Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS"

Transkript

1 Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS

2 Agenda Risikovurdering og tekniske tiltak Implementering av rutiner for drift og vedlikehold Behandlingsmetoder på markedet Kriterier for valg av behandlingsmetode Dokumentasjon og internkontroll

3 NorKjemi AS Legionellakontroll og energioptimalisering Markedsleder innen legionellakontroll Uavhengig service- og kompetansebedrift Tverrfaglig og praktisk team Arbeider i hele landet, kontor i Oslo Strategiske samarbeidspartnere Eneste tilbyder av digital loggføringssystem for legionellakontroll

4 Et utvalg kunder -eiendomsbesittere og industri

5 Dokumentert legionellakontroll O P P S T A R T Risikovurdering Tekniske tiltak D R I F T S F A S E Ettersyn Kontroll og kvalitetssikring Hovedpunktene i en serviceavtale fra NorKjemi Vedlikehold

6 Risikovurdering: kartlegging Alle vannholdige installasjoner med fare for vekst og spredning av Legionella Lokalisering, type og antall av o Varmekilder (beredere, vekslere) o Aerosoldannelse enheter: dusjer, vannslanger, befuktningsanlegg, kjøletårn mm. Avvik, f.eks.: o Synlige blindrør o Manglende isolasjon av rør o Sirkulasjonspumper ute av drift o Mangelfulle rutiner og internkontroll

7 Risikovurdering: datainnsamling Brukerhyppighet av aerosoldannende enheter Synlig biofilm og kalk i anlegget Sjelden bruk (=blindsoner) Aerosoldannende enheter med varmtvannstilførsel Lokalisering Antall Enhet Bruk Belegg 3. et. driftskontor 1 Dusj Ukentlig Nei 3. et. matbutikk herrer 1 Dusj Sjelden Kalk 3. et. kontor 2 Dusjer Sjelden Kalk 2. et. damer 1 Dusj Sjelden Nei 2. et. herrer 1 Dusj Sjelden Nei Belegg

8 Risikovurdering: datainnsamling Temperaturmålinger Legionella - og kimtallsnivå Temperaturer for varmekilder Målepkt. (se skisse) Lokalisering Temp. ( C) Avlest Målt 1 Bereder nr A Bereder nr B - 68 Temperaturer i tappepunkter og mikrobiologiske prøver Temp. ( C) Lokalisering Vask Dusj 3. et. driftskontor dusjrom et. matbutikk herrer et. kontor et. damer et. herrer Legionella spp (GU/1 000 ml) Kimtall (cfu/ml) 1,3 millioner GU/1 000 ml 43 cfu/ ml

9 Risikovurdering: risikosoner Kabelegg og biofilm Kalkbelegg og biofilm Tappepunkter som som blir lite brukt blir lite brukt Blindrør

10 Risikovurdering: rapport Oversikt over anleggene Skisser og bilder av anlegget Oversikt over avvik Kategorisering av risiko for vekst og spredning Anbefalinger til tekniske tiltak/ forbedringer Anbefalinger for justering av drifts- og vedlikeholdsrutiner

11 Risikovurdering gir anbefalinger om tekniske tiltak Smitterisikoen kan ofte reduseres ved tekniske tiltak o Fjerne årsakene til den mikrobielle veksten o Tilrettelegge for videre drift og forebygging Behovet for tekniske tiltak bør vurderes på grunnlag av en risikovurdering

12 Tekniske tiltak: eksempler Tappemulighet fra tanker Tømming for å fjerne bunnslam

13 Tekniske tiltak: eksempler Bypass rundt blandeventil og sentralt blandebatteri For å gjøre sjokkoppvarming enklere eller mulig å gjennomføre

14 Tekniske tiltak: eksempler Fjerne blindsoner Hindre stillestående vann

15 Andre tekniske tiltak Installasjon av innretninger for vannbehandling Øke temperaturene til tilfredsstillende nivå o Justere beredertemperaturer o Justere blandeventil Skifte ut eldre beredere Fjerne eller stenge av tappepunkter som aldri er i bruk (stenges ved hovedrør) Isolere rør Merking av rør i kompliserte anlegg

16 Dokumentert legionellakontroll O P P S T A R T Risikovurdering Tekniske tiltak D R I F T S F A S E Ettersyn Kontroll og kvalitetssikring Hovedpunktene i en serviceavtale fra NorKjemi Vedlikehold

17 Driftsinstruks/serviceavtale Ettersyn Temperaturmålinger Bakterieprøver Kontroll og kvalitetssikring Gjennomgang av rutiner Opplæring driftspersonell Rutiner etter hensikt Dokumentasjon Driftsinstruks/serviceavtale Årlig oppdatering av risikovurdering Dokumentasjon av alt som gjøres Sikrer internkontroll Digital driftsinstruks og loggføring Opplæring av driftspersonell Vedlikehold Periodisk eller kontinuerlig behandling Tømming Rengjøring Desinfisering Gjennomspyling

18 Frekvens for rengjøring og desinfeksjon Alle anlegg må minst rengjøres og desinfiseres: Umiddelbart før driftstart av nytt anlegg Ute av drift i mer enn en måned Rutinemessig tilsyn og analyser viser at det er nødvendig Ved vedlikehold som kan bety oppblomstring av Legionella Under eller etter utbrudd av legionellose (men først etter grundig prøvetaking) Minst hver 6. mnd

19 Viktig ved valg av behandlingsmetode Skille mellom metoder som behandler: o kontinuerlig o periodisk Effekt av metode: o kun rengjørende (fjerner smuss og belegg) o kun desinfiserende (dreper bakterier) o både rengjørende og desinfiserende Hvor virker behandlingsmetoden? o behandler hele anlegget, også rørnett o stopper kun tilførselen av nye bakterier (mikrobiologiske barrierer)

20 Kontinuerlig rengjørende og desinfiserende Kobber- og sølvionisering Cu/Ag-ionisering Klordioksid Klordioksid

21 Kontinuerlig rengjørende og desinfiserende Kobber-/sølvionisering og klordioksid Cu/Ag-ionisering Klordioksid Disse to metodene anbefales ved o Store og komplekse anlegg o Større lavtemperatursoner o Eldre rørnett med mye begroing o Anlegg med bakterieproblematikk også på kaldtvannssiden o Brukere i risikogrupper Eksempler: o Hoteller o Sykehus o Sykehjem o Større idrettshaller o Større borettslag

22 Mikrobiologiske barrierer Mikro- / Ultrafiltrering UV-behandling Ozonering Anodisk oksidasjon

23 Klorering Fritt klor Monokloramin (Anodisk oksidasjon) Kontinuerlig desinfiserende

24 Kontinuerlig desinfiserende eller mikrobiologiske barrierer Disse metodene kan anbefales ved o Middels store anlegg Cu/Ag-ionisering Klordioksid o Nye anlegg hvor det er lite belegg o problemer med bakterier i drikkevann o Anlegg hvor sjokkoppvarming er vanskelig å gjennomføre Eksempler: o Mindre hoteller, sykehjem mm o Skoler og idrettsanlegg Metodene bør kombineres med o Tilfredsstillende temperaturer i hele anlegget (> 70/ 60 C) o Rengjøring og desinfeksjon av rørnettet nedstrøms Ved oppstart Ved jevne mellomrom (f.eks. hvert 3. år).

25 Periodisk desinfiserende og/eller rengjørende Sjokkoppvarming Rengjøring etterfulgt av desinfeksjon (klor) Kjemisk behandling

26 Periodisk desinfiserende og/eller rengjørende Termisk behandling kan anbefales ved o Små til middels store anlegg Cu/Ag-ionisering Klordioksid o Hvor man oppnår tilfredsstillende temperaturer til daglig og sjokkoppvarming lar seg gjennomføre Eksempler: o Barnehager o Kontorbygg o Skoler o Boliger Periodisk kjemisk rengjøring anbefales ved o Anlegg med mye problemer med belegg

27 Vurdering av behandlingsmetoder Alle metoder har fordeler og ulemper Noen løsninger gir bedre resultat enn andre Ingen metoder kan garantere 100% legionellafrie anlegg Vær kritisk ved valg av leverandører: o Vurder ulike alternativer o Be om vitenskapelig dokumentasjon på metode o Sjekk med veilederen fra Folkehelseinstituttet

28 Hvordan velge? Valg av behandlingsprogram bør tas på grunnlag av en risikovurdering Valget bør baseres på: o risiko for bakterievekst o grad av aerosoldannelse og dermed risiko for spredning o brukernes helse/brukere i risikogrupper o størrelse og kompleksitet på anlegget o hva som er praktisk gjennomførbart o hva som er økonomisk gjennomførbart

29 Dokumentasjon en forutsetning for god internkontroll Gir kunnskap om: o anlegget o utførelse av rutiner o risiko for Legionella vekst og spredning o behov for opplæring o ev. tekniske feil Gir grunnlag for: o kvalitetssikring av rutiner o oppdatering av driftsrutiner o anbefalinger om tekniske utbedringer o årlig oppdatering av risikovurdering

30 Hva må dokumenteres? Planlagte og utførte tiltak Måle/ analyseresultater Beskrivelse av avvik Beskrivelse av avvikshåndtering Endringer ved anlegget

31 Digital loggføring Større fleksibilitet og raskere oppdatering Sikker lagring av dokumentasjon Bedre oversikt for driftsledelse/eiere Bedre definering av ansvarsforhold Må kunne loggføre o Tall med grenseverdier o Avvik med beskrivelse o Beskrivelse av avvikshåndtering

32 NorKjemi tilbyr digitalt loggføringssystem med egen legionellamodul

33 Oppsummering En risikovurdering gir anbefalinger for: 1. Tekniske tiltak 2. Behandlingsmetode 3. Driftsrutiner for ettersyn og vedlikehold 4. Kontroll og kvalitetssikring (internkontroll) Risikovurderingen må oppdateres årlig Regelmessig kontroll, kvalitetssikring og dokumentasjon bør gjøres av et tverrfaglig team Digital loggføringssystem er en fordel for å oppnå god dokumentasjon og internkontroll

34 Vi leverer trygt og optimalt vann! Legionellakontroll Energioptimalisering Kurs NorKjemi AS Brobekkveien Oslo Tlf: Faks: E-post:

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer

Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer 1 Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer Innhold Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer...1 Redusert miljøbelastning...1 Uniq ferdig fuktet engangsmopp...2 Romrenhold...2 Taski Jontec

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 1-13 Årgang 32 Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 Ny legionellaveileder Side 21-23 Hvordan bekjempe skadedyr

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Program. 13. februar. Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart. 08:30 Oppstart

Program. 13. februar. Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart. 08:30 Oppstart Program 12. februar DAG 2 13. februar Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart 13:00-14:00 Erfaringsdeling Lunsj Risikobasert internkontroll kartlegge og vurdere risiko Fra risiko til kontroll

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

TES. deg med å nå målene

TES. deg med å nå målene TES KvalitetssikreR og effektiviserer hjemmetjenesten TES Et komplett omsorgssystem for hjemmetjenesten: TES legger til rette for en effektiv utnyttelse av økonomiske og personalmessige ressurser. Planleggingstiden

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Morten Nicholls MATPRODUKSJON ANNET NÆRINGSLIV SERVERING VANNKILDE VANN- BEHANDLING BEFOLKNING NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRI DAGLIVARE MATTILSYNET

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer