Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Sykehjemmet Dypedalåsen Dato: Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Wiggo Sørlien nestleder i FRP utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Sverre Johnsen utvalgsleder H Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon Lars H Larsen saksbehandler/administrasjon Protokollen godkjent: utvalgsleder Møteinnkalling side 1 av 12

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 25/08 Godkjenning av protokoll for forrige møte PS 26/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 27/08 Søknad om skjenkebevilling - Skjærgården Hvaler as PS 28/08 Søknad om skjenkebevilling - Kulturproduksjoner PS 29/08 Søknad om serveringsbevilling - Brattestø Havn og Båtservice PS 30/08 Fornying av skjenkebevilling - Restaurant Havkatten A/S PS 31/08 Søknad om skjenkebevilling Cafe Bohem Garnberget PS 32/08 Fornyelse av salgsbevillinger - behandling er søknader PS 33/08 Samarbeid med Stiftelsen Dypedalåsen - utbygging av sykehjemsplasser PS 34/08 Søknad om tilskudd til produksjon av dramaserien "HVALER" PS 35/08 Tertialrapport pr PS 36/08 Regnskap og årsmelding 2007 Meldinger og informasjon RS 1/08 Oppfølging av tilsyn knyttet til opplæringsloven kap 9a RS 2/08 Bekymringsmelding knyttet til reduksjon i budsjett mv.hvaler ungdomsskole RS 3/08 Bekymringsmelding knyttet til reduksjon i budsjett mv. Floren skole Sverre Johnsen Leder Rådmann PS 25/08 Godkjenning av protokoll for forrige møte Protokoll fra forrige møte enstemmig godkjent. Protokoll fra forrige møte enstemmig godkjent. PS 26/08 Interpellasjoner og spørsmål Hvaler FrP ved Wiggo Sørlien fremmet interpellasjon skriftlig til møte. Sak: Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune , Risiko- og sårbarhetsanalyse, (ROS) transport av skolebarn gjennom Hvalertunnelen. Interpellasjon fra Hvaler FrP ble endret til slik ordlyd og utvalgsleder Johnsen tillot UKPT votere over forslaget. 1. UKPT ber seksjon for opplæring og kultur påse at opplæring i bruk av skolebuss iverksettes fra skolestart 2008 (ref. pkt 3 i konklusjonen i ROS analysen). 2. UKPT ber kommunen drøfte med Borg Buss å hvordan sikkerheten i skolebusse best kan ivaretas og påpeke kravet om et sete pr barn er ufravikelig. Møteinnkalling side 2 av 12

3 3. UKPT ber UMT og Trafikksikkerhetsforumet følge opp og være pådriver for tiltakene i kommunestyrets vedtak. vedtatt. 1. UKPT ber seksjon for opplæring og kultur påse at opplæring i bruk av skolebuss iverksettes fra skolestart 2008 (ref. pkt 3 i konklusjonen i ROS analysen). 2. UKPT ber kommunen drøfte med Borg Buss å hvordan sikkerheten i skolebusse best kan ivaretas og påpeke kravet om et sete pr barn er ufravikelig. 3. UKPT ber UMT og Trafikksikkerhetsforumet følge opp og være pådriver for tiltakene i kommunestyrets vedtak. Spørsmål Leder Sverre Johnsen stilte spørsmål om hvorfor ikke Hvaler kommune deltok i Folkehelseprogrammet. Svar. Seksjonssjef Lars Larsen svarte at Hvaler kommune er invitert til å delta i programmet, men har ikke funnet ressurser til deltagelse. PS 27/08 Søknad om skjenkebevilling - Skjærgården Hvaler as 1. Søknaden datert fra restaurant avd. Spinnaker 2. etg for skjenking av øl/rusbrus under 4,76%, øl/rusbrus/vin under 22% vol. og brennevin over 22% vol. innvilges 2. Søknaden datert fra restaurant og uteservering i 1. etg. for skjenking av øl/rusbrus under 4,76%, øl/rusbrus/vin under 22% vol. og brennevin over 22% vol. innvilges 3. Bevillingsperioden er i utgangspunktet fra til Ved oppsigelse av leieavtalen opphører bevillingen. 4. Berit Gunnarsen ( ) og Marianne Gunnarsen ( ) godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen i avd. Spinnaker 2. etg med tilhørende terrasse ute. 5. Mariann Gunnarsen ( ) og Jan Gunnarsen ( ) godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for restauranten i 1. etg med tilhørende uteservering. 6. Det forutsettes at skjenking og servering til enhver tid innrettes etter de regler som følger av alkoholloven og bestemmelser vedtatt av Hvaler kommunestyre. Hvaler kommune, Rådmannens forslag vedtatt. 1. Søknaden datert fra restaurant avd. Spinnaker 2. etg for skjenking av øl/rusbrus under 4,76%, øl/rusbrus/vin under 22% vol. og brennevin over 22% vol. innvilges Møteinnkalling side 3 av 12

4 2. Søknaden datert fra restaurant og uteservering i 1. etg. for skjenking av øl/rusbrus under 4,76%, øl/rusbrus/vin under 22% vol. og brennevin over 22% vol. innvilges 3. Bevillingsperioden er i utgangspunktet fra til Ved oppsigelse av leieavtalen opphører bevillingen. 4. Berit Gunnarsen ( ) og Marianne Gunnarsen ( ) godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen i avd. Spinnaker 2. etg med tilhørende terrasse ute. 5. Mariann Gunnarsen ( ) og Jan Gunnarsen ( ) godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for restauranten i 1. etg med tilhørende uteservering. 6. Det forutsettes at skjenking og servering til enhver tid innrettes etter de regler som følger av alkoholloven og bestemmelser vedtatt av Hvaler kommunestyre. PS 28/08 Søknad om skjenkebevilling - Kulturproduksjoner 1. Skjenkevilling innvilges under forutsetning av at byggetillatelse er gitt og politiet i Hvaler godkjenner arrangementene. 2. Kulturproduksjoner ved Hans P -Thøgersen innvilges alminnelig skjenkebevilling for øl (over 2,5%vol. og under 4,5% vol.) og vin (over 4,7% og under 22% vol.) for i alt 10 dager i forbindelse med arrangementet Jeppe og en allsangkveld. Datoene for bevillingen er 14. juli, 15.juli, 16. Juli, 20. Juli, 23. Juli, 25. Juli og 26. Juli, 27 juli og 28. Juli. 3. Skjenketiden fra 19:00-23:00 innvilges. 4. Styrer og stedfortreder må innen arrangementene starter ha godkjent kunnskapsprøve iht. alkohollovens 1-7 c). 5. Bevillingen må utøves fra ordnede salgsboder innenfor arrangementstedet. Hvaler kommune, vedtatt. 1. Skjenkevilling innvilges under forutsetning av at byggetillatelse er gitt og politiet i Hvaler godkjenner arrangementene. 2. Kulturproduksjoner ved Hans P -Thøgersen innvilges alminnelig skjenkebevilling for øl (over 2,5%vol. og under 4,5% vol.) og vin (over 4,7% og under 22% vol.) for i alt 10 dager i forbindelse med arrangementet Jeppe og en allsangkveld. Datoene for bevillingen er 14. juli, 15.juli, 16. Juli, 20. Juli, 23. Juli, 25. Juli og 26. Juli, 27 juli og 28. Juli. 3. Skjenketiden fra 19:00-23:00 innvilges. 4. Styrer og stedfortreder må innen arrangementene starter ha godkjent kunnskapsprøve iht. alkohollovens 1-7 c). 5. Bevillingen må utøves fra ordnede salgsboder innenfor arrangementstedet. PS 29/08 Søknad om serveringsbevilling - Brattestø Havn og Båtservice 1. Søknaden fra Brattestø Havn- og Båtservice om skjenking av alkohol i gruppe 1 (under 4,7 % volum) med skjenketider fra 08:00 til 23:00 innvilges. 2. Henrik Helgesen godkjennes som styrer. Møteinnkalling side 4 av 12

5 3. Det forusettes at skjenking til enhver tid innrettes etter de regler som følger av alkoholloven og bestemmelser vedtatt av Hvaler kommune. Hvaler kommune, vedtatt. 1. Søknaden fra Brattestø Havn- og Båtservice om skjenking av alkohol i gruppe 1 (under 4,7 % volum) med skjenketider fra 08:00 til 23:00 innvilges. 2. Henrik Helgesen godkjennes som styrer. 3. Det forusettes at skjenking til enhver tid innrettes etter de regler som følger av alkoholloven og bestemmelser vedtatt av Hvaler kommune. PS 30/08 Fornying av skjenkebevilling - Restaurant Havkatten A/S 1. Søknaden mottatt fra Havkatten restaurant as, om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2, og 3 innvilges. Bevillingsperioden er fra til Pål Anders Arnesen og Anne Kleiven godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder. 3. Det forutsettes at skjenking og servering til enhver tid innrettes etter de regler som følger av alkoholloven og retningslinjer vedtatt av Hvaler kommune. Skjenketiden er begrenset til kl 02:00 alle dager. Hvaler kommune, vedtatt. 1. Søknaden mottatt fra Havkatten restaurant as, om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2, og 3 innvilges. Bevillingsperioden er fra til Pål Anders Arnesen og Anne Kleiven godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder. 3. Det forutsettes at skjenking og servering til enhver tid innrettes etter de regler som følger av alkoholloven og retningslinjer vedtatt av Hvaler kommune. Skjenketiden er begrenset til kl 02:00 alle dager. PS 31/08 Søknad om skjenkebevilling Cafe Bohem Garnberget Møteinnkalling side 5 av 12

6 1. Søknaden fra Café Bohem Garnberget om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (under 4.76% vol.), alkoholholdig drikk 2 (over 4,76% vol. og under 22% vol.) og brennevin (mellom 22%vol. og 60%vol.) innvilges. 2. Bevillingsperioden er fra til Ved oppsigelse av leiekontrakten endres bortfaller bevillingen. 3. Den omsøkte skjenketiden fra kl.12:00 til kl 24:00 for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 innvilges. Skjenketiden for alkoholholdig drikk i gruppe 3 settes til kl. 13:00 til kl. 24: Som styrer for skjenkestedet godkjennes Trine Metter Ryen ( ) og som stedfortreder godkjennes Christine Ryen ( ) 5. Det forutsettes at skjenking og servering til enhver tid innrettes etter de regler som følger av alkoholloven og bestemmelser vedtatt av Hvaler kommune. Hvaler kommune, vedtatt. 1. Søknaden fra Café Bohem Garnberget om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (under 4.76% vol.), alkoholholdig drikk 2 (over 4,76% vol. og under 22% vol.) og brennevin (mellom 22%vol. og 60%vol.) innvilges. 2. Bevillingsperioden er fra til Ved oppsigelse av leiekontrakten endres bortfaller bevillingen. 3. Den omsøkte skjenketiden fra kl.12:00 til kl 24:00 for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 innvilges. Skjenketiden for alkoholholdig drikk i gruppe 3 settes til kl. 13:00 til kl. 24: Som styrer for skjenkestedet godkjennes Trine Metter Ryen ( ) og som stedfortreder godkjennes Christine Ryen ( ) 5. Det forutsettes at skjenking og servering til enhver tid innrettes etter de regler som følger av alkoholloven og bestemmelser vedtatt av Hvaler kommune. PS 32/08 Fornyelse av salgsbevillinger - behandling er søknader 1. Samtlige av de 8 innsendte søknadene innvilges for salg av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4.76%vol. Bevillingsperioden er fra til Samtlige styrere og stedfortredere godkjennes. 3. Alle søkerne må forholde seg til salgstidene som er vedtatt i kommunestyre Det forutsettes at alle bevillingshavere innretter sin virksomhet på en slik måte at den til enhver tid er i samsvar med bestemmelsene i alkoholloven og kommunens retningslinjer. Hvaler kommune, vedtatt. Møteinnkalling side 6 av 12

7 1. Samtlige av de 8 innsendte søknadene innvilges for salg av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4.76%vol. Bevillingsperioden er fra til Samtlige styrere og stedfortredere godkjennes. 3. Alle søkerne må forholde seg til salgstidene som er vedtatt i kommunestyre Det forutsettes at alle bevillingshavere innretter sin virksomhet på en slik måte at den til enhver tid er i samsvar med bestemmelsene i alkoholloven og kommunens retningslinjer. PS 33/08 Samarbeid med Stiftelsen Dypedalåsen - utbygging av sykehjemsplasser Kommunestyret gir sin tilsutning til de vurderingene som en har formulert over, i avsnittet vurderinger. Med bakgrunn i dette gis en i oppdrag å drøfte følgende alternativer i prioritert rekkefølge med stiftelsen: 1. Någjeldende leieavtale, datert , mellom stiftelsen og kommunen avløses av en avtale om kjøp av samme eiendom. 2. Det inngås en revidert leieavtale mellom stiftelsen og kommunen, basert på prinsippene i någjeldende avtale, men som også gir kommunen rett til å bygge flere plasser i sykehjem i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Kommunen vil i et slikt tilfelle være byggherre og tiltakshaver. 3. Det inngås en revidert leieavtale mellom stiftelsen og kommunen, basert på prinsippene i någjeldende avtale, men hvor kommunen leier en utvidet bygningsmasse som følge et øket antall plasser i sykehjem i samsvar med det behovet som kommunen definerer. Stiftelsen vil i et slikt tilfelle være byggherre og tiltakshaver. Dersom dette alternativet skal foretrekkes må det for kommunen være åpenbart økonomisk fordelaktig, sammenlignet med andre alternativer. Kommunestyret tar til orientering at videre fremdrift med planlegging og prosjektering av nye plasser i sykehjem tilpasses arbeidet med å skaffe finansiering for utbygging og senere drift. Hvaler kommune, Behandling i Eldrerådet : Eldrerådet gir enstemmig tilslutning til ens forslag til vedtak. Vedtak i Eldrerådet : Eldrerådet gir enstemmig tilslutning til ens forslag til vedtak. Behandling i Formannskapet : Votering: ble enstemmig vedtatt. Møteinnkalling side 7 av 12

8 Uttalelse fra Formannskapet : Kommunestyret gir sin tilsutning til de vurderingene som en har formulert over, i avsnittet vurderinger. Med bakgrunn i dette gis en i oppdrag å drøfte følgende alternativer i prioritert rekkefølge med stiftelsen: 1. Någjeldende leieavtale, datert , mellom stiftelsen og kommunen avløses av en avtale om kjøp av samme eiendom. 2. Det inngås en revidert leieavtale mellom stiftelsen og kommunen, basert på prinsippene i någjeldende avtale, men som også gir kommunen rett til å bygge flere plasser i sykehjem i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Kommunen vil i et slikt tilfelle være byggherre og tiltakshaver. 3. Det inngås en revidert leieavtale mellom stiftelsen og kommunen, basert på prinsippene i någjeldende avtale, men hvor kommunen leier en utvidet bygningsmasse som følge et øket antall plasser i sykehjem i samsvar med det behovet som kommunen definerer. Stiftelsen vil i et slikt tilfelle være byggherre og tiltakshaver. Dersom dette alternativet skal foretrekkes må det for kommunen være åpenbart økonomisk fordelaktig, sammenlignet med andre alternativer. Kommunestyret tar til orientering at videre fremdrift med planlegging og prosjektering av nye plasser i sykehjem tilpasses arbeidet med å skaffe finansiering for utbygging og senere drift. enstemmig vedtatt. Kommunestyret gir sin tilsutning til de vurderingene som en har formulert over, i avsnittet vurderinger. Med bakgrunn i dette gis en i oppdrag å drøfte følgende alternativer i prioritert rekkefølge med stiftelsen: 1. Någjeldende leieavtale, datert , mellom stiftelsen og kommunen avløses av en avtale om kjøp av samme eiendom. 2. Det inngås en revidert leieavtale mellom stiftelsen og kommunen, basert på prinsippene i någjeldende avtale, men som også gir kommunen rett til å bygge flere plasser i sykehjem i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Kommunen vil i et slikt tilfelle være byggherre og tiltakshaver. 3. Det inngås en revidert leieavtale mellom stiftelsen og kommunen, basert på prinsippene i någjeldende avtale, men hvor kommunen leier en utvidet bygningsmasse som følge et øket antall plasser i sykehjem i samsvar med det behovet som kommunen definerer. Stiftelsen vil i et slikt tilfelle være byggherre og tiltakshaver. Dersom dette alternativet skal foretrekkes må det for kommunen være åpenbart økonomisk fordelaktig, sammenlignet med andre alternativer. Kommunestyret tar til orientering at videre fremdrift med planlegging og prosjektering av nye plasser i sykehjem tilpasses arbeidet med å skaffe finansiering for utbygging og senere drift. Møteinnkalling side 8 av 12

9 PS 34/08 Søknad om tilskudd til produksjon av dramaserien "HVALER" Hvaler kommune vedtar med bakgrunn i vedlagte søknad, datert , å bevilge kr i tilskudd til produksjonen av tv-dramaserien Hvaler. Det er en forutsetning for tilskuddet at en størst mulig del av opptakene og produksjonen av serien skjer i Nedre Glomma-regionen. Bevilgningen på kr dekkes ved bruk av disposisjonsfondet som pr var pålydende kr Hvaler kommune, Behandling i Formannskapet : AP og SV fremmet følgende tilleggsforslag til ens forslag: Hvaler kommunestyre forutsetter at Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, og Østfold fylkeskommune bevilger de summene som ligger i søknaden. Votering: med tilleggsforslag ble vedtatt mot 1 stemme. Lene Strøm (H) stemte mot. Innstilling fra Formannskapet : Hvaler kommune vedtar med bakgrunn i vedlagte søknad, datert , å bevilge kr i tilskudd til produksjonen av tv-dramaserien Hvaler. Det er en forutsetning for tilskuddet at en størst mulig del av opptakene og produksjonen av serien skjer i Nedre Glomma-regionen. Hvaler kommunestyre forutsetter at Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, og Østfold Fylkeskommune bevilger de summene som ligger i søknaden. Bevilgningen på kr dekkes ved bruk av disposisjonsfondet som pr var pålydende kr UKPT fremmer følgende tillegg til vedtak: Hvaler Kommunestyret forutsetter at Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune bevilger de samme summer som ligger i søknaden. Ved senere søknader av en slik art er det ønskelig å gi støtte som et underskuddsgaranti. Votering: Mot to stemmer( Lene Strøm H og Ann-Lise Pettersen FrP) Hvaler kommune vedtar med bakgrunn i vedlagte søknad, datert , å bevilge kr i tilskudd til produksjonen av tv-dramaserien Hvaler. Det er en forutsetning for tilskuddet at en størst mulig del av opptakene og produksjonen av serien skjer i Nedre Glomma-regionen. Bevilgningen på kr dekkes ved bruk av disposisjonsfondet som pr var pålydende kr Hvaler Kommunestyret forutsetter at Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune bevilger de samme summer som ligger i søknaden. Ved senere søknader av en slik art er det ønskelig å gi støtte som et underskuddsgaranti. Møteinnkalling side 9 av 12

10 PS 35/08 Tertialrapport pr Rådmannen foreslår at utvalget for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 2. Budsjettrammen for grunnskolen på kr fordeles med kr til Hvaler ungdomsskole, kr til Floren skole, kr til Åttekanten skole, mens kr overføres til administrasjonen. Rådmannen foreslår at eldrerådet gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at arbeidsmiljøutvalget gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 2. Frie inntekter omfordeles med at skatteanslaget nedjusteres med 2 mill kroner fra 80,4 til 78,4 mill kr, mens rammetilskuddet oppjusteres tilsvarende fra 39,3 til 41,3 mill kr. 3. Nytt investeringstiltak offentlig brygge på Skjærhalden på kr dekkes med låneopptak, og økt investeringsbehov for Kornmagasinet på kr dekkes også med låneopptak. 4. Avsetning til bruk for et ev merforbruk i driftsresultatet for 2007, på 4,5 mill kroner foreslås budsjettjusteres slik: - Kr til økte kapitalutgifter for investeringstiltakene Kornmagasinet og ny offentlig brygge på Skjærhalden. - Kr tilbakeføring av vedtatt bruk av disposisjonsfondet. - Resterende kr , siden 0,8 mil kroner er foreslått benyttet av denne avsetningen i sak om regnskap og årsmelding for 2007, foreslås avsatt til disposisjonsfondet. 5. Flytting av budsjettramme for Kornmagasinet også 6. Nettobudsjettet til PP-tjenesten på kroner , flyttes fra seksjon Helse og sosials budsjettramme som nedjusteres fra kroner til kroner. Seksjon Opplæring og kulturs budsjettramme oppjusteres tilsvarende fra kroner til kroner. 7. Nettobudsjettet til Kornmagasinet på kroner , flyttes fra seksjon Miljø og teknikks budsjettramme som nedjusteres fra kroner til kroner. Seksjon Opplæring og kulturs budsjettramme oppjusteres tilsvarende fra kroner til kroner. Hvaler kommune, Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Møteinnkalling side 10 av 12

11 Votering: Saken ble enstemmig utsatt Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : Saken utsettes enstemmig vedtatt. Carl Erik Madsen fremmet følgende protokolltilførsel og leder Johnsen tillot votering over forslaget; Hvaler arbeiderparti er uenig i størrelsen i budsjett 2008 for Hvaler skolene og er bekymret for den videre utvikling. Protokolltilførselen fikk tre stemmer (Madsen, Baltzersen, Pedersen) Votering:Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 2. Budsjettrammen for grunnskolen på kr fordeles med kr til Hvaler ungdomsskole, kr til Floren skole, kr til Åttekanten skole, mens kr overføres til administrasjonen. PS 36/08 Regnskap og årsmelding Årsmelding for 2007 tas til etterretning. 2. Regnskap for 2007 godkjennes. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet dekkes inn ved et låneopptak på kr ,-. 4. Økte kapitalutgifter som en følge av pkt 3, kr dekkes ved å redusere avsetning til tidligere års merforbruk med tilsvarende beløp. 5. Årsrapport 2007 for skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering. Hvaler kommune, enstemmig vedtatt. Leder tillot følgende protokolltilførsel fra Wiggo Sørlien: Hvaler FRP ønsker presisere at det er bygd kunstgressbane i regi av Hvaler Idrettslag. Votering for protokolltilførselen: 6 stemmer for, en mot (Carl E. Madsen AP) Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 1. Årsmelding for 2007 tas til etterretning. 2. Regnskap for 2007 godkjennes. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet dekkes inn ved et låneopptak på kr ,-. Møteinnkalling side 11 av 12

12 4. Økte kapitalutgifter som en følge av pkt 3, kr dekkes ved å redusere avsetning til tidligere års merforbruk med tilsvarende beløp. 5. Årsrapport 2007 for skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering. Hvaler FRP ønsker presisere at det er bygd kunstgressbane i regi av Hvaler Idrettslag. Meldinger og informasjon RS 1/08 Oppfølging av tilsyn knyttet til opplæringsloven kap 9a RS 2/08 Bekymringsmelding knyttet til reduksjon i budsjett mv.hvaler ungdomsskole RS 3/08 Bekymringsmelding knyttet til reduksjon i budsjett mv. Floren skole Møteinnkalling side 12 av 12