Innhold Lukket Arkivsaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Lukket Arkivsaksnr"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 1400 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/07 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/07 Årsrapport /39 RS 2/07 Valg av glass i fasadevinduer - krav til sikkerhet 07/40 Saker til behandling PS 2/07 Valg av leder og nestleder i AMU for /8 PS 3/07 Årsrapport for 2006 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune 07/28 PS 4/07 Fordeling av AMU's kurspost for /27 PS 5/07 Sykefraværsstatistikk for /25 Hogne Eidissen rådmann

2 Saker til behandling PS 1/07 Referatsaker RS 1/07 Årsrapport 2006

3

4

5

6 RS 2/07 Valg av glass i fasadevinduer - krav til sikkerhet

7

8 Saker til behandling Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/8 Saksbehandler: Elin Anita Meleng Dato: Saksframlegg Valg av leder og nestleder i AMU for 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 2/ Saksopplysninger Det skal velges leder og nestleder i AMU for Jf. aml av Leder og nestleder velges for 1 år. Arbeidstakersiden hadde leder og nestleder i Arbeidsgiversiden skal ha leder og nestleder i Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram for AMU til behandling. Hogne Eidissen rådmann Elin Meleng enhetsleder personal og servicetorg

9 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: X55 Saksmappe: 2007/28 Saksbehandler: Elin Anita Meleng Dato: Saksframlegg Årsrapport for 2006 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 3/ Vedlegg 1 Årsrapport for 2006 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Lovhenvisning: Arbeidsmiljøloven 7-2. Saksopplysninger Skriv av fra Arbeidstilsynet. Direktoratet for arbeidstilsynet har besluttet å oppheve skjemaet Årsrapport over verne- og miljøarbeidet nr. 503 og Særlig overvåkning av arbeidsmiljøet nr. 503b med virkning fra Plikten til å utarbeide årsrapport er ikke endret. Utvalgene har fortsatt plikt til å utarbeide en årsrapport over sin virksomhet, jf. Arbeidsmiljølovens 7-2, men beslutningen om å trekke skjemaet tilbake betyr at hvert enkelt arbeidsmiljøutvalg nå har større mulighet til å skreddersy årsrapporten til sin egen virksomhet. Rapporten må inneholde visse elementer: 1. Fakta omkring utvalget Datoen for opprettelsen av utvalget Antall stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Hvorvidt personale som nevnt i arbeidsmiljølovens 3-3 er medlemmer av utvalget. Hvilken part som har hatt formannsvervet det siste året. Hvor mange møter som har blitt holdt. 2. Hovedpunktene i utvalgets arbeid Hvis utvalget har utført arbeid og oppgaver som nevnt i 7-2, skal rapporten inneholde opplysninger om dette sammen med en kort beskrivelse. Rapporten skal inneholde opplysninger om virksomhetens handlingsprogram for verneog miljøarbeidet og om utvalgets deltakelse i dette arbeidet.

10 Rapporten som utarbeides skal ikke sendes inn, men oppbevares i virksomheten, og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det. Årsrapporten må også godkjennes av hovedverneombudet. Administrasjonens vurdering Det må velges nye verneombud for Fagforeningene har ansvaret for at valg av verneombud gjennomføres. Det må gås vernerunder på de arbeidsplassene der dette ikke er gjort i Rapport sendes rådmannen for utarbeidelse av felles handlingsplan. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget godkjenner årsrapport for 2006 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune. Hogne Eidissen rådmann Elin Meleng personalleder/leder servicetorg

11 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: X55 Saksmappe: 2007/28 Saksbehandler: Elin Anita Meleng Dato: Vedlegg til saksframlegg Årsrapport for 2006 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg 1 Årsrapport for 2006 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Arbeidsmiljøutvalget har plikt til å utarbeide årsrapport over sin virksomhet. Jf. Arbeidsmiljøloven Fakta omkring utvalget. AMU ble opprettet AMU består av 5 representanter for arbeidsgiversiden (formannskapet) og 5 representanter for arbeidstakersiden, herav er hovedverneombudet en representant. I tillegg kan Bedriftshelsetjenesten møte. Arbeidstakersiden hadde ledervervet i Det har vært holdt 3 møter i AMU i Hovedpunkter i utvalgets arbeid. Følgende saker har vært behandlet i AMU i 2006: Valg av leder og nestleder for Årsrapport for 2005 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune. Fordeling av AMU s kurspost for Sykefraværsstatistikken for Dyrøy kommune 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal 2005, 1. og 2. kvartal Godkjenning av Utviklingshuset. Gjennomføring av vernerunde for verneområdet teknisk personale (uteseksjonen/renhold) To-årig HMS-prosjekt i samarbeid med KLP. I tillegg kommer referatsaker: Svar på pålegg fra Arbeidstilsynet. Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 19 mangler ved søknaden innbetaling av gebyr. Årsrapport 2005.

12 Videreføring av IA-avtalen. Innmelding av 1 brannmann i Finnsnes og Omegn BHT. Samarbeidsplan Samtykke etter arbeidsmiljøloven 19. AMU s rolle. 3. Tiltak som er gjennomført i 2006: Dyrøy medlem i FYSAK (14 turkasser, stavgang, svømmebasseng, sykle til jobben, spinning) FYSAK på skolen: basseng for ansatte hver torsdag kveld. Hele personalet deltar ½ time hver dag i fysisk aktivitet sammen med elevene. Personalmøter på alle arbeidsplasser. Møter i ledergruppa og for hovedtillitsvalgte. Utarbeidet felles være begreper for alle ansatte i 2004 (Faglig dyktig Imøtekommende Nyskapende). Felles gjøre begreper er utarbeidet for ledere og skal være utarbeidet på hver enkelt arbeidsplass i Utarbeidet kompetanseplan for ledergruppa. Kommunefest 2006 med egen revy arrangør skole/sfo. Gjennomføring av IA (inkluderende arbeidsliv): Møte med IA v/torstein Pedersen Strategisk planmøte, rådmannens ledergruppe, hovedverneombudet, trygdesjefen, fagforeningene. Ny IA-avtale, nye føringer fra partene, ledere og tillitsvalgte. Arbeidsmiljø, ledere og tillitsvalgte. IA samtaler med ansatte. Møte med ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Sykefraværsstatistikk 2006: 1. kvartal 8,2%, 2. kvartal 6,6%. Totalt sykefravær i 2006 er 8,5%. Vinlotteri på flere arbeidsplasser. Overskudd går til felles turer/kosekvelder etc. Uformelle sammenkomster/kosekvelder og felles turer til teater/revy/konsert evt. med mat. Kommunehuset julemiddag og julelunsj. Kommunehuset blåtur bowlingsenter + mat og drikke på Silsand Sommerfest barnehagen. Bursdagsfeiring med kaffe/kake, sang/gratulasjoner og evt. gave. Ukeslutt hver fredag kl , hjemmetjenesten. VTA-bedrift er etablert. Bruk av kantine på sykehjemmet. Datautstyr, fortsatt noen gamle skjermer som bør skiftes ut. Databriller. Massasjestol på omsorgssenteret som blir betalt med solpenger. Flere i barnehagen og omsorgssenteret har gått på spinning i lag. Variert opplæring/kursing eksternt og internt Kursing/bevisstgjøring av godt klasse/arbeidsmiljø på skolen. Stipend for stimulering til videreutdanning på skolen. Ivaretaking av ansatte som av forskjellige grunner møter veggen på skolen. Deltagelse i leder/fagnettverk i regionen. Vernerunde på bygg og uteareal gjennomført på skolen mangler utrettet. Nærmiljøprosjekt 2, skolen, lys, ballbinge + lys asfaltbane sluttført. Ventilasjonsanlegget for Ungdomstrinnet fullført.

13 Røykdykker i brannkorpset har vært inne til sjekk hos BHT. Oppstart 2-årig HMS-prosjekt med totalt kr i støtte fra KLP. Skal hindre tidligpensjonering og sykefravær i barnehagen og pleie- og omsorgstjenesten. PLO tatt inn en arbeidstaker via NAV på arbeidsutprøvingstilskudd. PLO utprøving av bilsete til arbeidstaker med vond rygg. PLO krakk for personale hjemmetjenesten for å avlaste ryggen. PLO nye stoler medisinrom for å avlaste ryggen. PLO tilrettelagt turnus nattevakter. PLO Ca. 20 IA samtaler er gjennomført i PLO 3 møter med NAV om personalet. PLO innkjøp av 2 heiser gjennom KLP prosjektet. PLO Innkjøp av trillebord/avlastningsbord til Sørstua gjennom IA. PLO medikamentkurs for 10 hjelpepleiere. 40 t Kurs i HMS for verneombud PLO. PLO TAKT kurs for fagleder TPU. Videreutdanning administrasjon og ledelse for fagleder og enhetsleder PLO, enhetsledere barnehage og kulturskolen, 15 studiepoeng. PLO kurs om De etiske dilemmaer i eldreomsorgen, 10 ansatte. PLO 8 ansatte på etikk kurs. PLO oppfølgingskurs v/tilsynsfarmasøyt i medikamentbehandling for hjelpepleiere. PLO kurs fylkesmannen saksbehandling, lov og regler, pasientoppfølging. PLO 26 ansatte siste kurspakke LIN prosjektet. PLO fagmøter hver onsdag, 5 allmøter, 2 personalmøter sykehjem, 2 personalmøter kjøkken/sør, 1 personalmøte sør/hjemmesykepleien, 3 personalmøter hjemmesykepleien, 1-3 møter fagleder og enhetsleder pr. mnd. PLO sosialt samvær Heksa , julebordstur Kiruna , julebordstur Finnsnes, julebord for pasienter med personale som hjelpere, andre sosiale sammenkomster, ukeslutt hver fredag ettermiddag i hjemmetjenesten. PLO utprøving av annerledes drift i kantina for kjøkkenpersonale og sør. Rengjøringspersonalet satt inn for å gjøre enkelte oppgaver, redusert vask andre steder. Servering av varmmat tatt av menyen en periode, er tatt inn igjen. PLO oppussing av vaktrom på sykehjem med nye kontormøbler. PLO kjøp av ribbevegg (ikke montert). AMU deltok på vernerunde for uteseksjonen/renhold i Handlingsprogram for verne- og miljøarbeidet: Handlingsplanen beskriver de prioriterte tiltak for hvert år. Tidsfrister for at de ulike tiltakene skal være gjennomført, og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene. Resultatet av vernerundene skal tas med i handlingsplanen. AMU vedtar den endelige handlingsplanen. Ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av vernerundene er verneombudene i samarbeid med rådmannen. AMU vedtok handlingsplan i møte Tiltak er utført. Det må gås nye vernerunder på arbeidsplassene som skal ligge til grunn for utarbeidelse av en ny handlingsplan.

14 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2007/27 Saksbehandler: Elin Anita Meleng Dato: Saksframlegg Fordeling av AMU's kurspost for 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 4/ Vedlegg 1 Bruk av AMU's kurspost for 2006 Saksopplysninger Retningslinjer for AMU s kurspost: 1. AMU foretar årlig fordeling av kursposten til den enkelte arbeidsplass i h.h.t. opplæringsplan/årsplaner. 2. Rådmannen og enhetsledere gis fullmakt til å disponere sin del av kursposten. 3 Rapport over bruk av kursposten refereres i AMU ved årets slutt. 4. Den enkelte arbeidsplass dekker HMS-kurs for verneombud og medlemmer i AMU. 5 AMU s konto for stimuleringstiltak utdanning/stipend fordeles av rådmannen etter søknad. Administrasjonens vurdering Se vedlagte rapport ang. forbruket av opplæringsmidler i AMU s kurspost for 2007 er på kr ,-. I tillegg er det budsjettert med kr 5.000,- til stimuleringstiltak utdanning (stipend). Ved fordeling av AMU s kurspost må det foruten antall ansatte tas hensyn til muligheten for å kjøre intern opplæring, samt behov for eksterne kurs i spesielle fagområder for nøkkelpersoner/saksbehandlere/ledere. Innenfor personal får de tillitsvalgte mer kursing enn for eksempel enhetsledere i kommunen. Fordeling av kursposten gjøres til det enkelte rammeområde hvor intern fordeling da kan foretas av rådmannen. Enkelte enheter har også andre midler som kan benyttes til kurs/opplæring/reiser etc. Enkelte enheter har kun AMU s kurspost til disposisjon for opplæring/kurs. Rådmannen foreslår at AMU s kurspost for 2007 fordeles etter samme fordelingsnøkkel som ble benyttet for fordeling av kursposten for 2006.

15 Rådmannens forslag til vedtak: Fordeling av AMU s kurspost for 2007 på totalt kr Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor det enkelte rammeområde etter behov. Økonomiavdeling kr Personal kr Fellesfunksjonen kr Totalt ramme 1 kr Skole/SFO (utenom lærere) kr Kultur kr Kulturskole kr Barnehagen kr Totalt ramme 2 kr Helse kr Sosial kr Pleie- og omsorgstjenesten kr Totalt ramme 3 kr Teknisk kr Hav/landbruk kr Eiendomsforvaltning kr Totalt ramme 4 kr Hogne Eidissen rådmann Elin Meleng Personalleder/leder servicetorg

16

17 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 2007/25 Saksbehandler: Elin Anita Meleng Dato: Saksframlegg Sykefraværsstatistikk for 2006 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 5/ Saksopplysninger Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget : 1. AMU tar sykefraværsstatistikken til orientering. 2. Etter oppfordring fra IA som følge av den positive nedgangen i sykefraværet i Dyrøy kommune, endres det langsiktige delmål pr fra maks 8% til maks 7,5% totalt sykefravær i Dyrøy kommune. Administrasjonens vurdering Sykefraværet registreres i dag i lønnssystemet. Statistikker kjøres ut av økonomiavdelingen hvert kvartal, og skal sendes enhetsledere og rådmannen. P.g.a. sykefravær på øk.avd. og omlegging av fraværsrapportsystemet er det ikke kjørt ut sykefraværsstatistikk for 3. og 4. kvartal Dette kan kjøres ut i ettertid dersom det er ønskelig. Sykefraværsstatistikk: (Tabellen leses vannrett fra venstre mot høyre.) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartel 4. kvartal Hele året ,5% % 8,1% 7,9% ,33% 6,51% ,8% 9,6% 8,9% 6,2% 8,2% % 9,8% 9,1% 9,6% 9,6% ,7% 7,3% 7,4% 6,7% 7,6% ,9% 3,4% 5,8% 7,3% 5,6% ,2% 6,6% 8,5%

18 Det er satt opp rutiner for oppfølging av sykefravær i Dyrøy kommune. Enhetslederne har ansvaret for oppfølging på den enkelte enhet. Signaler vi tidligere har fått fra IA er at Dyrøy er kommet lenger enn en del andre kommuner/virksomhet med IA arbeidet. IA har også gitt svært positive tilbakeledinger på at Dyrøy har svært lavt sykefravær, spesielt 2. kvartal 2005 er blant de kommuner både i Troms og på landsbasis med lavest sykefravær. Trenden er et økende fravær i hele landet. I følge IA følger Dyrøy de samme trendene. Sykefraværet har imidlertid økt en del i Totalt sykefravær er 8,5% for hele Dette skyldes enkeltpersoner som har et langtidsfravær over 56 dager. Enkelte diagnoser er trygdesjefen enig i at det er lite vi kan gjøre noe med. Det er f.o.m. 1. kvartal 2006 lagt om til en ny sykefraværsstatistikk i lønnssystemet. Det tas forbehold om at analysen nedenfor kan påvirkes litt av dette, avhengig av måten statistikken settes opp på. Analyse av sykefraværet : Totalt kv kv. 06 Totalt 2006 Egenmeldte fravær, dagsverk: 277,3 97,2 68,8 303,4 Sykemeldt fravær, dagsverk: 1284,4 492,3 401,6 2110,1 Fravær 1-3 dager, dagsverk: 260,4 0 5,0 17,0 Fravær 4-16 dager, dagsverk: 326,4 59,0 29,9 152,5 Fravær dager, dagsverk: 490,6 69,4 95,5 416,7 Fravær over 56 dager, dagsverk: 484,3 363,9 271,2 1523,9 Sum fravær dagsverk: 1561,8 589,4 470,4 2413,4 Bemanning: 111,66 110,6 110,8 112,4 Mulige dagsverk netto: 27948, Fraværsprosent totalt: 5,6% 8,2% 6,6% 8,5% Sykefraværsprosent på den enkelte arbeidsplass: Områder i sykefraværsrapporten som omfatter 1 ansatt er ikke tatt med (rådmannskontoret, erfarings- og læringsprosjekt, kulturkontor, bibliotek, ungdomsråd, helsesøster, sosialkontor, barnetjenesten, aktivitetstjenesten, vannanlegg, landbrukskontoret, landbruksvikar, feiing): Totalt kv kv. 06 Totalt 2006 Økonomiavd. 8,8 26,3 21,5 26,0 Fellestjenesten 0,7 2,7 1,5 6,9 Barnehagen 9,7 14,2 11,3 11,7 Grunnskolen 3,5 4,9 1,3 3,9 SFO 0,7 1,2 3,6 1,9 Musikkskolen ,0 Helse og sosial 14,5 0,7 0,7 5,4 Legekontor 1,5 0,7 2,4 4,4 Sykehjem 9,2 7,5 8,0 11,3 Hjemmetjeneste 4,8 9,3 7,5 7,1 Kjøkken 8,5 2,2 4,7 8,0 Psykiatriprosjekte 2,4 2,8 1,5 2,1 Teknisk/næring 5,2 13,1 3,3 5,3 Vedlikehold/anlegg 11,5 0,6 2,5 4,8 Renhold 4,1 18,6 25,1 27,3 Opplysninger om hvem som er syk og hvilken type fravær det er snakk om, vil kunne legges fram for AMU dersom det er ønskelig. En gjennomgang av statistikken i Dyrøy viser at det er enkeltpersoner med langtidssykefravær som trekker opp statistikken. Både egenmeldt og sykemeldt fravær er gått ned i 2006 i forhold til 2005, med unntak av sykemeldt fravær over

19 56 dager som har økt. Det totale sykefraværet på 8,5% for 2006 er for høyt, nasjonale økningen i sykefraværet tatt i betraktning. Sykefraværet er ikke innenfor det langsiktige delmål pr på maks 7,5%. Det må arbeides videre med å få ned sykefraværet på den enkelte enhet. IA v/torstein Pedersen vil bistå kommunen i dette arbeidet. Rådmannens forslag til vedtak: AMU tar sykefraværsstatistikken til orientering. Hogne Eidissen rådmann Elin Meleng Personalleder/leder servicetorg

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 29.6.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte på Organisasjons- og personalavdelingens møterom 29.6.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:30 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 21.02.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 21.02.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 21.02.2012 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 1.12.2009 kl. 12.30

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 1.12.2009 kl. 12.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 1.12.2009 kl. 12.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer