møte:plassen Ein heilt vanleg U21! side 6-7 UKUF: Årsmøter og møteoversikt Tankar i tida: Solveig Bjørkum Jakobsen side 3 Innsyn: Miniklang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "møte:plassen Ein heilt vanleg U21! side 6-7 UKUF: Årsmøter og møteoversikt Tankar i tida: Solveig Bjørkum Jakobsen side 3 Innsyn: Miniklang!"

Transkript

1 Nytt fra Undheim Kapell og Bedehus møte:plassen nr 1, 2007 årg. 2 AKTUELT: Årsmøter og møteoversikt side UKUF: Ein heilt vanleg U21! side 6-7 Mi tru: Torbjørn Garborg side 4-5 Innsyn: Miniklang! side 8-9 Tankar i tida: Solveig Bjørkum Jakobsen side 3

2 møte:plassen Redaksjonen: Maria Aarrestad Marta D. Undheim Torvald Tjåland Kontakt: E-post: Adresse: Møteplassen Pb Bryne Ansvarleg utgjevar: Undheim Sokneråd i samarbeid med Kapellstyret Neste nr. i april/mai 1. Årgang av Møteplassen er historie - og 1. nummer av 2. årgang held du no i hendene, vonar du set pris på det! Å starta noko nytt som ein har tru for er alltid spanande og kjekt. Målet er at bladet skal vera med å belysa mange sider av alt som skjer ut frå kapellet, slik at du skal få kjennskap til det, og vi synest å ha funne ei god form som vi kan arbeida vidare med. Takk til alle som villig stiller opp når vi spør. Svært oppmuntrande er det å ha fått ein økonomikomite som skaffar pengar til trykking av bladet, og vi takkar både dei og sponsorane. Redaksjonen Har du meldt deg til gjevartenesta? Meiner du at kyrkja og det den står for er eit positivt bidrag i lokalmiljøet på Undheim? Har du tru for at satsing på dei kristne verdiane er viktig i livet til barn, unge og vaksne på Undheim? Då oppmuntrar vi deg til å vera med på soknerådet si satsing for å behalda Per Børge her som prest, og for å få ein ny ungdomsarbeidar med i arbeidslaget slik at vi kan gjera ein endå betre jobb! Les invitasjonen du fekk i posten ein gong til, og kjenn etter kva du kan og har lyst å bidra med. Alle beløp, om det er stort eller lite, er faktisk like viktige. Støtta di vil bety svært mykje! Soknerådet 2

3 tankar i tida av: Solveig Bjørkum Jakobsen - Jeg tenkte jeg visste hva kjærlighet var, jeg trodde jeg selv var god. Så stod jeg en dag for en korsfestet mann hvis vunder dryppet av blod. Jeg hørte han ba for den bøddelflokk som naglet til korset ham fast. Da var det som dypest i hjertets grunn en kilde av tårer brast. I apostelgjerningane kap. 9 står det fortalt om Saulus, han som seinare vart kalla Paulus. Han trudde om seg sjølv at han var ein gudhengiven og nidkjær Guds etterfylgjar. Då Vegentilhengarane oppstod, dei som seinare vart kalla kristne, såg han det som ein stor fare for gudsdyrkinga av den sanne Gud. Med fullmakt frå øvstepresten var han i gang med å fengsla dei kristne overalt der han kunne få tak i dei. Han var overtydd om at han gjorde ei Guds gjerning med det. Så blind går det an å verta, trass i at han hadde ei grundig innsikt i skrifta og høg status i farisearpartiet. På vegen til Damaskus møtte han Jesus. Eit mektig lys slo han til jorda og han høyrde ei røyst som sa: Saul, Saul, kvifor forfylgjer du meg? Slik er det. Den som forfylgjer ein sann kristen, forfylgjer Jesus. Så eitt er han med sine, at han kjenner kvar smerte den einskilde har. Men Saulus som her forfylgde Kristus vart kalla til å vera eit Herrens vitne. Dei som før frykta han, vart hans vener. Dei som før støtta han, vart hans bitraste fiendar som ville drepa han. Slik er det i dag og. Motsetningane snur om når Jesus vert konge i livet. Slik eg er i meg sjølv, kan eg aldri vera ein kristen, utan det vert tilført meg noko nytt ovanfrå som gjer meg god i Kristus. Innhald: 2...Redaksjonen/Leiar 3...Tanker i Tida Mi Tru UKUF Sidene Innsyn Aktuelt Å, kor rik eg er, eg har Jesus! Eg for Gud er kjær gjennom Jesus. Eg har Gud til far, himmelarv eg har. Å, kor rik eg er! Å, kor glad eg er! Eg har Jesus! Alltid nok eg fær, takk skje Jesus! Bort med sorg og sut, gleda syng eg ut. Å, kor glad eg er! (Sb 291) Framsidefoto: Hanne Brit 3

4 Mi tru av Marta D. Undheim Mi tru har modnast fram Me møter Torbjørn Garborg heime i stova på Garborg. Frå stovevindauga har han utsikt mot Risamarkene og blandeverket på Gausland og frå trappa, på oppsida av huset, ser han opp mot Garborgåsen. Her i tunet har Torbjørn trøtt sine barne- og ungdomsko og no er det han som er bonde på garden. Inn med morsmjølka Du veit eg er oppvaksen i det, svarar Torbjørn på spørsmålet kvifor han er ein kristen i dag. - Å ta del i kristent fellesskap var naturleg for mor og far. Dei tok oss med på gudstenester og møte på kapellet på Undheim og andre stader. Eg gjekk på sundagsskulen på Gudmestad. Gjennom skuleåra vart eg med i guttalaget (Ugla), yngres og etter kvart ungdomsforeninga. No i ettertid er det nok weekendane og turane i Ugla og ungdomsforenin 4 ga som strålar mest fram som gode minne. Det var gildt! Stort ansvar - Eg har nok hatt ein låg profil på trua mi, seier Torbjørn. Heilt frå ungdomstida kjende han på eit stort alvor ved det å gå sterkt ut og profilera seg som kristen. Dei som kallar seg kristne er berarar av den kristne trua. Og tanken om at ut frå den måten dei er på Torbjørn Garborg og det livet dei lever, kan andre folk bedømma kristendommen, vart veldig alvorleg. - Tenk om folk skulle ta avstand frå Jesus på grunn av meg og det eg sa og gjorde? Det var ingen god tanke. På den bakgrunn vart det naturleg for meg å liggja litt lågt, som me seier. Eit lite opprør? På gymnaset kom Torbjørn i ein veldig fin klasse og fekk mange gode vener. I russetida

5 ? var dei mange som var kristenruss, men Torbjørn var òg mykje saman med dei som var vanleg russ. Der møtte eg mange fine, fornuftige og samfunnsengasjerte ungdommar som det var gildt å vera saman med. På Undheim fekk eg òg god kontakt med fleire av dei som ikkje gjekk så mykje på kapellet, fortel han. Men i den tida kjende han nok på litt dårleg samvit for dette. Me burde vel helst gå saman med andre kristne ungdommar, var regelen. No i ettertid ser han to sider ved dette. Det er viktig å ha kontakt med folk i andre miljø, samstundes kan ein verta i tvil om kvar ein eigentleg høyrer heime og over tid vert det lett slik at ein vil verta prega av det miljøet ein vankar i. Dette gjeld i alle fall ungdommar som ofte er usikre og skal finna seg sjølv. Det enkle Det er i alle fall sikkert at me som kallar oss kristne ikkje er betre menneske enn andre, slår Torbjørn fast. Mange trur gjerne det, men det er vel akkurat difor me treng Jesus og tilgjeving fordi me ser kor me kjem til kort. For meg er det enkle evangeliet det beste: At Jesus kom til jord, levde her og gjorde vel, døydde på krossen og stod oppatt for meg. Dette vil eg halda fast på. Profetiar Det er mykje å grubla og lura på, ja, tvila på for den del. Ikkje alt i Bibelen er like lett å forstå. Men for Torbjørn har profetiane vorte viktige og styrkjande for trua. At Esaias mange hundre år før Jesus vart fødd kunne seia: Es. 9. 6: Eit barn er oss født, ein son er oss gjeven, osv. og i Es : Han vart såra for våre brot, sundbroten for våre synder osv.. Det er bevis for meg. Familie No er Torbjørn familiefar og det forpliktar, kjenner han. Det er viktig å gje borna det som gjer livet trygt og godt for dei. No ser eg meir av det eg fekk heimante at det har gitt meg tryggleik i livet. Dette ynskjer eg å gje vidare til mine born. Og difor er det naturleg for han og kona å søkja det kristne fellesskapet på kapellet på Undheim og ta borna med der. Økonomikomitè Torbjørn er med i ein økonomikomitè som er knyta til verksemda på kapellet. Dei skal skaffa sponsorar til kyrkjelydsbladet Møteplassen og midlar til finansiering av prest og ungdomsarbeidar på Undheim. Dette er både meiningsfullt og spennande, seier han. Og lukkast det å skaffa midlar, trur han me går ei spennande tid i møte med mykje verdifullt, kyrkjelydsbyggjande arbeid i alle genersjonar! 5

6 UKUF Ukuf Styret En helt vanlig U21 Et Intervju med to om deres arbeid med U21 gudstjenestene. Per Børge: Hva jeg gjør på en U21? Hmmmm... Godt spørsmål! Da jeg jobbet i Imikirken i Stavanger ble jeg kalt produsent, og det er vel kanskje det jeg fungerer mest som på U21. Det viktigste er da å gi trygghet til de involverte. Svært mange ungdommer er med i avviklingen av en U21- gudstjeneste, og som oftest er den enkelte opptatt med sin tjeneste eller det en selv skal bidra med. Da kan det være godt å ha en person med oversikt over hele gudstjenesten. Hvordan en U21 blir til? La meg tenke... Ca en måned før begynner dramagruppen å øve inn et eller flere dramastykker som skal lage et visuelt poeng av talen. Valg av dramastykker er som oftest et resultat av lange samtaler med dramabanken i Oslo for å finne de riktige. Som oftest går det greit, men av og til er det vanskelig å finne ut om vi skal legge en humoristisk vinkling eller alvorlig vinkling på temaene. Forøvrig er temaene fastsatt av lederteamet i forkant av hvert halvår. To uker før gudstjenesten er det lederteam - og styremøte. Der går vi igjennom hva som er oppe til debatt i bygden, og om vi bør få dette med i talen på en eller annen måte. Mye tid bruker vi på bønn. De siste to ukene før en U21 brukes mest på terpe drama, lage film med filmskuespillerne, og ellers gjennomføre det lederteamet har bestemt skal gjøres. Selve U21 dagen begynner tidlig om morgenen. Kjøreplan skal skrives og gjennomgås, samt at åpningsdvd skal produseres. Møte med møtelederne, dramaøving, teknikermøte, kioskfolk og andre gjør at dagen går fort før gudstjenesten begynner klokken Om jeg gleder meg til en U21? Som en unge gleder seg til barne tv. Ukens desidert største høydepunkt!! Å se så mange mennesker bruke sine talenter i tjeneste er ikke mindre enn en fantastisk opplevelse. Og jeg går alltid oppmuntret, utfordret og styrket hjem.

7 Dina Hadland er ny leder i UKUF sitt praktiske styre. Møteplassen kommer tilbake med mer senere! UKUF PB Bryne Sarah: Hva betyr lovsang for deg? Lovsang for meg Betyr ALT! Grunnen til at det betyr så mye for meg er fordi det gir meg så mye. Når jeg lovsynger, blir liksom alt som er rundt meg glemt. Fokuset blir rettet på å ære, prise og takke Gud. Jeg kjenner bare en ENORM kjærlighet og kraft fra Gud... og jeg kan simpelten ikke unngå å smile. Det er som om Gud løfter meg opp og gir meg på ny sin herlighet. Jeg blir så glad at jeg bare vil hoppe og danse av glede!!! Hva er din største utfordring med å være sanger i et lovsangsband? Den største utfordingen med å være sanger i et lovsangsband, er at man faktisk skal jobbe sammen i et team. Noen ganger blir samarbeidet for BRA, slik at Gud ikke får plass i selve lovsangen. Dette gjør at fokuset blir rettet mot en opptreden som skal være perfekt slik at bandet i seg selv blir bra, i stedet for at vi leder folket til å ære og prise Gud. Hvorfor er lovsang viktig i U21? Lovsang i UKUF er viktig fordi dette er et Ungdoms-samarbeid. Lovsangen er nemlig en mulighet til ungdommene, hvor de kan få møte Jesus. Lovsang handler ikke bare om sang, men om innholdsrike sangtekster som gir oss påfyll av Guds ord. Lovsang er også en måte å utrykke sin takknemlighet til Gud. Dette utrykkes ved å bruke den sangstemmen som Gud har gitt deg. Lovsang er dessuten ikke noe som må synges. Dette er noe som gir deg et dirkete møte med Gud, hvor du føler en Uimotståelig kjærlighet som bare helles over deg. Det er derfor bare godt å være til stede under lovsangen, for uansett hvor du står så vil Gud stå der sammen med deg! Hva er noen av utfordringene ved å ha lovsang som tjeneste? En utfordring med å ha lovsang som en tjeneste, er at du faktisk skal lede folket i lovsangen.dette kan både være nytt og skummelt for noen, mens det for andre kan være noe som er nødt til å være med på et møte, spesielt etter en bra tale=) Noen ganger blir derfor fokuset rettet mot de folkene i salen, og hva de mener om deg som står der oppe å synger, i stedet for å lede folket i møtet med Gud. Lovsangen bør defor være en tjeneste som er tilgjengelig for alle, slik at ALLE får smake og kjenne at Herren er god!

8 Innsyn av Maria Aarrestad MINIKLANG! Hausten 2005 sette Elisabeth Fosse og Pia Norunn Risa seg ned og planla eit nytt barnekor på Undheim. Målgruppa var ungar i alderen frå fire til seks år. Duoen hadde lyst å ha eit kor for den yngste generasjonen. Begge hadde ungar i den alderen, så då var det i alle fall fire ungar til koret. Dei to damene hang opp plakatar i barnehagen, på handelslaget og på kapellet. På fyrste øvinga kom det 20 ungar. Talet på ungar har variert, men det har truleg ikkje vore under 15 nokon gong. Koret øver annankvar torsdag på kapellet frå klokka Medan ungane øver i kyrkjesalen, sit foreldra på gangen og har det sosialt medan dei ventar. Leiarane vil helst ikkje at foreldra sit inne i kyrkjesalen då ungane kan verte distraherte og ikkje fullt så konsentrerte. Jula 2005 tok Pia Norunn over leiinga for Elisabeth Fosse. Inger Fjermestad Fosse starta og som leiar i koret. Hausten 2006 gjekk Torbjørn Fosse inn i leiarteamet, som dirigent. Nå har Pia Norunn og starta å klimpre litt på pi- 8

9 anoet. Tidlegare hadde ikkje koret piano til songane på øvingane. Då Miniklang hadde framsyning, spurte dei organisten i kyrkja om å spele til songane. På øvingane må det skje noko heile tida for at ungane ikkje skal verta utolmodige. Det fører til at den halvtimen med øving inneheld mykje program. I løpet av ei øving når dei å synge fleire songar, leike og ha ei kort andakt. Leik er noko av det kjekkaste på øvinga, og fungerer ofte som ein pågangsdrivar. No er det berre to songar til, så skal vi leike. Leikane varierer veldig. Alt frå pute- og ballong- til karneval-leik. På den siste øvinga skal ein kle på to personar så mykje klede ein klarer. Det er Inger som står for desse kreative ideane. Ungane får også vere med på ynskjekonsert. Då kan dei sjølv bestemme kva songar dei skal synge. Ein annan variant er at ungane trekkjer lappar med songar, og får då syngje i mikrofon saman med koret, noko som er stor stas. Koret har fleire framsyningar i året. Dei syng på gudstenester, julemessa, på familiefestar og på juletrefesten som sundagsskulen har. I næraste framtid skal Miniklang syngja på gudstenesta den 25. mars og på 17. mai. Når koret skal øve inn ein ny song, er det ikkje så mange som kan lese, så då ein må vere kreative. Leiarane plar av og til spela songen på cd, eller byrjar dei som kan songen å syngja, så henger resten av koret seg på etter kvart. Bevegelsessongar har Miniklang mykje av. Det gjer ungane engasjerte, og dei synest det er veldig kjekt. Miniklang er til fyrst og fremst for å ha det kjekt og for at ungane har lyst til å syngje. Koret syng berre kristne songar, og spreier bodskapen på denne måten. Leiarane prøver og å lure inn moral i miniandaktane. I dag går 17 barn på Miniklang. Seksåringane er dermed nye rekruttar til Ekko. Pia Norunn håper Miniklang vil vare i fleire år til, men tar eitt år om gongen. Ho anbefaler sterkt å sende ungane på kor. Oppfordrar spesielt gutar til å byrje då det, for augneblinken, berre går fire gutar. Ein kan også kome å prøve om ein vil det. 9

10 Aktuelt av Torvald Tjåland Årsmøte Årsmøtet for kapellet vert iår sundag 25.febr.kl For utan å gå gjennom vanlege årmøtesaker, vil me sei noko om den nye driftsavtala med Time Kyrkjelege Fellesråd. Det vil og verta drøftingar vedrørande dugnad på maling av kapellet til våren. Torleiv Undheim vil halda andakt. Me oppfordrar så mange som mogeleg å koma på årsmøtet, spesielt den yngre generasjonen. Me treng absolutt å engasjera dokke som skal vera dei som skal gå inn å vera med å styra kapellet i framtida. Vel møtt. Kapellstyret. Møtehelger: 2,3 og 4 mars: Fredag kl Talar:Einar Sunde og Rolf Breivik Laurdag kl Talar: Halvard Hetland Sang av Åse og Dina Søndag kl Talar:Halvard Hetland. Song: Randi Espeseth Kollekt på alle møter til Flymisjonen. 30,31 mars og 1 april v/nils Risa, Indremisjonsforbundet. Kretssekretær Terje Slettebø talar. Sundagsmøter: 11.mars kl Talar: Torbjørn Torsen, Song: Steinar Trefjord 25.mars kl Talar: Per Tjøstheim Han bidreg også med song 6.april kl (Langfredag) Påskesamling. Talar: Ole Andreas Meling. Bidreg også med song. 9.april kl (2.påskedag.) Israelsmisjonen. 29.april kl Talar: Erik Nordbø Song av Astrid Nordbø 28.mai kl (2.pinsedag.) Talar: Sigurd Matre. Sundag 20.mai kl.1900 vert det konsert med Odd Dubland. Kollekt til Jæren Misjonsradio. 10

11 Kvinnenes internasjonale bønnedag Velkomen til bønesamling i kapellet fredag 2.mars kl Mottoet for dagen er: Saman i Guds telt. Årsmøte og Kyrkjelydsmøte Soknerådet inviterer alle til årsmøte, kyrkjelydsmøte og kyrkjekaffi i kjellaren rett etter gudstenesta 11.mars. Årsrapporten vert lagt fram, og det vert orientering om status for gjevartenesteoffensiven som er gjort i høve til prest og ungdomsarbeidar for Undheim. Gudstenesteforma på Undheim Gudstenester verda over har utallige former, og er i stadig endring. Det viktigaste er kanskje ikkje forma, men at menneska opplever eit møte med Gud i ein ramme som opplevest god. I Den norske kyrkja sin tradisjon er det høgmesse-liturgien som er den berande og gjenkjennande forma. Det er nå starta eit breitt reformarbeid når det gjeld gudstenestene kor ein søkjer å gjera den meir variert, sted-egen og aktuell i høve til lokale tilhøve og tradisjonar. På Undheim endra vi på forma for nokre år sidan, og det ser ut som vi har vi funne ei form som tek i vare det enkle og jordnære i bygdekulturen, og som møter menneske på ein god og livsnær måte. Vi har fått biskopen si godkjenning på å fortsatt nytta denne litt enklare forma. Alle dei faste ledda er med, men nokre er litt annleis, og vi har dåp og nattverdfeiring i starten av gudstenesta. Vi syng salmar frå salmeboka, men og songar frå sangboka og nyare kristne songar. I tillegg gjev vi rom for å koma fram og dela bibelord og vitnesbyrd under ei songavdeling etter preika. Som ei evaluering av ordninga gjennomførte soknerådet i desember ei spørjeundersøking om korleis gudstenestedeltakarane opplever den. 76 personar, unge og eldre, leverte sine svar, og resultatet syner at fleirtalet er svært godt nøgde med gudstenesteforma. Mange kryssa av for greitt nok, og eit fåtal hadde kritiske merknader. Det syner oss at vi er på rett veg og har funne ei form som kommuniserer godt med folk i bygda. Takk til alle som tok seg tid til å svara, det var viktig for oss. Helsing gudstenesteutvalet og soknerådet foto: Kristian Reiten 11

12 Forhandler og autorisert verksted for Mazda og Ford Spør oss om den unike Kvernelandsgarantien på verkstedtjenester Autorisert verksted for karosseri- og lakk arbeid Jærens største bruktbilforhandler - en trygg bruktbilhandel Den lokale bilforhandleren som tar lokalt ansvar - bruk oss! Kverneland Bil Reeveien 13, 4340 BRYNE

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ABC for Barne- og ungdomsleiarar - Praktisk hjelp til betre planlegging og gjennomføring

ABC for Barne- og ungdomsleiarar - Praktisk hjelp til betre planlegging og gjennomføring ABC for Barne- og ungdomsleiarar - Praktisk hjelp til betre planlegging og gjennomføring Innleiing Alle som er, eller har vore, leiar i eit barne- eller ungdomslag veit at det ikkje finns enkle eller lettvinte

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Nytt fra Undheim Kapell og Bedehus. møte:plassen. nr 3, 2006. Mi tru: Torbjørn side 4-5. Innsyn: DeKor! side 8-9. Tankar i tida: Kari Kaald Reitenside

Nytt fra Undheim Kapell og Bedehus. møte:plassen. nr 3, 2006. Mi tru: Torbjørn side 4-5. Innsyn: DeKor! side 8-9. Tankar i tida: Kari Kaald Reitenside Nytt fra Undheim Kapell og Bedehus møte:plassen nr 3, 2006 Mi tru: Torbjørn side 4-5 Innsyn: DeKor! side 8-9 Tankar i tida: Kari Kaald Reitenside 3 møte:plassen Kjære Lesar! Redaksjonen: Maria Aarrestad

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

UKUF. møte:plassen. siste nytt frå. Mi tru: Pia Norunn Risa side 4-5. Aktuelt: Kva skjer? side 10-11. Innsyn: Ekko fyller 20 år! side 8-9.

UKUF. møte:plassen. siste nytt frå. Mi tru: Pia Norunn Risa side 4-5. Aktuelt: Kva skjer? side 10-11. Innsyn: Ekko fyller 20 år! side 8-9. Nytt fra Undheim Kapell og Bedehus møte:plassen nr 1, 2006 tanker i tida: Ungdomsprest Per Børge side 3 siste nytt frå UKUF side 6-7 Mi tru: Pia Norunn Risa side 4-5 Innsyn: Ekko fyller 20 år! side 8-9

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer