1 Driftsutgifter, nedsettes med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Driftsutgifter, nedsettes med"

Transkript

1 Vedtak 412 I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Utgifter: 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Regjeringsadvokaten: 1 Driftsutgifter, nedsettes med 3 fra kr til kr Stortinget: 1 Driftsutgifter, nedsettes med 18 fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 4 fra kr 15 til kr Finansdepartementet: 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med fra kr til kr Finanstilsynet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 330 fra kr til kr Direktoratet for økonomistyring: 1 Driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Skatteetaten: 1 Driftsutgifter, nedsettes med 1 fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 15 fra kr til kr Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med 11 fra kr til kr Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, nedsettes med 3 fra kr til kr Kompensasjon for merverdiavgift: 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med 800 fra kr til kr Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, forhøyes med 20 fra kr til kr 1 910

2 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift: 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med 100 fra kr til kr Statsgjeld, renter mv.: (NY) 88 Renter og provisjon mv. på utenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, bevilges med Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med 205 fra kr til kr Statsgjeld, avdrag og innløsning: (NY) 98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, bevilges med 2309 Tilfeldige utgifter: Driftsutgifter, nedsettes med fra kr til kr Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet: 1 Driftsutgifter, nedsettes med fra kr til kr Statens pensjonsfond utland: 50 Overføring til fondet, nedsettes med fra kr til kr Inntekter: 4600 Finansdepartementet: 2 Diverse refusjoner, forhøyes med fra kr 698 til kr Direktoratet for økonomistyring: 1 Økonomitjenester, forhøyes med fra kr 72 til kr Skatteetaten: 1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med 5 fra kr 66 til kr 61 5 Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med 3 fra kr 47 til kr Bøter, inndragninger mv., nedsettes med 55 fra kr til kr Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes med 27 fra kr 248 til kr 275

3 89 Overtredelsesgebyr, nedsettes med 2 fra kr 13 til kr Tilfeldige inntekter: 29 Ymse, forhøyes med 250 fra kr 250 til kr Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift: 30 Avskrivninger, forhøyes med 800 fra kr til kr Skatter på formue og inntekt: 70 Trinnskatt, formuesskatt mv., nedsettes med 36 fra kr til kr Fellesskatt, nedsettes med fra kr til kr Avgift av arv og gaver: (NY) 70 Avgift, bevilges med Skatt og avgift på utvinning av petroleum: 71 Ordinær skatt på formue og inntekt, nedsettes med fra kr til kr Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med fra kr til kr Arealavgift mv., nedsettes med 100 fra kr til kr Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen: CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, 70 nedsettes med 400 fra kr til kr Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen: 70 Avgift, nedsettes med 4 fra kr 5 til kr Tollinntekter: 70 Toll, forhøyes med 50 fra kr til kr Auksjonsinntekter fra tollkvoter, nedsettes med 77 fra kr 260 til kr Merverdiavgift: 70 Merverdiavgift, forhøyes med 3 240

4 fra kr til kr Avgift på alkohol: 70 Avgift på alkohol, forhøyes med 500 fra kr 13 til kr Avgift på tobakkvarer mv.: 70 Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med 300 fra kr til kr Avgift på motorvogner mv.: 71 Engangsavgift, nedsettes med 500 fra kr til kr Årsavgift, nedsettes med 150 fra kr til kr Vektårsavgift, nedsettes med 24 fra kr 368 til kr Omregistreringsavgift, nedsettes med 50 fra kr til kr Veibruksavgift på drivstoff: 70 Veibruksavgift på bensin, nedsettes med 100 fra kr til kr Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med fra kr til kr Avgift på elektrisk kraft: 70 Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med 380 fra kr til kr Avgift på mineralolje mv.: 70 Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med 150 fra kr til kr 2 71 Avgift på smøreolje mv., nedsettes med 3 fra kr 114 til kr Miljøavgift på mineralske produkter mv.: 70 CO2-avgift, nedsettes med 400 fra kr til kr Svovelavgift, nedsettes med 43 fra kr 49 til kr Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier: 70 Trikloreten (TRI), forhøyes med 8 fra kr 1 til kr 9 71 Tetrakloreten (PER), forhøyes med 1

5 fra kr 1 til kr Miljøavgift på visse klimagasser: Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), nedsettes med fra kr 451 til kr Avgift på utslipp av NOX: 70 Avgift på utslipp av NOX, forhøyes med 8 fra kr 57 til kr Avgifter knyttet til mineralvirksomhet: 71 Årsavgift knyttet til mineraler, nedsettes med 500 fra kr 3 til kr Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.: 70 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., forhøyes med 10 fra kr til kr Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.: 70 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., forhøyes med 30 fra kr til kr Avgift på sukker mv.: 70 Avgift på sukker mv., nedsettes med 22 fra kr 230 til kr Avgift på drikkevareemballasje: 70 Grunnavgift på engangsemballasje, forhøyes med 90 fra kr til kr Miljøavgift på kartong, forhøyes med 6 fra kr 50 til kr Miljøavgift på plast, forhøyes med 6 fra kr 35 til kr Miljøavgift på metall, forhøyes med 5 fra kr 3 til kr 8 74 Miljøavgift på glass, forhøyes med 12 fra kr 90 til kr Flypassasjeravgift: 70 Flypassasjeravgift, forhøyes med 55 fra kr 785 til kr Dokumentavgift: 70 Dokumentavgift, nedsettes med 450 fra kr til kr Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser: 70 Avgift på frekvenser mv., forhøyes med fra kr til kr

6 5584 Andre avgifter: (NY) 70 Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter, bevilges med Renter av statens kapital i statens forretningsdrift: 80 Renter av statens faste kapital, nedsettes med 100 fra kr til kr Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer: 80 Av statskassens foliokonto i Norges Bank, nedsettes med fra kr til kr Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank: 85 Utbytte, forhøyes med fra kr til kr Folketrygdens inntekter: 71 Trygdeavgift, nedsettes med 634 fra kr til kr Arbeidsgiveravgift, nedsettes med fra kr til kr Statens pensjonsfond utland: Overføring fra fondet, forhøyes med fra kr til kr Statslånemidler: Lån, forhøyes med fra kr til kr Vedtak 413 Stortinget samtykker i at folketrygdens finansieringsbehov for 2016 dekkes ved statstilskudd. Vedtak 414 Bestillingsfullmakt Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2016 eller 2017 kan bestille sikkerhetskjøretøy til bruk for regjeringens medlemmer for inntil 6 mill. kroner. Utgiftene kommer i tillegg til gitt bevilgningsnivå under kap. 21 Statsrådet post 1 Driftsutgifter. Vedtak 415 Fullmakt til korreksjon i statsregnskapet

7 Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2016 kan kreditere Tolletatens mellomværende med statskassen i statsregnskapet og debitere konto for forskyvning i balansen med kroner.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Ny saldering av statsbudsjettet 2013

Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Prop. 29 S (2013-2014), Innst. 100 S (2013-2014) Tilhører sak Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Vedtak 339 I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Detaljer

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Vedtak 430 I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000 fra kr 161 449 000 til kr 163 549 000 41 Stortinget:

Detaljer

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med Vedtak 365 I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 770 000 fra kr 158 700 000 til kr 161 470 000 24 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og Tolletaten årsregnskap 2015 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Toll-

Detaljer

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Toll- og avgiftsetaten 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift

Detaljer

Innst. 100 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Prop. 29 S ( )

Innst. 100 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Prop. 29 S ( ) Innst. 100 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 29 S (2013 2014) Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2013 Til Stortinget 1. Innledning 1.1

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering,

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftska pittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Vedlegg 4 Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Tolletaten 01 Driftsutgifter

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner fm 3294 Kirkelig administrasjon (jf. kap. 294) 1 Inntekter ved oppdrag 3 239 - - -3 239 0 2 Salgsinntekter m.v. 1 532 - - -1 532 0 4 Refusjoner 2 269 - - -2 269 0 54 Overføringer fra Opplysningsvesenets

Detaljer

Innst. 150 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Gjennomføring av budsjettpolitikken. Prop.

Innst. 150 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Gjennomføring av budsjettpolitikken. Prop. Innst. 150 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 34 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet 2015 Til Stortinget 1. Gjennomføring av budsjettpolitikken

Detaljer

Foreløpig utgave. Prop. 28 S. Ny saldering av statsbudsjettet ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Foreløpig utgave. Prop. 28 S. Ny saldering av statsbudsjettet ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Prop. 28 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Ny saldering av statsbudsjettet 2017 () Finansdepartementet Prop. 28 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Ny saldering av statsbudsjettet 2016

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Ny saldering av statsbudsjettet 2016 Prop. 34 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 2 Prop. 34 S 2016 2017 Innhold 1 Gjennomføring av budsjettpolitikken... 5 1.1 Hovedtall i budsjettet... 5 1.2 Utviklingen

Detaljer

Skriftlig spørsmål nr. 438 fra Eigil Knutsen om avgiftsendringer

Skriftlig spørsmål nr. 438 fra Eigil Knutsen om avgiftsendringer Finansministeren Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 17/4954-11.12.2017 Skriftlig spørsmål nr. 438 fra Eigil Knutsen om avgiftsendringer Jeg viser til brev av

Detaljer

Finansministeren. Deres ref Vår ref Dato 17/

Finansministeren. Deres ref Vår ref Dato 17/ Finansministeren Stortingets presidentskap Karl Johansgt 22 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 17/1414-27.03.2017 Svar på spørsmål 861 fra Marianne Marthinsen Jeg viser til spørsmål nr. 861 fra representanten

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. St.prp. nr. 31 ( ) Ny saldering av statsbudsjettet 2006

Arbeids- og sosialdepartementet. St.prp. nr. 31 ( ) Ny saldering av statsbudsjettet 2006 Arbeids- og sosialdepartementet St.prp. 31 (2006 2007) Innhold 1 Gjennomføring av budsjettpolitikken.............. 5 1.1 Hovedtrekk i budsjettpolitikken.... 5 1.2 Utviklingen fra regnskap 2005 til anslag

Detaljer

Prop. 42 S. Ny saldering av statsbudsjettet Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ( )

Prop. 42 S. Ny saldering av statsbudsjettet Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ( ) Prop. 42 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 42 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 2 Prop. 42 S 2012 2013 Innhold 1 Gjennomføring

Detaljer

Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Skriftlig spørsmål nr. 858 fra Sigbjørn Gjelsvik om avgifter

Skriftlig spørsmål nr. 858 fra Sigbjørn Gjelsvik om avgifter Finansministeren Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/523-12.02.2018 Skriftlig spørsmål nr. 858 fra Sigbjørn Gjelsvik om avgifter Jeg viser til brev av 5.

Detaljer

Høyesterett. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr.

Høyesterett. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Prop. 29 S. Ny saldering av statsbudsjettet Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ( )

Prop. 29 S. Ny saldering av statsbudsjettet Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ( ) Prop. 29 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 29 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Gjennomføring av budsjettpolitikken...

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering 2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Statsministerens kontor 01 Driftsutgifter

Detaljer

MODAG/KVARTS- kontoplan basisår 2011

MODAG/KVARTS- kontoplan basisår 2011 MODAG/KVARTS- kontoplan basisår 2011 Aggregeringsliste som viser sammenheng fra KNR, GRL og NR. LMDGAVG Liste over avgifter og subsidier etter art AVG = PX VX PV VV SPX SVX SPV Her er MDG = NR = GRL =

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+

1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+ For importører og eksportører av varer er det viktig å holde seg oppdatert på regelendringer innenfor tollovgivningen. I dette nyhetsbrevet har vi samlet noen av de sakene som har rørt seg siden sist:

Detaljer

Innst. S. nr. 85. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. S. nr. 85. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. S. nr. 85 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 31 (2006-2007), St.prp. nr. 16 (2006-2007) kap. 5545, 5571 og 5651, og St.prp. nr. 26 (2006-2007) kap. 571, 572, 3571

Detaljer

Prop. 1 S ( ), Prop. 1 S Tillegg 3 ( ) og Prop. 17 S ( )

Prop. 1 S ( ), Prop. 1 S Tillegg 3 ( ) og Prop. 17 S ( ) Innst. 5 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 S (2014 2015), Prop. 1 S Tillegg 3 (2014 2015) og Prop. 17 S (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Prop. 34 S. Ny saldering av statsbudsjettet Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ( )

Prop. 34 S. Ny saldering av statsbudsjettet Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ( ) Prop. 34 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 2 Prop. 34 S 2015 2016 Innhold 1 Gjennomføring av budsjettpolitikken... 5 1.1 Hovedtall i budsjettet... 5 1.2 Utviklingen

Detaljer

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Oppstilling av bevilgningsrapportering 2017 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2017 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 A,B 123 059 000

Detaljer

Vederlagsjustering som følge av avgiftsendringer. Professor dr juris Lasse Simonsen

Vederlagsjustering som følge av avgiftsendringer. Professor dr juris Lasse Simonsen Vederlagsjustering som følge av avgiftsendringer Professor dr juris 1 Innledning Problemstillingen: Eks økning av dieselavgiften med 52 øre per liter Endring Hvem skal belastes for endring av avgifter

Detaljer

Myndighetenes bidrag til miljøriktige valg

Myndighetenes bidrag til miljøriktige valg Myndighetenes bidrag til miljøriktige valg Statssekretær Henriette Westhrin Norden i Fokus 15. februar 2008 Miljøriktige valg myndighetenes rolle Miljøriktige valg krever mye informasjon. Hva er miljøgevinsten

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Innst. S. nr. 65. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. St.prp. nr. 29 ( )

Innst. S. nr. 65. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. St.prp. nr. 29 ( ) Innst. S. nr. 65 (-2006) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 29 (-2006) Innstilling fra finanskomiteen om nysaldering av statset medregnet folketrygden Til Stortinget 1. INNLEDNING

Detaljer

Inntekter mars 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter mars 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter mars 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Innst. S. nr. 75. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. S. nr. 75. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. S. nr. 75 (2004 2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 31 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004 INNHOLD

Detaljer

Toll og særavgifter Nyhetsbrev

Toll og særavgifter Nyhetsbrev Toll og særavgifter Nyhetsbrev Januar 2014 Tollmyndighetene har vært svært aktive den siste tiden, og både importører/eksportører av varer og særavgiftspliktige har en del nytt å sette seg inn i. I dette

Detaljer

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Mars 2014. Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen Avgiftsteknisk driftsseksjon

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Mars 2014. Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen Avgiftsteknisk driftsseksjon Veileder for bruk av koder ved fastsettelse av særavgifter Mars 2014 Toll- og avgiftsdirektoratet Avgiftsteknisk driftsseksjon Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 2 AVGIFTSTYPEKODE...3 3 AVGIFTSGRUPPEKODE...3

Detaljer

Innst. 124 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Gjennomføring av budsjettpolitikken

Innst. 124 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Gjennomføring av budsjettpolitikken Innst. 124 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 36 S (2014 2015) og Prop. 41 S (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2014 Til Stortinget

Detaljer

Inntekter april 2015 Inntekter under departementene

Inntekter april 2015 Inntekter under departementene Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten: 01 Erstatning for utgifter i rettssaker 14 400 9 709-4 691 0001

Detaljer

Mal for bevilgningsrapportering og artskontorapportering med noter

Mal for bevilgningsrapportering og artskontorapportering med noter Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2017 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2017 Merutgift (-) og mindreutgift 1810 Oljedirektoratet 01 Driftsutgifter

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Finansdepartementet Ot.prp. nr. 79 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2007, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Budsjett 2001 nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Statsbudsjettets og Statens petroleumsfonds inntekter og utgifter eksl. lånetransaksjoner (Milliarder kroner)

Detaljer

Innst. 5 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 5 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 5 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 S (2013 2014), Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 24 S (2013 2014) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Inntekter januar 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 29. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter januar 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 29. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter januar 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 29 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 150 0-150 0001 Sum kap 3021 150 0-150 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Tabell 1.1 Statsbudsjettets og Statens petroleumsfonds inntekter og utgifter eksklusive lånetransaksjoner i 1998 (mill. kroner)

Tabell 1.1 Statsbudsjettets og Statens petroleumsfonds inntekter og utgifter eksklusive lånetransaksjoner i 1998 (mill. kroner) Innst. S. nr. 74. (1998-99) Innstilling frå finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet medrekna folketrygda 1998. St.prp. nr. 30 (1998-99). Til Stortinget. 1. INNLEIING Proposisjonen om ny saldering

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

Budsjett 2006. nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser

Budsjett 2006. nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Budsjett 2006 nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond - Utland utenom lånetransaksjoner i 2005 og 2006 (Milliarder

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-10/ /5839 C TS/ISa Dette rundskriv omhandler frister og krav til rapportering til statsregnskapet for 2007.

Nr. Vår ref Dato R-10/ /5839 C TS/ISa Dette rundskriv omhandler frister og krav til rapportering til statsregnskapet for 2007. Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-10/2006 06/5839 C TS/ISa 05.12.2006 Rapportering til statsregnskapet for 2007 Dette rundskriv omhandler frister og krav til rapportering

Detaljer

St.prp. nr. 31 ( ) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

St.prp. nr. 31 ( ) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004 St.prp. nr. 3 (2425) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 24 Innhold Gjennomføringen av Vedlegg budsjettpolitikken... 5 av utgifter, vedtatt eller. Hovedtrekk i budsjettpolitikken...

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Budsjett 2011. Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser

Budsjett 2011. Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Budsjett 2011 Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens petroleumsfond utenom lånetransaksjoner i 2010 og 2011 (Millioner

Detaljer

Prop. 45 S. Ny saldering av statsbudsjettet Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ( )

Prop. 45 S. Ny saldering av statsbudsjettet Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) ( ) Prop. 45 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 2 Prop. 45 S 2011 2012 Innhold 1 Gjennomføring av budsjettpolitikken... 5 1.1 Hovedtrekk i budsjettpolitikken... 5 1.2 Utviklingen

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ) Tillegg til budsjettinnstilling nr. 1 til Stortinget fra finanskomiteen

Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ) Tillegg til budsjettinnstilling nr. 1 til Stortinget fra finanskomiteen Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002 2003) Tillegg til budsjettinnstilling nr. 1 til Stortinget fra finanskomiteen Budsjett-innst. S. nr. 1 (2002-2003), jf. St.meld. nr. 1 (2002-2003), St.prp.

Detaljer

Vedlegg 3. Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post

Vedlegg 3. Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2017 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2017 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Tolletaten 01 Driftsutgifter A, B

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Prop. 22 S (2018 2019) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 23. november

Detaljer

xx 3061 Høyesterett: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum xx

xx 3061 Høyesterett: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum xx Inntekter januar 2012 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 30 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0021 Statsrådet 01 Driftsutgifter B 529

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 LS (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 2 Prop. 1 LS 2012 2013 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken......................

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-8/ /5332 C TS/GFE

Nr. Vår ref Dato R-8/ /5332 C TS/GFE Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-8/2007 07/5332 C TS/GFE 07.12.2007 Rapportering til statsregnskapet for 2008 Dette rundskriv omhandler frister og krav til

Detaljer

Utenriksdepartementet. Inntekter mars 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr.

Utenriksdepartementet. Inntekter mars 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Inntekter mars 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 160 160 0016 Sum kap 3020

Detaljer

Vedlegg 3 Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling

Vedlegg 3 Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Tolletaten 01 Driftsutgifter A, B

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014 Prop. 1 LS (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken.....................

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (20052006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Innhold Omtalt side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2006... 7 1.1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget... 7 1.2 Oppfølging av skattereformen...

Detaljer

Innst. 162 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Prop. 42 S ( )

Innst. 162 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Prop. 42 S ( ) Innst. 162 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 42 S (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2012 Til Stortinget 1. Innledning 1.1

Detaljer

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014)

Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innst. 3 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra finanskomiteen

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 31 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Innst. 3 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2016

Innst. 3 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2016 Innst. 3 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2015 2016), Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 121 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2002 2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2002 2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 St.prp. nr. 1 (2002 2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Innhold Omtalt side 1. Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2003... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Kort om skatte- og avgiftsopplegget for 2003...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Å rsregnskap 2015 for Årbeids- og sosialdepartementet

Å rsregnskap 2015 for Årbeids- og sosialdepartementet Å rsregnskap 2015 for Årbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2015 Virksomhetens formål Departementet har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk,

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Budsjett 2008 nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond utenom lånetransaksjoner i 2007 og 2008 (Millioner kroner)

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Innhold Omtalt side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2004... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Kort om skatte- og avgiftsopplegget for 2004...

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift

Oppstilling av bevilgningsrapportering Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift 0741 Driftsutgifter 01 A+B 201 749 000 215 162 436-13

Detaljer

Vedtak 72. På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner. Utgifter. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon

Vedtak 72. På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner. Utgifter. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon Vedtak 72 På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter 679 621 000 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

Detaljer

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljøverndepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet St.prp. nr. 15 (2008 2009) Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljøverndepartementet Tilråding fra Miljøverndepartementet av 14. november 2008, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Budsjett 2007 nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens petroleumsfond utenom lånetransaksjoner i 2006 og 2007 (Milliarder

Detaljer

Rapport kjørt:

Rapport kjørt: Virksomhet: JA - Generaladvokaten Rapport kjørt: 18.01.2019 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2018 Merutgift (-)

Detaljer

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Budsjett 2010 nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond utenom lånetransaksjoner i 2009 og 2010 (Millioner kroner)

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak ( ) FOR BUDSJETTERMINEN 2000

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak ( ) FOR BUDSJETTERMINEN 2000 St.prp. nr. 1 (1999 2000) FOR BUDSJETTERMINEN 2000 2 St.prp. nr. 1 1999 2000 1999 2000 St.prp. nr. 1 3 Innhold Omtalt side 1 Hovedtrekkene i forslaget 2000... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Skatteopplegget...

Detaljer

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 Prop. 59 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 54 ( )

St.prp. nr. 54 ( ) St.prp. nr. 54 (2000-2001) Om endringer på statsbudsjettet for 2001 i forbindelse overføring av ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunalog regionaldepartementet til Arbeidsog administrasjonsdepartementet

Detaljer

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Oktober Regionavdelingen Skattedirektoratet

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Oktober Regionavdelingen Skattedirektoratet Veileder for bruk av koder ved fastsettelse av særavgifter Oktober 2016 Regionavdelingen Skattedirektoratet Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 AVGIFTSTYPEKODE... 3 3 AVGIFTSGRUPPEKODE... 3 4 TILLEGGSKODE...

Detaljer

Olje og energidepartementet

Olje og energidepartementet 2017 Olje og energidepartementet 1 Ledelseskommentar 1.1 Formål Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Departementet har i 2017 hatt ansvaret

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Budsjett 2009 nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond utenom lånetransaksjoner i 2008 og 2009 (Millioner kroner)

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Innhold Omtalt side Utkast til vedtak side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2007... 7 1.1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget... 7

Detaljer

Innst. 3 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017

Innst. 3 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017 Innst. 3 S (2016 2017) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2016 2017) og Prop. 1 S (2016 2017) Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Bevilgningsrapportering med noter

Bevilgningsrapportering med noter Bevilgningsrapportering med noter Prinsippnote for bevilgningsrapporteringen Bakgrunn Årsregnskapet for Konverteringsfondet er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser

Detaljer