(12) Translation of european patent specification

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Translation of european patent specification"

Transkript

1 (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. E21B 43/12 (06.01) E21B 47/00 (12.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published.07. (80) Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent.03. (86) European Application Nr (86) European Filing Date (87) The European Application s Publication Date () Priority , US, 9774 (84) Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Proprietor Saudi Arabian Oil Company, Law Department R-3312A North Administration Bldg., Dhahran 31311, SA-Saudi Arabia (72) Inventor FLANDERS, Patrick, S., 232 Rainbow, Dhahran 31311, SA-Saudi Arabia (74) Agent or Attorney Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 817 BERGEN, Norge (4) Title WELLHEAD FLOWLINE PROTECTION AND TESTING SYSTEM WITH ESP SPEED CONTROLLER AND EMERGENCY ISOLATION VALVE (6) References Cited: WO-A1-00/297 WO-A1-97/09662 US-A- 3 7 US-A US-A

2 Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (http://worldwide.espacenet.com) or via the search engine on our website here: https://search.patentstyret.no/

3 1 Patentkrav 1. Automatisk system () for sikkerhetstesting av et brønnhode-strømningsrør (14) som er anvendt for å distribuere en fluidstrøm av gass og/eller olje som er trykksatt av en nedihulls elektrisk nedsenkbar pumpe (ESP) (), der systemet omfatter: a. en overflate sikkerhetsavstengningsventil (SSV) () som er plassert i strømningsrøret (14) og som står i fluidkommunikasjon med ESP-en (); b. et forhåndsprogrammert sikkerhetslogikksystem (SLS) (60) til å gjennomføre en sikkerhetstestprotokoll og registrere resultatene elektronisk, og til å sende ut nød-nedkoblingssignaler; c. flere trykksensorer (2, 4, 6) for måling av det indre strømningsrørtrykket oppstrøms for SSV-en (); d. en ventilutløser (22) til å lukke SSV-en () som respons på enten et testinitiert signal eller et nød-nedkoblingssignal sendt fra SLS-en (60). e. en styringsenhet (40) for drift med variabel hastighet operativt koblet til ESP-en () for å variere hastigheten til ESP-en () og derved trykket på fluidet i strømningsrøret (14) som respons på et signal fra SLS-en (60); og f. en ESP-nød-nedkobler (62) til å stenge krafttilførsel til ESP-en () som respons på et nød-nedkoblingssignal fra SLS-en (60). 2. System () ifølge krav 1 som videre inkluderer en signalgivende ventilutløser-grensebryter (24) som er operativt koblet til SSV-en () og som er i kommunikasjon med SLS-en (60); og en alarm (66) som blir utløst dersom ventilutløser-grensebryteren (24) ikke sender ut et signal etter at en forhåndsbestemt tidsperiode som etterfølger utsendingen av et signal fra SLS-en (60) til SSV-en () for å initiere åpning eller stengning. 3. System () ifølge krav 1 der SSV-en () er utstyrt med en elektrisk-operert sikringsutløser (22) med en positiv fjærretur. 4. System () ifølge krav 1 der styringsenheten (40) for drift med variabel hastighet til ESP-en () er innrettet til å sende et signal til å senke hastigheten til ESP-en () før krafttilførselnedkoblingen i trinn (f).

4 2. System () ifølge krav 1 der strømningsrøret (14) opp til, og inkludert SSV-en (), er klassifisert for et maksimalt driftstrykk som stemmer overens med det maksimale brønnhode-nedkoblingstrykket. 6. System () ifølge krav 1 som inkluderer tre stykksendesensorer (2, 4, 6) som er operativt koblet til SLS-en (60) og trykkbestemmelsen i strømningsrøret (14) blir bestemt med en to-av-tre-protokoll. 7. System () ifølge krav 6 som inkluderer en alarm (66) som blir utløst dersom verdiene i trykksensorsignalene som prosesseres av SLS-en (60) varierer med mer enn en forutbestemt verdi. 8. System () ifølge krav 1 som inkluderer midler for uavhengig å sende et overskridende nød-nedkoblingssignal til ESP-en () som tar forrang fremfor en hvilken som helst sikkerhetstest som er under behandling, hvorved ESP-en () blir nedkoblet som respons på nød-nedkoblingssignalet. 9. System () ifølge krav 1 der SLS-en (60) er forprogrammert til å sende ut styresignaler til SSV-en () og styringsenheten (40) for drift med variabel hastighet basert på strømningsrørtrykket slik det blir sendt fra trykksensorene (2, 4, 6).. System () ifølge krav 2 som inkluderer midler for å utløse alarmen (66) når ingen endring i strømningsrørtrykket blir sendt av de flere sensorene (2, 4, 6) innen en forhåndsbestemt tidsperiode som følger etter sending av et signal fra SLSen (60) til SSV-en () for å initiere en lukking- eller åpningssyklus. 11. Fremgangsmåte for sikkerhets- og feiltesting av et brønnhode-strømningsrør (14) som er transporterer en fluidstrøm av gass og/eller olje som er trykksatt av en nedihulls elektrisk nedsenkbar pumpe (ESP) (), der strømningsrøret (14) er utstyrt med en sikkerhetsavstengningsventil (SSV) (), der fremgangsmåten omfatter: a. flere trykksendesensorer (2, 4, 6) på overflatestrømningsrøret oppstrøms for SSV-en (); b. å skaffe tilveie en styringsenhet (VSC) (40) for drift med variabel hastighet for å stille inn hastigheten til ESP-en (); c. et programmert sikkerhetslogikksystem (60) er skaffet tilveie, som med SSV-en () og styringsenheten for drift med variabel hastighet til ESP-en

5 3 () står i styringskommunikasjon, og som mottar data og registrerer data som sendes fra de flere trykksensorene; d. å initiere en sikkerhets- og feiltest fra SLS-en (60) ved å sende et signal til SSV-en () for å initiere bevegelse til sin helt stengte stilling; e. å monitorere trykkdata som er mottatt fra trykksensorene (2, 4, 6); f. å sende et signal fra SLS-en (60) til VSC-en (40) for å redusere hastigheten til ESP () som respons på en forhåndsbestemt økning av det interne strømningsrørtrykket; g. å bringe SSV-en () til en helt stengt stilling mens driften av ESP-en () fortsettes med en styrt hastighet som blir bestemt av SLS-en (60) for å opprettholde strømningsrørtrykket innenfor et forhåndsbestemt sikkert område; h. å sende et signal fra SLS-en (60) for å flytte SSV-en () til sin helt åpne stilling; og i. å sende et signal fra SLS-en (60) til VSC-en (40) for å øke hastigheten til ESP-en () som respons på strømningslinjetrykkdata. 12. Fremgangsmåte ifølge krav 11 der SLS-en (60) realiserer sensoravstemningslogikk til å prosessere dataene fra de flere trykksensorene (2, 4, 6). 13. Fremgangsmåte ifølge krav 11 som inkluderer mottak og registrering av data om forhåndsbestemte ytelsesegenskaper til en eller flere av komponentene som velges fra SSV-en (), trykksensorer (2, 4, 6), ESP () og VSC (40) under sikkerhetstesten, sammenligning av de respektive komponentenes ytelseskarakteristikker med eksisterende standarder og frembringe en visning av de sammenlignende dataene. 14. Fremgangsmåte ifølge krav 11 som inkluderer å avbryte sikkerhets- og feiltesten som respons på et nødsignal mottatt av SLS-en (60), og samtidig å sende signaler for å bevege SSV-en () til sin helt stengte posisjon og til å stenge ned ESP-en ().. Fremgangsmåte ifølge krav 11 som inkluderer å initiere en feilet testalarm i det tilfellet der strømningslinjetrykket ikke øker etter sending av SLS-signalet for å stenge SSV-en ().

6 4 16. Fremgangsmåte ifølge krav 11 som inkluderer å initiere en feilet testalarm dersom strømningslinjetrykket ikke reduseres etter sending av SLS-signalet for å åpne SSV-en () til sin helt åpne stilling. 17. Fremgangsmåte ifølge krav 11 som inkluderer å sende et nedkoblingssignal fra SLS-en (60) til ESP-en () dersom ingen reduksjon i strømningslinjetrykket blir detektert etter trinn (h) i krav 11 med sending av et signal fra SLS-en (60) for å flytte SSV-en () til sin helt åpne stilling. 18. Fremgangsmåte ifølge krav 11 som inkluderer til SSV-en () å skaffe tilveie en signalgivende ventilutløser-grensebryter (24) som sender et åpne-helt og et stenge-helt til SLS-en (60); som initierer en tidsklokke i SLS-en (60) når et signal blir sendt for å stenge og/eller åpne SSV-en (); og som initierer en feilet testalarm dersom ingen bevegelse er signalert av den signalgivende ventilutløser-grensebryteren (24) etter en forhåndsbestemt tidsperiode. 19. Fremgangsmåte ifølge krav 11 som inkluderer å monitorere variasjonen i trykkdata som mottas av SLS-en (60) og initierer en feilalarm dersom differansen i data fra en av trykksensorene (2, 4, 6), når den sammenlignes med den til de to andre, overskrider en forhåndsbestemt verdi.