne tjenester 6800 Administrasjonskastnad Møtekostnader 6861 Kurs/oppdatering/utdanning Deltakelse stevner/arrangement 6862 (skiskole)

23 Hovedsponsor 7000 Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin 7003 Annen kostnad maskinellt utstyr 7100 Reisekostnader Kjøp av reklamemateriell/annonser Kontingenter Gaver / Premier Forsikringer 7770 Gebyr Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter 8140 Rentekostnader Årsresultat

24 3001 Salg papir 3014 Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Ski/friidrett Resultat Budsjett Budsjett Inntekter (ra egne arrangement Salg mat pg egne arrangement Sponsorinntekter Sponsorinntekter avglftspliktig Andre inntekter, avg fritt 3400 Tilskudd Egenandeler Kronerulling 3600 Leieinntekter Medlemskontingent 3960 Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" 4300 Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri Lønn 5092 Feriepenger 5330 Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg 5400 Arbeidsglveravglft 5500 Annen kostnadsgodtgjore[se 6000 Avskrivninger pa utstyr 6300 Leie lokaler Leie maskiner/utstyr 6540 Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger 6604 Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett 6609 Annen kostand vedr anlegg 6790 Leie andre tjenester (dommere, trenere I 6720 Eksterne tjenester 6800 Administrasjonskastnad Møtekostnader 6861 Kurs/oppdatering/utdanning Deltakelse stevner/arrangement 6862 (skiskole) Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter

25 Hovedsponsor 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin Annen kostnad maskinellt utstyr Reisekostnader Kjøp av reklamemateriell/annonser 7410 Kontingenter Gaver / Premier Forsikringer Gebyr 7830 Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter 8140 Rentekostnader Årsresultat

26 Tur og Trim Resultat Budsjett Budsjett Salg papir 3014 Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Inntekter (ra egne arrangement Salg mat pg egne arrangement Sponsorinntekter Sponsorinntekter avglftspliktig Andre inntekter, avg fritt 3400 Tilskudd 3401 Egenandeler Kronerulling 3600 Leieinntekter 3900 Medlemskontingent 3960 Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri 5000 Lønn 5092 Feriepenger 5330 Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg 5400 Arbeidsglveravglft 5500 Annen kostnadsgodtgjore[se 6000 Avskrivninger pa utstyr 6300 Leie lokaler Leie maskiner/utstyr Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett Annen kostand vedr anlegg Leie andre tjenester (dommere, trenere I 6720 Eksterne tjenester 6800 Administrasjonskastnad 6860 Møtekostnader 6861 Kurs/oppdatering/utdanning 6862 Deltakelse stevner/arrangement (skiskole) Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter

27 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin 7003 Annen kostnad maskinellt utstyr 7100 Reisekostnader Kjøp av reklamemateriell/annonser 7410 Kontingenter Gaver / Premier Forsikringer 7770 Gebyr 7830 Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter 8140 Rentekostnader 8961 Overført fra fond Hovedsponsor Årsresultat

28 Anlegg 3001 Salg papir 3014 Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Resultat Budsjett Budsjett Inntekter (ra egne arrangement 3114 Salg mat pg egne arrangement 3120 Sponsorinntekter Sponsorinntekter avglftspliktig Andre inntekter, avg fritt 3400 Tilskudd Egenandeler 3402 Kronerulling Leieinntekter 3900 Medlemskontingent 3960 Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg 4210 InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" 4300 Andre kostnader vedr egne arrangement 4960 InnkjøP vedr lotteri 5000 Lønn 5092 Feriepenger 5330 Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg 5400 Arbeidsglveravglft 5500 Annen kostnadsgodtgjore[se 6000 Avskrivninger pa utstyr Leie lokaler 6400 Leie maskiner/utstyr 6540 Kjøp av maskiner/inventar/utstyr Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett Annen kostand vedr anlegg Leie andre tjenester (dommere, trenere I 6720 Eksterne tjenester 6800 Administrasjonskastnad Møtekostnader 6861 Kurs/oppdatering/utdanning 6862 Deltakelse stevner/arrangement (skiskole) 7000 Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter

29 Hovedsponsor 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin 7003 Annen kostnad maskinellt utstyr 7100 Reisekostnader 7320 Kjøp av reklamemateriell/annonser 7410 Kontingenter 7420 Gaver / Premier 7500 Forsikringer Gebyr 7830 Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter 8140 Rentekostnader Årsresultat

30 Toppidrettsveka Resultat Budsjett Budsjett Salg papir 3014 Salg mat pa andre arrangement (kiosksa Andre salgsinntekter Inntekter (ra egne arrangement 3114 Salg mat pg egne arrangement Sponsorinntekter 3121 Sponsorinntekter avglftspliktig 3200 Andre inntekter, avg fritt Tilskudd 3401 Egenandeler 3402 Kronerulling 3600 Leieinntekter 3900 Medlemskontingent 3960 Lotteriinntekter Overf fra fond (hytte) Annen ny inntekt 2 (brukes hvis behov) InnkJøP varer for videresalg InnkjøP annet til bruk ved inntekts erver" 4300 Andre kostnader vedr egne arrangement InnkjøP vedr lotteri 5000 Lønn 5092 Feriepenger 5330 Godtgjorelse/honorar til styre/utvalg 5400 Arbeidsglveravglft 5500 Annen kostnadsgodtgjore[se 6000 Avskrivninger pa utstyr 6300 Leie lokaler Leie maskiner/utstyr 6540 Kjøp av maskiner/inventar/utstyr 6600 Drift/Rep/Vedllkehold av bygninger 6604 Drift/Rep/Vedlikehold av løypenett 6609 Annen kostand vedr anlegg 6790 Leie andre tjenester (dommere, trenere I 6720 Eksterne tjenester 6800 Administrasjonskostnad 6860 Møtekostnader 6861 Kurs/oppdatering/utdanning 6862 Deltakelse stevner/arrangement (skiskole) 7000 Drift/Rep/Vedlikehold av snøscooter

31 Hovedsponsor 7001 Drift/Rep/Vedllkehold av 1øypemaskin 7003 Annen kostnad maskinellt utstyr 7100 Reisekostnader 7320 Kjøp av reklamemateriell/annonser 7410 Kontingenter Gaver / Premier 7500 Forsikringer 7770 Gebyr Tap på kundefordringer Andre nye kostnader 1 (brukes hvis behov) Andre nye kostnader 2 (brukes hvis behov) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter 8140 Rentekostnader Årsresultat

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmelding. for. Aure Idrettslag

Årsmelding. for. Aure Idrettslag Årsmelding for Aure Idrettslag 2007 Årsmelding 2007 Arbeidsutvalget AU har bestått av: Marit Klungen Birgit Hjelen Jon Lage Bergan Øyvind Raanes Atle Husby Line Ormset Frank Fladseth leder nestleder kasserer

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Regnskap og budsjett for Stadsbygd

Regnskap og budsjett for Stadsbygd Regnskap og budsjett for Stadsbygd Hovedlag Bud. 2014 Regn. 2014 Bud. 2015 Regn. 2015 Bud. 2016 Regn. 2016 Bud. 2017 Medlemskontigent 75 000 81 550 80 000 81 301 90 000 89 700 90 000 Sponsorinntekter 150

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG. Org nr

Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG. Org nr Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG Org nr. 983 954 324 Postboks 82 Bud Stadion, Prestgardsvegen 70 www.budil.no 6431 Bud e-post:budil@online.no Bankkonto: 4075 21 22816 Saksliste Årsmøte i Bud IL 2016 Bud Samfunnshus,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsmøte 2015 BUD IDRETTSLAG. Org nr

Årsmøte 2015 BUD IDRETTSLAG. Org nr Årsmøte 2015 BUD IDRETTSLAG Org nr. 983 954 324 Postboks 82 Bud Stadion, Prestgardsvegen 70 www.budil.no 6431 Bud e-post:budil@online.no Bankkonto: 4075 21 22816 Saksliste Årsmøte i Bud IL 2015 Bud Samfunnshus,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG. Org nr

Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG. Org nr Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG Org nr. 983 954 324 Postboks 82 Bud Stadion, Prestgardsvegen 70 www.budil.no 6431 Bud e-post:budil@online.no Bankkonto: 4075 21 22816 Saksliste Årsmøte i Bud IL 2013 Bud Samfunnshus,

Detaljer

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Til Medlemmene i Moss Basketballklubb (Innkalling med forslag til dagsorden er publisert på www.mossbasket.no og Facebook 3. mars 2017) Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Årsmøtet

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Markedsrådet kan nå se tilbake på flere år med flere særdeles vellykkede arrangementer.

Markedsrådet kan nå se tilbake på flere år med flere særdeles vellykkede arrangementer. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2005 mars 2006 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Edward Terjesen, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5.

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. ÅRSBERETNING 2016 1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. Utleie 6. Komiteenes arbeid 1. Løypekomiteen

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL. Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015

Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL. Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015 Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015 Saksliste årsmøte Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av dirigent, referent og to medlemmer til

Detaljer

Innkalling til årsmøte Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2015 - Haugsbygd IF Det innkalles til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 9. april kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Fagernes 2.2.05 Valdres Flyklubb Modell årsmøte: Hovedklubben har årsmøte 19.februar kl.17:00 på Sanderstølen 14 tilstede, 11 stemmeberettigede 1. Valg av Dirigent. Kåre

Detaljer

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Agenda: 1. Åpning (godkjenning av innkalling) 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to til å signere protokollen 5. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

Presentasjon av klubbene i. Oppdatert pr 01.01.2012

Presentasjon av klubbene i. Oppdatert pr 01.01.2012 Presentasjon av klubbene i Surnadal Idrettsråd Oppdatert pr 01.01.2012 Medlemsklubbene i Surnadal Idrettsråd: Klubbens navn: Surnadal Idrettslag Todalen Idrettslag Idrettslaget Søya Bøfjord Idrettslag

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2016. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre.

Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre. Ranheim, 28.01.2014 Vil du være med på å løfte Ranheim Idrettslag videre? Den 6. mars 2014 velges det nytt styre Ranheim IL Hovedlaget og valgkomiteen søker etter flere og nye kandidater til vårt styre.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer