Biologiske arbeidsmiljøfaktorer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biologiske arbeidsmiljøfaktorer"

Transkript

1 Innhold Biologiske arbeidsmiljøfaktorer Temadag St. Olav, 2011 Bioaerosoler hva er de og hvor finnes de? Målestrategi og målemetoder Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hva med nedbrytningsgasser? Bioaerosoler Bioaerosol Små partikler med biologisk opprinnelse suspendert i luft bakteriesporer soppsporer - mikroorganismer G-negative bakterier G-positive sporer av sopp og bakterier (actinomyceter) soppsporer - mikrobielle komponenter - fragmenter av dyr og planter støv av tre, tekstil, papir ekskrementer hudflak, hår

2 Patogene mikroorganismer (infeksiøse) Ikke-patogene mikroorganismer (ikke-infeksiøse) Patogene bakterier infeksjonssykdommer det skal få bakterier til for å bli syk det tar flere dager mellom smitte og sykdomsutbrudd du er syk med feber i flere dager det dannes antistoff i blodet som gir beskyttelse over flere år Klassifisering i risikogrupper Forskrift nr. 550 Vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer Veiledning nr. 549 Biologiske faktorer - Smittefare, evne til å gi infeksjoner - Sykdommens alvorlighetsgrad - Spredning - Muligheter til tiltak Ikke-patogene mikroorganismer kan også være helseskadelige Forårsaker ikke smittsomme infeksjonssykdommer eksponering over bakterier eller soppsporer pr. m 3 for å gi effekt effekt samme dagen som eksponering symptomene går over etter en dag det dannes ikke antistoff i kroppen (uspesifikk reaksjon)

3 Målestrategi Mikrobielle komponenter Endotoksiner Gram-negative bakterier Glukaner Sopp, noen bakterier og planter Peptidoglykan Gram-positive bakterier Mykotoksiner Allergener - antigener Andre komponenter? Hvilke biologiske agens finnes i arbeidsatmosfæren? Hvilke biologisk agens kan måles? Finnes det kriterier for vurdering av de aktuelle biologiske agens? Målemetoder Prøvetaking Agens Metode Ikke-kultiverbare mikroorganismer Kultiverbare m.o. Støv Mikroskopiske metoder Dyrkning Gravimetri Prøvetakere Stajonært utstyr - Dyrkning Mikrobielle komponenter endotoksiner glukaner peptidoglycan allergener/enzym mykotoksiner LAL LAL/EIA GC-MS EIA/ELISA PCR teknikker Kjemisk/immun./ biologiske metoder Impaktor/impinger Personlige prøvetakere - ulike kassetter og filtre ekstraksjon direkte W. Eduard Mikroskopi / kjemisk immunologisk Gravimetri

4 DYRKNING mer kvalitativ enn kvantitativ metode + arter kan identifiseres (smitterisiko - patogener) + høy følsomhet (lave nivåer inneklima) Mikroskopi anbefalt metode for kvantifisering av mikroorganismer - Sporer av sopp og aktinomyceter kan telles med scanning elektronmikroskopi (SEM) - Bakterier og sopp med fluorescens mikroskopi (FM) - ikke kultiverbare organismer detekteres ikke - ofte meget kort prøvetakingstid (<1 min) - tap pga prøvetakingsstress - en koloni kan representere fra 1 til mange mikroorganismer Håndtering av høy Potet sortering Stell av fjærfe Stell av ku Organisk støv Mikroskopi Fragmenter og partikler fra organisk materiale + måler det totale antall (kultiverbare og ikke-kultiverbare) mikroorganismer i aerosolen + organismer i aggregater kvantifiseres + god samsvar mellom sporetellinger i ulike laboratorier øv - lavere følsomhet enn dyrkningsmetoder (høyere deteksjonsgrense) - begrensede muligheter for identifisering (spesielt FM) Analyse + Gravimetri en enkel og billig analyse - Gir ingen informasjon om hva som er i støvet Bioprotein

5 Endotoksin Endotoksin LAL metoden Ikke-allergisk celleveggkomponent i Gramnegative bakterier med sterke proinflammatoriske egenskaper Lipid A ansvarlig for de toksiske egenskapene Består av proteiner, lipider og lipopolysakkarider (LPS) LPS endotoksin, ofte brukt synonym Endotoksin er vannløselig og kan bestemmes med en biokjemisk metode som måler toksisk aktivitet (LAL test) Mindre brukt er analyse av fettsyrene med GC-MS + metoden så godt som standardisert + gir et bedre estimat av helserisiko enn telling av bakterier + metoden er mest brukt i publiserte undersøkelser + høy følsomhet + viser eksponerings-respons sammenhenger i epidemiologiske studier (ODTS, lungesykdommer) interlaboratorium tester viser store forskjeller kun vannløselig endotoksin blir detektert oljeemulsjoner? Endotoksin/Bakterier Peptidoglykaner Avløpsanlegg Bomullsindustri Landbruk stell av gris arbeid med høy, halm og korn Dyrefor kornindustri Potetindustri Avfall og kompostindustri Mekanisk industri (skjærevæske) peptidoglykan er membranbundet i Grampositive bakterier noen Gram-positive bakterier er sporedannende (actinomyceter) kan også ha allergene egenskaper lipoteichoic acid LPSlignede effekt ~ ganger mindre inflammatorisk enn LPS eksponering for actinomyceter (Bacillus spp., Thermoactinomyces spp.) assosiert med alvorlig lungesykdom Ristgods på avløpsanlegg

6 Actinomyceter/Peptidoglykaner ß(1-3)- glukaner Kompostering Landbruk Kornsilo Soppdyrking Sagbruk Inneklima? glukosepolymere med varierende grad av molekylvekt og forgreninger i celleveggen på de fleste soppsporer, men også tilsted i noen bakterier og planter har proinflammatoriske egenskaper som kan assosieres med utvikling av luftveisplager? Kompostering Muramylsyre som markør for peptidoglykaner med GC-MS Actinomyceter med mikroskopi (SEM) Sagbruk Landbruk Arbeid med korn Stell av høns Sortering av løk Kornsilo Soppdyrking Avfallsindustri Kompostering ß(1-3)- glukaner/soppsporer Sagbruk/Justerverk Glukaner med LAL-test eller immunspesifikke metoder (EIA) Soppsporer med mikroskopi (SEM, FM) Sekundærmetabolitter (produseres under spesielle betingelser) Viktige sopparter som produserer mykotoksiner Aspergillus, Fusarium, Penicillium Kornhåndtering, innhøsting, tørking, kornlevering Arbeid med landbruksprodukter (kaffe, løk, nøtter) Mykotoksiner Rullering av korn I luftprøver med molekylærbiologisk metoder - PCR-teknikker (Polymerase Cain Reaction) Eksponensiell multiplisering av en DNA-sekvens Kan detektere små mengder Identifisere spesifikke potente grupper av sopp/bakterier (Legionella, patogener) GC-MS og LC-MS i sedimentert støv

7 Allergener/Enzymer Høy-molekylære proteiner av biologisk/animalsk opprinnelse med utvikling av IgE respons (type 1 respons) plante pollen urin,ekskrementer, spytt og hudceller fra husdyr IgG respons (type 3 reaksjon) Soppsporer, actinomyceter Enzymer er ofte allergener eller proteaser (bryter ned proteiner) Næringsmiddelindustri Vaskemiddelindustri Fiskeoppdrett Laboratorier arbeid med forsøksdyr Immunologiske metoder (EIA, ELISA) Hvilke målemetoder? Metoder som ikke baserer seg på dyrkning foretrekkes (for ikkeinfeksjonssykdommer) sagbruk, justerverk (SEM) renseanlegg (endotoksin) landbruk (SEM, endotoksin, FM) avfallsindustri (SEM, endotoksin, FM) næringsmiddelindustri (immunologiske) Dyrkningsmetoder inneklima (lav deteksjonsgrense) slakterier, sykehus, renseanlegg (identifisering av patogener) Molekylær biologiske metoder (PCR-teknikker) landbruk, kornhåndtering, kornmøller identifisering spesielle patogener (Legionella)

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner Forfattere: Kari Kulvik Heldal, Lene Madsø, Per Ole Huser Dato: 27.11.2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 6 (2007) ISSN:1502-0932

Detaljer

Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Biologiske faktorer - Grete Wikstrand - Mo i Rana 14.03.2007 3

Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Biologiske faktorer - Grete Wikstrand - Mo i Rana 14.03.2007 3 Biologiske faktorer Mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkninger hos mennesker som kommer i kontakt med slike. (Best.nr. 550). Biologiske

Detaljer

IKA Kongsberg, Frogs vei 48 - Muggsopp i inneluft

IKA Kongsberg, Frogs vei 48 - Muggsopp i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Kristine Rolland Behn Telefon dir.: 464 15 622 E-post: krb@mycoteam.no IKA Kongsberg IKS v/ Vibeke Hammerhaug Frogs vei 48 611 KONGSBERG Dato: 28. mai 2015 Vår ref: 201505106

Detaljer

Kortrapport Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstad og Dag Gunnar Ellingsen,

Kortrapport Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstad og Dag Gunnar Ellingsen, Kortrapport Kornstøveksponering og relaterte helseeffekter i møllebransjenn Forfattere: Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstadd og Dag Gunnar Ellingsen, Statens

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Prosjekter i programmet Miljø og helse

Prosjekter i programmet Miljø og helse Prosjekter i programmet Miljø og helse Under er det gitt en oversikt over prosjekter i Miljø og helse i 2005. Deretter følger kortfattede sammendrag av prosjektene. Disse er utformet av prosjektlederne/stipendiatene.

Detaljer

best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast

best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast Utarbeidet av Wijnand Eduard og Erik Melbostad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Per Sandven ved Statens Institutt for Folkehelse, Lars Toftegaard

Detaljer

Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning

Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning 39 Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning Sammendrag Årsaker til fukt i hus Lekkasjer fra røranlegg, tak, vinduer eller grunn Fuktighet bygget inn i huset Høy fuktproduksjon i forhold til ventilasjon

Detaljer

Fukt og biologiske effekter: Inneklimarelatert hodepine og unormal tretthet.

Fukt og biologiske effekter: Inneklimarelatert hodepine og unormal tretthet. 1 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn ------------------------------------------------------------------------------------- Fukt og biologiske effekter: Inneklimarelatert hodepine og unormal tretthet.

Detaljer

Forskningsbehov og kunnskapshull påpekt av VKM 2013

Forskningsbehov og kunnskapshull påpekt av VKM 2013 Forskningsbehov og kunnskapshull påpekt av VKM 2013 Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 28.05.2013 Dok. nr.: ISBN: 978-82-8259-091-4 Bidragsytere Den som utfører arbeid for VKM, enten

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU Direktoratet for arbeidstilsynet Seksjon for regelverk og internasjonalt arbeid Postboks 8103 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 01/189743 Vår ref.: 31/01/94-001 Dato: 14. februar 2002 + ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG

Detaljer

Antall sider: ISSN: 0801-7794 Serie:

Antall sider: ISSN: 0801-7794 Serie: -A Rmæi~~~~~~~ ~~nrm lle STATENS ARBEISMILJØINSTITUTT Postadresse: Pb 8149 ep 0033 Oslo 1 - Kvntoradresse: Gydas vei 8 - Tlf 02-46 68 50 - Bankgiro 06290581247 - Postgiro 2 00 02 14 Tittel: FOrfatter(e):

Detaljer

Kjære leser! side 1. Trygve Eklund Direktør

Kjære leser! side 1. Trygve Eklund Direktør Kjære leser! orsk arbeidsliv skal være i stand Ntil å skape arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse. Dette er visjonen for Statens arbeidsmiljøinstitutt i den nye strategiplanen som er

Detaljer

12 SPESIELT OM HANSKER

12 SPESIELT OM HANSKER 12 SPESIELT OM HANSKER 117 118 12.1 Arbeid der hendene skal beskyttes Hansker brukes enten for å beskytte seg selv eller for å beskytte det man jobber med. I forkant av enhver jobb skal det utføres en

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I - DIREKTØRENS BERETNING... 4 Del II - INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2014... 6 Del III - ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Langsiktige

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Kakerlakker allergi og smittespredning

Kakerlakker allergi og smittespredning Kakerlakker allergi og smittespredning Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Skadedyrdagene 2009 Kakerlakker Lette å kjenne igjen Lange antenner Lange bein løper fort

Detaljer

Aktuelle artikler om arbeidsrnedisin og arbeidsmiljø

Aktuelle artikler om arbeidsrnedisin og arbeidsmiljø ARBEIDSMILJØ NSTITUTTET STATENS ARBElDSMILJØINSTITUTT. Beøksadr.: Gydas vel 8, Mastua Postar.: Pb. 8149 Dep., 00 Os 1 11.. 02-46 68 50 Telefa 02-60 32 76 Postgiro 20002 14 Bakgiro 0629. 05. 81247 Tittel:

Detaljer

Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem?

Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem? FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 374 9 Ingar Olsen, Erik Jantzen og Nils Skaug Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem? Inesten 40 år har det vært kjent at vannet

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/466850. Postadresse: P.b. 8149 Dep Oslo 1. Yrkeshygienisk inst i tutt ISSN:

Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/466850. Postadresse: P.b. 8149 Dep Oslo 1. Yrkeshygienisk inst i tutt ISSN: Arbeidsforskningsinstituttene Arbeidsfysiologisk institutt - Arbeidspsykologisk institutt - Muskelfysiologisk institutt Yrkeshygienisk institutt Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/466850 Postadresse:

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Hvor skjer skadene? Hva må vi ha fokus på? Arbeidstilsynet tar en gjennomgang av risiko for biologisk og kjemisk helsefare

Hvor skjer skadene? Hva må vi ha fokus på? Arbeidstilsynet tar en gjennomgang av risiko for biologisk og kjemisk helsefare VA dagene på Vestlandet 2015 10.9.2015 Hvor skjer skadene? Hva må vi ha fokus på? tar en gjennomgang av risiko for biologisk og kjemisk helsefare Senioring. Petter Flo Vestlandet 10.09.2015 1 for et godt

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

HÅNDBOK I NBC MEDISIN

HÅNDBOK I NBC MEDISIN HÅNDBOK I NBC MEDISIN (Versjon 2 kun elektronisk utgave) Nuclear (Nukleær - stråling) Biological (Biologisk mikroorganismer/toksiner) Chemical (Kjemisk giftige/skadelige agens) Utgitt av Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Allergier. Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier presenterer:

Allergier. Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier presenterer: Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier presenterer: Allergier Rasegruppe i Norsk Terrier Klub Informasjonsheftet er laget for å samle publisert informasjon om emnet og representerer på ingen måte Rasegruppen

Detaljer