En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås"

Transkript

1

2 En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås

3 Hva har levende jord å gjøre med barn og læring? 3

4 Jorden i våre hender 4

5 Hvor mye matjord finnes på jorden? Omkring 1/32 del av jordens overflate er dyrkbar 15 milliarder daa delt på ca. 7 milliarder mennesker.dina 2000 kvadratmeter! Norge har 2,7 % dyrkbar jord (Danmark 58%) En begrenset og truet ressurs: Over en tredjedel av dyrkbar jord er blitt ufruktbar i løpet av de siste 40 år! (Utarming, pakking, erosjon, forurensing, saltinnhold) (siste tall 44%) 5

6 Hva er matjord? 6

7 Matjordens komponenter Forvitret sten/mineraler (sand, silt, leire) Luft Vann Levende organismer 25% av jordens bio-mangfold Bakterier, encellede og flercellede mikroorganismer Sopp og sopprot på røtter av høyere planter Meitemark og ++ virvelløse dyr + noen virveldyr Organiske stoffer Døde rester av mikroorganismer, dyr og planter Sekreter fra planterøtter og andre organismer Mold (humus) 7

8 DETTE ER TITTELEN PÅ RESENTASJONEN Hvor kommer matjorden fra? Utvikling Vær og vind, is og regn mekanisk nedbryting av sten Biologisk nedbryting sopp lav moser høyere planter Biologisk oppbygging nydannelse av organiske forbindelser (humusstoffer = mold = «bondens gull») Foregår i naturen over lang tid (mer en 100 år for 1 cm) Aldri ferdig utviklet, alltid i en prosess 8

9 Levende matjord 9

10 Jordprofil. Matjord Mellomlaget Undergrunn Berg Næringsrikt. Høy omdanning. Mye organisk materiale. HUMUS. Noe mindre næring. «Opprinnelig jord». Lite næring. Mange sjikt. Avtrykk etter geologisk historie

11 Utviklingsskjema 11

12 Matjordens egenskaper: Kornstørrelse 12

13 Leirejord kan ha store lagre av næringsstoffer. holder godt på vann, men kan likevel ha lite tilgjengelig. danner «aggregater» dersom det er organisk materiale og aktivt mikroliv i jorda. Dette bedrer strukturen og transport av luft og vann. trenger drenering. Utsatt for pakkskader når den er våt. kan bli tett, med liten luftutveksling. kald om våren. høstpløying kan være gunstig for å la tæla jobbe med strukturen. 13

14 Silt jord mellom leir- og sandjord i partikkelstørrelse. mindre reserver, men lettere frigjøring av næringsstoffer enn leirjord. bedre transport av luft og vann. Tørkesterk. trenger drenering. Utsatt for pakkskader når den er våt. kan bli tett, med liten luftutveksling. lettere å arbeide enn leirjord. kald om våren. erosjonsutsatt. 14

15 Sandjord større partikler enn leir- og siltjord (0,02-2 mm) næringsfattig, lager ikke aggregater. frigjør næring raskt. drenerer godt, god transport av luft og vann. tåler mye nedbør, men er tørkesvak. lettere å arbeide. blir fort varm om våren. god til gulrot og potet. 15

16 Egenskaper: Profil 16

17 Laginndeling i forskjellige jordprofiler 17

18 Hva gjør god matjord? Lagrer næringsstoffene i stabile former Holder på vann i tørt vær Gir nok luft til røtter og levende organismer Beholder en porøs og god struktur Hindrer pakking Støtter stor biologisk mangfold Binder kjemiske stoffer Renser vann 18

19 God matjord 19

20 God matjord inneholder per gram: 600 millioner bakterier, sopp og alger ( forskjellige bakterie, mange enda uten navn) Og 1.5 millioner smådyr (som meitemark som produserer 70x sin egen vekt i matjord/år med 5x mer N, 7x mer P og 11X mer K enn ellers i den matjorden) 20

21 Hvordan kan vi kultivere god matjord? Tilførsel av kompostert organisk material! Skånsomt bearbeidelse Unngå tråkk på hagesengene Dekking av jord med gressklipp, halm, løv (overfalte kompostering) Mangfold av plantekulturer (vekselbruk) Grønngjødsel Kvistbed God drenering 21

22 Landbrukets rolle i samfunnet og naturbruksutdanningens framtid Kompetanse for kvalitet, Øksnevad, 22. januar 2014 Hva har matjorden å gjøre med klima? 22

23 Fra jord til bord: Matproduksjon for en bærekraftig fremtid. Linda Jolly, HiO, 10. oktober 2013 I tillegg.. «25 to 40% of the current excess of CO2 in the atmosphere comes from the destruction of soils» Food and Climate Change: The Forgotten Link (www.grain.org ) 23

24 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 24

25 Landbrukets rolle i samfunnet og naturbruksutdanningens framtid Kompetanse for kvalitet, Øksnevad, 22. januar 2014 Matjord og CO2 «Det er mer karbon i matjorden enn i atmospæren og vegetasjonen sammenlagt.» «Utslipp av CO2 fra matjord er 10x større enn det fra olje og gass (fossil energi).» «Frigjøring av 0.1% av CO2 i matjord i Europa er lik avgasser til 100 millioner biler. (25 tonn humus per mål i matjorden, 0,6 % forsvinner per år) «25 to 40% av CO2 overskuddet i atmosfæren kommer fra ødeleggelse av matjord» 25

26 Matjord i Norge? 26

27 Forsvunne jord 27

28 Omdannelse av organisk avfall til humus kan: Lagre enorme mengder av CO2 i jorden og kjøle ned kloden Hindre tap av matjord (FAO 2011 anslår nåværende tap på 100 million mål/år) Berike matjord og øke avlinger (FAO 2007 overall gj.snitts avlinger ved agro-økologiske metoder 132 % høyere) Beskytte for uttørking og oversvømmelse Øke mangfoldet av liv i jorden Bidra til en robust matproduksjon 28

29 Kompostering 29

30 Matproduksjon og Miljø: Hva bidrar bio-dynamisk landbruk med? Linda Jolly, UMB, Skjoldskole, Ja, vi holder på å spise vår planet, men vi kan gjøre noe med det? 30

31 Matproduksjon og Miljø: Hva bidrar bio-dynamisk landbruk med? Linda Jolly, UMB, Skjoldskole, Vår daglig mat er avgjørende! 31

32 CO2 og matproduksjon 32

33 Et bidrag til en mer bærekraftig jordklode! 33

9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid?

9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? 9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? Linda Jolly Å inkludere skolehage som tema i gård-skolesamarbeid var ikke tiltenkt da kursene begynte. Det viste seg imidlertid at for kursdeltagerne

Detaljer

Blir norsk landbruk bærekraftig?

Blir norsk landbruk bærekraftig? NR. 8/92 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk ISBN 82-7478-065-5 ISSN 0807-0946 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk.

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN Byøkrapport 04/13 Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN OM URBAN DYRKING PÅ TAK BYØK-RAPPORT 04/13 SENTER FOR BYØKOLOGI 2013 TITTEL: Den høye hagen: OM urban dyrking på tak Forfattere: marte dæhlen

Detaljer

Planter som jorddekke

Planter som jorddekke Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 2/2005 Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Tittel:

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Utslipp av klimagasser ved ulik jordarbeiding

Utslipp av klimagasser ved ulik jordarbeiding Utslipp av klimagasser ved ulik jordarbeiding Peter Dörsch NMBU Nitrogen Group Innhold Klimagasser fra dyrket jord Utslipp av lystgass (N 2 O) fra mikrobielle nitrogen omsetninger Forandringer i jordens

Detaljer

P-indekskalkulatoren. Professor Tore Krogstad, UMB

P-indekskalkulatoren. Professor Tore Krogstad, UMB P-indekskalkulatoren Professor Tore Krogstad, UMB Erosjonsrisiko, fosforinnhold i jorda og nærhet til vassdrag er alle viktige faktorer som har betydning for fosfortapene fra dyrka mark. I tillegg vil

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking av Per J, Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Utarbeidet for Gartnerhallen`s kontraktdyrkere på økologisk potet. Arbeidet er utført i regi av prosjektet Økt

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE INNEN 2050. HVORDAN PLANLEGGER DERE Å TA IMOT DE SOM

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

De vet hvor CO 2 -en er

De vet hvor CO 2 -en er Forskningsnyheter Et hjertesukk Ser vi på Norges utslipp av klimagasser isolert, så er de i det globale regnskapet knapt målbare. Likevel diskuterer politikerne å pålegge norsk industri de høyeste CO 2

Detaljer

Når må vi kaste maten?

Når må vi kaste maten? Når må vi kaste maten? Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, NMBU - Veterinærhøgskolen Per Einar Granum Frokostseminar: Matavfall ressurs eller tap, 24. oktober 2014 På verdensbasis antas det

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 2 - Arv og avl: Når to blir en 00:18 Bioteknologiskolen 00:20 2. Arv og avl: Når to blir en 00:26 Dette er en biologisk familie. 00:30 Øyefargen min kommer fra

Detaljer

Slik lykkes du Nr. 3-2011

Slik lykkes du Nr. 3-2011 Hva skjer i plantene? Plantevekst styres hovedsakelig av lys, luft, vann, temperatur, jord og næringstilgang. Plantehormoner spiller også en rolle og trer i kraft når plantene snur seg mot lyset eller

Detaljer

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12 Innhold Klimaendring og behovet for geologisk lagring av CO 2.......................................................... 4 1. Hvor og hvor mye CO 2 kan vi lagre under jorden?.........................................................

Detaljer