Forebygging av legionellasmitte en veiledning. Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebygging av legionellasmitte en veiledning. Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene"

Transkript

1 Forebygging av legionellasmitte en veiledning Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene Vannforeningen 5. mai 2008

2 Innholdet i presentasjonen: Kort om status for veiledningen Oversikt over innholdet Noen smakebiter Synspunkter fra høringen Videre arbeid

3 Status for veiledningen Godt bearbeidet utkast publisert på Høringsfrist: uttalelser

4 Veiledningens hensikt Nytt kap 3a) i forskrift: Funksjonskrav Veiledning: Råd om hvordan oppfylle funksjonskravene Skal dekke alle anlegg som omfattes av forskriften Målgrupper Anleggseiere/driftsansvarlige Tilsynsorganer Evt. Norsk akkreditering

5 Kap. 1 5: Generelt for alle installasjoner 1. Introduksjon 2. Generelt om legionellabakterier og legionellose 3. Grunnlag for kartlegging av risiko og for gjennomføring av forebyggende tiltak 4. Behandlingsmetoder 5. Regelverk

6 Kap. 6 13: Omtale av utvalgte anlegg 6. Interne vannfordelingsnett som forsyner dusjer og andre aerosoldannende punkter 7. Kjøletårn 8. Luftskrubbere 9. Luftbefuktningsanlegg 10. Bilvaskeanlegg 11. Sykehus/helseinstitusjoner 12. Tiltak i private hjem 13. Andre installasjoner

7 Smakebiter kap. 1 og 2 (1) Legionellose er to sykdommer: Legionærsyken: Farlig lungesykdom Lav insidensrate Sarpsb./Fr.stad 2005: 55 syke/10 døde Risikofaktorer: Alder, røyking, alkoholisme, alvorlig underliggende sykdom, immunsupprimering/-svikt Pontiacfeber: Ufarlig influensa Høy insidensrate/ Alle like utsatt Sunnmøre 2006: Hele fotballaget (21 personer) syke

8 Smakebiter kap. 1 og 2 (2) Smitter via aerosoler + aspirasjon (syke) Smitter ikke mellom mennesker Smitte av dusjen hjemme sannsynligvis mest vanlige årsak til legionærsykdom Vanskelig å diagnostisere

9 Smakebiter Kap. 3 Risikovurderinger (1) Kunnskap om eget anlegg viktig Potensielt kritiske vekstområder o C Stillestående vann Frikjent : <20, >60 o C (konstant) ph <3, >10 Sjøvann Hvem/hvor mange kan bli eksponert for smitte

10 Smakebiter Kap. 3 Risikovurderinger (2) Analyser som beslutningsgrunnlag For å kartlegge risikopotensialet For fastsetting av drifts- og vedlikeholdsrutiner Ingen tiltaksgrenser er anbefalt Legionella spp. benyttes

11 Smakebiter Kap. 3 Risikovurderinger (3) Tre risikokategorier? 1. Stort smittepotensiale: Stort spredningsområde, områder der mange mennesker eller mennesker i risikogruppen oppholder seg 2. Begrenset smittepotensiale: Et begrenset antall mennesker som blir eksponert eller der faren for vekst og spredning er liten 3. Lite smittepotensiale: De eksponerte er enkeltindivider eller små grupper av mennesker utenfor risikogruppene

12 Smakebiter Kap. 3 Risikovurderinger (4) Analyser for å kartlegge risikopotensialet Gjelder primært anleggstyper der den tekniske kunnskapen ikke gir svar Minst månedlige prøver i ett år Kimtall og Legionella spp.

13 Smakebiter Kap. 3 Risikovurderinger (5) Analyser som grl. for drifts-/vedl.h`s rutiner Tilpasses drifts- og vedlikeholdsrutinene for å verifisere effekten For risikokategori 1 bør både kimtall og legionella analyseres Legionellaanalyser kan reduseres (3 4 gg/år?) når tilfredsstillende driftsrutiner er etablert Kimtall til rutinemessig overvåking

14 Ingen ideelle Smakebiter Kap. 4 Behandlingsmetoder Må tilpasses de respektive anleggstyper Sjokkoppvarming Gjennomspyling av tappepunkt, 70 o C i minst fem minutter I akuttsituasjoner (for eksempel utbrudd): 80 o C i 30 minutter

15 Smakebiter Kap. 5 Regelverk Miljørettet helsevern Kap. 3a. Bassengbadforskriften Teknisk forskrift (Plan-og bygningsloven)) (egen veiledning) Bla. dimensjonering av ledningsnett, vanntemperatur Forskrift om vern mot eksponering av biologiske faktorer (Arbeidsmiljøloven) Risikovurderinger

16 Smakebiter Kap. 6 Interne vannfordelingsnett Dimensjonerende temperaturer 60 o C innen ett minutts tapping Minst 60 o C i sirkulasjonsledning 70 o C i varmtvannsberedere Forebyggende behandling Basert på risikovurdering, minst hver 6. mnd. Dusjslanger/-hoder minst kvartalsvis Ved stillstand mer enn 1 mnd. Ukentlig gjennomspyling av stillestående deler

17 Smakebiter Kap. 7/8 Kjøletårn/luftskrubbere Kjøletårn Risikokategori 1 Luftskrubbere Kan være risikokategori 1 Grundige risikovurderinger må legges til grunn

18 Smakebiter Kap. 9 Luftbefuktningsanlegg Risiko er knyttet til forstøvningsbefuktere Ikke smittefare fra damp- og fordunstningsbefuktere Befuktning i ventilasjonsanlegg må være mulig å kontrollere og vedlikeholde Bruk av biocider må vurderes ift. faren for at de kan spres til omgivelsene via vanndråper

19 Smakebiter Kap. 10 Bilvaskeanlegg Selvvaskeanlegg representerer større smitterisiko enn automatiske vaskemaskiner pga. betydelig eksponeringsfare

20 Kap. 11 Sykehus/ svekket immunforsvarinstitusjoner Fokus på tiltak på alle aerosoldannende innretninger (henvisning til andre kapitler) Medisinsk utstyr

21 Om enkle tiltak Kap. 12 Private hjem Dusjer Boblebad Luftfuktere Høytrykkspylere, hageslanger Eget faktaark blir lagt ut på

22 Kapittel 13 Andre innretninger Boblebad Tannlege- og medisinsk utstyr Fontener Luftede biodammer Biofiltere Anlegg for forbehandling av metaller som skal overflatebehandles Skjærevæsker for metallbearbeiding VVS-anlegg på skip og offshoreinnretninger Eksempler på andre mulige smittekilder Vanningsanlegg i hager, parker og i landbruket Brannvernanlegg Nøddusjer Avising

23 Synspunkter fra høringen Strukturert og oversiktlig For mye gjentagelser For omfattende ønsker enkel oppskrift, spesielt for mindre virksomheter Blanding av skal/må/bør En del konkrete innspill til presiseringer og komplettering av råd

24 Videre arbeid (1) Innarbeiding av konkrete innspill Ingen vesentlige endringer Redigering blir gjennomgått på nytt (Gjentagelser av viktige råd/vurderinger er bevisst for slippe for mange henvisninger) Vurdere om flere sjekklister skal utarbeides (Enkle oppskrifter på et komplisert tema er ikke lett) Ny gjennomgang av skal/bør/må -uttrykkene ift. vektlegging av viktighet (Veiledningen gir råd, ikke krav)

25 Videre arbeid (2) Revidert veileder legges på nett før sommeren Trykking til høsten (?)

26

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte - en veiledning

Forebygging av legionellasmitte - en veiledning 2012 Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte - en veiledning 3. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 3. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt

Detaljer

smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg

smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg Smittevern 8 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS Dr. scient. Hanne Therese Skiri NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift To satsningsområder Legionellakontroll Energioptimalisering/vannbehandling

Detaljer

Saksbeh. -_,- Unnt.off.. I i ^ Arkiv

Saksbeh. -_,- Unnt.off.. I i ^ Arkiv Helseårektoratet Høringsinstanser e MIDT-NORGE ^ HELSE,#^c ^1 1 Skdok a s ^;. ^ a^ + St ---Il Mottatt. Saksbeh. -_,- Unnt.off.. I i ^ Arkiv Deres ref.: Saksbehandler: MOF Vår ref.: 0917924 Dato: 18.03.2011

Detaljer

Legionellose i Trondheim

Legionellose i Trondheim Legionellose i Trondheim Erfaringer med anvendelse av det nye regelverket Eli Sagvik smittevernoverlege Trondheim kommune Bakgrunn Legionellose er en sjelden, men alvorlig sykdom Økende hyppighet i Norge

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Agenda NorKjemi Legionellakontroll i praksis o Kartlegging og risikovurdering o Tekniske utbedringer

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann!

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll og vannbehandling Oslo (Nydalen)

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Agenda Risikovurdering og tekniske tiltak Implementering av rutiner for drift

Detaljer

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella Drift av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner - Teknisk ansvarlig vannsystemer Per Eivind Larsen GK Konsern AS Omsetning 2007 2 milliarder Antall steder Antall ansatte GK Konsern AS 1 17 GK

Detaljer

Hvordan spres legionellabakterier? Vekstbetingelser, smittekilder og spredning.

Hvordan spres legionellabakterier? Vekstbetingelser, smittekilder og spredning. Hvordan spres legionellabakterier? Vekstbetingelser, smittekilder og spredning. Vidar Lund, PhD Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt Legionelladagen 23.05.13 Første utbrudd av antatt

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 7 - Kjøletårn 7 Kjøletårn... 2 7.1 Anleggskonstruksjon... 2 7.1.1 Ulike typer... 2 7.1.2 Utforming og plassering... 5 7.2 Risikovurdering... 5 7.3

Detaljer

Legionella - Forskriftsendringer-

Legionella - Forskriftsendringer- Legionella - Forskriftsendringer- Kurs i regi av FBA (faggruppen for bygg og anlegg/tekna/nito) 5.6.2012 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Alarmen går lørdag 21. mai 2005 Kl. 13.40 varsler Sykehuset Østfold

Detaljer

Legionella risiko og tiltak - informasjon til byggeiere og teknisk personell

Legionella risiko og tiltak - informasjon til byggeiere og teknisk personell Legionella risiko og tiltak - informasjon til byggeiere og teknisk personell Norsk Energi 4. 5. oktober 2005 Tirsdag 4. oktober kl 09.00 10.00 Hva er legionærsyken, hvor og hvordan oppstår smitte? Miljømedisinsk

Detaljer

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Januar 2015 Prosjektrapport for NHO Reiseliv utført av Unilabs Laboratoriemedisin, Miljømikrobiologi Prosjektrapport for NHO Reiseliv Unilabs Laboratoriemedisin,

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

Industrikjemikalier AS MITCO. Legionelladagen 2009

Industrikjemikalier AS MITCO. Legionelladagen 2009 Industrikjemikalier AS MITCO Legionelladagen 2009 Arr. av Faggruppen for bygg og anlegg - Tekna/ NITO i samarbeid med NBEF og Norsk VVS Oslo 17. mars 2009 ved produktsjef Hilde K. N. Løvstad og mikrobiolog

Detaljer

1/13. n Komplett innholdsfortegnelse. n Helserådet 20 år. n Nye direktører. n Turistdiaré i Hønefoss. n Revidert legionellaveileder

1/13. n Komplett innholdsfortegnelse. n Helserådet 20 år. n Nye direktører. n Turistdiaré i Hønefoss. n Revidert legionellaveileder 1/13 11. januar 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 n Helserådet 20 år s. 3 n Nye direktører s. 5 n Turistdiaré i Hønefoss s. 8 n Revidert legionellaveileder

Detaljer

Legionella i kommunale dusjanlegg Vurdering av metoder for å

Legionella i kommunale dusjanlegg Vurdering av metoder for å Ragnhild Wiik og Catherine Boccadoro Legionella i kommunale dusjanlegg Vurdering av metoder for å forebygge smitte Forprosjekt Rapport IRIS, 2008/187 Prosjektnummer: 7302882 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e):

Detaljer

Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012

Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012 Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012 Vi har ikke rent vann i tankene Folk flest er naive og uvitende når det gjelder bruk og behandling av vann. Kunnskapsbrist gjør at mange mennesker

Detaljer

SMITTEVERNPLAN. Snillfjord kommune FOR. Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 7 FOREBYGGING AV LEGIONELLA 12

SMITTEVERNPLAN. Snillfjord kommune FOR. Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 7 FOREBYGGING AV LEGIONELLA 12 SMITTEVNPLAN FOR Snillfjord kommune Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 1 LOKALE FORHOLD... 2 2 FORDELING AV ANSVAR OG OPPGAV... 3 3 SMITTEVN I NORMALSITUASJON... 5 4 SMITTEVN

Detaljer

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 1-13 Årgang 32 Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 Ny legionellaveileder Side 21-23 Hvordan bekjempe skadedyr

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

Erfaringer med legionellaforebyggende arbeid. Eirik Ask og Bjørn Roheim

Erfaringer med legionellaforebyggende arbeid. Eirik Ask og Bjørn Roheim Erfaringer med legionellaforebyggende arbeid Eirik Ask og Bjørn Roheim Innhold i denne presentasjonen Unilabs Telelab, hvem er vi, hva gjør vi, og vår historie i forhold til legionellabakterien Vår tilnærming

Detaljer

Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14

Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14 SAK 61/14: Eiendomsdrift internkontroll Innstilling

Detaljer

Bassengbadforskriften, moden for endringer?

Bassengbadforskriften, moden for endringer? Bassengbadforskriften, moden for endringer? Truls Krogh, Nasjonalt folkehelseinstitutt Badeteknisk 2011 1 Formål Formålet med denne forskriften er å sikre brukerne av bassengbad, badeanlegg og badstuer

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten Innemiljø TEK 8-3 Innemiljø Bygning med installasjoner skal planlegges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik at innemiljøet oppleves tilfredsstillende. Det skal ikke oppstå helserisiko

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer