Direktoratet i Trondheim 7 Regioner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktoratet i Trondheim 7 Regioner"

Transkript

1 1

2 Direktoratet i Trondheim 7 Regioner Region Indre Østland Hedmark, Oppland og Buskerud Kontorsteder: Hamar (Regionkontor) Lillehammer Gjøvik Drammen 2

3 HMS og arbeidsmiljø VA-dagene for Innlandet 2007, Øyer Kari Mork, Arbeidstilsynet Indre Østland, Jeg vil snakke om : Skadelig kjemisk og biologisk påvirkning i avløpsanlegg Forebyggende tiltak (prinsipper) Personlig verneutstyr 3

4 Kjemisk helsefare Kloakkgasser Hydrogensulfid VOC (flyktige organiske forbindelser produsert av mikroorganismer) Merkaptaner (flyktige org. forb. som inneholder svovel) Ammoniakk Metan Karbondioksid Kjemikalier Brukskjemikalier Kjemikalier i inngående avløpsvann 4

5 Akutte virkninger av Hydrogensulfid H2S i ppm > >1000 Virkning Luktterskel Kraftig lukt Begynnende øyeirritasjon (Adm. norm = 10ppm, Takverdi ) Øyeskader, luftveis- lungeirritasjon Svekket, etter hvert lammet luktesans Lungeødem Bevisstløshet, knock down, død innen 4-8 timer Død,lammelse av pustesenteret Savolainen, 1989, Guidotti, 1996, Bhambhani et al., 1991, 1997, Svendsen,2001 Generelt lave konsentrasjoner av H 2 S men kan være høye konsentrasjoner når slam har ligget og råtnet og utsettes for transport, sentrifugering, slampressing etc. samt ved rengjøring av pumpestasjoner 5

6 Biologisk helsefare- hva? Mikroorganismer Bakterier og soppsporer, virus De fleste mikroorganismene i avløpsvann er lite smittefarlige, men mange inneholder giftstoffer (toksiner). Endotoksiner Endotoksiner er giftige stoffer i celleveggen i gramnegative bakterier (eks tarmbakterier). Endotoksinene kan frigjøres fra døde bakterier og pustes inn. Kan gi betennelsesreaksjoner i luftveiene og influensaliknende symptomer som feber og frysninger, tretthet, hodepine, kvalme og diare 6

7 Biologisk helsefare-hvor? Alt arbeid med avløpsvann i kloakkrenseanlegg, pumpestasjoner og på ledningsnett kan føre til høye konsentrasjoner av levende og døde mikroorganismer i luften (bio-aerosoler). Bioaerosoler : små væskedråper eller partikler/støv som er finfordelt i luft og som består av biologisk materiale (eks døde/levende mikroorganismer og deler av disse, eks endotoksiner) Direkte sprut eller annen kontakt med avløpsvann gir også høy eksponering. Ved slambehandling kan mengden av mikroorganismer i luften være stor. Ved arbeid med tørket slam kan eksponering for endotoksin være særlig høy 7

8 Search utf-8 publicsearc Tørking av slam Ny teknologi slam tørkes til meget høy tørrstoffprosent (80-90%) Arbeidere symptomer høyt eksponert for endotoksin fra Gram-negative bakterier Stami bruker norm på 100 EU/m 3 for endotoksin 8

9 eks Bioaerosol bakteriesporer soppsporer - mikroorganismer bakterier sporer av sopp og bakterier soppsporer mikrobielle komponenter Endotoksiner 9

10 Symptomer/helseplager hodepine, tretthet konsentrasjonsvansker, glemsomhet irritasjon i luftveiene (tørrhoste, irritasjoner i nese ) såre øyne nedsatt lungefunksjon mage-tarmplager -kvalme, diaré influensalignende plager med feber hudplager Helseplager skyldes trolig en samvirkning av en rekke enkeltkomponenter leverbetennelse (gulsott) hepatitt A virus 10

11 Arbeidstilsynets krav til avløpsanlegg: Det viktigste regelverket: Arbeidsmiljøloven Internkontroll forskriften Forskrift om arbeid ved avløpsanlegg (best.nr 542) Vern mot eksponering for biologiske faktorer (best.nr 550) med veiledning Vern mot eksponering mot kjemikalier på arbeidsplassen (best.nr. 566) med veiledning 11

12 Forebyggende tiltak Vurdere helserisiko ved påvirkning av kjemisk og biologisk helsefare (skal dokumenteres ) NB! Omfatte både normale driftsforhold og ekstraordinære forhold (vedlikehold, reparasjoner, overbelastning av anlegget, uhell/ulykke) Viktig at driftspersonell medvirker i risikovurderingene + personell med yrkeshygienisk kompetanse (fra eks. bedriftshelsetjenesten) Opplæring av driftspersonell (skal dokumenteres) -må ha god kjennskap til prosesser og opplæring i hva de skal gjøre i spesielle situasjoner som driftsstans, overbelastning av anlegget eller andre situasjoner der slam kan bli liggende lenge og råtne. (Personlig verneutstyr må brukes) - Informasjon om risiko og hvordan jobbe sikkert (nyansatte, eksternt personell?) - Gode arbeidsrutiner, Arbeidsinstrukser for farlig arbeid Tildekking /Innebygging av kilden kombinert med Riktig ventilasjon vil vanligvis redusere spredningen av forurensning Undertrykk på forurenset sone Punktavsug 12

13 Forebyggende tiltak forts. Valg av prosessutstyr Utlufting av slam Gassmålinger stasjonært og bærbart utstyr (Hydrogensulfid, metan, oksygen) God personlig hygiene reduserer smittefaren Ren og uren sone Helseundersøkelser og vaksiner (vanlige vaksiner: stivkrampe, poliomyelitt og hepatitt A) Personlig verneutstyr 13

14 Sandfanghall- avskjerming 14

15 Personlig verneutstyr VELGES UTFRA RESULTAT AV RISIKOVURDERING Åndedrettsvern flere typer kan brukes Støv/Partikkelfilter : P3 filter (beskytter mot støv, bakterier, endotoksiner, muggsoppsporer, virus) Gassfilter : Grått filter (B) (beskytter mot hydrogensulfid og bløtgjødselsgasser) Brunt filter (A2)(beskytter mot flyktige organiske forbindelser( VOC )m/kokepkt >65 C) Grønt filter (K) (beskytter mot ammoniakk) Kombinasjonsfilter som dekker alle filtertypene (NB! Fra helmaske halvmaske engangsmaske, økende lekkasje ) NB! Skjegg er dårlig filter!! NB! Støv og gassfiltermasker kan kun brukes når det er nok Oksygen tilstede!!! Åndedrettsvern med tilførsel av friskluft ( via kompressor eller tank) I spesielle situasjoner Fare for eksplosive gasser - mangel på oksygen. 15

16 Personlig verneutstyr forst. Beskyttelse øye/ansikt mot sprut Briller eller visir (helmaske) Hansker Mange typer som kan brukes- avhenger av risikovurdering, Skal beskytte mot avløpsvann og bakterier. (NB! Lateksallergi: Latekshansker i minst mulig grad og kun ved langvarig arbeid og høy risiko for smitte) Brukskjemikalier : jf hansketype i HMS-datablad Arbeidstøy Direktekontakt med avløpsvann : Vanntette overtrekksklær + støvler og hansker Engangsklær ved spesielle arbeidsoperasjoner Arbeidstøy ellers skal være tilpasset arbeidsoperasjon - ha rene skift RUTINER FOR VEDLIKEHOLD/UTSKIFTNING/OPPBEVARING 16

17 Eks. Personlig verneutstyr ved spyling 17

18 Hygiene Håndvask før spising og røyking Arbeidstøy atskilt skap for privat tøy og arbeidsklær arbeidstøy bør vaskes på arbeidsstedet (krav faste arbeidsplasser) arbeidstøy bør skiftes regelmessig engangsklær ved spesielle arbeidsoperasjoner Dusj etter endt arbeidsdag vaskerom med dusj tilknyttet garderobe 18

19 Noen hovedresultater fra kampanjen Kloakk og septikk på vestlandet og i nord-norge ( ) Mangler opplæring/informasjon om kjemisk og biologisk helsefare - pålegg til ca 60 % Mangler risikovurdering på kjemisk helsefare - pålegg til ca 40 % Mangler risikovurdering på biologisk helsefare - pålegg til ca 70 % Har ikke innført ren og skitten sone - pålegg til ca 60 % i nord-norge og ca 30 % på vestlandet 19

20 Kjemisk risikovurdering: Vurderingen skal bl.a. inneholde: Kjemikalienes farlige egenskaper Mengden og bruksmåten av kjemikaliet Leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet (HMS-datablad) Grenseverdier og administrative normer 20

21 Biologisk risikovurdering: Vurderingen skal bl.a. inneholde: Hvilke biologiske faktorer som kan forekomme og hvilke smitterisikogruppe de er plassert i Hvilke giftige (toksiske), allergiske aller andre skadelige stoffer de biologiske faktorene kan gi opphav til Opplysninger om sykdom forårsaket av de biologiske faktorene Sannsynligheten for at arbeidstaker kan få helseskade Kunnskap om at en sykdom som er påvist hos en arbeidstaker kan ha direkte forbindelse med vedkommendes arbeid 21

Eksponering for mikroorganismer og gasserhvor utsatt er de som arbeider på renseanleggene?

Eksponering for mikroorganismer og gasserhvor utsatt er de som arbeider på renseanleggene? Eksponering for mikroorganismer og gasserhvor utsatt er de som arbeider på renseanleggene? Kari Kulvik Heldal Driftsassistansen Møre og Romsdal, mars 2006 Arbeidsmiljø på renseanlegg Eksponering på renseanlegg

Detaljer

Hvor skjer skadene? Hva må vi ha fokus på? Arbeidstilsynet tar en gjennomgang av risiko for biologisk og kjemisk helsefare

Hvor skjer skadene? Hva må vi ha fokus på? Arbeidstilsynet tar en gjennomgang av risiko for biologisk og kjemisk helsefare VA dagene på Vestlandet 2015 10.9.2015 Hvor skjer skadene? Hva må vi ha fokus på? tar en gjennomgang av risiko for biologisk og kjemisk helsefare Senioring. Petter Flo Vestlandet 10.09.2015 1 for et godt

Detaljer

Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Biologiske faktorer - Grete Wikstrand - Mo i Rana 14.03.2007 3

Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Biologiske faktorer - Grete Wikstrand - Mo i Rana 14.03.2007 3 Biologiske faktorer Mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkninger hos mennesker som kommer i kontakt med slike. (Best.nr. 550). Biologiske

Detaljer

HMS på avløpsanlegg. Petter A. Kjølseth. Benchmarking Water Solutions

HMS på avløpsanlegg. Petter A. Kjølseth. Benchmarking Water Solutions HMS på avløpsanlegg Petter A. Kjølseth Salsnes Filter AS Etablert i1991 Del av Trojan Technologies fra januar 2012 Alle aktiviteter «in-house»: FoU, produksjon, salg, prosjektledelse, installasjon/igangkjøring,

Detaljer

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner Forfattere: Kari Kulvik Heldal, Lene Madsø, Per Ole Huser Dato: 27.11.2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 6 (2007) ISSN:1502-0932

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no HMS informasjon - 1/06 Helsefarer ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale Livsfarlig lungesykdom etter sveising på malte overflater Det er påvist flere tilfeller av akutt alvorlig lungesykdom

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Kjemisk helsefare ved sveising

Kjemisk helsefare ved sveising Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 581 Kjemisk helsefare ved sveising Hvordan kan du passe på helsa? Utgitt oktober 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2008

Detaljer

Hvordan kan du passe på helsa. Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09

Hvordan kan du passe på helsa. Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09 Hvordan kan du passe på helsa Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09 Denne presentasjonen handler om forholdsregler ved sveising Vi tar for oss hvilke farlige kjemiske

Detaljer

Kjemikalier i bilverksteder

Kjemikalier i bilverksteder Kjemikalier i bilverksteder Hvordan kan du passe på helsa? INNHOLD Forord... Del 1 Om kjemikalier, HMS-datablad og vernetiltak Farlige stoffer i verkstedet... Substitusjon erstatning av farlige kjemikalier...

Detaljer

Arbeid med armert umettet polyester

Arbeid med armert umettet polyester best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført.

Detaljer

Problemstillinger. Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold. Antimikrobielle midler Cytostatika. Haakon Bugge Andersse

Problemstillinger. Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold. Antimikrobielle midler Cytostatika. Haakon Bugge Andersse Problemstillinger Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold Anestesi gasser Antimikrobielle midler Cytostatika Haakon Bugge Andersse Kjemikalieforskriften Veiledningen ble utgitt i september 2003

Detaljer

best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast

best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast best. nr. 537 ORIENTERING Helserisiko ved muggvekst på trelast Utarbeidet av Wijnand Eduard og Erik Melbostad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Per Sandven ved Statens Institutt for Folkehelse, Lars Toftegaard

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Isocyanater i Bilbransjen

Isocyanater i Bilbransjen Isocyanater i Bilbransjen Hva du bør vite om isocyanater......dersom du arbeider med billakkering, bilskadereparasjoner eller skifting av bilglass NBFs servicekontor Isocyanater i Bilbransjen Denne brosjyren

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Kortrapport Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstad og Dag Gunnar Ellingsen,

Kortrapport Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstad og Dag Gunnar Ellingsen, Kortrapport Kornstøveksponering og relaterte helseeffekter i møllebransjenn Forfattere: Anne Straumfors Halstensen, Kari Kulvik Heldal, Wijnand Eduard, Marit Skogstadd og Dag Gunnar Ellingsen, Statens

Detaljer

HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD

HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD HÅNDBOK NR. 09 HÅNDBOK FOR ARBEIDS- MILJØ UNDER JORD April 2015 NFFs tekniske rapporter er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av utviklingskomiteen i NFF. Innholdet er i samsvar med kjent viten på det

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

12 SPESIELT OM HANSKER

12 SPESIELT OM HANSKER 12 SPESIELT OM HANSKER 117 118 12.1 Arbeid der hendene skal beskyttes Hansker brukes enten for å beskytte seg selv eller for å beskytte det man jobber med. I forkant av enhver jobb skal det utføres en

Detaljer