Ny prioritering med ny regjering. v/per Sandberg 1. nestleder og stortingsrepresentant Fremskrittspartiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny prioritering med ny regjering. v/per Sandberg 1. nestleder og stortingsrepresentant Fremskrittspartiet"

Transkript

1 Ny prioritering med ny regjering v/per Sandberg 1. nestleder og stortingsrepresentant Fremskrittspartiet

2 Hvor mange nivåer har Norge? Eksempel Oppegård kommune: Inngår i Akershus fylke Follorådet Konfliktrådet Oslo-Akershus Tollregion Oslo-Akershus Helseregion Sør-Øst Innovasjon Norge region Oslo-Akershus- Østfold Samarbeidsalliansen Osloregionen Statens vegvesen Region Øst Follo politidistrikt Borgarting lagdømme/indre Follo herredsrett Borg bispedømme/follo prosti. Oppegård kommune

3 Hvordan hvitvaske oljepenger Statkraft skal styrkes med x mrd. kroner. To måter: X mrd. kr overføres direkte Formueomplassering Oljefondet Statkraft X mrd. erstatter lavere utbytte for å unngå budsjett kutt (oljepengebruk) Statsbudsjettet X mrd. kr lavere utbytte

4 Statoilaksjer Over 19 mrd. kr brukt til å kjøpe Statoil aksjer «Midt i finanskrisen har Jens brukt over 19 milliarder kroner på å kjøpe aksjer i StatoilHydro, og tapt stort»

5 DNB-aksjer

6 Akeraksjer Som næringsminister inngikk Dag Terje Andersen avtalen om statens kjøp av Akeraksjer i juni Andersen ble også kritisert for ikke å ha søkt faglig rådgivning før han avtalte å betale nær 5 mrd. kroner for aksjer i Aker Kværner (nå Aker Solutions).

7 Enda flere aksjer, eller litt høyere investeringer i samferdsel?

8 Vei en løpende utgift? «Investeringer i et slikt hovedveisystem vil ifølge beregninger gi 3,49 kroner igjen for hver krone som investeres.» Adnan Rahman til Aftenposten den 22. mai 2012

9 For hver krone som investeres i Oslotrafikken får man igjen 2,43 kroner Utvidet E18 vestover. Fornebubane. Oppgradering trikk og T- bane. For hver krone som investeres i Oslo-trafikken får man igjen 2,43 kroner. - Dette er den mest lønnsomme investeringen Norge gjør på fastlandet, sier Erling Sæther, direktør for NHO Logistikk og transport html

10 Albania er bedre på motorvei Ifølge analyseselskapet Rambøll passerte Albania Norge på gjennomsnittshastighet mellom de største byene i For tre år siden tok det åtte timer å kjøre fra Pristina i Kosovo til Tirana i Albania, men nå tar turen to og en halv time. En ny motorvei mellom Tirana og Elbasan vil kutte kjøretiden fra én time og 20 minutter til bare 18 minutter. Albania bruker nå 10% av BNP på infrastruktur. Hvis Norge hadde gjort det samme, hadde vi fullfinansiert et nasjonalt motorveinett på ett år. Da Albania reduserte den flate skatten fra 20 til 10 prosent, doblet de skatteinntektene.

11 Polen viser hva som er mulig

12 Norge har satset tidligere Bergensbanen kostet like mye som et helt statsbudsjett da den ble bygd, dvs. 52,5 millioner kroner*. I dag ville et komplett motorveinett kostet under et fjerdedels statsbudsjett. *http://www.nrk.no/kanal/nrk_gull/

13 Hva lovet man allerede i 1962? Samferdsels minister Trygve Bratteli (Ap) foreslo i 1962 en ambisiøs plan med 785 km firefelts motorvei i Sør-Norge innen 1980**. Planen ble dessverre ikke gjennomført.

14 Finansministeren ville bruke mer på samferdsel i 2008 Tiden er derfor overmoden for å tenke nytt når det gjelder samfunnets behov for investeringer i infrastruktur Investeringer må kunne avskrives/avdras over sin levetid, og finansiering i nødvendig utstrekning suppleres med låneopptak enten ved statlig medvirkning eller i markedet. Uansett kan investeringer i vital infrastruktur ikke hele tiden være taperen. Det er jo dessuten realkapital og ikke forbruk.

15 Denne veien vil ta 32 år å planlegge Planleggingen av E18 gjennom Vestfold startet da Bobbysocks vant Grand Prix. Veien er ferdig i

16 En ny rapport bestilt av NHO sier at E39 Kristiansand- Stavanger bør bli firefelts («Kartlegging av trafikkprognosenes treffsikkerhet», Oslo Economics nr )

17 Veistandard og trafikksikkerhet «75 procent av dödsfallen hade sannolikt kunnat undvikas om vägtransportsystemet varit så förlåtande som Nollvisionens förutsätter.» (Pressemelding fra Trygg Trafikks svenske søsterorganisasjon NTF, 7. januar 2008). «Vägens bristande säkerhetsstandard visade sig orsaka 72 procent av dödsfallen, medan 53 procent berodde på brister i bilens säkerhetsstandard och 42 procent på förarens regelbrott.» (Pressemelding fra Folksam, 10. januar 2007). «38 prosent av alle trafikkdrepte i 2008 mistet livet i en utforkjøringsulykke. 33 prosent var innblandet i en møteulykke. 12 prosent av de drepte var fotgjengere.» (Pressemelding fra Statens vegvesen, 23. november 2009).

18 Regionreformen Regjeringen overførte over km med riksvei til fylkene, dvs. 60% av riksveinettet. Forfallet på veinettet som ble fylkenes ansvar ble den gang estimert til 25 og 27,5 mrd. kroner*. Tidl. riksvei 569 ved Moland *Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken gjengitt i Aftenposten 26. mars 2009

19 Veietterslep kan koste 75 milliarder «Kartleggingen viser at det vil koste om lag mrd kroner å fjerne forfallet på fylkesvegnettet.» FrP mener at kommunene og staten bør overta ansvaret for dagens fylkesveier, istedenfor at dårlige vedlikeholdte riksveier overføres fra staten til fylkene.

20 Statsbudsjettet 2013 Mens regjeringen i 2013 bare vil bruke 6,75 milliarder kroner av statsbudsjettet til å investere i riksveiene, skal bompengeselskapene i 2013 finansiere nye riksveier for 9,25 milliarder kroner. Bare 15 kilometer ny firefeltsvei vil regjeringen åpne i 2013.

21 Bør vei og jernbane Hva gjør Statnett? Hva gjør Avinor? reorganiseres? Kan man se for seg andre infrastrukturselskaper som: Planlegger mer langsiktig, Har mer rasjonelle prosjekter Kan lokke utenlandsk entreprenørkapasitet til Norge

22 Avgifter Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Engangsavgift Årsavgift Vektårsavgift Omregistreringsavgift Veibruksavgift på bensin Veibruksavgift på autodiesel Avgift på smøreolje* CO 2 -avgift* Sum bilavgifter

23 Hvor mye av avgiftene går til vei? 55 mrd. i bil- og drivstoffavgifter (2013 estimat) 17,8 mrd. kroner til Statens vegvesen i Statsbudsjettet for Prop. 1 LS ( ) Skatter, avgifter og toll: «Engangsavgiftens hovedmål er å skaffe staten inntekter»

24 Regjeringens skatteløfte «Skattenivået fra 2004 skal ligge fast»

25 Ekstern finansiering År Riksvei Fylkesvei (inkl. SUM Oslo) * Prognose Anslag

26 Lyntogutredningen Prislapp 900 mrd. kroner. Dette tilsvarer kroner per innbygger eller en ¼ av oljefondet. Samfunnsøkonomien er negativ for alle strekningene Det tar noe sånt som 60 år før byggingen av høyhastighetstog blir klimanøytralt.

27 Norge uegnet for lyntog Kina Norge På lyntogstrekningen Shanghai-Beijing bor det over 20 mill. mennesker i hver ende av traseen, og man regner med 80 millioner passasjerer i året. Prislappen for å få bygd ut strekningen er omtrent den samme som prisen for lyntogtrase Oslo-Bergen.

28 Takker for meg