Vekst, velstand og økonomisk politikk. Den samme formelen brukes igjen og igjen. Perspektivmeldingen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13.03.2013. Vekst, velstand og økonomisk politikk. Den samme formelen brukes igjen og igjen. Perspektivmeldingen."

Transkript

1 Økonomisk vekst er ikke hokus-pokus Hvor ville du helst ha bodd, Sør- eller Nord-Korea? Vekst, velstand og økonomisk politikk Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann. Finanskomiteens nestleder Sør-Korea Nord-Korea Den samme formelen brukes igjen og igjen Perspektivmeldingen GDP per capita (current US$) «I Kina ble den økonomiske politikken markert lagt om fra slutten av 1970-årene. Landet hadde en gradvis overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi samtidig som markedene ble åpnet mot omverdenen. Siden den gang har Kinas gjennomsnittlige BNP-vekst vært på rundt 10 pst. per år.» Norge mye går bra den uvanlige sterke oppgangen i arbeidsmarkedet i perioden , hvor sysselsettingen økte med nær personer. Næringsbildet er imidlertid sammensatt. Sysselsettingen i offentlig forvaltning har de to siste årene økt med nær personer, mens det har vært en betydelig nedbemanning i konjunkturutsatte næringer. (Økonomisk analyse 1/2011) 1

2 Planlagt utvikling? DN.no Hovedprioriteringer FrP 2013 Øke arbeidslysten /belønne innsats Stimulere næringsinvesteringer Fjerne flaskehalser i økonomien Bygge infrastruktur Folk i arbeid fremfor helsekø og trygd Unge inn i yrkeslivet Trygghet, sikkerhet og beredskap Nytt økonomisk ankerfeste Forutsigbarhet Skille mellom forbruk og investering Begrens veksten i offentlig sektor Fremskynde samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer 2

3 Statsbudsjettets hovedtall Godt handlingsrom i økonomien Totale inntekter, inkl. olje: Totale utgifter, inkl. olje: Overskudd budsjett: mrd. kr mrd. kr 250 mrd. kr Statsbudsjett 2011: mrd kr Statsbudsjett 2012: mrd kr Dagens oljepris: inntekter + 50 mrd Overskudd inkl SPU: 380 mrd. kr Oljefondets verdi: mrd kr ( ) Oljepengebruk er 26 mrd. kr under 4-prosent banen = HANDLINGSROM i kjøper marked FrP endringer Vekst i budsjettet Redusert off. forbruk i budsjettet Skatte- og avgiftslettelser, utbytte Oljepengebruk før dynamiske effekter Dynamiske effekter (25%) Finansieringsbehov -680 Inntekter, ex oljevirksomhet 2013: 913,2 mrd NOK 2005: 557,4 mrd NOK Økning: 355,8 mrd NOK Netto fra oljevirksomheten 2013: 373,2 mrd NOK 2005: 204,5 mrd NOK Utgifter, ex oljevirksomhet 2013: 1036,9 mrd NOK 2005: 631,8 mrd NOK Økning: 405,1 mrd NOK Oljefond (inn og utland): 2013: 4426 mrd NOK 2005: 1244 mrd NOK Den hellige handlingsregelen ALLE oljeinntekter skal inn i oljefondet Ansvarlig å bruke Hvor mye, eller heller hvordan? 4 % av oljefondets størrelse (Litt mer i dårlige tider, litt mindre i gode tider) Norges Bank: 3 % er mer korrekt beregning Dersom målet er at kjernekapital ikke skal brukes Statsbudsjettets utgifter 05-12: + 53,6 % 3

4 FrP: Nytt ankerfeste Sikre forutsigbarhet for næringsliv og folk flest Penger skal ikke brukes bare fordi de finnes Skille mellom forbruk og investering Sikre at veksten i offentlig sektor begrenses Fremskynde samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer (fjern flaskehalser i økonomien) Se lønnsomhet opp mot oljefondets avkastning Reorganiser vei og jernbane FrP ønsker at veier og jernbaner kan bygges ut og driftes på samme måte som Avinor driver landets flyplasser og Statnett bygger strømnett Da kan vi planlegge mer langsiktig, få mer rasjonelle prosjekter i større grad lokke inn utenlandsk entreprenørkapasitet til å øke norsk infrastrukturutbygging. Rødgrønne: uansvarlig tanke all oljepengebruk må i budsjettet Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang foran andre bevilgninger i budsjettet. Statssekretær Roger Schjerva, Dagbladet om FrPs alternativ Kan ikke finansiere ting utenfor budsjettet slikt gjør man i Hellas Også investeringer må skje innenfor et forsvarlig aktivitetsnivå i økonomien Statssekretær Hilde Singsaas, DN Hull i Stoltenbergs historie Gjennom formueomplassering innfases titalls mrd oljekroner utenfor handlingsregel Ex: statens oljeinvesteringer skjer utenfor handlingsregelen, fordi de er lønnsomme Betyr høy lønnsomhet at pengene ikke skaper press? Hva er egentlig investering? Hvorfor kan styrer i statlige selskaper forvalte oljepenger som Stortinget ikke får lov å røre? Kontrollspørsmål: Press i økonomien: Tar dagens handlingsregel med ALL oljepengebruk? Er det umulig å øke kapasiteten i norsk økonomi? Kommende generasjoner: vil økte investeringer nå medføre at vi bruker opp ressurser som tilhører fremtidige generasjoner? Er finansformue i utlandet alltid bedre spareobjekt enn realkapital i Norge? 4

5 Såkornfond Noen oljepenger er likere enn andre Revidert nasjonalbudsjett 2012, side 11 I klartekst: pengene bevilges utenfor regel Oljå: mrd. oljekr årlig Revidert 2012: oljeinvesteringer økes til 26 mrd kr, uten noen oppmerksomhet eller krav om kutt i oljepengebruk andre steder Hvem beslutter oljeinvesteringer? Oljeinvesteringer i 2012 er 26 mrd kr: 5 mrd Storting 4 mrd Regjering 17 mrd Petoro Oljeinvesteringer og handlingsregel Budsjettspørsmål 133 Statkrafts magiske turbiner Hvordan hvitvaske oljepenger Statkraft skal styrkes med x mrd. kroner. To måter: X mrd. kr overføres direkte Formueomplassering Oljefondet Statkraft X mrd. erstatter lavere utbytte for å unngå budsjett kutt (oljepengebruk) Statsbudsjettet X mrd. kr lavere utbytte 5

6 Statoilaksjer DNB-aksjer «Midt i finanskrisen har Jens brukt over 19 milliarder kroner på å kjøpe aksjer i StatoilHydro, og tapt stort» Akeraksjer Som næringsminister inngikk Dag Terje Andersen avtalen om statens kjøp av Aker-aksjer i juni Andersen ble også kritisert for ikke å ha søkt faglig rådgivning før han avtalte å betale nær 5 mrd. kroner for aksjer i Aker Kværner (nå Aker Solutions). Formueomplassering Oljeinvesteringer, egenkapitalplassering og aksjekjøp omtales som formueomplassering, og kan derfor skje utenfor handlingsregelen, fordi de er svært lønnsomme Aktivitetsnivå underordnet Forutsetter at investeringen har forventet avkastning som minst tilsvarer alternative plasseringer. (oljefondet: 2,8% realavkastning) Formueomplassering = lønnsomme investeringer Ulik forståelse om investering SAS en lønnsom investering? PS: SAS fikk over en mrd oljekroner i 09 og AP mener veibygging er løpende utgifter FrP mener veier er investeringer. Flytting av formue fra finanskapital til realkapital, mao formueomplassering

7 Infrastruktur og vekst 1 «Investeringer i et slikt hovedveisystem vil ifølge beregninger gi 3,49 kroner igjen for hver krone som investeres.» Adnan Rahman til Aftenposten den 22. mai 2012 Infrastruktur og vekst 2 For hver krone som investeres i Oslotrafikken får man igjen 2,43 kroner html Infrastruktur og vekst 3 Infrastruktur og vekst 4 DN En undersøkelse fra Ericsson, Arthur D. Little og Chalmers University of Technology offentliggjort i september 2011, viser at hver dobling av bredbåndshastigheten gir en BNP-vekst på 0,3%. Dette er den første undersøkelsen av sitt slag, og bygger på data fra 33 OECD-land. Får vi mer vei ved å vente? I 1998 kostet en km vei 70 mill kr. Dersom vi sparte 70 mill kr i oljefondet i 1998 ville vi hatt 125,93 mill kr i I 2012 koster en km vei ca 170 mill kr. Ved å spare får vi altså bare 0,74 km vei der beløpet i utgangspunktet ga 1 km vei. Oljefondavkastning - Veikostnad - Selge billig, kjøpe dyrt? I mellomtiden låner vi oljepenger til Sverige til 1,0 % rente, mens norske bilister betaler 2,5-5,5 % på penger lånt til bomveier (vektet snitt: 3,51 %) Bompenger vs oljepenger Staten eier både oljefondet og Kommunalbanken Kommunalbanken finansierer 21 bomprosjekt Kommunalbanken låner 97% i utlandet Oljefondet låner kun ut til utlandet Tyskland låner oljepenger til 1,8 % rente Norske bomveier: bilistene betaler 2,5 5,5 % rente! 7

8 Finansministeren ville bruke mer på samferdsel i 2008 Tiden er derfor overmoden for å tenke nytt når det gjelder samfunnets behov for investeringer i infrastruktur Investeringer må kunne avskrives/avdras over sin levetid, og finansiering i nødvendig utstrekning suppleres med låneopptak enten ved statlig medvirkning eller i markedet. Uansett kan investeringer i vital infrastruktur ikke hele tiden være taperen. Det er jo dessuten realkapital og ikke forbruk. Johnsens gode forslag Jernbaneverket og Statens vegvesen bør gis større handlefrihet til å løse sine oppgaver, slik Avinor har det for luftfarten og Entra for statlige bygningsbehov. Det kan gjøres ved å omdanne disse institusjoner til statsforetak eller heleide statlige aksjeselskaper. Investeringer må kunne avskrives/avdras over sin levetid, og finansiering i nødvendig utstrekning suppleres med låneopptak enten ved statlig medvirkning eller i markedet. Investeringer i vital infrastruktur [ ] er jo dessuten realkapital og ikke forbruk. Selskapsstruktur AP påstand: vei gir ikke staten inntekter, i motsetning til Avinor, Statkraft, SAS, Petoro Må se på selskapsstruktur og organisering Statens bilrelaterte inntekter er ca 55 mrd kr. Som inntekter til et Riksvei SF ville veier fremstått som svært lønnsomme Avinor får øremerket flyrelaterte avgifter for å drifte flyplassene, utenfor handlingsregel. SSB: rom for økte investeringer AP: FrP truer norsk økonomi SSB: FrP alternative budsjett gir Økt BNP Økt sysselsetting Lavere rente Lavere inflasjon Ca uendret kronekurs. Regjeringens skatteløfte «Skattenivået fra 2004 skal ligge fast» Men hva er inkludert i skattenivået - Ikke eiendomsskatt, bompenger, grønne sertifikater Ekstern finansiering År Riksvei Fylkesvei inkl. Oslo SUM * Prognose Anslag

9 Norge har satset tidligere Hva lovet man allerede i 1962? Bergensbanen kostet like mye som et helt statsbudsjett da den ble bygd, dvs. 52,5 millioner kroner*. I dag ville et komplett motorveinett kostet under et fjerdedels statsbudsjett. Ville skattenivået vært lavere i dag om Bergensbanen ikke ble bygget? *http://www.nrk.no/kanal/nrk_gull/ Samferdsels minister Trygve Bratteli (Ap) foreslo i 1962 en ambisiøs plan med 785 km firefelts motorvei i Sør-Norge innen 1980**. Planen ble dessverre ikke gjennomført. Takker for meg 9

Handlingsregelen myter og muligheter

Handlingsregelen myter og muligheter Handlingsregelen myter og muligheter Infrastrukturmuligheter Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann Vi får ikke lov Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Satsningsområder i Frps alternative budsjett... 5 2.1 Hovedprioriteringer... 5 2.2 Mer attraktivt å arbeide:... 5 2.3 Grunnlag for attraktiv næringspolitikk... 6

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat)

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat) 14. okt. Dagsorden 29 Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm Nyckeltal för Norge Folkmängd 5 156 451 Förväntad BNP-utveckling 1,5 % Inflationstakt 2,1 % Arbetslöshet 3,7 % Styrränta 1,25% Bolåneskuld/disponibel

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004 St.meld. nr. 1 (2003 2004) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 17 2.1 Hovedtrekk... 17 2.2 Internasjonal økonomi... 22 2.3 Innenlandsk

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer