Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag sted, Kl klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden"

Transkript

1 Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag sted, Kl klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding Organisasjonsplan 5. Godkjenning av regnskap Innkomne forslag 7. Medlemskontigent 8. Godkjenning av Budsjett Valg Bergen, Styret ÅAIL

2 2. Konstituering 3. Årsmelding a. Status fremmøte b. Godkjenning av innkalling og dagsorden c. Valg av møteleder d. Valg av referent e. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen f. Valg av tellekorps ÅAIL hadde ved utgangen av 2008 medlemmer som følger: ÅFG : 693 Åsane Turn : 502 Åsane Håndball : 325 ÅFD : 308 Åsane Allidrett : 134 Åsane Seahawks :109 Åsane Fotball : 89 Alder Kvinner Menn Totaler Kvinner Åsane Fotball ÅFG 1 ÅFD Åsane Turn Åsane Seahawks Åsane Allidrett 72 Åsane Håndball Menn Åsane Fotball ÅFG ÅFD 1 33 Åsane Turn

3 Åsane Seahawks Åsane Allidrett 60 2 Åsane Håndball Generelt I tillegg til aktive registrerte medlemmer kommer også et større antall ikke registrerte tillitsvalgte. ÅAIL har i perioden 2008 hatt kontakt med idrettmyndighetene i forbindelse med mer tildeling av tid til turn og håndballgruppene. ÅAIL har inngått ny avtale med Bergen kommune i følge tidligere avtale om Åsanehallen vedrørende økonomisk tilskudd. Avtalen for 2008 ble rettet opp slik at den ble betraktelig bedre enn den opprinnelige avtalen. Tilskuddet økte fra ,- til ,-. For 2009 er tilskuddet ,-. ÅAIL er i dialog med idrettsetaten og Bergen kommune for å få endret denne avtalen slik at den dekker inn idrettslagets reelle driftsutgifter for hallen. I 2008 har ÅAIL hatt fokus på fremtidige løsninger for fremtiden for idrettslaget, med tanke på anlegg, baner og bygninger. Inneidrettene har og vil få et økenden behov for bedre og flere treningsarealer. ÅAIL setter press på idrettsetaten og Bergen kommune for å få løst disse utfordringene. Vi tenker da spesielt på Åsanehallen som ikke er tatt med i de fremtidige planer for Åsane sentrale deler. Det er pr. i dag ikke satt frem noen alternativ erstatning. Gjennom arbeidet med å få på plass et hallanlegg for ÅAIL har styret brukt en del tid på å håndtere enkelte interne problemstillinger som har vært egnet til å skape uro og utfordret sentrale verdier som lojalitet, demokrati og likeverd. Styret har ansett en aktiv rolle her som nødvendig for å tilstrebe at kulturen i klubben utvikler seg i positiv retning. ÅAIL sine inntekter er i dag basert på kontingent inntekt fra gruppene, det er pr. i dag ikke samsvar mellom inntektene og utgiftene. Inntekts siden og utgiftsiden må i balanse om ÅAIL skal kunne drifte de forpliktelser som er lagt til ÅAIL. Dette kan utføres på to måter, enten økes inntekts siden, eller så reduseres utgiftsiden. Klubbhus Klubbhuset har som tidligere vært leid ut til møter og selskaper. ÅAIL har bestemt at møter som holdes av gruppene i ÅAIL ikke skal betale husleie, men en skal rydde/vaske ut etter seg. Klubbhuset har ellers et stort behov for fornying av deler av inventar som gulv, bord og stoler. Det har i forbindelse med skadedyr i huset ikke vært mulig å leie ut huset over en lengre periode. Ansvar for utleie av huset har Bente Haugland stått for, som har utført jobben på en god måte. Kontakt med håndverkere har Bente Haugland hatt. Nærmiljø Nærområdet til klubbhuset Rolland har hatt en del utfordringer når det gjelder hærverk og rus. Området har fremstått som et samlingssted for ungdom uten noe å ta seg til. Dette gjelder ungdom som er både er tilsluttet idrettslaget, og ungdom som ikke er det. ÅAIL har i samarbeid med idrettsrådet igangsatt nærmiljøtiltak i Rollandsområdet. Tiltaket har bestått i at Rollandshallen er åpen om fredagen. Her vil en kunne bruke haller og svømmehallen. Tiltaket er såkalt lavterskeltilbud, det betyr at det er åpent for alle. Tiltaket har hatt en positiv effekt på nærmiljøet. Tiltaket er avtalt skal videreføres for I forbindelse med dette har ÅAIL sett på muligheter for bruk av klubbhuset, med påfølgende støtte til huset slik at det også kan brukes mer av barn og ungdom tilsluttet idrettslaget. Det er en del ungdommer som ikke er med idrettelaget som bruker åpen hall tilbudet, det er her også et mål om å øke interessen for de forskjellige idretter. Ansvarlig for tiltaket er Geir Johnsen, som har lagt ned et stort stykke arbeid for å få tilbudet på plass. ÅAIL vil i forbindelse med Rolland Vel som nå er under etablering skape en nær kontakt her, slik at vi sammen kan bedre tilbudet til barn og unge.

4 Anlegg ÅAIL har inngått avtale med Åsane Fotball om at de skal forhandle på vegne av ÅAIL med Bergen kommune om overtakelse/bygging av ny forballstadion på Myrdal gress. Avtalen er mellom ÅAIL og Åsane Fotball, tiltredelse av Åsane Fotball Damer, og Åsane Fotball. Åsane Fotball vil da stå for drift og eierskap av eventuell ny stadion. I avtalen ligger det også at Fotballgruppene aksepterer at grusbane nord for Vestlandshallen omdisponeres til haller. ÅAIL har sammen med Åsane Turn, Åsane Allidrett, Amerikansk Fotball, Åsane Håndball og Åsane Ishokeyklubb inngått intensjonsavtale med Arena Bygg. Bygging av haller er av tidligere årsmøte bestemt skal prioriteres. I forbindelse med dette har det vært møter med Bergen Kommune ved forskjellige etater, samt idrettsrådet. Byrådet i Bergen ligger i nærmeste framtid frem idrettmeldingen, den vil vise hva som kan forventes av anlegg i nærmeste fremtid for idrettslagene i ÅAIL. Åsanehallen ÅAIL sysselsetter 1.35 stilling i Åsane hallen. Olav Norevik er nå gått over i pensjonistenes rekker, men har valgt å jobbe i Åsane hallen på deltid. I tillegg er Mads Engeberg ansatt. Mads Engeberg og Olav Norevik deler en hel stilling mellom seg. Hallstyret har vært synonymt med Alliansestyret. Åsane Håndball har sitt kontor i hallen. ÅAIL vil spesilet få takke Olav som har vært synonymt med Åsanehallen, og vi er veldig glad for at han fremdeles vil arbeide for idrettslaget. Vestlandshallen Alliansen disponerer 7 kontorer i et totalareal på ca. 140m2. Åsane Fotball disponerer 3 kontorer, de øvrige blir disponert av Fotball Damer, Turn og All Idrett. Leie og strøm er forskuttert av Alliansen og blir fordelt etter brukt areal. Åsanestuen Anlegget er i hovedsak brukt av Åsane Fotball og har fungert som et samlingspunkt for spillere/sponsorer. Driftsansvarlig er Svein Skei, som også er kontaktperson for øvrige grupper vedr. lån/leie. Baner Driftskostandene; salting, måleutstyr, grusing av baner etc. er fordelt mellom Fotball Gutter og Fotball Damer. Øvrige kostnader dekkes av BK. LIKESTILLING (Rskl 3-3,6.ledd) Idrettslagets styre består av 2. kvinner og 4. menn. Styrets leder er mann Idrettlaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. YTRE MILJØ (Rskl 3-3,7.ledd) Idrettslagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig for bebyggelse av denne art. 4. Organisasjon Jarl Høva Leder Svein Kjellevold Nestleder/Anleggsansvarlig Vivian Jacobsen Fosse Sekretær Cherin Myrdal Styremedlem Ulf Arnesen Styremedlem Knut Erik Hellebø Styremedlem Alliansestyret har hatt : 7 styremøter 4 møter med idrettsrådet v/leder 4 møter med Bergen kommune (idrettsetaten med mer.)

5 5. Regnskap og Revisjonsberetning Kommer på årsmøtet 6. innkomne forslag 7. Medlemskontigent 8. Budsjett for 2008 Kommer på årsmøtet 9.Valg Av styrets medlemmer er følgende på valg: Jarl B. Høva leder Vivian Fosse styremedlem Svein Kjellevold styremedlem Bergen Jarl Høva Svein Kjellevold Vivian Jacobsen Fosse Leder Nestleder/Anleggsansvarlig Sekretær Knut E. Hellebø Ulf Arnesen Cherin Myrdal Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion

Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion Velkommen ved Edd. Saksliste: Årsmøte Svolvær Idrettslag - 2013 Torsdag 20. Mars 2014. Klubbhuset, Stranda stadion 1. Møteinnkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 1. Møteleder: Marit Gjelle

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160. På årsmøtet til Gjøvik og Toten hestesportsklubb 11.3.2014, ble det vedtatt å endre navn til Gjøvik Rideklubb. Bakgrunnen for navneendringen var at klubben skulle ha sitt utspring i Gjøvik rideskole. Formålet

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer